Cylch Meithrin Stryd y Bont

Cylch Meithrin Stryd y Bont

You may also like

Tgfh
Tgfh

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cylch Meithrin Stryd y Bont, Education, Llangefni.

Operating as usual

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 14/02/2024

💖❤️Dydd San Ffolant hapus ❤️💖
Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi cael blodau hardd heddiw. G*i ofyn yn lle eu taflu pan fyddant yn dechrau marw, a allwn ni cael nhw plis? Mae hen flodau/petalau yn gwneud adnoddau gwych i blant chwarae
Diolch yn fawr Meithrinfa Medra

❤️💖Happy Valentines day ❤️💖
Im sure many of you will have had some beautiful flowers today. Could i please ask instead of throwing them when they start to die, could we have them please? Old flowers/petals make fantastic resources for children to play / make potions
Thank you

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 10/02/2024

Llongyfarchiadau mawr Ruth Edwards enillwyr y pel bonws. 🥳

Congratulations Ruth the winner of the bonus ball. 🥳

09/02/2024

Mi fydd enillwyr y pel bonws yn gael ei dynnu nos fory. 😬 pob lŵc i chi gyd! 🤞😊 Meithrinfa Medra

The winner for the bonus ball will be announced tomorrow night. 😬 good luck everyone! 🤞😊

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 09/02/2024

Ar ôl bod i'r uned ABC ddoe a chael mwy o wybodaeth am gefnogi plant gyda chyfathrebu , rydym wedi gosod y byrddau cyfathrebu yma o amgylch y cylch Meithrinfa Medra

After visiting the ABC unit yesterday and gaining more knowledge about supporting children with communication , we have put up these communication boards around the setting

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 07/02/2024

Mae rhai o'r plant wedi dangos ddiddordeb mewn llosgfynyddoedd wythnos yma. Gwnaeth y plant losgfynydd allan o does a chreu lafa! Meithrinfa Medra

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 06/02/2024

Diolch yn fawr iawn I Cronfa Glyndwr am Grant I prynnu adnoddau newydd i'r cylch 🙂

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 06/02/2024

Plant wedi bod yn brysur pnawn ma yn creu Pitsas 🍕 Meithrinfa Medra

Photos from Mudiad Meithrin's post 05/02/2024
Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 05/02/2024

Wedi bod yn brysur yn gwneud baneri heddiw, gan fod y rygbi chwe gwlad wedi cychwyn. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Meithrinfa Medra

Been making flags today, ready to cheer Wales on in the rugby six nations. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Photos from OgiOgi's post 02/02/2024
02/02/2024

Rydym yn dysgwl am un neu ddau daliad ir pel bonws eto, anffodus mi rhaid gohirio cyhoeddi yr enillwyr tan wythnos nesaf.

Unfortunately we are awaiting payment on a few of the bonus ball numbers so we will have to delay the draw until next week.

31/01/2024

Rhifau i gyd wedi werthu 🤗 Oes bosib i bawb sydd heb dalu i dalu cyn diwadd yr wythnos plîs er mwyn i ni gal dynnu'r enillydd. Diolch!

Numbers have now all gone 🤗 is it possible for everyone who hasn't payed to pay before the end of the week please, in time for the lottery draw on Saturday. Thank you!

30/01/2024

🌟 TODDLER GYM 🌟

During the next few weeks with the cold weather we will only be holding one toddler gym session!
Every Wednesday:
11:30 - 12:15

£3.50 per child - no booking required🌟
Ages - crawling to 4 years✨
Plenty of baby toys/gymnastics equipment for everyone🤩
Cash or card payments available!

30/01/2024

4 rhif arol os oes gan rwyn ddiddordeb. £2 y rhif.

4 numbers left if anyone's interested. £2 a number.

Photos from Worcestershire Speech and Language Therapy's post 29/01/2024
29/01/2024
Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 29/01/2024

Mae'r plant yn datblygu eu sgiliau annibyniaeth yn ddyddiol yn ystod amser Caffi trwy helpu i lanhau a gosod y bwrdd, tolldi diodydd eu hunain, helpu eu hunain i bwyd a chael gwared ar y bwyd sydd dros ben Meithrinfa Medra Rheolwr Meithrinfeydd Cymru

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 29/01/2024

Chwarae "caffi" ty allan Meithrinfa Medra

27/01/2024

Rydym dal hefo rhifau arol os oes gan rwyn ddiddordeb, £2 y rhif.

We still have a few numbers left if anyone's interested, £2 a number.

