Tartu Ülikooli liikumislabor

Tartu Ülikooli liikumislabor

Comments

Tartu Ülikooli liikumislaborile esitatud väljakutse! Olge tegusad ja terved! https://www.facebook.com/varikukool/videos/1847241955406425/
25. jaanuaril Tartus TÜ praktiline koolitus PÖIA SEISUND, KÕNNIMUSTER JA DÜNAAMILINE RÜHIKUS Läbiviijad: Kaja Hermlin, Kadri Vernik ja Jaan Ereline Kursuse läbinud õppija oskab kasutada kehalisi harjutusi alajäseme liigeste funktsiooni, kõnnimustri ja jooksutehnika korrastamiseks. Sisu: Jalaliigeste ortopeediline uurimine vaatluse teel, konstitutsioonilised iseärasused, kõnnimuster (teoreetiline osa). Jalgadele tekkiva keharaskuse jaotuse biomehaaniline analüüs (lamenenud pöiavõlviga kaasnevad muutused) ning keha staatilise tasakaalu määramine tasasel ja ebatasasel pinnal. Meetodid. Podomeetria, podoskoopia ja dünamograafia. Harjutused jalgade asendi korrastamiseks, tasakaalu- ja kõnniharjutused keharaskuskeskme tunnetamiseks. Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool
Reipana ikka edasi ,,,,, Vaimne ja füüsiline treening käivad ikka koos. Sport on nauding,kui lisada juurde rõõmu ja positiivsust !
19. veebruar viib AAVE HANNUS Tartus läbi koolitust "Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine" Kursuse läbinu - mõistab pikaajalise motivatsiooni kujundamise põhimõtteid töös laste ja noorsportlastega; - oskab kujundada positiivset motivatsioonilist õhkkonda. Kursuse maht koos videoloengutega 10 tundi Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4657407
Kas kuskil on ülevaade liikuma kutsuvatest digirakendustest ehk mängulistest äppidest, mis kasutajaid liikuma panevad?
#tartukesklinnakool #liikumakutsuvkool Pühadetervitus!
21. mail toimub Tallinnas koolitus treeneritele TREENERI LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE Läbiviija: AAVE HANNUS, spordipsühholoogia lektor Enne kursust on vaatamiseks videoloengud Stressi ja läbipõlemise põhjused, äratundmine ja eristamine Läbipõlemise riskitegurid ja ohumärgid Läbipõlemise ennetamine: stressi juhtimine ja toimetulek Töötuba: Stressi ja läbipõlemise märkide äratundmine Läbipõlemise riskitegurite äratundmine Stressi ja emotsioonide juhtimise strateegiad Psühholoogilise paindlikkuse ja vastupidavuse arendamine Enesehoolitsuse plaani koostamine treeneritöös Täpsem info ja registreerimine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4639858
Lisan ka Tallinna koolitusgrupi lingi - Tantsuline liikumine uues liikumisõpetuse ainekavas (I-III kooliaste). Oled oodatud!
27. aprillil toimub Tallinnas järjekordne spordipsühholoogia koolitus TREENERI TÖÖ LAPSEVANEMATEGA: LAPSEVANEMATE KAASAMINE Läbiviija : Aave Hannus, TÜ spordipsühholoogia lektor Koolituse eesmärk on pakkuda praktilisi soovitusi ja näpunäiteid lapsevanematega koostöö tegemiseks. Videoloengutes antakse ülevaade treeneri-õpilase-lapsevanema koostöö juhtimisest ja lapsevanemate kaasamisest. Samuti selgitatakse enesekehtestamise põhimõtteid. Töötuba pakub niihästi nõuandeid ja praktilisi võtteid lapsevanemate kaasamiseks (nendega "toimetulemise" püüdluste asemel) kui ka juhtnööre vajadusel enesekehtestamiseks. Töötoas koostab iga osaleja plaani lapsevanematega koostöö tõhustamiseks oma spordiorganisatsioonis. Info ja registreerumine:https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4637345 #spordipsühholoogia
TÜ Tallinna nädala raames toimub tasuta loeng „KÜMME PÕHJUST SPORTIMISEKS“ Aeg: 4. aprill 2018 kell 17.30–19.00 Koht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3–311 Läbiviija: Jarek Mäestu, spordibioloogia dotsent Info ja registreerumine: https://www.ut.ee/et/taiendusope/loeng-kumme-pohjust-sportimiseks
26. jaanuaril Tallinnas spordipsühholoogia kursus PRAKTILINE MOTIVEERIMINE: LASTE JA NOORSPORTLASTE MOTIVATSIOONI KUJUNDAMINE Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoog Töötuba: Sisemise motivatsiooni tõstmise ja säilitamise üldised põhimõtted ja praktilised meetodid: Ülesannete planeerimise põhimõtted ja strateegiad Iseseisvuse toetamise põhimõtted ja strateegiad Grupeerimise põhimõtted ja strateegiad Distsipliini loomise ja säilitamise põhimõtted ja strateegiad Hindamise ja tagasiside andmise põhimõtted ja strateegiad. Videoloengud: Treeningute motivatsioonilise õhkkonna mõju laste ja noorsportlaste arengule Pikaaegse motivatsiooni reguleerimise põhimõtted sporditreeningutel osalevatel lastel ja noortel. https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4632548 #motivatsioon #lastesport
Rahvajooksudel osalemine on järjest populaarsemaks muutunud. Ilma targa ettevalmistuseta on osalemine raske ja riskantne. Pakume talveülikooli raames osalemist kursusel 16. veebruar Tallinnas JOOKSUKOOL: VALMISTUMINE JOOKSUVÕISTLUSTEKS Läbiviija: Harry Lemberg Info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool #jooksmine #rahvajooks #jooksuvõistlus

