Tartu Ülikooli liikumislabor

Meie eesmärk on aidata kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele. Hetkel oleme võtnud südameasjaks just laste ja noorte kehalise aktiivsuse.

Mission: Liikumislabori missioon on teaduspõhiste sekkumisprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kaudu Eesti elanike liikumisaktiivsuse suurendamine ja teadlikkuse tõstmine kehaliselt aktiivse eluviisi osas. Samuti on eesmärgiks tekitada diskussioon kehalise kasvatuse ainekava uuendamise kohta.

Novembris vii oma helkur jalutama!

Oktoobri lõpul keerati kellad tund aega tagasi ja algas järjekordne talveaeg. Nüüd möödub aeg pärast kooli- ja tööpäeva lõppu kas hämaruses või siis päris pimedas. Pigem tahaks end tugitoolis kerra tõmmata kui niiskes ja pimedas õues tegevust otsida. Pealegi pole pimedal ajal õueskäimine populaarne ka valgematel ja soojematel aastaaegadel.

Sellegipoolest on meie tervisele ja heaolule palju parem, kui end värskes õhus liigutaksime – iga päev, aastaajast hoolimata.

Et julgustada kooliperesid pimedal ajal liikumissõbralikke õuelahendusi otsima, unustamata seejuures hädavajalikku ohutust, panime novembrile lõbusa nime: see on vii-oma-helkur-jalutama-kuu!

Tänu aastaid kestnud kampaaniatele ja laiale valikule on helkurid Eestis omaks võetud ja neid kantakse hea meelega. Ka on eestlastel külmade ilmade tarbeks olemas nii sobilikud riided kui jalatsid. Kumbki neist võimalustest – soojad riided ega helkurid – pole paljudes teistes maades sugugi tavalised ja seda raskem on seal juurutada pimedal ajal õueskäimist.

Mis Eestis seni veel puudu, on aga harjumuspärased tegevused, millega õues aega veeta. Mida seal iga päev peale hakata? Mis on see, mis meelitaks õue nii lapsi kui täiskasvanuid?

Esialgu tasub niisiis helkurid lihtsalt väikesele igapäevasele jalutuskäigule viia.
Samuti on hea alustada ühekordsetest üritustest, mis teeksid pimeduse põnevaks ja ligitõmbavaks. Koolides sobivad näiteks helkurite ja aaretejaht, pimeda aja ja laternamatkad, taskulambimängud.

Tartumaal Puhja koolis tegutsev tervisenõukogu alustas 1. novembril samuti kampaaniaga "Vii oma helkur jalutama". Kooliõuel avati helkurpõõsas, mille küljes rippus avamispäeval 85 vaba helkurit. Helkureid võib nii puu otsast võtta kui sinna juurde tuua.

Väärt algatus tasub järele tegemist!

Juba reedel, 1. novembril algab meie koolis "Vii oma helkur jalutama!" kampaania. Hoolitseme üheskoos selle eest, et igal meie koolipere liikmel oleks helkur, mis ta pimedal ajal nähtavaks muudab!

Helkur ja vilkur

Mis toimub? 👀

Liikumislabori soovitus! 👇
Alanud on „Vii oma helkur jalutama!“ kuu. Mis sellest, et on pime, ikka saab õue ja liikuma minna 🚶‍♂️🏃‍♀️.
Helkur (või veel parem vilkur) kaasa nii endale kui kaaslasele 😉!

jobbnorge.no

PhD Research Fellow within the theme “Physically active lessons at school" (175989) | University of South-Eastern Norway

Tähelepanu kõik õppimishuvilised! 🤓🎓🎒 Meie Norra partnerülikool otsib doktoranti, kellel on ainulaadne võimalus võrrelda aktiivseid ainetunde Eestis ja Norras.
Veel mõned päevad jäänud aega kandideerida! ⌛️
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/175989/phd-research-fellow-within-the-theme-physically-active-lessons-at-school

jobbnorge.no Job title: PhD Research Fellow within the theme “Physically active lessons at school" (175989), Employer: University of South-Eastern Norway, Deadline: Sunday, November 3, 2019

Kõnnikoosolek? Kõnnikoosolek!!!🚶‍♂️🚶‍♀️ Kas lisaks heade mõtete linnale ja kultuuripealinnale võib Tartu linnast saada ka kõnnikoosolekute linn 🤔?

