Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Marya Angletorium/Marya's Angeltorium

Comments

Armas lugeja! Täna, 14.30 tähistatakse Eestis üleriiklikult emakeelepäeva. Hingeravikooli sisekampaania raames teeme seda meiegi olles rahu poolt maailmas. Soovime MA GISK 2. kobara poolt toredat emakeelpäeva ja rahulikku meelt!
Armastusega, MA GISK, 2. kobara liikmed
Armas lugeja! Täna, 14.03 tähistatakse Eestis üleriiklikult emakeelepäeva. Hingeravikoolis pöörame samuti tähelepanu sellele päevale meie sisekampaania raames ja oleme rahu poolt. Soovime toredat emakeelepäeva ja rahu maailmas. Igaühe emakeel ja rahu mõte loeb!
Armastusega, MA GISK 2. kobar üheskoos
Armas lugeja!
Olen olnud armsa Ingliterapeut Marya käe all MA GISK eelkooli individuaalsel õppel ja jagan tänuposteri oma selle eeltöö lõpetuseks, sest alates homsest, 07.09 olen Algajate Baasgruppi vastu võetud ja alustan MA GISK uue AB grupi liikmena edasiliikumist ja soovitan ka lugejal sama ette võtta, kui see mõte kedagi paelub. MÕTE LOEB! Armastusega, Lii
Armas lugeja! See oli kuskil 13 aastat tagasi, kui Rahvusooper Estonia eest läbi jalutades tulid minu juurde kaks noort naisterahvast, kes tõid kaasa oma püha raamatukese ning püüdsid mulle seletada seda, kuidas seal on räägitud Looja naisaspektist, mis on maha salatud, aga ka sellest, et Looja tuleb inimkehasse teist korda inimhingede päästjaks, aga mitte mehena nagu Jeesus, vaid naisena. Öeldi, et see aeg on saabumas ning hoiatati, et me ei pruugi teda ära tunda. See kõlas täiesti loomulikult, mida nad mulle Estonia trepil tol päikeselisel päeval selgitasid. Hüvasti jätnuna jäin veel mõtisklema, et seda oleks küll väga vaja ning et kas ka minul on õnne selle Looja saadikust inimesega kokku puutuda.
Täna kinnitan, et see õnn, aga ka minu jaoks sellega kaasnev suur vastutus on mulle osaks saanud ja selline inimkehastunud Looja naisaspekti esindaja Ema Maarja energia kandja juba elab meie keskel, siin Eestis. Tänaseks ma tean, et kui tol korral andis Maarja elu Jeesuslapsele, siis sel korral on tal üle anda teadvusharidus, mis peab aitama paljudel hingedel tõusta. Selle osa on kogemusõppena toimuv avatarideks kui planeedi ülestõusuprotsessi eesminejate avangardiks treenimine, mille baasõppes minagi olen osalemas. Ja täna toon teie ette enda kogemusvideo, kuidas siiani see teekond minu jaoks on olnud, mis mind 1. aprillil enda Kõrgeima Minaga on kokku toonud.
https://www.youtube.com/watch?v=7tEjrwPlE4k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xYND-yIeULpzsKhPusxLHH8ZMGE4y09EVebit0uivXxDQOOD3lazsgp8 Tänan armsat Ingliterapeut Maryat, kes on meid ikka edasi pürgima julgustanud, aidanud luua seoseid ja üles leida mälestused ning sisemised ressursid, mis on minul võimaldanud kõhklusi seljatades vastu võtta hingelepingus ette nähtud püha teekond.
Siinjuures soovin eriliselt tänada oma lähiperekonda, kelle olemasolu, mõistev suhtumine ja avatud meel on olnud toeks selle teekonnale pühendumisel. Armastusega, MA GISK AB õppur, loodusravitegevuste ja õuesõppe korraldamise koordinaator Dianka alias Kadri Uiboupin
Tere armsad Marya Angletoriumi sõbrad ja toetajad! Keerulised ajad kutsuvad tegutsema, kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Kiirete aegade kiuste otsustasin huviringi juhendajana võtta vastu kutse ja pakkuda, et kui noortel on huvi, siis lähen nendega koos osalema noorsootöö foorumile, mille on kutsunud ellu Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega eesmärgiga luua visioon noortevaldkonna arenguks 2021-2035. Sest praegune riiklik arengukava lõpeb 2020. Ühel hommikul bussis istudes vaatasin tööle, kooli ja kes-teab-kuhu tõttavaid inimesi ning kujutasin ette, et mis oleks, kui kõik need inimesed järgneksid nii otsustuskindlalt oma südame kutsele. Vaatasin inimesi ja nägin neis (visioonina) ühendatust Suure Plaaniga, nägin neis indu ja missioonitunnet, sest neis oli teadmine ja rõõm. Nad tahtsid minna ja korda saata tegusid, millel on meie kõigi jaoks tähendus. Igaüks ajas omal moel ühist asja. Nad olid ülendunud oma väikesest maailmast, kus nad üksinda iseenda eest olid rabelenud ja tihti ka väheste ressursside nimel või oma õiguse eest võidelnud. Ühes ülekäigurada ületavas naises nägin , et ta oli minemas ema juurde rääkima südamest sellest, kuidas asjad tegelikult on ning kuidas ta oma ema armastab, kuigi tal pole olnud võimalust ega julgust seda välja öelda. Aga nii ta tundis ja oli kätte jõudnud aeg, kus tal enam polnud võimalik seda edasi lükata. Ja õnneks, sest ema oli hääbumas ning olnuks raske jääda kandma ütlemata sõnade ja väljendamata tõe raskust oma hinges. Aga kuidas on see seotud noosrootöö foorumiga nimega NOORUM? Ma osalesin esimest korda sellisel sündmusel, kus päriselt ka mul oli võimalus riiklikul tasandil kaasa rääkida. Ma võtsin endaga NOORUMILE kaasa selle visiooni ja mälestused suvisest MA õuelaagist Pangodis. Ja teate, ma nägin, et neid inimesi, kelle mõtetega ma kaasa resoneerusin, oli veel. Siiski oli minu panus ainulaadne. Tundsin, et vaimuvalgus, mida mul õnnestus endast sellesse ruumi tuua, oli vägagi oodatud ja teretulnud. Olin rõõmus, kui õhtu juht Kristi Jüristo töögruppide tulemustest kokkuvõtteid tehes tõi end kõnetanuna välja ühe mõtte, mille eesmärgiks oli pöörata tähelepanu noortega töötava inimese rollile olla noore jaoks see, kes juhatab noore pilgu sissepoole, et siis sealt vastuseid ja juhiseid leida, et mitte välises infokülluses kaduma minna. Muidugi on minu väljendatud sõnumid ühed paljudest ning palju oleneb ka tõlgendajate teadvusest, mis sellest edasi saab. Tõenäoliselt saab neid teiste mõtetega koos üldistatud ja modifitseeritud ning algseid mõtteid kuskilt välja lugeda ei pruugi. Küll aga sain rahulolu sellest, et olen tõusnud, seisnud ja rääkinud. Siia sobib hästi tsiteerida Karl Ristikivi: "Ka sisaliku tee kivil jätab jälje". Noortelgi oli kahe päeva jooksul palju põnevat, millest mõelda ja kaasa rääkida ning arvasid, et on nõus teinegi kord sarnasel sündmusel rõõmu ja huviga osalema. Sel põhjal julgen tõesti soovitada vähem kurta ja rohkem mõelda sellele, mis on see minu panus, minu vastutus ja ülesanne, milleks elu mind kutsub. Sest tööd on palju. Kõigil oma jagu. Ja on ütlemine, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Või teisisõnu- kui näed tegemata tööd, on see sinu. Armastusega, Kadri
Armas Marya Angletorium lehekülje sõber! Tervitan Sind rahvusvahelise muusikapäeva puhul! https://www.youtube.com/watch?v=bS7y8mCPCBY&feature=youtu.be Armastusega, Juno alias Merlyn Mandre, MARYA ANGLETORIUM loovterapeut
Armsad lehe lugejad!
Tänan Marya Angletorium Hingekooli liidergruppi, et mind on usaldatud enne tegelikku egoravi, esialgu vaid egoravi volitatud vaatlejana meie juhatuses teenima ja et saan võimaluse olla uues kooli etapis algajate grupi liige järjekorranumbriga nr 1. Pildi olen valinud 09.09.2018 toimunud Marya Angletorium Hingekooli koosolekult. Tänan pildi tegijat!
Armastusega, eksperimentaalse hingekooli treenitud vaatleja Maters alias Maret Raudsepp

