Tartu Ülikooli liikumislabor, Tartu Video September 12, 2017, 12:22pm

Videos by Tartu Ülikooli liikumislabor in Tartu. Meie eesmärk on aidata kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele. Hetkel oleme võtnud südameasjaks just laste ja noorte kehalise aktiivsuse.

Other Tartu Ülikooli liikumislabor videos

Avasta ümbrust
Distantsõppe ajal on kehaline kasvatus saanud uue tähenduse – seda nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks. Õpetajatena me mõtleme, millised on need ülesanded, mis siiski viiksid lapse ennast liigutama, võimaluse korral ka õue ja iga päev.🚵‍♀️🤸‍♂️ Õpetajate kogemused eriolukorras näitavad, et juurde on tulnud ülesandeid, mis suunavad avastama mänguliselt ja loovalt enda koduümbrust. Liikumislabori distantsõppe erilehel http://www.ideed.liikumakutsuvkool.ee/ on rubriik Liikumisõpetuse õpetajale, kus on toodud praktilisi ja teoreetilisi ülesandeid, mille abil suunata õpilasi teadlikult liikuma, oma oskusi ja kehalisi võimeid arendama. Distantsõppel saadud kogemused ja oskused jäävad meiega ka peale selle lõppemist, nii et sedasorti vahvaid avastusülesandeid saab õpilastele anda ka edaspidi!

valik reketeid
Praegune distantsõppe periood justkui toetab kõike seda, mis on olnud uue liikumisõpetuse eesmärk – et õpilane liiguks iseseisvalt ka väljaspool kooli ja oskaks endale ise liikumisharjutusi välja mõelda. Sigrid Tilk, Anne Välja, Karin Vassil ja Kristiina Jürisson on kehalise kasvatuse õpetajad, kes rakendasid juba enne distantstõppe tulekut liikumisõpetuse ainekava põhimõtteid, mille järgi õpilane: * mõtleb endale ise liikumisülesandeid välja, * koostab harjutustest ja ülesannetest (nädala)plaani, * jälgib plaani teostumist ja teeb selles vajadusel parandusi, * tegeleb liikumisharjutustega ka väljaspool kooli. Eriolukorras on liikumisõpetuse põhimõtted kuhjaga ära tasunud, sest just nüüd on lihtsam nendel õpilastel, kes juba harjunud iseseisvalt liikuma ning kes leiavad liikumiseks ise võimalusi nii kodus kui hoovis. Loomulikult vajavad õpilased seejuures ka õpetajate tuge, kuid tunduvalt vähem kui need lapsed, kes ei ole liikumisõpetuse põhimõttega üldse kokku puutunud. Õpetajate Lehe artikli nelja kehalise kasvatuse õpetaja kogemustest on kokku pannud liikumisõpetuse ainekava uuenduse eestvedaja Maret Pihu: https://opleht.ee/2020/04/distantsope-toob-valja-liikumisopetuse-tuuma/ Artiklile seltsiks soovitame vaadata toredat videot, kus kooliõpilane Hanna arendab pallilöömisoskusi pannilabida, plastpudeli ja teiste toredate koduste "reketitega".

"Püsi kodus" @eknoored väljakutse
Tartu Variku kool esitas väljakutse, mille TÜ Liikumislabori tiim rõõmuga vastu võttis! 😉 Kui sulle esitatakse väljakutse, tee nii: 1️⃣ Viiple “püsi kodus” ja postita Facebooki või Instagrammi. 2️⃣ Tagi Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, et nad saaksid ka teie videosid näha. Kasuta #püsikodus #eknoored 3️⃣ Jaga väljakutset sõpradega! Esitame väljakutse edasi Tallinna Kuristiku Gümnaasium Puhja Kool Elva gümnaasium Kiusamisvaba Kool

Keksumäng Thokkudu billa
Kodukoolides on paras aeg viia läbi üks väike õuevahetund, et õppida selgeks uus eksootiline keksumäng Thokkodu billa! ❗️ Enne õuevahetundi veel üks oluline täpsustus! Praegu on õues viibimine lubatud kas üksinda, kahekesi või perega. 🧍↔️🧍Teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist distantsi. 🦠 Sedasi hoiate ennast ja teisi ning saate anda oma panuse viiruse leviku piiramiseks. Kuid nüüd tagasi mängu enda juurde: Thokkudu billa on üks sadadest erinevatest keksumängudest, mida maailmas mängitakse. Thokkudu billa keks on pärit Lõuna-Indiast ja sealgi on samast mängust hulk eri versioone. Mängu jaoks on vaja kriiti, asfalti ning väikest lapikut kivi. Keskumängu õppis ära ja video tegi: liikumislabori tiimiliige Reelika Kiivit koos tütrega. Head keksimist! #liikumakutsuvkodu #pingutamekoos #hoiameeraldi

