Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Comments

Armas lugeja! Täna, 14.30 tähistatakse Eestis üleriiklikult emakeelepäeva. Hingeravikooli sisekampaania raames teeme seda meiegi olles rahu poolt maailmas. Soovime MA GISK 2. kobara poolt toredat emakeelpäeva ja rahulikku meelt!
Armastusega, MA GISK, 2. kobara liikmed
Armas lugeja! Täna, 14.03 tähistatakse Eestis üleriiklikult emakeelepäeva. Hingeravikoolis pöörame samuti tähelepanu sellele päevale meie sisekampaania raames ja oleme rahu poolt. Soovime toredat emakeelepäeva ja rahu maailmas. Igaühe emakeel ja rahu mõte loeb!
Armastusega, MA GISK 2. kobar üheskoos
Armas lugeja!
Olen olnud armsa Ingliterapeut Marya käe all MA GISK eelkooli individuaalsel õppel ja jagan tänuposteri oma selle eeltöö lõpetuseks, sest alates homsest, 07.09 olen Algajate Baasgruppi vastu võetud ja alustan MA GISK uue AB grupi liikmena edasiliikumist ja soovitan ka lugejal sama ette võtta, kui see mõte kedagi paelub. MÕTE LOEB! Armastusega, Lii
Armas lugeja! See oli kuskil 13 aastat tagasi, kui Rahvusooper Estonia eest läbi jalutades tulid minu juurde kaks noort naisterahvast, kes tõid kaasa oma püha raamatukese ning püüdsid mulle seletada seda, kuidas seal on räägitud Looja naisaspektist, mis on maha salatud, aga ka sellest, et Looja tuleb inimkehasse teist korda inimhingede päästjaks, aga mitte mehena nagu Jeesus, vaid naisena. Öeldi, et see aeg on saabumas ning hoiatati, et me ei pruugi teda ära tunda. See kõlas täiesti loomulikult, mida nad mulle Estonia trepil tol päikeselisel päeval selgitasid. Hüvasti jätnuna jäin veel mõtisklema, et seda oleks küll väga vaja ning et kas ka minul on õnne selle Looja saadikust inimesega kokku puutuda.
Täna kinnitan, et see õnn, aga ka minu jaoks sellega kaasnev suur vastutus on mulle osaks saanud ja selline inimkehastunud Looja naisaspekti esindaja Ema Maarja energia kandja juba elab meie keskel, siin Eestis. Tänaseks ma tean, et kui tol korral andis Maarja elu Jeesuslapsele, siis sel korral on tal üle anda teadvusharidus, mis peab aitama paljudel hingedel tõusta. Selle osa on kogemusõppena toimuv avatarideks kui planeedi ülestõusuprotsessi eesminejate avangardiks treenimine, mille baasõppes minagi olen osalemas. Ja täna toon teie ette enda kogemusvideo, kuidas siiani see teekond minu jaoks on olnud, mis mind 1. aprillil enda Kõrgeima Minaga on kokku toonud.
https://www.youtube.com/watch?v=7tEjrwPlE4k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xYND-yIeULpzsKhPusxLHH8ZMGE4y09EVebit0uivXxDQOOD3lazsgp8 Tänan armsat Ingliterapeut Maryat, kes on meid ikka edasi pürgima julgustanud, aidanud luua seoseid ja üles leida mälestused ning sisemised ressursid, mis on minul võimaldanud kõhklusi seljatades vastu võtta hingelepingus ette nähtud püha teekond.
Siinjuures soovin eriliselt tänada oma lähiperekonda, kelle olemasolu, mõistev suhtumine ja avatud meel on olnud toeks selle teekonnale pühendumisel. Armastusega, MA GISK AB õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin
Tere armsad Marya Angletoriumi sõbrad ja toetajad! Keerulised ajad kutsuvad tegutsema, kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Kiirete aegade kiuste otsustasin huviringi juhendajana võtta vastu kutse ja pakkuda, et kui noortel on huvi, siis lähen nendega koos osalema noorsootöö foorumile, mille on kutsunud ellu Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega eesmärgiga luua visioon noortevaldkonna arenguks 2021-2035. Sest praegune riiklik arengukava lõpeb 2020. Ühel hommikul bussis istudes vaatasin tööle, kooli ja kes-teab-kuhu tõttavaid inimesi ning kujutasin ette, et mis oleks, kui kõik need inimesed järgneksid nii otsustuskindlalt oma südame kutsele. Vaatasin inimesi ja nägin neis (visioonina) ühendatust Suure Plaaniga, nägin neis indu ja missioonitunnet, sest neis oli teadmine ja rõõm. Nad tahtsid minna ja korda saata tegusid, millel on meie kõigi jaoks tähendus. Igaüks ajas omal moel ühist asja. Nad olid ülendunud oma väikesest maailmast, kus nad üksinda iseenda eest olid rabelenud ja tihti ka väheste ressursside nimel või oma õiguse eest võidelnud. Ühes ülekäigurada ületavas naises nägin , et ta oli minemas ema juurde rääkima südamest sellest, kuidas asjad tegelikult on ning kuidas ta oma ema armastab, kuigi tal pole olnud võimalust ega julgust seda välja öelda. Aga nii ta tundis ja oli kätte jõudnud aeg, kus tal enam polnud võimalik seda edasi lükata. Ja õnneks, sest ema oli hääbumas ning olnuks raske jääda kandma ütlemata sõnade ja väljendamata tõe raskust oma hinges. Aga kuidas on see seotud noosrootöö foorumiga nimega NOORUM? Ma osalesin esimest korda sellisel sündmusel, kus päriselt ka mul oli võimalus riiklikul tasandil kaasa rääkida. Ma võtsin endaga NOORUMILE kaasa selle visiooni ja mälestused suvisest MA õuelaagist Pangodis. Ja teate, ma nägin, et neid inimesi, kelle mõtetega ma kaasa resoneerusin, oli veel. Siiski oli minu panus ainulaadne. Tundsin, et vaimuvalgus, mida mul õnnestus endast sellesse ruumi tuua, oli vägagi oodatud ja teretulnud. Olin rõõmus, kui õhtu juht Kristi Jüristo töögruppide tulemustest kokkuvõtteid tehes tõi end kõnetanuna välja ühe mõtte, mille eesmärgiks oli pöörata tähelepanu noortega töötava inimese rollile olla noore jaoks see, kes juhatab noore pilgu sissepoole, et siis sealt vastuseid ja juhiseid leida, et mitte välises infokülluses kaduma minna. Muidugi on minu väljendatud sõnumid ühed paljudest ning palju oleneb ka tõlgendajate teadvusest, mis sellest edasi saab. Tõenäoliselt saab neid teiste mõtetega koos üldistatud ja modifitseeritud ning algseid mõtteid kuskilt välja lugeda ei pruugi. Küll aga sain rahulolu sellest, et olen tõusnud, seisnud ja rääkinud. Siia sobib hästi tsiteerida Karl Ristikivi: "Ka sisaliku tee kivil jätab jälje". Noortelgi oli kahe päeva jooksul palju põnevat, millest mõelda ja kaasa rääkida ning arvasid, et on nõus teinegi kord sarnasel sündmusel rõõmu ja huviga osalema. Sel põhjal julgen tõesti soovitada vähem kurta ja rohkem mõelda sellele, mis on see minu panus, minu vastutus ja ülesanne, milleks elu mind kutsub. Sest tööd on palju. Kõigil oma jagu. Ja on ütlemine, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Või teisisõnu- kui näed tegemata tööd, on see sinu. Armastusega, Kadri
Armas Marya Angletorium lehekülje sõber! Tervitan Sind rahvusvahelise muusikapäeva puhul! https://www.youtube.com/watch?v=bS7y8mCPCBY&feature=youtu.be Armastusega, Juno alias Merlyn Mandre, MARYA ANGLETORIUM loovterapeut
Armsad lehe lugejad!
Tänan Marya Angletorium Hingekooli liidergruppi, et mind on usaldatud enne tegelikku egoravi, esialgu vaid egoravi volitatud vaatlejana meie juhatuses teenima ja et saan võimaluse olla uues kooli etapis algajate grupi liige järjekorranumbriga nr 1. Pildi olen valinud 09.09.2018 toimunud Marya Angletorium Hingekooli koosolekult. Tänan pildi tegijat!
Armastusega, eksperimentaalse hingekooli treenitud vaatleja Maters alias Maret Raudsepp

