Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum

Comments

Mida tähendab küünlapäev?
Suur tänu Kirjandusmuuseumi uudiste eest!
Proverbs in SMS Messages: Archaic and Modern Communication
http://www.utupub.fi/handle/10024/145748
open access
5. märtsist algab Tartu Ülikooli e-kursus "KORREKTNE EESTI KEEL IGAPÄEVASES ASJAAJAMISES"
Kirjutamine on üks olulisematest oskustest, mis elus üldse omandatakse. Kõige tähtsam on seejuures soov ja tahe ennast väljendada. Ometi, samavõrd oluline, kui oskus mõtteid kaunilt ja isikupäraselt paberile panna, on teha seda korrektselt. Kirjaoskuse omandamine pole ühesuunaline ega lõplik tegevus, mis saavutatakse kord ja igavesti. See on pidev protsess, mis muutub ja täieneb vastavalt meie huvidele, arusaamadele ja kogemustele.
Sihtrühmaks on kõik huvilised, kes soovivad parandada oma igapäevast kirjaoskust. Kursusel tuletatakse meelde eesti õigekirja aluseid, korratakse olulisemaid põhimõtteid ja reegleid ning keskendutakse keelenditele, mis sageli vigu põhjustavad. Eesmärgiks on arendada ja lihvida oskust kirjutada korrektses eesti keeles.
Läbiviija: Krista Uibu
Hind: 78 eurot+km
Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635807

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus Eesti Kirjandusmuuseum asutati 1940. aastal varem Eesti Rahva Muuseumi (1909) koosseisu kuulunud Arhiivraamatukogu (1909) ja Eesti Bibliograafia Asutise, Eesti Rahvaluule Arhiivi (1927) ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (1929) põhjal.

Aastal 2000 liitusid EKM-ga Eesti Keele Instituudi folkloristika ja etnomusikoloogia osakonnad. EKM-i arhiivid koguvad, säilitavad ja teevad avalikult kättesaadavaks rahvuslikku kultuuripärandit. Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ajaloolised kogud ning andmebaasid moodustavad tervikliku ja unikaalse osa rahvusteavikust ning rahvaluule ja kultuuriloo teaduskollektsioonidest.

Operating as usual

07/06/2021

Ühenduse Eesti Elulood üldkoosolek toimub kolmapäeval kell 16 Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu.
Kava

16.00-16.40 Triinu Ojamaa "Kirjad Kanadast: sissevaade Vaike Labi kogusse"
16.40-16.55 Marie Pullerits "Kiri loos ja laval"
16.55-17.10 Maarja Hollo "Ülevaade Ühenduse Eesti Elulood möödunud aasta tegevusest"

Toetavad: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus.

Kohtumiseni!

Ühenduse Eesti Elulood esinaine Maarja Hollo

Ühenduse Eesti Elulood üldkoosolek toimub kolmapäeval kell 16 Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu.
Kava

16.00-16.40 Triinu Ojamaa "Kirjad Kanadast: sissevaade Vaike Labi kogusse"
16.40-16.55 Marie Pullerits "Kiri loos ja laval"
16.55-17.10 Maarja Hollo "Ülevaade Ühenduse Eesti Elulood möödunud aasta tegevusest"

Toetavad: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus.

Kohtumiseni!

Ühenduse Eesti Elulood esinaine Maarja Hollo

02/06/2021

Ootame külastajaid uurimissaalidesse tööpäeviti E-N kell 9-17 ja R kell 9-16.30. Uurimissaalides tuleb arvestada hajutatuse nõudega ja 50-protsendilise ruumitäitumusega. Kuna meie saalid on erineva suurusega on soovituslik eelnevalt ette helistada või saata e-mail. Hajutamise nõude tõttu on uurimissaalides piiratud arv töökohti.
Arhiivraamatukogu telefon 7377710, [email protected]
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi telefon 7377720, [email protected]
Eesti Rahvaluule Arhiivi telefon 7377730, [email protected]
Ekskursioone võtame vastu kuni 10 inimese gruppidena.
Ühtlasi soovitame arhiiviaines eelnevalt ette tellida, et materjalide kasutus oleks võimalikult kontaktivaba. Seejuures tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse kehtestatud hajutamise nõudega ning jälgida üldisi ohutusreegleid:
- käte desinfitseerimine, maski kandmine on soovituslik
- ruumide 50% täituvuse jälgimine
- turvaline vahemaa ühes ruumis viibijate vahel
Andmebaasid on meie kasutajate käsutuses ööpäevaringselt.

