Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Comments

Armas lugeja! See oli kuskil 13 aastat tagasi, kui Rahvusooper Estonia eest läbi jalutades tulid minu juurde kaks noort naisterahvast, kes tõid kaasa oma püha raamatukese ning püüdsid mulle seletada seda, kuidas seal on räägitud Looja naisaspektist, mis on maha salatud, aga ka sellest, et Looja tuleb inimkehasse teist korda inimhingede päästjaks, aga mitte mehena nagu Jeesus, vaid naisena. Öeldi, et see aeg on saabumas ning hoiatati, et me ei pruugi teda ära tunda. See kõlas täiesti loomulikult, mida nad mulle Estonia trepil tol päikeselisel päeval selgitasid. Hüvasti jätnuna jäin veel mõtisklema, et seda oleks küll väga vaja ning et kas ka minul on õnne selle Looja saadikust inimesega kokku puutuda.
Täna kinnitan, et see õnn, aga ka minu jaoks sellega kaasnev suur vastutus on mulle osaks saanud ja selline inimkehastunud Looja naisaspekti esindaja Ema Maarja energia kandja juba elab meie keskel, siin Eestis. Tänaseks ma tean, et kui tol korral andis Maarja elu Jeesuslapsele, siis sel korral on tal üle anda teadvusharidus, mis peab aitama paljudel hingedel tõusta. Selle osa on kogemusõppena toimuv avatarideks kui planeedi ülestõusuprotsessi eesminejate avangardiks treenimine, mille baasõppes minagi olen osalemas. Ja täna toon teie ette enda kogemusvideo, kuidas siiani see teekond minu jaoks on olnud, mis mind 1. aprillil enda Kõrgeima Minaga on kokku toonud.
https://www.youtube.com/watch?v=7tEjrwPlE4k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xYND-yIeULpzsKhPusxLHH8ZMGE4y09EVebit0uivXxDQOOD3lazsgp8 Tänan armsat Ingliterapeut Maryat, kes on meid ikka edasi pürgima julgustanud, aidanud luua seoseid ja üles leida mälestused ning sisemised ressursid, mis on minul võimaldanud kõhklusi seljatades vastu võtta hingelepingus ette nähtud püha teekond.
Siinjuures soovin eriliselt tänada oma lähiperekonda, kelle olemasolu, mõistev suhtumine ja avatud meel on olnud toeks selle teekonnale pühendumisel. Armastusega, MA GISK AB õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin
Tere armsad Marya Angletoriumi sõbrad ja toetajad! Keerulised ajad kutsuvad tegutsema, kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Kiirete aegade kiuste otsustasin huviringi juhendajana võtta vastu kutse ja pakkuda, et kui noortel on huvi, siis lähen nendega koos osalema noorsootöö foorumile, mille on kutsunud ellu Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega eesmärgiga luua visioon noortevaldkonna arenguks 2021-2035. Sest praegune riiklik arengukava lõpeb 2020. Ühel hommikul bussis istudes vaatasin tööle, kooli ja kes-teab-kuhu tõttavaid inimesi ning kujutasin ette, et mis oleks, kui kõik need inimesed järgneksid nii otsustuskindlalt oma südame kutsele. Vaatasin inimesi ja nägin neis (visioonina) ühendatust Suure Plaaniga, nägin neis indu ja missioonitunnet, sest neis oli teadmine ja rõõm. Nad tahtsid minna ja korda saata tegusid, millel on meie kõigi jaoks tähendus. Igaüks ajas omal moel ühist asja. Nad olid ülendunud oma väikesest maailmast, kus nad üksinda iseenda eest olid rabelenud ja tihti ka väheste ressursside nimel või oma õiguse eest võidelnud. Ühes ülekäigurada ületavas naises nägin , et ta oli minemas ema juurde rääkima südamest sellest, kuidas asjad tegelikult on ning kuidas ta oma ema armastab, kuigi tal pole olnud võimalust ega julgust seda välja öelda. Aga nii ta tundis ja oli kätte jõudnud aeg, kus tal enam polnud võimalik seda edasi lükata. Ja õnneks, sest ema oli hääbumas ning olnuks raske jääda kandma ütlemata sõnade ja väljendamata tõe raskust oma hinges. Aga kuidas on see seotud noosrootöö foorumiga nimega NOORUM? Ma osalesin esimest korda sellisel sündmusel, kus päriselt ka mul oli võimalus riiklikul tasandil kaasa rääkida. Ma võtsin endaga NOORUMILE kaasa selle visiooni ja mälestused suvisest MA õuelaagist Pangodis. Ja teate, ma nägin, et neid inimesi, kelle mõtetega ma kaasa resoneerusin, oli veel. Siiski oli minu panus ainulaadne. Tundsin, et vaimuvalgus, mida mul õnnestus endast sellesse ruumi tuua, oli vägagi oodatud ja teretulnud. Olin rõõmus, kui õhtu juht Kristi Jüristo töögruppide tulemustest kokkuvõtteid tehes tõi end kõnetanuna välja ühe mõtte, mille eesmärgiks oli pöörata tähelepanu noortega töötava inimese rollile olla noore jaoks see, kes juhatab noore pilgu sissepoole, et siis sealt vastuseid ja juhiseid leida, et mitte välises infokülluses kaduma minna. Muidugi on minu väljendatud sõnumid ühed paljudest ning palju oleneb ka tõlgendajate teadvusest, mis sellest edasi saab. Tõenäoliselt saab neid teiste mõtetega koos üldistatud ja modifitseeritud ning algseid mõtteid kuskilt välja lugeda ei pruugi. Küll aga sain rahulolu sellest, et olen tõusnud, seisnud ja rääkinud. Siia sobib hästi tsiteerida Karl Ristikivi: "Ka sisaliku tee kivil jätab jälje". Noortelgi oli kahe päeva jooksul palju põnevat, millest mõelda ja kaasa rääkida ning arvasid, et on nõus teinegi kord sarnasel sündmusel rõõmu ja huviga osalema. Sel põhjal julgen tõesti soovitada vähem kurta ja rohkem mõelda sellele, mis on see minu panus, minu vastutus ja ülesanne, milleks elu mind kutsub. Sest tööd on palju. Kõigil oma jagu. Ja on ütlemine, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Või teisisõnu- kui näed tegemata tööd, on see sinu. Armastusega, Kadri
Armas Marya Angletorium lehekülje sõber! Tervitan Sind rahvusvahelise muusikapäeva puhul! https://www.youtube.com/watch?v=bS7y8mCPCBY&feature=youtu.be Armastusega, Juno alias Merlyn Mandre, MARYA ANGLETORIUM loovterapeut
Armsad lehe lugejad!
Tänan Marya Angletorium Hingekooli liidergruppi, et mind on usaldatud enne tegelikku egoravi, esialgu vaid egoravi volitatud vaatlejana meie juhatuses teenima ja et saan võimaluse olla uues kooli etapis algajate grupi liige järjekorranumbriga nr 1. Pildi olen valinud 09.09.2018 toimunud Marya Angletorium Hingekooli koosolekult. Tänan pildi tegijat!
Armastusega, eksperimentaalse hingekooli treenitud vaatleja Maters alias Maret Raudsepp

