Keelehooldekeskus

Keelehooldekeskus asub Tartus, aga haarab nii Eestit kui ka eestit.

Keelehooldekeskus korraldab eesti keele koolitusi, annab välja keelehooldematerjale, annab keelenõu ja edastab raskemad pähklid Eesti Keele Instituuti. Või Keeleinspektsiooni.

Mission: Hea eesti keel :)

Eile toimus Eesti Keele Instituudis kampaania "Märka kantseliiti?" lõpuüritus, kus sõnavõtuga astus üles ka Karl Martin Sinijärv. Olgu siinkohal esitatud mõned mõtted temalt.

- Meil on hea ja tugev keel, kui tal on juba oma kantseliit olemas.
- Kantseliit on silmadega vaatamise keel.
- Mõnikord läheb tekstist arusaamiseks tõlki tarvis. Järelikult ongi kantseliit eraldi keel.
- Kantseliit võimaldab kõike ja ei midagi, vajadusel mõlemat korraga.

https://www.facebook.com/2074504282638596/photos/rpp.2074504282638596/2130697653685925/?type=3&theater

Nii tore, et kantseliidikogu ikka täieneb. Aitäh kõigile, kes oma näiteid on saatnud! Kampaania lõpeb emakeelepäeval. Veel jõuad!
Osalejaid tunnustame märtsi lõpus.

[02/14/19]   Wiedemanni keeleauhinna laureaat Krista Kerge on oma erialases tegevuses pööranud suurt tähelepanu õigus- ja haldussuhtlusele ning selles sisalduvatele võimusuhetele. Nii näiteks rõhutab ta ajakirjas Õiguskeel ilmunud artiklis "Õigus- ja haldussuhtlus keelemuutuste tuules" järgmist: "Seadusi ei tohiks tsiteerida, need tuleks inimlikus sõnastuses lahti kirjutada. Kirjateksti lõhkuvad viited seadussätetele tuleks viia joone alla, kaotades sellega ka ähvarduse, mis niisugustes viidetes sisalduda võib." Seda soovitust tasub kirjalikus ametisuhtluses meeles pidada.

Üks vahva kampaania!

Osale kampaanias "Märka kantseliiti!" ja saada meile oma näited selle vormi kaudu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNCBeyoqCMTq3xTpVT40uz-A8-LVuNwPb4-vsaszf7Wc39qQ/viewform

Eesti keele aastal on veebruar keeletoimetamiskuu. Sel puhul pakub Eesti Keeletoimetajate Liit ametiasutustele ja ettevõtetele tasuta nõustamist. Kasutagem seda võimalust!

Kutsu keeletoimetaja külla! Eesti keele aasta veebruaris pakume 50 asutusele ja ettevõttele tasuta võimalust lasta toimetada üks eestikeelne tekst ja saada tund aega keelenõu. Kampaaniat toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Loe lähemalt: http://www.keeletoimetajateliit.ee/kutsu-keeletoimetaja-kulla/

engine.koduleht.net

Keelehooldekeskuselt on ilmunud 20. brošüür: Einar Kraudi „Võõrnimed eesti häälduses II“, mille 141 leheküljel annab autor praktilisi juhiseid saksa, soome, rootsi, läti, leedu, ukraina ja itaalia nimede häälduse kohta. Huvilised leiavad brošüüri PDF-faili keelehooldekeskuse veebilehelt (http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/20_voornimed_eesti_haalduses_II.pdf). Paberväljaande saamiseks tuleks pöörduda keelehooldekeskusse.

engine.koduleht.net

engine.koduleht.net

Eesti keele aasta alustuseks on trükikojast kohale jõudnud Helika Mäekivi, Argo Mundi ja Tuuli Rehemaa brošüüri „Õigekirjutuse näpunäiteid“ ajakohastatud kordustrükk. Brošüürist leiab soovitusi kõigi ortograafiavaldkondade kohta. Ametnikele võiksid iseäranis suurt huvi pakkuda artiklid „Eesti perekonnanimede käänamine“, „Ametinimetuse algustähest“, „Õigusaktide algustäht“, „Eurist ja eurost“ ja „Kuidas rühmitada arve ja numbreid?“.

Brošüür on olemas PDF-failina keelehooldekeskuse veebilehel (http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/11_oigekirjutuse_napunaiteid.pdf). Tasuta paberväljaande saamiseks tuleks pöörduda keskuse koordineerija poole aadressil [email protected].

engine.koduleht.net

Eesti Keele Instituut

Veebi vahendusel on võimalik osa saada kirjakeele korraldamisele pühendatud konverentsist ning ÕS 1918 ja ÕS 2018 esitlusest.