Ootame külastajaid uurimissaalidesse tööpäeviti E-N kell 9-17 ja R kell 9-16.30. Uurimissaalides tuleb arvestada hajutatuse nõudega ja 50-protsendilise ruumitäitumusega. Kuna meie saalid on erineva suurusega on soovituslik eelnevalt ette helistada või saata e-mail. Hajutamise nõude tõttu on uurimissaalides piiratud arv töökohti.
Arhiivraamatukogu telefon 7377710, [email protected]
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi telefon 7377720, [email protected]
Eesti Rahvaluule Arhiivi telefon 7377730, [email protected]
Ekskursioone võtame vastu kuni 10 inimese gruppidena.
Ühtlasi soovitame arhiiviaines eelnevalt ette tellida, et materjalide kasutus oleks võimalikult kontaktivaba. Seejuures tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse kehtestatud hajutamise nõudega ning jälgida üldisi ohutusreegleid:
- käte desinfitseerimine, maski kandmine on soovituslik
- ruumide 50% täituvuse jälgimine
- turvaline vahemaa ühes ruumis viibijate vahel
Andmebaasid on meie kasutajate käsutuses ööpäevaringselt.

27/05/2021

2021. aasta Eesti folkloristika preemia sai Asta Õim
Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga annab igal kevadel välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiale kaks kandidaati: folklorist Mari Sarv ja keeleteadlane Asta Õim.

2021. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis keeleteadlane Asta Õim monumentaalväljaande „Eesti kõnekäänud I-II“ koostamise eest. Laureaat on pika teadlaskarjääri vältel ühendanud keeleteaduse ja folkloristliku kujundkõne uurimise, mille tulemusel valminud väljaanne võtab kokku aastatepikkuse fraseoloogia-alase uurimistöö.

Traditsiooniliste väljendite analüüsimise kõrval on laureaat loonud abivahendeid metafoorialaste eksimuste vältimiseks ja avanud vanemate väljendite tausta tänasele keelekasutajale.

Aastatel 2002–2013 töötas Asta Õim Eesti Kirjandusmuuseumis, tema juhtimisel alustas tööd kõnekäändude töörühm, kelle ülesandeks oli valmistada ette allikpublikatsioon Jakob Hurda algatatud sarjas Monumenta Estoniae Antiquae. Väljaande põhjaks sai eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (www.folklore.ee/justkui) ja selle alusel koostatud fraseologismide alussõnastik (http://www.folklore.ee/justkui/sonastik).

2021. aasta Eesti folkloristika preemia sai Asta Õim
Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga annab igal kevadel välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiale kaks kandidaati: folklorist Mari Sarv ja keeleteadlane Asta Õim.

2021. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis keeleteadlane Asta Õim monumentaalväljaande „Eesti kõnekäänud I-II“ koostamise eest. Laureaat on pika teadlaskarjääri vältel ühendanud keeleteaduse ja folkloristliku kujundkõne uurimise, mille tulemusel valminud väljaanne võtab kokku aastatepikkuse fraseoloogia-alase uurimistöö.

Traditsiooniliste väljendite analüüsimise kõrval on laureaat loonud abivahendeid metafoorialaste eksimuste vältimiseks ja avanud vanemate väljendite tausta tänasele keelekasutajale.

