TKLK Õpilaskogu

TKLK ÕK on loodud 2010 aastal. MOTO" ÜHESKOOS TEEME KÕIKE PAREMINI"

VISOON: Tartu Kesklinna Koolis on jätkusuutlik, usaldusväärne ning koolikogukonnas tuntud õpilasesindus, ÕPILASKOGU, ÕK MOTO: ÜHESKOOS TEEME KÕIKE PAREMINI! Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu Facebook'i Leht.

Mission: MEIE TUNNE/ÜHTSUS *ühtsed eesmärgid ja sümbolid *igaüks on terviku oluline ja väärtuslik osa *ühtsus põhiväärtustes, kuuluvustunne USALDUS *tunneme üksteist *kindlus üksteise oskustes ja vastutustundes *vastutustundlikkus *info õigeaegne jagamine KOOSTÖÖ *koos õppimine, mõtlemine ja tegutsemine; *arvamuste paljusus – erinevate teadmiste, vaatenurkade ja *oskuste liitmine – arutelukultuur; *kaasatus ja tegutsemisrõõm; *täpsus-aja planeerimine LOOVUS/ETTEVÕTLIKKUS *tahan-tean-teen hoiak; *fantaasiarohkus; *soov ise midagi ära teha; *HEAD MÕTTED EDUTUNNE *veendumus, et koos oleme edukamad kui üksi tegutsedes

XX lennu lõpuaktusel tänasime juba neljandat korda silmapaistvaid õpilasi tunnivälises tegevuses.

TÄNUPLAAT - särav kaasteeline tunnivälises tegevuses.
Tormi Kalle, Johann Erich Ints, Harry Jakob Ling, Liisa Kangur, Ivika Kruuse.

TÄNUKIRI - panuse eest tunnivälises tegevuses.
Angeelica Kokla, Nora Kaplinski, Raneli Reinaus, Karl Erik Peterson, Kätryn Varkel, Rute Reemann.

Päikselist suve!
Huvijuht Anne Kulamaa.

Kesklinna kooli V KOGUKONNAPÄEV ja Supiliinna päevade PLATSIPÄEV möödas.

Aitäh panustajatele ja osalejatele!

"Hetked Platsipäevast", fotode autor Kristi Paju.

Platsipäeva ..
taaskasutuse töötoa meeskond: õpetajad Kristi Paju ja Rille Jüriado ning Kaarup (8.a) , Toomas (7.c) ning 6.b klassist Torm ja Pääsu.

infotelgi vabatahtlike meeskond: Liisa Maria (7.c), Holger, Annabel, Joosep (8.a), Ivika, Angeelica ( 9.b).

28. aprill kell 11-14 tulemas juba V KOGUKONNAPÄEV!
Programm: https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=35174

Kindlasti väisa ka Supilinna Päevade raames toimuvaid ägedaid ettevõtmisi: http://www.supilinn.ee/supilinna-paevad

Näiteks platsipäeval, 27. aprillil löövad vabatahtlikena kaasa ÕK liikmed: Annabel Kuul, Ivika Kruuse ja Angeelica Kokla, Holger Tiismus, Liisa Maria Võhmar.

Taaskasutuse töötuba viivad aga läbi: meie kooli Erasmus+ rahvusvahelise projekti PaCo meeskonna liikmed (õpetajad Kristi Paju ja Rille Jüriado) ning õpilastest on neile abiks, Torm Rünkla, Pääsu Ladva (6.b), Toomas Haak (7.c) ja Kaarup Öövel (8.a).

ÕK 9. hooaja sõlmis kokku kevadine suurkogu.

Aastaaruande esitas Liisa Maria Võhmar, ÕK president.

Kohal oli 50st liikmest 35, puudus 15 liiget. Osalusaktiivsus 70%.

Täname suurkogu liikmeid osalemise ja koostöö eest.

Teie ÕK

Aitäh ka teile, head Õk liikmed Annabel, Holger, Angeelica, Liisa Maria, Ivika ja Raneli. Loodetavasti saite väärtuslikke õppetunde ja kogemusi. (Huvijuht Anne).

Esmaspäeval tõmbame klassi kontaktiskute hommikuringidele ja ÕK 9. koosseisu hooajale joone alla.

Kell 9.00- 9.10 toimub viimane hommikuring klassi kontaktisikutele ja tänamine.

Kell 14 - 15 toimub aulas KEVADINE SUURKOGU kõigile 49le suurkogu liikmele. Ole kohal!

