Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus

Eesti Kirjandusmuuseum asutati 1940. aastal varem Eesti Rahva Muuseumi (1909) koosseisu kuulunud Arhiivraamatukogu (1909) ja Eesti Bibliograafia Asutise, Eesti Rahvaluule Arhiivi (1927) ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (1929) põhjal. Aastal 2000 liitusid EKM-ga Eesti Keele Instituudi folkloristika ja etnomusikoloogia osakonnad. EKM-i arhiivid koguvad, säilitavad ja teevad avalikult kättesaadavaks rahvuslikku kultuuripärandit. Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ajaloolised kogud ning andmebaasid moodustavad tervikliku ja unikaalse osa rahvusteavikust ning rahvaluule ja kultuuriloo teaduskollektsioonidest.

Mission: Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Eesmärk realiseeritakse põhitegevuste kaudu. Eesti Kirjandusmuuseumi põhitegevusteks on: Eesti kesksete rahvusteavikute, kultuurilooliste ja rahvaluulekogude ning vaimse kultuuripärandi säilitamine, kogude arendamine vastavalt arhiivide väljakujunenud tavadele. Rahvuskultuuri alaste alus- ja rakendusuuringute teostamine. Rahvusliku kultuuripärandi fundamentaalväljaannete ja teaduslike uurimistulemuste avaldamine trükis ning elektroonilises meedias. Osalemine Eesti ja Euroopa Liidu kultuuripoliitika kujundamises rahvusvaheliste kultuuri- ja teadusorganisatsioonide kaudu. Koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide mälu-, kultuuri-, teadus- ja arendusasutustega. Arhiivide uurimissaalide, andmebaaside ja elektroonilise meedia vahendusel osutab Eesti Kirjandusmuuseum üldkättesaadavaid avalikke teenuseid.

Eesti Teadusagentuur

Millised on lähiaastatel Eestile🇪🇪 olulised ja suure mõjuga mahukad teadustaristud? Lähema ülevaate sellest annab äsja kaante vahele saanud trükis, mille eestikeelse veebiversiooni leiad siit 👉 https://bit.ly/2L6NaPR ja ingliskeelse siit 👉https://bit.ly/2xryAKN

Teekaarti täiendatakse iga kolme kuni nelja aasta järel. Praegune teekaart on järjekorras kolmas, eelmised koostati 2010. ja 2014. aastal.

Trükis ilmus Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

Eesti Loodusmuuseum Keskkonnaagentuur Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus Oü Baltic Workboats Tervise Arengu Instituut Tartu Ülikooli Kliinikum Eesti Taimekasvatuse Instituut Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahvusringhääling Rahvusarhiiv Statistikaamet Eesti Keele Instituut Tartu Ülikool Tallinna Tehnikaülikool HITSA

Eesti Digitaalhumanitaaria Selts koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Rahvusraamatukoguga korraldab detsembri alguses VII igitaalhumanitaaria konverentsi digitaalse kultuuripärandi kasutusest teaduses ja hariduses. Teeside saatmise tähtaega on pikendatud 1. augustini 2019!

KUTSUNG: Eesti Digitaalhumanitaaria Selts koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Rahvusraamatukoguga korraldab detsembri alguses VII digitaalhumanitaaria konverentsi digitaalse kultuuripärandi kasutusest teaduses ja hariduses. Teeside saatmise tähtaega on pikendatud 1. augustini 2019!
https://dh.org.ee/events/dhe2019/

[06/27/19]   Seoses veekatkestusega on Eesti Kirjandusmuuseum 28. juunil suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!