Meie eesmärk on aidata kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele. Hetkel oleme võtnud südameasjaks just laste ja noorte kehalise aktiivsuse.

Mission: Liikumislabori missioon on teaduspõhiste sekkumisprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kaudu Eesti elanike liikumisaktiivsuse suurendamine ja teadlikkuse tõstmine kehaliselt aktiivse eluviisi osas. Samuti on eesmärgiks tekitada diskussioon kehalise kasvatuse ainekava uuendamise kohta.

Avasta ümbrust

Distantsõppe ajal on kehaline kasvatus saanud uue tähenduse – seda nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks.

Õpetajatena me mõtleme, millised on need ülesanded, mis siiski viiksid lapse ennast liigutama, võimaluse korral ka õue ja iga päev.🚵‍♀️🤸‍♂️

Õpetajate kogemused eriolukorras näitavad, et juurde on tulnud ülesandeid, mis suunavad avastama mänguliselt ja loovalt enda koduümbrust.

Liikumislabori distantsõppe erilehel http://www.ideed.liikumakutsuvkool.ee/ on rubriik Liikumisõpetuse õpetajale, kus on toodud praktilisi ja teoreetilisi ülesandeid, mille abil suunata õpilasi teadlikult liikuma, oma oskusi ja kehalisi võimeid arendama.

Distantsõppel saadud kogemused ja oskused jäävad meiega ka peale selle lõppemist, nii et sedasorti vahvaid avastusülesandeid saab õpilastele anda ka edaspidi!

Liikuma Kutsuvates Koolides on leitud ja loodud nii palju toredaid õpilaste ja õpetajate liikumist toetavaid lahendusi, et siitmaalt alustame kõige tublimate tegijate tunnustamist.

Kes võiksid olla Liikuma Kutsuva Kooli aasta tegijad? Esitage oma kandidaadid ja soovitused aadressil www.liikumakutsuvkool.ee/tunnustamine

TÜ Liikumislabor hakkab koolitama aktiivsete ainetundide koolitajaid!