Kolmapäeval toimus TP: Retro. Koolis oli näha õpilasi väga huvitavate Retro stiilis riietega. Kõigile osalejatele jagati kommi ning kõige lahedamale kostüümile oli eriauhind.

6.b vungirühm jagas kogemusi vunk-vahetundide läbiviimisest vabariiklikul kogemuskonverentsil "VUNK on koolirõõm", mis toimus 26.veebruaril Tartu Kesklinna Koolis.

Aitäh Iiris Marii, Astrid, Kirsti, Eneli, Meriliis, Mia Lisette ja Bianca - Daria

Liikumisrohket ja mõnusat koolivaheaega!

Esimene sõpruskohtumine korvpallis küttis kirgi!

I koht 5.b, II koht 4.c, III koht 6.a - palju õnne!

Kiitus ägedatele mängijatele ja kaasahõiskajatele 6.a, 4.c ja 5.b klassidest!

Eriline tänu 4.c klassi korraldajatele Patrick Korkkale ja Christer Tasale, kes juba teist aastat järjest korraldavad kaaslastele pallimängude võistlusi (2018 sai teoks nende eestvedamisel JÜRIKUINE JALGPALL ja 2019 SÕBNÄDALA SÕPRUSKOHTUMINE KORVAPLLIS). Tublid tegijad!

Auhindadade eest hoolitsesid kinnisvara OÜ Borg (plinkivad võtmehoidjad) ja Tartu Kesklinna Kool (šokolaadimedaljonid ja kommikotid).

Kokkuvõtte koostas, diplomid kujundas ja sportlikku sündmust jäädvustas Anne Kulamaa ja Riina Pauklin.

Sõpruskohtumine korvpallis juba 15.02.19 kell 13.20 -14.20. Osalevad 4.c, 5.b ja 6.a klasside võistkonnad. Tule ja hõiska kaasa!

Toredad hetked meeskonnatöö olümpiast öökoolis.

Korraldusmeeskond: huvijuht Anne Kulamaa, õpetaja Gerttu Vaher ja 6.b vungirühm: Kirsti, Iiris Marii, Mia Lisette, Eneli, Astrid, Bianca Daria.

Fotode autor õpetaja Gerttu Vaher.

Viienda õpilasesinduste öökooli 2020 korraldamise au kuulub Tartu Erakoolile, kelle loodud õpilasfirma kavand oli kõige põhjalikumalt välja töötatud.
TERa ÕE: Sebastian, Sanne, Leena Isabel, Kristin.

Meeskonnatöö olümpia parim meeskond oli number 4:
Liisa Maria, Kesklinna kooli ÕK;
Ege Katariina, Hansa kooli ÕE;
Mathilda, Kivilinna kooli ÕE;
Anna-Liisa, Forseliuse kooli ÕE;
Oskar, Tamme kooli ÕE;
Kerttu, Descartes`i kooli ÕE;
Kreeta, Reiniku kooli ÕE.
MOTO: “JULGEN SILMA PAISTA!”

8 rühm sai parima koostatud luuletuse eest südamekujulised õhupallid.
Jaak, Raatuse ÕE
Nelely, Kivilinna ÕE
Tristan, Karlova ÕE
Daniel, Descartes`i ÕE
Marta Elisabet, Reiniku ÕE
Liisa Riin, Variku ÕE
Laura Maria, Variku ÕE

Ööviktoriini võitis Raatuse ÕE: Jaak, Smilla, Steven, Kaisa, Marleen, Marta Elisabeth, Kristin, Joonas Aleksander.

Öödisco tantsumaratoni võitjate hulka kuulusid:
TKLK ÕK: Ivika, Holger, Liisa Maria;
Descartes`i ÕE: Joosep, Kerttu Lisette, Greete;
Forseliuse ÕE: Anna-Liisa, Leele;
Karlova ÕE: Hubert Uku.

Palju õnne!

IV öökool ruulis!
Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu ja huvijuht tänavad Kivilinna, Raatuse, Forseliuse, Ilmatsalu, TERA, Tamme, Veeriku, Variku, Hansa, Reiniku, Karlova ja Decartes`i kooli ägedaid ja ülisõbralikke õpilasesindajaid ja toredaid huvijuhte! Super, teiega koos oli nii tore!

Eriline tänu teile, head Noorte DJ kooli diskorid Andrei Makarevitš ja Gert Pesidski! Teie poolt korraldatud tantsutunnike ületas igasugused ootused - imeline valgus ja väga hea muusika.

