KENE Lasteaed

KENE lasteaed on koostööaldis, eriline, nutikas ja empaatiline lasteasutus, mis pakub kõige innovaatilisemat alushariduse õpet Tartumaal elavatele 1,5 kuni 7-aastastele lastele.

06/03/2018

Logopeed: „Vanemad, rääkige oma lastega. Kõne areneb suheldes.“ | Õhtuleht

https://m.ohtuleht.ee/863096/logopeed-vanemad-raakige-oma-lastega-kone-areneb-suheldes-?utm_source=facebook

m.ohtuleht.ee „Järjest enam vanemaid otsib abi, sest nende lapsed ei hakka rääkima,“ nendib Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse logopeed Sirli P**k, et vajadus logopeedilise abi järele on Eestis väga suur.

02/03/2018

Õpetajate Leht

Kaasava hariduse põhimõtted on teoorias tõepoolest tervitatavad, kuid ka KENE lasteaia praktika näitab, et HEV lapsed vajavad erirühmi ning väiksemat kollektiivi kui tavarühmas on.

Kaasavas hariduses on lahtisi otsi ja vastuseta küsimusi terve hulk. Miks siis ei peeta dialoogi sisulise töö tegijatega, vaid pannakse õpetajad fakti ette ja valikuvõimalust enam pole? Kas tõesti ei nähta, et iga hinna eest kaasates kannatab kõigi laste eakohane areng ning ka õpetajate jaoks tähendab see terviseriski, kirjutab lasteaiaõpetaja Irina Kalso. Tema arvates ei tasu kaasavat haridust rakendada enne neljandat klassi.

[09/10/17]   7.septembril osalesin Eesti Eralasteaedade Liidu üldkoosolekul Tallinnas Kalli-Kalli lasteaias.

Eralasteaiad on täna olukorras, kus laste arv pidevalt väheneb omavalitsuste loodavate lasteaiakohtade tõttu. Ühest küljest on tervitatav, et riik suudab juba tagada lasteaiakohad praktiliselt igale lapsele ning erasektori pakutav lasteaiateenus pole vajalik.
Teisest küljest teeb kurvaks see, et omavalitsustel on õigus võtta lapsevanemalt valikuvabadus oma lapsele ise lasteaed valida. Erasektor seda valikuvõimalust täna veel pakub.

Eestis on üle 2000 eralasteaia teenust kasutava lapsevanema. Selleks on loonud võimaluse 50 eralasteaeda. KENE on ainus eralasteaed kogu Vabariigis, kuhu on loodud tasandusrühmad ning ainus eralasteaed Tartumaal, mis võtab vastu lapsi tasandusrühma ka asukohajärgsest omavalitsusest.

Tahan täna tunnustada Tartu linnavalitsust suurepärase koostöö eest eralasteaedadega. Kui Tallinnas peab lapsevanem eralasteaia koha eest tasuma suurusjärgus umbes 300€, sest omavalitsuse poolne toetus on väga väike, siis Tartu linna kalleimad eralasteaiad on Anni (200€) ja KENE (119€). Teistes eralasteaedades Tartus on kohatasud lausa sama suured, kui munitsipaallasteaias.

Kas eralasteaedu on siis üldse vaja, kui omavalitsused suudavad üsna pea igale lapsele lasteaiakoha tagada?

Minu kindel seisukoht on: jah, on küll vaja!
Lapsevanem on see, kes teab, mis tema lapsele parim on. Lapsevanemale peab jääma valikuvõimalus otsustamaks, missuguses lasteaias tema lapse haridustee alguse saab.

Poolteist kuud, mil KENE on avatud olnud, olen võtnud kasutusele mõiste "KENE lapsed". Need on minu jaoks lapsed, kes vajavad kooliks ettevalmistumisel väiksemat kollektiivi, personaalsemat lähenemist või natuke rohkem logopeedi tuge, kui üks tavarühma laps. Ometi on need lapsed suurepäraste sotsiaalsete võimetega, intelligentsed, mõnes valdkonnas andekamad, kui nende eakaaslased. Nad on sattunud KENE-sse läbi nõustamiskomisjoni, mis kõlab ehk pisut hirmutavalt, kuid ma austan neid vanemaid väga, kes on selle tee läbi teinud.

Vaatan täna oma "KENE lapsi" ja tean, et nad võivad kõik alustada kunagi oma kooliteed tavakoolis. Miks? Sest 18-24 lapselises kollektiivis ei ole füüsiliselt võimalik õpetajal tegeleda hariduslike erivajadustega lastega nii palju nagu nad vajaksid. KENE on loonud nende laste vajadustele vastavad tingimused. Munitsipaallasteaia tavarühm seda kahjuks ei suuda. Eakohase arenguga lapsed peavad saama samamoodi kooliks parima ettevalmistuse. Õpetajad peaksidki tavarühmas saama nendele pühenduda.

Selleks, et eralasteaedade omanikud võiksid tuleviku suhtes end kindlamalt tunda, oleme otsustanud Eesti Eralasteaedade Liiduga edasi minna era alushariduse seaduse loomise sooviga. Pidevalt muutuva valitsuse tuules ei saa me enam loota konkreetsetele inimestele. Vaja on seadust. Ja erakooliseadus hetkel meie huve enam ei kaitse. JCI-i kreedo: "valitsus peaks toetuma pigem seadustele, kui inimestele" kummitab mu peas eredamalt kui kunagi varem..

