English for Dentists

..."I can't read English articles" ... "How can I communicate with foreign patients?" What should I do? "ENGLISH for DENTISTS" is what you need. The page is designed specifically for Vietnamese dentists, but not limited to them only. Everyone can enjoy the page. Let's have fun with learning dental English.

[06/02/19]   Vật liệu che tủy trực tiếp

Rất nhiều vật liệu đã và đang được sử dụng để che tủy trực tiếp. Tôi điểm qua một số vật liệu nổi bật, thường được sử dụng trong lâm sàng.

1. Các vật liệu được khuyến khích sử dụng

1.1. Calcium hydroxide
Có 2 dạng: Aqueous calcium hydroxide (vd: UltraCal XS) và Calcium-hydroxide-based cement (vd: Dycal)

1.2. Các vật liệu có chứa calcium silicate (Calcium-silicate-based materials)
1.2.1. Cement thủy lực học (Hydraulic cements)
- Mineral Trioxide Aggregate (MTA) (vd: ProRoot MTA)
- các vật liệu thay đổi từ MTA (Modified MTAs) (vd: Angelus White MTA, MM-MTA)
- các vật liệu giống MTA (MTA-like materials) (vd: DiaRoot Bioaggregate, Biodentine, EndoSequence BC RRM)
1.2.2. Resin-modified MTA cement
- vd: TheraCal LC

2. Các vật liệu KHÔNG được khuyến khích sử dụng
- Zinc Oxide Eugenol (ZOE)
- Glass Ionomer (GI)/Resin-Modifed Glass Ionomer (RMGI)
- các hệ thống dán (Adhesive Systems)
- corticoids kết hợp với kháng sinh (glucocorticoids combined with antibiotics)
- yếu tố tăng trưởng và khung ngoại bào (growth factors and extracellular matrices)

3. Kết luận
- Calcium hydroxide vẫn là tiêu chuẩn vàng trong che tủy trực tiếp
- Nha sĩ có thể sử dụng MTA thay thế cho Calcium hydroxide nhưng không nhất thiết phải sử dụng

References
1. Hilton TJ. Keys to clinical success with pulp capping: a review of the literature. Oper Dent. 2009;34(5):615–625. doi:10.2341/09-132-0
2. Komabayashi T, Zhu Q, Eberhart R, Imai Y. Current status of direct pulp-capping materials for permanent teeth. Dent Mater J. 2016;35(1):1-12. doi: 10.4012/dmj.2015-013.
3. Schwendicke F, Brouwer F, Schwendicke A, Paris S. Different materials for direct pulp capping: systematic review and meta-analysis and trial sequential analysis. Clin Oral Investig. 2016 Jul;20(6):1121-32. doi: 10.1007/s00784-016-1802-7. Epub 2016 Apr 2.

[05/26/19]   Bạn dùng loại vật liệu nào để che tủy trực tiếp? Nếu bạn chọn vật liệu khác, ghi trong phần bình luận loại vật liệu bạn sử dụng 😉

[05/22/19]   Tuần trước, tôi có làm một cuộc thăm dò ý kiến về lựa chọn điều trị trong trường hợp viêm tủy không hồi phục (irreversible pulpitis). Đa số đều chọn gây tê lấy tủy (93.3%) là phương pháp điều trị.

Một cách lý tưởng, điều trị cấp cứu trong trường hợp viêm tủy không hồi phục bao gồm loại bỏ tác nhân gây kích thích (vd: sâu răng, phục hồi hỏng), lấy tủy buồng , rửa ống tủy đến điểm thắt chóp (kiểm tra bằng máy định vị chóp), băng thuốc ống tủy (vd: Calcium hydroxide), và trám tạm để tránh tái nhiễm khuẩn. Trong những năm gần đây, điều trị tủy trong một lần hẹn, nhất là trong những trường hợp không phức tạp mà tủy vẫn còn sống, được áp dụng nhiều hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp cấp cứu nội nha do viêm tủy không hồi phục, bác sĩ thường có ít thời gian hơn do bệnh nhân đến không hẹn trước, gây ảnh hưởng đến lịch hẹn của bác sĩ. Do thời gian eo hẹp, bác sĩ khó có thể thực hiện việc rửa ống tủy hoàn chỉnh trong lần hẹn cấp cứu. Do đó, lấy tủy buồng (pulpotomy) hoặc lấy tủy bán phần (partial pulpectomy) được đề nghị trong trường hợp điều trị cấp cứu cho viêm tủy không hồi phục ở răng nhiều chân.

