موسسه زبان mci

موسسه زبان mci

بهترین موسسه زبان های انگلیسی و فرانسه در مشهد و خراسان رضوی با بهره گیری از اساتید مجرب

Operating as usual

09/11/2019

The First TELPE Test The Entrance Exam For TESOL Candidates

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
دپارتمان برتر سال
دپارتمان انگلیسی کودکان و نوجوانان

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
سوپروایزر برتر سال
سرکار خانم منظر فیض

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
استاد اول برتر دپارتمان انگلیسی بزرگسالان
سرکار خانم فهیمه بزرگیان

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
استاد اول برتر دپارتمان انگلیسی کودکان و نوجوانان
سرکار خانم مریم کاظمیان

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
استاد دوم برتر دپارتمان انگلیسی کودکان و نوجوانان
سرکار خانم آیدا جلودار

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
استاد برتر دپارتمان فرانسه
سرکار خانم نگار یزدانی

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
استاد برتر دپارتمان کودکان و نوجوانان
جناب آقای حمید رضا مهاجر

14/10/2019

مراسم انتخاب بهترین ها MCI 2019
استاد دوم برتر دپارتمان انگلیسی بزرگسالان
سرکار خانم یلدا پیروی

13/10/2019

‎موسسه زبان mci‎'s cover photo

07/10/2019

TESOL Canada

TESOL Canada accreditation & recognition

17/09/2019

#tesolcanada

08/09/2019

‎موسسه زبان mci‎'s cover photo

24/08/2018

اعطای جایزه نقدی به سركار خانم زهرا برزخي
توسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق
ایشون در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محترم در گروه American file نفر اول شده بودن
#جايزه #كادو_خاص#هديه #هديه_خاص
#استاد_نمونه

24/08/2018

اعطای جایزه نقدی به جناب اقاي علي ابراهيم زاده
توسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق
ایشون در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محترم در گروه American file نفر دوم شده بودن
#جايزه #كادو_خاص#هديه #هديه_خاص
#استاد_نمونه

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای مرداد شعبه فرهاد
خانم مقبل و آقايان ناظميان و ابراهيم زاده 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_مرداد_ماهی #جشن_تولد_خاص
#مردادی #تولد #تولدتون_مبارك
#تولدت_مبارک

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای مردادی شعبه سناباد
خانمها خالقي و حسيني 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_مرداد_ماهی #جشن_تولد_خاص
#مردادی #تولد #تولدتون_مبارك

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای مردادي شعبه سناباد
خانمها خالقي و حسيني 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_مرداد_ماهی #جشن_تولد_خاص
#مردادی #تولد #تولدتون_مبارك

24/08/2018

اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي نويد نصرالهي
توسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق
ایشون در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محترم در گروه Advanced نفر اول شده بودن
#جايزه #جايزه_خاص
#استاد_نمونه

24/08/2018

اعطای جایزه نقدی به سركار خانم فهيمه بزرگيان
توسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق
ایشون در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محترم در گروه Advanced نفر دوم شده بودن
#جايزه #كادو_خاص
#استاد_نمونه

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای مرداد شعبه فرهاد
خانم مقبل و آقايان ناظميان و ابراهيم زاده 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_مرداد_ماهی #جشن_تولد_خاص
#مردادی #تولد #تولدتون_مبارك
#تولدت_مبارک

24/08/2018

كادو روز دختر به كارمندان شعبه سناباد
سركار خانم ها معطريان كامل و بهادري
#كادو_خاص

24/08/2018

سر كار خانم معطريان سوپروايزر شعبه سناباد
#آموزش_با_کیفیت
#كلاس_زبان_كودك
#زبان_انگلیسی_کودک
#دپارتمان_کودکان_و_نوجوانان
#دپارتمان_کودکان_زبان_mci
#children_class #conversation_class #english_conversation #teenage_class

