Tartu Hansa Kool

Tartu Hansa Kool

Comments

Möödunud nädalal toimus Tartus traditsiooniline Haridusfestival. Meiegi saime osa! Seekord küll mitte ise rääkides vaid selliselt: Kogemustuba. KLAPP matk sotsiaalpedagoogi pilgu läbi. Triinu Riis. Selliselt ongi kõige parem, sest sotspedagoogid ongi meie kõige tähtsamad koostööpartnerid – õigem oleks isegi öelda, et meie oleme nende teenistuses. Aitäh Tartu Hansa Kool ja Triinu Riis , et olete KLAPPi enda koolitegemistesse sisse võtnud. Ettekandelt jäi kõrvu selline mõte: /.../ klassidel on ju palju väljasõite, aga KLAPP matkalt tagasi tulles on klassid reeglina rohkem koostöös ja rahulikumad.
Sellise märkamise üle on meil, metsaisadel, eriti hea meel! On ju just koostöö ja koosmeel ja koos tegutsemine see, mida me igal matkal nähtavale toome ja hoiame.
Parim kodutöö üldse! Aitäh ja tervitused kõigile haridustöötajatele!
🎒 Tartus alustab sel nädalal kooliaastat 14 534 üldhariduskoolide õpilast, mis on ligi 150 võrra rohkem kui aasta tagasi.

Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Tartu Erakoolis (100 last), Tartu Kivilinna Koolis (89 last) ning Tartu Hansa Koolis (86 last).

Tartu gümnaasiumides alustab õpinguid 1102 õpilast, mis on võrreldes mullusega 37 võrra rohkem. Loe lähemalt 👇
Tere kõigile KLAPPijatele! Meil kaks klassitäit KLAPP Metsakooli tehtud ja kaks on hetkel käimas ja nii edasi kuni aegade lõpuni 😊 Täname Tartu Hansa Kool kooliperet, kes veab käima looduse õppe looduses ja on olnud KLAPPimise pesaks.

Meie omalt poolt, ütleme vanematele suure tänu, et lasevad lastel kogeda ka sügisest ilma kolm päeva järjest. Toast vaadates võib sadu tõesti hirmus olla, aga noored ei anna selliseid hinnanguid – on nii nagu on ja nii nagu on, on hea. Näiteks kui käid ujumas ja vihma sajab, siis saad kaldale jäävad riided rätikuga katta 😊 kui öösel on jahe, siis järgmisel öösel paned end õigesti riidesse on soe, kui on vaja teineteise seltskonnast rõõmu tunda, siis ei sellele ilmal mingit mõju.
Olin tänaseks roosiaeda palunud Tartu Hansa Kooli noored, kes talvel toimunud Sõnausel olid kooliga kõige tublimad sõnakorjel osalejad. Toona otsisime ilusaid eestikeelseid vasteid digiilmas kasutatavatele sõnadele. Mäletate – ruumer, leidlus, sähku ja teised toredad sõnad. Kas need lähevad kasutusse? Ei tea, see sõltub meist kõigist ja keele osaks saavad sõnad, mis meile meeldivad. See ongi väga tore ja demokraatlik viis keele kujunemises kaasa rääkida. Arutasimegi noorte ja nende õpetajatega selle üle, kuidas keele kujundamine on meist igaühe vastutus ja võimalus. Aitäh noortele ja nende juhendajatele sõnakorjes osalemast!

Pildid tegi Raigo Pajula.
🌻 Talvel toimunud Sõnause sõnavõistluse kõige aktiivsem koolikollektiiv külastas täna Vabamut ning kohtus President Kersti Kaljulaidiga.

🌻 Tartu Hansa Kooli õpilased esitasid Sõnausele õpetaja Lea Sokmani abiga kokku 50 sõna, muu hulgas pakkusid nad uudissõnadena välja näiteks liiming (copy-paste), progeralli (hackathon), pereõpe (distantsõpe) ja vihvel (wifi).

🌻 Oma preemiareisi pidid lapsed koroona tõttu kaua ootama. Nüüd sai see lõpuks teoks. Vabamust alguse saanud pealinna külastus jätkus Proto avastuskeskuses ning päeva lõpuks said noored keeleuuendajad veeta koolitunni President Kersti Kaljulaidiga Kadrioru roosiaias.