Aastatel 2002–2013 töötas Asta Õim Eesti Kirjandusmuuseumis, tema juhtimisel alustas tööd kõnekäändude töörühm, kelle ülesandeks oli valmistada ette allikpublikatsioon Jakob Hurda algatatud sarjas Monumenta Estoniae Antiquae. Väljaande põhjaks sai eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (www.folklore.ee/justkui) ja selle alusel koostatud fraseologismide alussõnastik (http://www.folklore.ee/justkui/sonastik).

Maila Jürgensoni fotonäitus "Aastaring" Kirjandusmuuseumi trepigaleriis 27/05/2021

Maila Jürgensoni fotonäitus "Aastaring" Kirjandusmuuseumi trepigaleriis

Ootame vaatama Maila Jürgensoni loodusfotode näitust "Aastaring". Fotod on jäädvustatud Tartumaal Tükil, Ilmatsalus ja Rahingel. Näituse autor kirjutab oma enesetutvustuses: "Minu lapsepõlv möödus looduskaunis kohas Rannametsas Pärnumaal. Et olin üksik laps, oli mulle seltsiks ümbritsev loodus. Meie aja lastele oli unistuseks osta oma teenitus raha eest fotoaparaat. Minu raha kulus muule vajalikule. Oma esimese fotoaparaadi sain kingituseks oma lastelt. See andis võimaluse jäädvustada loodust." Fotosid ilmestavad autori luuletused. Maila Jürgenson on erialalt eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööline. Näitus on avatud tööpäeviti 9-17 ning see on üleval sügiseni.
Vaata näitusetutvustust: https://youtu.be/zgntZKHyny8

Maila Jürgensoni fotonäitus "Aastaring" Kirjandusmuuseumi trepigaleriis Maila Jürgensoni loodusfotonäitus „Aastaring“Eesti Kirjandusmuuseumi trepigaleriis mai-september 2021Fotod ja tekstid: Maila JürgensonNäituse kujundus: Mari-...

26/05/2021

Head seminaridel osalejad!

Esmaspäeval, 31. mail 2021 kell 11.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti-uuringute Tippkeskuse soouuringute töörühma ja folkloristika osakonna veebiseminar. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Eve Annuk peab ettekande teemal „Emaduse kultuurilised kujutelmad“.

Ettekandes vaadeldakse seda, milliseid kultuurilisi tähendusi seostatakse emadusega Eesti kontekstis, rõhuasetusega emaduse kultuuridiskursuste kontekstualiseerimisel ja asetamisel ajaloolisse konteksti. Keskendutakse ka sellele, millised tähendused ümbritsesid emadust nõukogude ajal.

Seminar Teamsis.

31. mail Eve Annuk

Click here to join the meeting: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Aed9ae228f7f14804b1dcfd9c6a0dca03%40thread.tacv2/1620648363716?context=%7B%22Tid%22%3A%22d9af6da7-cf29-48fe-8dae-df3784f4bde2%22%2C%22Oid%22%3A%2205f346af-a984-4035-8eaf-2658fdc1f965%22%7D

Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Info: [email protected]

Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK145)

Head seminaridel osalejad!

Esmaspäeval, 31. mail 2021 kell 11.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti-uuringute Tippkeskuse soouuringute töörühma ja folkloristika osakonna veebiseminar. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Eve Annuk peab ettekande teemal „Emaduse kultuurilised kujutelmad“.

Ettekandes vaadeldakse seda, milliseid kultuurilisi tähendusi seostatakse emadusega Eesti kontekstis, rõhuasetusega emaduse kultuuridiskursuste kontekstualiseerimisel ja asetamisel ajaloolisse konteksti. Keskendutakse ka sellele, millised tähendused ümbritsesid emadust nõukogude ajal.

Seminar Teamsis.

