Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar

Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar

Comments

Mae ein Bwyty Myrddin yn agor ddydd Mercher 6 Hydref 2021!🍽🥳📅

📲Darganfyddwch fwy am y bwyty, edrychwch ar y fwydlen neu archebwch fwrdd yma: https://bit.ly/3kI2ALK

---

Our Merlin’s restaurant is opening Wednesday 6 October 2021!🍽🥳📅

📲Find out more about the restaurant, take a look at the menu or book a table here: https://bit.ly/39HjK5Q

Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar
We had a lush Christmas Dinner in Merlins thank you students and staff of Colegsirgar.ac.uk Catering department :)
Dechreuwch ar eich gyrfa mewn Arlwyo, Lletygarwch a Thwristiaeth gyda Choleg Sir Gâr
👇 Rhowch gipolwg ar ein cyrsiau addysg bellach isod

🌐 https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/cy/catering-hospitality-tourism

Unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni
📩[email protected]
------------------------------------------------

Start your career in Catering, Hospitality & Tourism with Coleg Sir Gar
👇Take a look at our further education courses below

🌐 https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/en/catering-hospitality-tourism

Any questions or enquiries, get in touch with us 😁
📩 [email protected]

Travel & Tourism at Coleg Sir Gar Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar

Merlin’s restaurant is Coleg Sir Gâr’s training facility for aspiring chefs, hospitality positions.

Free and ample off-road parking opposite the Training Restaurant **** Bar available **** Competitive prices **** Find us at Pibwrlwyd, Carmarthen SA31 2NH *** gift vouchers available

Operating as usual

09/01/2023

🧑‍🍳 Blwyddyn Newydd dda i chi gyd. Methu aros i'ch croesawu nol i. 🍲 😊
Bwciwch nawr:
📧 [email protected]
☎️ 01554 748268

🧑‍🍳 Happy New Year! We can't wait to welcome you all back. 🍲 😊 Coleg Sir Gar

Book now:
📧[email protected]
☎️ 01554 748268

Ionawr 2023
Bwyty Hyfforddi Coleg Sir Gâr
Dewch o hyd i ni yn:
Campws Pibwrlwyd
Coleg Sir Gâr
Caerfyrddin
SA31 2NH

Dydd Gwener 20/01/23 - Cinio Carferi wedi'i archebu'n llawn
Dydd Mercher 25/01/23 - Cinio Carferi
Dydd Iau 26/01/23 Cinio gyda’r hwyr â thema Santes Dwynwen 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 wedi'i archebu'n llawn
📕
Dydd Gwener 27/01/23 - Cinio Carferi
Pris £14.50 y pen am 3 chwrs
Diolch

Colegsirgar Training Restaurant
Find us at:
Pibwrlwyd Campus
Colegsirgar
Carmarthen
SA31 2NH
Restaurant opening times January 2023

Wednesday 18/01/23 - Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50
Carvery Lunch 12pm Friday 20/01/23 - Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50 Sorry! now fully booked.
Wednesday 25/01/23 Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50
Thursday 26/01/23 St Dwynwen 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Themed Dinner 6pm - Sorry! now fully booked. 📕
Friday 27/01/23 Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50
🥘 🍲

20/12/2022

🎄 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl gwsmeriaid.
🥳🥳
Edrych ymlaen at weld pawb yn 2023. 🍾 🍾 🎉🎉🎉 Coleg Sir Gar

🎄 Merry Christmas and Happy New Year to all our customers.🥳🥳
Looking forward to seeing everyone in 2023 🍾 🍾 🎉🎉🎉

17/12/2022

Siramik's weekend courses dates for 2023 are now published on the website. With 4 star in-house accommodation included in the price. Gift certificates for Christmas available too. www.siramik.co.uk

15/12/2022

Llongyfarchiadu i Mr Bullen 🎉 am dyfalu pwysau’r gacen yn gywir heddiw. 🎄🎂 🎄

Congratulations 🎉 to Mr Bullen on winning tonight’s Guess the weight of the cake at Merlin’s restaurant Coleg Sir Gar 🎄 🎂

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 14/12/2022

🎉 Diolch (yn fawr) i bawb am eu cefnogaeth 🎄🎄🎄🎄❤️ Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr a wnaeth sicrhau llwyddiant y ddarpariaeth Nadolig yn y bwyty.