Eile sai alguse uus põnev väljakutse koostöös Tartu linnavalitsusega. Kõnnikoosolekud on hea võimalus ja tõhus viis tuua juurde koosolekutele mõttelendu ja tööpäeva liikumist. Koos kuue Tartu ettevõtte esindajatega tegime kõnnikoosolekuga proovi ja tulemustega olid kõik rahul 🙂. Palju häid ja lennukaid mõtteid, hea meeleolu ja lisaks kogunes märkamatult üle 5000 sammu 👣. Kusjuures Emajõe ääres kulgevad rajad lausa kutsuvad kõnnikoosolekule! Panime kirja ka põhimõtted koosoleku õnnestumiseks, mida peatselt ka jagame.

Kiitus, Tartu linn, algus on tehtud! 👏

Aitäh, Mihkel Lees, Piret Väljaots, Liis Nigul, Kai Klandorf ja kõik osalejad, kõnnikoosolekud said vungi sissel! #ProgrammHealthyBoost #liikumislabor #liikumisrõõm #kõnnijakõnele

sport.ohtuleht.ee

TUNNUSTUS: liikumislabor "Liikuma Kutsuv Kool" võidutses Euroopas | Õhtuleht

Jagame teiega suurepärast uudist!

Eile õhtul pärjati Liikuma Kutsuvate Koolide programm Budapestis toimunud auhinnagalal üle-euroopalise tunnustusega #beactive!

Oleme väga tänulikud Euroopa Komisjonile selle auhinna eest!

See on tunnustus meie koolidele, õpetajatele, direktoritele, huvijuhtidele, õpilastele, lapsevanematele - kõigile, kes programmis kaasa löövad!

See on tunnustus meie koostööpartneritele ja toetajatele Sotsiaalministeeriumis, Haridus- ja Teadusministeeriumis, Kultuuriministeeriumis ja kohalikes omavalitsustes.

See on tunnustus kõigile meie sõpradele ja teekaaslastele.

Suur tänu ka Eesti Olümpiakomiteele, kes Liikuma Kutsuvad Koolid sellele auhinnale esitas, ning tervitused programmi eestvedajale Merikesele ja võrgustiku juhile Maarjale, kes viibisid Budapestis kohapeal!

Vunki juurde meile kõigile - me oleme õigel teel!

sport.ohtuleht.ee Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor “Liikuma Kutsuv Kool” võitis üleeuroopalisel auhinnakonkursil #BeActive Awards esikoha.

err.ee

Viljandi Lastepargis avati Eesti suurim trikirada

Rõõmustame koos Viljandiga! Hästi tehtud! 👏👏👏
Suurepärane võimalus kehalise kirjaoskuse arendamiseks ja liikumisrõõmuks. Kutsub ju liikuma? 🙂🚴‍♂️🚴‍♀️👍
https://www.err.ee/991464/viljandi-lastepargis-avati-eesti-suurim-trikirada

err.ee Viljandi Lastepargis avati Eesti suurim trikirada, mille ideest valmimiseni kulus kohalikul Rotary klubil viis kuud.

bbc.com

How do you breathe less pollution on school run?

BBC on avaldanud mõtlemapaneva eksperimendi kodu ja kooli vahel liikumise viisidest ja kokkupuutest õhusaastega.

Eksperimendis osales kolm perekonda, kelle ülesanne oli läbida üks ja sama teekond kooli, kasutades erinevaid liikumisviise.

Üks pere liikus kooli jalgsi 🚶‍♀️🚶‍♂️,
teine ratastel 🚴‍♂️,
kolmas autoga 🚗.

Kõigi puhul mõõdeti teekonna jooksul kokkupuudet õhus olevate saasteainetega.

Mis te arvate, milline pere hingas oma teekonna jooksul sisse kõige rohkem saasteaineid? 🧐

Vastust näete alloleval lingil olevast videost. Tulemus on üllatav!

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-south-yorkshire-49960950/how-do-you-breathe-less-pollution-on-school-run

bbc.com Going on foot, by bike or by car? Three Sheffield families took part in a test to find out.

Tahad lüüa kaasa liikumislabori ja Liikuma Kutsuv Kool tegemistes? Nüüd on just õige aeg, sest otsime oma tegusasse tiimi üht täpset ja asjalikku projektijuhti!😉🧐😊

Aasta Haridustegu 2019 on välja kuulutatud!
Aasta Õpetaja galal kuulutati välja laureaat ja selleks on Liikuma Kutsuv Kool 🎉! Pilootkoolist mentoriks ja Antsla Gümnaasium 🎉!