31. mail Eve Annuk

Click here to join the meeting: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Aed9ae228f7f14804b1dcfd9c6a0dca03%40thread.tacv2/1620648363716?context=%7B%22Tid%22%3A%22d9af6da7-cf29-48fe-8dae-df3784f4bde2%22%2C%22Oid%22%3A%2205f346af-a984-4035-8eaf-2658fdc1f965%22%7D

Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Info: [email protected]

Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK145)

Aija Sakova. Arvamusfestival 2021: humanitaarinnovatsioon | Labor. Tervislik teekond ja kohalolu | Vikerraadio | ERR 26/05/2021

Aija Sakova. Arvamusfestival 2021: humanitaarinnovatsioon | Labor. Tervislik teekond ja kohalolu | Vikerraadio | ERR

Pühapäeval (23.05) tutvustas Aija Sakova Vikerraadio saates Labor üht kolmest tänavusest Arvamusfestivali teadusala vestlusest, mis on seotud Eesti Kirjandusmuuseumi inimestega:
https://vikerraadio.err.ee/1608207193/labor-tervislik-teekond-ja-kohalolu/1284967

#humanitaariaonoluline
#teadusala #arvamusfestival2021

Aija Sakova. Arvamusfestival 2021: humanitaarinnovatsioon | Labor. Tervislik teekond ja kohalolu | Vikerraadio | ERR ERR

25/05/2021

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Väliseesti Muuseumi ettekandepäev „Peggasuse seggadusest“ väliseesti kirjandusest ja raamatukujundustest Arno Vihalemma 110. sünniaastapäeva puhul.

24. mail on 110. sünniaastapäev värvikal väliseesti kunstnikul ja luuletajal Arno Vihalemmal, Ystadi üksiklasel, pallaslasel ja arbujate kaaslasel. Koostöös Väliseesti Muuseumiga (VEMU) Torontos korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv 26. mail ettekandepäeva „Peggasuse seggadusest. Arno Vihalemma 110. sünniaastapäeva puhul“ ja avab virtuaalnäituse, milles tutvustatakse Vihalemma raamatukujundajana, tema autoriraamatuid, luulet, käsikirju ja fotokogu.
Eesti Kultuuriloolisesse Arhiivi on Rootsist jõudnud kirjastuse Eesti Kirjanike Kooperatiiv käsikirjaline pärand. EKK tegutses Bernard Kangro väsimatul juhtimisel 1950–1994 Lundis, selle väljaandel ilmus sadu eestikeelseid kirjandusteoseid, mida hoolikalt toimetati, kaunilt kujundati ja postimüügi teel ülemaailmselt eestlaskonna seas edukalt levitati, need raamatud olid enamiku väliseestlaste kodudes.
Ettekandepäevaga kutsume kaasa mõtlema väliseesti raamatu saatuse üle tänapäeval. Püüame anda väliseesti kirjanduspärandile uut hingamist, aidata kaasa selle toomisele tänapäevase lugeja lauale.
Elustame killukese Eesti sõjapagulaste kirjanduselust Rootsis, milles osaliseks oli ka Lõuna-Rootsis, Skånes väikeses Ystadi linnas elanud Arno Vihalemm ehk Vana Viha, kes vaatas oma Pegasust, seda „takka üles löövat kronu“ kurblõbusa pilguga: „pe-assi et ta tiwad / teda üllespole wiwad!“.

Ettekandepäev PEGGASUSE SEGGADUSES toimub Toronto-Tartu-Uppsala e-sillal Zoomis kolmapäeval, 26. mail 2021
Eesti aja järgi kl 16–18.30 (UTC+2), Toronto aja järgi kl 9–11.30 a.m (USA, Canada)
Link üritusele:
Topic: Arno Vihalemm 110
Time: May 26, 2021
https://us06web.zoom.us/j/82035566151
Meeting ID: 820 3556 6151

Ettekandepäeva kava
16.00 / 9.00 Avasõnad – Marin Laak, Piret Noorhani
Piret Noorhani – Arno Vihalemm tagasivaates
Joosep Susi – Antiluulekriitiline veste

Arno Vihalemma raamatukujunduste virtuaalnäituse avamine – Marin Laak
Loone Ots – Vihalemm ja Wiiralt: kui pikad on Taavet ja Koljat?
Janika Kronberg – Lisandusi Arno Vihalemma "Noorele Kangrole"
Helga ja Enn Nõu - Pärnust pärit kirjasõber ja muljeid ühest Ystadi päevast

Arutelu
Ettekandepäeva juhatab Maarja Hollo
Korraldajad: Marin Laak ja Maarja Hollo (EKLA, Eesti-uuringute Tippkeskuse migratsiooni ja diasporaa töörühm) ning Piret Noorhani (Väliseesti Muuseum VEMU, Torontos).
Toetavad: EKM, VEMU, Karl Ristikivi Selts ja EL Regionaalarengu Fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus.