Registreerumislingi ja täiendava info leiab Liikuma Kutsuva kooli kodulehelt https://www.liikumakutsuvkool.ee/koolitused/

valik reketeid

Praegune distantsõppe periood justkui toetab kõike seda, mis on olnud uue liikumisõpetuse eesmärk – et õpilane liiguks iseseisvalt ka väljaspool kooli ja oskaks endale ise liikumisharjutusi välja mõelda.

Sigrid Tilk, Anne Välja, Karin Vassil ja Kristiina Jürisson on kehalise kasvatuse õpetajad, kes rakendasid juba enne distantstõppe tulekut liikumisõpetuse ainekava põhimõtteid, mille järgi õpilane:

* mõtleb endale ise liikumisülesandeid välja,
* koostab harjutustest ja ülesannetest (nädala)plaani,
* jälgib plaani teostumist ja teeb selles vajadusel parandusi,
* tegeleb liikumisharjutustega ka väljaspool kooli.

Eriolukorras on liikumisõpetuse põhimõtted kuhjaga ära tasunud, sest just nüüd on lihtsam nendel õpilastel, kes juba harjunud iseseisvalt liikuma ning kes leiavad liikumiseks ise võimalusi nii kodus kui hoovis. Loomulikult vajavad õpilased seejuures ka õpetajate tuge, kuid tunduvalt vähem kui need lapsed, kes ei ole liikumisõpetuse põhimõttega üldse kokku puutunud.

Õpetajate Lehe artikli nelja kehalise kasvatuse õpetaja kogemustest on kokku pannud liikumisõpetuse ainekava uuenduse eestvedaja Maret Pihu: https://opleht.ee/2020/04/distantsope-toob-valja-liikumisopetuse-tuuma/

Artiklile seltsiks soovitame vaadata toredat videot, kus kooliõpilane Hanna arendab pallilöömisoskusi pannilabida, plastpudeli ja teiste toredate koduste "reketitega".

youtube.com

Aafrika keks

Olete ilmselt kõik nõus, et keksumäng on üks ülimalt pika ajalooga õuemäng!☀️
Kui küsiksite vanematelt või vanavanematelt, millist keksu nemad lapsepõlves hüppasid, saaksite ilmselt Eestimaa eri paigus väga erinevaid vastuseid 🤔 - kus joonistati rohkem kaste, kus vähem, kus olid mängus päikesed, kus kettad või hobuserauad või hoopis liivaga täidetud purgikaaned.

Kui Eestis on seda mängu kutsutud keksuks, kekskastimänguks, teokeksuks või kivikeksuks, siis erinevates maades on mängul hoopis põnevad nimetused nagu Hopscotch, Thokkudu-billa, Stapoo, Klasy, Amarelinha, Piko, Hoppa Hage... aga sisult on nad kõik üsna sarnased – või siiski?

Siin üks näide sellest, kuidas Aafrikast pärit keksumäng väga hästi ka Eesti õuedele sobib. Võiks öelda, et tegu on õppeainete lõiminguga – liikumis- ja muusikaõpetus ühes!🎼🤸‍♂️

Hetkel saab keksida küll oma perega, aga kui distantsõppeaeg läbi, võib seda proovida kas või terve klassiga korraga!

Sügisele mõeldes: miks mitte ühendada keksumäng loovtöö ülesannetega: panna reeglid QR-koodiga puu külge ja teha asfaldile ruudustik!

Rohkem keksumänguideid leiad meie distantsõppe kodulehelt www.ideed.liikumakutsuvkool.ee. Toredat keksimist kõigile! ☀️

Kärdla põhikool on loonud vaheajaks vahva lauamängu "Liikumises peitub RÕÕM", mis on täis tantsu, hüppeid ja prääksuga kükke!🦆

Proovige järele!

"Püsi kodus" @eknoored väljakutse

Tartu Variku kool esitas väljakutse, mille TÜ Liikumislabori tiim rõõmuga vastu võttis! 😉

Kui sulle esitatakse väljakutse, tee nii:
1️⃣ Viiple “püsi kodus” ja postita Facebooki või Instagrammi.
2️⃣ Tagi Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, et nad saaksid ka teie videosid näha. Kasuta #püsikodus #eknoored
3️⃣ Jaga väljakutset sõpradega!

