Gofal Maelog

Gofal Maelog

Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yn yr ardal fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddo

Operating as usual

18/01/2024

Rydym ar agor fel arfer, plis cadwch llygad allan am unrhyw ebost neu negeseuon yn ystod y Dydd rhag ofn fydd y tywydd yn gwaethygu a byddem yn gorfod cau.
Diolch
We are open as normal, but please keep an eye out for any emails or messages during the day, incase the weather worsens and we need to close. Thank you.

17/01/2024

Ar ran Gofal Maelog hoffwn ddioch yn fawr I 'Balloons by Amy' am drefnu noson godi a***n ar gyfer Gofal Maelog yn ranol gyda Cylch Meithrin Rhosneigr. Gweler y poster wedi ei atodi am fwy o fanylion. Rydym yn edrych ymlaen i weld pawb yno.

On behalf of Gofal Maelog I would like to thank 'Balloons by Amy' for organising a fundraising night for both Gofal Maelog and Cylch Meithrin Rhosneigr. See the attached poster for more details. We look forward to seeing everyone there.

12/01/2024

Mae nifer o boteli a potiau ffrwyth wedi cael ei adael arol yn y caban yw casglu. Diolch.

There are a number of drinks bottles and pots at the caban to collect. Thank you

21/12/2023
21/12/2023

Wel, dyna ni am 2023!!!
Ar ran holl staff Gofal Maelog hoffwn ddiolch yn fawr iawn i pawb am ei geiriau caredig ac yr holl bresantau yr ydym wedi ei dderbyn.
Rydym yn edrych ymlaen i weld pawb yn ol ar Dydd Llun 08/01/2024.
Nadolig Llawen ac Blwyddyn Newydd dda.

Well, that's it for 2023!!!
On behalf of all the staff at Gofal Maelog we would like to thank everyone for their kind words and lovely gifts.
We look forward to seeing everyone back on Monday 08/01/2024.
Merry Christmas and Happy New Year.

Photos from Gofal Maelog's post 21/12/2023

Hwyl heddiw 🎄🥳🎅

21/12/2023

Disgo Dolig 2023 💃🕺🎄

21/12/2023

Hoff gân y bore! # disgodolig

21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023

Enillydd Rhif Lwcus
Lucky number Winner

1af Rhif 31 Tomos Alaw Lewis
2il Rhif 10 Ffion Wyn Taylor
3ydd Rhif 22 Hari Rhian Roberts

Diolch yn fawr/ Thank you

Photos from Gofal Maelog's post 20/12/2023

Pawb wedi cael hwyl yn Pili Palas bore ma yn ymweld a Sion Corn🎅🏻🎄

Everyone having fun this morning at Pili Palas seeing Santa🎅🏻🎄

Photos from Gofal Maelog's post 20/12/2023

LLAWN/ FULL - Diolch yn fawr/ Thank you

Plis gallwch yrru a***n i mewn cyn diwedd dydd heddiw os gwelwch yn dda. Os dymunwch dalu drwy papal cysylltwch drwy negs. Diolch yn fawr

Can we please have the money in by the end of day today. If you wish to pay via paypal please message us through messenger. Thank you

1. Edwyn✅
2 Cai Grieves ✅
3 Mared Evans ✅
4 Anne Bethan Wyn Roberts✅
5 Emma Highley
6 Robin
7 Everly ✅
8 Owi
9 Iona (Efa) ✅
10 Ffion Taylor ✅
11 Gwawr Lisa Clwyd
12 Iona (Efa) ✅
13 Rita Highley ✅
14 Ela Rhys ✅
15 Cai Grieves ✅
16 Theo Highley ✅
17 Rickey Williams
18 Nerys Jones ✅
19 Llew ✅
20 Paula ✅
21 Llew ✅
22 Harri Roberts✅
23 Nel Evans
24 Harri Jon✅
25 Mared
26 Amy ✅
27 Paula
28 Janet Hughes (Efa) ✅
29 Tomos ✅
30 Beni✅
31 Tomos✅
32 Sion Taylor
33 Amy Taylor
34 Lowisa Grieves ✅
35 Janet Hughes (Efa)✅
36 Lois Evans
37 Mia Taylor ✅
38 Mandy Jones
39 Tomos✅
40 Darren Highley ✅
41 Helen Pritchard
42 Helen Pritchard

Photos from Gofal Maelog's post 19/12/2023

Rhifau lwcus dal ar gael, gobeithio cael ei dynnu fory yn barod ar gyfer y Nadolig.
Os nid yw'r rhifau yn cael ei werthu cyn amser cinio fory, mi fydd y raffl yn cael ei gohurio.
Plis rhannwch. Diolch

Lucky numbers still for sale. We are hoping to draw tomorrow ready for Christmas. If all numbers haven't sold by lunchtime tomorrow, then the raffle will be postponed.
Thank you.