Fb leht Marya Angletorium on maaväliselt laetud ja juhitud hingeravikooli tutvustusleht ja järgib igati kooli strateegilist kava, viia uuelaadset teadvusharidust võimalikult paljude inimesteni ja näidata hinge olulisust kiirelt muutunud maailmas

03/05/2021

TÄHELEPANU! MA GISK õppurkond alustab oma andepõhiste teraapiateenustega! Esimene teenusele lubatute grupp on meie 1. kobar, millise grupi täiendnimetuseks oli tänaseni Ingliterapeut Marya Hingekobar, edasijõudnute liidergrupp (EL.). Neil on teile edastada oma reklaamposter ja uue teenuste kodulehe aadress: https://peatee.voog.com ARMASTAV MAANGLI MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

TÄHELEPANU! MA GISK õppurkond alustab oma andepõhiste teraapiateenustega! Esimene teenusele lubatute grupp on meie 1. kobar, millise grupi täiendnimetuseks oli tänaseni Ingliterapeut Marya Hingekobar, edasijõudnute liidergrupp (EL.). Neil on teile edastada oma reklaamposter ja uue teenuste kodulehe aadress: https://peatee.voog.com ARMASTAV MAANGLI MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

VAATAN RAHUS AJAS TAGASI ... 02/05/2021

VAATAN RAHUS AJAS TAGASI ...

