Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS)

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS)

Comments

We kindly invite you to 5th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium, which will be held virtually on 26 June 2020. Colloquium date: 26 June 2020 Colloquium time: 8:50-17.00 (Time zone – UTC/GMT+3:00) Organizers: Kaunas Region Society of Oncologists, Hematologists and Transfusiologists Lithuanian University of Health Sciences Lithuanian University of Health Sciences Medical Faculty Institute of Oncology Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics The Colloquium is intended for hematologists, pediatric hematologists, transfusiologists, clinical toxicologists, allergologists and clinical immunologists, medical oncologists, radiation oncologists, doctors of laboratory medicine, geneticists, biologists, pathologists and doctors of other specialities, scientists and nurses involved in hematopoietic stem cell transplantation. Colloquium admission is FREE OF CHARGE More information and registration: www.KIHOC.lt
Värskeima ja tõenduspõhise info viirustest hoidumise ja koroonaviiruse kohta leiad Terviseameti FB lehelt ja veebilehelt www.koroonaviirus.ee
On the 31st of January, the registration for the main event of the coming spring - BIMCO 2018 will end ! http://bim.co.ua You have only a few months to choose a theme, provide your research and select a form of participation. Enjoy Free publication and online participation this year ! Do you see yourself as a scientist? Your preference is BIMCO! Do you want to set new goals and to pursue them? Your way to success is BIMCO! Do you want to establish new relationships with people in your professional life? Your meeting point is BIMCO! Are you yet to chose your pathway, still having some hesitation? Visit our great city and enjoy the scenes. http://chernivtsiguide.com/ Hesitate no more!, we'll meet you in Chernivtsi, Ukraine on 4th-6th of April, 2018, where the best students from different cities and countries will show you how bright and exciting science can be. BIMCO - your way to self-improvement!
On the 31st of January, the registration for the main event of the coming spring - BIMCO 2018 will end ! http://bim.co.ua You have only a few months to choose a theme, provide your research and select a form of participation. Enjoy Free publication and online participation this year ! Do you see yourself as a scientist? Your preference is BIMCO! Do you want to set new goals and to pursue them? Your way to success is BIMCO! Do you want to establish new relationships with people in your professional life? Your meeting point is BIMCO! Are you yet to chose your pathway, still having some hesitation? Visit our great city and enjoy the scenes. http://chernivtsiguide.com/ Hesitate no more!, we'll meet you in Chernivtsi, Ukraine on 4th-6th of April, 2018, where the best students from different cities and countries will show you how bright and exciting science can be. BIMCO - your way to self-improvement!

Eesti arstiteaduse tudengeid ühendav organisatsioon. Kontakt: [email protected]