Một nhóm tác giả tại Thổ Nhĩ Kì đã thực hiện một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên (randomized clinical study) để đánh giá hiệu quả của lấy tủy bán phần và lấy tủy buồng (pulpotomy) so với lấy tủy toàn phần ở bệnh nhân có dấu hiệu và triệu chứng gợi ý viêm tủy không hồi phục.

Eren, B., Onay, E.O. and Ungor, M. (2018) Assessment of alternative emergency treatments for symptomatic irreversible pulpitis: a randomized clinical trial. Int Endod J. 51 Suppl 3:e227-e37.

1. Quy trình điều trị/Thủ thuật (Procedures)
- Gây tê tại chỗ đối (buccal infiltration) với răng hàm trên, gây tê vùng thần kinh răng ổ dưới (inferior alveolar nerve block) đến với răng hàm dưới. Nếu bệnh nhân đau trong quá trình sửa soạn xoang, gây tê thêm mặt ngoài.
- Sau khi hoàn tất việc sửa soạn xoang (loại bỏ mô sâu răng, phục hồi hỏng), đặt đê cao su.
1.1. Lấy tủy toàn phần (Total pulpectomy)
- Loại bỏ mô tủy khỏi ống tủy với trâm gai (barbed broaches).
- Xác định chiều dài làm việc (working length) với máy định vị chóp (apex locator) và phim X-quang
- Sửa soạn ống tủy với trâm tay hoặc trâm máy (hand files or rotary files). Bơm rửa ống tủy (irrigate between each instrument) với NaOCl 2.5%.
- Lau khô ống tủy bằng côn giấy (paper points). Băng thuốc ống tủy (intracanal dressing/medicament) với Calcium hydroxide.
- Xoang trám được trám bằng chất trám tạm (temporary filling), có đệm bằng gòn khô vô trùng (a dry sterile cotton pellet) ở bên dưới.
1.2. Lấy tủy bán phần (Partial pulpectomy)
- Loại bỏ mô tủy ở buồng tủy và ống tủy lớn nhất (vd: ống tủy trong ở răng cối lớn trên, và ống xa ở răng cối lớn dưới) bằng cây nạo vô trùng (sterile curette) và trâm gai.
- Xác định chiều dài làm việc, sửa soạn ống tủy, bơm rửa, băng thuốc ống tủy.
- Các ống tủy khác không sửa soạn.
- Trám tạm
1.3. Lấy tủy buồng (Pulpotomy)
- Lấy bỏ mô tủy ở buồng tủy bằng cây nạo vô trùng.
- Cầm máu (hemostasis) bằng cách áp lực nhẹ lên vùng chảy máu với gòn khô.
- Xoang trám được trám bằng chất trám tạm có đệm bằng gòn khô vô trùng.
Kê thuốc giảm đau (vd: Ibuprofen 600mg) cho bệnh nhân và dặn quay trở lại nếu cơn đau kéo dài mà không giảm sau khi dùng thuốc giảm đau.

2. Kết quả
- Lấy tủy buồng có thời gian thực hiện thủ thuật ngắn nhất (trung bình 5 phút) với hiệu quả giảm đau, giảm nhạy cảm với nhiệt độ ngay trong ngày đầu tiên sau khi thực hiện thủ thuật (Day 0). Hiệu quả giảm nhạy cảm khi ăn nhai ở ngày thứ hai sau khi thực hiện thủ thuật (Day 1). Bệnh nhân có thể phải sử dụng lại thuốc giảm đau sau Ngày 5.
- Lấy tủy bán phần có thời gian thực hiện trung bình (khoảng 13 phút) với hiệu quả giảm đau, giảm nhạy cảm khi ăn nhai ngay trong ngày đầu tiên sau khi thực hiện thủ thuật (Day 0). Hiệu quả giảm nhạy cảm với nhiệt độ ở ngày thứ hai sau khi thực hiện thủ thuật (Day 1).
- Lấy tủy toàn phần có thời gian thực hiện dài nhất (khoảng 24 phút) với hiệu quả giảm nhạy cảm khi ăn nhai ngay trong ngày đầu tiên sau khi thực hiện thủ thuật (Day 0). Hiệu quả giảm đau, nhạy cảm với nhiệt độ ở ngày thứ hai sau khi thực hiện thủ thuật (Day 1). Lấy tủy toàn phần giảm đau hiệu quả giữa Ngày 0 và Ngày 7.