Antsla Gümnaasium on üks kümnest koolist, kes alustasid 2016. aastal Liikuma Kutsuva Kooli pilootprogrammiga. Algusest peale kaasati koolis laiapõhjaline meeskond, kuhu kuulusid nii klassi- kui aineõpetajad, õpilased ja kooli juhtkond. Kolme aastaga on Antsla Gümnaasiumis süsteemselt kujundatud liikumist toetavat koolikultuuri ⛹️‍♀️🏃‍♂️, kaasates kooliperet, muutes õpikeskkonda ja saades mentoriks teistele koolidele üle Eesti.
Õpilastest mängujuhtide tegevus toetab lisaks liikumisele ka õpilaste ettevõtlikkust ja eri vanuses õpilaste suhtlemist. Koolimaja ja -õue mitmekesine mängu- ja õpikeskkond tagab õpetajate hinnangul tunni töörahu.
Mängu- ja liikumist toetavate vahendite komplektid ⚽️🏀🏓 kõigile klassidele – esimesest kuuendani – arendavad õpilaste kehalist kirjaoskust ning algatus- ja vastutusvõimet, loovust ja koos tegutsemise oskusi. Märkimisväärselt on suurenenud ka õpilaste koolirõõm 🙂.
Ja kooli tegevused ei ole suunatud vaid õpilastele, vaid ka õpetajate liikumisrõõm on eesmärgiks 🚶‍♀️🚶‍♂️!
Liikumislabor ühineb õnnitlejatega ja soovib jäktuvat liikumisrõõmu nii laureaadile kui ka kõigile teistele liikuma kutsuvatele koolidele 👏👏👏.
#liikumakutsuvkool #aastaharidustegu2019

delfi.ee

SPORDINÄDAL: Peeter Lusmägi: ees on paradigmaatiline nihe - peagi saavad kõik lapsed ka vahetundides joosta!

Nõustume Peeter Lusmägi mõtetega. Jah, laste ja noorte liikumist peab võimaldama ka koolipäev ⛹️‍♀️ 🏃‍♂️. Siinkohal veelkord tervitused kõigile koolijuhtidele ja õpetajatele eilse pidupäeva puhul 🎉!
Rõõmuga jätkame koostööd kõigi vahvate kooliperedega, et laste liikumist oleks igas koolipäevas!
https://m.sport.delfi.ee/liikumine/article.php?id=87635651&fbclid=IwAR1tl7nf4Ws_7fw1qQ51oenhPa20mPZ1-27k57RMMcYQhOUXA_5TYcy0MEY

delfi.ee Spordinädal toimus viiendat korda ning suurenev osalejate arv näitab pidevat kasvutrendi. Eesti on selle projekti äärmiselt hästi vastu võtnud ja seda kinnitab ka sündmuste arv. Seitsme päeva jooksul toimus üle 1200 erineva spordisündmuse.

Oktoober on õpetaja heaolu kuu!

Seni oleme Liikumislaboris õpetajate ja kogu koolipere heaoluga ja liikumisvõimalustega tegelenud ainult vilksamisi. Nüüd võtame asja korralikult käsile! Alustame sellega, et kuulutame oktoobri õpetajate heaolu kuuks.

Täiskasvanutel soovitatakse aktiivsemal moel liikuda vähemalt 30 minutit päevas, mis on täpselt poole vähem, kui peaksid liikuma lapsed. Sellegipoolest näitavad Tervise Arengu Instituudi uuringud, et täiskasvanute liikumisaktiivsuse seisud on kehvad:
• veerand Eesti täiskasvanutest on füüsiliselt passiivsed,
• soovituslikus mahus liigub vaid 7%,
• tervelt 41% veedab enamuse tööajast istudes.

Võib arvata, et õpetajatel koguneb aktiivsemaid samme päeva jooksul tublisti rohkem kui kontoritöötajatel, kes klasside, õpetajate toa ja õue vahet ei lippa, samas pole Eesti õpetajate liikumisaktiivsust senimaani eraldi uuritud. Paljud koolid ongi Liikumislaborilt pärinud, miks labor pole uurinud õpetajate liikumisaktiivust. Nüüd on meil plaan ja võimalus see lünk täita!

Juba septembri keskpaigas alustasime õpetajate ja kogu koolipersonali liikumisaktiivsuse mõõtmisega nendes koolides, kes uuringu vastu esimesena huvi üles näitasid. Praeguseks on avaldanud soovi uuringus osaleda üle 40 kooli ning huviliste ring muudkui kasvab.