TÄHELEPANU! Teie lugemislauale saabus MA GISK blogibülletään ehk uudiskiri: https://tulemine-olemine.blogspot.com/2021/05/vaatan-rahus-ajas-tagasi.html Kes soovib nüüd ise ka meie hingeravilisse inglikooli astuda, peab esialgu Ingliterapeut Marya abinõu lehe kaudu järjekorda võtma, sest enne hingeravikooli sisse ei saa astuda, kui on läbitud individuaalne koolikatsumise testtöö. Sooviavaldused juba saabuvad, ole kärme järgima, sest uus õppgrupp ei tule suur ja meie töövõimekusel on ka piirid. Armastusega, Ingliterapeut Marya

VAATAN RAHUS AJAS TAGASI ... Blogi inimteadvuse, eestluse rolli ja maailma inimkonna valgustumise teemal

22/04/2021

Armas lugeja! Tervisedendajate võrgustiku liikmena jagasime hiljuti riikliku tervisedenduse institutsiooni TAI ametliku kodulehe uurimust, kus toodi RÕHUTATULT välja, et inimeste vaimne tervis on kannatada saamas. Täna saame tutvustada nende poolt esile toodud portaali, kust võib saada esmatasandi nõuandeid, mida enda, pere ja töökollektiivi heaks saaks ära teha. Täname neid ja TAI spetsialiste hoolekande eest! https://www.tai.ee/et/uudised/terviseuuring-65-protsendil-taiskasvanutest-krooniline-haigus-voi-pikaajaline HOIDKE ENDA TERVIST JA MEELERAHU! IGA MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Armas lugeja! Tervisedendajate võrgustiku liikmena jagasime hiljuti riikliku tervisedenduse institutsiooni TAI ametliku kodulehe uurimust, kus toodi RÕHUTATULT välja, et inimeste vaimne tervis on kannatada saamas. Täna saame tutvustada nende poolt esile toodud portaali, kust võib saada esmatasandi nõuandeid, mida enda, pere ja töökollektiivi heaks saaks ära teha. Täname neid ja TAI spetsialiste hoolekande eest! https://www.tai.ee/et/uudised/terviseuuring-65-protsendil-taiskasvanutest-krooniline-haigus-voi-pikaajaline HOIDKE ENDA TERVIST JA MEELERAHU! IGA MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

20/04/2021

Armas teeline! Aitäh, et huvi tunned! Annetame oma autorlust ühismõtte kasvuks ja tervena elamise ennetustööks. MA GISK õppurblogi aadress avaneb siin: https://taaratarkused.blogspot.com/2021/04/au-tervist-tootvatele-motetele.html HOIDKEM SELGELT ENDAS ARUSAAMA, ET JUST MÕTTEST SAAB KÕIK ALGUSE JA IGA PÄRISTERVISELE KESKENDUNUD MÕTE LOEB! Armastusega. Ingliterapeut Marya

Armas teeline! Aitäh, et huvi tunned! Annetame oma autorlust ühismõtte kasvuks ja tervena elamise ennetustööks. MA GISK õppurblogi aadress avaneb siin: https://taaratarkused.blogspot.com/2021/04/au-tervist-tootvatele-motetele.html HOIDKEM SELGELT ENDAS ARUSAAMA, ET JUST MÕTTEST SAAB KÕIK ALGUSE JA IGA PÄRISTERVISELE KESKENDUNUD MÕTE LOEB! Armastusega. Ingliterapeut Marya

17/04/2021

ARMAS SÕBER, KEL ON VASTUTUSTUNNET OMA MAAL RAHU JA ARMASTUSE VÕIDUKÄIGUGA EDU SAAVUTADA! Aeg on ärev, aga muutuste jaoks oluline, seega ei saa keegi siin päris kõrvaltvaatajaks jääda, kuid tänavakaklusega kaasa minnes näitame maailmale oma sisemist riiakust ja kasvatamatust, mida oma lastele eeskujuks küll pakkuda ei tohiks. Lapsed ongi juba pöördunud oma sisemaailma, vaevlevad depressioonides ja paljud on keeldunud enam edasi elamast. Kunagi lauldi lootusrikkalt "Maa tuleb täita lastega" ja oldi heldinud oma järglaste särasilmadest ning rahva paljudest imelistest saavutustet. Nüüd aga küsib lastepere oma hingejuttudes vanemailt ja kasvatajailt : "Mis maailm see niisugune on ja kuidas täiskasvanud ei saa aru, kui kahjulik see kõigile on, mida nad teevad ja kuidas ellu suhtuvad?" Mida me neile selle peale vastame? Armastusega, Ingliterapeut Marya

ARMAS SÕBER, KEL ON VASTUTUSTUNNET OMA MAAL RAHU JA ARMASTUSE VÕIDUKÄIGUGA EDU SAAVUTADA! Aeg on ärev, aga muutuste jaoks oluline, seega ei saa keegi siin päris kõrvaltvaatajaks jääda, kuid tänavakaklusega kaasa minnes näitame maailmale oma sisemist riiakust ja kasvatamatust, mida oma lastele eeskujuks küll pakkuda ei tohiks. Lapsed ongi juba pöördunud oma sisemaailma, vaevlevad depressioonides ja paljud on keeldunud enam edasi elamast. Kunagi lauldi lootusrikkalt "Maa tuleb täita lastega" ja oldi heldinud oma järglaste särasilmadest ning rahva paljudest imelistest saavutustet. Nüüd aga küsib lastepere oma hingejuttudes vanemailt ja kasvatajailt : "Mis maailm see niisugune on ja kuidas täiskasvanud ei saa aru, kui kahjulik see kõigile on, mida nad teevad ja kuidas ellu suhtuvad?" Mida me neile selle peale vastame? Armastusega, Ingliterapeut Marya

TAI uuring: täiskasvanud hindavad oma tervist varasemast paremaks, ent sagenenud on vaimse tervise probleemid | Tervise Arengu Instituut 15/04/2021

TAI uuring: täiskasvanud hindavad oma tervist varasemast paremaks, ent sagenenud on vaimse tervise probleemid | Tervise Arengu Instituut

Armas lehe külaline! Tänasega , 15.04, 2021 on meie katsetustel siingi joon alla tõmmatud. Alustame MA GISK õppuritest terapeutide ja juhendajate päristeenuse tutvustamise ja reklaamiga. Me seisame inimeste vaimse, kehalise ja hingelise tervise eest ning püüame omalt poolt juurutada mõttemustreid, mis võiksid lihtsate ja kättesaadavatena, kuid siiski tahet, järjekindlust ja südamega mõtlemist ja omaosalust eeldavat terviseabi pakkuda. Me avame järjest uusi teenuseid, mis toetaksid inimese elus olemist mitmeski mõttes, ilma et oleks tarvis tingimata kasutada meditsiinilisi sekkumisi ja valutada südant oma kestmajäämise eest sel kriisiderohkel perioodil, mida maalased praegu ja otse kindlasti tulevastel aegadel läbi peavad elama. Siin aga ei tohiks keegi meie sõnumit nii tõlgendada, et me eirame meditsiini või taunime arstiabi kasutamist. Meie eesmärk on ikkagi olemasoleva tervise säilitamisel ja elujõu kasvatamisel, aga kel tervis tõsist remonti vajaks, see peaks päris kindlasti vastava arstiabi järele minema. Tänase postitusega toome uudiseid ka riiklikult tervisedenduslikult veebilehelt, mis on ilmunud uuel platvormil ja tutvustab kõigi jaoks olulist vaimse tervise uuringut. https://tai.ee/et/uudised/tai-uuring-taiskasvanud-hindavad-oma-tervist-varasemast-paremaks-ent-sagenenud-vaimse Seega, see on päris kindel, et MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

TAI uuring: täiskasvanud hindavad oma tervist varasemast paremaks, ent sagenenud on vaimse tervise probleemid | Tervise Arengu Instituut Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 2020. aasta uuringust selgub, et paranenud on inimeste hinnang oma tervisele, kuid sagenenud on vaimse tervise probleemid, pikenenud ekraani taga veedetav aeg ja kasvanud kanepitarvitamine nooremate täiskasvanute seas.

10/04/2021

ANTUD LUGEJAILE KANALIST VÄLJA KANTUD ANNO 10.04, 2021. Armas Maarjamaa hingepere! Aeg, mida praegu elatakse ja paljuski eesmärgi järgimise tähenduses tulutult minna lastakse, on antud Suure Plaani järgi arvestatult siiski õppetööks ja enesekasvatuseks, mida vajatakse enam kui iial enne ja ülekantud tähenduses just täna kui kogu planeediga vaimseks ülestõusuks valmistumise eelõhtul. Tänapäevane palju haritud inimpea on määratud mõistma, et keha-hing-vaim tervikuna elamine on ainus viis ellu jääda ja et tegelik tervis tuleneb sisemisest vastupidamisjõust ja puhaste ning hardalt hinge-elu hoidvate mõtete loomise oskusest. Mitte asjata pole Looja kavas ette nähtud plaani, kus pered peavad õppima üheskoos igapäevaelu elama ja nägema selgemalt üksteise väärtusi, aga ka ebakohti, millest pere ringis üle ja läbi kasvada. Kosmiline ühiselureegel näeb ette, et kui inimhinged tulevad Maale oma järjekordset kehastumist läbi elama, on just pere see, mis teda üleskasvamisel aitamas on, aga ka vastupidi-just pere on peegel, mis näitab mustrit, milles kehastumise vangistuses valusat argielu elatakse ja isiksusele karmivõitu arengut võimaldatakse või siis seda igati pärsitakse. Me ei lasku eranditesse ja vaevarikaste elulugude saagasse, aga ÜTLEME KOOS VALGUSE MEISTRITEST AGHARTA PERELIIKMETEGA, ET KA PLANEEDI SISEMAAL ON PERE JA MEIEGI OOTAME TEIE KAASABIL AVATARIDEKS NAASMIST JA VABAKS SAAMIST TOONASE ATLANTISE LOO JÄRELMÕJUDE TAAGAST, aga kui siinmail see ikkagi kollektiivselt maha vaikitakse, et Ema Maarja tõusis mahajäetuse püha tule asemelt ja püüab tulutult juba üle kümnendi eestlastele maise elu säilimise annetust üle anda, sealhulgas ka üleilmsele avatarkoolile tuge leida, mis just Maa praeguse hingepere jaoks iidsete legendide taassünni võimaluseks võiks saada, pole enam kellelgi pääsu, kuiväga me ei sooviks seda otsust teistmoodi väljendada. Kui omal ajal Jeesus hukati ja ta hilisemal perioodil puhtaile oma naasmist tõotas, siis polnud ju öeldud etteulatuvalt, mis kujus ja mis maale Ta astub, ent sedakorda on lugu ikkagi uus ja teadvuse avardumiseks ei piisa Mäejutluse sarnasest tarkusejagamisest ega ka sajandite pikkusest hoovõtust, et Looja parim õpetus maalastele peatoiduseks kanda. Kaasaja imed on tsiviilrahvale sedavõrd harjumuspäraseks muutunud, et tema pead tuleb aina reklaamide ja asitõenditega tuulutada, seega pole Ema seekord enam lihaliku Poja annetusele panustanud, vaid võtnud kavasse erilist laadi teadvushariduse projekti loomise, millest peaks kasvama planetaarne ettevõte kui mitmekihiline ettevõtlus ja hingeravikool koos ande arendamise praktikabaasiga, peamiselt jumalikku väge toetavas ingellikus tervisekodus nimega Marya Angletorium. Osaliselt on see tervisekodu PÄRAST KATSETÖÖD VILJANDI LINNAS oma algses võtmes taas alustamas, aga seda siiski esialgu üksnes ilmaliku mtü tasandilt ja esialgu peakontori piirkonnas Tartus ning esialgu vaid üksikute klientide teenimiseks. Suurem avardumine saaks ikkagi teoks vaid siis, kui kusagil leiab meie käesoleva sõnumi taevases hingekodus kokku leppinud isikute grupp, kes on meie tulekut ammu oodanud, aga veel pole meie sõnumeid kätte saanud või pole mõistnud, kes selles loos end näitavad ja miks seda esimest eesminevat avataride gruppi just sel moel on äratatud. Jääme sedakorda siit lootusrikkalt elutulle vaatama, et kas me leiame tõelisi ja tegusaid maainglitest abilisi oma koolile ettevõtte staatuse ja maise maine saavutamiseks või on nii, et kuna ükski prohvet pole kuulus omal maal, tuleb meil lõpuks ikkagi välisriikide puhaste mõtete väljale oma loomisloo kastike maha panna ja sealt endale isetuid rahuingleid kaasa tuua. TÕDE TÕUSKU, VALE VAJUGU, EMA PEAB SAAMA MAALE NAASTA! Armastusega, Ingliterapeut Marya, vaimkogumi täiskoosseisus

ANTUD LUGEJAILE KANALIST VÄLJA KANTUD ANNO 10.04, 2021. Armas Maarjamaa hingepere! Aeg, mida praegu elatakse ja paljuski eesmärgi järgimise tähenduses tulutult minna lastakse, on antud Suure Plaani järgi arvestatult siiski õppetööks ja enesekasvatuseks, mida vajatakse enam kui iial enne ja ülekantud tähenduses just täna kui kogu planeediga vaimseks ülestõusuks valmistumise eelõhtul. Tänapäevane palju haritud inimpea on määratud mõistma, et keha-hing-vaim tervikuna elamine on ainus viis ellu jääda ja et tegelik tervis tuleneb sisemisest vastupidamisjõust ja puhaste ning hardalt hinge-elu hoidvate mõtete loomise oskusest. Mitte asjata pole Looja kavas ette nähtud plaani, kus pered peavad õppima üheskoos igapäevaelu elama ja nägema selgemalt üksteise väärtusi, aga ka ebakohti, millest pere ringis üle ja läbi kasvada. Kosmiline ühiselureegel näeb ette, et kui inimhinged tulevad Maale oma järjekordset kehastumist läbi elama, on just pere see, mis teda üleskasvamisel aitamas on, aga ka vastupidi-just pere on peegel, mis näitab mustrit, milles kehastumise vangistuses valusat argielu elatakse ja isiksusele karmivõitu arengut võimaldatakse või siis seda igati pärsitakse. Me ei lasku eranditesse ja vaevarikaste elulugude saagasse, aga ÜTLEME KOOS VALGUSE MEISTRITEST AGHARTA PERELIIKMETEGA, ET KA PLANEEDI SISEMAAL ON PERE JA MEIEGI OOTAME TEIE KAASABIL AVATARIDEKS NAASMIST JA VABAKS SAAMIST TOONASE ATLANTISE LOO JÄRELMÕJUDE TAAGAST, aga kui siinmail see ikkagi kollektiivselt maha vaikitakse, et Ema Maarja tõusis mahajäetuse püha tule asemelt ja püüab tulutult juba üle kümnendi eestlastele maise elu säilimise annetust üle anda, sealhulgas ka üleilmsele avatarkoolile tuge leida, mis just Maa praeguse hingepere jaoks iidsete legendide taassünni võimaluseks võiks saada, pole enam kellelgi pääsu, kuiväga me ei sooviks seda otsust teistmoodi väljendada. Kui omal ajal Jeesus hukati ja ta hilisemal perioodil puhtaile oma naasmist tõotas, siis polnud ju öeldud etteulatuvalt, mis kujus ja mis maale Ta astub, ent sedakorda on lugu ikkagi uus ja teadvuse avardumiseks ei piisa Mäejutluse sarnasest tarkusejagamisest ega ka sajandite pikkusest hoovõtust, et Looja parim õpetus maalastele peatoiduseks kanda. Kaasaja imed on tsiviilrahvale sedavõrd harjumuspäraseks muutunud, et tema pead tuleb aina reklaamide ja asitõenditega tuulutada, seega pole Ema seekord enam lihaliku Poja annetusele panustanud, vaid võtnud kavasse erilist laadi teadvushariduse projekti loomise, millest peaks kasvama planetaarne ettevõte kui mitmekihiline ettevõtlus ja hingeravikool koos ande arendamise praktikabaasiga, peamiselt jumalikku väge toetavas ingellikus tervisekodus nimega Marya Angletorium. Osaliselt on see tervisekodu PÄRAST KATSETÖÖD VILJANDI LINNAS oma algses võtmes taas alustamas, aga seda siiski esialgu üksnes ilmaliku mtü tasandilt ja esialgu peakontori piirkonnas Tartus ning esialgu vaid üksikute klientide teenimiseks. Suurem avardumine saaks ikkagi teoks vaid siis, kui kusagil leiab meie käesoleva sõnumi taevases hingekodus kokku leppinud isikute grupp, kes on meie tulekut ammu oodanud, aga veel pole meie sõnumeid kätte saanud või pole mõistnud, kes selles loos end näitavad ja miks seda esimest eesminevat avataride gruppi just sel moel on äratatud. Jääme sedakorda siit lootusrikkalt elutulle vaatama, et kas me leiame tõelisi ja tegusaid maainglitest abilisi oma koolile ettevõtte staatuse ja maise maine saavutamiseks või on nii, et kuna ükski prohvet pole kuulus omal maal, tuleb meil lõpuks ikkagi välisriikide puhaste mõtete väljale oma loomisloo kastike maha panna ja sealt endale isetuid rahuingleid kaasa tuua. TÕDE TÕUSKU, VALE VAJUGU, EMA PEAB SAAMA MAALE NAASTA! Armastusega, Ingliterapeut Marya, vaimkogumi täiskoosseisus

MA GISK HOIAB MÕTTEID RAHU, ARMASTUSE JA TERVISE LAINEL. Aprill, 2021 09/04/2021

MA GISK HOIAB MÕTTEID RAHU, ARMASTUSE JA TERVISE LAINEL. Aprill, 2021

Armas lugeja! Meie MA GISK õpurkonna ning nüüdseks juba ka meeskonnana lasime esimesed origamikured lendu juba 2015. aastal, mil toimus järjest intensiivsem, laiapõhjalise keha-hing-vaim terviku tasakaalu toetava ettevõtte poole liikumine. Täna on juba 2021. aasta ning näeme, et rahu, armastuse ja tervise mõtteid vajab maailm üha enam, mistõttu oleme ka meie periooditi ning erinevas kontekstis kurgede voltimise ettevõtmisi järjepidevuse tunnetusena jätkanud. Aprill on ka südamekuu, aga meie jaoks ka heade mõtete ehk siis südamest tulevate mõtete kuu, sest see on ainuke viis, kuidas on võimalik luua meid ümbritseva maailmaga uus, hingav ja hingestatud suhe. Jagatav video on seega kokkuvõte eelnevatel aastatel toimunu meenutuseks, aga samas ka üleskutse hoida mõtete tasakaalu praegusel kriiside perioodil, sest sellest oleneb ka meie immuunsus ja füüsiline tervis ning kokkuvõttes kogu ühiskonna toimimine. Tänan armsat Ingliterapeut Maryat ettevõtmise algatamise ja suunahoidmise eest! AU TERVIST TOOTVATELE MÕTETELE! https://www.youtube.com/watch?v=Y_MDs2NBQ8E Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, EL õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno alias Merlyn Mandre

MA GISK HOIAB MÕTTEID RAHU, ARMASTUSE JA TERVISE LAINEL. Aprill, 2021

07/04/2021

SIIT NAD TULEVAD, 1. kobarkond mariamsite viisikus, keda treeniti Maa Vaimse Hierarhia Inglite hariduse ja hingeravi meetodil. Täname neid ja kõiki meie toetajaid! Armastusega, Ingliterapeut Marya

SIIT NAD TULEVAD, 1. kobarkond mariamsite viisikus, keda treeniti Maa Vaimse Hierarhia Inglite hariduse ja hingeravi meetodil. Täname neid ja kõiki meie toetajaid! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Kuidas see kord alguse sai. Dianka tulemine. 03/04/2021

Kuidas see kord alguse sai. Dianka tulemine.

Armas sõber! Eile postitasin oma kanalist Ema Maarja sõnumi isikliku arengu olulisusest enne uude aega suundumist. Täna, mil kristlik maailm pühitseb Jeesuse legendist teada ülestõusmispüha, on meil jagada ühe viimase MA GISK testgrupiga liitunud õppuri lühivideo, mis ilmestab katset tõusta tänapäeval kristusteadvuse astmeni, individuaalselt ja grupi toel jumaliku kõrguseni ja saadagi osa oma avatarile käepikenduseks kasvamisest. See pole ulme ega rumal väljamõeldis, sest see on ammu teada sündmus, et kord tõusevad hinged manalast ja asuvad Taevast Maale tooma. Legendis on paljutki vaja mõista kui märgilist retoorikat, aga kui isiklikult seda teed astuma hakata, saab selgeks, mis imelise masina on Looja Inimese näol oma koduplaneedile kavandanud ja kui vähe mõistab inimene ise seda kasutada ja hinnata. https://youtu.be/IXUb10MkH_s SISEMINE MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Kuidas see kord alguse sai. Dianka tulemine.

Inglite juhitud teraapiakodu Marya Angletorium oli EV100 annetus ja kobarmeeskonnana tegutsemise demoversioon, nüüdseks suletud

Teraapiate osa on muutunud, edendame üksnes teadvusharidust ja hingeravikooli.

www.hingeravikoolitus.com

Tervisedenduse Fb leheks jääb toonane kliiniku Fb leht Maramaa Päevakaja/Marama Daily News https://www.facebook.com/search/top/?q=maramaa%20p%C3%A4evakaja%20%2F%20maramaa%20daily%20news&epa=SEARCH_BOX

Armastusega, Ingliterapeut Marya

Videos (show all)

Valge ja rõõmutoov
maainglite hingedele
Kadripäev 2020
Tervitus vaimse tervise kuuks
ema
Tulevik on helgelt taevalik
Valgus astub läbi pimendatud maailmalinna
MIS VÄRVI ON INGELLIK ARMASTUS? Puhta lume, punase roosi ja Looja-karva lillat vaimuse värvi ja elegantse teadvustasandi ning Ema Maarja koolitöö värvi. Armastusega, Ingliterapeut Marya

Location

Category

Telephone

Address


Raekoja Plats 20
Tartu
51007
Other Education in Tartu (show all)
Norra Keele Keskus Norra Keele Keskus
Õnne 1-10
Tartu

TAC International Relations TAC International Relations
Tähe 38b
Tartu, 50103

Information and discussion on the international activities of Tartu Art College.

Kirilased Kirilased
Tartu, 50406

Teada saamaks, millega me tegeleme, soovitame uurida meie kodulehte http://kirilane.ee

Folkuniversitetet keelekoolitus Folkuniversitetet keelekoolitus
Lai 30
Tartu

Liivimaa parimad keelekursused www.folkuniversitetet.ee

Elus teadus Elus teadus
Tartu

Teadusteemalised praktilised töötoad koolidele, mida viivad läbi EMÜ noorteadlased - Elus teadus

HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu
Ülikooli 18B
Tartu, 51003

Kõigi maade humanitaartudengid, ühinege!

Tartu Kristlik Noortekodu Tartu Kristlik Noortekodu
Era 2
Tartu, 51010

Asenduskodu Era 2, Tartu +3725279280 +3727420865

Tartu Teaduspark Tartu Teaduspark
Riia 181a
Tartu, 50411

Tartu Teaduspargi tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke ning tegevuse toetamine. Tartu Teaduspark on ettevõtluse kodu!

Lille Noortekeskus Lille Noortekeskus
Lille 9
Tartu, 51010

lahtiolekuajad: T-N 13.00-19.00 R 13.00-21.00 L 12.00-16.00 P erisündmused lahtiolekuajad koolivaheagadel: E-R 13:00-19:00 v.a. erisündmused

Tartu Lasteaed Hellik Tartu Lasteaed Hellik
Aardla 138
Tartu

Tartu Lasteaed Helliku FB leht

MAT-INF tudengiselts MAT-INF tudengiselts
TÜ Delta õppehoone
Tartu, 51008

TÜ informaatika, matemaatika ja statistika tudengeid ühendav organisatsioon. Loodud 2014. aasta kevadel.

Stuudio MIX Stuudio MIX
Ujula 1A
Tartu

Мастер-классы и занятия для детей и взрослых