tiigiseltsimaja.tartu.ee

TARTU AUTORITE RAAMATULAAT 2019

tiigiseltsimaja.tartu.ee TARTU AUTORITE RAAMATULAAT 2019 Kirjanduslinn Tartu kutsub oma autorid Ülikooli tänavale Vanemuise teatri ette kokku, et teist suve järjest teile raamatute ostmine eriti raskeks või siis just kerge

vikerraadio.err.ee

Keelesaade. Kristjan Jaagu keeleuurimusi | Vikerraadio | ERR

Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Kristi Metste räägib Vikerraadio Keelesaates Kristjan Jaagu keeleuurimustest.
https://vikerraadio.err.ee/948535/keelesaade-kristjan-jaagu-keeleuurimusi

vikerraadio.err.ee Kristjan Jaak Petersoni keelealastele töödele heidab pilgu kirjandusteadlane Kristi Metste (alumisel fotol). Juttu tuleb näiteks "konsonantide iseloomust" ja sellest, miks eesti keeles ei ole Kristjan Jaagu arvates palju konsonante, aga on palju vokaale.

[06/10/19]   Eesti Kirjandusmuuseumis algab trükisepärandi massdigiteerimine
Eesti Kirjandusmuuseum ja ühispakkuja esindaja Tallinna Akadeemiline Raamatukogu allkirjastasid 10. juunil 2019 hankelepingu trükisepärandi digiteerimiseks.
Eesti Kirjandusmuuseumi projektiga „Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad“ algab EV Kultuuriministeeriumi "Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023" tegevuskavas kirjeldatud trükisepärandi digiteerimine, mis võimaldab kahe aasta jooksul huvilistele kättesaadavaks teha 1,5 miljonit lehekülge Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Rahva Muuseumis säilitatavast rahvustrükise pärandist. Raamatuid hakkavad digiteerima Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Ratus OÜ ning ajalehti Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu. Kõik tekstid tärktuvastatakse, ajalehed segmenteeritakse ning kogu ainestu saab kättesaadavaks arhiveerimiskeskkonnas DIGAR, mida hakkavad vahendama e- kataloog ESTER ja E-varamu portaal.
Kontaktisik: Merike Kiipus
[email protected], telefon 7377711

folklore.ee

Comparative Mythology

Võrdleva mütoloogia uurijad osalevad Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsil

Eesti-uuringute Tippkeskuse 8. aastakonverents toimub 10.-14. juunini 2019 koostöös Rahvusvahelise Võrdleva Mütoloogia Assostsiatsiooniga Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42).
Teadussündmus toob Tartusse mitme põlvkonna tuntud uurijad kõigilt mandritelt, sh Michael Witzeli, Juri Berezkini, Kazuo Matsumura, Joseph Harris jpt. Müüdid kui ajatu ja uuenev inimvaimu väljendus on vaatluse all erinevate perioodide ja levilate näitel.
Tavakohase teisi tippkeskusi esindava loengu „Kosmilised müüdid“ peab 10. juunil tippkeskuse Tume universum vanemteadur Antti Tamm.

Üritus on vaba kõigile huvilistele.
Ajakava ja teesid leiate aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mytholog/

Konverentsi korraldavad Rahvusvaheline Võrdleva Mütoloogia Assotsiatsioon, Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi- ja müüdiuuringute töörühm ja IUT 22-5.
Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (IUT 22-5) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus; institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) projekt EKMDHUM) ja Eesti Kultuurkapitali toel.

Info: Tõnno Jonuks, [email protected]; Mare Kõiva, [email protected]; Anne Ostrak, [email protected]; Piret Voolaid, [email protected]

folklore.ee Thirteenth Annual International Conference on Comparative Mythology Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies

[06/04/19]   Protestiaktsioon
Uurimissaalid on 5. juunil suletud vahemikus kell 12 - 13.
Protestiaktsioon teadusleppe täitmise toetuseks.

Kolmapäeval, 5.06 kell 15.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) ühenduse Eesti Elulood avatud üldkoosolek.
Koosolekul kõneleb akadeemik Jüri Engelbrecht isiklikke mälestusi 1968. aasta Praha kevadest, aga ka Tšehhi ajaloost ja tänapäevast.

Kuulama ja kaasa rääkima on oodatud kõik huvilised!

[05/30/19]   2019. aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Ülo Valk

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Ingrid Rüütel, Ülo Valk ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus oli eelmisel aastal mitmekülgne ja laiahaardeline.

