Tallinna Õpetajate Maja

Tallinna Õpetajate Maja

Comments

Tänud Õpetajate Majale, Kristelile, oli meeldiv!! Ilusat suve! Margus
Toomas Altnurme näitus “Taevamanna” Tallinna Õpetajate Majas maalid (2017) ja skulptuurid (2016) Looduslikku elukeskkonda võib liigitada mitmeti. Loodusgeograafias eristatakse maastikke, kuid maastik pole ainult füüsilis-geograafiline kategooria. Tähtis on, et teda tajutakse iga hetk, igas paigas oma meeltega. Teadlaste kõrval on ka kunstnikud läbi aegade olnud pühendunud maastike uurimisele. Viimastel aastakümnetel on maastiku mõiste kasutusala avardunud ja teda vaadeldakse üheaegselt ökoloogilise, kultuurilise, majandusliku ja sotsiaal-ruumilise nähtusena. Taditsioonilised realistlikus laadis maastikumaalid lähtusid akadeemiliste õpetuste kohaselt matemaatilisest korrapärasusest ja rangetest kompositsioonireeglitest. “Taevamanna” näitus käsitleb maastikku uues võtmes ning seda nii sisult kui ka vormilt. “Taevamanna” näitusele valitud tööd, mis meenutavad orbitaalse piirkihi ja planetaarse maastiku vahelises sümbioosis tekkivaid mustreid, mida saab vaadelda vaid olles väljaspool vaadeldavat taevakeha. Näitus Taevamanna on esimene näitus plaanitavast näitustesarjast “Tühjad Maastikud”, kus kuraator on võtnud eesmärgiks uurida ja analüüsida maastikukäsitluse kui žanri lõputuid võimalusi ja vaatenurki ning otsida alternatiive traditsioonilistele vormidele ja kontseptsioonidele. Toomas Altnurme (s.1973) on rahvusvaheliselt tunnustatud maalikunstnik ja skulptor, kes on õppinud Tais Rajamangala Ülikoolis ja Lõuna Koreas Kyonghee, Souli Rahvusülikoolis ning lõpetas magistrantuuri Hongiki Ülikoolis Soulis. Tema töid leidub 50 riigis mitmetes erakogudes, aga ka muuseumides ja avalikus ruumis skulptuuridena. Eestis asuvad tema teosed nii Tartu Kunstimuusemis kui ka Eesti Kunstimuuseumis ja nii Tallinna, Pärnu kui ka Paide parkides. 2014. aastast töötab Altnurme Araabia Ühendemiraatide ülikoolis kujutava kunsti õppejõuna. Pressiteate koostas: Jan Leo Grau Tallinna Õpetajate Maja

Õpetajate Maja ajaloohõngulised koolitusruumid pakuvad tänapäevaseid õppeprogramme hubases ja loomingulises keskkonnas. Ruumid sobivad ka pulmade, pidude, vastuvõttude ja seminaride ning konverentside läbiviimiseks.

Uuendusmeelne ja inspireeriv sündmus- ja koolituskeskus imeilusa Tallinna vanalinna südames, otse Raekoja platsi ääres.

Õpetajate Maja on ajaloohõnguline koolitus- ja sündmuskeskus (Raekoja plats 14). Kursused ja seminarid otse vanalinna südames on elukestva õppe mõnusaks lisaväärtuseks. Klassitsistlik interjöör annab igale siin toimuvale sündmusele ainulaadse näo. Olgu selleks pulm, sünnipäev või väärikas bankett.

Mission: Tallinna Õpetajate Maja - sündmus- ja koolituskeskus, mis ühendab ajaloolise miljöö tänapäevaste õpivõimalustega, pakub sobivat keskkonda mis tahes ürituse toimumiseks.