Photos from Gofal Maelog's post 15/12/2023

Cofiwch am ein rhif lwcus. A***n yn mynd tuag at prynu adnoddau i ein ardel tu allan. Plis cysylltwch am rif 😀
Remember about our lucky number. All proceedes going towards buying new resources for our outdoor area. Please get in touch if you would like a number😀

14/12/2023

**Pwysig**
Mae yna salwch yn mynd ogwmpas Gofal Maelog, os ydych yn sylwi fod eich plentyn yn sal, neu wedi bod yn sal, yn ôl polisi Mudiad meithrin, plis cadwch eich plentyn adref am 48 awr ar ôl y salwch ddwytha er mwyn lleuhau y salwch.
Diolch

**Important**
There is a sickness bug going around here at Gofal Maelog, if you notice your child is, or has been unwell, in line with the Mudiad Meithrin policy, please keep your child at home for 48 hrs from the last episode to eliminate the sickness.
Thank you

Photos from Gofal Maelog's post 14/12/2023

Rhifau dal ar ol. Cysylltwch am rhif 🛴
Numbers still available. Contact for a number 🛴

Photos from Gofal Maelog's post 12/12/2023

Rhifau Lwcus Nadolig Gofal Maelog
Gofal Maelog Christmas Lucky Number
1af/ 1st : Scooter
2il/ 2nd: Cwilt/ Quilt gan/ From Cwiltsiw
3ydd/ 3rd: Set Mulled Wine Set

£3 y rhif 1-50 / £3 each number
1
2 Cai Grieves pd
3 Mared Evans pd
4
5
6
7 Everly pd
8
9 Iona (Efa) pd
10
11
12 Iona (Efa) pd
13
14 Ela Rhys pd
15 Cai Grieves pd
16
17
18
19 Llew pd
20 Paula Evans pd
21 Llew pd
22
23
24 Hari Jon
25
26 Amy Taylor pd
27
28 Janet Hughes (nain Efa) pd
29
30 Beni
31
32
33
34
35 Janet Hughes (nain Efa) pd
36
37
38
39
40
41
42 Hari Roberts
43
44 Lowisa Grieves pd
45
46
47
48 Mandy Jones
49
50

Photos from Gofal Maelog's post 08/12/2023

Cysylltwch am rhif!
Please contact if you would like a number!

07/12/2023

*PWYSIG*
Oherwydd amgylchiadau allan o'n ddwylo ni, fydd yna DDIM clwb arol ysgol heno
(Nos Iau 7/12/23)
Mae'n ddrwg iawn am unrhyw anghyfleustra a achosir
Diolch
*IMPORTANT*
Due to unforseen circumstances there will NO after school's club tonight (Thursday 7/12/23)
We apologise for any inconvenience caused.
Thank you.

Photos from Gofal Maelog's post 06/12/2023

Rhifau Lwcus Nadolig Gofal Maelog
Gofal Maelog Christmas Lucky Number
1af/ 1st : Scooter
2il/ 2nd: Cwilt/ Quilt gan/ From Cwiltsiw
3ydd/ 3rd: Set Mulled Wine Set

£3 y rhif 1-50 / £3 each number
1
2 Cai Grieves
3 Mared Evans pd
4
5
6
7 Everly
8
9 Iona (Efa)
10
11
12 Iona (Efa)
13
14
15 Cai Grieves
16
17
18
19 Llew
20 Paula Evans
21 Llew
22
23
24
25
26 Amy Taylor
27
28 Janet Hughes (nain Efa)
29
30
31
32
33
34
35 Janet Hughes (nain Efa)
36
37
38
39
40
41
42 Hari Roberts
43
44
45
46
47
48
49
50

Photos from Gofal Maelog's post 04/12/2023

Rhifau Lwcus Nadolig Gofal Maelog
Gofal Maelog Christmas Lucky Number
1af/ 1st : Scooter
2il/ 2nd: Cwilt/ Quilt gan/ From Cwiltsiw
3ydd/ 3rd: Set Mulled Wine Set

£3 y rhif 1-50 / £3 each number
1
2 Cai Grieves
3 Mared Evans
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Cai Grieves
16
17
18
19
20 Paula Evans
21
22
23
24
25
26 Amy Taylor
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

01/12/2023

O na!!! Mae'r corach drwg yn ôl!!

15/11/2023

Penblwydd hapus iawn i Miss Taylor sydd yn dathlu penblwydd arbennig heddiw yn 21 mlwydd oed!! Mwynhwech y dathlu 🎂🎁🎈

Photos from Gofal Maelog's post 13/11/2023

Cawsom ymweliad gan Pudsey bora ma 😀
We had a visit from Pusdey this morning 😀

13/11/2023

Mae croeso i'r plant wisgo pyjamas neu wisg ffansi ir cylch dydd Gwener gan fod hi'n ddiwrnod plant mewn angen. Os fysa rhwyn yn hoffi rhoid rhôdd mi fyddan yn derbyn rhoddion at yr achos.

The children are very welcome to wear their pyjamas or fancy dress to the cylch on Friday as it's Children in need day. If anybody would like to donate we are collecting towards the charity.

12/11/2023

Diwrnod sannau odd yfory i wythnos gwrth fwlio
Odd socks day tomorrow for anti bullying week

Photos from Gofal Maelog's post 10/11/2023

Diwrnod y cofio -creu pabi coch

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

Hwyl yn yr eira bore ma ❄️
Disgo Dolig 2023 💃🕺🎄
Hoff gân y bore! # disgodolig
3ydd Rhif 22
2il Rhif 10
1af Rhif 31
Arwydd yr wythnosDyn Tân🚒🔥Sign of the week Fire Man🚒🔥
Waw! 🚒
Arwydd yr wythnos- Mochyn 🐷Sign of the week - Pig 🐷
Arwydd yr Wythnos: BuwchSign of the week: Cow

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:30
Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:30
Thursday 08:00 - 17:30
Friday 08:00 - 17:30