Esitame väljakutse edasi
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Puhja Kool
Elva gümnaasium
Kiusamisvaba Kool

Liikumislabor otsib kommunikatsiooniinimest!

Tähtaeg kukub 20. aprillil.

Vaata kindlasti täpsemat kuulutust https://www.ut.ee/et/kommunikatsioonispetsialist-3

leht.postimees.ee

Kehaline kasvatus koroonakriisis – kaos või võimalus?

Milline on kehaline kasvatus distantsõppe ajal? Kuidas toimib see õppeaine korterites või heal juhul koduhoovides ilma teatevõistluste ja viskeharjutusteta, ilma meeskonna, spordisaalide ja varustuseta?

Kehalise kasvatuse õpetajatel on vaja distantsõppe ajal olla loovamgi kui nende kolleegidel, kes annavad teisi koolitunde. Milliseid tegevusi võiksid nad nüüd soovitada, kui mõnel õpilasel ei pruugi kodus olla ühtainsat palligi? Kuidas saavad nad kontrollida, kas õpilased harjutused päriselt ära teevad, kui hinded vajavad varsti väljapanemist? Ja kuidas toetada seda, et laps piiranguid täis ja ekraanide rohkel ajal piisavalt liiguks ja tema kehalised oskused areneksid?

Kehalise kasvatuse õpetajad jagavad selles artiklis oma mõtteid, kiidavad liikumispäevikut, loovat lähenemist ja laia vaadet kehalisele kasvatusele.

Sõna saab ka uue liikumisõpetuse ainekava koostamise töörühma juht ja meie kolleeg Maret Pihu.

leht.postimees.ee Joondu, valvel, ümberpöörd, kaks staadioniringi soojenduseks!» Nii algasid kehalise kasvatuse tunnid ilmselt paljudes Eestimaa koolides veel mõned kuud tagasi. Aga mitte enam. Praegu on õpilased kodus ja tegutsevad iseseisvalt. Nii võttiski Postimees uurida, kuidas toimub liikumistund uudses ...

Eriolukord on kaasa toonud olulised piirangud õueskäimisele. On väga tähtis, et me kõik neist kinni peaksime, sest lähikontakti vältimine ja inimestest eraldi hoidmine piirab koroonaviiruse levikut. See hoiab elusid.

Suur hulk laste ja noorte igapäevast elu seni saatnud ühised õuetegevusi - koos mängimine, sportimine, ringiliikumine ja niisama ajaveetmine - ei ole praegu lubatud. See olukord on üsna enneolematu, nõudnud tublisti kohanemist ning kestab eeldatavasti kaua.

Samas tugevdab õueskäimine nii lastel, noortel kui kõigil teistel immuunsüsteemi ja tervist, parandab tuju ja toetab üldist heaolu. Õuekeskkond toob kaasa rohkem loomulikku liikumist. Pealegi on õuesviibimine hea vaheldus õppimisele, digivahendite kasutamisele ja toas istumisele.

Küsimus on, kuidas lapsed ja noored saaksid eriolukorras õigesti ja vastutustundlikult õues käia. Ning muidugi - mida toredat ja arendavat seal olles peale hakata.

Kui harjumuspärased tegevused pole lubatud, tasub kasutada võimalust ja otsida uusi õuesolemise viise.

Kindlasti olete nende kahe nädalaga enda, oma pere või õpilaste jaoks juba terve hulga lahendusi leidnud. Pakume ka liikumislaboriga välja mõned ideed üksinda õues käimisse vahelduse ja rõõmu toomiseks.

#liikumislabor
#liikumakutsuvkodu
#hoiameeraldi
#liikumisrõõm

Keksumäng Thokkudu billa

Kodukoolides on paras aeg viia läbi üks väike õuevahetund, et õppida selgeks uus eksootiline keksumäng Thokkodu billa!