Tasakaaluoskuse arendamine
Tasakaalu harjutamiseks sobib ka praegune tubane elu - vaja on vaid veidi vaba ruumi, teipi, käepäraseid takistusi ja pereliikmeid! Sedasorti harjutused: - sobivad nii kodusesse kehalise kasvatuse tundi kui aktiivsesse vahetundi; - on head igas vanuses, ka täiskasvanute jaoks; - arendavad tasakaalu - tasakaal on üks alusoskustest ja kuulub kehalise kirjaoskuse väärikasse komplekti. Video autor: Maret Pihu #liikumakutsuvkodu #tiimliikumislabor

Ajalehest pall
Mida kõike saab ette võtta ajalehepaberiga, kui sellest teha pall🏐! - sobib nii koduseks kehaliseks kasvatuseks/liikumisõpetuseks kui ka liikumispausiks - arendab viskamis- ja püüdmisoskust 🤾‍♀️ - käepärastest vahenditest #liikumakutsuvkodu #tiimliikumislabor

Helkur ja vilkur
Mis toimub? 👀 Liikumislabori soovitus! 👇 Alanud on „Vii oma helkur jalutama!“ kuu. Mis sellest, et on pime, ikka saab õue ja liikuma minna 🚶‍♂️🏃‍♀️. Helkur (või veel parem vilkur) kaasa nii endale kui kaaslasele 😉!

Tähelepanu-tähelepanu!!! 📣 Koosolek? Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on koosolek „mingi inimeste rühma kokkutulek ühiste küsimuste arutamiseks, otsuste tegemiseks v. ettekannete kuulamiseks“. Mitte kuskil pole kirjas, et see on midagi, mis peaks toimuma istudes! Ja nii toimuski järjekordne liikumislabori kõnnikoosolek 🚶‍♂️🚶‍♀️, mille käigus tegime üle 8000 sammu, arutasime ühiseid küsimusi, tegime otsuseid, lisaks nägime palju sinililli ning väike Minni 🐕(vt paremale äärele) osales oma esimesel kõnnikoosolekul. Liikumislabori soovitus – kõnnikoosolekuid pole kunagi liiga palju 👍!

Liikuma Kutsuvate Koolide I Ideeseminar 2018
Teisipäeval toimunud esimesel Ideeseminaril saime esmakordselt kokku 11 uue Liikuma Kutsuva Kooliga. Suurt rõõmu teeb, et koolide tiimides on lisaks õpetajatele ja koolijuhtidele esindatud ka õpilased ja lapsevanemad! Seminaril osalejad ei kartnud ka pisikest pakast. :) Mängujuhtide lemmikmängud leidsid rakenduse talvises "õuevahetunnis"!

Kooliujumine
Siin on ka väike videolõik kooliujumisest.

Tänavareket
Eelmisel nädalal toimusid liikumisõpetuse ainekavaga seoses koolitused Saku Gümnaasiumis ja Tartus kõikidele soovijatele. Koolitus keskendus vahendiga löömisoskusele. Näidistegevuseks oli tänavareket. See mäng on lihtsate reeglitega, arendab hästi silma ja käe koostööd ja sobib kasutada nii liikumisõpetuse tunnis kui ka kogu koolipäeva jooksul õuealal ja koridorides. Kui reeglid selged, saab juba ise hakata uusi mänge välja mõtlema. Peamised reeglid millega arvestada tuleb: 1. enne vastuvõtmist peab pall tegema põrke; 2. ründelöök otse alla ei ole lubatud. Ka Saku Gümnaasiumi 8-te ja 6.klassi õpilased said mängu proovida. #streetracket

Roll
Kui Monkey Vault on selge, võib õpingutega edasi minna, kuid vahepeal oleks mõistlik selgeks õppida üks vahelüli -- "roll". See element aitab suure kiirusega maandudes ohutult edasi liikuda. Tänase video autor on tubli Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi tudeng Reimo Kivine. Aitäh!