Konverents „Kirjakeele korraldamise sajand“,ÕS 1918 ja ÕS 2018 esitlus

Selge sõnumi auhind

Selgunud on 2018. a selge sõnumi auhinna võitjad!👏🎆

🌷 Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvib Vikerraadio saate „Vikerhommik“ rubriik „Teadusuudis“.
Samas kategoorias märkis hindamiskomisjon ära Vikerraadio „Peresaate“, Hille Hinsbergi ja Urmo Kübara „Kaasamise käsiraamatu“ (2014) https://bit.ly/2J2CwXd ning Eesti Rahvusringhäälingu raadiosaadete ja artiklite sarja „Kuidas elada sajani, aga veel 90selt möllu teha“.

🌷 Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind antakse Eesti Ekspressi rubriigile „Ernitsa maailm“ https://bit.ly/2ymnjfv.
Samas kategoorias märgiti ära liikumispüramiid (Tervise Arengu Instituut) ja Tallinna linna jalgrattateede kaardirakendus https://gis.tallinn.ee/andmekorje/.

🌷 Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on digiuudiste veebileht Geenius: Eesti parim tehnouudiste sait. Samas kategoorias märgiti ära e-ajakiri Edasi.org, Eesti Televisiooni arutelusaade "Suud Puhtaks" ning projekt "Suukool" (Eesti Haigekassa ja Eesti Hambaarstide Liit).

🌷2018. aasta selge sõnumi edendaja on Riigikontroll (National Audit Office of Estonia). Samas kategoorias märgiti ära Statistikaamet ja Maanteeamet.

🌻Eriauhinna pälvisid EELK Risti Koguduse õpetaja Annika Laats ja Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

Õnnitleme ja soovime selgeid sõnumeid! 🙂

Keelehooldekeskus's cover photo

[10/17/18]   Täna 11 aastat tagasi asutati Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Linnavalitsuse, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös keelehooldekeskus. Nende 11 aasta jooksul on korraldatud kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste töötajatele ligi 220 tasuta koolitust, millest on võtnud osa ligikaudu 5500 ametnikku. Välja on antud 19 keelehooldebrošüüri, millele lisandub aasta lõpus veel üks – „Võõrnimed eesti häälduses II“.

Suur tänu kõigile, kes on nende aastate jooksul toetanud keelehooldekeskuse tegevust ja aidanud eesti ametikeelt edendada.

[10/15/18]   Emakeele Seltsi ja Eesti Keelenõukogu eestvedamisel toimus ka sel aastal võistlus „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“. Tööstusettevõtte kategoorias võitis OÜ Vaikelu, teenindusettevõtte kategoorias OÜ Teravik, vabaühenduse kategoorias MTÜ Sõsarõ ja aasta uustulnuka kategoorias OÜ Meelekoda. Palju õnne võitjatele!

selgesonum.ee

Selge sõnumi auhind 2018 – Selge sõnum

30. septembrini saab esitada kandidaate (tekste, pilte, tekste koos piltidega, aga ka asutusi, organisatsioone jt) selle aasta selge sõnumi auhinnale. Kasutagem võimalust, et tõsta esile neid sõnumeid, mis paistavad silma selguse ja lihtsuse poolest!

https://selgesonum.ee/auhind-2018/

selgesonum.ee

keelehooldekeskus.ee

Väljaanded

Peale koolituste korraldamise on keelehooldekeskuse põhiülesandeid anda välja keelehooldebrošüüre. Kõik brošüürid on väljas keelehooldekeskuse veebilehel, kust saab need soovi korral PDF-failidena alla laadida. Paberväljaannetest on Tartus keelehooldekeskuse kabinetis (Küüni 3–222) ja Tallinnas Ateena raamatupoes (Roosikrantsi 6) olemas brošüürid 5, 9, 10 ja 12–19 ning neid jagatakse huvilistele tasuta. Viimased viis brošüüri leiab ka Tartust Krisostomuse raamatupoest (Raekoja plats 11).

Vt http://keelehooldekeskus.ee/?selected=7547

keelehooldekeskus.ee

arvamus.postimees.ee

EKI keelekool: üheksa korda mõõda ja üheksa korda lõika!