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on Tartus tegutsev Eesti arstiteaduse tudengeid ühendav organisatsioon. Meie eesmärgiks on läbi ühiste ettevõtmiste arendada tulevaste arstide kollegiaalseid suhteid ning seista hea Eesti tervishoiu ja meditsiinihariduse tuleviku eest. Selle kõigega paralleelselt pakume võimalust võtta osa erinevate töögruppide tegemistest ning selle kaudu teostada oma häid ideid, omada praktikakogemust välismaal, laiendada oma silmaringi ning arendada end tulevase arstina. EAÜSi alalised töögrupid on: Teadusgrupp, Hariduse ja Eetika töögrupp, Välisvahetuse töögrupp, Seksuaaltervise töögrupp, Spordigrupp, Rahvatervise töögrupp, Rahu- ja inimõiguste töögrupp, Jätkusuutlikkuse töögrupp ning EAÜSi häälepael Curare. Omale sobiva seltskonna leidmiseks tule uudista erinevaid töögruppe sügislaadal ja sügispiknikul. Lisaks sellele on EAÜS on ka maailma ühe suurima tudengiorganisatsiooni IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) liige. 2012. aastast ka Eesti Arstide Liidu assotsieerunud liige. Ootame kõiki liituma - üheskoos oleme tugevamad! TERVES INIMESES ÕNNELIK EESTI EstMSA Estonia is a non-governmental organization consisting mainly of Estonian medical students. It is a proud member of the International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) loodi ajavahemikus 1989-1991 ning kinnitati isikliku registreerimisnumbriga aastal 1991! Meie organisatsiooni kuulub hetkel ligi 350 liiget. Algselt moodustati EAÜS selleks, et võidelda TÜ arstitudengite ajateenistusse värbamise vastu. Asutajaliikmeteks olid Tarmo Kariis, Ivo Valter jt. Oli vaja ühtset organisatsiooni, kes koordineeriks TÜ suurima üliõpilaste arvuga teaduskonna üliõpilaselu. Nüüdseks on üliõpilaste huviga saavutatud õppekavas ka vastav aine ning arstiks õppivad noormehed ei pea tulevikus ajateenistusse minema – on niigi loogiline, et kriitilises olukorras aitame meditsiinilise abiga. EAÜSi missiooniks on luua arstitudengitele võimalusi enda igakülgseks arendamiseks ja eneseteostuseks, tugevdada tervislikke hoiakuid ühiskonnas ningosaled Eesti tervisehoiusüsteemi kujundamisel. Meie tegevusi viivad ellu meie töögrupid: rahvatervis, seksuaaltervis, rahu-ja inimõigused, haridusgrupp, kliiniline välisvahetus, teadusgrupp, spordigrupp, meie oma ajakiri Curare ja jätkusuutlikkuse töögrupp. Korraldame erinevaid koolitusi ja teabepäevi nii tulevastele arstidele kui ka inimestele väljaspool arstiteaduskonda. Lisaks sellele osaleme aktiivselt aruteludes, mis puudutavad meie tervishoiu tulevikku. Leiame, et noorte kaasamine on ainuõige viis, kuidas hoida ühte riigi olulisemat sektorit pidevas arengus. Juba 2003. aastal alguse saanud arutelu abiarstide süsteemi loomise vajalikkusest Eestis jõudis esimese väravani 2010. aasta 16.detsembril, mil Riigikogus kinnitati Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus, mille kohaselt on pärast 4 kursuse lõppu võimalik arstitudengitel töötada haiglates ning perearstikeskustes abiarstina. Antud võimalus toetab mitmeid valdkondi, mis on tulevases arstielus äärmiselt olulised: arstile omase vastutuse tajumine algab juba tudengipõlvest, tudengid omandavad meeskonnas töötamise kogemuse ning töötavad oma õpitaval erialal! Süsteemi loomise üheks eesmärgiks on anda noortele parem teadmine kodumaal toimivatest meditsiiniasutustest ning tuua koju teadmine, et ka Eestis töötamine on variant. Esimene suvi tõestas, et abiarstina töötamine motiveeris oma elu rohkem Eestiga siduma. Lisaks kohalikul tasandil tegutsemisele on EAÜS ka ülemaailmse arstitudengite liidu IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) liige. Antud organisatsioon on ühtlasi ka suurim tudengiorganisatsioon maailmas. Lisaks pidevalt toimuvatele üritustele toimub EAÜSi vahendusel ka kliiniline ja teaduslik välisvahetus, mille raames igal suvel 35 Eesti tudengit sõidab laia maailma omandama praktikat mõnes haiglas või laboris. Samal ajal on samadest maadest külalisüliõpilased ka Eestis! Teeme koostööd ka mitmete teiste organisatsioonidega ning eduka koostöö võtmeks on teineteise kuulamine! Argumenteeritud ideed on alati väärt arutamist ning üheskoos ollakse tugevamad, kui eraldi. Meie unistame sellest, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis! EstMSA Estonia is a non-governmental organization consisting mainly of Estonian medical students. It is a proud member of the International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

Mission: 1)Luua arstitudengitele võimalusi enda igakülgseks arendamiseks ja eneseteostuseks 2)Tugevdada tervislikke hoiakuid ühiskonnas 3)Osaleda Eesti tervisehoiusüsteemi kujundamisel

Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu õnnitlus tänastele lõpetajatele!

EAÜS soovib kõigile värsketele arstidele samuti edu edasisel teekonnal ning jätkuvat teadmistehimu! Loodame, et oleme teile õpingute jooksul pakkunud enesearendusvõimalusi ning ka lihtsalt toredaid hetki teiste arstitudengite seltsis. Tuult tiibadesse!

Arstide liidu õnnitlus tänastele lõpetajatele.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)

10. juunil avaldati Eesti Päevalehes artikkel seoses seadusemuudatusega, mis võimaldaks alaealisel noorel vanema nõusolekuta psühhiaatrilt abi saada. Kuna see küsimus pole aga siiani leidnud lahendust, näevad Eesti noorte ja vaimse tervisega tegelevad organisatsioonid vajadust põhjendada seadusemuudatuse olulisust. Ühiselt seistakse selle eest, et Eesti Vabariigis oleks kvaliteetne psühhiaatriline abi võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele abivajajatele.

