Norra Keele Keskus, Tartu Video July 19, 2018, 7:48pm

Videos by Norra Keele Keskus in Tartu.

A-ha i Tartu i kveld:

Other Norra Keele Keskus videos

Norwegian-Japanese restaurant NOYA Grand Opening #Noyatallinn #noëp

A-ha i Tartu i kveld:

Norra Keele Keskuse kalake
Esikus tervitab meie õppijaid selline muhe kalake. Täna avastasin, et kala on ellu ärganud ning ujub seinal vaikselt :)

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C