Aitäh Harald Lepisk särava motivatsioonikoolituse eest!

Huvijuhina teen pika pai meie vägevale öökooli korraldusmeeskonnale: Ivika, Raneli, Annabel, Holger, Liisa Maria, Angeelica (ÕK) ja Iiris Marii, Kirsti, Eneli, Meriliis, Astrid, Mia Lisette, Bianca Daria (6.b vungirühm). Samuti õpetaja Gerttu Vaherile ja 5.b klassile ning 8.a vabatahtlikule Kaarupile.

Meeskonnatöö olümpia fotode link:https://drive.google.com/drive/folders/1-wYxyYkwlrFEdRQsLQU6YzH6UQHLqcKx, fotode autor Gerttu Vaher.

Öökooli toitlustamise eest hoolitsesid kooli kokad - Anri OÜ ning 100 euroga toetas ka Tartu LV haridusosakond!

IV öökool ruulis!
Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu ja huvijuht tänavad Kivilinna, Raatuse, Forseliuse, Ilmatsalu, TERA, Tamme, Veeriku, Variku, Hansa, Reiniku, Karlova ja Decartes`i kooli ägedaid ja ülisõbralikke õpilasesindajaid ja toredaid huvijuhte! Super, teiega koos oli nii tore!

Eriline tänu teile, head Noorte DJ kooli diskorid Andrei Makarevitš ja Gert Pesidski! Teie poolt korraldatud tantsutunnike ületas igasugused ootused - imeline valgus ja väga hea muusika.

Aitäh Harald Lepisk särava motivatsioonikoolituse eest!

Huvijuhina teen pika pai meie vägevale öökooli korraldusmeeskonnale: Ivika, Raneli, Annabel, Holger, Liisa Maria, Angeelica (ÕK) ja Iiris Marii, Kirsti, Eneli, Meriliis, Astrid, Mia Lisette, Bianca Daria (6.b vungirühm). Samuti õpetaja Gerttu Vaherile ja 5.b klassile ning 8.a vabatahtlikule Kaarupile.

Öökooli toitlustamise eest hoolitsesid kooli kokad - Anri OÜ ning 100 euroga toetas ka Tartu LV haridusosakond!

25.01 - 26.01Tartu põhikoolide õpilasesinduste öökool
"Öös on asju" õnnestus! Osales 73 õpilaste esindajat ning 6 huvijuhti.

Ettevalmistustele panid oma õla alla ÕK liikmed Annabel, Angeelica, Liisa Maria, Holger ja vabatahtlikuna Kaarup, 5.b ja õpetaja Gerttu Vaher ning 6.b VR! Aitäh HOOLIMAST! Huvijuht Anne.

Reedel 18.01 toimus koolis kokandusvõistlus 4.-9. klassidele millest võttis osa 8.a ja 5.b klass. Kokandusvõistlusel küpsetati imemaitsvaid pannkooke. Aitäh üritusel osalejatele, korraldajale Angeelicale ning žüriile: Holger, Trine ja Annabel.

Neljapäeval toimus koolis saalijalgpalli võistlus "Talvepall 2019", mida korraldasid õpilased Hendrik ja Oskar (7.a). 3.- 4. Klasside arvestuses võitis 4.c klass ning 5.-7.klasside arvestuses 5.b klass. Kiitus korraldajatele ja 3.a, 3.b, 4.a, 4b, 5.b, 7.a, 6.a klassidele, kes olid klassi esindusvõistkonnad välja pannud! Kohtumiseni juba Kevadpallil, mis toimub 11.04, Tähtvere spordipargis.

Teisipäeval 15.01 toimus koolis 1. -3. kl uusaasta loomadisco. Discol tantsiti laulude järgi, tehti JustDance'i ja erinevaid võimlemisharjtusi. Loomadiscol olid kõik riietunud väga vahvateks uusaasta tegelasteks. Aitäh kõigile osalejatele!

Tartu põhikoolide õpilasesinduste IV öökool "Öös on asju" toimub 25.-26. jaanuaril 2019, Tartu Kesklinna Koolis.

[01/11/19]   Nädala sõnum:"Tark ei torma, aga tegutseb!"

Uus nädal toob kaasa kaks ägedat ettevõtmist:
15.11 - uusaasta disco väikestele.
17.11 - TALVEPALL 2019 (saalijalgpall 3.-7. klassidele), korraldavad 7.a Hendrik ja Oskar.
18. 11 - KOKANDUSVÕISTLUS (3.-9. klassidele), korraldavad Ivika, Angeelica ja kohtunikena Holger, Annabel.