24/08/2018

این هم زبان آموزان تاپ ترم گذشته موسسه شعبه سناباد
۱- آقاي سيد امير حسين درهمي تاپ سطوح C در ترم فروردين
۲- آقاي سيد امير علي سياسي تاپ سطوح F در ترم فروردين
۳- خانم بيتا اسدالهی تاپ سطوح L در ترم فروردين
جایزه شون هم از طرف موسسه تخفیف ثبت نام می‌باشد 👏👏👏👏👏 #grammar ‏#top_student
‏#tcf #dalf
‏#vocabulary
‏#francais
#کلاس_فرانسه #کلاس_فرانسه_در_مشهد
#آموزش_با_کیفیت
‏ #panel_discussion
‏#speaking
‏#english_class
#مكالمه_انگليسي
#كلاس_مكالمه
#کلاس_بحث_آزاد_انگلیسی مشهد #مکالمه_فرانسه

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای تيري شعبه فرهاد
خانمها برزخي ، إسلامي مقدم و قيصري و اقاي اعلايي نيا 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_تير #متولد_تير #جشن_تولد #جشن_تولد_خاص
#جشن_تولد🎂

24/08/2018

این هم زبان آموزان تاپ ترم گذشته موسسه شعبه فرهاد
۱- خانم میترا فرشچیان تاپ ترم فروردين در گروه فرانسه
۲- خانم لیلا بابایی تاپ ترم فروردين در سطوح Advanced
۳- آقای الیاس حسن زاده تاپ ترم خرداد در سطوح DوE در گروه American file
٤ - خانم نسرین حقیقی تاپ ترم خرداد در سطوح B,A و Cدر گروه American file
جایزه شون هم از طرف موسسه تخفیف ثبت نام می‌باشد 👏👏👏👏👏 #grammar
#top_student
#tcf #dalf
#vocabulary
#francais
#کلاس_فرانسه #کلاس_فرانسه_در_ #آموزش_با_کیفیت
#panel_discussion
#speaking
#english_class
#مكالمه_انگليسي
#كلاس_مكالمه
#کلاس_بحث_آزاد_انگلیسی مشهد #مکالمه_فرانسه

24/08/2018

سر كار خانم معطريان سوپروايزر شعبه سناباد
#آموزش_با_کیفیت
#كلاس_زبان_كودك
#زبان_انگلیسی_کودک
#دپارتمان_کودکان_و_نوجوانان
#دپارتمان_کودکان_زبان_mci
#children_class #conversation_class #english_conversation #teenage_class

24/08/2018

دو نَفَر برتر در رتبه بندی اساتید دپارتمان زبان فرانسه شعبه فرهاد به انتخاب سوپروایزر محترم جناب آقاي عليرضا حق بين
١- سركار خانم عارفه فيروزي
٢- سركار خانم آسيه مؤيدي
لازم به ذکراست جهت پویایی ورقابت بین اساتیداین لیست درپایان هر۶ماه اعلام گردیده ولیست فوق مربوط به ۶ماهه دوم سال ١٣٩٦ میباشد

#french
#grammar
#tcf #dalf
#vocabulary
#francais
#کلاس_فرانسه #کلاس_فرانسه_در_مشهد #مکالمه_فرانسه
#استاد_فرانسوی

24/08/2018

كادو روز دختر به كارمندان شعبه فرهاد
سركار خانم ها روحي ناصري و كيان
#كادو_خاص

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای تيري شعبه سناباد
خانمها نورمحمدي و شادلو 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_تير #متولد_تير #جشن_تولد #جشن_تولد_خاص

24/08/2018

جشن تولد اساتید و کارمندای تيري شعبه فرهاد
خانمها برزخي ، إسلامي مقدم و قيصري و اقاي اعلايي نيا 🎂🎂🎉🎉🎁
#تولد_تير #متولد_تير #جشن_تولد #جشن_تولد_خاص

24/08/2018

سر كار خانم عطيه دهقان استاد تاپ ترم بهار نودوهفت شعبه سناباد
به همين منظور جايزه نقدي خدمت شون تقديم ميشود 👏👏👏👏👏

24/08/2018

جناب آقاي سهيل صدرزاده استاد تاپ ترم بهار نودوهفت شعبه فرهاد
به همين منظور جايزه نقدي خدمت شون تقديم ميشود 👏👏👏👏👏

