Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department, Llangefni Videos

Videos by Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department in Llangefni. Tudalen wybodaeth adran Addysg Gorfforol YGLL i ddisgyblion a rhieni. YGLL Physical education inform

Pencampwraig Gogledd Cymru ar gwaith llawr.

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T
Llongyfarchiadau Darcy, Pencampwraig Gogledd Cymru ar gwaith llawr!

Other Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department videos

Pencampwraig Gogledd Cymru ar gwaith llawr.
L•L•W•Y•D•D•I•A•N•TLlongyfarchiadau Darcy, Pencampwraig Gogledd Cymru ar gwaith llawr!

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T Llongyfarchiadau mawr i Nel - Pencampwraig Gogledd Cymru ar y vault!!!
L•L•W•Y•D•D•I•A•N•TLlongyfarchiadau mawr i Nel , Pencampwraig Gogledd Cymru ar y Vault!

Dyma berfformiad gwych Ariana. 🤸🏼‍♀️🤸🏼‍♀️

Dyma Cadi (bl7) yn perfformio y vault. Gafodd Cadi 3ydd am y perfformiad yma. Hefyd cafodd Cadi ;4ydd ar y bar6ed ar y l...

Llongyfarchiadau mawr i Teleri ar ei pherfformiad dros y penwythnos yn y 200m. Ennillodd y râs gyda amser o 26:27 Vest ...