Koos kümnete tuhandete noortega seisame võrgustikuna ühiselt selle eest, et psühhiaatriline abi oleks võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele!

Vedasime eest pöördumist Riigikogu sotsiaalkomisjonile, kus koostöö liikmesorganisatsioonide ja partneritega tõime välja põhjused, miks seadusmuudatus, millega Riigikogu praegu silmitsi seisab, on väga oluline ja vajalik.

"Aprilli lõpu seisuga on 2020. aastal Eestis enesetapu teinud juba seitse alaealist. Lisaks sellele numbrile on hinnanguliselt veel palju noori, kes on sooritanud enesetapukatse või sellele mõelnud. Juba üksainus endalt elu võtnud alaealine peaks olema piisav põhjus, et vähendada barjääre abini pääsemiseks."

Loe noorte ja vaimse tervisega tegelevate organisatsioonide seisukohti: https://enl.ee/2020/06/15/noortega-tegelevad-organisatsioonid-juba-uksainus-endalt-elu-votnud-alaealine-peaks-olema-piisav-pohjus-et-vahendada-barjaare/

Loe Delfis avaldatud artiklit: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/noorteorganisatsioonid-psuhhiaatriline-abi-peab-olema-vordselt-kattesaadav-koigile-ka-alaealistele?id=90172107

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS)

Tervis pole ainult haiguse puudumine, vaid täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Inimese tervist mõjutavad mitmed ühiskondlikud tegurid nagu haridustase, sissetulek, elukeskkond, aga ka diskrimineerimine ja kohalik poliitika. Saavutamaks parima tervisetulemi, peavad riik ja selle elanikud arvestama tervise kõikide aspektidega. Meie kõigi ülesanne on pühenduda inimõiguste tagamisele ning nii sõnades kui tegudes kanda edasi sõnumit, et igal inimesel on õigus võrdsele kohtlemisele ja väärikusele. Need õigused on võõrandamatud ja ei sõltu inimese soost, vanusest, rassist, rahvusest, religioonist ega orientatsioonist. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts avaldab toetust kõikidele, kes seisavad tumedanahaliste inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest. Selleks, et kõige tervemad inimesed elaksid Eestis, on hädavajalik tagada õiglus, võrdsus ja kaasatus. Eestis pole diskrimineerimisele kohta.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tunnistab probleemi olulisust ja näeb vajadust pöörata teemale edaspidigi tähelepanu.

Health is not merely the absence of disease or infirmity, but a state of complete physical, mental and social well-being. Multiple societal factors influence our health, such as education, income and the environment, but we cannot overlook the role of discrimination and political decisions. In order to achieve the highest attainable standard of health, the state and its residents need to consider all aspects of health. Each and every one of us needs to commit to protecting human rights in our words and actions, to carry a message that every person has a right to fair treatment and dignity. These rights are inalienable regardless of gender, age, race, nationality, ethnicity, religion or orientation. The Estonian Medical Students’ Association stands with those demanding equal treatment and rights for black people. Ensuring equity, inclusiveness and non-discrimation is essential to achieving the best health outcome possible of all people living in Estonia. There is no place for discrimination in our country.

The Estonian Medical Students’ Association acknowledges the importance and severity of this issue and is planning further involvement in the future.

Здоровье- это не только отсутствие болезни или слабости, но и абсолютное физическое, духовное и социальное благополучие. На здоровье человека влияют многие общественные факторы, такие как образование, доход, окружающая среда, а также дискриминация и местная политика. Для достижения наилучшего уровня здоровья, государство и его граждане должны считаться со всеми аспектами здоровья. Задача каждого из нас задуматься об обеспечении прав человека и как на словах, так и на действиях доносить до окружающих мысль того, что у каждого человека есть право на равное обращение и достоинство. Эти права неотчуждаемые и не зависят от пола, возраста, расы, национальности, религии или ориентации человека. Эстонское общество студентов-врачей выражает поддержку всем, кто отстаивает обеспечение равных прав человека и равного отношения к темнокожим. Для того, чтобы в Эстонии жили самые здоровые люди, необходимо обеспечить справедливость и равноправие в отношении всех жителей. В Эстонии нет места дискриминации.