P**k tee on ees. Tartu linna eralasteaiad ja -hoiud on lastepuuduses, nii ka KENE. Lapsi võiks olla rohkem. Ometi tunnen, et tahan selles valdkonnas Eestis oma panuse anda ja algus on tehtud. Aeg näitab, kas ja kuidas edasi...

Triin Nõmmistu
KENE lasteaia tegevjuht

10/09/2017

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Tänases Õpetajate Lehes küsib Emmaste põhikooli sotsiaalpedagoog Katre Pruul, kuidas saavad hakkama õpetajad ja need õpilased, kellel tuleb hariduslike erivajadustega õpilastega klassiruumi jagada?

http://opleht.ee/2017/09/kuidas-saavad-hakkama-kaasatud-hev-opilaste-klassikaaslased/

[09/01/17]   Imelist tarkusepäeva ning edukat uut õppeaastat kõigile! 🤓

KENE on ees ootava aasta ees väga elevil! ☺️💐

opleht.ee 24/04/2017

Inga Brin: „Kaht ühesugust kõneravitundi ei ole”

"Kui kaheaastasel lapsel on probleeme kõnest arusaamisega ning tema suhtlemis- ja kõnesoov on väike, tuleks vanemal pöörduda logopeedi poole, kes jagab soovitusi, millele lapse arendamisel tähelepanu pöörata."

http://opleht.ee/2017/01/inga-brin-kaht-uhesugust-koneravitundi-ei-ole/

opleht.ee Oluline osa logopeedi töös on mängul. Piiratud kõneoskustega lastes kõnesoovi tekitada, õpitut kinnistada ja suhtlusoskusi kujundada saabki kõige paremini arendava mängu kaudu, selgitab Inga Brin. Foto: Tiina Vapper

Location

Category

Telephone

Address


Tähe 98
Tartu

Opening Hours

Monday 07:30 - 18:00
Tuesday 07:30 - 18:00
Wednesday 07:30 - 18:00
Thursday 07:30 - 18:00
Friday 07:30 - 18:00
Other Education in Tartu (show all)
Tartu Katuseehitus OÜ Tartu Katuseehitus OÜ
Ringtee 78A
Tartu, 50415

Tartu Katuseehitus OÜ kuulub Ruukki Products AS ametlike Partnerite hulka, kes renoveerib vanu katuseid ja paigaldab uusi.

Teater Vanemuine Kollane Kass Teater Vanemuine Kollane Kass
Vanemuise 6
Tartu, 51003

See on Vanemuise noortetöö maskoti ametlik Facebook'i lehekülg. Kollane kass kirjutab siia oma tegemistest, tulevastest üritustest ja muust põnevast!

Deo Deo
Tartu

Õpilasfirma Deo viib läbi haridusprogramme lastele vanuses 5-12. Korraldame sünnipäevi, huviringe ja laagreid. Targal lapsel tuju hea!

Eralasteaed Rüblik Eralasteaed Rüblik
Metalli 1
Tartu, 50107

Privaatne Eralasteaed Rüblik Tartus

Loodus- ja keskkonnauuringute huviring Loodus- ja keskkonnauuringute huviring
Lille 10
Tartu, 51010

Tartu Loodusmajas tegutseva Looduse ja Keskkonnauuringute huviringi tegutsemised nii sõnas, infos kui ka pildis...

Academia Artium Liberalium Academia Artium Liberalium
Jakobi 41
Tartu, 51006

Vaba akadeemia on ühendus, mis koondab Eesti õppejõude, teadlasi, mõtlejaid ja õppijaid. Akadeemial on valgustuslik eesmärk toetada renessansitüüpi haritlaste kujunemist kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga.

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus
Kaunase Pst 22
Tartu, 50607

Tean Elan Avastan Naudin Asutus tegeleb täiskasvanute ja noorte (alates 16. eluaastast) tööalase- ning vabahariduskoolitusega. Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut

Stuudio MIX Stuudio MIX
Ujula 1A
Tartu

Мастер-классы и занятия для детей и взрослых

Eesti Korporatsioonide Liit Eesti Korporatsioonide Liit
Tartu

Eesti Korporatsioonide Liit (EKL) on 1915. aastal Tartus asutatud Eesti korporatsioone ühendav katuseorganisatsioon. Selle lehe eesmärk on jagada informatsiooni EKL-i korporatsioonides toimuvate ürituste ja külalisõhtute kohta.

Lastehoid Loov Maailm Lastehoid Loov Maailm
Filosoofi 16
Tartu

Väike armas kodune lastehoid Tartus. Kasutame oma õppetegevuses waldorfpedagoogika võtteid. Meie hoius käivad koos mängimas 2.5-7 aastased lapsed. Lisaküsimuste korral pöörduge julgelt: [email protected]

Tartu loodusmaja Tartu loodusmaja
Lille 10
Tartu, 51010

Aitame kaasa tarkade, loodust tundvate ning keskkonnaga arvestavate inimeste kujundamisele. Ole meiega!

Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Meie oleme Sinu jaoks!