Teie ÕK!

Jõulumeeleoluline õpilaskogu tegi vahekokkuvõtte, ûhtlasi tähistasime Liisa Maria sünnipäeva.

Klassi kontaktisikutega kohtume aga sel aastal viimast korda esmaspäevases hommikuringis.

Nädala sõnum: "Ole tark, sest keegi ei taha lolliga tegemist teha."

Teie ÕK

Reedel toimus koolis Aasia õhtu kus kuulati erinevat aasia muusikat, vaadati Anime ning meisterdati Hiina laternaid. Täname kõiki kes osalesid!
- Teie ÕK! 😄

Nädala sõnum jõuluootuse esimesse nädalasse.
Sinu ÕK!

Nädala sõnum: "Hoidke pea püsti!"

ÕK reedene nõupidamist juhatas Liisa Maria (president) ja protokollis Annabel (KOV). Protokollis nr. 2 / 23.11.18:

- kinnitati suurkogu liikmete nimekiri (50 liiget) ja aastaplaan 2018/2019;
- Ivika, Angeelica (MV) tutvustasid Aasia õhtu kava: tutvumine, laternate meisterdamine, mangade vaatamine, ühised mängud, anime vaatamine ja kokkuvõte õhtust. Paluti õhtule kaasa võtta ka veidi näksimist.
- nädala infolehel on nüüd uus rubriik "Koostöö kajastus e. kuidas on laabunud nädala koostöö osapoolte vahel"

Koostöö tasandile jõudmiseks on oluline, et kõik osapooled mõistaksid endale võetud ülesannete sisu, täidaksid õigeaegselt kokkuleppeid ning peaksid kinni oma lubadusest. Koostöö tõhustamiseks ning kaasteeliste motiveerimiseks hakkab ilmuma üle nädala hommikuringides, nädala infolehe lisana rubriik “Koostöö kajastus ehk kuidas on laabunud koostöö osapoolte vahel”. Koostöö kajastus koostatakse reedesel nõupidamisel. A. Kuul (KOV) jagab esmaspäevases hommikuringis koos nädala infoga ka tagasisidet, kuidas koostöö on sujunud.

Kuna ÕK endisele seinale tuleb ronimissein, siis hj Anne kujundas ÕK materjalid ÕK ruumi ukse taga olevale seinale, nüüd kogu õpilaste ettevõtmiste info nüüd ühel seinal.

Uuel nädalal tulemas...
E - Hommikuring KKIdele.
N - Saalihoki võistlus
3. -5. klassidele.
R
13.20-15.20 alustab 5.b tüdrukute eestvedamisel ruumis B305 klubi"Reedene rõõm", kuhu oodatakse
3. -5. klasside õpilasi

14.10 -14.40 ÕK nõupidamine

16.00-18.00 ruumis A118 Aasia õhtu 3. - 9. kl, korraldab ÕK MV.

Laupäeval ootame
kl 11 -14 kõik jõuluootuse avapäevale " Jõulurõõmu sütitaja"

Teie ÕK: Liisa, Annabel, Ivika, Holger ja Angeelica

Head suurkogu liikmed!
Aasta tegevusplaani kohta avaldasid arvamust 34 suurkogu liiget 50st ehk siis 68%.

Kokkulepitud ajaks tehti täiendused ja kinnitati õpilaste aasta tegevuskava 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.c, 9.a ja ÕK liikmete Ivika ja Liisa Maria poolt.

Täname koostöö eest!

Reedel toimub taas ÕK nädala nõupidamine, kus kinnitatakse nii õpilaste koostöös valminud aastaplaan kui ka suurkogu liikmete nimekiri.

Kolmapäeval toimus meie koolis sokipäev. Aitäh neile kes kadsid vahvaid ja teistmoodi sokke.👣

Kinoõhtu koolis, vaadati IMELISI. Aitäh 5.a ja 3.b osalemise eest! 🙂

Olgem tolerantsed ja muhedad!
Teie ÕK👨‍🌾🐓

Kolmapäeval 31.10 toimus Kesklinna koolis Halloweeni stiilipäev. Kus oli näha palju toredaid õpilasi vahvates kostüümides. Päeva meeleolu tegi veelgi rõõmsamaks raadio Holger HD.
Õpilaskogu soovib tänada Joosep Ressi ja Kaarup Öövelit kes aitasid seda päeva jäädvustada.