2019. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk. Laureaadi puhul tõstetakse esile tema teadustöö rahvusvahelisust ja kõrgetasemelisust, panust teadlaskontaktide loomisel ja hoidmisel, teadusorganisatoorset tegevust ning suurt pühendumust magistrantide ja doktorantide juhendamisel.

Ülo Valk on eeskätt pühendunud usundi uurimisele. Üks tema pikemaajalisi uurimisteemasid on olnud demonoloogia ja usundilised jutud – lisaks eesti usundipärimusele on ta vaadelnud Kirde-India usundilisi jutte ja nendega haakuvaid rituaalseid praktikaid.
Tema möödunud aastal Eestis, Inglismaal, Saksamaal ja Soomes ilmunud artiklites leiavad kajastamist kuradikujutelmad 19. sajandi Eestis, kummitusjutud haiglapärimuses ja huumori aspekt usundilistes juttudes. Lisaks oli ta mitme teaduspublikatsiooni koostaja, toimetaja ja kaasaautor.

Preemia anti üle 30. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.

Ürituse korraldajateks olid Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.

Lisainfo: Merili Metsvahi ([email protected]), Kärri Toomeos-Orglaan ([email protected])

sirp.ee

Elavad ja surnud Udmurdi kultuuris

Sirbis kirjutab meie kolleeg, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Nikolai Anisimov udmurdi surmakultuurist.
https://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/elavad-ja-surnud-udmurdi-kultuuris/?fbclid=IwAR04iQXHBXB4r0l1vJsKWujiEQa3gLcCqH1hmDI8Z8y8r6AI5j8XYMlepyY

sirp.ee Surm, mis on looduses loomulik protsess, moodustab kultuuriruumis keeruka representatsioonide ja uskumuste süsteemi (esivanemate kultus), mille juured sukelduv

[05/22/19]   KULTUURILOO PUHASTEL ALLIKATEL
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 90. sünnipäevale pühendatud konverents
Raamatuesitlus ja näituse avamine – 29. mail 2019, kl 10 kuni 14
10.00 Hommikukohv
10.30 Tervitus, avasõnad – Marin Laak
10.40 Janika Kronberg, Allikaäärne
11.00 Tiina Ann Kirss, Peitekirjad ja siirus: kirjade omaeluloolisus
11.20 Maarja Hollo, Arhiiv kui kohtumispaik
11.40 Epp Annus, Kodu Eesti NSV-s: kultuurilised kujutelmad ja argised asjad
12.00 Marin Laak, Semperi ja Barbaruse kirjavahetus kui kultuurilooline dokument
LÕUNAPAUS KRINGLIGA
13.00 Maarja Vaino, Minevik muutub sügavamaks
13.15 RAAMATUESITLUS
Eesti elulookirjutus: antoloogia. Koostajad Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 572 lk.
Maarja Hollo. Kõik, mis oli, on suurem ja suurem. Artikleid eksiilist, traumast ja mälust. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost 10). Tartu: EKM Teaduskirjastus. 232 lk.
Minu lapsepõlvekodu oli Eesti NSV-s: humanitaarid meenutavad. Koostajad Epp Annus, Brita Melts. Tallinn: EKSA. 176 lk.
13.45–14.00 Kristen Dobbini, Toomas Volkmanni ja VEMU näitus ELUKAARE KAKS OTSA (Toronto)
Näituse avamine – Tiina Ann Kirss ja Piret Noorhani – videotervitus

Raamatute müük

OLETE OODATUD!