Monkey Vault õppevideo
Kes mäletab veel seda aega, kui ükski kodu värav ega aed ei takistanud last välja sõpradege mängima minemast? Liikumisõpetuse aine raames on võimalik sisse tuua uusi (või hästi unustatud vanu) spordialasid, liikumisviise ja lõbusaid tegevusi. Üheks liikumisoskuse õpitulemuseks on hüppeoskus. Tegevuse näitena võib tuua parkuuri. Tänases jõuluootuse videos õpetab Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi tudeng Reimo Kivine, kuidas teha Monkey Vault’i ehk üle takistuse hüpet.

Maandumised ja täpsushüpped
Konverentsil "Liikuma kutsuv kool" 24. novembril Tartus tutvustame liikumisõpetuse suundi. Üheks osaks sellest on liikumisoskuste arendamine erinevates keskkondades. Sellest, kuidas õppida ja arendada maandumisoskust, tegi video Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi tudeng Reimo Kivine. Konverentsil, mis seekord on peamiselt suunatud haridusjuhtidele, saavad osalejad proovida enda täpsushüppamiseoskust.

Ujumisoskus
Augusti teisest pooles septembri keskpaigani toimusid infoseminarid üle Eesti, et tutvustada kehalise kasvatuse ümberkujundamise eesmärke ja sisu. Kokku toimus 16 maakondliku seminari, millest võtsid osa 712 huvilist, kelle seas olid peamiselt õpetajad (618), koolijuhid (78) ja teised hariduseksperdid. Kuna välja arendatavas ainekavas eristatakse liikumisoskused nii maal kui vees, oli seminaridel oluline osa ka ujumisoskuse tutvustamisel. 2018. aasta jaanuari kuust hakkab kehalise kasvatuse ainekavas ujumise õpitulemus võrduma ujumisoskusega. Ujumisoskuse seadmine õpieesmärgiks on oluline, kuna see annab võimaluse kõigil lastel koolis ujumine selgeks saada ning nii saavad lapsed ja lapsevanemad laste ujumisoskuse kohta koolist tõest infot. Ujuda oskab inimene, kes suudab järjest ilma abivahendeid kasutamata basseinis sooritada järgmise harjutuste kompleksi: „Hüppa sügavasse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too käega põhjast ese, püsi paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja välju veest.“ Alles siis, kui saadakse hakkama selle mitmekülgseid oskusi nõudva kompleksharjutusega basseinis, võib loota, et ehk saab inimene hakkama ka välisveekogudes, külmas vees, lainete, taimede, halva nähtavuse jm. kaasnevaga, mida oskuseta paanikasse sattuv inimene teha ei suudaks. Toome ära ujumisoskust tutvustava video, kus 6-aastane poiss seda näitab.

Tänane näide tuleb vahendikäsitsemisoskuse valdkonnast, kus põnevaid harjutusi näitab Valentin Piffrader (http://piffrader.com/) Itaaliast. Lisaks silma ja käe koostöö toetamisele toetavad need harjutused aju tegevust. Inglise keeles koondub see nimetuse alla Life Kinetic (https://www.lifekinetikusa.com/) ja tähendab nägemisteravus + vaimne stimulatsioon + kehaline aktiivsus. Head proovimist ! Vaata kindlasti kommentaare - seal veel väljakutseid !

Rahvusvahelisel kehalise kasvatuse suvekursusel Itaalias tekitas vaimsutust Marcel Straubi tutvustatud uus reketimäng – Street Racket, mis pakub mitmekesiseid võimalusi koolis harrastamiseks nii tunnis kui ka vahetunnis, nii koridoris kui ka hoovis. Rohkem infot mängu kohta saab http://www.streetracket.net/impressions. Reketiga löömise oskus läheb valdkonda vahendikäsitsemisoskused. Seda demonstreerivad kursusel osalenud üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajad Eestist.

Tunni lõpus on kasutatud õues õppimise keskkonda lõbusas võtmes :)

Tore oli näha, et liikumisoskuste valdkond tekitas diskussiooni, eriti teemal, kuhu teatud spordiala võiks jaotuda. Täna toome näited rahvusvaheliselt kehalise kasvatuse suvekursuselt, mis toimus 22.-28. juulil Itaalias Malsis 300 õpetaja osavõtul üle maailma. Eestist osales 4 kehalise kasvatuse õpetajat üldhariduskoolidest ja 2 Tartu Ülikoolist. Väga õpetlikud ja huvitavad tunnid õigest kukkumisest tegi Carlo Salvadore Perego Itaaliast. See temaatika sobitub valdkonda kehakontroll liikumisel ja asendites. Videos on näha, kuidas on kukkumise õppimiseks õues kujundatud keskkond.

About   Privacy   Login