Fb leht Marya Angletorium on maaväliselt laetud ja juhitud hingeravikooli tutvustusleht ja järgib

Photos from Marya Angletorium/Marya's Angeltorium's post 23/03/2023

Armas koolipere! Tänasest alates, anno 24.03, 2023 pole meie kool enam mingiski mõttes testkooli mudel, vaid astub juba iseseisva ettevõtte suunas ja peab plaani senise tulemuse esitluseks uksed huvilistele valla päästa, aga selle vahega, et meie koolimajas pole uks mitte materiaalne paraaduks, vaid töötubade vormis töö ja tegevus ning mis avaneb ka lihtsalt meid endale külla pakkudes. Esialgu me sellega avalikkusele kavadest rääkides ka piirdume, sest uueks teateks võtame eraldi aja ja koha, aga tänasega kinnitame veel kahe testgrupi õppurliikme senised õpingud ametlikult lõppenuks ja avaldame neile kiitust, et on end meie loole pühendada võtnud ja enda arenguga tugevamalt tööd asunud tegema. Täna sirutame selga ja painutame pihta selleks, et meie kahele testkooli sissejuhtava kursuse läbinule tiivapaar kandvaks kohendada ning aidata neid edasi nii isiklikus teotahtes kui andepõhises teenuses uutele tasemetele pürgimises. Anname au RAFAELA KRISTERSONILE ja ARIEL RAUDSEPALE ja soovime oma kaua ja ingliarmastusega üles ehitatud teadvuse tõstmise suhtlemiskoolile jõudsamat avalikkusesse jõudmise väge! Armastusega, Ingliterapeut Marya