Õpetajate maja ruumide rendi video

Vajad oma sündmusele väärilist ruumi❗
✅ 9 esinduslikku ruumi
✅ Ideest teostuseni
✅ Toitlustusega aitavad meie koostööpartnerid
Vajad ruumi valimisel abi❓ Palun kirjuta 👉[email protected]

Täna on sünniaastapäev Tallinna Õpetajate Seltsi ja Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmel VASSILI PEEDIL (13.07.1882-13.09.1941). Meenutame tunnustatud õpetajat, tutvudes tema elulooga👇

Täna on sünniaastapäev VASSILI PEEDIL (13.07.1882-13.09.1941), loodusteaduste õpetajal ja kauaaegsel Gustav Adolfi Gümnaasiumi inspektoril. Vassili Peet sündis Saaremaal talupidajate pojana, õppis Tornimäe vallakoolis ja Kuressaare kihelkonnakoolis. 1899. aastal astus Peet Tartu õpetajate seminari, mille lõpetamise järel 1903. aastal asus tööle õpetajana Muhu saarel Hellamaal. 1906-1909 oli Peet Loksa algkooli juhataja, seejärel kümme aastat õpetaja Tallinna algkoolides.

Pärast osalemist Vabadussõjas valiti Peet 1919. aastal Gustav Adolfi gümnaasiumi inspektoriks (juhataja abiks) ja loodusloo õpetajaks, kohale, kuhu ta jäi elu lõpuni. Õpetajana juhindus Peet töökooli põhimõttest, kus teooriat toetasid praktilised katsed. Ta sisustas koolis rikkalikult loodusloo klassi ning õhutas õpilasi jälgima loodust ja osalema looduslooringi töös. Pidas oluliseks õpilastes kodumaaarmastuse kasvatamist ja riigikaitseõpetust. 50. sünnipäeva puhul Õpetajate Lehes ilmunud artiklis iseloomustatakse Vassili Peeti õpetajana: “Hea kasvatajana on ta enese ja teiste suhtes väga nõudlik ka väikestes asjades. Pool tundi enne teisi ilmub ta kooli ja lahkub siit pool tundi hiljem harilikust tööst, kui juba kõik teised koju läinud. Hea ja armsa kasvatajana on Vassili Peet alati toetanud ja isiklikult osa võtnud noorte liikumisest, noorsoo organisatsioonidest ja häälekandjatest. Ta on noorte kultuurringi “Koidu” hooldaja ja vaimne juht.”

Vassili Peet oli aktiivne ka väljaspool kooli. Õpetajate Lehes antakse ülevaade tema ühiskondlikust tegevusest: “Seltskonnategelasena oleme näinud Vassili Peeti alati juhtivatel kohtadel kaasatõmbajana. Tema ei ole mitte koormavaks pidanud kohustavaid ameteid kanda, vaid oma heast südamest ja armastusest asja vastu on olnud nii Tallinna Õpetajate Seltsi kui ka Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmeks. Ta on raskematel päevadel olnud õpetajaskonna häälekandja “Kasvatuse” toimetuseliige ja kaastööline, juhib ja korraldab loodusloo sektsiooni Tallinna Õpetajate Seltsi juures, tõmbab kaasa välishariduse [vabahariduse] tööl õpetades Õhtu algkoolis ja Rahvaülikoolis.”

Koos Juhan Langi, August Pariste ja Gustav Reialiga avaldas Vassili Peet populaarse algkooli looduslooõpiku “Väike looduse sõber” I-III ja oli õpiku juurde kuulunud metoodiliste juhendite kaasautor.

Tallinna Õpetajate Maja

Koolitus päevakajalisel teemal Tiina Saar-Veelmaa juhendamisel alustab juba täna õhtul. Jõuad veel liituda😀

📣Nagu oleme just kogenud, siis maailm muutub meie ümber üha kiiremas tempos. Nõudmised, millele vastata, lähevad keerukamaks. Eriala, mille kunagi valisime, ei pruugi enam sobida. Meie töökoht ei pruugi säilida. See kõik vajab ümber kohanemist ja paindlikkust ka meilt endalt.

Tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa koolitusel saab arutada tööteemadel ja küsida nõu muutunud oludes paremaks toimetulekuks.

Registreeru koolitusele siin 👉https://opetajatemaja.ee/koolitused/tooonn-monusam-tooelu-ja-varjatud-voimete-ulesleidmine

"Mõttevahetuse kunst" alustab juba täna õhtul "Aasta koolitaja 2019" tunnustuse pälvinud Jaanus Kanguri juhendamisel.