Fb leht Marya Angletorium on maaväliselt laetud ja juhitud hingeravikooli tutvustusleht ja järgib igati kooli strateegilist kava, viia uuelaadset teadvusharidust võimalikult paljude inimesteni ja näidata hinge olulisust kiirelt muutunud maailmas

Photos from Marya Angletorium/Marya's Angeltorium's post 28/04/2022

"ME TÄNAME!", SEST tänu on ülim, mida meil pakkuda on, kui südames on tuli, mis märgib inimhinge ja kui me teeme tegusid, mis kujutavad hingestatust ja millegi kordaläinu ajamällu salvestamist. MA GISK koolipere üks osa liikmeist osales koos mitmest koolist ja perest pärit laste ja noortega 27.04'22 Elva Väikese Väeraja matkapäeval, mis tähistas rahumarssi looduse roheluses ja üksteise kõrval südant proovile pannes, et olla valmis erinevat laadi ellujäämisolukordadeks ja vaadelda puid ja puuskulptuure ühtemoodi elusa elu seostes, mille läbiv mõte keskendus inimese hooldajaloomuse olekule ja praeguse iseloomu omaduste rõhutamisele, aga seda rajategijate idee najal läbi lugude ja loodu imede endale omaseks tõlkimise. Suur tänu osalejatele ja läbiviijaile ning kõigile, kes selle matkapäeva suureks ja päikseliseks aitasid kujundada! See matkapäev oli meie jaoks juba 2. ellujäämisoskustele suunatud ettevõtmine, mis laieneb suuremale MA GISK LOODUSRAVILAAGRI SIHTGRUPILE JA MOBIILSE LAAGRI IDEE sisule, vastates igati meie lapsi ja noori kaasava ettevõtlusalase projekti "Noorelt noorele" eesmärkidele. HINGEHARIDUSLIK MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

26/04/2022
Photos from Marya Angletorium/Marya's Angeltorium's post 16/04/2022

Anno 17.04, '22 "Selleks, et ära hoida tulevasi sõdu, on vaja kasvatada inimeses empaatiat ja kaastunnet." (President A. Karis). Noore inimese kasvatus ja kaasatus loeb! Kena ülestõusmispüha, kallid pered! Armastusega, Ingliterapeut Marya

15/04/2022

Armas koolipere! Enam kui kunagi varem loeb just see sõnum, mille juba varem pildi ja sõnaga koodiliseks mõtteks oleme vorminud, aga mille sisust ei ole võib olla ka teie veel täismahus teadlikkusega aru saanud. Täna on aeg oma siseruumis vaikust kuulata ja hingele aega anda oma missioonist teadlikumaks muutuda, sest see aeg, mida oodatud, on tänasega kätte jõudnud ja üleilmsele hingede ülestõusule meie kooli panusena alus loodud. Edasist jälgi meie muudest kanali juttudest ja siseruumi sõnumite jäljerida järgides. Armastusega, Ingliterapeut Marya

12/04/2022

Armas koolipere! Aeg on ärev ja paljud on jätkuvalt mures, mis saab meist ja planeedist edasi. Edasi saab olla vaid Valguse võidukäigu saavutus, sest vastasel korral see planeet enam kaua elu ei suuda kanda, kui me mõtleme lisaks mitmetele maailmas peetavatele sõdadele planeedi üldist, sh kliima olukorda. Me rõhutame alati, et teha saab seda, mida saab ja kui meie, kes me oleme olnud aastaid vabatahtlikud Valguse sõdurid ja kogenud inimeste selget osavõtmatust ja isegi vaenulikkust meie sellise tegevuse ja rahu ning armastuse sõnumi teenimise eest, siis me ju teame, kui kurb ja raske see on, kui aitad inimesi ja püüad anda endast parima, et eesmärk saaks täidetud ja Valgus abi, mida inimestelt vajatakse, aga räägid nagu müüri taha tühjale ruumile ja edasi tuleb ikka ainult ise rassida ja vaadata, mismoodi elus toime tulla. TÄNA, anno 12.04, '22, SISULT KOSMONAUTIKAPÄEVAL, MIL TEADVUS PEAKS KÕRGEMALT VAATAMA, TEEME KOOLISISESE ETTEPANEKU TOETADA MEIE ENDA SÕJAVETERANE JA KANDA RINNAS SINILILLE, MIS SÜMBOLISEERIB ÜHTLASI KEVADIST LUME ALT TÄRKAMIST JA TAEVAVÄRVI LOOTUSE NAASMIST. Täname, kui Ukraina lindi kandmise kõrval meie ettepaneku see sinilillega ühendada vastu võtate! https://annameau.ee/toode/sinilill/ Täname veterane, kes on end paljude heaks annetanud ja tunnustame neid, et on näidanud vapruse eeskuju, mida vajab praegu iga noor ja iga eestlane ning anname omalt poolt selle väikese, ent märgilise tasu vastu! Armastusega, Ingliterapeut Marya

08/04/2022

Armas rahumaailm! Igaüks saab oma elus kedagi aidata ja igaüks isegi oma eraelus tasakaalu jäädes ning hetkedes parimat andes palju maailma rahu heaks ära teha. Teha selleks, et elu jätkuks ja maailmas leviksid sõnumid, et juba ongi taeva piiril näha kuldaega randumise terasvalged õhulaevad, mis näib ehk praegu utoopiana nagu kunagi tundusid lendavad vaibad ja üle viljapõllu rääkimise võimalus, aga - kui Sa ka seda ei usu, usu oma käte võlujõudu ja saavutuse väesse ning lihtsalt tee seda, mida oskad ja armastad, kuid ära jää tardunuks ja ükskõikseks, see loeb. Täpselt nii nagu see iidne palve, mis meie kooli rahuposterile 09.04'22 kl 00.22 maaingellikkuse tänuks teele saadetakse. Armastusega, Ingliterapeut Marya

08/04/2022

Armas meie testkooli viimati liitunud õppur, kes Sa tänasega kannad meie kooli tegevusalal nime Lii alias Rafaela! Sinu kokkusaamine juba kuid Sinu kohal vibreerinud Peaingel Rafaeli energiaga, millest vaimne nimi tekkis, juhtus küll juba 6. aprillil, meie kauaaegse riigimeheliku eeskuju, August Maramaa järgi, kelle järgi oli nimetatud ettevõte, mis meile tervisekodu demo loomiseks katust pakkus ja millise nimetusega aadressil ka tervisekoduks olnud hoone asus, aga et avatari laskumist ei saa kohe kiirelt kuulutada, sest see on teadvuse küsimus ja hinge avanemise protsessi puudutav fakt, siis toome avaliku õnnitluse just täna, anno 8. aprillil, 2022, Su ajaliku sünnipäeva auks ja meie koolile osaks saanud au tähistuseks. Täname Sind Su sooja suhtumise eest meie demolisse inglite juhitud hingeravikooli, inimeludesse ja loodusesse ning läkitame Sind homme algavale reisile poja pere juurde tervitusega, mille leiad juuresolevalt posterilt. Ole hoitud ja igati armastatud Looja hing ja Peaingel Rafaeli abiline, milles meenutame fakti, et Peaingel Rafael on Inglite Kuninganna Maarja meespool ja inimkehade tervendaja, metsarohelist kiirgust levitav ingellik Valgus. Armastusega, MA GISK koolipere nimel Ingliterapeut Marya, Maarja kehastunu inimelu selguses, kuigi see on vaid 1 aspekt meie ingliparve lennus

06/04/2022

Armas koolipere! Tänasega, anno 6.aprilliks 2022, meie kooli maise patrooni ja vaimse meheliku juhi eeskuju August Maramaa sünniaastapäevaks oleme välisega koostöös elades ja õppurkonna treeningkava jälgedes edasi liikudes oma kooli eskiiskavas ette nähtud reaalse inglikooli asutamise positsioonini välja jõudnud. Selle ideekava energia oli eilsel korralisel õppuritega läbi viidud arenguvestluste vahepausil selgelt meie töölaua kohal vibreerinud, et puhta loomise jõul arendatud hingeravikool näitab maise kooliga ligilähedast loomulikku olekut ja õppurite karjääriteel on juba ametialaselt terendumas valikud, kuidas oma treenitust ka elus endas ja ametitöös rakendada ja olla paljudele Valgust näitav küünal, kui elu meie maise elu ümber aina koomale tõmbub ja rahva meeleolu kipub paljudes kriisiolukordades allapoole tegevusvalmidust vajuma. Palju katsumusi ja arengu seaduspärast tingitud muundumist seisab veel ees, seega on vaja spetsiaalset treenitust, et maisest mõtteruumist kõrgemalt laetud sõnumeid Maale laadida, neid mõista suuta ja mis olulisim- neid tingimusteta usaldada. Me oleme maaväliselt juhitud hingeravikooli arenduse algusaja teadetest peale lugejate ja kooli õppurkonna mõtteid sellel hoidnud, et ees seisavad tundmatud olukorrad ja rasked katsumused ning just seetõttu on meie kooli treening ja edasiliikumine toimunud karmis loomismustris ja suure rahata loomise ülesandes. Just seetõttu on meie testkooli pääseda soovinutele kooli sissepääs katsetes keeruliseks tehtud ja egoravis olijale pigem alalist kriitikat tehtud ja napilt kiitust jagatud. Seda veel ka seetõttu, et meie tõlgenduses loeb valiku tegemisel see maise elu nähtus, et "palju inimesi usub jumalat, aga vähe on neid, keda usub JUMAL" ja et enne kui Jumal oma armsale hingele kui Emalt lapsele päritud teenimisrolli üle annab, katsub ta lapse iseloomu enne igati läbi, sest me oleme küll kooli olemise tunnuslauseks kinnitanud slogani "MÕTE LOEB", aga üksnes mõttest ei piisa, loeb ka sõna ja sõnast sündinud tegu. Nii olemegi täna oma hingeravikooli pikka treeningut tähistamas suuremahulise saavutusega, et aastast 2010 algatatud inglikooli loomismõte jõudis pidevtöö sõnumite kaudu maiste karjääritegudeni ja anno 6. aprillil 2022 seisame vaimus kosmilise emajõu lipu alla koondunult kui üks rahutuvide kobarkond ja läkitame maailmale Ingliemast lenduvat rahu ja armastuse vaimu, et elada maailmas ise eeskujuna stiilis "jalad tugevalt maas ja pea pilvedes, ise kuldsel keskteel maise inimese elu eladses". Ootame oma inglisüdameis, et tänasest edasi ärkaks paljudes inimestes puhas kodanikutunne ja igaüks püüaks end moel või teisel maailma ja kõrval seisvate kaaslaste ingellikule abistamisele rakendada, olgu see mistahes panus ja kuitahes pisike samm Valgusele abiks. Teie kõigi rolliks on olla oma lihtsas inimelus küünlaks pimeduses ja teha igas hetkes just seda, mida teha tuleb ja teha saab ning pidada oluliseks oma isiklikku inimelu kehastumist, mis pole kellegi puhul ebaõnnestunud eluvalik, kui end ise väärtustada ja oma elurollidele truuks jääda. TÕUSEME EMA MAARJA LIPU ALLA MAAINGLITE ARMEE TUUMIKKOBARKONNANA KOONDUNULT SISEMISSE AUVALVESSE, TEADVUSTADES OLUKORRA, ET ASTUME KOOLI AMETLIKUKS KOOLIKS NIMETAMISE ARENGUS UUDE LOOMISFAASI. Armastusega, Ingliterapeut Marya

Katkend Maa Magnetilise Teenistuse Vaimgrupi Krayon äratuskõnest Shasta mäel, 2003.a. Loeb Juno 04/04/2022

Katkend Maa Magnetilise Teenistuse Vaimgrupi Krayon äratuskõnest Shasta mäel, 2003.a. Loeb Juno

Armas lugeja! Elu planeedil Maa on üha suuremas muutumises ning eeldab juba praegu häälestumist hingede ülestõusule ja koostööle kõrgteadvusega, et seljatada laialt levinud sõjakus ning luua jätkusuutlik tulevik kogu planeediperele. Maa Magnetilise Teenistuse Vaimgrupp Krayon avas juba 2003. aastal planeet Maa ülestõusmise visiooni läbi inimeste endi valgustumise. Jagan sellekohast sõnumit MA GISK õppetöö raames sisseloetuna ka Sinuga: https://youtu.be/1J-WvZDfKnU Kui Sa soovid teada, mida antud tekst praeguse aja kontekstis tegelikult tähendab, kuidas sealset visiooni ka enda elus on võimalik realiseerida, siis oled oodatud liituma MA GISK uude avalikku grupiruumi "MAA VAIMSE HIERARHIA GLOBAALKAVAST (MAAG)", mis on mõeldud eesootava aja sõnumite edastamiseks ja juba varem antud kosmiliste teadete elustamiseks ja lahti seletamiseks. https://www.facebook.com/groups/1238878916639178 Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, TAG õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

Katkend Maa Magnetilise Teenistuse Vaimgrupi Krayon äratuskõnest Shasta mäel, 2003.a. Loeb Juno

Inglite juhitud teraapiakodu Marya Angletorium oli EV100 annetus ja kobarmeeskonnana tegutsemise demoversioon, nüüdseks suletud

Teraapiate osa on muutunud, edendame üksnes teadvusharidust ja hingeravikooli.

www.hingeravikoolitus.com

Tervisedenduse Fb leheks jääb toonane kliiniku Fb leht Maramaa Päevakaja/Marama Daily News https://www.facebook.com/search/top/?q=maramaa%20p%C3%A4evakaja%20%2F%20maramaa%20daily%20news&epa=SEARCH_BOX

Armastusega, Ingliterapeut Marya

Videos (show all)

Valge ja rõõmutoov
maainglite hingedele
Kadripäev 2020
Tervitus vaimse tervise kuuks
ema
Valik on Sinu nagu ikka Looja alal. Armastusega, Ingliterapeut Marya
Tulevik on helgelt taevalik
Armas MA GISK lehe lugeja! Me avame oma saladustelaekast 1. uudise, et see leht on olnud esmalt küll Marya Angletorium t...
Valgus astub läbi pimendatud maailmalinna
MIS VÄRVI ON INGELLIK ARMASTUS? Puhta lume, punase roosi ja Looja-karva lillat vaimuse värvi ja elegantse teadvustasandi...

Location

Category

Telephone

Address


Raekoja Plats 20
Tartu
51007

Other Education in Tartu (show all)
Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture our seminars bring together scientists & specialists from different disciplines to talk about their work on the topic of landscapes We will have monthly seminars on different topics regarding landscape

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Ülikooli 18b
Tartu, 51007

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Üliõpilasesindajad osalevad ülikooli otsustuskogude töös, et teha ülikool paremaks.

Learn Estonian by captions Learn Estonian by captions
Tartu

Learning Estonian from pictures around. Feel free to propose your photos and translations. You will be mentioned as an author of the post. I am not a native speaker, so feel free to correct if you see mistake;)

P2P: Politics to People P2P: Politics to People
Tartu, 51008

Our aim is to sustainably impact political education in Estonia - among the natives as well as the international residents. We are planning on having several events on a variety of topics.

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

UT Philosophy Club UT Philosophy Club
Tartu

University of Tartu philosophy club is a student led club that is based in Tartu.

Juunika Koolitus Juunika Koolitus
Riia 35
Tartu, 50410

Juunika Koolitusel on üle 20 aasta koolitamiskogemust. Viimase kolme aasta jooksul oleme koolitanud enam kui 20000 inimest.

Griffin Keskus Griffin Keskus
Raekoja Plats 9
Tartu, 51004

Griffin koolituskeskus asub Tartu südames emajõe ääres. Me koolitame nii eesti kui ka inglise keeles. Põhi suundadeks on ettevõtlus, turundus, arvutiõpe, disain, enesejuhtimine, keeleõpe ja sotsiaalsed oskused.

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Kompanii 3/5
Tartu, 51004

Nüüd on raamatukogu Facebookis! Leia Facebookist ka raamatukogu noortenurk; muusikaosakond ja seemneraamatukogu.

Eesti Rahvaluule Arhiiv Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti rahvaluulet koondav, koguv, uuriv ja tutvustav asutus Eesti Kirjandusmuuseumis. Võtame heameelega eesti kultuuri varasalve hoiule ka teie lood ja laulud!

Transmedial Turn Conference Transmedial Turn Conference
Jakobi 2
Tartu, 51005

TRANSMEDIAL TURN? POTENTIALS, PROBLEMS AND POINTS TO CONSIDER 8–11 December 2020, University of Tartu, Estonia

MOTOHUNT Autokool MOTOHUNT Autokool
Pepleri 6
Tartu

Uus ja innovaatiline autokool Tartus! TASUTA MOTOVARUSTUS õppesõidu ajaks.