EKI keelekooli artiklis kirjutab Katrin Hallik lepingukeele keerukusest. Kuigi leping ametliku tekstina peaks olema sõnastatud lihtsalt ja arusaadavalt, pakub tegelik keelekasutus selle kohta vastupidiseid näiteid. Artiklis esitatud näitelause „Käesolev teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui antud teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil“ on oma kohutavuses nii suurepärane, et väärib jagamist.

Artiklit saad lugeda siit: https://arvamus.postimees.ee/6400056/eki-keelekool-uheksa-korda-mooda-ja-uheksa-korda-loika

arvamus.postimees.ee Briti Muuseumis Londonis on 5000-aastane Pärsia savitahvel, mida peetakse üheks vanimaks lepinguks maailmas. Ajaloolaste sõnul on see ehitusleping, mis lubas orjadele majaehituse eest tasuks õlut. Leping mahub peopessa ja annab sisu edasi piltides. Ta on lihtne, lühike ja küllap arusaadav ka t...

Keelehooldekeskus

[09/07/18]   2018. aasta on toonud keelehooldekeskusele nii mõndagi uut. Koostöö nelja keskse asutuse – Eesti Keele Instituudi, Tartu Ülikooli, Tartu Linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi – vahel jätkub endistviisi, kuid keelehooldekeskuse tegevuse eest vastutab nüüdsest Eesti Keele Instituut. Septembrist töötab keelehooldekeskuse koordineerijana Riina Reinsalu, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil [email protected] või telefoninumbril 521 6752. Need, kes soovivad täiendada oma raamatukollektsiooni mõne keelehooldebrošüüriga, saavad seda teha esmaspäeviti kell 9–17 Tartus Küüni 3 asuvas kabinetis 222 (muul ajal eraldi kokkuleppel).

Profile Pictures

„Keelesäutsud II“ ilmunud
Äsja sai valmis Vikerraadio esmaspäevaste keelenõuannete teine kogumik „Keelesäutsud II“.
Kogumik sisaldab 2013. aasta teisest poolest kuni 2014. aasta lõpuni eetris olnud keelejuhatusi. Kas kirjutada Strasbourgis või Strasbourg´s, kui emalik on mateeria, kuidas nimetada tähti, kas tasub investeerida lastesse, küüntesse ja juuksepikendustesse, mida võiks tähendada mundaanne ebaparanoiline revüü?

Keelehooldekeskus

keeleabi.eki.ee

EKI Keelenõuanne

Keelenõuande seekordne nupp on küsilause moodustamise kohta, eriti pealkirjades:

keeleabi.eki.ee

[05/14/14]   Keelehooldekeskuse FB-lehel on 500 meeldimist ehk /like/'i! Imetore, kas pole? 500. liitunu on Karit Jäärats, kellele tahaksin kohe midagi anda, näiteks brošüüre.

e-keelenõu

Eesti Keele Instituudi keelenõuanne on värske kuue saanud:

kn.eki.ee Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17. Keelenõu saab ka meili teel (kasuta paremal olevat nuppu vormi avamiseks) või kirjaga aadressil Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

keeletoimetaja.tumblr.com

Kui Keelehooldekeskusel ilmub uus väljaanne

Keelehooldekeskuse 12. väljaanne tuli täna trükist!
Ootan kõiki huvilisi sellele järele, jooksma muidugi ei pea :)

keeletoimetaja.tumblr.com Kui Keelehooldekeskusel ilmub uus väljaanne http://keeletoimetaja.tumblr.com/post/79674279238/kui-keelehooldekeskusel-ilmub-uus-valjaanne

Saatsin täna trükki sellise väljaande :)

Eesti keel selgeks nelja tunniga? | Päevakera

Helika Mäekivi kirjutab täienduskoolitustest koolitaja vaatepunktist: "Mõtleme mõne teise valdkonna peale. Kas võiks mõnelt meditsiiniinimeselt eeldada, et ta räägiks nelja tunniga ära kõik, mis arstiteadusest teada? Kas saaks juristilt paluda, et ta teeks inimestele kahe tunniga selgeks asja-, võla-, kinnisvara- ja autoriõiguse nüansid? Kindlasti on see võimalik, aga millised on sel juhul omandatud teadmiste väärtus?"

paevakera.ee Üsna sageli kutsutakse Päevakera eesti keelt õpetama. Tänases blogikandes kirjeldan oma seniste kogemuste põhjal seda, mis koolitusele eelneb.

