Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Comments

Armas lugeja!
Olen olnud armsa Ingliterapeut Marya käe all MA GISK eelkooli individuaalsel õppel ja jagan tänuposteri oma selle eeltöö lõpetuseks, sest alates homsest, 07.09 olen Algajate Baasgruppi vastu võetud ja alustan MA GISK uue AB grupi liikmena edasiliikumist ja soovitan ka lugejal sama ette võtta, kui see mõte kedagi paelub. MÕTE LOEB! Armastusega, Lii
Armas lugeja! See oli kuskil 13 aastat tagasi, kui Rahvusooper Estonia eest läbi jalutades tulid minu juurde kaks noort naisterahvast, kes tõid kaasa oma püha raamatukese ning püüdsid mulle seletada seda, kuidas seal on räägitud Looja naisaspektist, mis on maha salatud, aga ka sellest, et Looja tuleb inimkehasse teist korda inimhingede päästjaks, aga mitte mehena nagu Jeesus, vaid naisena. Öeldi, et see aeg on saabumas ning hoiatati, et me ei pruugi teda ära tunda. See kõlas täiesti loomulikult, mida nad mulle Estonia trepil tol päikeselisel päeval selgitasid. Hüvasti jätnuna jäin veel mõtisklema, et seda oleks küll väga vaja ning et kas ka minul on õnne selle Looja saadikust inimesega kokku puutuda.
Täna kinnitan, et see õnn, aga ka minu jaoks sellega kaasnev suur vastutus on mulle osaks saanud ja selline inimkehastunud Looja naisaspekti esindaja Ema Maarja energia kandja juba elab meie keskel, siin Eestis. Tänaseks ma tean, et kui tol korral andis Maarja elu Jeesuslapsele, siis sel korral on tal üle anda teadvusharidus, mis peab aitama paljudel hingedel tõusta. Selle osa on kogemusõppena toimuv avatarideks kui planeedi ülestõusuprotsessi eesminejate avangardiks treenimine, mille baasõppes minagi olen osalemas. Ja täna toon teie ette enda kogemusvideo, kuidas siiani see teekond minu jaoks on olnud, mis mind 1. aprillil enda Kõrgeima Minaga on kokku toonud.
https://www.youtube.com/watch?v=7tEjrwPlE4k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xYND-yIeULpzsKhPusxLHH8ZMGE4y09EVebit0uivXxDQOOD3lazsgp8 Tänan armsat Ingliterapeut Maryat, kes on meid ikka edasi pürgima julgustanud, aidanud luua seoseid ja üles leida mälestused ning sisemised ressursid, mis on minul võimaldanud kõhklusi seljatades vastu võtta hingelepingus ette nähtud püha teekond.
Siinjuures soovin eriliselt tänada oma lähiperekonda, kelle olemasolu, mõistev suhtumine ja avatud meel on olnud toeks selle teekonnale pühendumisel. Armastusega, MA GISK AB õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin
Tere armsad Marya Angletoriumi sõbrad ja toetajad! Keerulised ajad kutsuvad tegutsema, kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Kiirete aegade kiuste otsustasin huviringi juhendajana võtta vastu kutse ja pakkuda, et kui noortel on huvi, siis lähen nendega koos osalema noorsootöö foorumile, mille on kutsunud ellu Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega eesmärgiga luua visioon noortevaldkonna arenguks 2021-2035. Sest praegune riiklik arengukava lõpeb 2020. Ühel hommikul bussis istudes vaatasin tööle, kooli ja kes-teab-kuhu tõttavaid inimesi ning kujutasin ette, et mis oleks, kui kõik need inimesed järgneksid nii otsustuskindlalt oma südame kutsele. Vaatasin inimesi ja nägin neis (visioonina) ühendatust Suure Plaaniga, nägin neis indu ja missioonitunnet, sest neis oli teadmine ja rõõm. Nad tahtsid minna ja korda saata tegusid, millel on meie kõigi jaoks tähendus. Igaüks ajas omal moel ühist asja. Nad olid ülendunud oma väikesest maailmast, kus nad üksinda iseenda eest olid rabelenud ja tihti ka väheste ressursside nimel või oma õiguse eest võidelnud. Ühes ülekäigurada ületavas naises nägin , et ta oli minemas ema juurde rääkima südamest sellest, kuidas asjad tegelikult on ning kuidas ta oma ema armastab, kuigi tal pole olnud võimalust ega julgust seda välja öelda. Aga nii ta tundis ja oli kätte jõudnud aeg, kus tal enam polnud võimalik seda edasi lükata. Ja õnneks, sest ema oli hääbumas ning olnuks raske jääda kandma ütlemata sõnade ja väljendamata tõe raskust oma hinges. Aga kuidas on see seotud noosrootöö foorumiga nimega NOORUM? Ma osalesin esimest korda sellisel sündmusel, kus päriselt ka mul oli võimalus riiklikul tasandil kaasa rääkida. Ma võtsin endaga NOORUMILE kaasa selle visiooni ja mälestused suvisest MA õuelaagist Pangodis. Ja teate, ma nägin, et neid inimesi, kelle mõtetega ma kaasa resoneerusin, oli veel. Siiski oli minu panus ainulaadne. Tundsin, et vaimuvalgus, mida mul õnnestus endast sellesse ruumi tuua, oli vägagi oodatud ja teretulnud. Olin rõõmus, kui õhtu juht Kristi Jüristo töögruppide tulemustest kokkuvõtteid tehes tõi end kõnetanuna välja ühe mõtte, mille eesmärgiks oli pöörata tähelepanu noortega töötava inimese rollile olla noore jaoks see, kes juhatab noore pilgu sissepoole, et siis sealt vastuseid ja juhiseid leida, et mitte välises infokülluses kaduma minna. Muidugi on minu väljendatud sõnumid ühed paljudest ning palju oleneb ka tõlgendajate teadvusest, mis sellest edasi saab. Tõenäoliselt saab neid teiste mõtetega koos üldistatud ja modifitseeritud ning algseid mõtteid kuskilt välja lugeda ei pruugi. Küll aga sain rahulolu sellest, et olen tõusnud, seisnud ja rääkinud. Siia sobib hästi tsiteerida Karl Ristikivi: "Ka sisaliku tee kivil jätab jälje". Noortelgi oli kahe päeva jooksul palju põnevat, millest mõelda ja kaasa rääkida ning arvasid, et on nõus teinegi kord sarnasel sündmusel rõõmu ja huviga osalema. Sel põhjal julgen tõesti soovitada vähem kurta ja rohkem mõelda sellele, mis on see minu panus, minu vastutus ja ülesanne, milleks elu mind kutsub. Sest tööd on palju. Kõigil oma jagu. Ja on ütlemine, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Või teisisõnu- kui näed tegemata tööd, on see sinu. Armastusega, Kadri
Armas Marya Angletorium lehekülje sõber! Tervitan Sind rahvusvahelise muusikapäeva puhul! https://www.youtube.com/watch?v=bS7y8mCPCBY&feature=youtu.be Armastusega, Juno alias Merlyn Mandre, MARYA ANGLETORIUM loovterapeut
Armsad lehe lugejad!
Tänan Marya Angletorium Hingekooli liidergruppi, et mind on usaldatud enne tegelikku egoravi, esialgu vaid egoravi volitatud vaatlejana meie juhatuses teenima ja et saan võimaluse olla uues kooli etapis algajate grupi liige järjekorranumbriga nr 1. Pildi olen valinud 09.09.2018 toimunud Marya Angletorium Hingekooli koosolekult. Tänan pildi tegijat!
Armastusega, eksperimentaalse hingekooli treenitud vaatleja Maters alias Maret Raudsepp

