Kakehashi Sensei Videos

Videos by Kakehashi Sensei. Welcome to Kakehashi Foreign Language Classes.

Click to enable sound

Other Kakehashi Sensei videos