31.oktoobril istutasid ÕK ja majandusjuhataja Vahur kooli hoovi kuusekese, mis oli Eesti Õpilasliidu kingitus Kesklinna kooli õpilaskonnale. Kuusekese tõi kaasa ÕK president Liisa Maria Võhmar 39.üldkoosolekult, Tamsalu Gümnaasiumist, mis toimus 19. -21. oktoobril.

ÕK kuusekest istutamas.
Kaire Varriku video, 31.10.18

Halloweenist mõned klõpsud..
Hj Anne fotod.
ÕK korraldatud päevast tulemas peatselt ka suurem ülevaade!

KKId (3.- 9. klasside kontaktisikud) selle aasta kolmandas hommikuringis, et nädala infost saada ülevaade.

Esmaspäevaseks hommikuringiks valmis! Olge siis kõik kenasti taas kohal, head klasside kontaktisikud!

Meie ÕK president Liisa Maria Võhmar osales Õpilasliidu 39.üldkoosolekul Tamsalu Gümnaasiumis ning tõi kaasa kooli juurde istutamiseks väikese kuusepuu, millel tekst:"See puu on istutatud kõigi õpilasesinduste auks ja kaitseks. Andku see puu jõudu ja jaksu kõigile Eestimaa õpilasesindustele ja õpilastele!"

Sügisene suurkogu (12.10 kl 13.20-14.45) tõi kokku 4.-9. klasside suurkogu liikmed (kohal 38 ja puudus 10), et ajurünnaku abil geneerida ideid, mida kogunes 82.

ideed lingil:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEcORiVcerN2KuuNcxAMpXNuDq3OtwULBYARuPe3OfY/edit?usp=sharing

Meetodina kasutati ajurünnakut "6 -3 - 3 ning eesmärgiks oli saada kätte võimalikult palju ideid/tegevusi, mis...
- Pakuvad väljakutset, tekitavad huvi.
- Innustavad aktiivselt osalema/panustama.
- Ühendavad erinevas vanuseastmes õpilasi.

KÕIGE POPULAARSEMAD IDEED OLID:
1. Jalgpallivõistlused (sügisel, talvel, kevadel), 30 punkti
2. Advendilaada taastamine/uuesti käivitamine, 27 punkti

21 punkti kogusid
3. Küpsetamis/kokandusvõistlus
4. Kino/filmiõhtud koolis

18 punkti kogusid:
Stiili/kostüümivõistlused
Play Back
Ööbimine koolis
Huviringe juurde
Uusi/erinevaid toite menüüsse juurde

ÕK saab uuel nädalal kokku T ja K), et saadud ideede põhjal koostada õpilaste aasta tegvusplaan 2018/2019 õppeaastal.

Ajurünnakut viis läbi huvijut Anne Kulamaa.

Aitäh kõigile osalejatele ning jõudu ideede rakendamisel.

Kommunikatsioonivaldkonna juht Annabel aga tegi juba uue nädala hommikuringiks (infominutid) ettevalmistusi ning ootab 3.-9. klasside kontaktisikuid esmaspäeval kell 9.00-9.10 hommikuringi!

Sügispall 2018 toimus taas 7.a poiste Hendrik Tiiratsi ja Oskar Kandla eestvedamisel! Vägev!
Õpetaja Andra Kalda fotod, 11.10.18

[10/10/18]   Liikuma kutsuva õueala idee 20 poolt hääletas
1202 inimest... jeeeee! See sai teoks tänu sulle, kes sa uskusid liikuma kutsuva õueala ideesse! Palju õnne meile kõigile ja aitäh, et andsid oma hääle meie kooli ideele! Täname kõiki panustajaid!

youtube.com

Päästke õpetajad!

Meie hääletasime idee 20 poolt, aga teie?!

Uus video" Päästke õpetajad!" (stsenarist Riina Pauklin, videoklipi võttis üles ja monteeris lapsevanem Maero Pukk).

https://www.youtube.com/watch?v=O7ecevG9YwI&feature=youtu.be

Hääletage Tartu linna kaasava eelarve hääletusel (2018) idee nr 20 poolt!

Õpilaskogu 1. arutelu ( 5.oktoober) eesmärgi püstitamine.

Esimesel arutelul võeti ette valimislubadused ning sõnastati muutused, mida oodatakse koolis tegevusaasta lõpuks näha.