Fb leht Marya Angletorium on maaväliselt laetud ja juhitud hingeravikooli tutvustusleht ja järgib igati kooli strateegilist kava, viia uuelaadset teadvusharidust võimalikult paljude inimesteni ja näidata hinge olulisust kiirelt muutunud maailmas

13/09/2021

AASTAKÜMNEID TAGASI UNISTAS LUULEMEISTRIST EESTLANE JAKOB LIIV ajastu vaimus sellisest tugevate kuninghingede juhitud maisest elust, mida tänapäev enam ei tunne, kuna tahe on nõrk ja lihtsa elu unelm liialt magus ja uinutav. Ometi on just praegu võtmeküsimuseks, kas Maarja rahva seas leidub neid poegi ja tütreid, kes suudavad maailma okasroosikese egounest äratada ja asuda kiirelt ja vapralt planeedi esiritta, end puhtamaks ja sitkemaks maaingliks treenima, kodumaad teenides planeedi ülestõusulugu aitama ja mitte alla andma enne suurema koolitöö pealehakkamist, milleks oleme selle hingeravikooli karkassi loonud ja aastast 2010 testtööd kohaldanud:

"Need pojad, kes hällis ja emade süles
ja valguse laulusid kuulata said,
kord sirgeks ja võimukaks kasvasid üles
ja juhivad julgesti rahvaid ja maid.