❗️ Enne õuevahetundi veel üks oluline täpsustus!
Praegu on õues viibimine lubatud kas üksinda, kahekesi või perega.
🧍↔️🧍Teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist distantsi.
🦠 Sedasi hoiate ennast ja teisi ning saate anda oma panuse viiruse leviku piiramiseks.

Kuid nüüd tagasi mängu enda juurde: Thokkudu billa on üks sadadest erinevatest keksumängudest, mida maailmas mängitakse. Thokkudu billa keks on pärit Lõuna-Indiast ja sealgi on samast mängust hulk eri versioone.

Mängu jaoks on vaja kriiti, asfalti ning väikest lapikut kivi.

Keskumängu õppis ära ja video tegi: liikumislabori tiimiliige Reelika Kiivit koos tütrega.

Head keksimist!

#liikumakutsuvkodu #pingutamekoos #hoiameeraldi

youtube.com

#160 Liis Süda ja Kristi Vaher - Kuidas kodus õppides liikuv püsida?

Liis Süda, Kristi Vaher ja Hanna Pihu andsid täna Tagasi Kooli raames toreda e-külalisloengu "Kuidas kodus õppides liikuv püsida?"

Külalisloeng on mõeldud koolilastele. Sealt leiab õpilane nutikaid nippe nii liikumispausideks, aktiivseteks vahetundideks kui kodustes tingimustes treeningute jätkamiseks.

Loengut saab järele vaadata: https://youtu.be/Hbhjxu2y15g

Möödunud on nädal koolide eriolukorra algusest. Terve Eesti jagu õpilasi, nende pereliikmeid, õpetajaid ja koole on saanud uues olukorras juba tublisti kätt harjutada. On olnud raske ja põnev ka, ning distantsõpe muudkui areneb.

Senised kogemused on toonud pildile abivahendeid, millest praegu on iseäranis palju kasu. Selgub, et üheks suurepäraseks võluvitsaks, mis distantsõppega tekkivaid muresid leevendab, on ajakava.

Päevakava aitab last, õpetades talle iseseisvust ja tegevuste planeerimist.
Kasu saab ka lapsevanem, kelle koormus sellevõrra väheneb.

Ja ei ole vähetähtis, et päevakava toetab toredate pauside ja vahetundide pidamist, mida saab täita liikumise, mängu, spordiga ja kui tervis lubab, siis õuepausidega. Sest kodukoolis võivad pausid sootuks ununeda.

Tegime Liikumislaboris päevakava, mida eeskujuna kasutada. Tehke omale sobiv plaan sõltuvalt ärkamise kellaajast, õppemahust ja teistest asjaoludest, kuid ärge unustage planeerida liikumispause.

Mõned soovitused lisaks:
* soovitame õpetajatel ühe kodutööna lasta õpilastel päevakavaga kätt harjutada - paljud lapsed ei ole harjunud oma aega planeerima, kuid just nüüd on selleks õige aeg;
* proovida võite ka kogu pere päevakava kokkupanemist. Kodukontoris tegutsejale annab see juurde omapäi tegutsemise lõtku ja töölkäijatele südamerahu. Häid eeskujusid leiab veebist tublisti;
* päevaplaani pange kirja ka lapse lemmiktegevused ja ühised tegevused kogu perega.

Kodust vunki ja rahulikku meelt teile kõigile!

#liikumakutsuvkodu
#tiimliikumislabor

Tasakaaluoskuse arendamine

Tasakaalu harjutamiseks sobib ka praegune tubane elu - vaja on vaid veidi vaba ruumi, teipi, käepäraseid takistusi ja pereliikmeid!

Sedasorti harjutused:
- sobivad nii kodusesse kehalise kasvatuse tundi kui aktiivsesse vahetundi;
- on head igas vanuses, ka täiskasvanute jaoks;
- arendavad tasakaalu - tasakaal on üks alusoskustest ja kuulub kehalise kirjaoskuse väärikasse komplekti.

Video autor: Maret Pihu
#liikumakutsuvkodu
#tiimliikumislabor

ideed.liikumakutsuvkool.ee

Avaleht

#liikumakutsuvkodu tegutseb!