👉 Kõiki Sõnausel esitatud sõnu saab näha sõnastikus:
https://nova.vabamu.ee/sonastik
„Nooresõbralik õigussüsteem“ - Taastav õigus 🤝

Ükskõik kui toetav ja arendav keskkond meid ümbritseb, konflikte tekib aeg-ajalt kõigil ning nende lahendamise oskused on meie elukvaliteedi tagamisel määrava tähtsusega. Konfliktide analüüsimist, oma tunnetest rääkimist, teise osapoole kuulamist ja lahenduste otsimist peaksime lastele õpetama juba varajasest east. 👶

Taastav õigus on üks konfliktide lahendamise meetod, mille käigus saavad konflikti osapooled ühiselt teo üle arutada ning kõigile sobiva kahju heastamise viisi leida. Lisaks seadusrikkumistele saab taastavat õigust kasutada ka koolides, noortekeskustes, trennides ja mujal, kus noored omavahel konflikti sattuda võivad.

Näiteks koolilepituse puhul tegutsevad konfliktivahendajatena eakaaslased, kes aitavad osapooltel olukorrale lahendus leida ja tüli lõpetada. 🏫 Koolilepitust saab kasutada nii narrimise, süsteemse kiusamise, tagarääkimise, diskrimineerimise kui ka muude probleemsete olukordade puhul.

Täna näitavad koolilepituse kasutamisel teistele eeskuju juba Tartu Hansa Kool Pärnu Noorte Vabaajakeskus ja Pärnu MoNo.

Taastav õigus Eestis Sotsiaalkindlustusamet

Visuaal: Joonas Sildre
Eesti suurimas sotsiaalse ettevõtluse programmis Changemakers Academy osaleb tiim “Birke Beebid”! ⭐️

Anna nendele noortele hoogu juurde oma pöidla või jagamisega, et nad võidaksid Finaalgalal rahva hääletuse ja sellega 1000€ maailma muutmiseks! 💸

⚡️Merje Kütt, Tartu Hansa Kool
⚡️Eliise Joost, Jõgeva Põhikool
⚡️Heidi Sild, Jõgeva Põhikool
⚡️Liisi Paaver, Hugo Treffneri Gümnaasium
⚡️Greete Sepp, Jõgeva Põhikool

ja mentor⚡️Birke Vahesaar

Tiim tegutses ettevõttega ELDÜ

PS! Kui sinagi tahaksid end ägedalt arendada, siis sul on see võimalus siin 👉 http://bit.ly/2O2bTZn

#makeachange #CA2021 #sotsiaalneettevõtlus
👏 Haridusjuhtide praktikaprogramm stardib teise lennuga! 👏 Unikaalne praktikaprogramm kutsuti ellu eelmisel aastal ning ettevõtete ning koolijuhtide positiivne tagasiside kinnitasid, et programmil on oluline koht Eesti koolijuhtimise arendamises.

Sel aastal laieneb programm Tallinnast välja ning praktikale suunduvad 12 koolijuhti Tallinna, Tartu, Valga ja Narva koolidest. Praktikat ja mentorlust pakuvad ettevõtted Bolt, Fortumo, LHV, Pipedrive, SEB Eesti, Swedbank Eestis, Telia Eesti, TransferWise, Eesti Töötukassa ja Veriff.

Haridusjuhtide praktikaprogrammi on ellu kutsunud Heateo Haridusfond ning Tallinna Haridusamet koostöös Fontesega.

Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tartu Hansa Kool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Kool, Tallinna Majanduskool, Tartu Kunstikool, Valga Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool.
Päeva teise poole avas Hollandi taastava õiguse sihtasutuse ja taastava õiguse Euroopa foorumi aseesimees Annemieke Wolthuis, kes rääkis projekti „i-RESTORE“ esimestest tulemustest.

Projekti „i-RESTORE“, mille koordinaator on Terre des Hommes ja mida rahastatakse Euroopa Komisjoni õigusprogrammist (2019–2021), peamine eesmärk on edendada taastava õiguse kasutamist lapsohvritega seotud juhtumites, parandades riiklike sidusrühmade teadmisi lapsohvrisõbraliku taastava õiguse valdkonnas ja laste toetamisel, et tagada lapsohvrite parem kaitse. Põhirõhk on kolmel partnerriigil Albaanial, Rumeenial ja Kreekal ning sellel, kuidas nendes riikides parandada teadmisi ja kogemusi, kaasates ka noori ja kohalikke spetsialiste.