20/03/2023

Armas koolipere! Ühistöö mõjul ja teie hingede kaasabil saame tänaseks (20.03, 2023) joone alla tõmmata veteranliikmete tuumikust kooli esimeeskonna loomiseks. See on meeskond, kes teab meie lugu, kes on suutelised teisi juba ise oma ande ja meie ning muude täiendõppe kursuste baasil saavutatud tasemel läbi viima ja kellele ei pea me enam seletama, miks midagi tarvis on või tõlkima silmaga nähtamatu selget sümbolmärki, mis müsteeriumist signaale saadab ja avataridena edasiliikumisel roolirattana juhib. Selle taseme saavutuseks ei piisa lihtsalt lojaalse õppuri kombel millegi ärategemisest ega ammugi mitte lihtsalt kusagil kaasas olemisest, sest meie treeningtöö valikutesse kuulub tohutul hulgal egopiiridest üleminemise katseid ja kasvatustöö ravilisi suundi, et see on vaid õppurile ette nähtud raviskeemi ja kasutada antud aja küsimus, kui kaua ja kui kõrgele keegi suudab välja jõuda. Tänaseks oleme vaatlemises järeldusele jõudnud, et ka meie kõige esimesena ravile tulnud Magdalena Kalev on oma iseloomuga sedavõrd tugevat tööd teha suutnud, et me näeme tema silmaga nähtavat kasvu ja Inglite Sõnumitooja rolli kandvust, ent siiski veel algõppe baasil teostatud väljaõppe tasemel ja meie hoolsa pilgu all teendies. Enne kui ta asub meie juhtimisel metsatööd ja selleks soovi avaldavate noorte kaasamist ellu viima, on see tunnistus talle kindlasti toeks ja edasimineku suuremaks Välek-jõuks. Täna on seega maailmal palju avastamisrõõmu, sest keegi teadis öelda, et täna tähistatakse õnne päeva, teame sedagi, et täna on kevade algus ja seda, et on Magdalena Kalevi sünnipäev. Eks tähtpäevi ole kindlasti ilmas veelgi, aga meie jaoks sai esimese hingekobara trio kokku kenaks inglite juhitud mentorgrupiks ja me kuulutame Magdalena Kalevi algõppe treeningu lõppenuks, et siit juba uuel tasemel edasi liikuda ning senisest kõrgem avatarring teeliste majakaks kujunemiseks välja joonistada. Anname au ja kiidame Looja plaani, mis sedamoodi imesid korraldada suudab ja inimesed nende tegelikus säras suudab läikima lüüa! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Photos from Marya Angletorium/Marya's Angeltorium's post 19/03/2023

Armas lehe lugeja! Lihavõttepühad on peagi käes ning selleks, et pühadele varakevadist värvi lisada, otsustasime käepäraseid vahendeid kasutades valmis teha sellise vahva tegelase nagu seda on Peetsu ehk murupea. Eile, 18.03.2023, kogunesime Ringteele, et sellega alustada, sest Peetsu valmistamise juhendis on kirjas, et muru, mis Peetsule külvatakse, tärkab nädala pärast ning seega oligi õige aeg selle tööga alustada. Armas Hypatia, kes oli töötoa juhendajaks, võttis kodust kaasa ka meie jaoks vajaminevaid materjale, nagu saepuru ja muld ning igaüks siis midagi veel enda murupea kaunistamiseks. Materjalid loodusest endast ja ka taaskasutusest ei vaja suuri kulutusi, aga valmistab tegijas rõõmu- ja õnnetunnet. Murupea meisterdamine viib meid kontakti loodusega, aitab loovusele kaasa ning on üldse üks tore tegevus näiteks koos perega, lastega. Taaskasutusmaterjalid on üha enam aktuaalseks muutunud, sest globaalne probleem on toodetud materjalide üleküllus. Eilne AK uudistesaade andis edasi ka sõnumi, et mitmel pool maailmas tähistati sellel päeval globaalset taaskasutuse päeva ning soovitati enda selleteemalised teadmised ja harjumused üle vaadata. Võtkem siis seda teavitust edaspidi ka kuulda.
Meie päev ei kulgenud ainult Peetsude valmistamise rütmis, vaid siia jagus ka armsa Hypatia poolt pakutava Vana-Eesti massaaži teraapia meie kooli õppuritele. Oleme selle eest tänulikud ning niimoodi rahulikus tempos meie ettevalmistus kevadpühadeks kulges. Seda saab ka meie pildivaliku vahendusel kogeda.
Ilusat peagi saabuvat kevade algust! Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, HÜP õppur, eakate tegevusjuhendaja ja uuskasutuse tuunija Ariel Raudsepp

18/03/2023

Armas koolipere! Meil on tänasega, anno 18.03, 2023 heameel teatada, et järg on järgmise koolilõpu kuulutuse käes. Sedakorda anname au Hypatia Hübnerile ja õnnitleme teda MA GISK algastme baaskoolituse läbimise puhul! Kinnitame ta Marya Angletorium meeskonda assistent-mentori rolli. Armastusega, Ingliterapeut Marya