Ja tütred, kes vabade emade põues
on võrsunud vabade tundmuste all,
need ilusaiks õiteks on isamaa õues
ja tugedeks elu eest võitlejal.

Nii võidavad üheskoos isamaa valu,
kes emade juhil ju lahkuvad ööst
ja hõiskavad üheskoos valguse laulu
ning võtavad osa kõik võitlusest, tööst." (Jakob Liiv)

Armastusega, Ingliterapeut Marya

AASTAKÜMNEID TAGASI UNISTAS LUULEMEISTRIST EESTLANE JAKOB LIIV ajastu vaimus sellisest tugevate kuninghingede juhitud maisest elust, mida tänapäev enam ei tunne, kuna tahe on nõrk ja lihtsa elu unelm liialt magus ja uinutav. Ometi on just praegu võtmeküsimuseks, kas Maarja rahva seas leidub neid poegi ja tütreid, kes suudavad maailma okasroosikese egounest äratada ja asuda kiirelt ja vapralt planeedi esiritta, end puhtamaks ja sitkemaks maaingliks treenima, kodumaad teenides planeedi ülestõusulugu aitama ja mitte alla andma enne suurema koolitöö pealehakkamist, milleks oleme selle hingeravikooli karkassi loonud ja aastast 2010 testtööd kohaldanud:

"Need pojad, kes hällis ja emade süles
ja valguse laulusid kuulata said,
kord sirgeks ja võimukaks kasvasid üles
ja juhivad julgesti rahvaid ja maid.

Ja tütred, kes vabade emade põues
on võrsunud vabade tundmuste all,
need ilusaiks õiteks on isamaa õues
ja tugedeks elu eest võitlejal.

Nii võidavad üheskoos isamaa valu,
kes emade juhil ju lahkuvad ööst
ja hõiskavad üheskoos valguse laulu
ning võtavad osa kõik võitlusest, tööst." (Jakob Liiv)

Armastusega, Ingliterapeut Marya

Pühendus Jumalikule Tarkusele 01/09/2021

Pühendus Jumalikule Tarkusele

Armas siinse lehe lugeja!
"Tarkus tuleb tasapisi,
tuleb tasahilju,
tarkuselt ei tasu loota
kohe valmis vilju.
Pole tarkus ladvaubin,
mida haarad käega,
ei saa tarkust pähe panna
võimu ega väega..."
(Olivia Saar "Tarkus tuleb tasapisi")
Nende luuleridade ja meie poolt kingiks loodud video saatel täname MA GISK naiskonnana armsat Ingliterapeut Maryat hariduse ja hingelise harituse igakülgse väärtustamise ning meiski selle seemne kasvatamise eest! https://www.youtube.com/watch?v=I6B_HxjHhqA Rahulikku ja viljakat kooliaasta algust kõikidele õpetajatele ja õpilastele! Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

Pühendus Jumalikule Tarkusele

KALLIS MAARJAMAA, KAS SUUDAD VEEL MAAILMA UUELE KURSILE SUUNATA? 01/09/2021

KALLIS MAARJAMAA, KAS SUUDAD VEEL MAAILMA UUELE KURSILE SUUNATA?

TARKUS TARVILINE VARA, ÕPI HOOLEGA! Edastame tänase 1. septembri pidupäeva puhuks meie tänu ja uusi eesmärke siin: https://tulemine-olemine.blogspot.com/2021/08/kallis-maarjamaa-kas-suudad-veel.html Armastusega, Ingliterapeut Marya

KALLIS MAARJAMAA, KAS SUUDAD VEEL MAAILMA UUELE KURSILE SUUNATA? Blogi inimteadvuse, eestluse rolli ja maailma inimkonna valgustumise teemal

MA GISK LOODUSRAVILAAGER “LOODUS RAVIB JA VÄESTAB” 31.07. - 5.08.2021 Pangodis 31/08/2021

MA GISK LOODUSRAVILAAGER “LOODUS RAVIB JA VÄESTAB” 31.07. - 5.08.2021 Pangodis

Armas lugeja! Tähendusrikast peagi saabuvat 1. septembrit kui tarkusepäeva! Meil on MA GISK õppetöö osana selleks päevaks valminud ühine blogipostitus, mis kajastab kogu ulatuses seda, mida me suvises loodusravilaagris õppisime ja kogesime. Iga meeskonnaliikme ja õppuri nägemus on veidi erinev, ka antud vastutusaladest lähtuvalt. Seega astu sisse, ehk leiad tänase päeva mõttetera just siit: https://taaratarkused.blogspot.com/2021/08/ma-gisk-loodusravilaager-loodus-ravib.html Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