Эстонское общество студентов-врачей планирует в будущем обязательно заняться этой темой тщательнее.

#blacklivesmatter

International Federation of Medical Students' Associations

Täna on rahvusvaheline keskkonnapäev, mille puhul arstitudengid üle maailma pööravad tähelepanu keskkonnatervisele ja sellele, miks just nemad tulevaste tervishoiutöötajatena keskkonnast hoolimisele pühenduvad!👨‍⚕️🌳👩‍⚕️
Vaata täpsemalt IFMSA FB lehelt, kuidas saaksid Sina panustada tänase päeva puhul ning viska pilk peale videole.👇😉
Ilusat rahvusvahelist keskkonnapäeva!💚
PS. Videos on ka EAÜS (EstMSA) esindatud😍

[World Environment Day - Campaign] [Day 4]

We want to share this empowering video made with the submissions of our members all over the world. We wanted to hear your voice, what is the importance of environmental care in health care? And here it is, the message is clear: We commit to a healthier world, to a healthier planet! Reasons are more than enough. What about you?

Watch & share this video to spread the message and empower millions of others! It's our time to make a change.

Toora Alliksoo, hetkel enda ametiaega lõpetav EAÜSi välisasjade asepresident, kirjutas maikuu Eesti Arsti ajakirjas abiarstinduse süsteemist. Abiarstinduse süsteemi arendamisega on EAÜS tegelenud aastast 2007. Abiarstide rakendamisest saavad kasu nii arstitudengid, tervishoiuasutused kui ka patsiendid. Tudengid tunnevad, et tänu abiarstinduse süsteemile on paranenud nende ettevalmistus tööks arstina ning tervishoiuasutustes on abiarstid aidanud vähendada töökoormust.

Kuigi süsteemi hinnatakse kõrgelt, on sellel veel arenguruumi. EAÜS üksi ei suuda kõiki muudatusi ellu viia, seega on siinkohal vajalik riigi, tervishoiuasutuste ja mitmete organisatsioonide omavaheline koostöö. Abiarstinduse süsteemi arendamine toob suuremat kasu kõigile osapooltele ning arstitudengite kui tulevaste kolleegide toetamine suurendab Eesti tervishoiu järjepidevust ja ravikvaliteeti.

Kes aga täpsemalt on abiarstid, mis on nende võimalikud tööülesanded ning mis on abiarstinduse süsteemi kitsaskohad? Sellest loe lähemalt artiklist: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16540/11481?fbclid=IwAR2fdmU0Q_eAOkJnneROUsx_IAzGWUsiYBdADcvirgya5UxQbTyLpa6zD5g

curare.ee

6 aastat ja juba kõrgharitud – CURARE

🎓 Kolmanda kursuse sisepropedeutika konspektist tuttav lause "Arstliku sümboolikaga enda ehtimine on reeglina iseenesest mööduv lastehaigus" ei kehti enam kaks tundi tagasi 6. kursuse lõpueksamiga alustanud peatselt noorte ja värskete arstide kohta! Kuigi sel aastal kõik Linkbergi auditooriumis seda ei kirjuta, ei jää traditsiooniline intervjuu kolme lõpetajaga ilmumata.
✍️ PS! Comeback'i teeb ka Myrk ning paljudele varasemast tuttavaks saanud Curares ilmunud luulenurk!

curare.ee Kui muutuste tuuled saadavad sel kevadel kõiki, siis esmakordselt istusime ka lõpetajatega maha hoopis igaüks oma ekraani taha, et esmaspäeva õhtul veidi auru välja lasta ning vaadata nii minevikku kui tulevikku.

Märtsikuu Seltsikaks valiti Helen Lokke!

Helen on jõudsalt tegutsenud keskkonnatervise teemadel nii ajutise keskkonnatervise töögrupis kui ka Keskonna Noortenõukogus Keskkonnaministeeriumis. Viimases on paistnud silma oma erakordse pealehakkamisega korraldades kliimamuutuse lektorite koolituse ja võttes osa kõikvõimalikest kohtumitest ning konverentsidest. Ajutise keskkonnatervise töögrupis on Helen üks edasiviivaid jõude dokumendi kirjutamisel ja projektide tegemisel. Helen on tõeline inspiratsiooni- ja motivatsiooniallikas!

Aitäh, et panustad Seltsi ning võtad sõna keskkonnatervise teemadel!