Veel jõuad liituda koolitusega 👇👇https://opetajatemaja.ee/koolitused/mottevahetuse-kunst/

Maikuu lõpus möödus 103 aastat Eesti Õpetajate Liidu asutamisest. Sel puhul viskame pilgu Õpetajate Liidu ajaloole 👇

27. mail 1917. aastal toimus Rakveres Eesti Õpetajate Liidu asutamiskoosolek. Nagu igal elualal, oli rahvuslike tegelaste organiseerumine alanud ka õpetajaskonna hulgas koheselt pärast Veebruarirevolutsiooni ning paari kevadkuu jooksul tekkisid kohalikud õpetajate organisatsioonid maakondades ja suuremates linnades. Rakvere koosolekul koondusid tekkinud ühingud ülemaaliseks Eesti Õpetajate Liiduks, mis seadis eesmärgiks rahvusliku demokraatliku ja omanäolise Eesti kooli loomise, kasvatus- ja haridustöö edendamise, õpetajate õigusliku ja majandusliku olukorra kindlustamise, õpetajate täienduskoolituse korraldamise jne. Liidu esimeseks esimeheks valitud Peeter Põld kirjeldas Rakvere asutamiskoosolekul valitsenud meeleolusid järgmiselt: “Elasime puhtas kevade ja rahvusliku uuestisünni rõõmus. Tundsime olevikku tema uudsuses ja rikkuses. Laul järgnes laulule. Ei tahtnud temal lõppu olla. Viimati manitses ärasõidutund lahkumisele. Nii astus ellu Õpetajate Liit.”

Eesti Õpetajate Liit andis olulise panuse siinse hariduselu edendamisse. Kohe pärast asutamist korraldati üle maa õpetajate täienduskursusi, et toetada üleminekut eestikeelsele õppele ja tutvustada uusi õpetamismeetodeid. 1919. aastal alustati oma häälekandja, ajakirja Kasvatus, väljaandmist, kus leidsid käsitlust olulised hariduselu päevaküsimused ning mis laiemalt peegeldab kogu pedagoogilise mõtte olemust ja arengut aastail 1919-1940. Oluliseks foorumiks olid liidu poolt korraldatud õpetajate kongressid, mis toimusid üle aasta ning kus osales tavaliselt 400-700 õpetajat. Kooliuuenduse propageerimiseks ja levitamiseks korraldati kasvatusteaduslikke nädalaid ja päevi, aineõpetajate kongresse ning alates 1933. aastast ilmus Õpetajate Lehe lisana bülletään Kooliuuenduslane. Lisaks anti välja raamatusarja “Eesti Õpetajate Liidu pedagoogilised ja metoodilised raamatud” (kokku 28 väljaannet), millest paljud kuuluvad tollase pedagoogikakirjanduse paremikku. Kogu tegevuse vältel osales liit kooliseaduste väljatöötamisel, õppekavade koostamisel ning õpetajate kutsehuvide kaitsel. Liidu viimaseks, kuid ka suurejoonelisemaks ettevõtmiseks kooliuuenduse propageerimisel kujunesid algkooliõpetajate suvised täienduskursused Tartus 1938-1940, kus igal aastal kahe nädala jooksul esines ligi 700le õpetajale tollaste kasvatusteadlaste ja tegevõpetajate paremik. 1930. aastatel kuulus allorganisatsioonide kaudu Eesti Õpetajate Liidu liikmeskonda ligi 4000 õpetajat.

Eesti Õpetajate Liidu tegevus katkestati nõukogude okupatsioonivõimude poolt 1940. aasta sügisel. Liit taastati 25. jaanuaril 1991.

🍾Veinikoolitus - Ringkäik Hispaania veinisfääris🇪🇸

Kaheosalise veinikoolitusega heidame pilgu Hispaania veinisfääri. Tutvustame tähtsamaid veinipiirkondi ning neis kasvatatavaid põliseid viinamarjasorte.

❗Lisainfo ja koolitusele registreerumine👉https://opetajatemaja.ee/koolitused/ringkaik-hispaania-veinisfaaris

🎓Tule ja õpi mõttevahetuse kunsti - Koolitajaks aasta koolitaja 2019 Jaanus Kangur.