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Väliseesti Muuseumi ettekandepäev „Peggasuse seggadusest“ väliseesti kirjandusest ja raamatukujundustest Arno Vihalemma 110. sünniaastapäeva puhul.

24. mail on 110. sünniaastapäev värvikal väliseesti kunstnikul ja luuletajal Arno Vihalemmal, Ystadi üksiklasel, pallaslasel ja arbujate kaaslasel. Koostöös Väliseesti Muuseumiga (VEMU) Torontos korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv 26. mail ettekandepäeva „Peggasuse seggadusest. Arno Vihalemma 110. sünniaastapäeva puhul“ ja avab virtuaalnäituse, milles tutvustatakse Vihalemma raamatukujundajana, tema autoriraamatuid, luulet, käsikirju ja fotokogu.
Eesti Kultuuriloolisesse Arhiivi on Rootsist jõudnud kirjastuse Eesti Kirjanike Kooperatiiv käsikirjaline pärand. EKK tegutses Bernard Kangro väsimatul juhtimisel 1950–1994 Lundis, selle väljaandel ilmus sadu eestikeelseid kirjandusteoseid, mida hoolikalt toimetati, kaunilt kujundati ja postimüügi teel ülemaailmselt eestlaskonna seas edukalt levitati, need raamatud olid enamiku väliseestlaste kodudes.
Ettekandepäevaga kutsume kaasa mõtlema väliseesti raamatu saatuse üle tänapäeval. Püüame anda väliseesti kirjanduspärandile uut hingamist, aidata kaasa selle toomisele tänapäevase lugeja lauale.
Elustame killukese Eesti sõjapagulaste kirjanduselust Rootsis, milles osaliseks oli ka Lõuna-Rootsis, Skånes väikeses Ystadi linnas elanud Arno Vihalemm ehk Vana Viha, kes vaatas oma Pegasust, seda „takka üles löövat kronu“ kurblõbusa pilguga: „pe-assi et ta tiwad / teda üllespole wiwad!“.

Ettekandepäev PEGGASUSE SEGGADUSES toimub Toronto-Tartu-Uppsala e-sillal Zoomis kolmapäeval, 26. mail 2021
Eesti aja järgi kl 16–18.30 (UTC+2), Toronto aja järgi kl 9–11.30 a.m (USA, Canada)
Link üritusele:
Topic: Arno Vihalemm 110
Time: May 26, 2021
https://us06web.zoom.us/j/82035566151
Meeting ID: 820 3556 6151

Ettekandepäeva kava
16.00 / 9.00 Avasõnad – Marin Laak, Piret Noorhani
Piret Noorhani – Arno Vihalemm tagasivaates
Joosep Susi – Antiluulekriitiline veste

Arno Vihalemma raamatukujunduste virtuaalnäituse avamine – Marin Laak
Loone Ots – Vihalemm ja Wiiralt: kui pikad on Taavet ja Koljat?
Janika Kronberg – Lisandusi Arno Vihalemma "Noorele Kangrole"
Helga ja Enn Nõu - Pärnust pärit kirjasõber ja muljeid ühest Ystadi päevast

Arutelu
Ettekandepäeva juhatab Maarja Hollo
Korraldajad: Marin Laak ja Maarja Hollo (EKLA, Eesti-uuringute Tippkeskuse migratsiooni ja diasporaa töörühm) ning Piret Noorhani (Väliseesti Muuseum VEMU, Torontos).
Toetavad: EKM, VEMU, Karl Ristikivi Selts ja EL Regionaalarengu Fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus.