Nagu liikumislaboris ikka, tegeleme uuringute kõrval ikka ka lahendustega, mis tagaksid kooliperele heaolu liikumisvõimaluste loomise abil. Seni oleme neist teemadest rääkinud ainult puhuti, näiteks kõnnikoosolekuid tutvustades ja õpetajaid õuevahetundides õpilastega õue julgustades. Kuid mõlemad lahendused on vaid lõigukesed õpetaja tööst. Mis saab ülejäänust?

Mõned lahendused, mis on juba kasutusel:
• paremate liikumistingimuste loomine enne ja pärast tööpäeva: kool toetab selgelt õpetajate otsust liikuda kodu ja töö vahet jalgsi või rattaga,
• liikumispauside kasutamine ja kõnnikoosolekute formaat koosolekute ja arenguvestluste ajal,
• kogu kollektiiviga ühiselt koostatud liikuvuskavad,
• motiveerivad sammulugemisvõistlused, mille sihiks on kokkulepitu saavutamisel üksteist toetada, mitte võistelda maksimumi nimel,
• koolipõhised rattapargid jm praktilised lahendused, et lihtsustada aktiivseid õppekäike,
• toimivad õuevahetunnid, kus ka õpetajatel on hea.

Uurisime ka 12.-13. septembril toimunud Liikuma Kutsuvate Koolide sügisseminaril osalenutelt, kust võiks õpetajate liikumisrõõmu ammutada. Õpetate mõtted olid sellised:
• õpetajate ja algatuste tunnustamine
• motivatsioonipreemiad
• ühised treeningud ja üritused, näiteks matkad ja väljasõidud
• õpetajate heaolu vahetunnid ja tantsuvahetunnid
• õpilaste korraldatud spordipäevad,
• lõõgastusruum koos muusika ja erinevate vahenditega,
• rahaline toetus spordiharrastusteks,
• senise rutiini murdmine

Palju mainiti ka üldist üksteise toetamist ja avatumat suhtumist, mis toetaks uut sorti harjumusi ja liikumiseks vajalikku mugavamat riietust.

Kuidas veel õpetajate heaolule kaasa aidata? Kuidas tuua liikumisrõõmu õpetaja tööpäeva ja -aasta kõigisse osadesse?

Tegeleme Liikumislaboris sellega nüüd hoogsalt, kuid ootame ka meie sõprade ja teekaaslaste mõtteid.

Meil on väga hea meel teatada, et oleme Liikumislabori ainetunni tiimiga andnud uhke avapaugi sügisestele Liikuma Kutsuvate Koolide klassiõpetajate baaskoolitustele!🎉 Esimene koolituspäev Tartus kulges reedel igasuguste viperusteta. Ilma, nagu ikka, tellisime ette varakult ja see tuli imeilus! ☀️Kõige värskema tiimiliikmena sai käpa valgeks ka Paula Luks, kes lisaks oma põhitööle Puhja koolis abistab rõõmuga ka meid! Ja muidugi kõik osalejad tegid sügise esimese kohtumise meie jaoks eriti lihtsaks- olles motiveeritud, tehes kõike entusiastlikult kaasa ja tulles välja veel uute ideedegagi enne pika päeva lõppemist! 😍Aitäh kõigile! Tartu grupiga kohtume juba uuesti novembris aga enne seda jõuame veel kogu Eestile tiiru peale teha. Aktiivset töönädalat teile!👌

mina liigun
sina liigud
tema liigub
meie liigume
teie liigute
nemad liiguvad

sest on #aegliikuda.

Üle-euroopaline spordinädal leiab aset juba viiendat korda. Esmaspäevast alates on Eestis toimunud enam kui kui 1100 üritusi- kõiksugu tervise- ja teatejooksu-, matka-, spordi- ja korvpallipäevi. Iseäranis palju sündmusi on olnud koolides ja lasteaedades üle Eesti.

Kultuuriminister Tõnis Lukas teatas esmaspäeval spordinädala pidulikul avamisel: "Mida rohkem me teadlikult liigume, seda paremini see meie kehale ja vaimule mõjub. Tuju on kogu aeg hea!"

Ei jää üle muud kui ministriga nõustuda ja liikuda: igaüks just sel moel, nagu talle meeldib ja tuju heaks teeb!

youtube.com

TV 10 OLYMPIASTARTI ja tänavareket

Uus kooliaasta on juba hooga käima läinud ja osa plaane õppeaastaks juba tehtud. Kuid alati on põnev piiluda, mida teevad kolleegid teistes koolides!