Uus kohtumine juba esmaspäeval, 8. oktoobril kell 15.00. kus sõnastatakse eesmärgid ning pannakse paika ÕK juhtmeeskonna tegevuskava.

Meie oleme IDEE 20 promotüdrukud ning alates tänasest saad meilt flaieri, kus on täpselt kirjas, miks liikuma kutsuva õueala idee on lahe!

Flaierite jagamisel osalevad 6.b ja 3.a tegusad tüdrukud!

[10/04/18]   Mina olen hääletanud! Aga sina?! Hääleta idee 20 poolt, nüüd: https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/358?ettepanek=34000&kid=14833,

Vaata videot: https://drive.google.com/file/d/1WSlON4ZoyZoEGMYZmEa-z5cjVzdO9VHx/view

Hääletades idee 20 poolt, aitad lapsed liikuma ning hoolid nende tervisest!

Idee 20 "Liikuma kutsuv õueala"
Hääletamine algab 4.oktoobril kell 10 ja lõpeb 10.oktoobril täpselt kell 18.00.

Vaata ka ühistööna valminud videot!
https://www.youtube.com/watch?v=8z3yI1P8Y7k&feature=youtu.be

Saage tuttvaks meie äsja valitud õpilaskogu 9. koosseisuga.

Palju õnne - teie poolt hääletasid 13 õpetajat ning 208 õpilast 57,1 % ( 3.-9. kl õpilaste üldarv on 364).

Ühelt poolt on olla valitud suur rõõm, teisalt suur vastutus - jõudu, nutikust ja rõõmsat meelt koostööks!

Valimisaktiivsus kasvas võrreldes eelmise aastaga 20%! Täname kõiki hääletajaid!

Valimisraport:

https://docs.google.com/document/d/1R49NekRqR2Sy1m81jNGrPVS51y-ddWD1s6UzVdAf0XM/edit?usp=sharing

Postituse tegi huvijuht Anne Kulamaa, 27.09.18.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Sõbrapäeva meeskonna,ängud
Beyblade burts võistlus.
Advendilaat 2015
Naeratuste päev 2015

Location

Category

Address


Kroonuaia 7
Tartu
51007
Other Schools in Tartu (show all)
EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56
Tartu

Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades.

Miilang Miilang
Munga 12
Tartu, 51007

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasleht.

Tartu Hansa Kooli Õpilasesindus Tartu Hansa Kooli Õpilasesindus
Anne 63
Tartu

Tere tulemast Hansa kooli Õpilasesinduse lehele, siin saad olla kursis kõikide ürituste ja koolielus toimuvaga. 2016/2017 ÕEsse kuulub 18 liiget.

Tartu Veeriku Kool Tartu Veeriku Kool
Veeriku 41
Tartu, 50407

Geoloogia osakond - Tartu Ülikool Geoloogia osakond - Tartu Ülikool
Ravila 14A
Tartu

Tartu Ülikooli geoloogia osakonna leht. Mõeldud kõigile geoloogidele ja geoloogiahuvilistele.

TÜ ühiskonnateaduste instituut TÜ ühiskonnateaduste instituut
Lossi 36
Tartu, 51003

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis tegeletakse ajakirjanduse, kommunikatsiooni, infoteaduste, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitikaga.

Autokool Radimix Autokool Radimix
Struve 5
Tartu, 51003

Aastast 2007 oleme Tartu linna üks edukamaid autokoole. Tagame kvaliteetse väljaõppe igale aktiivsele õpilasele! Asume Strve 5, Tartus

Tartu Kristlik Põhikool Tartu Kristlik Põhikool
Ööbiku 10A
Tartu, 50404

Tartu Kristlik Põhikool on Tartus, Tammelinnas tegutsev erakool, mis annab haridust riikliku õppekava alusel 1.-9. klassini.

Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Baltic Defence College Baltic Defence College
Riia 12
Tartu, 51010

Eesti matemaatikaolümpiaad Eesti matemaatikaolümpiaad
Juhan Liivi 2
Tartu, 51005

Eesti matemaatikaolümpiaad on pikaajaliste traditsioonidega koolinoorte matemaatikavõistlus. Esimene Eesti matemaatikaolümpiaad peeti aastal 1954.

Asper Koolituskeskus Asper Koolituskeskus
Sõpruse Pst. 2
Tartu, 50705

Uue hooga. Praktiline raamatupidamisõpe algajatele ettevõtjatele ja raamatupidajatele.