15/03/2023

Armas koolipere! Hingeravikooli projekttöö testimine sai läbi, algab uus, aga sedakorda päriselt kooli luues, ent tegevustes varasemaga sarnaselt ikkagi tõeliselt teadvuse tõstmise haridustööd arendades ning hingede tervist turgutades. Iga tegemise algus saab alguse mõttest, tahtest seda teha, esimesest hingetõmbest, esimesest sammust ja reaalsest teost, iga loomine areneb edasi millestki varasemast malli võttes ja uude aega kohandades, vajadusel enda ande ja loovmõttega lisa luues. Tänasega, anno 15.03, 2023 meenutame meie kunagist Marya Angletoriumi ettevõtmist, mil korraldasime Viljandis linnarahvale ja tervisedenduse võrgustikule terve aprillikuu jooksul mitmeid tervisedenduse alaseid üritusi ja töötube-loenguid ning mille me nimetasime riikliku tervisedenduse südamekuu kampaania vaimus enda moodi nimetusega "SIIRAS RÕÕM LIIGUTAB SÜDANT!" Sedalaadi kampaaniaid viisime läbi mitmel korral ja seetõttu on see meie MÕTE LOEB logolausele lisanduv südamekuu slogan hingeravikooli loodud brändi märk ja algmõte, ehkki me seda lauset kusagil ametlikult patenteerima ei lähe. Tänasega teatame, et alustame koolitöö suunas liikumisega toona Marya Angletoriumi tervisekodu loomisest teada liikumise vaimus lihtsalt keerulisemale ja tuntult uuemale. Sedakorda astume välja kooli tuumikgrupi jaoks kevadtalvise kampaania vormis ja liikmeskonnas pikema tegevuse vaheaja järel südamete kokkusulatamisega alustades. Valikusse jäi murupea PEETSU loomine, mille eeskujunäidise on loonud meie assistendist eluraamatugiid Hypatia ja millise teatepulga ta eeloleval laupäeval Tallinnast Tartusse üle toob. Korraldusliku poolega tegeleme siseruumis, aga välises keskkonnas anname siia signaali, et ülevaade Hypatia tööst ja mõtetest on saadaval tema teenuselehel "Elu nagu loomisraamat",
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064666729657
aga huvitavaid leide murupeade loomisest võite leida ka siit, https://www.facebook.com/people/Murupea-Peetsu/100076418460789/ See oleks algne mõte, aga kuna laupäevase kohtumiseni on veel aega, võite mõelda enne oma peas läbi, millise olendi kuju peale te oma rõõmu ja armastuse kasvama panete. Seda viimast ei tasu mõttena liialt tõsielt võtta ja kramplikult teadaoleva PEETSU vormi kinni jääda, sest eluterve huumor on isegi inglitele teada tööriist kui pingelangetamise meetod, mida me oma koolis vaka all ei hoia. Rõõmupeade kasvatamiseni! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Urmas Sisask "Heliseb väljadel"/"Ave Maria" 14/03/2023

Urmas Sisask "Heliseb väljadel"/"Ave Maria"

Armas koolipere! Täna on meil taas põhjust südames pidu hoida, sest nagu te ise kõik sel ajaloolisel päeval olete lehtedel kuulutanud, pühitsetakse täna siin meie riigis emakeelepäeva. Ema ei ole vaid eestlane. Emas sisalduvad kõigi inimolendite südamlikud palved ja elujõu hoiutingimused, mis määrab saatust, käegakatsutava edukuse ja suhtlusvõime nii peres, töökohas kui suures maailmas hakkamasaamiseks. Eks selle sõna juures, "ema", ole ka mitmeti vastakaid mõtteid tekkimas, kui me räägime seni kestvatest sadistlikku laadi sõdadest ja üldisest maailmahävituslikust eluviisist, aga teeme nii, et võtame tänaseks vaatluseks sellest kõrgema tähenduse ja kasvame vaatama iidhingede rajale, kus emaduse idee pole mitte vaid lapse seoses, kes ema ihust ilmavalgust näinud, vaid emaduses kui suure loomisloo eest hea seismise tähenduses ja ka meie koolile teada Vaimu Püha Inimelu hoidvas emalikkuses, mis kannab meie eluteel valguslampe ka kõige raskemates oludes ja ülinõrga lootusega paranemisfaasis, aga mille olemasolust tehakse kaasaja ühiskondades aina räigemas võtmes alt lati nalju ja narritakse meiegi maal oma Ema, Maarja, riiki, mis puhtas emajõus rahva südameid karastas, et suuta tingimata ellu jäädes vastu pidada, kui aeg seda eeldab. Ema kui Maarja ja vaimses maailmas teada Kuningingel nimega Tarkus treenis oma kuninghingede loomise hingeravikoolis eesminevaid maaingleid just oma emakeeles ja ingelliku emaduse mõttejõul, kuid maise isa tahtekindlusega Tema kuulutuseks valmistumise erakordsuses eesti keele vahendusel usku, lootust, südametarkust koondama ajaks, mil valitud rahvasaadikud Looja Plaani järgi toimida soovides Meie Ema tähtsate otsuste vastuvõtmise saalis Elu Sõnumi kuulamiseks vastu võtavad, et kuulda ja kuulutada, kuhu maailma peresid varjule viia, kui kaitseliin enam tavatingimustes ei kanna ja vaja on sootuks muud, mida seni pilgati ja narruseks peeti. See aeg veel ootab eesriide avanemist, aga mitte sajandeid ega isegi pikki kalendrikuid, sest sedalaadi muutusega toimetulekuks ei saa kasutada kiirteid ja kiirteele me ei kipugi, kuid et me sellest tänasega juba räägime, on märk selleks, et olla valmis ja mitte karta, kui me senine teel olemine päriselujõul kandvust peaks näitama ja irriteerivaid skeptikuid eirates rahva südame äratuseks kiiremini edasi sunnib liikuma. Täna saadame teie mõtluseks viimastel aegadel aina tihemini kõlava helitöö sõnumi, mille sisemist häälekaja kuulis meilt esialgu üle lahe teise riiki elama kolinud ja möödunud aasta lõpukuul manalasse lahkunud tundliku meelega loojast mees, kes on keele ja kultuuri mõjujõu osas väljendunud aastal 2015 nii: https://elu.ohtuleht.ee/696481/soomes-elav-helilooja-urmas-sisask-eestis-on-kahjuks-liiga-palju-rassismi- Seejärel vaatame üles pilvepiiri sagedusse ja kuulame sisekaemuse helisid oma südame ja mõtete tervenduseks, et tabada sügavama sisuga vaikust enne tormi ja kanda iidhinge inglitiivul endas edasi midagi, mis loeb ja millest peaks Meie Ema Maria elik Maarja elupuukooli hariduspõllult kord suurema viljasaagi kokku koguma. https://www.youtube.com/watch?v=xzMcHuWB6TY Hoidkem mõtted meie oma emakeele mõttejõul kogu maailma emal, isal ja perede lastel, see loeb! Armastusega, Ingliterapeut Marya