3. Kết luận
Cả 3 phương pháp (lấy tủy toàn phần, lấy tủy bán phần, lấy tủy buồng) đều giảm đau, giảm nhạy cảm với nhiệt độ, giảm nhạy cảm khi ăn nhai. Nếu bác sĩ có khoảng thời gian eo hẹp, lấy tủy buồng có vẻ phù hợp bởi thời gian thực hiện thủ thuật ngắn và kỹ thuật đơn giản. Nếu thực hiện lấy tủy buồng, ngày hẹn điều trị tủy nên trong khoảng 5 ngày sau ngày điều trị cấp cứu.

Source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/iej.12851

[05/15/19]   Bệnh nhân đến khám với chẩn đoán viêm tủy cấp không hồi phục. Bạn sẽ:

chop.edu

Cleft Lip and Palate Resources for Professionals | Children's Hospital of Philadelphia

Cleft lip repair: surgical tutorials

Hướng dẫn bằng hình ảnh một số kỹ thuật phẫu thuật khe hở môi 1 bên và 2 bên.
3 kỹ thuật phẫu thuật khe hở môi 1 bên: Fisher, Millard, và Mohler
1 kỹ thuật phẫu thuật khe hở môi 2 bên: Millard-Mulliken

chop.edu Find resources for professionals related to the management of children with cleft lip and cleft palate, including information about surgical repair.

youtube.com

Class II Composite Restoration #5 DO Natural Tooth

Có khá nhiều video trên YouTube hướng dẫn cách trám Composite, tôi chọn video vì nó tương đối chi tiết, có cả nghe và nhìn. Tôi sẽ chú thích một số điểm lâm sàng cần chú ý.

- răng cần trám đã được cô lập bằng đê cao su (rubber dam)
- sử dụng băng trám bán phần (sectional matrix), vòng giữ băng trám (G-ring), chêm gỗ (wooden wedge).
- G-ring quay về phía xa để có nhiều khoảng không gian cho việc thao tác trám răng
- kỹ thuật trám hướng tâm (centripetal technique): kỹ thuật này sẽ tái tạo thành bên trước, để biến xong loại II thành xoang loại I [Lưu ý là chữ centripetal trong video viết sai chính tả :D]
- sau khi bôi bonding, thổi hơi nhẹ để dàn đều bonding trên bề mặt xoang trám [BS này sử dụng hệ thống dán thế hệ IV, tức là primer, adhesive, và etchant riêng nhau]
- tạo thành bên bằng composite đặc sử dụng Interpromixal carver (IPC)
- tạo lỗ trên băng trám bằng mũi khoan để dễ dàng lấy băng trám ra
- trám xoang trám theo từng lớp, composite màu ngà (dentin composite), chất nhuộm màu (tint), composite màu men (enamel composite), opaquer, translucent enamel

This video is about Class II Composite Restoration #5 DO Natural Tooth

educationplanner.org

What's Your Learning Style?

Cơ bản có 3 hình thức học: học bằng nhìn (visual), học bằng nghe (auditory), và học bằng hành động (tactile or kinesthetic). Bộ quiz 20 câu hỏi này giúp bạn định hướng được hình thức học của mình. Từ đó có thể giúp bạn phát triển tốt hơn trong việc học.

educationplanner.org Have you ever wondered why you do better in some classes than others? It may depend on your individual learning style. Your learning style influences the way you understand information and solve problems.

dentaleconomics.com

Sensitivity in Class I and II composites is still present

Một số biện pháp làm giảm nhạy cảm sau trám Composite ở xoang loại I và II

dentaleconomics.com I've been practicing dentistry for only two years, and I have a challenge that occurs occasionally. I use resin-based composite for almost all Class I and II restorations.

tudienrhm.com

Từ Điển Răng Hàm Mặt Anh Việt

Tôi tìm thấy một website Từ điển RHM Anh-Việt. Có lẽ nó sẽ hữu ích cho nhiều bạn.
http://tudienrhm.com/

tudienrhm.com Một quyển sách mới ra đời để chuyển ngữ về tiếng Việt cần ít nhất là vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm mới đến được tay độc giả. Bên cạnh đó, chất lượng bản dịch đôi khi còn gây ra nhiều tranh cãi. Thực tế thì cách nha...

youtube.com

Basic Dental Terminology

[Basic Dental Terminology]

Video này giới thiệu các thuật ngữ cơ bản rất hữu ích. Người nói tốc độ chậm, tôi nghĩ là dễ nghe với các bạn trình độ nghe intermediate.

- dentition
- edentulous
- primary dentition
- permanent dentition
- mixed dentition
- maxillary arch
- mandibular arch
- quadrant
- midline
- anterior teeth
- posterior teeth
- anatomy of a tooth: enamel, dentin, cementum, pulp
- interproximal
- surfaces: distal (D), mesial (M), buccal (B), facial (F), occlusal (O), incisal (I), lingual (L)
- clinical crown
- root
- gingival tissue
- impacted
- caries = decay = cavities
- congenitally missing
- supernumerary

https://www.youtube.com/watch?v=QvDw6m2kA6Q

If you are contemplating a career in Dental Front Office Administration, this video is designed to give anyone new to the profession, an overview of the term...

youtube.com

Operative Instruments

[Operative Instruments]

Video này giới thiệu rất kỹ và rõ ràng về các dụng cụ dùng trong nha khoa phục hồi. Video giới thiệu về tên gọi, thành phần, và công dụng.

- dental mirror
- patient mirror
- explorer
- Shepherd's Hook Explorer
- periodontal probe
- rubber dam system: rubber dam clamp, rubber dam clamp forceps, latex or nonlatex material, rubber dam frame
- cotton forceps
- spoon excavator or caries excavator
- Dycal applicator or Calcium hydroxide applicator
- plugger or condenser
- burnisher: anatomical burnisher or Acorn, ball burnisher, football burnisher
- plastic filling instrument
- carver: discoid-cleoid amalgam carver, 1/2 Hollenback carver
- spatula
- Tofflemire Matrix band and retainer
- wooden wedge
- flowable composite
- etchant
- bonding agent
- bonding agent brush
- universal restorative composite
- capsule
- uni-dose applicator gun
- composite curing light
- air/water syringe
- salivary ejector
- high volume evacuation (HVE)
- handpieces: low-speed handpiece or slow-speed handpiece, high-speed handpiece
- low-speed handpiece: straight nose piece, contra angle
- dental burs
- articulating ribbon holder & ribbon
- cotton or gauze 2x2 (pronounced as "two by two gauze")
- cotton rolls

https://www.youtube.com/watch?v=KOfxtFnqyLE

One in a series of instructional videos in dental assisting. These videos were produced by the University of Florida College of Dentistry Department of Commu...

Happy Valentine’s Day 👩‍❤️‍👩 💑 👨‍❤️‍👨

youtube.com

Harsh Criticism From a Doctor | How To Diffuse Any Argument!

Have you ever encountered similar situations as Dr. Mike had?
Some words and phrases from the video
- difficult personality
- mean spirit
- jump on over me
- not a good learning style
- hit rock bottom
- end up staying late to help him out
- nudge
- burnout
- charitable thinking
- balance back from that
- rationalize
- harsh criticism
- deescalate
- verbal judo
- cleaner fashion
- empathize
- common ground
- accusation

Here's a story of something that happened to me in my fourth year of medical school during rotations. This experience although not a fun one, did better me s...

youtube.com

Simple Transfer Device for Veneers & Crowns

Một mẹo hữu ích để giữ mão răng hoặc miếng dán
- cotton tip applicator
- red rope wax
- occlusal surface of crowns
- facial surface of a veneer
- place Vaseline on the interproximal contacts
- gloved hand

In this Dental Minute video, Dr. Cutbirth discusses how to make a simple transfer device utilizing a cotton tip applicator and red rope wax. CLICK HERE NOW t...

[11/20/18]   Cả một đời cắp sách đến trường, chắc hẳn thế nào các bạn cũng đã từng gặp những kiểu giáo viên này. Như thường lệ, bài viết này không nhằm mục đích chế giễu hay công kích bất cứ một ai.

1. Cuốn sách biết nói
Những gì giáo viên dạy, thực chất chỉ là đọc sách giùm sinh viên, nói nôm na là "audio book". Thay vì mình tự đọc, thì giờ có người đọc giùm cho. Nhiều bạn tự hỏi, ơ, thế thì mình ở nhà tự đọc còn hơn. Ô, nhưng mà bạn sẽ bị đánh vắng nhé. Thế nên vẫn phải vác mạng đi nghe đọc sách.

2. Người mà ai cũng biết là ai
Đó là nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu sinh viên bao thế hệ, được truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi lần đến giờ học là như bị tra tấn, hồi hộp đủ các kiểu, rõ là căng thẳng. Những nếp nhăn trán, chau mày như hằng đậm trên gương mặt của những bạn sinh viên non nớt chân ướt chân ráo bước vào trường. Và thế là mỗi giờ học trôi qua bạn tôi lại già đi một ít.