Jõudu järgmistes tegemistes ning oled alati oodatud Seltsi enda väärtuslikku panust andma!

EAÜSi elundidoonorluse projekt “Elupäästev kingitus” võitis OLE ROHKEM Auhinnad 2020 aasta teo auhinna! OLE ROHKEM auhinnad on tudengite ja tudengiorganisatsioonide tunnustamine ühiskonna arendamisel tehtud töö eest. Sellise tunnustuse saamine on suur au ja me oleme ääretult tänulikud kõigile, kes selles projektis kaasa lõid. Eriline tänu läheb inimestele, kes jagasid oma personaalset lugu ja seeläbi motiveerisid nii meid kui ka kõiki teisi. Aitäh teile! Te olete nii inspireerivad!

Kampaania visuaalse poole taga oli Anneli Kripsaar, kelle ilus graafiline disain kaunistas veebilehte ja pilte. Projektijuht ja teemaõhtute korraldaja oli Merili Pärn, kelle sihikindlus ja töökus viis selle projekti nii kaugele, kui ta lõpuks jõudis. Teine projektijuht oli Oliver Tomson, kelle fotod ja intervjuud aitasid jutustada meie kampaania kangelaste lugusid.

Aitäh kogu abi ja nõustamise eest: Veiko Lillipuu, Meeri Rahn, Virge Pall, Andrei Mjakišev, Kristiina Paju, Taur Lillestik, kogu juhtkond ja seltsikad.

Suur aitäh Eesti Haigekassa, et te seda projekti märkasite ja selle üleriigiliseks viisite.

Ning viimaks - suur tänu kõikidele, kes end elundidoonorina kirja panid! Rohkem infot antud teema kohta saab lugeda siit: www.elundidoonorlus.ee

Elupäästev kingitus

Juba täna toimub Ole Rohkem auhinnagala, kus Aasta teo kategoorias on nomineeritud kolm projekti, kus EAÜS oli kaasatud: Keskkonnanädal, Noorte Keskkonnanõukogu ja Elupäästev kingitus. Aasta tegu on projekt, üritus või aktsioon, mis on pälvinud laiahaardelise tudengite huvi ja on märkimisväärse ühiskondliku mõjuga.

Elupäästev kingitus on EAÜSi poolt 2019. aastal loodud kampaania, mille eesmärgiks oli suurendada inimeste teadlikkust elundidoonorlusest. Valmis lühike video, kus projektijuhid Merili Pärn ja Oliver Tomson räägivad kampaaniast lähemalt. Vaadake videot ja kell 19:00 algab juba virtuaalne auhinnagala OLE ROHKEM ürituse lehel: https://www.facebook.com/events/266165774388503/

Eile valis uus juhatus järgnevaks aastaks ametnikud - uuele arendusjuhi kohale valiti Liisa Marie Kerner, pressiesindajaks Elis Tiivoja ning veebihalduriks Kaarel Ernits.
Lisaks valiti sügisese üldkoosolekuni ajutise keskkonnatervise töögrupi juhiks Hanna Kuld ning haridusgrupi juhi kohusetäitjaks Katariina Idla.
Edu kõigile uutes ametites!

Jätkuvad otsingud teadusgrupi ning rahu ja inimõiguste töögrupi juhtide kohusetäitjate kohtadele.

Igal aastal annab Tartu Kultuurkapital välja kolm Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali 200-eurost stipendiumi, mille eesmärk on tunnustada tublisid tudengeid, kes on eriliselt paistnud silma oma panusega Eesti meditsiini tulevikku teadustöö ja/või vabatahtliku tegevusega. Lisaks stipendiumile saavad need imetlusväärsed Seltsikad ka 50€ väärtuses Krisostomuse raamatupood kinkekaardid.
Meil suur rõõm kuulutada välja 2020. aasta stipendiaadid: Aana-Liisa Kaste, Triinu Johanna Lume ja Taur Lillestik, kes panustavad igapäevaselt EAÜSi unistusse, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis. Soovime teile palju-palju õnne!