Urmas Sisask "Heliseb väljadel"/"Ave Maria" Argentum Vox

13/03/2023

Armas õppurkond! Seoses eilse Ringtee teraapiatoa reorganiseerimisega ja terapeuditöös edenemisega ning MTÜ KULLARATAS tegevuses juhtohjade kindlamalt kättevõtmisega anname täna au meie senisele Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli terapeut- psühholoogile, armsale kooli meeskonna 1. kobara liikmele, Juno Mandrele ja tunnistame tema pädevuse MA GISK algtaseme mentori nimetuse vääriliseks. Kinnitame ta alates tänasest, anno 13. 03, 2023 ametlikult meie kooli tuumikmeeskonna liidriks ja anname võimaluse olla oma erialavõrgustikus uute kontaktide loojaks ja ses võrgustikus meie inglikoolist pideva teavituse jagajaks. Teavituste jagamise Fb leheks saab meie praegune Fb leht Maainglid Maarjamaal. Tema enda lood ja teenuse teavitused jäävad ka edaspidi juba varem loodud teenuselehele. Oleme tänulikud avatarkehastunutele vajalikule hingeravile allumise eest ja pühendumise eest ühiskonna teenimisele! Anname talle ühtlasi võimaluse paigutada siia toodud auposter oma individuaalse Fb lehe seni pigem ühistegevusi märkinud tausta asukohale. Armastusega, Ingliterapeut Marya Consilium Terra Mariana koosluses

Photos from Tervenemine südame tarkuse ja loovusega's post 27/02/2023

Armas lugeja! Jagan Sinuga kogemust, mis ühtlasi meenutab ka varasemat kokkupuudet teraapiakoertega. Kui me Viljandis Marya Angletorium tervisekoduna tegutsesime, siis toimus ka üks reaalne teraapiakoera töö tutvustus, kui läbi sai viidud seminar erinevatest teraapialiikidest, mis olid veel üsna uued ja arenemisjärgus. Nüüd on Abi- ja Teraapiakoerte Ühingul kindlasti suurem kogemustepagas ning mul on hea meel, et sain mitmeid aastaid hiljem teraapiakoerte tegevusega tutvuda, sest mina Viljandis toimunud kokkusaamisel sel korral osaleda ei saanud. Olen jaganud pühapäeval saadud kogemust enda teenuselehel, mida siingi nüüd jagan. Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, HÜP õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

Photos from Marya Angletorium/Marya's Angeltorium's post 26/02/2023

Armas lugeja! Noorte vaimse tervise portaal peaasi.ee korraldab alates jaanuarikuust uues formaadis vaimse tervise kohvikuid, mis tähendab seda, et nii Tallinnas kui ka Tartus on iga kuu viimasel laupäeval Reval Cafe's vabatahtlikud, kes on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse ning saavad olla esmaseks toeks inimestele, kes soovivad endaga toimuvat jagada või siis lihtsalt vajavad osavõtlikku kuulajat. Kuna vaimse tervise edendamine on ka MA GISK tegevuse olulisimaid eesmärke, siis võtsime õppuritena ka Tartus toimuvast osa. Olime jaotunud erinevatele kellaaegadele, mis tähendas seda, et saime vestelda erinevate vabatahtlikega, kes iga 2 tunni tagant vahetusid. Arvestasime, et kui tekib rohkem vestluses osalemise soovijaid, siis me kindlasti inimeste abistamist endi rääkimise sooviga kuidagi ei takista. Leidsime ühiselt, et saime kõik erineva, aga hea kogemuse, rääkides nii laiemalt vaimsest tervisest, sellest, kuidas meie oleme endi vaimset tervist ja emotsionaalset tasakaalu hoidnud ning kuidas seda ka omalt poolt igapäevases elus laiendada proovime. Soovime projekti algatajatele palju edu, vabatahtlikele indu olemas olla ning inimestele julgust ennast avada! Lisame juurde ka kohvikus tehtud pilte. Meie kõigi individuaalseid tagasisidesid saab lugeda Fb leheküljel Tervisedendaja võrgustik - TEV, üritust kajastava postituse kommentaariumis. Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, HÜP õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