******
Kontakt:
Maarja Hollo – [email protected]
Marin Laak – [email protected] (52 69 320)
Korraldajad: Eesti Kultuurilooline Arhiiv, kirjanduse ja kultuuriloo allikate töörühm (IUT22-2)
Toetab: Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)

folklore.ee

NR 73. S I S U

Ilmus Mäetaguste 73. number
Trükist on ilmunud ajakirja Mäetagused 73. number. Vabanumbrisse on koondatud artikleid mitmest vallast: ajaloost ja tänapäevast, kombestikust ja filosoofiast.
Jaan Lahe ja Vladimir Sazonov analüüsivad artiklis „Mitra esmamainimine Hetiidi kuninga Šuppiluliuma I ja Mitanni kuninga Šattiwaza lepingus?“ 1907. aastal hetiidi kuninglikust arhiivist Hattuša linnas avastatud lepingut, mille kohta on seni arvatud, et seal on esmakordselt mainitud jumal Mitra nime. Artikli autorid sellega ei nõustu ning tõestavad nime mitmuslikule esinemiskujule tuginedes, et tõenäoliselt on tegu teatud jumalaterühma üldnimega.
Enn Ernits on võtnud tõlkida Aleksander Nevski pühakuloo, lisanud sellele kommentaarid ja artikli „Aleksander Nevski pühakulugu“. Kirjutises antakse sissevaade keskaegse Novgorodi ja Vladimiri suurvürsti Aleksander Nevski pühakulukku, sisuks ta elulugu ja sündmused Novgorodi vürstiriigi piirialadel. Osa teadlasi väidab, et pühakuloos kirjeldatud Neeva lahing (1240) ja Jäälahing (1242) on Venemaa ajaloos otsustava tähtsusega, teiste arvates on need vaid kohalikud kokkupõrked. Artikli autor nõustub viimase seisukohaga ja nendib, et Aleksander Nevski pühakulugu on Venemaa poliitilises ja kirikuajaloos väga oluline usuteos, mille eesmärgiks oli sangari tegude ületähtsustamisega luua ideaalvalitseja kuju ja see kanoniseerida ning nõnda tugevdada vene riiklust ja venelaste rahvuslikku identiteeti.
Jelena Nõmm ja Olga Burdakova on võtnud luubi alla pulmasõitude ajaloo Narvas („Pulmapäeva külastuspaigad Narvas: pulmasõidu kujunemise ajaloost“). Aivar Jürgenson käsitleb artiklis „Millest kõnelevad ja millest vaikivad triibud Abhaasia lipul?“ religioosset situatsiooni Abhaasias, samuti religioosset kuvandiloomet – abhaasi autorite pingutusi vabaneda grusiinide loodud abhaasi islamikuvandist kristliku kuvandi juurutamise abil. Ajaloolisi arenguid jälgides analüüsitakse artiklis mõistete sünkretism ja sekulaarsus kasutusvõimalusi abhaaside religioosse maailmapildi käsitlemisel.
Heideggeri filosoofiat tõlgendab Ave Mets artiklis „Mägi on naine, mäendus on mees: etümoloogiline-feministlik vaade Entbergen’ile essees „Küsimus tehnika järele““. Siim Sorokin käsitleb artiklis „Paradoksaalsed igapäevakujut(l)used? Narratiivsed persoonid, pärisustamine ja „Halvale teele““ suhestumist narratiivsete tegelaskujudega.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr73.
Asta Niinemets

