دبیرستان برهان Borhan High School

دبیرستان برهان Borhan High School

Comments

ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺁﺑﺴﺎﻥ
@konkurabsan

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ 13 ﺭﻭﺯ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﻋﺮﺑﯽ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭ ﻃﯽ 30 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻟﻐﺎﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪ 7 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺷﻮﯾﺪ
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺁﮔﺎﻫﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .
@konkurabsan
ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺁﺑﺴﺎﻥ
@konkurabsan

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ 13 ﺭﻭﺯ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﻋﺮﺑﯽ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭ ﻃﯽ 30 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻟﻐﺎﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪ 7 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺷﻮﯾﺪ
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺁﮔﺎﻫﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .
@konkurabsan

دبیرستان غیردولتی برهان در سال 1378 افتتاح شد
این دبیرستان که بخشی از مجتمع آموزشی برهان است، جز بهترین مدارس منطقه دو تهران می باشد
--
در حال حاضر مدیریت این مجموعه به عهده جناب آقای جعفر نقوی و مدیریت دبیرستان به عهده جناب آقای محمد صادق کاظمی می باشد.

دبیرستان - سال تحصیلی 88-89 17/05/2011

دبیرستان - سال تحصیلی 88-89

مروری بر خاطره های دوران راهنمایی - ? 16/05/2011

مروری بر خاطره های دوران راهنمایی - ?

[05/15/11]   از دوستان هرکس عکسی از دبیرستان یا راهنمایی ( مجتمع برهان ) دارد در این صفحه قرار دهد

مروری بر خاطره های دوران راهنمایی - ? 15/05/2011

مروری بر خاطره های دوران راهنمایی - ?

[05/12/11]   با سلام.
بزودی این صفحه آغاز به فعالیت می کند.

با آرزوی قبولی با بهترین نمرات در امتحانات خرداد ماه 1390

Location

Category

Telephone

Address

Shahid Hafezi(Arghavan), Yadeghar Emam
Farahzad