Muraste kooli kehalise kasvatuse õpetaja Sigrid Tilk tõi suvel toimunud Olümpiapäeval välja, kuidas nende koolis kujundatakse õpilaste koolipäevi liikuvamaks mängude kaudu, mida õpitakse kehalises kasvatuses.

Lisaks on kehalise kasvatuse ainekavva toodud vaba aja harrastusega hästi seotud spordialasid nagu kettagolf ja mäesuusatamine.

Õppeaine eesmärk ongi, et õpilased omandaksid mitmekülgsed liikumisoskused, mida nad saavad harjutada ja arendada lisaks tunnile ka vahetunnis ja vabal ajal.

Mis on pildil? 🧐
See on meie selle sügisese uuringu esimene „saak“. 🤩

Me teame, et vaid veerand õpilastest liigub koolipäevadel piisavalt. Aga kui palju liiguvad õpetajad? Kooli juhtkond? Kooli tugipersonal? 🦸‍♀️🦸‍♂️ Vot, just seda me sellel sügisel liikumisandurite abil välja selgitame!
Ja loomulikult saab iga osaleja personaalse tagasiside 😉

Suur tänu koolidele, kes on ennast juba agaralt uuringusse kirja pannud, varsti oleme ka teie poole teel 🛴🚲🏍🚗. Tänu teile tuleb meil siin liikumislaboris igatahes järjekordselt tegus ja põnev sügis! 🙃👏.

Eesti Lastevanemate Liit tunnustas 14. septembril toimunud Tervisemessil Liikuma Kutsuvaid Koole tiitliga Aasta Tervisetegu 2019!

Aasta tervisetegu on tunnustus on kõigile 78 Liikuma Kutsuvale Koolile üle Eesti. Iga Liikuma Kutsuv Kool on võtnud nõuks just nende koolile sobivaid lahendusi otsides tuua rohkem liikumist oma õpilaste vahetundidesse, ainetundidesse ja kooliteele.
See tunnustus on koolidele, kes on avanud oma välis-, võimla- ja aulauksed, et õpilased saaksid hoovil või saalides aktiivsemaid vahetunde veeta.
See tunnustus on koolidele, kes kujundavad oma koolipäeva ja -ruumid sedasi, et õpilastel oleks rohkem võimalusi liikuda.
See tunnustus on ka õpetajatele, kes on ainetunnid sättinud ümber nii, et need mahutaksid liikumispause ja aktiivsemaid õppimismeetodeid.
See on tunnustus ka õpilastele endile, kes mängujuhtidena korraldavad vahetundides koolikaaslastele mänge.
See on tunnustus ka kõigile meie koostööpartneritele, tänud teile, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Eesti Arhitektide Liit, kohalikud omavalitsused ja meie teised teekaaslased!

Samuti on see tunnustus Tartu Ülikoolile, kelle algatatud teaduspõhine programm on tänu heale koostööle koolidega leidnud Eesti koolides kandepinna. Liikumislaboril on hea meel, et oleme teadus- ja arendustegevusega sellesse panustada saanud.

Aitäh meie pilootkooli Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktorile Raino Liblikule Liikuma Kutsuvate Koolide esindamise eest tiitli üleandmisel.

Ning muidugi suur tänu Eesti Lastevanemate Liidule selle tunnustuse eest!

Liikuma Kutsuvate Koolide pidupäevad kestavad!

Eelmisel aastal alustasime programmis täiesti uut sorti sündmusega: koguneme nii uute kui vanade, nii suuremate kui väiksemate Liikuma Kutsuvate Koolidega õppeaasta algul Käärikule, et pidada maha üks rõõmus seminar koos asjalike töötubade ja aruteluringidega. Liikuma Kutsuvate Koolide sügisseminar on justnagu sügispäevad, kus ideevahetusele lisaks jääb ruumi ka õpetajate õlg-õlatundele ja õhtusele melule.