Meie kuulajate seast tulnud küsimusele, et mis on erinevate kultuuride ja kogemuste najalt see üks põhitõde, mis kõlama jääb vastas Annemieke, et kuigi iga kultuur ja sellest tulenev kontekst rakendab taastavat õigust erinevalt ning erinev on ka seadusandlus, taandub lõppude lõpuks kõik koostööle ja kogemuste vahetamisele.

Temalt võttis järje üle Anke Siegers, kes tutvustas meile uue suuna meetodi järgi otsuste tegemise protsessi. Oleme ju märganud, et paljud probleemid kaasaegses ühiskonnas tulenevad sellest, et üksteist ei kuulata.

Antud juhul on tegemist on lähenemisviisiga, mis muudab otsustusprotsessi probleemide ja teemade puhul, mis mõjutavad suuremaid inimrühmi. See lähenemisviis paneb asjaosalisi tundma, et probleem ja toetatavad lahendused kuuluvad neile endile.

Seejärel astusid lavale Marika Vares ja Triinu Riis Tartu Hansa Koolist, et jagada oma kogemusi. Marika ja Triinu jõudsid taastava õiguse praktikate juurde 2017. aastal tänu Lõuna Prefektuuri korraldatud koolitusele „Deal with creative methods on Restorative Justice”. Antud koolituse raames toimus õppekäik Iirimaale, kus muude asutuste hulgas külastati ka koole, kus kasutatakse taastava õiguse praktikaid.

Nende sõnul tasuks kooli ja klassiruumi keskkonnas, kus tahes tahtmata on ühte kokku saanud palju erinevaid isiksusi, lähtuda mõttest, et me ei pea ilmtingimata olema sõbrad aga sõbralikult käituda saame kõik.

Tartu Hansa Kool on Tartu Kommertsgümnaasiumi õigusjärglane

Operating as usual

28/02/2022

19. veebruaril toimus III kooliastme piirkonna kunstiolümpiaad. Tartu Hansa Kooli esindas 9. c klassi õpilane Alice Tšekanova, kes saavutas 4. koha. Palju õnne!

23/02/2022

Viiendat aastat järjest tähistab Hansa kool Eesti Vabariigi saabuvat sünnipäeva lipuheiskamisega.

Kell 7.30 kogunes koolipere õue pidulikuks lipuheiskamiseks.

Head vabariigi aastapäeva, kallis koolipere!

20/02/2022
16/02/2022

8. veebruaril toimus Tartu legendaarse kirjandusõpetaja Vello Saage mälestuseks õpilaste luulekonkurss. Luulekonkursi korraldasid Tartu Forseliuse kooli eesti keele õpetajad.
Konkursil osalemiseks oli vaja valida üks luuletus, õppida see pähe ning salvestada oma esitus videoformaadis.

Konkurss toimus neljas vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ning gümnaasium.
Žüriisse kuulusid andekad näitlejad Karl Robert Saaremäe, Kristo T***s (Miksteater) ja Linda Kolde (Vanemuine) ja Tartu Forseliuse kooli õppejuht Kristi Mumm.
Auhinnafondi toetasid Tartu Forseliuse kool, teater Vanemuine, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Linnaraamatukogu.
Hansa kooli õpilased osalesid konkursil edukalt.
7.-9. klassi vanuserühmas võitis 2. koha 7.a klassi õpilane Lisell Väljak, kes esitas Anna Haava luuletuse „Mu süda usub“ (juhendaja Lea Sokman, video Eno Pihla).
Samas vanuserühmas sai omaloomingulise luuletuse esitamise eest eripreemia Rasmus Politanov (9.d klass, juhendaja Kerli Varusk).
Žürii tänu pälvisid Eliise Veiksalu (5.c klass, juhendaja Lea Sokman) ning Stella Ristioja (8.b klass, juhendaja Astrid Aus).
Palju õnne võitjatele! Suur tänu juhendajatele ning õpetaja Eno Pihlale videote salvestamise eest.

16/02/2022
11/02/2022
Hansa Kooli toidupakk distantsõppe ajal 05/02/2022

Hansa Kooli toidupakk distantsõppe ajal

Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil 07.02.2022 - 11.02.2022

I kooliastmes toimub õppetöö tavapärase tunniplaani alusel.
Klassides, kus suurem osa õpilastest on haigestunud või peavad kodusel režiimil viibima, toimub õpe distantsilt. Täpsem info eKoolis.

II - III kooliastmes toimub õppetöö veebi vahendusel tavapärase tunniplaani alusel. Täpsem info eKoolis.

RINGIDE GRUPITUNDE SELLEL NÄDALAL EI TOIMU! Pilliõppe individuaaltunnid toimuvad ja pilliõpetajad võtavad õpilastega ise ühendust ning teevad vajalikud kokkulepped.

Õpilastele, kes õpivad distantsil, pakume distantsõppe perioodil toidupaki. Palume vanematel toidupaki vajadus registreerida hiljemalt 8. veebruaril. Toidupaki saab kätte 15. veebruaril.
Toidupakkide registreerimine https://forms.gle/JnWRj1cCUGwxd7SH6

Hansa Kooli toidupakk distantsõppe ajal Head vanemad! Toidupaki soovijad, palun täitke allolev küsimustik hiljemalt 08.02.2022 ja pakkide väljastamine toimub täpsustatud info kohaselt teisipäeval, 15.02.2022

31/01/2022

28. jaanuaril toimus Albu põhikoolis 19. võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“. Võistulugemisel osalesid 5.-12. klassi õpilased üle Eesti. Kõik osalejad esitasid peast ühe proosakatkendi Anton Hansen Tammsaare teostest. Esinejaid hinnati kolmes vanuserühmas: 5. – 6. klass, 7. – 9. klass ning 10. – 12. klass.

Tartu Hansa Kooli õpilasi saatis konkursil suur edu: kõik osalejad pälvisid auhinna.

I koht nooremas vanuserühmas – Averiin Hummal (5.c klass, juhendaja Lea Sokman)

Eripreemia nooremas vanuserühmas – Karin Tintera ( 5.c klass, juhendaja Lea Sokman)

II koht keskmises vanuserühmas – Lisell Väljak (7.a klass, juhendaja Lea Sokman)

Palju õnne kõigile võitjatele ning juhendajale! Suur aitäh peredele, kes tegid konkursil osalemise õpilastele võimalikuks!

23/12/2021
23/12/2021

Maagiline jõuluhommik

Talvise pööripäeva eel kogunesid 1. klassid lõkkehommikule päris koolimaja juures. Külmast ilmast hoolimata olid lapsed rõõmsalt elevil, sest midagi nii teistsugust ei juhtu koolis just igapäev. Tervitasime tulevast talve laulude ja tantsuga. Samuti rääkisime meie esivanemate uskumustest seoses pööripäevaga ning saatsime mõttes tulle puhastuma kõik selle, mida tahtsime vanasse aastasse maha jätta. Lõkkehommiku lõpetasime vahukommide küpsetamisega. Jõulumaagiat jagus aga tervesse järgnenud koolipäeva, sest toimusid erinevad jõuluteemalised töötoad. Oli meeldejääv selle aasta viimane koolipäev.

TARTU HANSA KOOLI LASTE JÕULUJUTUD 23/12/2021

TARTU HANSA KOOLI LASTE JÕULUJUTUD

Esimene kooliaste kirjutas detsembrikuus jõulujutte. Igast klassist valisid õpetajad 3 lapse tööd, mis said koondatud jutukogumikku. Vahvaid lugusid saab lugeda siit: https://issuu.com/nagumuinasjutt/docs/jo_ulujutte_va_rviline_

TARTU HANSA KOOLI LASTE JÕULUJUTUD Read TARTU HANSA KOOLI LASTE JÕULUJUTUD by nagumuinasjutt on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here!

21/12/2021

Selle aasta heategu läks Toidupangale. Üheskoos kogusime üle kaheteistkümne kasti toiduaineid, mis said üle antud 20.12.2021.

Suur tänu peredele, kes panustasid!

