Eesti Loodusteaduste Olümpiaad

Estonian Science Olympiad

Siit lehelt saab kõige värskemat infot ELOga seotu kohta. ELO ehk Eesti Loodusteaduste Olümpiaad alustas iseseisva olümpiaadina 2004. aastal.

Mission: Loodusteaduste olümpiaadi korraldamise eesmärk on: 1) innustada õpilaste aktiivset huvi loodusteaduste vastu, 2) aidata kaasa loodusteadusliku mõtteviisi ja ainetevahelise integratsiooni süvenemisele üldhariduskoolide õppetegevuses, 3) anda loodusteadustes võimekatele õpilastele täiendav stiimul oma ande arendamiseks, 4) anda õpilastele vimalus vrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslaste omadega, 5) äratada õpilastes huvi teadusliku uurimistegevuse vastu loodusteaduste valdkonnas.

teaduskool.ut.ee

Loodusteadused

Meie kodulehel on nüüd ka lõplikud piirkonnavooru tulemused koos lõppvooru kutsutavate õpilaste nimekirja ja piirkondlike esikolmikutega. https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/loodusteadused Apellatsioonid üldpingerea alusel lõppvooru kvalifitseerinute järjestust ei muutnud, aga üks muudatus on siiski Ida-Virumaa piirkonna arvestuses.

teaduskool.ut.ee 2019/2020. õa olümpiaadi piirkonnavoor toimub 9. novembril 2019 ning lõppvoor Tartus 18.-19. aprillil 2020. Hea piirkonnavoorus osaleja, täname sind olümpiaadile tulemast! Avaldame piirkonnavooru esialgsed tulemused.

teaduskool.ut.ee

Aasta viimaselt rahvusvaheliselt olümpiaadilt tuli Eestile hõbemedal ja viis pronksmedalit

Taas on põhjust rõõmustada Eesti õpilaste rahvusvahelise edu üle loodusteadustes! 3.–12. detsembrini Katari pealinnas Dohas toimunud rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt (IJSO) naasid eestlased ühe hõbe- ja viie pronksmedaliga! Hõbeda tõi koju Kristjan-Erik Kahu Miina Härma Gümnaasiumist, pronksmedali teenisid Claudia Olev ja Anna Milena Linder Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Gregor Ludvig Kikas ja Ellen Marigold Roper Tallinna Reaalkoolist ning Merit Matt Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Kõik nad on 9. klassi õpilased. Juhendajatena saatsid õpilasi Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia teadur Rudolf Bichele, keemia doktorant Ida Rahu ja optika nooremteadur Andreas Valdmann.Pikemalt saab eestlaste edukast olümpiaadireisist lugeda: https://www.teaduskool.ut.ee/et/uudised/aasta-viimaselt-rahvusvaheliselt-olumpiaadilt-tuli-eestile-hobemedal-viis-pronksmedalit

teaduskool.ut.ee

www.teaduskool.ut.ee

Žürii on veel tegelemas laekunud apellatsioonide lahendamisega, lähipäevil avaldame piirkonnavooru lõplikud tulemused koos lõppvooru kutsutavate õpilaste nimekirjaga. Vahepeal on kõigil osalejail ja õpetajatel võimalik tutvuda hindajate tagasisidega piirkonnavooru ülesannetele. Selles failis leidub lisaks kommentaaridele konkreetsete ülesannete lahendatuse kohta ka üldisi näpunäiteid, mida silmas pidada valmistumisel lõppvooruks ja järgmise aasta piirkonnavooruks!https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2019_20_pv_hindajate_tagasiside.pdf

teaduskool.ut.ee

www.teaduskool.ut.ee

Piirkonnavooru esialgsed tulemused on nüüd alla laaditavad ELO kodulehelt ja siit: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2019_20_pv_tulemused.xlsx. Apellatsioone saab soovi korral esitada 8. detsembrini ja lõplikud tulemused koos lõppvooru koosseisuga avaldame hiljemalt 16. detsembriks!