🎉 Thank you (very much)to everyone for their support. Congratulations to all the students who ensured the success of the Christmas provision in the restaurant. 🎄🎄🎄🎄❤️
Coleg Sir Gari

14/12/2022

Llongyfarchiadu i Tom Stroud 🎉 am dyfalu pwysau’r gacen yn gywir heddiw. 6lb 2oz 🎄🎂 🎄

Congratulations 🎉 to Tom Stroud on winning today’s Guess the weight of the cake at Merlin’s restaurant Coleg Sir Gar 🎄 🎂

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 08/12/2022

🎄🎄🥰Y bwyty’n llawn (cwsmeriaid hapus)
The restaurant is full (of happy customers)🎄🎄🥰 Coleg Sir Gar

07/12/2022

Ionawr 2023 📆 🍱

Bwyty Hyfforddi Coleg Sir Gâr
Dewch o hyd i ni yn:
Campws Pibwrlwyd
Coleg Sir Gâr
Caerfyrddin
SA31 2NH
Cysylltwch â ni:
e-bostiwch: [email protected]
Dydd Gwener 20/01/23 - Cinio Carferi
Dydd Mercher 25/01/23 - Cinio Carferi
Dydd Iau 26/01/23 Cinio gyda’r hwyr â thema Santes Dwynwen 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 wedi'i archebu'n llawn
📕
Dydd Gwener 27/01/23 - Cinio Carferi
Pris £14.50 y pen am 3 chwrs
Diolch

Colegsirgar Training Restaurant
Find us at:
Pibwrlwyd Campus
Colegsirgar
Carmarthen
SA31 2NH
Contact us:
email: [email protected]

Restaurant opening times January 2023 📆 🍱

Wednesday 18/01/23 - Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50

Carvery Lunch 12pm Friday 20/01/23 - Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50

Wednesday 25/01/23 Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50

Thursday 26/01/23 St Dwynwen 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Themed Dinner 6pm - Sorry! now fully booked. 📕

Friday 27/01/23 Carvery Lunch 12pm 3 courses £14.50

07/12/2022

blasus 😍 delicious 😋 Coleg Sir Gar CSG Animal Care Adran Ceffylau Coleg Sir Gar Equine Department

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 06/12/2022

🎄 Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gyfrannu at lwyddiant y ffair Nadolig heddiw. (Thank you very much to everyone who contributed to the success of the Christmas fair today)🌲🎄 Coleg Sir Gar O’r Galon Suzanne Watson-Brown Sculpture & Painting Kim Cartwright Art Planet Janet's Ceramics

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 06/12/2022

Dewch lawr i’r Ffair nadolig rhwng 11yb-2yh
Come down to the Christmas fair today from 11am -2pm
O’r Galon
Kim Cartwright Art
Suzanne Watson-Brown Sculpture & Painting
Coleg Sir Gar

02/12/2022

Llongyfarchiadu i Eviey Evans 🎉 am dyfalu pwysau’r gacen yn gywir heddiw. 7lb 14oz 🎄🎂 🎄

Congratulations 🎉 to Eviey Evans on winning today’s Guess the weight of the cake at Merlin’s restaurant Coleg Sir Gar🎄 🎂

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 01/12/2022

Llangadog WI Coleg Sir Gar

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 28/11/2022

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 26/11/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

26/11/2022
26/11/2022

ENILLYDD! 🥳 Llongyfarchiadau i Mia Bowskill! ⭐wnaeth gystadlu mewn Arlwyo Cynhwysol ac sydd wedi ennill medal a***n!
Mae Cymru’n falch ohonot ti 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

WINNER! 🥳 Congratulations to Mia Bowskill! ⭐who competed in Inclusive Catering and won a silver medal!
You’ve done Wales proud 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️


WorldSkills UK

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 23/11/2022

Tymor y Nadolig ar y gweill yn Merlins Colegsirgar 🎄

Festive season under way at Merlins Colegsirgar 🎄

Coleg Sir Gar

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 08/11/2022

Stondinau ar gael am £20. Am fwy o wybodaeth anfonwch E-bost at [email protected] neu cysylltwch a’r swyddfa 01554 748620.

Stalls available for £20. For more information E-mail [email protected] or contact reception 01554 748620

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post 08/11/2022

Photos from Merlin's Restaurant at Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 29/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 29/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 28/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 28/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 22/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 22/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 19/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 17/10/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

23/09/2022
25/08/2022

👨‍🍳 Taste of Wales Cookery Course

Dan will be running his Taste of Wales Cookery Course at Pibwrlwyd College once again this Autumn.

The course is due to begin from Monday 12th of September for 17 weeks. 5.00pm til 9.00pm priced at £194.00.

The course includes all ingredients and a branded chefs apron, use of equipment and of course the opportunity to learn new skills, kitchen knowledge and professional kitchen secrets.