Avasime Liikumislaboriga uue lehekülje www.ideed.liikumakutsuvkool.ee, mis on mõeldud just praeguseks eriliseks olukorraks!

Lehel leiate tuge distantsõppe paremaks korraldamiseks ja terve posu häid ideid.

Näiteks:
- üksikasjalik päevakava – sest päevakava õpetab lastele planeerimist, säästab nende vanemaid ja aitab meelde tuletada pausikohti ja vahetunde,
- liikumispauside soovitused – sest kui vahelduseks kükke teha enam ei taha, ei pruugi midagi muud põnevat pähe torgata. Väike paus kulub ära iga paarikümne minuti tagant,
- eri õppimisasendite soovitused – sest õppida saab mitut moodi ja asendite vahetus hoiab tervist,
- ideed nii sise- kui õuevahetundideks, samuti kehalise kasvatuse tundideks – sest liikumine toetab õppimist, arendab kehalisi oskusi ja pakub vaheldust ka!,
- mõtted, kuidas kodu ümber kujundada, et kõik õppima ja töötama mahuksid.

Lisaks on leheküljel toredaid videoid, linke, loovaid lahendusi.

Võtsime sihiks, et kodulehest oleks abi nii lapsele koduses õppetöös, vanemale lapse toetamisel kui õpetajale õppetükkide kujundamisel.

Minge uurima!
#liikumakutsuvkodu #tiimliikumislabor

ideed.liikumakutsuvkool.ee

Ajalehest pall

Mida kõike saab ette võtta ajalehepaberiga, kui sellest teha pall🏐!

- sobib nii koduseks kehaliseks kasvatuseks/liikumisõpetuseks kui ka liikumispausiks
- arendab viskamis- ja püüdmisoskust 🤾‍♀️
- käepärastest vahenditest
#liikumakutsuvkodu #tiimliikumislabor

[03/13/20]   Käes on üks eriline kevad. Liikuma Kutsuvate Koolide asemel on nüüd mõnda aega Liikuma Kutsuvad Kodud. Kuidas kodus aktiivne olla ja õppida?

ÕPPESSE PAUSIDE PLANEERIMINE:
• Vaata üle, mis tänaseks teha anti. Kui kaua see aega võtab? Planeeri ülesannete täitmise vahele pause liikumiseks nt iga 15 minuti järel.

HEAD PAUSID ÕPPIMISEST:
• Viska õppimise vahel (pehme) palliga märki – kasti või ämbri sisse. Mõtle ise välja turvalisi märkiviskamise mänge.
• Võta appi Just Dance’i videod või lihtsalt meeldiv muusika ja tee aeg-ajalt tantsupause.
• Hüppa hüpitsaga või koha peal 50 korda, käi tiir läbi kodu, tee kätekõverdusi või planku jne – vastavalt vanusele ja oskustele. Seejärel õpi edasi.

VAHETA ÕPPIMISKOHTI JA ASENDEID:
• Õpi laua või köögi tööpinna juures püsti seistes
• Õpi põrandal istudes
• Õpi vahel ka pikutades, peaasi, et vahetad aeg-ajalt asendeid.

ARUTA KOOLIASJU TEISTMOODI:
• Kui õppides vajab mõni uus õppetükk või teema pikemat selgitust, minge koos vanemaga/õe-vennaga õue jalutama ja rääkige see läbi “kõnnikoosoleku” vormis