29/07/2018

پنج نفر برتر در رتبه بندی اساتید شعبه سناباد به انتخاب سوپروایزر محترم سرکارخانم معطريان
١- سركار خانم بهاره حق پناه
٢-سركار خانم فائزه خالقي راد
٣-سركار خانم مريم كاظميان
٤-سركار خانم دریسا كوشكي
٥-سركار خانم منيره جعفري
لازم به ذکراست جهت پویایی ورقابت بین اساتیداین لیست درپایان هر۶ماه اعلام گردیده ولیست فوق مربوط به ۶ماهه دوم سال ١٣٩٦ میباشد

Videos (show all)

The First TELPE Test The Entrance Exam For TESOL Candidates
TESOL Canada
اعطای جایزه نقدی به سركار خانم زهرا برزخي توسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق ایشون  در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محترم ...
اعطای جایزه نقدی به جناب اقاي علي ابراهيم زادهتوسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق ایشون  در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان مح...
جشن تولد اساتید و کارمندای مرداد شعبه فرهادخانم مقبل و آقايان ناظميان و ابراهيم زاده 🎂🎂🎉🎉🎁#تولد_مرداد_ماهی  #جشن_تولد_خا...
اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي نويد نصرالهيتوسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق ایشون  در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محترم ...
اعطای جایزه نقدی به سركار خانم فهيمه بزرگيانتوسط مدير موسسه جناب آقاي مدقق ایشون  در نظرسنجي شماره ٦ از زبان آموزان محتر...
سر كار خانم معطريان سوپروايزر شعبه سناباد #آموزش_با_کیفیت#كلاس_زبان_كودك #زبان_انگلیسی_کودک#دپارتمان_کودکان_و_نوجوانان#د...
جشن تولد اساتید و کارمندای تيري شعبه فرهاد خانمها برزخي ، إسلامي مقدم و قيصري و اقاي اعلايي نيا 🎂🎂🎉🎉🎁#تولد_تير #متولد_تي...
سر كار خانم معطريان سوپروايزر شعبه سناباد #آموزش_با_کیفیت#كلاس_زبان_كودك #زبان_انگلیسی_کودک#دپارتمان_کودکان_و_نوجوانان#د...
Our talented 5 year old Aylin engages in a Q and A with her teacher, Ms.Motamedi#children_class #conversation_class #eng...
ما اینجوری آموزش میدیم 💪💪بچه ها حتی با سنین پایین یاد میگیرن از رو بخونندقایقی از کلاس سرکار خانم کاظمیان#آموزش_با_کیفیت...

Location

Category

Products

ENGLISH FRENCH ARABIC CLASS

Telephone

Address


No 138 Farhad 6
Mashad
Other Education in Mashad (show all)
Honarestan Fanni Herfei Elm o San'at Honarestan Fanni Herfei Elm o San'at
Sajjad,bozorg Mehr Shomali 4
Mashad

bache haye honarestan vorudeton o be in page wlc migim va azatun khahesh mikonim az alfaze zeshte o rakik estefade nakonin :X<3

English Is Fun English Is Fun
Mashad

English Is Fun For more Info send a message on Facebook or contact +989385515592

The 5th Khavaran Spaghetti Structures Contest The 5th Khavaran Spaghetti Structures Contest
Mashad, +98

پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی خاوران مهرماه 1393 The 5th Khavaran Spaghetti Structures Contest

Baloot Atelier Baloot Atelier
خیابان کوهسنگی - نبش کوهسنگی 14
Mashad, شماره140

0098-51-8466692-93

Ebtekarsazan-ابتکارسازان صنعت Ebtekarsazan-ابتکارسازان صنعت
Iran
Mashad, 00198

آموزشگاه فنی و حرفه ای ابتکارسازان صنعت آموزش برق - الکترونیک و سیستم های حفاظتی

Greenhorticulture Greenhorticulture
Mashad, 9174674344

وبلاگ باغبانی سبز http://greenhorticulture.persianblog.ir/

موسسه بین المللی نادین کاوش موسسه بین المللی نادین کاوش
مشهد، بولوار فردوسی، نبش فردوسی 2 (روبروی آپارتمان های مرتفع)، مجتمع ونوس، طبقه چهارم، واحد 403
Mashad, 9185993179

موسسه نادین کاوش - با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری