Keelehooldekeskus

Keelehooldekeskus

Comments

Veebikursus "KORREKTNE EESTI KEEL IGAPÄEVASES ASJAAJAMISES"! algab 11. november, läbiviija Krista Uibu Kirjutamine on üks olulisematest oskustest, mis elus üldse omandatakse. Kõige tähtsam on seejuures soov ja tahe ennast väljendada. Ometi, samavõrd oluline, kui oskus mõtteid kaunilt ja isikupäraselt paberile panna, on teha seda korrektselt. Kirjaoskuse omandamine pole ühesuunaline ega lõplik tegevus, mis saavutatakse kord ja igavesti. See on pidev protsess, mis muutub ja täieneb vastavalt meie huvidele, arusaamadele ja kogemustele. Veebikursusel tuletakse meelde eesti kirjakeele norminguid, arendatakse ja lihvitakse oskust kirjutada korrektses eesti keeles. Info ja registreerumine: https://www.ut.ee/et/uudised/koolitused-novembris-2019

Eesti Keele Instituudi keelehooldekeskuse eesmärk on parandada avalikku keelekasutust. Keelehooldekeskuse peamine tegevusvaldkond on ametnikele keelekoolituste korraldamine ja keelehooldebrošüüride väljaandmine.

Keelehooldekeskus korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel aastas 15 tasuta täienduskoolitust riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asutuste töötajatele. Koolitus on 15–25 osalejale ning kestus on viis akadeemilist tundi. Koolitus toimub tellija ruumides. Valida saab kolme koolituse vahel. Korrektne ametikeel • Millal kasutada suurt algustähte? • Mis põhimõtteid tuleb kokku- ja lahkukirjutamisel järgida? • Kuidas kirjutada arve? • Kuidas lühendada? • Kuidas käänata nimesid? • Mis moesõnad kummitavad ametikeelt? • Mis on peamised lauseehitusvead? • Millised on head keelehooldeallikad? Koolitusel saab käsitleda ülevaatlikult kõiki teemasid või vaadelda mõnd teemat süvitsi. Koolituse täpne sisu lepitakse tellijaga eraldi kokku. Ametikiri • Mis on e-kirjavahetuses sobiv ja mis mitte? • Kuidas kirja alustada ja lõpetada? • Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? • Kuidas vormistada rekvisiite? • Milline on hea automaatvastus? • Kuidas anda eitavat vastust? Kuidas hoiduda kantseliidist? • Mis on kantseliit ja miks see tekib? • Millised on kantseliitlikud sõnavormid? • Mis on tühisõnad? • Kuidas ravida nimisõnatõbe? • Kuidas liigendada lauset? Lisateave meiliaadressil [email protected], keelehooldekeskus.eki.ee, https://portaal.eki.ee/koolitused/2880-keelehooldekeskus.html

Mission: Hea eesti keel :)

Eesti Keele Instituut

Mis on „bracketing“ või kas „assai“ on eesti keeles õigem kui „açaí“?
Terminibaasi Esterm viimati lisatud kirjetest saab vastuse. Mitmekeelset terminibaasi uuendatakse kord kuus ja see koondab enam kui 50 valdkonna terminoloogiat.
https://termin.eki.ee/esterm/

leht.postimees.ee

EKI keelekool: üks väega sõna

leht.postimees.ee Küllap on iga eestlane kirjeldanud midagi või kedagi sõnadega väga hea (või paha), väga väike (või suur), väga ilus, väga rumal, väga maitsev, väga külm vms. Sageli iseloomustame nõnda olukorda, seisundit või määratleme muud, öeldes: väga hästi (või halvasti), väga tihti (või ...

Eesti Keele Instituut

Oh ajad, oh sõnad! Meie kõnepruuki on eriolukorraga seoses ilmunud hulk uusi sõnu. Uus keelenõunupp tutvustab, mis need täpselt tähendavad ja kuidas on õige neid kirjutada.
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=433

leht.postimees.ee

EKI keelekool: kõver liigub allapoole

leht.postimees.ee Koroona pole muutnud mitte ainult meie elu, ta muudab ka meie keelt. Osalt ajutiselt, osalt jäädavalt, kirjutab Margit Langemets, EKI sõnaraamatute peatoimetaja.

Eesti Keele Instituut

ÜLLITAMA

Kirjakeeles loodud uudissõnade elukäik on huvitav: mõnega on nii, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Juba 1920. aastate algul loodud üllitama konutas pikka aega varjusurmas, aga ühtäkki on ta nii populaarseks saanud, et pole hoo ega hoobi vahet: üllitatakse raamatuid, ajakirju, alastikalendreid, CD-sid, singleid, videoid, laule, hittlugusid, manifeste ja mida kõike veel. See sõna vajab väikest tekkeloolist kommentaari, sest paistab, et siin pole keeleteadlastelegi asi alati päris selge. Loe edasi: http://portaal.eki.ee/meedia/3068-2020-04-16-12-58-49.html

Avaldame katkendi Tänapäeva kirjastuses 2014. aastal üllitatud Udo Uibo raamatust "Sõnalood".

leht.postimees.ee

EKI keelekool: #trellitatudkeel

leht.postimees.ee Meie ümber on trellid. Neid võib näha nii sotsiaal- kui tavameedias, aga üha enam ka eravestlustes. Pean silmas Chris Messina 2007. aastal Twitteris pahaaimamatult käiku lastud «metaandmelipikut» – teemaviidet ehk hashtag’i, kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemteadur Geda Paulsen.

leht.postimees.ee

EKI keelekool: Kevade, kevade, armas oled minule!

leht.postimees.ee Käes on mahlakuu ja tänase keelekooli pealkiri pärineb luuletaja Ernst Enno sõnadele loodud lastelaulust.Aasal õitseb mahlakann, kannistikus maasikmann, kevade-kevade, armas oled minule!

leht.postimees.ee

«Koroona» naabrid

leht.postimees.ee «Koroona» naabridKristina Koppel EKI leksikograaf-nooremteadur 18 1. aprill 2020, 15:24 2 min lugemistKristina Koppel FOTO: EKISõnastike koostamisel on ikka toetutud suurtele elektroonilistele tekstikogudele ehk korpustele, mis võimaldavad uurida sõnade tähendusi ja kasutusmustreid. Alates 202...

keeleabi.eki.ee

EKI keelenõuanne

keeleabi.eki.ee

leht.postimees.ee

EKI keelekool: silma nähes, kõrva kuuldes, käe katsudes

leht.postimees.ee Kuidas on kujunenud kolm väljendit, mis annavad edasi vastavalt nende kolme meele tajutavat, kirjutavad Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldajad Maire Raadik ja Sirje Mäearu.

Päevakera tekstibüroo

Sõna "online" vajasime eesti tekstides 1990. aastail, aga enam mitte. Siit blogipostitusest saate teada, miks ja kuidas. #püsimekodus https://paevakera.ee/blogi/ikka-veel-on-lain

leht.postimees.ee

Iris Metsmägi: kireva tähendusega kiri ja täht

leht.postimees.ee Sõnal võib olla mitu tähendust. Arusaamist see enamasti ei sega, sest konkreetne tähendus selgub kontekstist. Sõna erinevaid tähendusi seob alati mingi ühine alus. Tähenduste arengukäiku aitab selgitada võrdlus sugulaskeeltega, vanema keelekasutuse ja murretega.

Eesti Keele Instituut

Tähelepanu, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad! Seoses koolide e-õppele üleminekuga on meil hea meel teile meelde tuletada, et eksamite infosüsteemis (vt https://eis.ekk.edu.ee) on suur hulk eesti keele e-ülesandeid I, II ja III kooliastmele.
E-ülesanded valmisid eelmise aasta varakevadel Eesti Keele Instituudi, Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.
Selleks et õpilased saaksid e-ülesandeid EISis lahendada, tuleb õpetajal need õpilastele suunata (e-ülesanded ei ole avalikud, nende nägemiseks tuleb ennast infosüsteemi sisse logida).
Eesti keele e-ülesannete kohta saate lähemalt lugeda Õpetajate Lehest (https://opleht.ee/2019/04/valmisid-eesti-keele-e-kogud-ii-ja-iii-kooliastmele/) ja Innove kodulehelt (https://www.innove.ee/digiuudised/valmisid-oppetooks-moeldud-eesti-keele-diagnostilised-testid-ja-e-kogu/).
Mõnusat õppimist!

Eesti Keele Instituut

EKI veebivara, täpsemalt keeleportaal Sõnaveeb, on äsja kasvanud väga suure tüki jagu: lisatud on üle 60 oskussõnastiku ja järjest lisanduvad ÕSi soovitused. Kirjutab Margit Langemets.
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/sonaveebi-teine-tulemine/

Eesti Rahva Muuseumis toimuvad sündmused

Tähelepanu keelehuvilised, homne emakeelepäeva ettekanne kolib veebi – kõik saavad Helle Metslangi kuulata ERMi YouTube`i kanali vahendusel: http://bit.ly/emakeelep2ev

Helle Metslang on Wiedemanni keeleauhinna 2020. aasta laureaat ja Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor; homme kõneleb ta teemal „Eesti keele mured ja rõõmud“.

Päevakera tekstibüroo

Keel muutub kogu aeg ja see on põnev. Nii kohtasime Päevakeras hiljuti kaht uut lühendit: EURt ja EURm. Jah, arvasite ära, need olid ingliskeelsed. Ei, tekst lühendite ümber oli eestikeelne. Lugege lähemalt meie tänasest 📩blogipostitusest.

Eesti Keele Instituut

Tiina Paet kirjutab: "Piir kirja- ja kõnekeele vahel pole alati ühene ega selge. Mõned keelenähtused seisavad selle piiri peal või ligidal. Samuti ei ole alati selge, millal peaks tarvitama kirjakeelde kuuluvaid sõnu või väljendeid ning millal sobivad ka kõnekeelsed. Leidub ka kasutusnäiteid, kus kirjutaja pole osanud eelistada üht vormi teisele ja on kindluse mõttes kasutanud neid kõrvuti. Veebist leiame näiteks reklaamlause: "Parim valik: laste talvekombinesoonid ja kevad-sügiskombekad."

postimees.ee

Wiedemanni keeleauhinna laureaat on Helle Metslang

postimees.ee Valitsus otsustas määrata Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna Helle Metslangile kui viljakale ja mitmekülgsele keeleteadlasele pühendunud töö eest grammatika uurimisel, keeletoimetajate ja keeleuurijate põlvkondade harimisel ning keelehuviliste innustamisel.

keeleabi.eki.ee

EKI keelenõuanne

EKI keelenõuandest on küsitud, kuidas kirjutada praegu aktuaalse viiruse nimetust: kas koronaviirus või koroonaviirus? Kuna eesti keeles on juba juurdunud kuju koroona, võiks sobida see ka viiruse nimetusse ning kasutada kuju koroonaviirus.

Pikemalt keelenõunupus: http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=429&fbclid=IwAR1OTGJRu308BSyLP6Vmvi_HQVuMs7-8UYkT9RNZg4r0a6V4au74NddjzJI

keeleabi.eki.ee

Eesti Keeletoimetajate Liit

Valminud on uus Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019.

Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019 on valmis ja veebis kõigile tasuta kättesaadav www.keeletoimetajateliit.ee/wp-content/uploads/2020/01/Eesti_Keeletoimetajate_Liidu_aastaraamat_2019.pdf. Aastaraamatu saab soetada ka trükisena.

Teises aastaraamatus kajastatakse liidu eelmise aasta üritusi ja algatusi. 2019. aasta märtsis toimunud keeletoimetajate vestlusringist on välja nopitud toimetajate jaoks olulisim ning kirja on pandud kevadseminari ettekanded keeletoimetamise minevikust ja tulevikust. Uute algatuste seas antakse ülevaade keeletoimetaja kutsestandardist ja esimesest kutseeksamist ning kampaaniast "Kutsu keeletoimetaja külla!". Juba traditsioonilistest ettevõtmistest vaadatakse tagasi keeletoimetamistalgutele, toimetajaauhinna algatusele ja selge sõnumi võistlusele. Praktiliselt poolelt jagatakse tehnilise teksti toimetamise näpunäiteid ning tutvustatakse keeletoimkonna otsuseid ja "Eesti õigekeelsuskäsiraamatut" veebis. Isiklikumas käsitluses mõtiskleb noor keeletoimetaja oma ametivaliku ja esimese töökogemuse üle.

Huvitavat ja silmaringi avardavat lugemist!

TÄIENDATUD: Selleaastane tasuta pakutavate koolituste maht on praeguseks täis, suur tänu kõigile huvilistele!

Päevakera tekstibüroo

Kuidas käituda sõnaga "edaspidi" ning mida arvata suure esitähega nimisõnadest ("Müüja", "Ostja" jne) lepingutes ja muudes õigustekstides, sellest kirjutab meie tänases blogipostituses keeletoimetaja ja koolitaja Helika Mäekivi.

Keelehooldekeskus

hm.ee

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub valima 2019. aasta parimat keeletegu | Haridus- ja Teadusministeerium

Viimane päev esitada kandidaate 2019. aasta parima keeleteo selgitamiseks!

hm.ee Aasta keeleteokonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

leht.postimees.ee

EKI keelekool: rutiini sinine puru

leht.postimees.ee Raadios rääkis hiljuti üks kuuenda klassi poiss, kes oli käinud mõne aasta Soome koolis. Kui küsitleja palus tal Eesti ja Soome kooli võrrelda, ütles poiss huvitavad sõnad: „Seal oli nagu kergem rutiin.“ Seletas ka lähemalt, et Soome koolis oli nädalas kolm vaba tundi, Eestis mitte.

WDR

Verbraucherschützer machen darauf aufmerksam: Die Jahreszahl 2020 sollte man immer ausschreiben. Wenn nur die „20“ am Ende des Datums steht, könnten Betrüger die Jahreszahl um die beiden hinteren Ziffern ergänzen - so könnten Fristen verlängert oder verkürzt werden. via Markt

delfi.ee

Urmas Paet plaanist kaotada Eesti Keele Instituut: loodan, et valitsus ei tee seda ränka viga - Maaleht

delfi.ee Ma loodan, et peaminister Ratas ja kogu valitsus ei lähe eesti keele positsioonide nõrgestamisele. Sest plaan kaotada Eesti Keele Instituut just seda oleks.

[01/15/20]   Riigi- ja omavalitsusasutustel on võimalik tellida selleks aastaks EKI keelehooldekeskuselt tasuta koolitusi
korrektse ametikeele, ametikirja või kantseliidist hoidumise teemal.

Lisainfo [email protected].

err.ee

Eesti Keele Instituut muretseb oma ülesannete keeleametisse viimise plaanide pärast

Eesti Keele Instituut muretseb oma ülesannete keeleametisse viimise plaanide pärast

err.ee Eesti Keele Instituudi (EKI) töötajate seas tekitavad muret valitsuse plaanid, mille kohaselt keeleameti loomisega viiakse sinna üle pea kõik seni EKI täidetud ülesanded.

kultuur.err.ee

Keelesäuts. Tee, millel tagasipöördekohta ei ole

kultuur.err.ee Eestlastele meeldib sibilantidest ehk sisihäälikutest enim š. See on selge, sest miks muidu teda muudkui tagasi kutsutakse või sinna lisatakse, kus teda kunagi pole olnudki! Näiteks kui Saaremaal kuldkäevõru leiti, oli mõni aeg hiljem ajakirjanduses lugeda: "Otsus kuldmadu šeifi peita jää...

Eesti Keele Instituut

Jõulutervitus

leht.postimees.ee

EKI keelekool: šampanja aeg käes, siidri oma tulekul

leht.postimees.ee Joogifriigid ja trendisättijad saavad aastavahetuse paiku teravmeelitseda, kas šampanja maitseb paremini kitsast või laiast klaasist. Või kas viimane on kuju saanud markiis de Pompadouri või kuninganna Marie Antoinette’i rinna järgi.