TUBASED TEGEVUSED, MIS HOIAVAD AKTIIVSENA, ARENDAVAD KEHALIST KIRJAOSKUST JA ON NIISAMA LÕBUSAD:
• Raja tubane takistusriba või terviserada toolidest, paeltest, teibiribadest – igas toas, nurgas uus harjutus.
• Mängige Aliast pantomiimi vormis.
• Harjuta tasakaalu – mõtle välja järjest keerulisemaid harjutusi. Otsi näidiseid ka internetist.
• Kui kodus on tubane trepp – hüppa üles ühel jalal, koosjalu.
• Kui sul on ruumi hüpitsaga hüpata, harjuta hüppamist ja mitmesuguseid vigurhüppeid, kuid arvesta ka naabritega.
• Korralda pere teiste lastega koos tantsuvõistlus, mõtle välja uusi tantse.
• Kodus tuleb ilmselt olla mitu nädalat. Harjuta iga päev veidi aega painduvust ja tee jõuharjutusi, mida on koolis või trennis õpetatud – näed peagi, kuidas iga päevaga edasi arened.
• Kui sul on koer – mängi temaga, õpeta talle mõni uus käsklus, ise või koos vanematega.
• Toas saab mängida ka pehme palliga rannatennist, suure laua peal pinksi
• Kui sul on näiteks veloergomeeter, sõida selle peal nahk palavaks
• Kasuta treeningunäidiseid internetist, eriti kui päris trenni ei saa

MINE IKKA ÕUE KA!
• Õues käimine ja värske õhk pole keelatud, isegi soovitatud nii tervise kui liikumisaktiivsuse hüvanguks, lihtsalt hoia eemale rahvarohketest kohtadest ja ära mine õue, kui tunned end tõbisena
• Rattasõit, jooks, liikumismängud, matkamine on väga head, eriti kui elad maal, linnaservas, väikeses kohas.
• Oma pere lapsed saavad õues mängida pallimänge ja muid jooksumänge, jaluta vanematega, koeraga.
• Peaasi et väldid liigseid kontakte.

#liikumakutsuvkodu #tiimliikumislabor

Eesti Arhitektide Liit on värskelt valmis saanud trükise "Muutuv kooliruum"!

„Inimene õpib kõikjal, õpib kõigi meeltega ja oma teadvuse võimalusi rakendades“, kirjutab kasvatusteadlane Tiiu Kuurme. Eesti hariduses on sellest tõdemusest tõukuvalt nii mõndagi muutumas – muutub õpikäsitus, tavapärased õppimise viisid ja arusaamine, mismoodi seda kõike korraldada. Sestap peaks hulga muutusi läbi tegema ka kooliruum.

Kuidas kooliruum, olgu klassis, koridoris, mujal majas või selle ümber, saab toetada õppimist, vabamat liikumist ja heaolu – sellest trükis ülevaate annabki. Lisaks on seal palju-palju pilte inspireerivatest õpikeskkondadest nii Põhjamaades kui Eestis.

Oma väikse panuse andsime ka liikumislaboriga - Merike Kull, Maret Pihu, Kerli Mooses ja Leene Korp on raamatukesele kirjutanud peatüki "Liikuma kutsuv kooliruum".

Loodame, et raamatukesest saab koolidele hea juhend, mida koolikeskkonna kujundamisel julgelt kasutada!

Materjali levitab Eesti Arhitektide Liit ning selle veebiversioon asub siin:https://www.arhitektuurikool.ee/wp-content/uploads/2020/01/EAL_MuutuvKooliruum_web.pdf

Tänases Sirbis annab "Muutuvast kooliruumist" oma kommentaaridega ülevaate ajalehe arhitektuuritoimetaja Merle Karro-Kalberg. Artikli "Õppida, õppida, õppida! Kuidas ja kus?" leiab siit: https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/oppida-oppida-oppida-kuidas-ja-kus/

[02/17/20]   Tänasest alates on Eestis Liikuma Kutsuvaid Koole juba 110 ja omad koolid igas maakonnas.

Tere tulemast meie kolmekümne kahele kõige uuemale koolile!