teaduskool.ut.ee

teaduskool.ut.ee

Loodusteadused

Täna toimus üle Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor — žürii tänab kõiki tublisid osalejaid ja nende suurepäraseid õpetajaid, kes leidsid aega ja jaksu, et õpilasi ette valmistada!
Ühtlasi palume kõigil osalenud õpilastel hinnata oma olümpiaadikogemust, täites veebipõhise tagasiside küsitluse. Vastajate vahel loosime välja loodusteadusliku sisuga auhindu! Vastata saab eesti ja vene keeles, küsitluse lingid leiate olümpiaadi kodulehelt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/loodusteadused.
Samuti lisasime kodulehele olümpiaadi ülesanded koos lahendustega!

teaduskool.ut.ee 2019/2020. õa olümpiaadi piirkonnavoor toimub 9. novembril 2019 ning lõppvoor Tartus 18.-19. aprillil 2020. Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor

teaduskool.ut.ee

SEB, Graanul Invest ja Swedbank toetavad teaduskooli kaudu noorte arenguvõimalusi

Loodusteaduste olümpiaad sai uue toetaja, kui Tartu Ülikooli teaduskool alustas koostööd AS-ga Graanul Invest! Euroopa üks suurimaid pelletitootjaid soovib panustada loodusteaduste ja puidukeemia süvaõppe pikaajalisse arendamisse, et suurendada noorte teadlikkust selle valdkonna võimalustest. Toetus lubab asuda arendama eksperimentaalülesannete komplekte puidutehnoloogia valdkonnas ja loob noortele võimaluse kohtuda ekspertidega. Ühtlasi hakatakse rahvusvahelistelt võistlustelt medalitega naasvaid õpilasi tunnustama Graanul Investi stipendiumiga. Toetussummadest saavad lisaks ELOle osa põhikooli bioloogiaolümpiaad ja õpilastele lõimitud loodusteaduslikke eksperimendiprogramme pakkuv Uurimislabor. Loe ka põhjalikumat uudist Teaduskooli uute toetajate kohta: https://www.teaduskool.ut.ee/et/uudised/seb-graanul-invest-swedbank-toetavad-teaduskooli-kaudu-noorte-arenguvoimalusi

teaduskool.ut.ee

www.teaduskool.ut.ee

Juba 9. novembril toimub maakonnakeskustes üle Eesti tänavune loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Ettevalmistustöödele on kulunud tavalisest rohkem aega, aga täna lisas žürii ELO kodulehele olümpiaadiks valmistumisel kasulikud märksõnad: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2019_20_pv_marksonad.pdf. Usume, et piirkonnavooru ülesanded saavad olema põnevad, päevakajalised ja paraja raskusega, nii et kindlasti tasub osaleda! Selleks soovib žürii kõigile õpilastele ja nende õpetajatele palju jaksu ja edu!

teaduskool.ut.ee

20.–21. aprillil toimus Tartu Ülikooli Chemicumis 15. Eesti loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor. 50 õpilast tegeles kahes vahetuses toiduainetega seotud uuringutega. Bioloogilise kallakuga eksperimentides uuriti kalja tootmiseks kasutatavate pärmseente eripärasid ning nende tõhusust glükoosi ja maltoosi lagundamisel, Füüsikaline eksperiment nõudis spektrofotomeetrilist analüüsi, et tuvastada ainelahuseid läbiva valguse suhteliste neelduvuste kaudu eri lainepikkustel tootjate poolt maiustustes kasutatud värvained. Keemilises uuringus avanes õpilastel võimalus ise valmis sünteesida üks kookospähklites leiduv ester, misjärel tehti reaktsiooni saadustega ka planaarkromatograafiline analüüs.
Tõsisele tööle pakkusid vaheldust laupäevane külaskäik teaduskeskusesse AHHAA põnevale Robolahingule ning pühapäeval Chemicumis toimunud improteatri Ruutu10 lõbus programm. Tagasiside põhjal jäid õpilased nii ülesannete kui ka vaba aja tegevustega valdavalt rahule.
Piirkonna- ja eksperimentaalse vooru kokkuvõttes tuli olümpiaadi üldvõitjaks Claudia Olev Gustav Adolfi Gümnaasiumist, järgnesid Gregor Ludvig Kikas (Tallinna Reaalkool) ning Kristjan-Erik Kahu (Miina Härma Gümnaasium). Lõppvooru võidu noppis sealjuures Gregor Ludvig, kes edestas napilt Kristjan-Erikut ja Claudiat. Noorema rühma (7. klasside) üldarvestuse parim oli Liisa Pata Tallinna Reaalkoolist, esikolmikusse mahtusid veel Tobias Palm (Tallinna Reaalkool) ja Ainar Tropp (Rakvere Gümnaasium). Lõppvooru arvestuses oli esimese kahe järjestus sama, kolmas oli aga Eva-Maria Raudsepp Tamsalu Gümnaasiumist. Detailse tulemuste tabeliga saab tutvuda olümpiaadi kodulehel: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2018_19_lv_tulemused_.jpg.
Žürii tänab kõiki lõppvoorus osalenud õpilasi tubli eneseületuse eest, samuti õpetajaid ja lastevanemaid, kes nende ettevalmistusele kaasa on aidanud!

drive.google.com

ELO lõppvoor 2019 legend.pdf

Seekordse lõppvooru legendist selgub, et kaalul on rohkem kui punktid ja kohad! :) https://drive.google.com/file/d/145ThOVuRzlBzj_3NqWU-vu7GY_UAN-fO/view?usp=sharing

drive.google.com

Juba homme ongi käes – loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor Tartu Ülikooli Chemicumis! Žürii ja korraldustoimkond on teinud usinasti tööd ning jõudnud ettevalmistustega lõpusirgele (vt paari lisatud pilti sellest nädalast). Tahaksime loota, et seekordsed eksperimendid said huvitavad, õpetlikud ja vaheldusrikkad. Ühtlasi soovime kõigile osalejatele toredat olümpiaadikogemust ja tublit eneseületust!

www.teaduskool.ut.ee

Loodusteaduste olümpiaadi tänavune lõppvoor toimub lihavõttepühade ajal, 20.–21. aprillil, asukohaks ikka TÜ Chemicum! Žürii on hoogsalt tegelemas eksperimentide arendamisega ja peagi tasub alustada ettevalmistusi ka lõppvooru kutsutud õpilastel. Selleks kasulike märksõnadega saate tutvuda: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2018_19_lv_marksonad.pdf. Edukat valmistumist ja kohtumiseni Chemicumis!

teaduskool.ut.ee

Põhjalikumat ülevaadet Eesti võistkonna edukast reisist Botswanasse rahvusvahelisele loodusteaduste olümpiaadile (IJSO) saab nüüd lugeda TÜ Teaduskooli veebilehelt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/uudised/eesti-opilased-naasesid-botswanast-rahvusvaheliselt-loodusteaduste-olumpiaadilt-uhe-hobe. Eesti tiimi ja mentorite ühispildil on vasakult: Rudolf Bichele (koordinaator, bioloogia mentor), Robin Aleks Kavald (Tartu Veeriku Kool), Henriete Toomlaid (Pärnu Mai Kool), Mihkel Jakobson (Tallinna Reaalkool), Peeter Aleksander Randla (Tallinna Inglise Kolledž), Liis Siigur (Miina Härma Gümnaasium), Kristjan Tropp (Rakvere Gümnaasium), füüsika mentor Hans Daniel Kaimre ja keemia mentor Ida Rahu.

www.teaduskool.ut.ee

Piirkonnavooru lõplikud tulemused on alla laaditavad siit: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2018_19_pv_tulemused.xlsx Võrreldes 11.12. avaldatud esialgsete tulemuste versiooniga jäi pingerida samaks, nagu ka lõppvooru koosseis. Õnnitlused lõppvooru pääsenutele ja nende tublidele õpetajatele! Sel õppeaastal toimub loodusteaduste olümpiaadi eksperimentaalne lõppvoor kevadpühade ajal, 20.–21. aprillil 2019. Ettevalmistumiseks kasulikud märksõnad avaldame hiljemalt veebruari lõpuks. Esialgu aga soovime kõigile toredat jõuluootust!

teaduskool.ut.ee |i B?nϮ"PQ^E10)4In1TF &&,i4›XQ3βKZۑE]BEd)62ۘhHi%LP-&$l }7=ƕ4v uP &LK#,z GXuncf'+eB_0pt1۬7kEy5N8H}F;PK'" W PK t^M xl/drawings/vmlDrawing1.vmlUn0^q״0bCܶ[EVb5hHGNt=ֈ-|$ldvV5y 63e%ڮ2n>̣0`UƷ,m}ZgD(TP+K%J *ʢ@*S(iT mt0tac UTf`R >B"$#kORT{f5y>ԗVFlaᨋJԬH'5T3 q[+߷1] g^&͒4Gݓ3QSNkeƫݮ~i...

www.teaduskool.ut.ee

Vabandame väga koos esialgsete tulemustega lubatud hindajate tagasiside hilinemise pärast, kuid nüüd on kõigil huvilistel võimalik tutvuda põhjaliku ELO piirkonnavooru ülesannete tagasisidega meie Teaduskooli lehel: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2018_19_pv_hindajate_tagasiside.pdf.
Eraldi on kommenteeritud iga üksikülesande keskmist lahendatust, tüüpvigu, samuti nutikamaid ja humoorikamaid vastuseid. Lisaks on pikemalt peatutud valik- ja vabavastuseliste ning arvutusülesannete lahendamisel. Žürii jagab ka hulga soovitusi, mis aitavad loodetavasti nii õpilastel kui õpetajatel järgnevateks aineolümpiaadideks veel paremini ette valmistuda.

teaduskool.ut.ee

ijso2018.ub.bw

IJSO BOTSWANA 2018

Äsja laekusid lühiuudised kaugest Botswanast, rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt (IJSO), kus täna toimus autasustamistseremoonia. Hea meel on teatada, et medalirõõmu jätkus tänavu kõigile meie võistlejatele: Liis Siigur Miina Härma Gümnaasiumist teenis välja hõbemedali suurepärase koondtulemusega 88 punkti 100 võimalikust. Kõik viis ülejäänud Eesti võistlejat (Mihkel Jakobson Tallinna Reaalkoolist, Robin Aleks Kavald Tartu Veeriku Koolist, Peeter Aleksander Randla Tallinna Inglise Kolledžist, Henriete Toomlaid Pärnu Mai Koolist ja Kristjan Tropp Rakvere Gümnaasiumist) tegid tugeva tulemuse ja said kaela pronksmedalid! Palju õnne medalistidele ja nende tublidele õpetajatele ning sujuvat kojunaasmist Eesti tiimile! IJSO 2018 kohta leiab lähemat infot selle kodulehelt: http://ijso2018.ub.bw/index.html

ijso2018.ub.bw The Ministry of Basic Education in collaboration with Botswana Science Association hosts the 15th International Junior Science Olympiad in Gaborone from the 2nd December until 11th December 2018.More than 50 countries are expected to take part in the 15th edition of IJSO.

drive.google.com

ELO piirkonnavooru tulemused 2018_19 esialgne 05.12.xlsx

PIIRKONNAVOORU ESIALGSED TULEMUSED!
Uusim versioon piirkonnavooru esialgsetest tulemustest asub: https://drive.google.com/file/d/1zn9Wx8cbbPX-vB7mfsGcTf1ZPasifcJl/view?usp=sharing
NB! Failis on võrreldes esimese versiooniga parandused lõppvooru kandidaatide lehel ning äsja TÜ teaduskooli jõudnud värske andmekaitse üldsuunise tõttu on tabelist eemaldatud õpilaste koolid ja sünniaastad. Samalt lehelt leiate ka info apelleerimisvõimaluste kohta: vastava õigusega õpilased saavad soovi korral apellatsioonid saata 12. detsembrini meiliaadressil [email protected]. Lõplikud tulemused avaldame olümpiaadi kodulehel ja Facebookis hiljemalt 17. detsembril.
Tõenäoliselt juba täna õhtul lisandub hindajate tagasiside kokkuvõte, mis tõotab tulla väga huvitav! Samuti saab veel selle nädala lõpuni meie kodulehel täita õpilase tagasiside küsimustikku.
Lisaks on sel nädalal kuus Eesti õpilast võistlemas Botswanas rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil (IJSO). Hoidkem neile pöialt ja lootkem häid uudiseid - tulemused selguvad järgmisel esmaspäeval!

