Tórshavns universitet

Färöarnas universitet är Färöarnas universitet som ligger i huvudstaden Torshamn. Universitetet grundades den 20 maj 1960 som Academia Færoensis och fick officiell universitetsstatus år 1990.Idag har universitetet omkring 150 studerande och totalt tre fakulteter : Färöisk filologi Naturvetenskap Historia och samhällsvetenskap Universitetets historia kan sägas börja med grundandet av Färöarnas Vetenskapliga Sällskap år 1952.

Åben som sædvanlig

Sted

Internet side

Adresse


Tórshavn
Andre Lægeskoler i Tórshavn (vis alle)