3. Thầy giáo mưa/Cô giáo mưa
Có lẽ là thầy giáo mưa nhiều hơn, chắc tại sinh viên nữ dễ bị say nắng hơn. Mà thầy giáo mưa thường là mấy thầy trẻ trẻ mới về trường các bạn nhỉ? Không cần biết thầy giảng gì, học chủ động, bị động sao, miễn thầy đẹp là được. Sau buổi học, không nhớ thầy dạy gì, chỉ nhớ mỗi áo quần thầy màu gì, kiểu tóc của thầy hôm nay ra sao, thầy vui hay buồn hơn mọi ngày. Và một câu hỏi luôn lẩn vẩn trong đầu lũ học trò là thầy đã có bạn gái hay bạn trai gì chưa, đã lập gia đình hay vẫn độc thân.

4. Đổi mới và sáng tạo
Sinh viên thường bị hút hồn vào những bài giảng này vì nó độc, lạ, và thú vị. Nó không phải là "thuyết giảng" mà giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực hơn, lôi cuốn sinh viên tham gia vào bài giảng. "Giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm" đấy các bạn ạ. Có lẽ đó là những giờ học mà bạn thật sự muốn đến lớp, không phải vì sợ bị đánh vắng, mà đến là vì một buổi học thú vị.

5. Người soi đường
Những gì các bạn học trên ghế giảng đường đại học là nền tảng để các bạn phát triển về sau. Quan trọng là các bạn phải biết học như thế nào để tiếp tục phát triển. Và người giáo viên làm tốt điều đó là người giúp các bạn biết cách tự học như thế nào. Là người khơi gợi niềm hứng thú cho các bạn với môn học mà họ dạy. Là người giúp các bạn hiểu được giá trị của môn học và ứng dụng của nó trong thực tế. Là người thúc đẩy các bạn tự tìm hiểu và khám phá. Đó chính là cách để các bạn tiến xa hơn trên con đường phía trước.

Tạm kết:
Một bác sĩ giỏi, một nhà nghiên cứu giỏi chưa chắc sẽ là một giáo viên giỏi. Một người giáo viên giỏi cần có kiến thức và kỹ năng về giảng dạy và học tập. Tạo môi trường thoải mái cho sinh viên học tập và phát triển. Tôn trọng giá trị bản thân và ý kiến cá nhân của sinh viên. Biết đặt mục tiêu phù hợp để sinh viên phấn đấu. Và cuối cùng là có niềm yêu thích với công việc giảng dạy.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Fixed orthodontic components
Orthodontics
Dental Public Health
Dental education

Location

Category

Address


Pärnu Mnt 139f
Tartu
11317
Other Education in Tartu (show all)
Helen Doron Early English Ropka Huvikool Helen Doron Early English Ropka Huvikool
Veski 1
Tartu

Inglise keel lastele alates 3.elukuust kuni 14. eluaastani. Ootame enda juurde õppima kõiki lapsi Tartust.

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Näituse 2-211
Tartu, 50409

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on organisatsioon Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppinud ja õppivatele üliõpilastele.

TKK Mööbliosakond - TAC Furniture department TKK Mööbliosakond - TAC Furniture department
Tartu, 50103

Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbliosakond. Furniture department at Tartu Art College.

Eralasteaed Rüblik Eralasteaed Rüblik
Metalli 1
Tartu, 50107

Privaatne Eralasteaed Rüblik Tartus

Eesti füüsikaolümpiaad Eesti füüsikaolümpiaad
Ravila 14c
Tartu, 50411

Eesti füüsikaolümpiaad on pikaajaliste traditsioonidega koolinoorte füüsikavõistlus.

Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Meisterda ise endale amet!

Tutrices OÜ/ lastehoid Tutrices OÜ/ lastehoid
Killustiku 3
Tartu, 50304

Lastehoid Killu on armas kodune lastehoid kuni viiele 1,5 - 3 aastasele lapsele.

Magusad Küsimused Magusad Küsimused
Vanemuise 35
Tartu, 51003

Magusad Küsimused on lõbus lauamäng, hariv mälumäng ja magus šokolaad - kõik ühes pisikeses karbis. Yummy Questions is a fun board game, educative trivia and delicious chocolate - all in one box.

EMÜ Maaehitus / Rural Building EMÜ Maaehitus / Rural Building
Fr. R. Kreutzwaldi 5, 1C21
Tartu, 51014

Eesti Maaülikooli maaehituse osakond

Mehiläinen/Mediverkko keelekoolitus Mehiläinen/Mediverkko keelekoolitus
Kompanii 4 (II Korrus)
Tartu, 51007

Mehiläinen/Mediverkko keelekoolitus tutvustab ja jagab infot meie keelekursuste kohta