folklore.ee

Luuletused — Ene Mihkelsoni Selts

Kirjanik Ene Mihkelsonile pühendatakse pink

Reedel, 10. mail kl 15 avatakse kirjandusfestivali Prima Vista raames Tartus Küüni tänaval kirjanik Ene Mihkelsonile pühendatud pink.
Ene Mihkelsoni mälestuseks pingi paigutamist Tartu linnaruumi on eest vedanud Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu linn. Kirjandusteadlase ja Ene Mihkelsoni Seltsi juhatuse liikme Marin Laagi sõnul paigutatakse pink Küüni tänavale pargi kõrvale, sest ka kirjanikule endale meeldis seal sageli peatuda. „Soovime, et ka teised möödujad saaksid siin jalga puhata ja hinge tõmmata ning koos Ene ja tema luuleridadega inimeseksolemise üle järele mõelda," ütles Laak.
Pingil meenutatakse Ene Mihkelsoni kui Tartu linna aukodanikku, kirjanikku, mõtlejat ja sõpra. Pingile lisatud QR-koodi kaudu pääseb iga huviline kuulama Ene Mihkelsoni enda häälega loetud luulet. Mälestuspingi seljatoe on valmistanud skulptor Bruno Kadak.
Pingi avamisel kõlab Ene Mihkelsoni luule näitleja Kaija M. Kalveti esituses. Tervitussõnad on nii Tartu linna, Ene Mihkelsoni Seltsi kui ka Eesti Kirjanike Liidu esindajailt.
Ene Mihkelsoni Selts asutati Tartus, 12. mail 2018. Reedel, 10. mail peab selts oma esimest aastakoosolekut, kus teeb vahekokkuvõtteid senitehtust ja vaatab 2019. aasta edasistele plaanidele. Tänavu oktoobris oleks kirjanik Ene Mihkelson saanud 75-aastaseks. Sel puhul toimub 18.-19. oktoobril Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonnas kirjaniku loomingule pühendatud konverents „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“.
Ene Mihkelsoni luuletused leiab kuulamiseks siit: http://www.enemihkelsoniselts.ee/enemihkelson/luuletused
Rohkem infot Ene Mihkelsoni Seltsi kohta: www.enemihkelsoniselts.ee
Lisainfo: Aija Sakova, [email protected], tel 529 1159.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

enemihkelsoniselts.ee Mu päevatöö on readTertaeedri põli pole kergeTere deemonite demokraatiaKes tappis jumaladVarsti ei tuldagi enam tagasi Kord jäävad ainult jooned ajalukkuElevandi püstijalgne uni

Prima Vista raamatulaat jätkub täna!

EKM Teaduskirjastuselt ilmus äsja Mall Hiiemäe „Väike loomaraamat rahvapärimusest“. Prima Vista raamatulaadal oli 8. mai keskpäeval sel puhul autori autogrammitund. Fotod: Alar Madisson

Äsja tuli trükist Mall Hiiemäe „Väike loomaraamat rahvapärimusest“, illustreerinud Mari Hiiemäe, kujundanud Pille Niin. Raamatu esitlus toimub Kirjandusmuuseumis küll alles mai lõpul, kuid neil, kel sihiks Prima Vista raamatulaat, on juba homme, 8. mail kell 12–13 EKM Teaduskirjastuse letis võimalik küsida raamatusse autori autogramm. Tasub minna, sest Kirjandusmuuseumilt on laadal ka palju muid häid ja taskukohaseid väljaandeid!

kirmus.ee

Virtuaaltuur

Kirjandusmuuseumi kogud 1994 http://www.kirmus.ee/virtuaaltuur/maja.html

https://arhiiv.err.ee/vaata/muuseumirott-kirjandusmuuseumi-kogud

kirmus.ee Eesti Kirjandusmuuseumi virtuaaltuur läbi 110 aasta.

Prima Vista raamatulaat

Prima Vista raamatulaat toimub juba varsti!!!! Ootame kõiki huvilisi 8. ja 9. mail 10-20 Tartu Raekoja platsile!
Kutsu sõbrad ka! 😊🏃‍♀️

PS! Eesti Keele Sihtasutuse muutunud nimi on Emakeele Sihtasutus - vabandame eksituse pärast!

kirmus.ee

Eesti Kirjandusmuuseum - Virtuaalnäitus

Kirjandusmuuseum 1935 - http://www.kirmus.ee/virtuaaltuur/eesti_raamat.html

kirmus.ee

Eluloopäev „Mälestused Tartust“

17. aprillil kell 14.00

toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) eluloopäev, mis keskendub Tartuga seotud mälestuste kogumisele ja esitlemisele erinevates mäluasutustes.

Oma sellealast tegevust tutvustavad Tartu Linnaraamatukogu, Tartu Ülikooli muuseumi ja suulise ajaloo portaali „Kogu Me Lugu“ esindajad. Sõna saab 2018. aasta Tartu linnakirjanik Mika Keränen, kes on öelnud, et just ülikoolilinn Tartu on tema Oxford, Cambridge ja Sigatüügas.