MA GISK LOODUSRAVILAAGER “LOODUS RAVIB JA VÄESTAB” 31.07. - 5.08.2021 Pangodis Armas lugeja! Sel suvel sai teoks järjekorras 4. MA GISK loodusravilaager, kuhu tulid kokku meie endi peredest juba omavahel tuttavad sõbr...

Tänuvideo matkapäeva eest 24/08/2021

Tänuvideo matkapäeva eest

Armsad! Täna soovime tunnustada ja tänada meie MA GISK suvise loodusravilaagri abilist, Marek Kõllametsa, kes võttis vastu pakkumise olla meie 2 TKHK aktiivtegevuse instruktoriks õppiva hingeravikooli meeskonnaliikme kõrval sama eriala õppijana asjatundlikuks matkajuhiks ja kanuusõidu saatjaks ja kes teeb täna koos meie 2 õppuriga erialalist praktikatöö esitlust. Olgu neil süda avatud ja jutt konkreetselt asjalik, et koolitöö õnnestuks, aga meie vaatame seda ühte laagri- ja matkapäeva veel suure tänutundega MA GISK õppur-metoodik Dianka lihtsa pildivideo abil uuesti üle. Loodus ravib ja väestab! https://www.youtube.com/watch?v=OquWCPRbKZI Armastusega, Ingliterapeut Marya

Tänuvideo matkapäeva eest Muusika: Jaak & Mart Johanson - Tuhat tänu

MA GISK loodusravilaager 2021. Juno tagasivaade. 19/08/2021

MA GISK loodusravilaager 2021. Juno tagasivaade.

Armas lugeja! Rahulikku peagi saabuvat Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva! Saadame tervitused selle video abil, mis kajastab hiljuti toimunud MA GISK loodusravilaagrit. Kuna kõik korraldatud laagrid on olnud ka osa meie MA GISK õppetööst, mille laiemaks eesmärgiks on olnud luua näidis, kuidas me võiksime ühisperelises toimimises elus edasi liikuda, siis on see ühtlasi ka meie panus riigi kestmajäämisesse. Seega täname nii Maaema kui ka Kosmilist Taeva meeskonda aastatepikkuse arendustöö eest, mis on meid kõigiti elus püsida aidanud ning just eelnevalt nimetatud testtöö abil loonud visiooni tulevikuvõimalusest. Oleme tänulikud ka selle eest, et saime ikka praktikalaagri kenasti lõpuni viia, sest kohe järgmisel päeval pärast laagrit algasid tuuled ja tormid koos suurema vihmasajuga! Sellises ilmastikus oleks meil aga kindlasti olnud veel keerulisem toime tulla. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SyeNW89EpRw Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

MA GISK loodusravilaager 2021. Juno tagasivaade.

Ajaingel Hypatia vaatleb loodust ja eluraamatu imesid 19/08/2021

Ajaingel Hypatia vaatleb loodust ja eluraamatu imesid

Armas MARYA ANGLETORIUMI ARENGULOOST HUVITUJA! Üle pika suveaja tuleme siia end taas ilmutama, et tuua uue etapi eel inglikooli lugemise ja harimise vahepalaks süvauurijaile tunnetada ja hinge tervendavalt järelvaadata meie õppurliikmest looduse avastusgiidi ja Ajaingli sünonüümiga tegutsema lubatud Hypatia Maarjamaa ning planeedi looduse imede avastamisele pühendatud loodusvideo. Ka siin tuleb elutargalt tõde tunnistada, et MÕTE LOEB! https://www.youtube.com/watch?v=PboU81gEjDI Armastusega, Ingliterapeut Marya

Ajaingel Hypatia vaatleb loodust ja eluraamatu imesid

Hingede ravimise pikaaegne testtöö õnnestus 18/07/2021

Hingede ravimise pikaaegne testtöö õnnestus

Armas Maarjamaa kodanik! Meil on jagada järjekordne sõnum Maarja ülestõusu kaasloomisest, aga eks teelised ise tea, kas neil jagub tarmukust sellest siinmail võõravõitu sõnamängust ja pildi kaudu edastatud märgivalikust läbi tulla ja koodid kätte saada, millest me pikki kuid ja aastaid oleme teatanud ja kuidas oma missioonile pühendunud. https://www.youtube.com/watch?v=RxLvleIxnFM Armastusega, Ingliterapeut Marya

Hingede ravimise pikaaegne testtöö õnnestus

VIDEO | Kesk-Euroopa on vallutanud üleujutused: vähemalt 120 inimest on surnud, üle tuhande siiani kadunud 18/07/2021

VIDEO | Kesk-Euroopa on vallutanud üleujutused: vähemalt 120 inimest on surnud, üle tuhande siiani kadunud

Armas eestlane maailma eri paigus! Me hoiame oma palves teie poole avatud inglitiibu, et MEIE KAASMAALASED JA KÕIK KATASTROOFIS LÕKSU JÄÄNUD seal kaugel elus püsiksid ja et te jääksite edaspidigi empaatiliseks maailmakodanikuks, kellele läheb korda planeedi saatus ja üleilmse kliimamuutuse seisukord! Me oleme siin, et teile kõigile edasi öelda üht- see on alguste algus ja ei kao enam vanasse voolusängi ka siis, kui seegi katastroof kord mööda on läinud ja hinged üleelamisest rahunenud. See on saatuse märguanne igale hIngele planeedil Maa, et mis kord loomisloo kokkuvõtteks ette nähtud, saab teoks tehtud, aga seda lootust ei tasu endas hellitada, et elu jääbki nii kestma nagu see suures ulatuses on siiani maailmakaardil märgitud heaoluriikides olnud. TÕUSEME HINGEDE VALGUSE EESMÄRGIL ISELOOMUDEGA TÖÖD TEGEMA JA END ANDESTUSE, ANDEKSANDMISE JA ÜHISE PERENA KOOSTÖÖ NIMEL MAARJAMAA ESIMESE KATSEKIHI JÄREL IGAS ILMAPUU OSAS TEADLIKUMALT VASTUPIDAVAKS TREENIMA! "Aeg on küps ja siit läheb tee" (Virgilius) Armastusega, Ingliterapeut Marya

VIDEO | Kesk-Euroopa on vallutanud üleujutused: vähemalt 120 inimest on surnud, üle tuhande siiani kadunud BBC andmeil on Lääne-Euroopa viimaste kümnendite rängimates üleujutustes hukkunud vähemalt 120 inimest, üle tuhande inimese on ikka kadunud. Inimestel on antud soovitus kodudest lahkuda.

Avatar Hypatiast sai tsiviilisik Hypatia Hübner 16/07/2021

Avatar Hypatiast sai tsiviilisik Hypatia Hübner

Armas lugeja! Sa ehk oled jälginud meie koolitöö uudiseid ja vaadanud meie videosid ja muid jagamisi, aga praegu rõhutame just seda, mille me siia eelmise postitusena oleme jaganud ja mille sisust oleme praegugi 1 lõigu välja toonud ning mis on järgmine: "Kogu Lemuuria ilu, kogu meie ajastute töö, kõik meie igapäevaelu aspektid olid järsku kadunud. Jäi vaid ′′ meie ise," iseenda jumalik aspekt, millele pidime alistuma, et saada taas ′′ kõike ′′ oma Loojalt." See on aastatuhandete tagune Lemuuria huku lugu, milles avanes tarkus, et loeb vaid see, kes me meie inimkehastumises hinge ja keha koosluses oleme, sest see loob ühenduse vaimus ja kõrgemas ajaaknas. Tänaseks on meie katsekoolis 4 õppurit, kes on enda avatarkujust inimkehastunu lubanud treenida ja kes said tsiviilnimeks ka riigi poolt aktsepteeritud, avatari auks kinnitatud eesnime. Täna esitleme meie kooli 1. kobara 3. liiget, kes on oma sõnumi teie jaoks videosse lugenud. EESKUJUMÕTE LOEB! https://www.youtube.com/watch?v=vl8ReRYMgn8 Armastusega, Ingliterapeut Marya

Avatar Hypatiast sai tsiviilisik Hypatia Hübner

05/07/2021

Inglite jalajäljes astujaile! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Inglite jalajäljes astujaile! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Meil on jagada lugu, mida maailmale levitada! 30/06/2021

Meil on jagada lugu, mida maailmale levitada!

Armas lugeja! Meil on jagada kutse Sulle, kes Sa oled olnud huvitatud sellest, kuidas maaväliselt juhitud Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli on arendatud, mis on selle eesmärk ning millised on senised avatartreeningu tulemused. Kui soovid lugu kuulama tulla, palume anda sellest teada kirjakasti kaudu, sest seminariruum on väike ja üle 20 inimese sinna ei mahu. Vaata kohtumise sissejuhatust ja lisainformatsiooni jagatud videost: https://www.youtube.com/watch?v=YkFfCSEYPro Oled oodatud! Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

Meil on jagada lugu, mida maailmale levitada!

Avatar Diankast sai tsiviilisik Dianka Uiboupin 29/06/2021

Avatar Diankast sai tsiviilisik Dianka Uiboupin

Meie hingeravikoolis on uus nimemuutus toimunud! https://www.youtube.com/watch?v=kiT67ds5Mpg Võtkem seda muutust austada ja mitte iga hinna eest inimest oma arusaamisest lähtuva negatiivsusega allapoole tirida üritada! INIMLIKU SAATUSE LUGU LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Avatar Diankast sai tsiviilisik Dianka Uiboupin

TAARA TARKUSTE KASVULAVA 23/06/2021

TAARA TARKUSTE KASVULAVA

Armas leheline! MA GISK jaanipäeva kingitus teile on kena aseaine ja/või täiendus tavamõistes piduroogadele, mida kevad-suvisel ajal lauale kantakse. Võta uurida, ehk hakkab midagi meie õppuritele antud sisekampaania ülesande leidudest meeldima, aga et tasapisi tuleb ülejäänud õppurkonnalt veel mõni sama teemaga blogipostitus, siis jagub lugemist ja uurimist päris mitmeks nädalaks või nädalapäevaks. EESMINEJATE NAKATATUD MÕTE LOEB! https://taaratarkused.blogspot.com/ Armastusega, Ingliterapeut Marya

TAARA TARKUSTE KASVULAVA MA GISK õppurite loodusväe kogemuste õppetunnid

18/06/2021

Armas lugeja ja vaataja! Kenasid vaba aja riideid läheb just suvel vaja ja siis polegi nii oluline, et see äsja vabrikust saadetud oleks, võib ka hästi hoitud ja stiilne sõbralt-sõbrale vahendus olla. Just niisuguse kaubavaliku oleme teile omalt poolt lattu valmis pannud, millele järjest ka kauba kategoorias lisa toome. Ole stiilne, hinda planeeti ja ka kunagisi disaini eesmärke! Armastusega, Ingliterapeut Marya

11/06/2021

Armas leheline! MA GISK õppurid avasid oma kodulehel ka e-poe. Esialgu väikeses koguses kaubaga. See on neile ettevõtluse ja maainglite elustiili õppimise treeninguks oluline ettevõtmine, aga samas ka naeratus.-suul jagamine ja loomine, millest võivad paljud rõõmu tunda ja kool väljamüügist kasvõi tibake toetusraha saada. Väljapanekut täiendatakse pidevalt, nii et külasta meie aeg-ajalt ikka, ehk leiad sobiva, mida endal just vaja oleks! ÜKSTEISEGA JAGAMISE MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Armas leheline! MA GISK õppurid avasid oma kodulehel ka e-poe. Esialgu väikeses koguses kaubaga. See on neile ettevõtluse ja maainglite elustiili õppimise treeninguks oluline ettevõtmine, aga samas ka naeratus.-suul jagamine ja loomine, millest võivad paljud rõõmu tunda ja kool väljamüügist kasvõi tibake toetusraha saada. Väljapanekut täiendatakse pidevalt, nii et külasta meie aeg-ajalt ikka, ehk leiad sobiva, mida endal just vaja oleks! ÜKSTEISEGA JAGAMISE MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Avatar Junost sai tsiviilisik Juno Mandre 01/06/2021

Avatar Junost sai tsiviilisik Juno Mandre

Muutusest MA GISK õppurkonna ridades saad kuulata ja vaadata siin https://www.youtube.com/watch?v=JR8aC4cq1y0&t=1s. MÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Avatar Junost sai tsiviilisik Juno Mandre

Lastekaitsepäev 1.juuni 2013 01/06/2021

Lastekaitsepäev 1.juuni 2013

Armas teeline! Tänasel lastekaitsepäeval langetame pea laste saatuse ees, kes on vägivalla ja muretu täiskasvanu hooletuse ohvriks langenud ja nende ees, kes seisavad silmitsi olukorraga, et neil ei ole süüa, riiet ega katust pea kohal või nende ees, kes on Maa mässavast elust nii väsinud ja tüdinenud, et ei soovi seda enam pikalt kaasa teha. Selle rõhutamiseks avaldame aastaid tagasi meie algkoolis õppinu videotöö, kes on tänaseks juba Edasijõudnute Mentorgrupi liige, kahe jalaga maapinnal ja avatarina teenimas ja milles on küll paar pisikest parandusega faktiviga, aga mis oma olemuselt hõlmab vaadet maast taevani ja juurteni välja, sest kõik, mis juhtub Maal, on tuntav ka mujal planeetidel ja kõik, millest räägivad teod maisel pinnal, on vaatluse ja hoolekande all ka Ema juures Taevas. Mõtleme sellele, kui rahulikku päeva naudime ja lastele jäätist ja torti serveerime, et mis maailm see on, mida nad kogevad ja milles üles kasvavad. MÕTE LOEB! https://www.youtube.com/watch?v=28yByeJgWN8Armastusega, Ingliterapeut Marya

Lastekaitsepäev 1.juuni 2013 Video autor: Merlyn Mandre alias JunoMuusika: "Olgu jääv meile päike," Arkadi OstrovskiEsitaja: Georg OtsVenekeelsete sõnade autor: Lev OšaninEesti keelde tõ...

24/05/2021

Armas maailmamere inglipere! Täname abi ja juhatuste eest ja kummardume Ema Maarja tingimusteta armastuse ees, mis lubas sel sündmusel vaatamata ülisuurtele loomisraskustele, mida Maal tuli kohata, siiski tänaseks lõpuni jõuda- 1. MA GISK ÕPPEGRUPP sai eilsel suvistepühal pühitsuse astuda maailmakooli teenistusse. Sellega õppurite väljaõpe ei piirdu, aga oma edasise õppetöö kõrval on neil kosmilise seaduse järgselt püha kohus ise õppida ja areneda ning saada uustulijiale tuutoriks, mentoriks ja ühtlasi ka kobarkond-meeskonnas andepõhisuse järgseks kobarakaaslaseks. JULGE JA VISA MAAINGLIMÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Armas maailmamere inglipere! Täname abi ja juhatuste eest ja kummardume Ema Maarja tingimusteta armastuse ees, mis lubas sel sündmusel vaatamata ülisuurtele loomisraskustele, mida Maal tuli kohata, siiski tänaseks lõpuni jõuda- 1. MA GISK ÕPPEGRUPP sai eilsel suvistepühal pühitsuse astuda maailmakooli teenistusse. Sellega õppurite väljaõpe ei piirdu, aga oma edasise õppetöö kõrval on neil kosmilise seaduse järgselt püha kohus ise õppida ja areneda ning saada uustulijiale tuutoriks, mentoriks ja ühtlasi ka kobarkond-meeskonnas andepõhisuse järgseks kobarakaaslaseks. JULGE JA VISA MAAINGLIMÕTE LOEB! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium updated their website address. 14/05/2021

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium updated their website address.

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium updated their website address.

14/05/2021

~MA GISK SOOVITAB! ~Tähelepanuks lastega peredele ja lastega töötavatele spetsialistidele! Riiklik tervisedenduse organisatsioon TAI pakub teadlikuks laste hoolekandeks järjekordset abimaterjali. See on arvutisse allalaetav ja väärib kindlasti kasutamist. ENNETAV JA KAALUTLETUD MÕTE LOEB! https://www.tai.ee/et/valjaanded/mis-toimib-ennetuses-ja-mis-mitte Armastusega, Ingliterapeut Marya

~MA GISK SOOVITAB! ~Tähelepanuks lastega peredele ja lastega töötavatele spetsialistidele! Riiklik tervisedenduse organisatsioon TAI pakub teadlikuks laste hoolekandeks järjekordset abimaterjali. See on arvutisse allalaetav ja väärib kindlasti kasutamist. ENNETAV JA KAALUTLETUD MÕTE LOEB! https://www.tai.ee/et/valjaanded/mis-toimib-ennetuses-ja-mis-mitte Armastusega, Ingliterapeut Marya

08/05/2021

Armas ema, vanaema, kasuema, aga ka isa, hooldaja ja vanaisa! Täname suure hoole ja armastuse jagamise eest meie lastele, kes vajavad meid, täiskasvanuid, rohkem kui iial enne siin maal praegusel suhtelise rahu ja heaolu ajastul! Laste eest hoolitsemise otsus loeb! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Armas ema, vanaema, kasuema, aga ka isa, hooldaja ja vanaisa! Täname suure hoole ja armastuse jagamise eest meie lastele, kes vajavad meid, täiskasvanuid, rohkem kui iial enne siin maal praegusel suhtelise rahu ja heaolu ajastul! Laste eest hoolitsemise otsus loeb! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Inglite juhitud teraapiakodu Marya Angletorium oli EV100 annetus ja kobarmeeskonnana tegutsemise demoversioon, nüüdseks suletud

Teraapiate osa on muutunud, edendame üksnes teadvusharidust ja hingeravikooli.

www.hingeravikoolitus.com

Tervisedenduse Fb leheks jääb toonane kliiniku Fb leht Maramaa Päevakaja/Marama Daily News https://www.facebook.com/search/top/?q=maramaa%20p%C3%A4evakaja%20%2F%20maramaa%20daily%20news&epa=SEARCH_BOX

Armastusega, Ingliterapeut Marya

Videos (show all)

Valge ja rõõmutoov
maainglite hingedele
Kadripäev 2020
Tervitus vaimse tervise kuuks
ema
Valik on Sinu nagu ikka Looja alal. Armastusega, Ingliterapeut Marya
Tulevik on helgelt taevalik
Armas MA GISK lehe lugeja! Me avame oma saladustelaekast 1. uudise, et see leht on olnud esmalt küll Marya Angletorium t...
Valgus astub läbi pimendatud maailmalinna
MIS VÄRVI ON INGELLIK ARMASTUS? Puhta lume, punase roosi ja Looja-karva lillat vaimuse värvi ja elegantse teadvustasandi...
ARMAS lugeja! Eile toimus Tartus Raekoja platsil mitu tähistust korraga. Üks neist oli talvine tantsupidu, teine aga kod...

Location

Category

Telephone

Address


Raekoja Plats 20
Tartu
51007
Other Education in Tartu (show all)
Juunika Koolitus Juunika Koolitus
Riia 35
Tartu, 50410

Juunika Koolitusel on üle 20 aasta koolitamiskogemust. Viimase kolme aasta jooksul oleme koolitanud enam kui 20000 inimest.

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Kompanii 3/5
Tartu, 51004

Nüüd on raamatukogu Facebookis! Leia Facebookist ka raamatukogu noortenurk; muusikaosakond ja seemneraamatukogu.

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

Loodus- ja keskkonnauuringute huviring Loodus- ja keskkonnauuringute huviring
Lille 10
Tartu, 51010

Tartu Loodusmajas tegutseva Looduse ja Keskkonnauuringute huviringi tegutsemised nii sõnas, infos kui ka pildis...

Eesti Rahvaluule Arhiiv Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti rahvaluulet koondav, koguv, uuriv ja tutvustav asutus Eesti Kirjandusmuuseumis. Võtame heameelega eesti kultuuri varasalve hoiule ka teie lood ja laulud!

MAT-INF tudengiselts MAT-INF tudengiselts
TÜ Delta õppehoone
Tartu, 51008

TÜ informaatika, matemaatika ja statistika tudengeid ühendav organisatsioon. Loodud 2014. aasta kevadel.

Eralasteaed Rüblik Eralasteaed Rüblik
Metalli 1
Tartu, 50107

Privaatne Eralasteaed Rüblik Tartus

Kirilased Kirilased
Tartu, 50406

Teada saamaks, millega me tegeleme, soovitame uurida meie kodulehte http://kirilane.ee

Kodutütarde Tartu ringkond Kodutütarde Tartu ringkond
Lehola 1
Tartu, 51013

Kaitseliidu struktuuriüksuse Kodutütarde organisatsiooni Tartus tegutsev allüksus.

Teaduslahing Teaduslahing
Kooli
Tartu, 50409

Teadusvõistlusel Teaduslahing võtavad mõõtu 7. – 9. klasside võistkonnad, kes panevad igapäevaelus ette tulevatele küsimustele käed külge.

Medoonity Medoonity
Narva Maantee 3
Tartu, 51009

.Medoonity on seikluslik ja mänguline huvikool 9-14 a lastele, kus noorest saab Medoonity maailma looja, otsides ja ellu viies oma unistusi. Sellel teel õpib ta teadmisi koostööst, ettevõtlusest ja iseendast ning erinevaid isetegemise oskuseid.

OÜ Tartu Koolitus OÜ Tartu Koolitus
Ülikooli 1
Tartu, 51003