Alu Kool
August Kitzbergi nim Gümnaasium
Ehte Humanitaargümnaasium
Ilmatsalu Põhikool
Kihelkonna kool
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kostivere Kool
Kuressaare Gümnaasium
Lähte Ühisgümnaasium
Lasnamäe Gümnaasium
Laupa Põhikool
Luce Kool
Lüllemäe Põhikool
Miina Härma Gümnaasium
Narva Paju Kool
Paide Hammerbecki Põhikool
Paldiski põhikool ja Paldiski Ühisgümnaasium
Parksepa Keskkool
Rakvere Reaalgümnaasium
Saaremaa Ühisgümnaasium
Saarepeedi Kool
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamae Kannuka Kool
Sinimäe Põhikool
Sõmeru Põhikool
Tallinna Pae Gümnaasium
Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Tallinna Rahumäe Põhikool
Tartu Hansa Kool
Tartu Raatuse Kool
Tartu International School
Viimsi Kool

Soovime sel teekonnal teile kõigile liikumis-, avastamis-, katsetamis- ja loomisrõõmu! Peatse kohtumiseni Liikuma Kutsuvate Koolide ideeseminaridel üle Eesti.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Avasta ümbrust
valik reketeid
"Püsi kodus" @eknoored väljakutse
Keksumäng Thokkudu billa
Tasakaaluoskuse arendamine
Ajalehest pall
Helkur ja vilkur
Liikuma Kutsuvate Koolide I Ideeseminar 2018
Kooliujumine
Tänavareket
Roll

Location

Category

Telephone

Address


Ujula 4
Tartu
51014
Other Education in Tartu (show all)
Tartu Linnaraamatukogu Seemneraamatukogu Tartu Linnaraamatukogu Seemneraamatukogu
Magistri
Tartu, 74001

Seemneraamatukogu on kogukonna tarbeks loodud raamatukogu, mis koosneb seemnete kogust, aiaraamatute valikust ja praktilistest töötubadest. Olete oodatud!

Energiaklass Energiaklass
Kreutzwaldi 56
Tartu, 51014

Taastuvate tehnoloogiate labor

Tartu Kristlik Noortekodu Tartu Kristlik Noortekodu
Era 2
Tartu, 51010

Asenduskodu Era 2, Tartu +3725279280 +3727420865

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Tähe 127E
Tartu, 50113

Ühingu eesmärgiks on edendada kütte- ja ventilatsioonialast teadlikkust ning toetada taastuvatel energiaallikatel baseeruvate autonoomsete küttesüsteemide arendamist ja levikut.

Eesti Loodusteaduste Olümpiaad Eesti Loodusteaduste Olümpiaad
Ravila 14A
Tartu, 50412

Estonian Science Olympiad

Top Drive Autokool Top Drive Autokool
Ülikooli 17-114
Tartu

Top Drive autokool tegeleb B-kategooria mootorsõidukijuhtide ettevalmistusega. Autokooli loomisel lähtusime eelkõige tulevaste juhtide vajadustest ja soovidest.

SPARK Makerlab SPARK Makerlab
Narva Maantee 3
Tartu, 51009

SPARK Makerlab IS A WORKSPACE in MIDDLE of Tartu, where every maker, artist, builder, DIY enthusiast or just a curious person is welcome to make & create!

Tartu ringkonna Kodutütred Tartu ringkonna Kodutütred
Lehola 1
Tartu, 51013

Tartu ringkonna Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksuse Kodutütarde organisatsiooni Tartus tegutsev piirkondlik allüksus.

TerviseRadar / Multifarius OÜ TerviseRadar / Multifarius OÜ
Vaksali 17a
Tartu, 50410

Koolitused ja e-kursused

Teadusbuss Teadusbuss
Ravila 14c
Tartu

Teadusbuss on liikuv teaduslabor, mille meeskond koosneb rõõmsatest ja energilistest vabatahtlikest üliõpilastest. Teadusbuss teeb teadusteatrit: pakub võimalusi kogeda noortel inimestel reaalteaduste lõbusamaid pooli.

Norra Keele Keskus Norra Keele Keskus
Õnne 1-10
Tartu

Pille Muusikatuba Pille Muusikatuba
Herne 28
Tartu, 51007

Pille Muusikatoas omandad tänapäevased laulmistehnikad soolo- või ansamblilaulu tundides. Lisaks sellele saad hulga positiivseid esinemiskogemusi!