Eesti Keele Instituut

Valminud on esimene eesti keele – eesti viipekeele õigusterminite e-sõnastik, mis on elektrooniliselt kättesaadav aadressil http://www.eki.ee/dict/vkq/
Sõnastik koostati eesti keele õigusterminite baasil. Õigusterminile otsiti kasutuses olev eesti viipekeele üldkeeles kasutusel olev viibe, mis vastaks terminile nii sisult kui vormilt. Olemasolevaid viipeid vajadusel täpsustati või täiustati. Kui aga õigusmõiste tähistamiseks viibe puudus, mõeldi välja uus oskusviibe. Uue viipe loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele ning viibete liitmis- ja tuletamisprintsiipidele.

Esialgu võivad uued oskusviiped tunduda võõrastavatena. Mida rohkem aga viipe päritolu analüüsida, selgub, et uued viiped on huvitavad ning õiguslikus tähenduses täpsemad ja õigemad. Kokku on sõnastikus ligikaudu 200 oskusviibet koos sisuseletuse ja näidislausega.

Sõnastiku koostajad kutsuvad kõiki huvilisi sõnastikuga tutvuma ja tagasisidet andma aadressil [email protected]

keeleabi.eki.ee

EKI keelenõuanne

keeleabi.eki.ee

Eesti Keele Instituut

Sõna baby kasutatakse inglise keeles peale nimisõna ka omadussõnana: esimesel juhul tähendab ta väikest last või looma (nt baby elephant ’elevandipoeg’); teisel juhul märgib omadust – noor, väike (nt baby vegetables ’noor köögivili’). Eesti liitsõna esiosas esinev beebi võib tekitada küsimuse, kas mõeldud on beebitoitu. EKI vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu kirjutab beebi-liitsõnadest.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Roosikrantsi 6
Tallinn
10119
Other Education in Tallinn (show all)
Eesti Arhitektuurikeskus Eesti Arhitektuurikeskus
Põhja Pst 27a, Tallinn
Tallinn, 10415

Eesti Arhitektuurikeskus | Estonian Centre of Architecture Web: http://www.arhitektuurikeskus.ee YouTube: https://www.youtube.com/user/estarchitecture

Tagasi Kooli Tagasi Kooli
Telliskivi 60a (A3 III Korrus)
Tallinn, 10412

Sel kevadel on Tagasi Kooli fookuses päriselu lood ja õppetunnid. Kutsume õpetajaid, külalisõpetajaid ning organisatsioone jagama õpilastega neid tarkusi, mida elu on neile õpetanud.

Continuous Action Continuous Action
Uus 32/34 (sissepääs Hoovist)
Tallinn, 10111

Maailm on täis võimalusi! / World is full of opportunities!

Jornadas Ele Tallinn Jornadas Ele Tallinn
Narva Mnt. 25
Tallinn, 10120

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Herne 2/Veerenni 24
Tallinn, 10135

Professionaalne partner koolitus- ja arendustegevustes!

Väärtuskoolitus Väärtuskoolitus
Tallinn, 11214

MTÜ Väärtuskoolitus tegeleb väärtuste arendamisega nii lasteaedades kui koolides, nii kodudes kui ühiskonnas. Siit saab leida väärtuslikke tekste sellest.

Rahaakadeemia Rahaakadeemia
Tatari 3
Tallinn

Dance and Fashion school MAX MODA Dance and Fashion school MAX MODA
Estonia Pst 5A
Tallinn, 10143

Learnelectronics Learnelectronics
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Course 1. Electronics and Semiconductor Engineering. Course 2. Power Electronics

Europass Eesti Europass Eesti
Mustamäe Tee 16
Tallinn, 10617

Europassi dokumendid pakuvad võimalusi oskuste, teadmiste ja kvalifikatsioonide kirjeldamiseks ning esitamiseks Eestis ja üle Euroopa. www.europass.ee

ELSA Estonia ELSA Estonia
Kaarli Pst. 3
Tallinn, 10119

ELSA Estonia on osa suurest ELSA võrgustikust, mis ühendab 42 Euroopa riiki, ligi 300 õigusteaduskonda ning 42 000 juuratudengit.

NAIK Coach NAIK Coach
Tartu Mnt
Tallinn, 10115

MTÜ NAIK Coach Noorte Arendamine, Info ja Koolitused * ürituste korraldamine * nõustamine * riskikäitumise koolitused * info vahendamine