24/05/2021

Ootame külastajaid uurimissaalidesse tööpäeviti kl 9-12 ja kl 13-16.30. Uurimissaalides arvestatakse 2+2 liikumispiirangut ja 50-protsendilist ruumitäitumust. Kuna meie saalid on erineva suurusega palume eelnevalt ette helistada või saata e-mail. Hajutamise nõude tõttu on uurimissaalides piiratud arv töökohti.
Arhiivraamatukogu telefon 7377710, [email protected]
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi telefon 7377720, [email protected]
Eesti Rahvaluule Arhiivi telefon 7377730, [email protected]
Ekskursioone vastu ei võeta.
Ühtlasi soovitame arhiiviaines eelnevalt ette tellida, et materjalide kasutus oleks võimalikult kontaktivaba. Seejuures tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse kehtestatud hajutamise nõudega ning jälgida üldisi ohutusreegleid:
- käte desinfitseerimine, maski kandmine
- ruumide 50% täituvuse jälgimine,
- turvaline vahemaa ühes ruumis viibijate vahel.
Digiteenuseid osutame nii nagu enne eriolukorda. Raamatute ostmisel ja koopiate eest tasumisel palume kasutada pangakaarti.
Andmebaasid on meie kasutajate käsutuses ööpäevaringselt.

Ootame külastajaid uurimissaalidesse tööpäeviti kl 9-12 ja kl 13-16.30. Uurimissaalides arvestatakse 2+2 liikumispiirangut ja 50-protsendilist ruumitäitumust. Kuna meie saalid on erineva suurusega palume eelnevalt ette helistada või saata e-mail. Hajutamise nõude tõttu on uurimissaalides piiratud arv töökohti.
Arhiivraamatukogu telefon 7377710, [email protected]
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi telefon 7377720, [email protected]
Eesti Rahvaluule Arhiivi telefon 7377730, [email protected]
Ekskursioone vastu ei võeta.
Ühtlasi soovitame arhiiviaines eelnevalt ette tellida, et materjalide kasutus oleks võimalikult kontaktivaba. Seejuures tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse kehtestatud hajutamise nõudega ning jälgida üldisi ohutusreegleid:
- käte desinfitseerimine, maski kandmine
- ruumide 50% täituvuse jälgimine,
- turvaline vahemaa ühes ruumis viibijate vahel.
Digiteenuseid osutame nii nagu enne eriolukorda. Raamatute ostmisel ja koopiate eest tasumisel palume kasutada pangakaarti.
Andmebaasid on meie kasutajate käsutuses ööpäevaringselt.

[05/21/21]   Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi kommunikatsioonispetsialisti 0,5 koormusega ametikohale.

Ametis alates 01.07.2021, kandideerimise tähtaeg 20.06.2021.

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri palun saata aadressil [email protected], lisainfo telefonil 585 80190.

Eesti Kirjandusmuuseumi kommunikatsioonispetsialisti töö eesmärk on kavandada ja korraldada kirjandusmuuseumi sise- ja väliskommunikatsiooni.

Ülesanded:

meedia- ja avaliku suhtluse korraldamine;
pressiteadete koostamine ja toimetamine;
asutuse kodulehe, uudiskirja ja sotsiaalmeedia haldamine;
osalemine avalike ürituste korraldamises;
sisekommunikatsiooni korraldamine.

Sobival kandidaadil on

väga hea suhtlemisoskus ning algatus- ja koostöövõime;
väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
oskus näha laiemat pilti;
kõrgharidus (vähemalt BA);
üldised teadmised mäluasutuste teadusvaldkonnast;
vähemalt kaheaastane töökogemus kommunikatsioonivaldkonnas.

Omalt poolt pakume

väljakutseterikast ja mitmekesist tööd Eesti (ühes) vanimas mäluasutuses;
võimalust rääkida Eesti ühiskonnale lugusid, mis neid kõnetavad;
konkurentsivõimelist töötasu ja paindlikku tööaega, mida saab sobitada õpingute või muu kõrvaltegevusega;
35 puhkusepäeva ja muud kollektiivlepingust tulenevad hüved.