Keerulised ajad esitavad väljakutseid ka isiklikele suhetele. Püsima jäävad need, kes suudavad kalibreerida isiklikke eesmärke, ootusi ja soove.

Lisainfo ja koolitusele registreerumine
👉https://opetajatemaja.ee/koolitused/mottevahetuse-kunst/

🎓UUS KOOLITUS - Tööõnn muutunud oludes

📣Nagu oleme just kogenud, siis maailm muutub meie ümber üha kiiremas tempos. Nõudmised, millele vastata, lähevad keerukamaks. Eriala, mille kunagi valisime, ei pruugi enam sobida. Meie töökoht ei pruugi säilida. See kõik vajab ümber kohanemist ja paindlikkust ka meilt endalt.

Tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa koolitusel saab arutada tööteemadel ja küsida nõu muutunud oludes paremaks toimetulekuks.

Registreeru koolitusele siin 👉https://opetajatemaja.ee/koolitused/tooonn-monusam-tooelu-ja-varjatud-voimete-ulesleidmine

📣Täna, 20. mail algusega kell 15 korraldab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut e-seminari teemal kaasav haridus ja erivajadustega õppijate õppe korraldamine kaugõppes.

Osalema on oodatud kõik õpetajad ja haridusvaldkonnas tegutsevaid (tugi)spetsialisid.

ℹLisainfo: bit.ly/e-seminar20mai

📣Homme, 20. mail algusega kell 15 kutsume kõiki õpetajaid ja haridusvaldkonnas tegutsevaid (tugi)spetsialiste arutlema Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi e-seminarile. Teemaks on kaasav haridus ja erivajadustega õppijate õppe korraldamine kaugõppes.

💬Oma kogemusi distantsõppest erivajadustega õpilastega jagavad TLÜ doktorant Maris Juhkam, õpiraskustega laste klassi õpetaja Karin Simso, kutsepedagoog Merike Rammo, õpetaja Kadri Laanemaa ja tugisüsteemi juht Lilian Voog Kajamaa Koolist ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoog ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu.
ℹLisainfo: bit.ly/e-seminar20mai

opetajatemaja.ee

Tallinna päeva tähistamine kontaktivabalt!

15. mail tähistatava Tallinna päeva puhul kutsume teid lühikesele virtuaaljalutuskäigule Tallinna Õpetajate Majas 👀👇
https://opetajatemaja.ee/uudised/tallinna-paeva-tahistamine-kontaktivabalt/

opetajatemaja.ee Piilu meie maja sisemusse koos linna heeroldiga ning viska pilku meie galeriisse!

docs.google.com

Alustavate õpetajate juhendajate väljaõppeprogrammi tutvustus

Alustavat õpetajat toetav kool otsib Tallinna ja lähiümbruse kogenud õpetajaid liituma alustavate õpetajate juhendajate väljaõppeprogrammiga.

Kandideeri, kui oled huvitatud:
⭐️ pühenduma oma edasises tegevuses süsteemsele alustavate õpetajate toetamisele;
⭐️saama aasta jagu põhjalikku koolitusprogrammi;
⭐️ osalema erinevates tegevustes nii õpigrupis kui ka individuaalsete kohtumistes raames programmi koolitajatega;
⭐️ juhendama 2020/21 õppeaasta jooksul kahte Tallinna alustavat õpetajat;
Vaata lähemalt ja küsi lisa: www.bit.ly/valjaoppe-tutvustus

docs.google.com Hea Tallinna ja lähiümbruse õpetaja Kui Sulle läheb korda õpetajate järelkasvu küsimus, otsime just Sind! Tänavu juunis käivitub uuenduslik alustavate õpetajate juhendajate väljaõppe pilootprogramm. Meie eesmärk on leida 9-12 osalejat, kogenud õpetajat, kes on valmis pühenduma oma eda...

tlu.ee

Veebipõhise kontaktõppe ABC (4. osa): Õppijate soovitused õppejõule veebipõhiseks kontaktõppeks

Head õpetajad ja koolitajad, kui vajad tuge veebipõhise tunni või koolituse läbiviimisel, leiad tuge Tallinna Ülikoolilt👇

tlu.ee Veebipõhine kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame järgmise kümne nädala jooksul iga nädal ühe juhendmaterjali, mis aitab tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva...

opetajatemaja.ee

Вебинар: Кризисное консультирование в изменившихся условиях обучения - Tallinna Õpetajate Maja

Kutsume haridusjuhte osalema homme, 16.04 tasuta venekeelsel vebinaril "Kriisinõustamine muutunud õpetamistingimustes", kus arutleme eelkõige juhi rollist ja võimalustest inimeste toetamisel kriisi ajal. Registreeru 👇

opetajatemaja.ee Новая и неожиданно сложившаяся ситуация заставляет нас реагировать быстро и действовать, чтобы справиться наилучшим способом. Мы мобилизируемся, принимаем вызов,...

Meie ilus maja otse Raekoja platsi ääres on jäänud kenasti kaadrisse lähedal asuvate värviliste majadega☀️

Raekoja platsi äärsed kirevad majafassaadid

opetajatemaja.ee

Koroonakriis ja muutused tööelus – kuidas edasi?

Ka sinu tööelu sai koroonakriisis valusalt pihta? Arutleme aktuaalsel teemal ka enda blogis. Soovitusi jagab karjäärinõustaja 👇

opetajatemaja.ee Kriisiga kaasnevad muutused hirmutavad, kuid loovad ühtlasi pinnase uuteks arenguteks. Loe lähemalt, kuidas olukorrast võidukana väljuda.

opetajatemaja.ee

Signe Ventsel: Persoonibrändi müütidest - Tallinna Õpetajate Maja

"Miks ma pean ennast brändima, ma ei ole ju toode!?" Meie koolitaja Signe Ventsel aitab hajutada müüte persoonibrändi kohta. Loe edasi 👇

opetajatemaja.ee Meie koolitaja ja ettevõtja Signe Ventsel hajutab oma blogis müüte persoonibrändist ning pakub inspiratsiooni eneseturunduse teemale mõtlemiseks. Ülevaate persoonibrändi olemusest koos praktiliste harjutustega saab Signe koolitusel “Persoonibränding – Sinu edu tööriist”, mis toimub 8...

Õpetajate Maja- Uuendusmeelne sündmus ja koolituskeskus

📣Täna täitub Allan Kaljakinil 4 aastat asutuse juhi kohale asumisest. Selle puhul jagame Balti Filmi- ja Meediakooli audiovisuaalse meedia tudengitega koostöös valminud lühiklippidest ühte, milles kuulete, kuidas näeb direktor Tallinna Õpetajate Maja.

Lisainfo👉 www.opetajatemaja.ee/ajakava

❗Täname koostöö eest:

Vivian Melder
Andres Arukask
Kevin Rokko Mardiste
Karl-Robert Vain
Santeri Suvanto

opetajatemaja.ee

Veebikoolitused õpetajatele - Tallinna Õpetajate Maja

Tutvu meie esimeste veebipõhiste koolitustega, mis toetavad koole distantsõppe tingimustes 👇

opetajatemaja.ee Head õpetajad, õppejuhid ja direktorid Tallinna lasteaedades ja koolides!   Muutunud õppimistingimustes pakume teile veebipõhiseid õpetajakoolitusi, et hõlbustada distantsõppel vajalike tugioskuste ning metoodikate kättesaadavust.   Pakume 6. täiesti uut veebikoolitust: Kriisinõustamine ...

opetajatemaja.ee

Eesti keele võistlus

✒Kui soovid pereringis harjutada homseks e-etteütluseks, siis soovitame üksteisele ette lugeda allolevat loovtööd, mis pälvis tänavusel Tallinna koolide 5.-6.klasside õpilaste eesti keele võistlusel eriauhinna huvitava sõnaloome eest.

Vaimuka ja päevakajalise teksti autor on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane, Rachel Karolin Kunda.

Lisainfo👉 www.opetajatemaja.ee/voistlused/eesti-keele-ainevoistlus

opetajatemaja.ee Täname kõiki võistlejaid, juhendajaid ja korraldajaid!

Kuidas anda praegustes oludes õppimist toetavat tagasisidet? Seda küsimust esitavad endale paljud õpetajad ja koolitajad. Õnneks on Haridus- ja Teadusministeerium kokku pannud 10 soovitust. Loe siit👇
https://opetajatemaja.ee/uudised/10-soovitust-oppimist-toetava-tagasiside-andmiseks/

TalTechi majandusteaduskonnas valmis kõigile huvilistele tasuta enesejuhtimise kursus: https://taltech.ee/tasuta-enesejuhtimise-veebikursus.

Enesejuhtimise e-kursuse eesmärk on toetada isiksuslikku arengut ja suurendada teadlikkust iseendast. Kursus käsitleb teemasid nagu motivatsioon, aja juhtimine, stress ja sellega toimetulek, rahatarkus, enesejuhitud õppimine ning eneseareng.

Meie uus ja särav koolitaja Chanet Siret Simonen jagab soovitusi ärevusega toimetulekuks sellel keerulisel ajal, milles me praegu elame.
Loe artiklit siit👉:https://opetajatemaja.ee/uudised/arevusega-toimetulekuks-soovitused

youtube.com

10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid, OTSE 25.3 kl 14.30

President Kersti Kaljulaidi vestlusringi ja veebiseminari teemal “10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid” saab järgi vaadata👍.
Seminaril vahetavad kogemusi erinevad osapooled (õpilane, lapsevanem, õpetaja, haridustehnoloog):
👉Mis on läinud hästi?
👉Mis on olnud keeruline?

Vestlusringi räägitakse tulevikku vaatavalt:
👉Millist tuge vajab õpetaja ja millist õpilane?
👉Milline peaks olema kooli kriisiplaan?
👉Milline on tehnoloogia roll ning milliseid õppemetoodikaid kasutada?

Vaatame tagasi möödunud 10 päeva õppetundidele. Mis on läinud hästi? MIs on olnud keeruline? Millele võiks koolipere järgmistel nädalatel keskenduda? Küsimus...

signeventsel.ee

Alusta päeva fookusküsimustega

Üks meie inspireerivatest koolitajatest, Signe Ventsel soovitab fookuse hoidmiseks (eriti oluline on see just kodus töötades!) endale esitada need 6 küsimust↘️

signeventsel.ee Öeldakse, et kui küsid häid küsimusi, saad hea vastused! Mina olen küsimuste tõeline fänn - kasutan neid alati artiklite kirjutamisel, inimestega suheldes, esitan iseendale küsimusi ja olen ka suheldes suur küsimuste küsija. Küsimused aitavad avada inimesi ja teha avatuks uued uksed, see ...

Millele tähelepanu pöörata tänase uue elukorralduse juures? Erinevaid toimetulekuviise jagavad Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika lektor Katrin Karu, külalislektor Gertha Teidla-Kunitsõn ja elukestva õppe lektor Halliki Põlda.

Tänases, pidevalt muutuvas olukorras, aitab õpet toetada teadmine, et täiskasvanu õppimine ongi seotud kohanemisega ja muutunud olukordades toimetulekuviiside leidmisega. Tallinna ülikooli andragoogika õpe lektorid Katrin Karu, Gertha Teidla-Kunitsõn ja Halliki Põlda pakuvad välja mõned aspektid, millele uue elukorralduse juures tähelepanu pöörata. http://bit.ly/3dfh7sk

HITSA

Kutsume osalema Microsoft Teamsi'i keskkonda tutvustaval veebiseminaril 24.03 kell 17-18
👉 Pane end kirja: koolitus.edu.ee/training/3871

Uus vajalik veebiseminar: Microsoft Teams. Tallinna 21. Kooli õpetajad Lennart Kits ja Rasmus Kits tutvustavad keskkonna võimalusi koduse e-õppe korraldamisel.

Microsoft Teams on haridusasutustele tasuta ja enamasti ka eestikeelne. Õppetöös kasutuselevõtmise teeb oluliselt lihtsamaks see, et paljud meist on harjunud Microsofti tööriistadega igapäevaselt toimetama.

📍Veebiseminar toimub 24.03 kell 17-18
👉 Pane end kirja: koolitus.edu.ee/training/3871
.
E-koduõppe infot täiendame pidevalt siin 👇
www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused

youtube.com

10 nõuannet õpetajale kaugõppega toimetulekuks

Jagame Innove soovitusi õpetajatele kaugõppe paremaks korraldamiseks👍

Lühivideos annab Innove peaspetsialist Kristin Veltri õpetajatele nõu riikliku eriolukorra ajal Eesti koolides kehtiva distantsõppega toimetulekuks. – Säilit...

youtube.com

LIVE 15.3. kl 12: Veebiseminar - kuidas toetada last koduõppes?

Vaata järgi HITSA veebiseminari lastevanematele "Kuidas last koduõppes toetada?"

▶️ KÜSIMUSI SAAB ESITADA SIIN: https://www.sli.do/, kood 7989 NB! Seminar salvestatakse ja tõlgitakse ka vene keelde, seda SAAB JÄRELE VAADATA, venekeelsed s...

Meie koolitusprogramm võtab täiesti uue suuna

Tuhanded inimesed tunnevad, et tahaksid olla õnnelikumad ja saavutada elus rohkem. Ehk oled nii tundnud sinagi? Saad ohjad enda kätte haarata ja soovitud suunas liikuma asuda, kui paned senisest suuremat rõhku enesearengule.

Tallinna Õpetajate Maja uued koolitused on Sulle selles abiks.

Avame uksed tööalasele arengule

Töö moodustab meie elust päris suure osa, sest sageli veedame töötades suurema osa enda päevast. Seetõttu on tööalane areng üheks heaks eneseteostuse väljundiks. Paljud meist on tundnud, et sooviksid tööalaselt edukamad olla, kuid ei tea, kuidas oma unistused täide viia. Uuel hooajal oleme selle teema luubi alla võtnud.

Tööõnne spetsialisti ja karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa koolitus „Teekond rahuldust pakkuva eneseteostuse leidmiseni“ aitab sul mõista, mis on sinu tõelised tugevused ja millised valdkonnad sulle üldse sobivad. Kui teed praegu palgatööd, ehk on ettevõtlus sinu jaoks hoopis õigem? Või vastupidi?

Rahalise vabaduse suunas aitab liikuda investor ja nelja rahateemalise raamatu autor Jaak Roosaare. Jaagu kursusel õpid, kuidas tekitada endale passiivne rahavoog, millega tulevikus katta kõik igapäevased elamiskulud.

Vaimne tervis on teema, mis saab ühiskonnas üha rohkem tähelepanu. Sisemine õnnetunne just sellest alguse saabki. Ja kas pole just õnnetunne rahuldust pakkuva elu alus?

Vaimse tervise eest hoolitsemisele oleme oma programmis tähelepanu pööranud varemgi. Uuel hooajal aitab mõtestada lähisuhete olulisust psüholoog Aet Lass. Tema teine koolitus keskendub toimetulekule teadmatuse, ärevuse ja unemuredega. Särtsakas Rita Rätsepp juhendab teekonda sisemise rahuloluni. Kuid uuel hooajal läheme psühholoogia ja enesearenguga veelgi kaugemale.

Õpime, kuidas tulla toime tugevate emotsioonidega ja kuidas end tõeliselt armastama hakata. Uurime lähemalt emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse rolli ning teeme tutvust kovisiooni meetodiga, mis aitab lahendada keerulisi tööalaseid juhtumeid, kuid võib olla kasulikuks teadmiseks ka muudes keerulistes olukordades.

Suhted pereliikmete ja töökaaslastega on osa meie igapäevasest elust. Kui suhted on head, pakuvad need meile palju rõõmu. Kuid kuidas tulla toime siis, kui suhted pingeliseks kisuvad?

Jaanus Kangur , kes muide pärjati tiitliga “Aasta Koolitaja 2019” aitab ära tundma sotsiaalseid kiskjaid ning nendega toimetulekut.

Kuid mis muu on ka lapsevanemaks olemine, kui mitte oskus hoida oma lastega häid suhteid ja pakkuda neile igas arenguetapis just sellist tuge, nagu nad vajavad. See on aina suurem väljakutse, sest maailm on pidevas muutumises ja kasvatusmeetodid, mis varem toimisid, ei pruugi täna enam tõhusad olla. Miks ja kuidas lapsele piire seada, selgitab oma koolitusel eelpool mainitud psühholoog ja näitleja Rita Rätsepp.