To enquire further or apply for the course please contact the college reception on 01554 748620.

Spaces are filling up ready for the new term so please contact sooner rather than later.

30/07/2022
Timeline photos 28/06/2022

Timeline photos

Rydym yn dymuno pob lwc i’n myfyrwyr sy’n cystadlu yng nghystadlaethau Cenedlaethol Worldskills yng Nghaerdydd heddiw!

Mae Carys Davies yn cymryd rhan yn y Gwasanaeth Bwyty Proffesiynol, Jac Howard-Davies yn y Celfyddydau Coginio ac Ella Owen Nunes yn cystadlu yn y gystadleuaeth Patisserie. Pob lwc i'r tri ohonoch chi!

Wishing our students competing in the Worldskills National Qualifiers competitions in Cardiff today the best of luck!

Carys Davies is taking part in the Professional Restaurant Service, Jac Howard-Davies in Culinary Arts & Ella Owen Nunes competing in the Patisserie competition. Best of luck to all three of you!

Photos from Coleg Sir Gar's post 21/06/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Photos from Coleg Sir Gar's post 07/06/2022

Photos from Coleg Sir Gar's post

Merlin's Restaurant

Merlin’s is Coleg Sir Gâr’s training restaurant nestled within the college’s Pibwrlwyd campus in Carmarthen.

Working in the restaurant helps students develop the confidence and skills in professional cookery and hospitality to prepare them for the industry in which they are striving to succeed.

Merlin’s offers spectacular menus for the public over the course of each academic year. Generally, the restaurant is open Wednesday lunch times from 12pm to 2pm and Thursday evenings from 6pm to 8.30pm but throughout the year special events are held. You can look forward to events that celebrate the likes of Valentines, St David’s Day and international cuisine.

A typical dinner menu could include a starter of goat’s cheese, caramelised onions and pine nut salad, followed by pan fried sea bass served on a tagliatelle bed, with ginger, chilli and spring onion tossed in a tomato salsa, with a desert of home-made apple and rhubarb crumble with vanilla custard.

Location

Category

Telephone

Address


Colegsirgar Pibwrlwyd Campus
Carmarthen
SA312NH

Opening Hours

Wednesday 11:30am - 2pm
Thursday 5:30pm - 8pm
Friday 11:30am - 2pm

Other Education in Carmarthen (show all)
Myrddin School Carmarthen Myrddin School Carmarthen
Heol Disgwylfa
Carmarthen

Myrddin school in Carmarthen

Cynllun Profi Programme Cynllun Profi Programme
Carmarthen

Datblygu Sgiliau Byd Gwaith Pobl Ifanc | Developing Young People's Employability Skills

Little Readers Darllenwyr bach Little Readers Darllenwyr bach
Carmarthen, SA328

Usborne Books are good quality books. we have a range of english and welsh books :) For all ages.

Ysgol Wirfoddol Abergwili Ysgol Wirfoddol Abergwili
Carmarthen, SA312JD

Ysgol fach eglwysig pentrefol A small village church school

Ffynnonweb Ffynnonweb
Carmarthen

Ffynnonweb.com provides a bespoke Social Media + Employability Skills Consultancy and Advice Service

Sculpture at Carmarthen School of Art Sculpture at Carmarthen School of Art
Coleg Sir Gar Carmarthen School Of Art, Job's Well Road Campus, Johnstown
Carmarthen, SA313HY

Fine Art: Sculpture course at Carmarthen School of Art at Coleg Sir Gar is a structured programme of

Celfyggbm Celfyggbm
Carmarthen, SA328DN

Y Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Bro Myrddin sy’n cynnwys Celf, Cerdd, Drama, Dawns a Ffilm. Th

The Wooden Ladder The Wooden Ladder
Carmarthen, SA328AB

An outdoor creative space for adults and young people to discover the magic of wood.

Little Blossom Hypnobirthing Little Blossom Hypnobirthing
Carmarthen, SA311QL

BIrthing Babies is tough!....like anything worthwhile in life, but there is an easier way! I'll happily show you how this stuff goes down, easier & faster

Bean Boating Bean Boating
Pant Y Goloman
Carmarthen, SA443HW

Bean Boating

Jambori Jambori
64 Russell Terrace
Carmarthen, SA311SZ

Jambori - Dod a chaneuon yn fyw, sesiynau cerddoriaeth a symud i blant. Jambori - Brings Songs to

OreKnot Creative Hub OreKnot Creative Hub
27 Bridge Street
Carmarthen, SA313JS

OreKnot is a creative space which fosters and nurtures the development of creative, vocational and a