paevakera.ee

Kui elutu ärkab ellu | Päevakera

Helika kirjutab metafooride kohatisest ülekasutusest. Igaüks võib ise edasi mõelda, kus sellega minnakse liiale ja kus vahest ei häirigi.

paevakera.ee Eesti keele käsiraamatu järgi on üks metafooriliike isikustamine, mille puhul antakse asjadele või nähtustele elusa olendi, harilikult inimese omadused ja võimed.

uttv.ee

UTTV

Otseülekannet 2013. a parima keeleteo konkursi lõpuürituselt Saaremaa Ühisgümnaasiumis emakeelepäeval, 14.03 kl 14.00–17.00 on võimalik vaadata aadressil http://uttv.ee.

uttv.ee

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja riikliku programmi „EESTI KEEL JA KULTUURIMÄLU II...

etag.ee Haridus- ja Teadusministeerium avab konkursi riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“ täitmiseks 2014. aastal. Programm keskendub eesti keele ja kultuuri uurimise arendus- ja tugitegevustele. Taotlusi saab esitada kolme mooduli (allprogrammi) raames: 1. Eesti keel 1.1. Eesti ke...

sirp.ee

Oi, mind keeletoimetatakse!

Maris ja Helika kirjutasid keeletoimetaja elukutsest: keeletoimetaja pole "mitte elava keele nullija, vaid vastupidi – sageli hoopis nullitud keele elavdaja".

sirp.ee Sirp, Kultuurileht, keel, teater, kino, kunst, kirjandus, muusika, film, meedia, sotsiaalia

[02/01/14]   Tähtis tööriist nüüd ka netis - ehk 2013. aasta ÕS on nüüd ka veebis:
http://www.eki.ee/dict/qs/

[ASS] Ametniku soovitussõnastik

Kolleegid Eesti Keele Instituudist on saanud valmis väärt sõnastiku:
http://www.eki.ee/dict/ametnik/

eki.ee

keelehooldekeskus.ee

Väljaanded

Keelehooldekeskuse 11. väljaanne, Helika Mäekivi jt "Õigekirjutuse näpunäiteid" on nüüdsest ka veebis kättesaadav:
http://keelehooldekeskus.ee/?selected=7547

keelehooldekeskus.ee

Veel enne aasta lõppu saab valmis ka Keelehooldekeskuse selle aasta teine, üldjärjekorras 11. trükis, Helika Mäekivi jt "Õigekirjutuse näpunäiteid"

keelehooldekeskus.ee

Väljaanded

"Komistusi metafooridega II" (rahvasuus tuntud ka kui "Komistusi metamorfoosidega" :)) on nüüd ka PDFina veebis kättesaadav:

keelehooldekeskus.ee

uudised.err.ee

Uus ÕS toob keelde ligi 2000 uut sõna | ERR Uudised

Uue ÕSi ilmumine läheneb.

uudised.err.ee Kuna ÕS-i viimasest trükis on aastaid möödas, on uute sõnade hulgas ka praeguseks täiesti omaseks saanud sõnu nagu doominoefekt, järelkuulama, kergliiklustee ja kinnisvaramull, kirjutas Eesti Päevaleht.Teisalt leiab uuest ÕS-ist ka inglise keelele omaseid sõnu, milleta eestlased enam hakkama ei saa,...

paevakera.ee

Eurist ja eurost | Päevakera

Helika Mäekivi kirjutab Päevakera blogis "euridest": "Loomulikult pole vale kasutada nendes valdkondades ka sõna euro. Väiketähelised eur ja euri on ilmselt lihtsalt kellegi laiskuse või mugavuse väljendus ning nende kasutamisele on raske õigustust leida."

paevakera.ee 2013. aasta alguses korraldas ERRi uudisteportaali toimetus kolesõnavõistluse. Kuuendat, seitsmendat ja kaheksandat kohta jagas koos sõnadega ütk ja selmet moodustis eur. Sellist tähekombinatsiooni võime iga päev nii suulistes kui ka kirjalikes tekstides kohata. Kirjas on see kord väiketäheline eur,...

[10/17/13]   Täna on keelehooldekeskuse 6. sünnipäev :)

Tähelepanu – Emakeele Seltsi keeleviktoriin!