Ilusat rahvusvahelist bioloogilise mitmekesisuse päeva!🌳
Tänase päeva tähistamiseks koostas ajutise keskkonnatervise töögrupp väikese ülevaate, kuidas inimtervis on seotud elurikkusega. Kutsume kõiki üles elurikkusele ja enda käitumismustritele mõtlema!🌏
Päeva jooksul jagatakse EAÜS-i instagrami kontol teemakohast infot - https://www.instagram.com/eays.ee/! Hoia silm peal!😉

🌿 Täna, 22. mail, tähistatakse rahvusvahelist elurikkuse päeva! 🌿

Termin elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus tähistab elusorganismide mitmekesisust nii geneetilisel, liigilisel kui ökosüsteemide tasandil. 🐝🐋

Bioloogiline mitmekesisus kujundab tingimusi Maal, hoides veekogude, mullastiku ja õhu omadusi inimesele kui liigile sobivana, millest sõltub inimkonna varustatus toidu ja puhta veega. 🌍🥗💧

Elurikkus pakub ka erinevaid vaimseid väärtuseid nagu teadus (biomimikri, farmatseutilised avastused), spirituaalsus ja emotsionaalne heaolu. Seega on elurikkus inimeste vaimse ja füüsilise tervise üks olulisemaid alustalasid!

Liikide ja ökosüsteemide hävimine ei seostu tavaliselt esimese mõttena inimtervisega - ometi on inimtervis pea alati sündmuste ahela oluline lüli. Näiteks…

👉🏽 tolmeldajate arvukus langeb → toit ei kasva → nälg

👉🏽 linnu-/nahkhiireliik sureb välja → teatud putukaid ei sööda enam ära

→ levivad enim nende putukate edasikantavad inimeste nakkushaigused.

→ levivad enim nende putukatega edasikantavad taimede/loomade nakkushaigused → toit ei kasva → nälg.

→ tegemist on taimekahjurist putukaga→ toit ei kasva → nälg.

→ tegemist on puitu hävitava putukaga → puitmaterjali kadu (ehitusmaterjal, sooja allikas); CO2 sidumine puude poolt jääb ära → kasvuhoonegaasiefekt → kliimamuutused ja sellest tulenevad probleemid.

→ mõjutada saab ökosüsteem komplekssemalt läbi toiduahela. Kuna ökosüsteemid kujunevad aegamööda harmoonilises tasakaalus, siis äkiline (inim)sekkumine võib käivitada sündmuste jada, mis viib ökosüsteemide hävimiseni.

👉🏽 korallrahude hävimine → kaovad paljude meres elavate liikide toitumis- ja kudemisalad → toiduahela kaudu väheneb liigirohkus veelgi → rohkelt kala ning mereande tarbivate rahvaste toitainete puudus, nälg

❗ Igaühel on võimalik panustada elurikkuse kaitsesse, muutes oma tavapäraseid käitumisharjumusi ning eluviisi vaid vähesel määral, näiteks eelistades kohalikku hooajalist toitu ning mahepõllundustooteid, vähendades vee raiskamist või komposteerides toidujäätmeid ❗
Ühiskonna lõikes annavad need väikesed muudatused kokku aga suure efekti, aidates ühtlasi kaasa ka loodusressursside säilitamisele tulevaste põlvkondade tarvis.

Laupäeval, 16. mail, toimus EAÜSi kevadine üldkoosolek, mis peeti esmakordselt veebivahendusel.
Püstitasime uue üldkoosoleku ajalise rekordi - koosolek kestis kokku lausa 10 tundi!
Valiti uus juhatus, kuhu kuuluvad Helen Kasemaa, Kadri Ann Prass, Marta Kohal, Neeme Ilves ja Lea Pavlov.
Uude juhtkonda kuuluvad Eneli Maranik, Ethel Enniko, Victoria Korobova, Hanna Merilyn Aaviksoo ja Margus Lomp.
Uueks revisjonikomisjoni liikmeks valiti Taur Lillestik.
Lisaks võeti vastu EAÜSi kliimamuutuse, puuetega inimeste ja alkoholi seisukohad, pikendati ajutise keskkonnatervise töögrupi volitusi järgmise üldkoosolekuni ning loodi arendusjuhi ametikoht.
Aitäh kõigile, kes selle pika, kuid tulemusliku koosoleku vastu pidasid ning suur tänu meie äärmiselt kannatlikule üldkoosoleku juhatajale Priit Tohvrile!

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS)

eays.ee

Seisukohad – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Täna on rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev üleilmse üleskutsega "Vaikimisest välja".