drive.google.com

teaduskool.ut.ee

Loodusteadused

Tänaseks on kõik piirkonnavooru tööd Tartusse saabunud ja hindajatele välja jagatud - ilmselt postiteenistuse tõrgete tõttu jõudsid Narva ja Raplamaa saadetised meieni alles sel nädalal. Siiski on žürii juba alates reedest hindamisega tegelemas ja punktitabel täieneb jõudsalt iga päevaga! Kokku laekus sel aastal 349 olümpiaaditööd 13 maakonnast (kahjuks jäid tänavu kõrvale Valgamaa ja Läänemaa). 83% töödest lahendati eesti keeles ja 17% vene keeles. Osalejate sooline jaotus oli sel korral täpselt 50-50! Tavapäraselt olid kõige arvukamalt esindatud 8. (65%) ja 7. klassid (33%), aga kaasa lõid ka mõned õpilased 6. ja 9. klassidest. Piirkonnavooru tagasiside küsitlusele on juba vastanud ligi sada õpilast - suur aitäh teile! Kõik ülejäänud saavad seda jätkuvalt teha meie kodulehel: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/loodusteadused

teaduskool.ut.ee 2018/2019.õa. olümpiaadi piirkonnavoor toimub 10. novembril 2018 ning lõppvoor Tartus 20.-21. aprillil 2019. Hea piirkonnavoorus osaleja, täname sind olümpiaadile tulemast!

teaduskool.ut.ee

Loodusteadused

Loodusteaduste olümpiaadi žürii tänab kõiki tänases piirkonnavoorus osalenud õpilasi ja nende valmistumisele kaasa aidanud õpetajaid - usume, et osavõtt oli vähemalt pool võitu! Võistlustööd asuvad nüüd rändama Tartusse, kus žüriil seisab ees ajamahukas hindamine - esialgsed tulemused avaldame hiljemalt 1. detsembril. Aga juba praegu saab iga osalenu meie kodulehel https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/loodusteadused äsja kogetud piirkonnavooru kohta arvamust avaldada (NB! Auhinna võimalus!) ning tutvuda ülesannete õigete lahendustega.

teaduskool.ut.ee 2018/2019.õa. olümpiaadi piirkonnavoor toimub 10. novembril 2018 ning lõppvoor Tartus 20.-21. aprillil 2019. 2018/2019.õa. Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor

teaduskool.ut.ee

Loodusteadused

Loodetavasti käib koolides üle Eesti juba hoogne ettevalmistus tänavuseks loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavooruks, mis toimub laupäeval, 10. novembril. Selleks kasulikud märksõnad (NB! muudetud 22.10!) ja olümpiaadi juhend on leitavad meie kodulehelt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/loodusteadused. Piirkonnavooru ülesanded on juba valmis ning võime vihjata, et seekordne olümpiaad tuleb huvitav, õpetlik ja paraja raskusastmega – tasub kindlasti osaleda! Soovime kõigile head valmistumist ja tublit eneseületust piirkonnavoorus!

teaduskool.ut.ee 2018/2019.õa. olümpiaadi piirkonnavoor toimub 10. novembril 2018 ning lõppvoor Tartus 20.-21. aprillil 2019. 2018/2019.õa. Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor

Head uudised Ljubljanast!
28. aprillist 5. maini toimus Ljubljanas Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad, kus osales 156 õpilast 25 riigist.
Selles karmis konkurentsis esinesid suurepäraselt mõlemad Eesti võistkonnad. Võistkondlikus eksperimentaalses võistluses sai teise koha ja kuldmedalid Eesti A-võistkond koosseisus Hanna-Riia Allas (Tartu Veeriku kool), Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool) ja Sofia Marlene Haug (Gustav Adolfi Gümnaasium). Meie B-tiim tuli 52 võistkonna hulgas 8. kohale, hõbemedalid teenisid Martin Rahe ja Anna Pauliina Rumm (Tallinna Reaalkool) ning Konstantin Dukatš (Narva Keeltelütseum). Olümpiaadi võidukarika viib koju Tšehhi A-võistkond, Eesti järel tuli kolmandaks Sloveenia A-võistkond.
Mentoritena juhendasid õpilasi Rudolf Bichele, Joana Jõgela ja Kaur Kristjuhan. Eesti õpilaste osalemist olümpiaadil rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

Fotol võistkond ja mentorid pärast autasustamistseremooniat, vasakult: Martin Rahe, Konstantin Dukatš, Anna Pauliina Rumm, Sofia Marlene Haug, Kaarel Kivisalu, Hanna-Riia Allas, Joana Jõgela, Kaur Kristjuhan ja Rudolf Bichele.