Sel korral kohtumegi Kääriku sügisseminarile just nüüd, 12.-13. septembril. Osavõtjaid on sel korral ligi kakssada ning esindatud on pea kõik Liikuma Kutsuvad Koolid.
Sügisseminaril toimuvad terve rida töötubasid:
- vahetundidele annavad vunki juurde tänavareketi, tasakaalulindi, kepphobuste ja rattatöötuba,
- tunni põnevamaks muutmise eest hoolitsevad I ja II kooliastme tundide ideetuba, materjalide meisterdamise ning nippide ja trikkide töötoad,
- koolijuhtide toetamiseks toimub kaasamist ja koolijuhi rolli mõtestav töötuba,
- õpetajate ja kogu koolipere heaolu eest hoolitsevad joogatehnikate, ajutreeningu ning tantsu- ja liikumisteraapia töötoad,
- koolitee teemat avatakse koolitee kaardistamise rakenduse ja ohutusteemalise õpetajaraamatu ideetoas, samuti arutatakse koolijuhi ja KOVi koostööd aktiivse koolitee osas.

Paljudes töötubades ja ettekannetes jagavad oskusi ja kogemusi Liikuma Kutsuvate Koolide õpetajad ja koolijuhid ise, mille üle meil on iseäranis hea meel! On järelkasvu ja iseseisvat tegutsemist, mille üle rõõmustada!

Esmakordselt oli Kääriku seminaril ka liikuma kutsuva kooli mess, kus 15 organisatsiooni ja ettevõtet pakkusid praktilisi ja kaasaegseid liikumislahendusi - seda alates ronimisseintest, mänguvahenditest ja tasakaalulintidest ning lõpetades terviseradade ja liiklusohutusega.

Aitäh kõigile esinejatele, korraldajatele, töötubade läbiviijatele, üle Eesti kokku tulnud õpetajatele ja koolijuhtidele, lõkketulele, kepphobustele, maastikumängijatele ja silent-discotajatele!

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Helkur ja vilkur
Liikuma Kutsuvate Koolide I Ideeseminar 2018
Kooliujumine
Tänavareket
Roll
Monkey Vault õppevideo
Maandumised ja täpsushüpped
Ujumisoskus

Location

Category

Telephone

Address


Ujula 4
Tartu
51014
Other Education in Tartu (show all)
Loodus- ja keskkonnauuringute huviring Loodus- ja keskkonnauuringute huviring
Lille 10
Tartu

Tartu Loodusmajas tegutseva Looduse ja Keskkonnauuringute huviringi tegutsemised nii sõnas, infos kui ka pildis...

Tartu MUN Tartu MUN
Lossi 36
Tartu, 51003

This is the official page of Tartu Model United Nations. In 2018 Tartu MUN is going to take place from 30 March to 1 April.

Miksike Miksike
Vallikraavi 12-18
Tartu, 51003

Õppekeskkond Miksike pakub online-ühisõppe teenuseid ja õppematerjale üldhariduskoolidele ning samuti ka kutsekoolidele ja täiskasvanutele, kes on huvitatud hariduslikest ettevõtmistest.

MAT-INF tudengiselts MAT-INF tudengiselts
J. Liivi 2
Tartu, 50409

TÜ arvutiteaduste ning matemaatika ja statistika instituutide tudengeid ühendav organisatsioon. Loodud 2014. aasta kevadel.

Eesti füüsikaolümpiaad Eesti füüsikaolümpiaad
Ravila 14c
Tartu, 50411

Eesti füüsikaolümpiaad on pikaajaliste traditsioonidega koolinoorte füüsikavõistlus.

Huvikool Huvitera Huvikool Huvitera
Tähe 4
Tartu, 51010

Tartu Teaduspark Tartu Teaduspark
Riia 181a
Tartu, 50411

Loodud rohkem kui 20 aastat tagasi, et aidata ettevõtetel kasvada.

Reiting Reiting
Kastani 39
Tartu, 50410

Reiting – tööalased koolitused täiskasvanutele, raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale.

EMÜ Maaehitus / Rural Building EMÜ Maaehitus / Rural Building
F. R. Kreutzwaldi 5, 1C21
Tartu, 51006

Eesti Maaülikooli maaehituse eriala

Tantsustuudio Carol Tantsustuudio Carol
Tamme Pst 1
Tartu

Kui sulle meeldib liikuda ja väljendada ennast tantsu kaudu, siis on just see õige koht Sinule! Registreeri ennast liikmeks www.carol.ee

TKK Mööbliosakond - TAC Furniture department TKK Mööbliosakond - TAC Furniture department
Tartu, 50103

Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbliosakond. Furniture department at Tartu Art College.

Eralasteaed Rüblik Eralasteaed Rüblik
Metalli 1
Tartu, 50107

Privaatne Eralasteaed Rüblik Tartus