پرواز رابخاطر بسپاریم

پرواز رابخاطر بسپاریم

برای پرواز روح تنها مردن راهش نیست کافیست جسم را از کینه ها وتاریکی ودرد وغم رها کنیم چنان سبک میشود که گویی بالهایی برتن روئیده پرواز را فراموش نکنیم پرنده مردنی ایست

Operating as usual

11/08/2019

Timeline Photos

19/06/2019

Photos from ‎پرواز رابخاطر بسپاریم‎'s post

29/06/2018
28/05/2018

[05/12/18]   چوب حراج میزنم
بر دل
دگر این خانه
امن نیست
م.سلطانی علاسوند

13/11/2017

[11/13/17]   حوالی همین
سادگی ها باش
جایی نروی
مبادا کسی گولت بزند
برایت شعری بخواند یاکه
شاخه گلی تقدیم
با الکی هایت
خوش باش
جای پای کسی ننهی پا
خودت باش همین کف دست
بگذار بگویند نیستی
کسی
پشت پلکهایت بگذار پنهان
خودت را نکنی پیدا
وقتش که شد بیرون برو
کوچه را دعوت کن
همراه هم تا نبش خیابان
دیدی شلوغ است
برگرد خبری نیست
هرچه بود تا همین فاصله هست
مابقی سرابی هست
در دل صحرا
م/سلطانی علاسوند

[06/05/17]   زندگی شاید
برگی تا خورده باشد
لای
دفتر خاطرات
#م/سلطانی علاسوند

[06/05/17]   زندگی شاید
برگی تا خورده باشد
لای
دفتر خاطرات
#م/سلطانی علاسوند

[06/05/17]   زندگی شاید
برگی تا خورده باشد
لای
دفتر خاطرات
#م/سلطانی علاسوند

[05/01/17]   تلخ است
چشمهایت بغض کند
اما سکوت
گلویت را بفشارد
م/سلطانی علاسوند12/2/96

[03/02/17]   فکرمان هم دگر
گرگ شده
شبهای بی خوابی
گوسفنده ها را
می خورد

[03/02/17]   فکرمان هم دگر
گرگ شده
شبهای بی خوابی
گوسفنده ها را
می خورد

[03/02/17]   فکرمان هم دگر
گرگ شده
شبهای بی خوابی
گوسفنده ها را
می خورد

[02/20/17]   صبح را دیدم
که میرفت
دستانش در دستهای
تاریکی
کسی نبود بپرسد
خورشید
کجاست
م/سلطانی علاسوند

[02/19/17]   زندگی شاید
برگیست زرد
اویخته بر شاخه
عمر
در انتظار نسیمی
از بی مهری
#م/سلطانی علاسوند

[02/18/17]   انکه
از کوچه ای تنگ می اید
بدنیال خیابانی عریض است
هنگام رفتن
م/سلطانی علاسوند

[12/11/16]   سالها بود
پدر ابرهای اطاقش را
کام به کام میکشید
ومن به خیالم او
هنرمندی ایست
که دارد دردهایش را
زیرکانه دود
میکند
م/سلطانی علاسوند

[12/11/16]   من متولد شبم
در سکوتی گیج از دلهره
پدر دستانش را به اندازه
خوشبختی
باز میکرد
ومادر فریادهایش
روبه
پایان بود
م/سلطانی علاسوند

[12/11/16]   روزگاریست
که مرد از نامرد
سخت نیست جدا کردنش
زندگی سرند خوبی ایست
برای دور ریختن دانه های کوچک
زندگیت
کافیست کمی درد این سرند را بجنباند
م/سلطانی علاسوند

[12/11/16]   گفتمت از بام بلند
خواهی افتاد
گفتی نه
گفتمت از چشم مردمان
نیز
گفتی نه
گفتمت روزی رسد دنبال گوشی
باشی
گفتی نه
گفتمت عاقبت گدای محبت خواهی شد
گفتی نه
گفتمت کم بسوزان وجدان خویش را
گفتی نه
گفتمت ثروتت نام نیک باشد
گفتی نه
گفتمت عاقبت روزی عصا زنان پی دستگیری
گفتی نه
گفتمت دیدی که رفتی در گور
نبودی که بگویی
نه
م/سلطانی علاسوند

[12/05/16]   به خیالت که
چه
خاطراتت زندگی من است
نه
برایت سنگ قبری ساختم
تنها بگذار پنج شنبه شود
در مراسمی بر گور بودنت
خواهم گذشت
وتو خواهی مرد برای
همیشه
#م/سلطانی علاسوند

[12/04/16]   باد که
می وزد
دل برگ میلرزد از
هوس بازی
شاخه ها
م/سلطانی علاسوند

[11/09/16]   دیدی
روزگار
با ان خانه شاد
چه کرد
باد امد وان همه لبخند
از جا بکند
شور چشمی کوچه تنگ
عاقبت
کردی سقیدی را
سیاه
رنگ
م/سلطانی علاسوند

[09/19/16]   من در
قاب کوچکی
یک
خاطره دارم
اویخته بر
دیوار
خیالم
م/سلطانی علاسوند

[09/11/16]   تورا در کدامین
چله سرد به قلبم
پیوند زد
دستان عشق
که رفته ای
اما بامن
در رویشی
م/سلطانی علاسوند

[09/10/16]   دلم میخواهد
گاهی دست تنهایی هایم را بگیرم
بروم
انقدر دلتنگ بشوم
که اشکهایم بریزند
وتنها تصویری را از
لابلای خاطراتم در بیاورم
برای
همراهی
همین کافیست برای
زندگی کردن
م/سلطانی علاسوند

[09/09/16]   داستان
عاشقانه ای
بود
پلکهای تو
خیال من
م/سلطانی علاسوند

[09/07/16]   زندگی
شاید حصاری ایست
بنام
خاطرات
م/سلطانی علاسوند

[08/22/16]   بیا قدمت روی چشم
مباد ا ابایی کنی
یاکه محض حیا
تاخیر
چشم ما فرش
گامهایت
هست
خانه ما سر راست
سر پبچ انتظار
کوچه
دلتنگی ها
همان حوالی
سادگی ها
گر بپرسی
خواهند گفت
کجاست
مبادادیر کنی
انگاه دگر
خانه ما به قبر
تعبیر
کنی
م/سلطانی علاسوند

[08/21/16]   به خیابان که میروی
برسینه دیوارها
مردانی را میبینی
که در انتظار جوخه اعدامت
غرق در
انتظارند
چشمانت
چه بی رحمانه
جان میگیرد
م/سلطانی علاسوند

[08/12/16]   خوش به حال
خیابان
دلش که میگیرد
جاده میشود
ومیزند بیرون
از شهر
م/سلطانی علاسوند

05/08/2016

Timeline Photos

[07/29/16]   خیابان چه میداند
گامهای تو
دل کوچه مارا
می لرزاند
م/سلطانی علاسوند

[07/27/16]   به ادمهابی کوچک
فرصتهای بزرگ را ندهید
عاقبت خودتان باید تاوان
تاختن هایش را بدهید
م/سلطانی علاسوند

Location

Category

Telephone