TÜ üliõpilasesindus

TÜ üliõpilasesindus

Comments

Pildikesi ajaloost :)
9. augustil toimuv suvekursus "Tartu Ülikooli hoonete ansambel ja selle kultuurilooline väärtus" annab ülevaade Tartu ülikooli ajaloolise hooneteansambli kujunemisest ja selle arhitektuurilisest ja kultuuriloolisest väärtusest tänapäeval. Seda kõike on sobiv meenutada Rahvusülikool 100 aastal. Toimub ka ekskursioon peahoones ja Toomemäel. Lähem info ja registreerumine: www.ut.ee/suveulikool
Ajaloo rubriik: huvitav, mis aasta ja kas siin on ikka sedasama EÜL-i mõeldud? Igatahes päris muljetavaldav pilt - nagu Thanos 50 a eest). (Sõber võttis tapeeti maha ja seal all ta pesitses. Ps. ma ei ole EÜL-i lehtedega seotud, siis uhkustan siin)
Otsime audioandmete kogumise projekti tarbeks eesti emakeelega inimesi. Projektiga seotud ülesannet saab täita kodus või mis tahes vaikses kohas Android-seadmega (iPhone/iPad ei sobi) või mis tahes arvutiga, milles on brauser Chrome. Salvestuste lõpetamise järel makstakse teile projektis osalemise eest tasu. Registreerumiseks klõpsake siin: http://datacollection_et-EE.register-lionbridge.com Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust meiliaadressil: [email protected] Kutsuge projektis osalema ka sõpru ja pereliikmeid!
Otsime audioandmete kogumise projekti tarbeks eesti emakeelega inimesi. Projektiga seotud ülesannet saab täita kodus või mis tahes vaikses kohas Android-seadmega (iPhone/iPad ei sobi) või mis tahes arvutiga, milles on brauser Chrome. Salvestuste lõpetamise järel makstakse teile projektis osalemise eest tasu. Registreerumiseks klõpsake siin: http://datacollection_et-EE.register-lionbridge.com Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust meiliaadressil: [email protected] Kutsuge projektis osalema ka sõpru ja pereliikmeid!

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Üliõpilasesindajad osalevad ülikooli otsustuskogude töös, et teha ülikool paremaks.

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Selleks osaletakse erinevate ülikooli otsustuskogude ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) töös. Üliõpilasesindus hõlmab nii üliõpilasesindajaid, juhatust kui ka üliõpilaskonna juhatuse bürood.

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Selleks osaletakse erinevate ülikooli otsustuskogude ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) töös. Üliõpilasesindus hõlmab nii üliõpilasesindajaid, juhatust kui ka üliõpilaskonna juhatuse bürood. Selleks, et tudengkonnal oleks kõigi üliõpilaste nimel kõnelev esindajate kogu (volikogu), toimuvad igal kevadel ÕISis üliõpilasesindajate valimised. Kandideerida ja hääletada saavad kõik Tartu Ülikooli tudengid. Hääletada saab olenevalt valimistest ühe enda valdkonna või instituudi kandidaadi poolt. Täpsem valimistel kandideerimine, osalemine ja ajakava tehakse igal aastal teatavaks läbi üliõpilasesinduse kommunikatsioonikanalite. Valdkonna üliõpilaskogude valimiste tulemusena moodustub 20- liikmeline volikogu, kes valib üliõpilaskonna juhatuse. Juhatus juhib üliõpilasesinduse igapäevast tööd, paneb paika olulisemad prioriteedid ja teeb koostööd esinduse töötajate ning liikmetega.

err.ee

Kersti Kaljulaid: on olnud haiget tegemise aasta. Tulgu järgmine helgem!

[ENG BELOW]

Head Vabariigi aastapäeva! Kui poleks vaba Eestit, siis ei saaks me ka üliõpilasi esindada ja kui üliõpilased poleks 20. sajandi algul poliitiliselt aktiivsed olnud, siis poleks ka meil vaba riiki. Tänasest president Kersti Kaljulaidi kõnest jäi kõrva ka järgmised päevakajalised täheldused:

> Kui Soome riigi SKT inimese kohta 1997. aastal oli sama suur kui meil täna, panustasid nemad teadusesse 2,7 protsenti oma SKT-st. Rootsi aga vastavalt 1995. aastal koguni 3,1 protsenti. Seepärast polegi Rootsi ja Soome praegu mitte lihtsalt ühed keskmised Euroopa majandused, vaid maailma rikkaimad riigid.

Happy Independence day! Without free Estonia we could not represent students and if students had not been politically active in the beginning of the 20th century then there would not have been a free state in Estonia. A couple of topical remarks from today's speech by Estonian president Kersti Kaljulaid:

> When Finland's GDP in 1997 was as large as Estonia's is today, they contributed 2.7 percent of their GDP to science and research funding. Sweden in turn in 1995 contributed a total of 3.1%. That is why Sweden and Finland are not simply average European economies but one of the wealthiest in the world.

https://www.err.ee/1056313/kersti-kaljulaid-on-olnud-haiget-tegemise-aasta-tulgu-jargmine-helgem

err.ee Ma tunnen suurt nukrust, kui mõtlen sellele, mida kõike võiksime ja peaksime arutama, selmet otse meie parlamendis nautida ebaviisakate rumaluste rääkimist ja sellest tulenevat Pearu-tunnet, ütles president Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul Ugala teatris peetud kõnes.

praktika.ut.ee

Tulevik algab Sinust! | Futulab

Tartu Ülikoolil on valminud uus praktikaleht, mis toob kokku üliõpilase, ettevõtja ja ülikooli. Miks sina seda proovima peaksid? 📖🧐

Ühest küljest saad liituda projektimeeskonnaga ja ennast arendada, teisalt täita lihtsalt ja tõhusalt oma õppekava. Ole teistele suunanäitajaks ja pane end kirja!
praktika.ut.ee

---

The University of Tartu has a new practice website that brings together the student, the entrepreneur and the university. Unfortunately, it is not yet available in English but will be soon! Why should you give it a shot? 📖🧐

On the one hand, you get to join a project team and improve your skills, on the other, complete courses in your curriculum easily and efficiently. Set a good example to others and sign up!
praktika.ut.ee

praktika.ut.ee Futulab toob kokku üliõpilase, ülikooli ja organisatsiooni kogemused ja oskused, et olla parim tulevikutegija!

ut.ee

Magistriõppe vastuvõtt kestab Tartu Ülikoolis nüüd veebruarist juulini

Vastuvõtt magistrantuuri Tartu Ülikoolis on nüüd veebruarist juulini!

You can now apply to University of Tartu masters study from February to July!

ut.ee Sel aastal saab juba alates 1. veebruarist esitada SAIS-is avalduse Tartu Ülikooli magistriõppesse astumiseks. Varasem kandideerimine on võimalik nii inglis- kui ka eestikeelsete õppekavade alusel.

💡TÜ üliõpilaskonna endine aseesimees Karl Lembit Laane kirjutas üliõpilaste ja akadeemilise kogukonna seas levivast üha suuremast ületöötamise maaniast: "...mida rohkem inimene töötab, seda suurem on tema risk ennast kahjustada – depressioon, ärevushäired, uneprobleemid ja südame-veresoonkonnahaigused on vaid mõned kindlamad ületöötamise tagajärjed."💡

📖 Artikkel ajakirjas Universitas Tartuensis: ajakiri.ut.ee/artikkel/3523

💡Former vice-president of Tartu University Student Union Karl Lembit Laane wrote about a growing problem among students and academic staff - overworking: "...the more a person works, the more there is a risk to attain health damage - depression, anxiety disorders, insomnia and cardiovascular diseases are only a few of the proven consequences of overworking"💡

[02/06/20]   Mõtted seoses EÜLi soolise ja seksuaalse ahistamise uuringuga / Thoughts on recent study on gender-based and sexual harassment

Meil olid täna külalised Tartust ja Tallinnast. Toimus Tartu kõrgkoolide üliõpilasesinduse ümarlaud. Arutlusel oli mure kõrghariduse rahastuse pärast, rohelise ülikooli mõtted ja arengus, vaimne tervis üliõpilaskonnas ja õppekvaliteet.

Eesti Üliõpilaskondade Liitu esindas volikogu juhataja Joonatan Nõgisto ja EÜLi asejuht Kristel Jakobson.

EMÜ Üliõpilasesindus/Student Union of Estonian University of Life Sciences poolt olid Renee Razumov ja Sandra Kossinova.

Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesinduse poolt oli Liliana Shashlova ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Üliõpilasesindusest Ilona Sandakova.

TÜÜE poolt üliõpilaskonna juhatus Allan Aksiim, Helo Liis Soodla ja Trine Tamm.

#teemeülikooliparemaks

---

Today we had visitors both from Tartu and Tallinn and we had a meeting of the student councils that are located in Tartu. We discussed our worries about the lack of higher education funding, green university plans and initiatives, mental health in the student body and study quality.

From the Estonian Federation of Students we had the chairman of the council Joonatan Nõgisto and the vice-president Kristel Jakobson.

Estonian University of Life Science Student Council was represented by Renee Razumov and Sandra Kossinova.

From the Estonian Aviation Academy we had Liliana Shashlova and from Tartu Health Care College we had Ilona Sandakova.

University of Tartu Student Union was represented by the board Allan Aksiim, Helo Liis Soodla and Trine Tamm.

#makeuniversitybetter

Kui eile käisid Tallinna esindused Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontoris külas, siis seekord võtsid asejuht Kristel ja volikogu juhataja Joonatan ette teekonna Tartusse, et ka sealsete esindajatega kohtuda. Eesmärgiks on taas kevadiste plaanide tutvustamine ja koostöövõimaluste arutamine. Niivõrd hubases keskkonnas saavad küll ainult lennukad ideed võrsuda!

TÜÜE talvine väljasõit 2020

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse talvine väljasõit Taevaskoja Puhkekeskuses 24.-26. jaanuar 2020. Veetsime toredalt aega ja koolitasime end stressi, motivatsiooni ja uue tagasiside tõlgendamise viiside osas.

University of Tartu Student Union winter school took place in Taevaskoja from the 24th to the 26th of January 2020. We spend quality time together and we got to know how to deal with stress, find motivation and had several workshops, including one about how to interpret the new study feedback system.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse talvine väljasõit Taevaskoja Puhkekeskuses 24.-26. jaanuar 2020. Veetsime toredalt aega ja koolitasime end stressi, motivatsiooni ja uue tagasiside tõlgendamise viiside osas.

University of Tartu Student Union winter school took place in Taevaskoja from the 24th to the 26th of January 2020. We spend quality time together and we got to know how to deal with stress, find motivation and had several workshops, including one about how to interpret the new study feedback system.

err.ee

Meeli Murasov: Kas kõrgkoole ohustab tudengite põud?

👉💡Kas teadsid, et noorte arv, kes Eestis kohe samal aastal edasi ei õpi, on kasvanud juba 41 protsendini? Kümnend tagasi jätkas kõrghariduses 67 protsenti gümnaasiumilõpetajatest💡👈

---

👉💡Did you know that the percentage of Estonian youth who do not go on to pursue higher education within the first year after graduation has risen to 41? A decade ago 67% of high school graduates continued in higher education.💡👈

err.ee Kõrghariduse omandamine on olnud Eestis põlvkondade kaupa oluliseks eesmärgiks. Küllap on see tähtsaks sihiks ka uutele põlvkondadele, kuid kõrgharidusõpinguteni jõudmise teekond on hakanud muutuma, kirjutab mõttekoja Praxis hariduspoliitika analüütik Meeli Murasov.

Juhhuu! Tartu Ülikool tõi ESIMEST korda koju Üliõpilaste V Talimängudelt KÕIGE SPORTLIKUMA KÕRGKOOLI karika ehk TULEMUSKARIKA!🤩👏🏼
---
Yay! The University of Tartu was named the SPORTIEST UNIVERSITY during the Fifth Student Winter Games for the FIRST TIME! 🤩👏🏼

🌟ME SAIMEGI SELLEGA HAKKAMA!🌟

Tartu Ülikool tõi ESIMEST korda koju Üliõpilaste V Talimängudelt KÕIGE SPORTLIKUMA KÕRGKOOLI karika ehk TULEMUSKARIKA!🤩👏🏼

Aitäh nende sportlike ja lõbusate päevade eest! ❤️
Need kaks päeva Käärikul näitasid taaskord seda, kui tugev on Tartu Ülikooli tudengite kambavaim ning võidu nimel ollakse valmis kõigeks!💪🏼

Suured-suured tänud YLISPORT tiimile, et te korraldate niivõrd võimast üritustesarja ning suuuuuuur aitäh ka meie tudengitele, ilma kelleta ei oleks me nii kaugele jõudnud! 🙏🏼

Samuti suur aitäh ka Kadarbiku Köögivili, kes meid oma toodetega sponsoreeris ning tänu kellele saime vitamiinidest pakatavat energiat võistlemiseks juurde! ❤️🥕

Järgmisena pange plaani aga sellised kuupäevad nagu 26.-28.06.2020, sest just siis toimuvad juba legendaarsed Üliõpilaste Suvemängud!😎

Talimängudel saavutatud tulemustega saad tutvuda Ylisport kodulehelt👉🏼: https://ylisport.ee/tlm-tulemused-2020

💡Otsime esindusele uut turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti! Kui tunned, et väljakutse sulle sobib, siis võta ühendust [email protected]

💡Kandideerimiseks palume saata loominguline motivatsioonikiri ja elulookirjeldus, võimalusel ka portfoolio varasematest töödest tekstide ja piltide kujundamisel hiljemalt 31.01.2020 [email protected]

www.ut.ee/et/turundus-kommunikatsioonispetsialist-7

[01/21/20]   TÜÜE aseeesimehe kõne konverentsil "Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö"

See, mis toimus, ei ole OK. Tartu Ülikoolis on ahistamise ja muude probleemsete juhtumite lahendamiseks võrdse kohtlemise juhend: ut.ee/et/vordse-kohtlemise-juhend Menetlus selle kaudu eeldab mure lahendamist kõige madalamal võimalikul astmel: instituudi juht => dekaan => akadeemiline sekretär.

Alati see ahel ei tööta ja tundub, et siinkohal ei töötanud. Kui soovid anda teada enda probleemsetest kogemustest nii ülikooli töötajatega kui ka võrdse kohtlemise juhendiga, siis võta ühendust kas praeguse akadeemilise sekretäriga või otse üliõpilasesindusega [email protected]

TÜ üliõpilasesindus kogub ettepanekuid võrdse kohtlemise juhendi muutmiseks. Üliõpilasesindus seisab kõigi üliõpilaste õiguste ja huvide eest.

Allan Aksiim, Helo Liis Soodla, Trine Tamm
TÜ üliõpilaskonna juhatus

P.S. Ohvril ei ole tõendamiskoormat (aga tõenditest on alati kasu). Tõsiste süüdistuste korral peab iga organisatsioon (olgu ta asutus, MTÜ või ülikooli üksus) nendele süüdistustele adekvaatselt ja operatiivselt reageerima.

What happened is NOT OKAY. In University of Tartu there exists for cases of harassment and other misconduct the equal treatments guidelines: https://www.ut.ee/en/guidelines-equal-treatment The procedure presumes the solving of problems on the lowest level possible which means going through usually the institute head => dean of the faculty => academic secretary.

This logic does not always work and in this case it seems it didn't. If you want to share your negative experiences with university employees and/or the equal treatment guidelines you can contact the current academic secretary or the Tartu University Student Union directly [email protected]

Tartu University Student Union is preparing proposals to change the guidelines. The student union stands for the rights and interests of the entire student body.

Allan Aksiim, Helo Liis Soodla, Trine Tamm
Tartu University Student Union board

P.S. The victim does not carry the burden to prove the case (but actual proof does help). With serious allegations any organisation (may it be public sector, an NGO or an institute in the university) must react decisively and quickly.

Eilses saates rääkisime väidetavast ahistamisjuhtumist Tartu Ülikoolis. Ainsana julgeb enda kogemusest avalikult rääkida ameeriklanna Madeleine, aga naisi, kes end sama professori ohvrina tunnevad, on "Pealtnägijale" teadaolevalt peale tema veel vähemasti kolm. Hetkel uurivad asja nii ülikooli komisjon, mida juhib akadeemiline sekretär, kui kriminaalasja raames ka politsei. Nii TÜ akadeemiline sekretär kui üliõpilasesindus paluvad kõiki, kellel on antud juhtumi kohta lisainfot, endast neile teada anda.

err.ee

Kurvits ja Aksiim: siseministeeriumi eelnõu piirab asjatult välistudengite õigusi

⁉️ Siseministeerium algatas välismaalaste seaduse muutmise. TÜÜE ja Eesti Üliõpilaskondade Liit ei pea selles sõnastatud ettepanekuid ega põhjendamise viise mõistlikuks ja loodab, et kooskõlastusringi käigus tehakse eelnõu mõistlikumaks.

err.ee Siseministeeriumi esitatud eelnõu välismaalaste seaduse muutmiseks teeb välisüliõpilaste Eestis õppimise arusaamatult keerukaks, piirab võimalusi töötada ja elatist teenida ning takistab edasist püsimajäämist ja töötamist Eestis, leiavad Joanna Kurvits ja Allan Aksiim.

[ENG BELOW]

Üliõpilasi õpetada saab nii paremini kui halvemini. Üks värske doktoritöö heidab teemale valgust ajakirjas Universitas Tartuensis:

> Mida rohkem kirjeldasid õppejõud ... õppimiskeskseid õpetamise elemente – õppemeetodite variatiivsust, autentseid ja proovile panevaid ülesandeid, elulisi näiteid, meeldivat atmosfääri, kaasatöötamist toetavat loengut –, seda enam kirjeldasid üliõpilased sügavat õppimisviisi ja kvaliteetsete õpiväljundite saavutamist

> mida enam [aga] oli õppejõu õpetamisviisi kirjeldustes sisukesksele (ka õppejõukesksele) õpetamisele omaseid elemente, seda enam kirjeldasid üliõpilased pindmist õppimisviisi ja kehva kvaliteediga õpiväljundeid

📖 Loe rohkem 📖 =>💡ajakiri.ut.ee/artikkel/3495 💡

P.S. Ka tagasiside saamine üliõpilasele õppeaine sisu mõistmiseks oluline:

> Tagasisidet peetakse üheks oluliseks õppimist toetavaks teguriks. Õppejõu antud tagasiside kasutamisest rääkisid aga ainult esimese õppeaine üliõpilased: neil oli võimalus saadud tagasiside põhjal oma töid arendada ja täiendada. Üliõpilased kirjeldasidki intervjuudes selgelt, kuidas nad saadud tagasisidet enda arendamiseks kasutasid. Teiste puhul ei juhtunud seda kordagi, kuigi ka teiste ainete õppejõud kirjeldasid, kuidas nad üliõpilastele tagasisidet andsid.

> „Oslo Ülikoolis on viimastel aastatel uuritud tagasiside tähtsust õpetamisel. Sealsed teadlased rõhutavadki oma kõige hiljutisemas teadusartiklis, et kui õppejõud ei suuna üliõpilasi tagasiside põhjal muutusi tegema, võib selle andmise aeg olla paraku maha visatud. Ka minu andmed kinnitasid seda,“ tõdeb Uiboleht.

📖 Loe rohkem 📖 =>💡ajakiri.ut.ee/artikkel/3495 💡

---

Students can be taught better and worse. A newly defended PhD dissertation sheds light on the topic in the Universitas Tartuensis magazine:

> The more learner-centred elements (variety in methodology, real-life challenging problems and examples, a pleasant atmosphere and engaging lectures) in teaching were described by teaching staff, the more students found the methodology to promote deep learning and the engagement of qualitative learning outcomes.

> The more content-oriented (but also lecturer-oriented) teaching staff were described, the more likely it was for descriptions of studies to mention surface learning and not achieving learning outcomes.

Receiving feedback is important for students to understand the content of the course:

> Feedback is considered an important factor supporting studies. Only students at the first level of higher education described using the feedback given by lecturers: they had the chance to develop and improve their work based on this. Students clearly detailed they ways they made use of the feedback. However, although lecturers of other courses also described giving feeback, other students did not mention it.

> "In the previous years, the importance of feedback in teaching has been researched in Oslo University," Uiboleht explained. "The researchers there stress in their latest publication that if teaching staff do not guide students towards making changes based on feedback, providing it might be a waste of time. My data confirmed this."

🎉 Juhhuu! Koos uue aastaga on Tõllakuuri saabunud ka eksamisessioonile kohased kleebised!
👉 Lisaks on täienenud eelmisel semestril legendaarseks saanud ,,Elämä on laiffii!", ,,See on fifty-sixty, kuidas läheb!" ja ,,Sometimes lose, always win!" sõnumitega kleebiste varud.
❗️ Kraba enda lemmikmotoga kleebis, täienda oma pastakavarusid või tule lihtsalt tassikest kohvi nautima TÜ üliõpilasesinduse ruumidesse (Ülikooli 18b) juba täna!

TÜ tudengitel on ligipääs ühte maailma suurimasse rahvusvahelisse teaduse rahastusvõimaluste andmebaasi Research Professional: www.researchprofessional.com

Siseneda saab oma ÕISi parooliga.

Tartu University students have access to one of the world largest international science funding database - Research Professional: www.researchprofessional.com

You can log in with your Study Information System username and password.

Our Story

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

TÜ üliõpilasesindus feat. GRIND
Valdkondade üliõpilaskogude esindajate valimised 2019
VÜK valimised 2019
Valdkondade üliõpilaskogude valimised 2019
Valdkondade üliõpilaskogude valimised 2019
Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse nõudmised valitsusele
Üliõpilaste deklaratsioon teaduse ja kõrghariduse toetuseks
Milline on sinu TÜÜE?!
Üliõpilaskonna seisukohad?
Milline võiks olla ÕIS 2.0?

Location

Telephone

Website

tyye.ee/et/sinu-esindajad

Address


Ülikooli 18b
Tartu
51007

General information

Üliõpilasesinduse eesmärk on üliõpilaste huvide esindamine ja toetamine. Isikuandmete töötlus Facebookis: Facebooki lehe kasutamiseks oleme teinud sellised seadistused: - leht on kõigile nähtav; - igaüks võib lehel postituse avaldada; - meie töökeeleks on eesti keel, küll aga on lubatud postituste automaatne tõlge teistes keeltes lugejatele; - inimesed saavad meiega Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta; - kõigil on võimalik viidata TÜ üliõpilasesinduse lehele ja selle avalikule sisule (Tagimine). Facebooki kogutud kasutuse statistika andmed saame anonüümsel kujul. Facebook koostab selle statistika teie isikuandmeid kogudes. Detailsemalt saab sellest lugeda Facebooki andmepoliitikast ja küpsiseid puudutavates eeskirjadest.
Other Tartu schools & colleges (show all)
Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Domus Dorpatensis Guest Apartments Domus Dorpatensis Guest Apartments
Raekoja Plats 1 / Ülikooli 7
Tartu, 51003

We offer excellent accommodation options in the city center of Tartu, right next to the town hall. All profits go into our non-profit programs.

Norra Keele Keskus Norra Keele Keskus
Õnne 1-10
Tartu

Minikool Minikool
Veski Tn 1
Tartu, 51005

Väärtustame huvitegevustes koos tegutsemist, avatud suhtlemist, analüüsioskuse arendamist, korraldamise ja vastutuse võtmise õppimist. Huviharidus toetab keskkonnasõbralikku eluviisi lähtudes taaskasutusest ja oskust märgata ümbrust.

Tartu Variku Kool Tartu Variku Kool
Piima 1
Tartu, 50110

Sellelt lehelt leiad informatsiooni Tartu Variku Kooli uudiste ning tegemiste kohta.

Kirilased Kirilased
Tartu, 50406

Teada saamaks, millega me tegeleme, soovitame uurida meie kodulehte http://kirilane.ee

Logopeed Kadi Logopeed Kadi
Salme 7
Tartu

Kadi Künnapuu on olnud eripedagoog ja logopeed koolisüsteemis 14a. Lisaks nõustamisele ja eratundidele viib läbi Lugemisseiklusi, koordineerib koduõpet, loob õppematerjale. Vaata https://kadikynnapuu.wordpress.com/contact/

ÜHT - Ühinenud Humanitaartudengid ÜHT - Ühinenud Humanitaartudengid
Lossi 3-236
Tartu, 51003

ÜHT ehk Ühinenud Humanitaartudengite südameasjaks humanitaar- ja kunstide valdkonna rõõmud, mured ja areng

Tartu ResPublica Tartu ResPublica
Vallikraavi 2
Tartu, 51003

ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus.

Tartu Kunstikool Tartu Kunstikool
Eha 41
Tartu, 50103

Avatud: E-L 8.45-19, uksekaardiga kuni 20.45

Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring
Lille 10
Tartu

Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring

EMÜ Tehnikamaja EMÜ Tehnikamaja
Fr. R. Kreutzwaldi 56,Tartu
Tartu, 51014

EMÜ Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži ühine FB leht