photos.google.com

22.04.18 ELO lõppvooru tagasiside joonistused

Seekordne lõppvoor osalejate silme läbi: valik tagasiside ankeedi tagaküljele tehtud joonistusi. https://photos.app.goo.gl/MTva9vR4S6UCciaG9

photos.google.com 7 new photos · Album by Jaanus Uibu

tartu.postimees.ee

Tartu õpilased näitasid loodusteaduste olümpiaadil tarkusi

ELO lõppvooru kajastati ka Postimehes: https://tartu.postimees.ee/4480926/tartu-opilased-naitasid-loodusteaduste-olumpiaadil-tarkusi

tartu.postimees.ee Kevadisel koolivaheajal leidis aset Eesti loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor, mille ülesanded olid pühendatud Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale.

Eesti Loodusteaduste Olümpiaad's cover photo

ELO eksperimentaalne lõppvoor 21.-22.04.2018

Pildistas Jaanus Uibu

Pildistas Jaanus Uibu

Üldvõitja Mihkel Jakobson mikrovetikate paljunemiskiirusi võrdlemas

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Ravila 14A
Tartu
50412
Other Education in Tartu (show all)
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus
Vanemuise 35
Tartu, 51003

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste esinduskogu. Õpilasesindusse kuulub 2019/2020. õppeaastal 22 liiget.

Fotograaf Susan Must Fotograaf Susan Must
Tartu, TALLINN

Portreefotograaf Tartus & Tallinnas. Olen suhtumisega, et lihtsuses peitub võlu, jäädvustan ehedaid momente graatsilisel moel ♡

SPARK Makerlab SPARK Makerlab
Narva Maantee 3
Tartu, 51009

SPARK Makerlab IS A WORKSPACE in MIDDLE of Tartu, where every maker, artist, builder, DIY enthusiast or just a curious person is welcome to make & create!

Tantsustuudio Carol Tantsustuudio Carol
Tamme Pst 1
Tartu

Kui sulle meeldib liikuda ja väljendada ennast tantsu kaudu, siis on just see õige koht Sinule! Registreeri ennast liikmeks www.carol.ee

Eesti füüsikaolümpiaad Eesti füüsikaolümpiaad
Ravila 14c
Tartu, 50411

Eesti füüsikaolümpiaad on pikaajaliste traditsioonidega koolinoorte füüsikavõistlus.

Tartu Laste Turvakodu Tartu Laste Turvakodu
Tiigi 55
Tartu, 50410

Tartu Laste Turvakodu ametlik infokanal

English for Dentists English for Dentists
Pärnu Mnt 139f
Tartu, 11317

Dental education

Tartu Teaduspark Tartu Teaduspark
Riia 181a
Tartu, 50411

Loodud rohkem kui 20 aastat tagasi, et aidata ettevõtetel kasvada.

Kolm Põrsakest Kolm Põrsakest
Lai 6
Tartu

Eesti sigaägedaim teadusteater ning teadushuviringide korraldaja. Tellimine: www.kolmporsakest.ee [email protected]

Klassikaline filoloogia Klassikaline filoloogia
Tartu Ülikooli Klassikalise Filoloogia Osakond. Lossi 3
Tartu, 51003

Klassikaline filoloogia on eriala, mis sobib kõigile keele-, ajaloo-, kirjanduse- ja kultuurihuvilistele. Õppida saab nii vanakreeka kui ka ladina keelt. Loe huvitavat lisaks blogist "Klassikud maailmas": https://klassikudmaailmas.wordpress.com/

Beebiviiplemine Beebiviiplemine
Tartu

Su beebil on, mida öelda! Tule uuri lähemalt, kuidas Beebiviiplemisega beebide ja väikelaste arengut ja eneseväljendustahet toetada. Aitame sul oma last paremini mõista juba enne tema esimesi sõnu! #Beebiviiplemine #suhtlusennesõnu #sõnadetaside

Kaaren Kaaren
Tartu

Sul on põnev teema, aga mõtted on ummikus? Ei ole päris kindel, kuidas õiget infot leida? Mõte kaitsmisest tekitab külmavärinaid?