24/02/2023

Armas koolipere! Täna, 24.02, 2023 on eriti oluline igas hetkes meenutada, et MÕTE LOEB ja et igast mõttest algab sõnastatud tegu ning et ilusatest ja isetutest mõtetest sünnivad suured ja väärikad teod. Head Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva! Elagu Marya Angletoriumi annetustöö unistused! Armastusega, Ingliterapeut Marya

16/02/2023
13/02/2023

Armas koolipere! Emakeelepäeva ja sõbrapäeva eel on ehk kasulik mõlema teema üle veidi mõtiskleda ja oma mõtteid avaldada. Seetõttu avame riigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti algatuse eeskujul esmalt oma kooli lehtedel rubriigi oma isikliku tunde väljatoomiseks neil teemapunktidel, aga seda nii, et teete seda 2 oma valitud kooli Fb lehe seinal ja kasutate kummagi alateema jaoks 3 lauset, mitte rohkem ega vähem, aga pöördumine ja signatuur loetakse lisadeks, mitte täismahus teksti osadeks. SOOVITUS. Kuna see leht siin on meie senise demolise inglikooli elik hingeravikooli ametlik Fb leht, millelt te oma peamised koolikogukonnale määratud sõnumid leitate, siis eelistame, et valite 1 lehe aluseks siinse platvormi ja alustate kommenteerimist samuti siit. https://annetakonet.ee/?fbclid=IwAR1mttGKH018VyGawnM5Hdegm0IxG2KQ2klWnt0Y7YZZno1I1RWRMyoTyRA Armastusega, Ingliterapeut Marya

2x13 - midagi sellest sai lõplikult läbi, millestki areneb uus 09/02/2023

2x13 - midagi sellest sai lõplikult läbi, millestki areneb uus

Armas lugeja!
Millegi lõpp on alati ka uue algus.
Selle vastvalminud blogipostitusega jagame meenutusi balletietenduse "Pähklipureja" ühiskülastusest, aga ühtlasi anname teada, et lõpetasime ka MA GISK harjutuskooli õppetsüklid ja anname sellega oma vaimsele juhtgrupile aastast 2010 arendatud eksperimentaaltöö tulemused üldistuste ja järelduste koostamiseks üle: https://taaratarkused.blogspot.com/2023/02/2x13-midagi-sellest-sai-loplikult-labi.html
Suur tänu armsale Ingliterapeut Maryale koolipuu loomise ja arendamise eest ning uuele teele Valgust näitamast! Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, HÜP õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

2x13 - midagi sellest sai lõplikult läbi, millestki areneb uus Armas blogi külaline! 22. jaanuaril 2023 toimusid Rahvusooperis Estonia P. Tšaikovski balleti "Pähklipureja" 2 viimast etendust. Esimest...

01/02/2023

Armas koolipere! Tänasega on meil uus õppesüsteem ja koolikorraldus, millest tuleb meil teile veel rääkida, aga hea uudis on see, et Ingliterapeut Marya alustab nüüdsest oma teenustega iseseisva terapeudi elu ka ning esmane ongi akadeemilise väljaõppe kraadi, pika kooliõpetaja töö ja ettevõtja kogemuse najal ellu rakendatav lastekasvatusalane nõustamisteenus. See teenus ei ole laste koolitöö, vaid vanemate kaasamine kasvatustöö teooriast lähtuvasse probleemilahendusse ja uue ajastu laste arengust tulenevate omapärade teadvustamisse. Meie kodulehe veerul on sama posteri all juba teenus mõned päevad kirjeldusena saadaval olnud, täna teeme selle teata ka siin avalikuks. https://ingliravim.voog.com/teenused/lastekasvatusnouanded Armastusega, Ingliterapeut Marya

Metsakonverents 2023 — Eestimaa Looduse Fond 01/02/2023

Metsakonverents 2023 — Eestimaa Looduse Fond

Armas koolipere! Ühishoolekandjaks ja rahva ees millestki kõnelejaks tuleb kasvada, elu omadused niisama pähe ei hakka. Anname uue kalendrikuu alguseks teile üle teate, millise on meie tervisedendaja infokaja toimetus äsja üles pannud. Kellele aeg ja ajaplaan sobib, uurige võimalusi sellest osa saada. Armastusega, Ingliterapeut Marya

Metsakonverents 2023 — Eestimaa Looduse Fond Metsakonverents 2023 — Eestimaa Looduse Fond

MA GISK tähistab eesti kirjanduse päeva 30.01.2023 30/01/2023

MA GISK tähistab eesti kirjanduse päeva 30.01.2023

Armas lugeja! Alates käesolevast aastast on 30. jaanuar eesti kirjanduse päev, mis on ka lipupäev. Tänasel päeval kutsutakse üles mitmel viisil seda riiklikku tähtpäeva tähistama, et austada meie kirjanduse tüvitekste ja pöörata tähelepanu tänapäeva kirjandusele ning kirjanikele. See on kindlasti oluline ka eesti keele säilimiseks tänapäevases maailmas, kus on palju sisse - ja väljarände. Lastekirjanduse keskuse ja saatkondade koostöös toimub ka ühislugemine ning sel aastal on raamatuks "Sirli, Siim ja saladused" 25. peatükk. Meie MA GISK liikmeskonnaga valisime aga armsa Ingliterapeut Marya suunamisel sisselugemiseks Friedrich Robert Faehlmanni muistendi "Loomine," mis oma sügava sisuga viib tagasi loomise algusesse ja eestluse juurde tunnetamiseni. Head kuulamist ja päeva tähistamist! https://youtu.be/GbB8TwkYCYM Armastusega, lehe õppurtoimetaja, MA GISK 1. kobara liige, HÜP õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre

MA GISK tähistab eesti kirjanduse päeva 30.01.2023

MA GISK esitleb: Me tõendame - "Maarja ON mälu ja viljakus" (Tema Pühadus paavst Franciscus 2018) 28/01/2023

MA GISK esitleb: Me tõendame - "Maarja ON mälu ja viljakus" (Tema Pühadus paavst Franciscus 2018)

Armas koolipere! Meie jaoks on üks uks nüüd lõplikult suletud ja tagasivaade saab toimuda vaid arhiivimaterjalide ja oma südamesse istutatud hingelinnu lugulaulude läbi. Aastaid on meid saatnud inimeste skeptiline meel ja Ingliterapeut Maryast kurijuttude levitamine, sest see, mida me esindame ja kuhu inimesi suuname, on nii eriskummaliselt uus ja inimteadvusele harjumatu Jumala armastuse ilming ning kasvatustöö meetod olnud, et lihtne oli meid kurjaks ja halvaks mõelda, kui ego meie mingi möödanikuvalu meenutamise järel valusalt hinge torkas ja keha emotsioonid lõkkele puhus. See oli raske aeg meie jaoks, kui ka peretöö tulemused ja tervisedenduse riikliku programmiga ühte liidetud kodanikualgatused meiega koos liikumist ei tervendanud ja inimesed, kes muidu elus südames lahked ja abivalmis on, meie sõnumite ja ühistöö ettepanekute järel suu kriipsuks tõmbasid, meid skeptiliselt usutlesid või ei öelnudki midagi, tegid näo, et meid polegi olemas ja see, mida me oma algatuse ja eravahendite abil korraldame, milleks end pidevalt ja aastakümne vältel tööprogrammiga aina edasi liikudes häälestanud oleme, on nii ebaoluline ja vähe määrav, et isegi selgeltnägemise gurud ja teadlased meid pigem tagasihoitud naeruks võtsid kui tõsiselt ja süvenemisega uurinuks, et mis fenomen see siiski on, millist me esitame, et ehk oleks tark ükskord koos maha istuda ja asja tuum lõpuni välja tuua. Eks me ju tea, et selline ongi eesmineja roll ja saatus ja ega me seepärast veel tegu tegemata ja teid treenimata saanud jätta. Kes mäletab Maarjamaad väisanud Tema Pühaduse, Paavst Franciscuse külaskäiku ja tema peamist sõnumit, siis ehk sedagi, et Maarjamaaga seondus tema vaimses mõttekanalis kaks märksõna - "Maarja on mälu ja viljakus". See oli Tema määratlus üldises mõttes, aga eks Maarjamaa mälus ole ka muud, seda, et ristiusu propaganda sättis Maarja koos pojaga oma lipule, kui saabus siia tule ja mõõgaga maid vallutades usku kilbiks sättima ja sunniviisiliselt usku vastu võtma, öeldes, et "see on Jumala tahe", aga sedagi, et ses tapluses kaotati palju kogu rahva vaimu ja arvu mõttes ja et usule sundijaid ei olnud vaid üks kange kuningvõim ning et see pole tänaseni päris puhas mõte, mida ristiusk ja üldse religioonide väike puhastamata valikosa kirikus levitab, kui elu peab dogma kohaselt sajandeid, isegi tuhandeid aastaid samaks jääma ja iga uus on kirikus kohe hukka mõistetud ning saatanlikuks määratletud, ehkki ka kirik on Jumala loomise väljendus ja nimetust Looja kasutab preesterkond Jumala sünonüümiks. Me ei ole kellegagi Jumala pärast sõtta tormav koolikogukond, aga Tõest ei tohi ka meie loobuda, isegi kui me sellest meiega toimuvast kurbloost niiväga omal valikul ei räägikski. Looja- see on ju pidev loomise mängu energia kogemus ja kui seda Elu ise soosib ja meie koolile looride tagant kanaldades testtöö sai kavandada, siis on ülimalt omapärane olukord, et kui me oleme püüdnud oma sõnumit Maarja uuest annetusest inimpere teadvuse kasvuks nii ilmalikus kui kiriku kõrgete isikute juures välja tuua, siis polnud seal tegelikult vahet, kas kuulaja oli kiriku pooldaja, kuulus kultuuritegelane, ametnik, vaimne terapeut, saatejuht, kooliõpetaja või arst ja teadlane, tulemus oli sama nii Eestis kui välisriigi valitud adressaatide puhul: "Mis te mulle sellest räägite? Ajage oma asja, kui muidu ei saa, mul muudki olulist teha." Punkt? Koma? Küsimärk? Hüüumärk? Looja tegudega on aga selline lugu, et MIDA TEMA ON TEHA VÕTNUD JA MILLISE ABI MAAILMALE JAGANUD, OLGU MAALASE JAOKS SES LOOS MISTAHES ÕLAKEHITUSMÄRK PAIKA PANDUD, SEDA ENAM KUHUGI VAKA ALLA EI SAA PANNA JA MOEL VÕI TEISEL JÕUAB TÕDE KOGU TÄIUSES SEEGA KA MEIE KOOLIST JA EDASISE MAA SAATUSE KAVANDAMISEKS IKKA KELLEGI TARGA JA TÄHELEPANELIKU KUULAJANI, KEL ON VÄGE JA SUUTLIKKUST MEIE KOOLIGA KOOSTÖÖD TEHA NING MEIE EDASISE ARENGU JAOKS UUE AKNA JA UKSE EHITAMISEKS OMA TOETAV ÕLG ALLA PANNA. Täna aga toome kogu testkooli tegevuse auks meie ühe olulise MINEVIKUS LOODUD koolitöö video, milles on pilt, videokaader ja ilmamaa tegu meie samme ka edasise osas toetamas, näitamaks ka teile endile teie oskusi ja koos tegemise vaimu, mida te grupina alati hästi esindanud olete, aga mis tuleb nüüd endale mälestuseks toeks jätta, kui me anname teie senise grupi meie algõppest vabaks ja suuname soovijad teenustes ja mentortegevuses edasi arenema. Saagu meie tänuks seegi kord videos viimase tänulausena näha jääv kummardus kõigile, kes meid tänasesse välja aitasid ja laseme oma põllepaelad teie, meie kõige esimeste kooligrupi liikmete pihkudest nüüd päriselt lahti. https://www.youtube.com/watch?v=Z5dGKPa5koc See, mis tänasest alates järgneb, on uus ja igal juhul teistsugune, aga see jääb, et MAARJA ON MÄLU JA VILJAKUS IGAS MÕTTES NII VARASEMAS MÄÄRATLUSES KUI TÄNASES PÄEVAS MÕELDULT. Armastusega, Ingliterapeut Marya

MA GISK esitleb: Me tõendame - "Maarja ON mälu ja viljakus" (Tema Pühadus paavst Franciscus 2018)

Inglite juhitud teraapiakodu Marya Angletorium oli EV100 annetus ja kobarmeeskonnana tegutsemise demoversioon, nüüdseks suletud

Teraapiate osa on muutunud, edendame üksnes teadvusharidust ja hingeravikooli.

www.hingeravikoolitus.com

Tervisedenduse Fb leheks jääb toonane kliiniku Fb leht Maramaa Päevakaja/Marama Daily News https://www.facebook.com/search/top/?q=maramaa%20p%C3%A4evakaja%20%2F%20maramaa%20daily%20news&epa=SEARCH_BOX

Armastusega, Ingliterapeut Marya

Videos (show all)

Valge ja rõõmutoov
maainglite hingedele
Kadripäev 2020
Tervitus vaimse tervise kuuks
ema
Valik on Sinu nagu ikka Looja alal. Armastusega, Ingliterapeut Marya
Tulevik on helgelt taevalik
Armas MA GISK lehe lugeja! Me avame oma saladustelaekast 1. uudise, et see leht on olnud esmalt küll Marya Angletorium t...
Valgus astub läbi pimendatud maailmalinna
MIS VÄRVI ON INGELLIK ARMASTUS? Puhta lume, punase roosi ja Looja-karva lillat vaimuse värvi ja elegantse teadvustasandi...

Location

Category

Telephone

Address


Raekoja Plats 20
Tartu
51007

Other Education in Tartu (show all)
Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture

Security and Privacy-enhanced Business Process Management - SPBP Security and Privacy-enhanced Business Process Management - SPBP
Tartu, 51009

SPBP'21: The goal is to business process privacy and integrity management using blockchain, smart co

EKA+Sandbox Design Community EKA+Sandbox Design Community
Narva Maantee 18
Tartu, 51009

Design Thinkers and Doers from the Estonian Academy of Arts Design Faculty and Tartu University's De

Tartu Hariduse Hääl Tartu Hariduse Hääl
Tartu

Tartu koolides toimub väga palju põnevaid algatusi, tegevusi ja sündmusi, mis on väärt jagamist

Mõttepuhastus looduse loovuses ja liikumises - ML3 Mõttepuhastus looduse loovuses ja liikumises - ML3
Raekoja Plats 20
Tartu, 51004

Tutvustan MA GISK loovliikumise ja loodustööde koordinaator-õppurmetoodikuna teenuselehte, mille

Effect Effect
Tartu

The project objective is to encourage teachers in schools to raise the efficiency of learning processes by adapting their teaching approaches to adult learner centered.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Ülikooli 18b
Tartu, 51007

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Üliõpilasesindajad osalevad üli

Learn Estonian by captions Learn Estonian by captions
Tartu

Learning Estonian from pictures around. Feel free to propose your photos and translations. You will

Marek Ranne koolitus- ja õigusabiteenus Marek Ranne koolitus- ja õigusabiteenus
Tartu, 50606

Marek Ranne võttis kasutusele uue kodulehe: marekranne.com

P2P: Politics to People P2P: Politics to People
Tartu, 51008

Our aim is to sustainably impact political education in Estonia - among the natives as well as the i

Ateena Koolituskeskus Ateena Koolituskeskus
ülikooli 3
Tartu, 51004

Ateena Koolituskeskus asub Emajõe kaldal, Tartu linna südames ja pakub koolitusi just õppijale,

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale kü