Meditsiinierialade õppekavades on lesbi, gei, biseksuaalsuse, transsoolisuse ja mittebinaarse soolise kuuluvuse (LGBTQIA+) teemad ajalooliselt olnud puudulikud või halvasti kaetud. Selle tulemusena võivad meditsiinitudengid ja hiljem -töötajad tunda end ebamugavalt või ebapädevalt LGBTQIA+ inimgruppi kuuluvate patsientide haiguslugu koostades.
Kui haigusloo koostamine on heteronormatiivne ehk eeldatakse, et patsient on heteroseksuaalne ja/või cis-sooline, lastakse mööda võimalused pakkuda patsiendile parimat võimalikku ravi või ennetada potentsiaalseid tagajärgi tervisele. LGBTQIA+ inimesed võivad vältida või edasi lükata meditsiinilise abi otsimist, kartes homo- või transfoobiat ja sellest lähtuvat diskriminatsiooni. See viib LGBTQIA+ inimeste suuremale haigestumise ja suremuse määrale. Need tagajärjed oleksid välditavad, kui meditsiiniõppekavade vältel kaetaks mitmekülgselt ka mainitud inimgruppi kuuluvaid patsiente ja nende tervist puudutavaid eripärasid.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) seisab selle eest, et meditsiinisüsteem ei diskrimineeriks inimesi nende seksuaalse sättumuse ja/või soolise identiteedi alusel ning toetab seisukohta, et selleks on muuhulgas vaja süstemaatiliselt käsitleda seksuaal- ja soovähemuste spetsiifilisi terviseriske meditsiini- ja tervishoiuvaldkonna õppekavades.

EAÜSi seisukoht inimeste soolise ja seksuaalse enesemääratluse teemal on leitav järgneval lingil: https://eays.ee/organisatsioon/meist/seisukohad/

eays.ee Abordi seisukoht Sissejuhatus Antud dokument väljendab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) seisukohta abordiõiguses. ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon määrab, et igaühel on õigus tervisele, arstiabile ning autonoomiale iseenda tervist, sealhulgas seksuaal- ning reproduktiivtervist,...

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Elupäästev kingitus
Parem on teada
Mina testin!
Mis on EAÜS?
EAÜS

Location

Category

Website

Address


Pepleri 32
Tartu
51010

General information

EAÜSi unistus: Maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis.
Other Schools in Tartu (show all)
EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56
Tartu

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

Selge Autokool Selge Autokool
Soola 1A
Tartu, 51014

Meie eesmärk on pakkuda Teile ajakohast A-, B-, BE- ja AM- kategooria juhtide koolitust. Teie soove ja ettepanekuid ootame [email protected]

Maaülikooli Pereülikool Maaülikooli Pereülikool
Tartu, 51014

Maaülikool seob põlvkondi! Tule õppima koos lastega! Pereülikooli toetavad Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium

Miilang Miilang
Munga 12
Tartu, 51007

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasleht.

Annely Sootsi Koolituse Tervisekool Annely Sootsi Koolituse Tervisekool
Kalevi 108
Tartu, 50104

Korraldame laias valikus koolitusi vaimse ja füüsilise tervise, psühholoogia ning toitumisega seonduvatel teemadel.

Griffin School Of Design Griffin School Of Design
Raekoja Plats 9
Tartu, 51004

Griffin provides Different Level of Certificate and Advance Certificate Training courses in Interior, Furniture, Graphic and Management. Campus is Located in Tartu city Centre.

Autokool Radimix Autokool Radimix
Struve 5
Tartu, 51003

Aastast 2007 oleme Tartu linna üks edukamaid autokoole. Tagame kvaliteetse väljaõppe igale aktiivsele õpilasele! Asume Strve 5, Tartus

Laste Mängupesa OÜ Laste Mängupesa OÜ
Jaama 56a; Anne 53a; Tulbi 2C
Tartu

Jaama tänava hoius on kohta 20le lapsele Anne 53a on 3 rühmaline eralasteaed ja seal on kohta 60le lapsele Tulbi 2c on üherühmaline lastehoid

Tartu Variku Kool Tartu Variku Kool
Piima 1
Tartu, 50110

Sellelt lehelt leiad informatsiooni Tartu Variku Kooli uudiste ning tegemiste kohta.

Estonian National Defence College Estonian National Defence College
P.M.B 323 Herbert Macaulay Way (North) Central Business District Area. Abuja
Tartu, 51010

Tartu Kunstikool Tartu Kunstikool
Eha 41
Tartu, 50103

Avatud: E-L 8.45-19, uksekaardiga kuni 20.45

Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring
Lille 10
Tartu

Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring