Tapa Gümnaasium

Tapa Gümnaasium Pargi 12, Tapa http://www.tapagymnaasium.ee

VAHEAEG
20.-26. aprill 2020

drive.google.com

TG Express - aprill 2020.pdf

Ilunud on uus "TG EXpress"

https://drive.google.com/file/d/1Am6KW-QmFWuTIH_BKhm8O9_BiolBbIQg/view

drive.google.com

tapa.ee

Kaasav eelarve - Tapa Vallavalitsus

Alanud on kaasava eelarve hääletus

https://www.tapa.ee/kaasav-eelarve?fbclid=IwAR0X4qVhnza66AnfwDXB1J9gFfpCYzv5GFfjEV2lbpjm17uuo0oHdhA7qFU

tapa.ee 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 24. veebruarist kuni 8. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 16 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja elukeskkonna mitmekesistamist Tapa vallas. 

tapa.ope.ee

Stuudium - Tapa Gümnaasium

Lp lapsevanem!

Küsime teie tagasisidet praeguses eriolukorras toimuva distantsõppe korralduse kohta. Küsimustiku täitmise eesmärk on distantsõppe parim võimalik läbiviimine, et see oleks jõukohane lapsele, perele ja õpetajale. Küsimustikku saab täita Stuudiumi keskkonnas (https://tapa.ope.ee/auth/), kui olete sisse loginud. Üleval valikuribal on valik „Muu“, milles olevale kirjale „Küsimustikud“ klikkides saate esitada oma tagasiside.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit.

tapa.ope.ee 🔒Sisse saad logida meiliaadressile saadetava turvakoodiga. Saada turvakood → Turvakoodi kasutamata saad sisse logida ID-kaardi või Smart-ID-ga.

drive.google.com

kelly_sildaru_puhas.mp4

Õpilastele Kelly Sildarult!

https://drive.google.com/file/d/1ptZQCFcHrWwBSXr53RMtb8m5RHR80tfg/view

tapa.ope.ee

Stuudium - Tapa Gümnaasium

TG fotovõistlus!

Hei!

Et meil igav ei hakkaks ja oleks põnevam perega looduses ringi liikuda kuni eriolukorra lõpuni korraldab TG fotovõistluse, kus osaleda võivad kõik 1.- 12. klasside õpilased ja õpetajad.

Kategooriad on neli:
LOODUS, TEHNOLOOGIA, VAREMED, VARIA.

Fotovõistluse töö palun lae siia Tera kausta vastava kategooria alla. Ühe inimese poolt võib üles laadida 3 pilti ühe valdkonna kohta.

https://tapa.ope.ee/tera/610-tg-fotovoistlus

Parimad saavad pärjatud!

Mikk ja Raili

tapa.ope.ee 🔒Sisse saad logida meiliaadressile saadetava turvakoodiga. Saada turvakood → Turvakoodi kasutamata saad sisse logida ID-kaardi või Smart-ID-ga.

valitsus.ee

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini | Valitsus.ee

Veel vähemalt kaks nädalat koduõppel!

Püsige terved, hoidke ennast ja oma lähedasi!

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

valitsus.ee

[03/26/20]   Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

Tapa Gümnaasiumil on Teile mõned üleskutsed ja meeldetuletused.
1. Praegu toimub õppetöö e-õppe meetodil.
2. Õpetajate õppetöö ülesehitus toimub kaugtöö- meetodil.
3. Iga õpilane peab omad õppetööd puudutavad ülesanded tegema õigeaegselt vastavalt õpetaja antud juhistele.
4. Õpilase ja õpetaja suhtlemise aluseks on praeguses perioodis erinevad internetilahendused. Tapa Gümnaasiumi ametlik suhtluskanal on stuudium.
5. Me kõik õpime selles olukorras, kuidas paremini hakkama saada.
6. Loodame kodu toetusele, et õpiülesanded saaks õpilasel paremini täidetud. Lapsevanema vastutuseks on tagada lapse koolikohustuse täitmist ka eriolukorra ajal.
7. Soovitame säilitada tavapärast koolipäeva rütmi, kus õpilane teeb ära koolitöö õppetundide ajal.
8. Õpetaja on õpilasele ainetunni ajal kättesaadav, vajadusel kokkuleppel kogu koolipäeva jooksul.
9. Võtame kasutusele lisaks mitmeid erinevaid suhtluskanaleid, et õpiprotsessi mitmekesistada.

Lp. Lapsevanemad
Julgustage oma lapsi õppima, võtma vajadusel ühendust oma aineõpetajaga või klassijuhatajaga, et saada oma küsimustele vastuseid.

Suur vastutus õppimise kvaliteedis langeb õpilase enda õlule. Praegune olukord viib õpilase mõtlemise muutumiseni.

Hoidke end ja püsige terved!

[03/13/20]   Tapa Gümnaasiumi info ja juhised käesoleva eriolukorra lahendamisel

Eriolukord – Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil".

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Üldine juhis

Üldinfot edastame kooli kodulehe ja vajadusel FB kaudu.

Peamine infovahetuskeskkond õpilase ja õpetaja vahel on Stuudium, õpetajatel on jätkuvalt kohustus jälgida ka üks kord tööpäeva jooksul töömeili.

Kooli lauatelefonidele ei vastata alates 16. märtsist (esialgu 2 nädalat).

Lastevanemate küsimused koolielu ja õppetöö korralduse kohta peavad tulema kooli üldmeilile [email protected], sealt antakse ametlik vastus või edastatakse küsimus vajaliku inimeseni. Kui juhuslikult pöördutakse õpetaja poole, siis õpetaja suunab lapsevanema kirjutama kooli üldmeilile ametliku vastuse saamiseks.

Valla kriisikomisjoni info ja juhised

Kõik valla koolid suletakse 16. märtsist. Kõik piirangud hakkavad kehtima alates sellest päevast.

TG kohustus on edastada vallavalitsusele info kooli käitumisjuhiste kohta.

Kogu info õppetöö korralduse kohta peab olema üleval kodulehel, lisaks info ka kooli sissepääsudele.

Juhtkonna koosolekud

Juhtkond suhtleb igapäevaselt vajaduspõhiselt telefoni või e-lahenduste kaudu (direktsioon -WhatsAPP ja laiendatud juhtkond - Hangouts).

Üldine käitumisjuhis - õppetöö korraldus

Kaheks nädalaks on koolimaja igasuguseks tegevuseks suletud. Edasised tegevused selguvad iga kahe nädala tagant. Palume operatiivselt jälgida kooli kodulehte ja stuudiumit.

Õpetajad teevad tööd kaugtöövormis vastavalt ametlikule tunniplaanile.

Õppetöö info jagamise ametlik keskkond on Stuudium.

Igapäevaselt: Tundide sissekanded, õppeülesanded, viited Tera kausta (või muu tuttav keskkond), hindamise kriteeriumid, tagasiside.

Õppeülesannetes arvestada õpilaste reaalsete võimetega iseseisvalt tööd teha ja kogu päeva võimaliku õppemahuga. Ülesanded ei pea olema ise e-ülesanded! Tööjuhised täpsemalt ja etapiviisi lahti kirjutada.

Puudumisi ei ole vaja märkida, v.a kindla haigestumise puhul, kui laps pole võimeline sooritama õppeülesandeid (lapsevanema teavitus).

Gümnaasiumiastmele ostsime ligipääsu Opiq keskkonnale kuni 13. juunini - avaneb, anname teada (k.a mittestatsionaarne õpe).

Ootused lapsevanemale

Hea lapsevanem!

Palume suhtluses kooliga arvestada, et meil on riigis kehtestatud eriolukord ja kool lähtub kindlatest juhistest, mis seab teatud piiranguid õppetöö korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Teilt ootame rahulikku meelt, toetavat suhtumist ja head koostööd.

[03/13/20]   KIIDAME TUBLISID

Joosep Kivisilla uurimistöö "AASTAVAHETUSE ILUTULESTIKU MÕJU SADEMETE (LUME) TAHKETE OSAKESTE SISALDUSELE JA KOOSTISELE TAPA LINNAS" valiti välja SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus korraldatud Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II vooru, mis toimub Tartu Loodusmajas 19. märtsil.
Juhendajad: Kalle Kirsimäe, Aivi Leimann ja Tõiv Haljasorg.

Emakeele nädal Tapa Gümnaasiumis

Emakeelenädal on hoogsalt käima läinud 👏👍
Esmaspäeval toimus ülekooliline raskete sõnade kirjutamise võistlus.
Teisipäeval panid klassid välja 4- liikmelised võistkonnad, kes orienteerusid koolis, otsisid kaardil märgitud punkte ja lahendasid erinevaid ülesandeid. Kolmapäeval korraldati emakeelepäeva "Tarkade Klubi" viktoriin. Ja põnevust jätkub homsekski, külla tuleb noorsookirjanik Heli Künnapas!

Emakeelenädalal oleme välja hõiganud ka luulekonkursi, mille teema on seotud aasta tegijatega looduses.Erapooletu zürii (loe Tapa Vallaraamatukogu) hindab tööd ja parimad saavad ka premeeritud.
Ja heategevuslik üleskutse- terve nädala jooksul saab kinkida kooliraamatukogule raamatuid ja täna jõudis meieni imeilus "Sipsik" TG 1A klassi poolt. Suur tänu 🙏❤️

TG raamatukogu soovib tänada käsitööõpetajat Piretit ja 9.a klassi tüdrukuid, kes tegid tööõpetuse tundides tänuväärset tööd ja andsid uue ilme vanadele kott-toolidele.

Nüüd on kooli raamatukogus veelgi toredam aega veeta.

Tulge külla!

Tapa Gümnaasiumi teise korruse platvormil on Eesti Loodusmuuseumi rändnäitus.

Õpilastele on vaatamiseks välja pandud üheks kuuks tiiger Bronto ning tutvustav tekst looma enda ja tema liigi kohta.

[03/09/20]   KIIDAME TUBLISID

Maakondlikul 4.-6. klasside matemaatika olümpiaadil saavutas 4. klasside arvestuses 4. koha Anatoli Babii.
Õpilast juhendas õpetaja Malle Truu.

5. klasside arvestuses saavutas 4. koha Karl Rosental.
Õpilast juhendas õpetaja Aleksander Monakov.

[03/09/20]   KIIDAME TUBLISID

Maakondlikul gümnaasiumiastme vene keele olümpiaadil saavutas 6. koha G-1 klassi õpiplane Eerik Jakimovski.

Õpilast juhendas õpetaja Tiina Nugisman.

lood.delfi.ee

Kuidas toetada põhikooliõpilast? Toeta tema õpetajat - Pere ja Kodu

Kuidas toetada põhikooliõpilast? Toeta tema õpetajat

Kui minu poeg oli kuuendas klassis, kogesin ma midagi üllatuslikku, mis osutus hiljem igati tavaliseks nähtuseks. Mitu kuud järjest rääkis ta mulle lugusid tema õpetajate pahatahtlikkusest ja ebapädevusest, ning kuuldes mitmeid värvikaid kirjeldusi negatiivsetest olukordadest koolis, olin ma algselt üllatunud, seejärel pettunud ja lõpuks pahane.

Tervet artiklit saab lugeda Delfist järgnevalt lingilt:

https://lood.delfi.ee/perejakodu/ajakirjalood/kuidas-toetada-pohikooliopilast-toeta-tema-opetajat?id=89138133&fbclid=IwAR1lAuWThYZrB2n8UiXflZYPObp7xWDUNSOID2gRHA8m0I55-JMNv1Li1QQ

lood.delfi.ee Kui minu poeg oli kuuendas klassis, kogesin ma midagi üllatuslikku, mis osutus hiljem igati tavaliseks nähtuseks. Mitu kuud järjest rääkis ta mulle lugusid tema õpetajate pahatahtlikkusest ja ebapädevusest, ning kuuldes mitmeid värvikaid kirjeldusi negatiivsetest olukordadest koolis, olin ma...

TG-s alustatakse traditsiooniliselt naistepäeva omamoodi

Tapa Gümnaasium tähistas naistepäeva reedel

Klassiõpetajad Kehtna Kutsehariduskeskuses

Koolivaheajal toimus Tapa Gümnaasiumi klassiõpetajate koolituspäev Kehtna Kutsehariduskeskuses. Juba sõitmine läbi puhta, valge ja lumise Eestimaa oli selle talve kohta eriliselt ilus ja nautimisväärne kogemus. Kohale jõudes tutvusime maja ajalooga ja saime teavet toitlustusvaldkonna õppetöö kohta. Meile esinesid toitlustusvaldkonna juht Anne ja sama valdkonna õpetaja Liis.

Praktilise kogemuse osaliseks saime õpperestoranis “Neljapäev”. Menüü autor, peakokk Aliina Tamm, oli koostanud 16-osalise koreapärase lõunasöögi. Tugevalt koreahuvilise inimesena valis ta oma menüü teemaks - Kuidas öelda “TERE” korea keeles?

Kaunisse, heledates toonides restoraniruumi sisenemisel tervitasid õpilased meid korea keeles ja juhatasid lauda. Kõigil külastajatel oli laual menüü kahes keeles – eesti ja korea keeles.

Kokad (viimase kursuse õpilased) tegutsesid köögis, mis on sisustatud Liisi sõnade järgi parimal võimalikul tasemel. Eelviimase kursuse õpilased teenindasid külastajaid. Tundsime ennast õpperestoranis hästi ja nautisime erinevaid maitseid ning õpilaste püüdlikku ja meeldivat teenindust. Kuuldu ja nähtu ning omal nahal kogetu põhjal võime väita, et Kehtna Kutsehariduskeskuses valmistatatakse küll noori väga põhjalikult ette kutse saamiseks. Näiteks selle neljapäevase praktilise õppepäeva läbiviimiseks alustati ettevalmistustega juba õppeaasta alguses – nii peensusteni on kõik etapid läbi arutatud, arvutatud ja mõeldud, et jõuda parimale tulemusele. Lisaks põhjalikele kutsealastele teadmistele ja praktilistele oskustele tuleb õpilastel selgeks saada ka gümnaasiumi õppeained. Tublid õppijad!

Kehtna Kutseharidukeskuse kodulehelt (https://www.kehtna.edu.ee/) saab teada ka teiste toredate erialade ja õppimisvõimaluste kohta. Samuti on seal info õpperestoranis NELJAPÄEV toimuva kohta. Soovitame külastada!

Klassiõpetajad

[03/03/20]   KIIDAME TUBLISID

Maakondlikul gümnaasiumiastme matemaatika olümpiaadil saavutas 10. klasside õpilaste seas 3. koha Laura Himma ja 4.-5. koha Kelli Gagarina.
Õpilasi juhendas õpetaja Marina Muravkina.

Õpilase loovtöö

8. klassi õpilasel Robin Rohulal valmis loovtööna isa juhendamisel koolimaja makett.

Plaanikohaselt peaks õpilase töö olema peadselt üles pandud kõigile vaatamiseks ja imetlemiseks.

Järgnevalt on näha töö protsess ja tubli töö tulemus.

Reedel (21. veebruaril 2020) tähistati Tapa Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva pidulike kontsertaktustega. Esineti mitmete rahvuslike ettekannetega, lauldi rahvuslikke laule ja tantsiti rahvatantsu. Õpilastele tegid vabariigi sünnipäeva puhul ettekanded õpetaja Mikk Maasikrand ja abivallavanem Andrus Freienthal.

Palju õnne meile kõigile!

UNISTUSTE KOOLIPÄEV 4.B KLASSIS

Meil oli 18.veebruaril unistuste koolipäev. Olime nädal enne seda päeva unistanud rühmatöö ülesandena, millised võiksid olla unistuste koolipäeva tunnid. Ja siis ütles õpetaja, et see päev tulebki nii, nagu meie tahame. Me kõik ootasime unistuste koolipäeva kuni lõpuks jõudiski see päev kätte. Mia ei saanud elevusest öösel magadagi.

Kõikidel olid tekid, padjad, kott-toolid ja magamiskotid kaasas. Paigutasime klassi ümber ja võtsime mugavalt kohad sisse. Kell helises ja algas filmitund. Vaatasime filmi „ Nimed marmortahvlil“. Olime pool filmist juba esmaspäeval ära vaadanud. See film meeldis meile. Filmis läksid meie riigi eest võitlema poisid ühest Tartu Kommertskooli klassist ja neist jäi ellu ainult üks, kelle nimi oli Enn.

Järgmine tund oli vabatund, aga selle tunni ajal täitsime arvutiklassis rahuloluküsitlust.

Kolmas oli kendama tund. Kõigil olid kendamad kaasas. Me pidime seisma ringis ja kordamööda ükshaaval ringi keskel ühe triki näitama. Teised tegis seda järele. Veel tegime viie miinuse mängu. Poisid olid osavad, aga mõni tüdruk ei rõõmustanud eriti selle tunni üle. Kui kendamatrikkidest ära väsisime, võisime istuda ja Sander esitas küsimusi Eestimaa kohta. See oli lahe ja huvitav mäng!

Pärast söögivahetundi oli meil magamise tund. Sättisime end mugavalt sisse ja jäime tukkuma. Mõned tegid endale tekkidest koopad laua alla, mõned pikutasid laudade peal, mõned pugesid magamiskotti või lebotasid kott- toolidel. Õpetaja luges samal ajal ette muinasjutte õnnelikust printsist ja väikesest merineitsist. Mia suutiski päriselt magama jääda ja ei kuulnud kogu juttu. Pärast sõbrad rääkisid talle.

Peale magamist tuli käsipallitund. Vahetasime riided ja läksime väikesesse võimlasse. Meie klassist käivad käsipallitrennis Markus, Elis, Anatoli, Carol, Sander ja Iiris. Nemad viisidki seda tundi läbi. Nad seletasid reeglid ära ja näitasid, kuidas mäng käib. Alustasime soojendusharjutustest, mis kestsid päris kaua. Siis moodustasime kolm tiimi ja hakkasime mängima. Iga mäng kestis 5 minutit. Kõik said mängida ja mõn e lapse arvates on käsipall nii lahe, et ta tahab trennis hakata käima.

Kuuenda tunni ajal võisid veel soovijad jääda klassi, et mängida. Mängisime silmapilgutamise, Jüri ja Mari, tühja tooli ja pimesiku mänge. Pärast koristasime klassi.

Selline oligi meie unistuste koolipäev. See oli väga tore! Sooviksime, et selline päev tuleks veel! Tehke oma klassiga ka unistuste koolipäev!

4.b klassi kirjutatud juttude põhjal koostatud.

[02/18/20]   Kiidame tublisid!

Maakondlikul geografiaolümpiaadil saavutas 9. klasside õpilaste seas 6. koha Markus Nõlvak.
Juhendaja: Eve Kasekamp

Uhke!

Täna (17.02.2020) külastas TG Gümnaasiumi ja kooliraamatukogu meie kooli vilistlane ning näitleja Tanel Saar 🙏✨. Teemaks oli, kuidas minust sai näitleja.
Tanel meenutas ka kooliaega, kui tema siin majas käis ja rääkis õppimisest, õpetajatest ja koolielust üldisemalt. Võib öelda, et tema näitlejakarjäär sai alguse ühelt koolipeolt, kui siin käis esinemas üks rokkbänd, kelle liikmed kutsusid Tanelit malevasse. Tundus ju põnev ja saigi mindud. Malevas olid omakorda huvitavad inimesed (näiteks Sepo Seeman), kes süstisid tahet saada näitlejaks. Ja see soov sai teoks...

Tänasest jäi kõlama, et tihtipeale on meie valikud seotud juhusega. Tuleb vaid õigel ajal õiges kohas olla ja muidugi väga tahta...Aitäh Tanel, et leidsid oma kiires päevas aja meie kooli gümnasistidele, kellel valikud veel ees... 🙏✨👍#tagasikooli

Aitäh!

Sõbrapäeval (14.02.2020) toimus Tapa Gümnaasiumis tunnustusüritus

HEA ÕPETAJA, HEA ÕPILANE, HEA TEGU 2019

Hea õpetaja 2019 nominendid:
Indrek Niibo
Heidi Luik
Mikk Maasikrand

Hea õpetaja 2019 laureaat: Mikk Maasikrand

Hea õpilane 2019 nominendid:
Sandra Karajev
Marta Pajula
Laura Peri

Hea õpilane 2019 laureaat: Sandra Karajev

Hea tegu 2019 nominendid:
annetamine loomade varjupaigale – Sirje Pipenberg
kooli vilistlaste raamatu koostamine – Liivi Liivak
annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile – G1

Hea tegu 2019 laureaat: kooli vilistlaste raamatu koostamine – Liivi Liivak

Want your school to be the top-listed School/college in Tapa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

TG-s alustatakse traditsiooniliselt naistepäeva omamoodi
6.b KIK õppekäik (jaanuar 2020)
TG FILMIKLUBI
TURIPIDU
Otsesaade "Päriselu koolimeedias" 1.aprill 17:00
Hilineja

Location

Telephone

Address


Pargi 12
Tapa
45106
Other Tapa schools & colleges (show all)
TG Sõdalased TG Sõdalased
Pargi 12
Tapa

Tere tulemast TG Sõdalaste facebook-i lehele. TG Sõdalaste meeskond on loodud 2014. aastal Tapa Gümnaasiumis. TG sõdalased on hulk vahvaid ja lõbusaid noori, keda ühendab robootika.

Mannimudila OÜ Mannimudila OÜ
Taara Pst 2
Tapa, 45109

Tapal avatud lastehoid ootab väikseid mudilasi.

Tapa Gümnaasiumi Õpilasesindus Tapa Gümnaasiumi Õpilasesindus
Pargi 12
Tapa, 45106

TG õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad põhikooli 7.-9. klasside ja gümnaasiumiastme poolt valitud esindajad.