19/12/2021

1. a klassi lastel ja õpetajatel käisid reede hommikul päkapikud. Oh seda üllatust, kui tavapäratult suur kingipakk avatud sai. Ei olnudki kommid ega piparkoogid. Selles olid hoopis kõigile meie klassi lastele värvikirevad käpikud! Ja mitte ainult lastele, vaid ka õpetajatele, ning isegi meie vahvale koristajatädi Rutile. Kõige imepärasem aga oli kingituse juures see, et usinaks kudujaks polnud seekord üldse mitte ema või vanaema, vaid meie Tannari vanaisa!
Aitäh päkapikkudele kättetoimetamise eest ja soojad paid Tannari vanaisale kõigi meie laste ja õpetajate poolt!

12/12/2021
10/12/2021

Tartus Annelinna linnaosas valmis jõuludeks üks muinasjutuline tareke, mille avamisel osales meie kooli mudilaskoori ansambel. Koos teiste Annelinna lasteaedade ja koolide õpilastega lauldi jõululaule ja meisterdati helkureid. Ürituse „Jõuluaegne hommik Tartu Annelinna Gümnaasiumiga“ eesmärgiks oli kinkida üksteisele head tuju, toetust ja muusikaline tervitus.

02/12/2021

Novembrikuus toimus Tartu linna ja maakonna õpilaste omaloominguliste lühijuttude konkurss "Võimaluste võimalikkus".
Võistlusel, kuhu olid oodatud 5.-12. klassi õpilaste tööd, hinnati osalejaid klasside kaupa. Žürii hinnangul võitis 5. klassi õpilaste vanuserühmas I koha Hansa kooli 5.c klassi õpilane Carmella Krislin Kruus oma jutuga "Udu-Juhan" (juhendaja Lea Sokman).

Aitäh kõigile võistlusel osalenud õpilastele ning palju õnne võitjale!

30/11/2021

24. novembril toimus esimene Hansa Kooli koolisisene kunstiolümpiaad, kus osales 21 õpilast 7.-9. klassist. Olümpiaad algas teoreetilise osaga, kus õpilased vastasid küsimustele kunstiajaloo, kultuuri ja meedias kajastuvatele küsimustele. Teine osa oli praktilise loovtöö teostamine kollaažtehnikas teemal “Muusika”. Kolmas osa oli omaloominguline kunstitöö "Uus ja vana", mis teostati eelnevalt kodus ja tuli esitada kunstipäeva alguses.
Töid hindas 10-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Hansa Kooli kunsti- ja tööõpetuse õpetajad, õppejuht Marika Vares, õpetajate esindajana Karin Mitt ning meie kooli vilistlased Karmen-Ketter Kreegimäe ja Anna-Liisa Pihlap. Hoolimata pingelisest päevast olid õpilased väga rahul ja nautisid selliselt korraldatud võistluslikku kunstipäeva. Selgitati välja ka parimad nii teoorias kui praktilistes loovtöödes.

Olümpiaadi üldarvestuse esikolmik on:
Julia Evelin Vaht, 9.c,
Alice Tšekanova, 9.c,
Isabel Varep, 9.a.
Esikolmik teoorias:
Laura Kirk, 7.d,
Mihkel Ilves, 7.d,
Julia Evelin Vaht, 9.c.
Kolm parimat omaloomingulises kunstitöös “Uus ja vana”:
Alice Tšekanova, 9.c,
Triin Prii, 9.c,
Julia Evelin Vaht, 9.c.
Esikolmik kohapeal praktilise loovtöö teostamisel teemal “Muusika”:
Merilen Mäll, 9.c,
Isabel Varep, 9.a,
Alice Tšekanova, 9.c.
Oli üks väga vahva ja loomingut täis päev!
Osalenud õpilaste töid saab vaadata raamatukogu vastas seinal.

30/11/2021

26. novembril toimus koolis III kooliastme õpilaste etluskonkurss. Konkursil osales 18 etlejat 7.-9. klassidest. Žürii, kuhu kuulusid õpetajad Elli Tammiste, Heli Keiv, Merike Kütt, Siim Karnö ning mitmete õpilasvõistluste võitja Säde Einasto, valis välja kolm laureaati ning tunnustas kolme õpilast eriauhinnaga. Kõik kolm laureaati saavad õiguse esindada Hansa kooli 2022. aasta jaanuaris toimuval Tartu linna õpilaste etluskonkursil.