Lisaks koolitusprogrammile puudutavad head uudised ka uuenenud registreerumis- ja maksetingimusi, mis muutusid paindlikumaks. Nüüd on võimalik kursusele registreeruda, tasudes osalustasu kohe täies mahus läbi pangalingi. Soovi korral on osalustasu võimalik maksta ka arve alusel, mille maksetähtaeg on alles nädal enne kursuse algust.

Kuid uuel hooajal ei saa mitte kõik olema täiesti uus. Mitmed Õpetajate Maja klientide poolt armastatud koolitajad ja kursuste juhendajad jätkavad head tööd ka uuel hooajal. Nii on võimalik endiselt osaleda näiteks Margus Prangli „Näitlejameisterlikkuse kursusel“, Eva Püssa „Alexanderi tehnika“ koolitusel ja Anne Türnpu „Häälekursusel“.

Tutvu uue hooaja kursuste ajakavaga.

Kohtumiseni Õpetajate Majas, otse Raekoja platsi ääres asuvas uuendusmeelses ning inspireerivas sündmus- ja koolituskeskuses.

Õpetajate Maja meeskond

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Õpetajate maja ruumide rendi video
🎓UUS KOOLITUS - Tööõnn muutunud oludes
Õpetajate Maja- Uuendusmeelne sündmus ja koolituskeskus
Meigikooli meistriklass Eesti tele-, teatri- ja filmikunsti tippgrimeerijate juhendamisel
Kuidas saavutada esinemisjulgus?
Õpetajate Maja ruumid

Location

Category

Telephone

Address


Raekoja Plats 14
Tallinn
10146

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:30
Tuesday 09:00 - 17:30
Wednesday 09:00 - 17:30
Thursday 09:00 - 17:30
Friday 09:00 - 17:30
Other Schools in Tallinn (show all)
Tantsuteater Polly Tantsuteater Polly
Tallinn

MTÜ Tantsuteater Polly alustas oma tööd 2008 aasta septembris. Tantsuteatri kavasse kuuluvad: klassikaline tants, maailmaa rahvaste tantsud, laste fitnes, estraadtants, moderntants, lavaline liikumine, näitlemisoskus ning POP ballett.

Старт-школа Prosha Старт-школа Prosha
Räga 4 Haabersti / Võru 11 Lasnamäe
Tallinn

Цент раннего развития "Проша" ставит главной целью всестороннее развитие детей с учетом возможных и индивидуальных особенностей.

Tallinna Läänemere Gümnaasium Tallinna Läänemere Gümnaasium
Vormsi 3
Tallinn, 13913

Kool alustas tegevust 1. septembril 1989 Tallinna 65. Keskkoolina. Aastast 1999 kannab kool nime Tallinna Läänemere Gümnaasium.

Tallinna 21. Kooli kunstinädal Tallinna 21. Kooli kunstinädal
Raua 6
Tallinn, 10124

Kunstinädal Tallinna 21. Koolis Norra. Jaanuar 2020. Coming soon!

FC Tiigrid FC Tiigrid
Tallinn, 10414

Tere tulemast FC Tiigrid ametlikule Facebooki lehele!

SVET Studio SVET Studio
Pae 21, Tallinn, Eesti
Tallinn

Страница эстраднoй студии SVET. Estonia, Tallinn.

Altamood Koolitused Altamood Koolitused
Punane 6
Tallinn

Kursused

Memme Musi lastehoid Memme Musi lastehoid
Kevade 2a
Tallinn, 10137

Memme Musi eralasteaed on kodune väike lasteasutus, kus võimaldatakse lapsel saada alusharidus.

Tallinn Digital Media Tallinn Digital Media
Tallinn

Communication, technology, digital visual arts, music, English language practice.

Droonide Mäng Droonide Mäng
Tallinn
Tallinn, 74012

Droonipilootide koolituskeskus

Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara
Liivalaia 22
Tallinn, 10118

La Tarara OÜ on Hispaania klubi ja keeltekool Tallinnas, mille põhitegevuseks on hispaania keele õpetamine. Lisaks saab praktiseerida hispaania keele suulist kõnet vestlustundides ning Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuriga seotud eriüritustel.