25/01/2024

❤️❤️ Santes Dwynwen hapus ❤️❤️

❤️❤️Happy Saint Dwynwen Day ❤️❤️

24/01/2024

Oes rwyn yn teimlo'n lwcus? 🍀
pel bonws £2 y rhif, y rhif lwcus yn enill £50. (Mi fydd yr enillwyr yn gael ei ddewis ar nos Sadwrn unwaith fydd pob rhif wedi ei ddewis a'i talu amdan)
A***n a godwyd yn mynd tuag at y cylch.

Anyone feeling lucky? 🍀
Bonus ball £2 a number, the lucky number will win £50. (The draw will take place the Saturday after all numbers are taken and paid for)
Money raised will go towards the cylch.

24/01/2024

Annwyl rieni/gofalwyr

Nodyn i'ch atgoffa bydd y Cylch ar gau dydd Gwener yma oherwydd hyfforddiant staff.

Diolch

Dear parents/carers

Just a reminder that the Cylch will be closed this Friday due to staff training.

Thank you.

24/01/2024

Arwydd yr wythnos 🥶
Sign of the week 🥶

22/01/2024

Gwahoddiad I ddwad a de ☕️🫖🐅 Meithrinfa Medra

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 21/01/2024

Annwyl rieni/gofalwyr

Rydym yn chwilio am eitemau dilys go iawn fel :-

hen "tools" fel sbaneri, morthwyl bach, tâp mesur, cnau a bolltau ac ati.
Set te ceramig
Unrhyw addurniadau pres neu bren
Hen glociau
hen glorian pwyso ac ati

Os oes unrhyw un eisiau ailgartrefu rhai byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr. Diolch

Dear parents / carers

We are looking for real authentic items such as :-

old tools such as spanners, small hammer, tape measurer, nuts and bolts etc.
Ceramic tea set
Any brass or wooden ornaments
Old clocks
old weighing scales etc

If anyone is wanting to rehome any we would really appriciate it. Thank you

Photos from Cylch Meithrin Stryd y Bont's post 19/01/2024

❄️☃️Gan fod ni wedi gael llawer o hwyl yn adeiladu dynion eira yn ystod y sesiwn ddoe mi wnaethom creu lyniau o ddynion eira heddiw. Am lyniau gwych! ❄️☃️

❄️☃️As we had loads of fun building snowmen in yesterday's session, we created pictures of snowmen today.
And what amazing pictures they are! ❄️☃️

18/01/2024

Cafodd y plant lot o hwyl yn chwarae allan yn yr eira heddiw ❄️⛄️ Meithrinfa Medra

The children had a lot of fun playing out in the snow today ⛄️❄️

10/01/2024

⭐ SWYDD COGYDD MEITHRINFA MEDRA ⭐

Mae Meithrinfa Medra yn chwilio am Gogydd Meithrinfa i ymuno a'u teulu nhw! Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno a'r tîm a darparu prydau bwyd iachus i blant y Feithrinfa?

I geisio am un o'r swyddi isod dilynwch y dolenni yma i'n gwefan - https://meithrin.cymru/jobs/cogydd-meithrinfa-medra/

Dyddiadau Cau - 18/01/24

//

⭐ MEITHRINFA MEDRA COOK JOB ⭐

Meithrinfa Medra are looking for new members to join their team! All applicants must be fluent in Welsh or a learner who has reached a high level of Welsh.

Follow these links to our website for more information - https://meithrin.cymru/jobs/cook-meithrinfa-medra/?lang=en

Closing Dates - 18/01/24

01/01/2024

Annwyl Rieni/Gofalwyr

Gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael Nadolig bendigedig a blwyddyn newydd dda! Bydd y cylch yn ail agor ar ddydd Llun yr 8fed. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld i gyd.

Dear Parents/carers

I hope you have all had a wonderful Christmas and a happy New year!
The cylch will reopen on Monday the 8th. We are looking forward to seeing you all.

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Website

Address

Llangefni

Opening Hours

Monday 9am - 3pm
Tuesday 9am - 3pm
Wednesday 9am - 3pm
Thursday 9am - 3pm
Friday 9am - 3pm
Other Education in Llangefni (show all)
Education and Support Learning Resources Education and Support Learning Resources
Maes Derwydd
Llangefni, LL777GA

I'm a full time Teaching Assistant who loves making and creating resources in my free time as a hobb

Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department
Llangefni, LL777NG

Tudalen wybodaeth adran Addysg Gorfforol YGLL i ddisgyblion a rhieni. YGLL Physical education inform