LAUREAADID

LISELL VÄLJAK (7.a klass, juhendaja Lea Sokman)

LAURA-MARIA LIIV (8.b klass, juhendaja Astrid Aus)

RASMUS POLITANOV (9.d klass, juhendaja Kerli Varusk)


ERIAUHINNAD

MARTA SELART (7.d klass, juhendaja Merike Kütt)

STELLA RISTOJA (8.b klass, juhendaja Astrid Aus)

EVEN PUUSEPP (9.c klass, juhendaja Kerli Varusk)


Palju õnne ja edu võitjatele. Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

24/11/2021

24. nov hommikul toimus Tartu laste üritus "TAADERANDI TALISTED", millega tähistati kadripäeva. Meie koolist osalesid 1.d ja 1.b klass. Lapsed ja õpetajad olid end kostümeerinud vahvateks kadrisantideks.
Kõigepealt oli tore rongkäik Raekoja platsilt kuni kaubamajani. Kaubamaja ees algas lõbus pidu, kus mängiti pärimusmänge, tantsiti, lauldi ja mängiti pilligi. Tuju hoidis üleval ka suurepärane päikeseline ilm. Kohal oli Tartu linnapea Urmas Klaas, kes tervitas kõiki pidulisi ja kinkis igale lasterühmale suure kotitäie kommi.

Photos from Tartu Hansa Kool's post 03/11/2021

Meelitamaks õpilasi koolipäeva jooksul rohkem õue, et suurendada nende liikumisaktiivsust, püüdsime muuta oktoobris oma koolihoovi ning kooli ümbruse liikuma kutsuvamaks.

Õuesõppe tundideks on rajatud koolihoovi puude alla õuesõppe-alad. Tiiki ümbritsevale kõnniteele sai maha joonistatud 250 meetri pikkune liikumisrada, mida saavad nautida nii kooli- ja lasteaialapsed kui kohalikud elanikud. Loodud liikumisrada saab kasutada õuesõppe-tundides, õuevahetundides, kehalise kasvatuse tundides ja pärast koolipäeva. Liikumisrada sisaldab nii mängulisi kui õppetööga seotud elemente, liikumislõikude vahel on kontrollipunktid, kuhu saab panna lisaülesanded, et ühendada liikumine ja õppetöö. Liikumisraja erinevate lõikude läbimine arendab tasakaalu, koordinatsiooni, osavust, leidlikkust ja fantaasiat. Õpilaste ja kohalike elanike poolt oleme saanud väga positiivset tagasisidet.

Raja valmimisse panustasid Tartu Hansa Kooli tegusad ning liikumist hindavad õpetajad, kes kahel ilusal sügispäeval liikumisraja maha joonistasid. Mõnus terviseamps liikumise ja mängulisusega toob kindlasti lastele koolipäeva juurde suure kuhja liikumisrõõmu. Valminud liikumisrajaga on kõigil soovijatel võimalus tutvuda Tartu Hansa Kooli kõrval paikneva tiigi ümbruses.

03/11/2021

1. novembril sai raamatukogus kokku esimest korda kirjandusring. Arutleti kirjanduse teraapiliste ning positiivsete omaduste üle ja tehti plaane edaspidiseks. Kirjandusring hakkab olema paik, kus õpilased saavad oma loomingut (vabatahtlikult) esitada ning arutleda inimeseks olemise üle. Oma tegevuses lähtume põhimõttest, et igaühes meis on olemas suur loominguline pagas ning pliiatsi ja märkmikuga on võimalik enda kohta palju uut ja põnevat õppida. Loovus on võimalus kogeda elurõõmu ja keerulistest hetkedest üle olla.

Kirjandusring hakkab kohtuma esmaspäeviti kell 15.15-16.15 kooli raamatukogus. Ootame veel novembrikuu jooksul kolmandas kooliastmes õppivaid õpilasi. Meil on tõesti väga tore! Kirjandusringi juhendab eesti keele ja kirjanduse õpetaja Teele Liisi Szava-Kovats ([email protected]).

Esimesel kohtumisel tegid osalejad ka ühisluuletused.