Eluloovõistluse „Minu elu ja armastus“ lugude põhjal kavandatava filmi esimesi katkendeid näitab režissöör Jürgen Volmer.

Kava
14.00 Avamine
14.05 Kuidas meie tartlastele elulugusid loome. Andmebaas „Tartu ilukirjanduses“ – Katrin Raid (Tartu Linnaraamatukogu)
14.20 Jäljed. Lood minu ülikoolist – Terje Lõbu (Tartu Ülikooli muuseum)
14.40 Elulugude võistlus „Mälestused Tartust“, katkendid elulugudest – Ühendus Eesti Elulood
14.50 Kogu Me Tartu Lugu – Elmar Gams (Eesti Mälu Instituut, portaal „Kogu Me Lugu“)
15.10 Elulooline filmiprojekt „Kohtumised“ – režissöör Jürgen Volmer
15.25 Minu mälestused Tartust – kirjanik Mika Keränen

Uut hoogu antakse elulugude kogumisvõistlusele "Mälestused Tartust“, kuhu saab mälestusi saata 2019. aasta lõpuni, neid oodatakse e-posti aadressile [email protected] või postiaadressile Tartu, Vanemuise 42, märksõna „Mälestused Tartust“. Üritust toetab Tartu Kultuurkapital.

Lähem info:
Astrid Tuisk, [email protected], tel 52 12457
Ülle Kaart, [email protected], tel 56 904 905

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Vanemuise 42
Tartu
51003

General information

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid.

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 16:30
Other Education in Tartu (show all)
Loodus- ja keskkonnauuringute huviring Loodus- ja keskkonnauuringute huviring
Lille 10
Tartu

Tartu Loodusmajas tegutseva Looduse ja Keskkonnauuringute huviringi tegutsemised nii sõnas, infos kui ka pildis...

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Näituse 2-211
Tartu, 50409

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on organisatsioon Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppinud ja õppivatele üliõpilastele.

Tartu Toidupank Tartu Toidupank
Peetri 28
Tartu, 50303

Tartu Toidupank on heategevuslik asutus, mis võtab kauplustelt vastu peagi realiseerimistähtaja ületavaid tooteid ja jagab neid abivajajatele.

Magusad Küsimused Magusad Küsimused
Vanemuise 35
Tartu, 51003

Magusad Küsimused on lõbus lauamäng, hariv mälumäng ja magus šokolaad - kõik ühes pisikeses karbis. Yummy Questions is a fun board game, educative trivia and delicious chocolate - all in one box.

Tantsustuudio Carol Tantsustuudio Carol
Tamme Pst 1
Tartu

Kui sulle meeldib liikuda ja väljendada ennast tantsu kaudu, siis on just see õige koht Sinule! Registreeri ennast liikmeks www.carol.ee

Eesti-uuringute Tippkeskus Eesti-uuringute Tippkeskus
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti-uuringute Tippkeskus tegeleb Eesti uuringutega kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksse uurimisega.

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kirik EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kirik
Sõbra 19a
Tartu, 50107

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kirik (Sõbra 19a) Korralised teenistused toimuvad: Laupäeviti 18:00 Õhtuteenistus Pühapäeviti 10:00 Liturgia

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus
Kaunase Pst 22
Tartu, 50607

Tean Elan Avastan Naudin Asutus tegeleb täiskasvanute ja noorte (alates 16. eluaastast) tööalase- ning vabahariduskoolitusega. Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut

HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu
Lossi 3-236
Tartu, 51003

Kõigi maade humanitaartudengid, ühinege!

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Laulupeo Puiestee
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Meisterda ise endale amet!

Laste Mängupesa OÜ Laste Mängupesa OÜ
Jaama 56a; Anne 53a; Tulbi 2C
Tartu

Jaama tänava hoius on kohta 20le lapsele Anne 53a on 3 rühmaline eralasteaed ja seal on kohta 60le lapsele Tulbi 2c on üherühmaline lastehoid