انجمن مکانیک دانشگاه دماوند

انجمن مکانیک دانشگاه دماوند

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند انجمن مهندسی مکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند حلقه واسط بين دانشجو و استادبوده كه نقش اصلي آنها تبادل دانش بين دانشجو و استاد و همچنين بين گروه ها،دانشكده هاو دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوندو ايفاي نقش در زمينه هاي گوناگون علمي براي توسعه كشور است.

yasermirzaei.ir 20/06/2012

دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک - نمرات پایان ترم درس سیالات 1 - استاد: آقای حیدری

نمرات پایان ترم درس سیالات 1 - استاد: آقای حیدری

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک - نمرات پایان ترم درس سیالات 1 - استاد: آقای حیدری - Department Head of Mechanical Engineering, Islamic Azad University of Damavand - دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک

yasermirzaei.ir 20/06/2012

دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک - نمرات نهایی درس مقاومت مصالح 1 - استاد: آقای دکتر خواجه سع

نمرات نهایی درس مقاومت مصالح 1 - استاد: آقای دکتر خواجه سعید

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک - نمرات نهایی درس مقاومت مصالح 1 - استاد: آقای دکتر خواجه سعید - Department Head of Mechanical Engineering, Islamic Azad University of Damavand - دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک

20/06/2012

دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک - نمرات نهایی درس زبان تخصصی - استاد: آقای دکتر شادلو

نمرات نهایی درس زبان تخصصی - استاد: آقای دکتر شادلو

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک - نمرات نهایی درس زبان تخصصی - استاد: آقای دکتر شادلو - Department Head of Mechanical Engineering, Islamic Azad University of Damavand - دکتر میرزایی - اعلام نمرات گروه مکانیک

[06/08/12]   http://mechdiau.orq.ir/

03/06/2012

دکتر میرزایی - نمرات پایان ترم درس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات و نقشه کشی صنعتی1

نمرات پایان ترم درس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات و نقشه کشی صنعتی1

آقای مهندس اعلایی

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - نمرات پایان ترم درس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات و نقشه کشی صنعتی1 - Department Head of Mechanical Engineering, Islamic Azad University of Damavand - دکتر میرزایی

uplod.ir 07/05/2012

Download vapor_cycle.pdf

سری دوم تمرین ترمودینامیک 2 فصل: سیکلهای توان بخار و ترکیبی
http://uplod.ir/7fqrxpr3gfn6/vapor_cycle.pdf.htm

uplod.ir آپلود دائمی و رایگان عکس و فایل با لینک مستقیم و بدون محدودیت زمانی

[05/06/12]   با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 91 کلیه کلاسهای واحد دماوند

روزپنج شنبه مورخ91/2/21 برگزار نخواهد شد.در ضمن کلاسهای روز چهارشنبه

مورخ91/2/20 از ساعت 14:00به بعد تعطیل می باشد و زمان حرکت سرویس ها

ساعت14:15 می باشد.لطفاً از هرگونه مراجعه حضوری به واحد خودداری فرمایید.

اخبار آموزش :دی

04/05/2012

دکتر میرزایی - عدم تشکیل کلاس

تمرینات درس کنترل آقای دکتر میرزایی

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - عدم تشکیل کلاس - manager of Mechanical Engineering Department ، Islamic Azad University Of Damavand - دکتر میرزایی

[05/04/12]   با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 91 کلیه کلاسهای روز پنج شنبه

مورخ 91/2/21 برگزار نخواهد شد. لطفاً از هرگونه مراجعه حضوری به واحد خودداری فرمایید.

01/05/2012

دکتر میرزایی - عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای استاد برقعی روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 برگزار نمی گردد.
http://www.yasermirzaei.ir/post/206

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - عدم تشکیل کلاس - manager of Mechanical Engineering Department ، Islamic Azad University Of Damavand - دکتر میرزایی

29/04/2012

دکتر میرزایی - برنامه کلاسهای نرم افزار

برنامه کلاسهای نرم افزار
http://www.yasermirzaei.ir/post/202

yasermirzaei.ir دکتر میرزایی - برنامه کلاسهای نرم افزار - manager of Mechanical Engineering Department ، Islamic Azad University Of Damavand - دکتر میرزایی

[04/23/12]   سری اول تمرینهای ترمودینامیک 2 فصل: سیکلهای توان گازی

http://uplod.ir/r33gyas8zla1/gas_cycles.pdf.htm

23/03/2012

Mechanic | Islamic Azad University Of Damavand

کلیه جزوات دروس استاد سبحانی
http://mediau.blog.com/

mediau.blog.com Islamic Azad University Of Damavand

Location

Category

Address

Damavand