Ma võtan kaasa mured.
Ma võtan kaasa kastani.
Ma võtan kaasa oma mõtted ja tunded.
Ma võtan kaasa rõõmu.
Ma võtan kaasa kokkuhoidvad pokud aasal.
Ma võtan kaasa su pettumuse minusse.
Ma võtan kaasa oma hingevalu.
Ma võtan kaasa unetunnid.
Ma võtan kaasa avatud meele.
Ma võtan kaasa möödunud hetked.

****

Ma jätan maha oma tüütu armukese.
Ma jätan maha oma valu ja kahetsuse.
Ma jätan maha oma vana mina.
Ma jätan maha stressid.
Ma jätan maha oma murtud südame.
Ma jätan maha telefoni, mul pole seda vaja.
Ma jätan maha kurbuse.
Ma jätan maha oma valged tossud.
Ma jätan maha kahetsuse.
Ma jätan maha mõeldud mõtted.

25/10/2021

LUULEPRÕMM 2021
Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali raames toimus reedel, 22. oktoobril noorte luuleprõmm. Tegu on võistlusega, kus noored autorid esitavad oma loomingut.
Tartu Hansa Kooli esindasid võistlusel Emma Teele Oole (5.c), Brenda Regina Reinaru (6.c) (õp Lea Sokman), Rasmus Politanov (9.d), Kätriin Randma (9.d), Triin Prii (9.c) (õp Kerli Varusk).

Emma Teele Oole saavutas kuni 11aastaste vanusegrupis III koha ning 12-15aastaste seas võitis I koha Rasmus Politanov.
Palju õnne võitjatele!

Eesti Noorte meistrivõistluste medalistid - Badminton Estonia - Eesti Sulgpalliliit 25/10/2021

Eesti Noorte meistrivõistluste medalistid - Badminton Estonia - Eesti Sulgpalliliit

Eesti Noorte meistrivõistluste medalistid - Badminton Estonia - Eesti Sulgpalliliit Täna selgitati Pärnu Spordihallis välja noorte vanuseklasside Eesti meistrid. Täpsemalt selgusid U-11 kuni U-17 vanuseklasside meistrid. Kolme kordseks Eesti meistritks tulid tänavu U-15 vanuseklassis Rasmus Roogsoo ja Romili Vakk, mõlemad mängijad treenivad sulgpalliklubis Triiton. U-17 vanu...

Videos (show all)

Õpilasesinduse vabariigi aastapäeva tervitus
Tartu Hansa Kooli 2017. aasta jõulutervitus

Location

Telephone

Address


Anne 63
Tartu
50703

Other Tartu schools & colleges (show all)
Applied Measurement Science Applied Measurement Science
Ravila 14a
Tartu, 50411

Bridging the gap between physical and chemical measurements. Including metrology and related econom

Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Aivari Juures Aivari Juures
Aardla 26b
Tartu, 50110

Trummimängu õpetamine/juhendamine Trummiabi ansamblitele

Eesti keel ei ole raske Eesti keel ei ole raske
@Estonia
Tartu

Estonian teacher Kristel Algvere. Estonian from the scratch & also from where it has been left to. / Eesti keele õpetamine nullist ja edasijõudnutele.

Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture our seminars bring together scientists & specialists from different disciplines to talk about their work on the topic of landscapes We will have monthly seminars on different topics regarding landscape

EKA+Sandbox Design Community EKA+Sandbox Design Community
Narva Maantee 18
Tartu, 51009

Design Thinkers and Doers from the Estonian Academy of Arts Design Faculty and Tartu University's Delta Sandbox.

Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
Jakobi 23
Tartu

Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. http://www.helendoron.ee

Effect Effect
Tartu

The project objective is to encourage teachers in schools to raise the efficiency of learning processes by adapting their teaching approaches to adult learner centered.

TalTech Tartu kolledž TalTech Tartu kolledž
Puiestee 78
Tartu, 51008

Tehnikahariduse värav Lõuna-Eestis. Haridus, mis töötab. Unikaalsed erialad. Elu ülikoolilinnas.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Ülikooli 18b
Tartu, 51007

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Üliõpilasesindajad osalevad ülikooli otsustuskogude töös, et teha ülikool paremaks.

Tartu Psühhodraama Instituut Tartu Psühhodraama Instituut
Kastani 42
Tartu, 50410

Psühhodraama Instituut on enesearengu- ja kompetentsikeskus, mis viib igapäevaselt läbi psühhodraama ning tegevuslike arendusmeetodite koolitusi.