Möödunud nädala neljapäeval oli Tallinnas selge keele konverents. Selle tuules korraldab ES temaatilist keeleviktoriini:

portaal.eki.ee Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language

arvamus.postimees.ee

Katrin Hallik, Katre Kasemets: õigus aru saada - Arvamus

Miks on vaja selge keele konverentsi - artiklist saab aimu!

arvamus.postimees.ee Üheks läänemaailma rahanduskriisi põhjuseks peetakse keerukalt koostatud laenulepinguid, millele paljud Ameerika laenuvõtjad sisusse süvenemata alla kirjutasid. Kui palju meie seadustest ja lepingutest aru saame ja kuidas see meid mõjutab, küsivad Katrin Hallik ja Katre Kasemets Eesti Keele Instituu...

Timeline Photos

[08/28/13]   Saatsin täna trükikotta keelehooldekeskuse 10. väljaande, Asta Õimu "Komistusi metafooridega II".

epl.ee

Priit Põhjala: hüüumärgiühiskond

Priit Põhjala tuumakas artikkel hüüumärkide ülekasutusest.

epl.ee Valimised on tulekul ja peagi avatakse erakondade staapides kotisuud. Käsu peale hüppavad kottidest välja räpased sõjakad mehikesed. Linnatänavaile valla lastud, hakkavad nad möödujaid tümitama ning vallutanud tele- ja raadiojaamad, ajalehetoimetused ja postiteenistuse, leiavad tee isegi inimeste ko...

Keelenõukogu soovitused

29. aprillil oli keelenõukogu seminar, kus arutati keelekorralduse ja -hoolde küsimusi. Tulemuseks on keelenõukogu pöördumine:

sirp.ee Sirp, Kultuurileht, keel, teater, kino, kunst, kirjandus, muusika, film, meedia, sotsiaalia

Suurpere. Egle Pullerits . Keelesäuts . Vikerraadio

"Keelesäuts" suurperest http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2048501

vikerraadio.err.ee Suurpere. Egle Pullerits . Keelesäuts . Vikerraadio

eurokeelehoole.eki.ee

EKI eurokeelehoole

ES keeletoimkonna liige, keeletoimetaja Helika Mäekivi on valmis saanud artiklite kogumiku "Emakeelne eurokeel", väljaandja Eesti Keele Instituudi eurokeelehoole. Trükist saab Tallinnas Roosikrantsi 6 Ateena poest tasuta. Veebis pdf.

eurokeelehoole.eki.ee Eurokeelehoole

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Küüni 3-222
Tartu
51004
Other Education in Tartu (show all)
Lastehoid Tim ja Mia Lastehoid Tim ja Mia
Ranna Pst. 42
Tartu

Ootame lapsi tutvuma meie lastehoiuga.

Norra Keele Keskus Norra Keele Keskus
Õnne 1-10
Tartu

Miks Miks
Tartu

Miks.ee on kõigile neile, kes armastavad teadust ja inseneeriat. www.miks.ee

Tartu Keiserlik Salateater Tartu Keiserlik Salateater
Vanemuise 19
Tartu, 51014

EGEA-Tartu EGEA-Tartu
Vanemuise 46
Tartu, 51014

Tartu Ülikooli NoorGeograafide Klubi

MTÜ Jaan Praggi Koda MTÜ Jaan Praggi Koda
Filosoofi 23 - 4
Tartu, 50108

Õnneleid Liikluskool OÜ Õnneleid Liikluskool OÜ
Lille 10
Tartu

Õnneleid Liikluskool OÜ koolitab AM, A ja B kategooria mootorsõidukijuhte, viib läbi väga erinevaid liiklusalaseid koolitusi, jalgrattajuhi koolitusi...

Lille Noortekeskus Lille Noortekeskus
Lille 9
Tartu, 51010

lahtiolekuajad: T-N 13.00-19.00 R 13.00-21.00 L 12.00-16.00 P erisündmused lahtiolekuajad koolivaheagadel: E-R 13:00-19:00 v.a. erisündmused

EMÜ Maaehitus / Rural Building EMÜ Maaehitus / Rural Building
F. R. Kreutzwaldi 5, 1C21
Tartu, 51006

Eesti Maaülikooli maaehituse eriala

Eesti Loodusteaduste Olümpiaad Eesti Loodusteaduste Olümpiaad
Ravila 14A
Tartu, 50412

Estonian Science Olympiad

Eesti-uuringute Tippkeskus Eesti-uuringute Tippkeskus
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti-uuringute Tippkeskus tegeleb Eesti uuringutega kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksse uurimisega.

Tutrices OÜ/ lastehoid Tutrices OÜ/ lastehoid
Killustiku 3
Tartu, 50304

Lastehoid Killu on armas kodune lastehoid kuni viiele 1,5 - 3 aastasele lapsele.