EDU on AIR

편입, 대학원, 유학(온라인), IT, 보건계열, 학점은행, 독학학위제 등 1:1 멘토링&컨설팅

Operating as usual

에듀:온에어 24/02/2022

안녕하세요 :)
교육전문 학습설계팀 EDU ON AIR 입니다!

편입/대학원/학위취득/학점은행제/유학
1:1 무료 컨설팅&멘토링을 제공합니다🙂

에듀:온에어 학점은행제 컨설팅 전담 학습설계팀

Want your school to be the top-listed School/college in Seoul?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

성동구 금호로 15
Seoul
Other Educational Consultants in Seoul (show all)
Education Commission Asia Education Commission Asia
Seoul, 06253

모두를 위한 하이터치 하이테크 (HTHT: High Touch High Tech) 교육

Exit Coding Exit Coding
서울시
Seoul, 04781

빠르게 삶에 스며드는 코딩, 컴퓨터와 스마트폰 없는 세상을 상상하기 어렵다면 지금부터 코딩을 시작해야 합니다.

Enjoy your days in Korea Enjoy your days in Korea
Seoul

Let’s fun together

한국집 Hangukjip 한국집 Hangukjip
Seoul

Mau bisa bahasa korea? atau mau kuliah di korea tapi bingung mulai dai mana? 한국집 Hangukjip solusinya!

jamolkhujaev jamolkhujaev
Seoul

Nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia VINK Nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia VINK
MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC (VINK)/TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ SINH EWHA
Seoul

Sejong K-Study Center Sejong K-Study Center
한강대로 296, 참빛빌딩 4층
Seoul, 04352

외국인 유학생 국내대학 유학상담 Counseling on studying at domestic universities/colleg

비즈토크 다문화 인재개발원 비즈토크 다문화 인재개발원
Seoul, 06650

비즈토크 다문화 인재개발원은 결혼이주 여성들의 잠재력을 최대한 끌어내

오늘의 한글 Today's Hangeul 오늘의 한글 Today's Hangeul
Seoul

외국인들이 한글을 쉽게 배울 수 있도록 이미지 사진으로 알려드릴려고 합?

LOGOS KOREA LOGOS KOREA
30 Changgyeonggung-ro 26-gil
Seoul, 03079

TCK 평생교육원 TCK 평생교육원
서울특별시 중구 남대문로 78, 3층 (명동 1가 59-5, SK건설 명동빌딩)
Seoul

모두의 꿈과 가능성을 실현할 열린 공간, TCK평생교육원입니다. 학습자의 배움과 성장을 견인하는 유일무이한 교육기관이 되도록 노력하겠습니다.

Eps topic cbt ubt exam Eps topic cbt ubt exam
Ansan
Seoul, 5830

한국어능력시험을 위한 열심히 연습하시는 분들께 좋은 결과가 있으시길 ?