Eesti Kirjandusmuuseum kui eesti-uuringute keskus ja unikaalne arhiiv

Eesti Kirjandusmuuseum (lühend EKM) on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus Tartus, mis ühtlasi täidab ka riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid. EKM haldab olulisi kultuuriloo ja rahvaluule teaduslikke arhiive ning eesti rahvustrükise ja vanaraamatu kogusid ning tagab vastavalt põhimäärusele nende strateegilise arendamise, täiendamise, säilimise ja kättesaadavaks tegemise.

Aastatel 2001–2007 tegutses EKMi juures Eesti esimene humanitaarteaduste tippkeskus (Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus). Alates 2016. aastast on EKM koduks Eesti-uuringute Tippkeskusele, mille uurimisrühmades osalevad teadustöötajad ja doktorandid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Kirjandusmuuseumi juures tegutseb ka EKM Teaduskirjastus (asutatud 2007), mille ülesandeks on välja anda rahvusvaheliselt tunnustatud eelretsenseeritavat teaduskirjandust (teadusperioodika, aastaraamatud, artiklikogumike ja monograafiate sarjad jm trükised).

2017. aastal pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja arendustegevus positiivse hinnangu humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Videos (show all)

U. Sutropi intervjuu Terevisioonis

Location

Category

Telephone

Address


Vanemuise 42
Tartu
51003

General information

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid.

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 16:30
Other Education in Tartu (show all)
KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

Parem Elu Koolitused Parem Elu Koolitused
Vaksali 17A, 2. Korrus, Tuba 227
Tartu, 50410

Inspireerime inimesi lähtuvalt oma kogemustest. Iga inimene on oma elu looja ja on vastutav oma elus toimuva eest. Sinu parem elu algab Sinust endast!

Top Drive Autokool Top Drive Autokool
Ülikooli 17-114
Tartu

Top Drive autokool tegeleb B-kategooria mootorsõidukijuhtide ettevalmistusega. Autokooli loomisel lähtusime eelkõige tulevaste juhtide vajadustest ja soovidest.

Tartu MUN Tartu MUN
Lossi 36
Tartu, 51003

Tartu Model United Nations is an international event organized by the Society of International Relations (Rahvusvaheliste Suhete Ring) at the University of Tartu. It was first held in May 2016 at the Johan Skytte Institute of Political Studies.

Tartu Transport Tartu Transport
Lepiku 14-3B
Tartu, 51007

Kolimis- ja transport teenus

Eralasteaed Rüblik Eralasteaed Rüblik
Metalli 1
Tartu, 50107

Privaatne Eralasteaed Rüblik Tartus

Intellektika Intellektika
Fr. R. Kreutzwaldi 60
Tartu, 51014

Intellektika - Eesti ühe pikima traditsiooniga haridus- ja karjäärimess, toimub Tartu messikeskuses.

Noorte Põllumeeste Klubi Noorte Põllumeeste Klubi
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Tartu, 51014

Noorte Põllumeeste Klubi. Õpitud teooria paremaks rakendamiseks praktikas! https://www.facebook.com/groups/npkclub/

MOTOHUNT Autokool MOTOHUNT Autokool
Pepleri 6
Tartu

Uus ja innovaatiline autokool Tartus! TASUTA MOTOVARUSTUS õppesõidu ajaks.

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Tähe 127E
Tartu, 50113

Ühingu eesmärgiks on edendada kütte- ja ventilatsioonialast teadlikkust ning toetada taastuvatel

UniTartu Asia and the Middle East UniTartu Asia and the Middle East
Tartu

CAMES grad. students' project. Digitized books, manuscripts, periodicals, maps and special collections from Asia and the Middle East.

HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu
Ülikooli 18B
Tartu, 51003

Kõigi maade humanitaartudengid, ühinege!