EMTA doktoriõpe M+T Doctoral Studies

EMTA doktoriõpe, loominguline haru (muusika ja teatrikunst) EMTA doctoral studies, creative branch (music and theatre)

Conference of the doctoral school and EMTA "Urban and Court Culture in the Early Modern Baltic Sea Region" with special interest for Johann Valentin Meder (1649-1719). Anu Schaper´s presentation (1), concert of the Early Music students (2) with four compositions by Meder (3).

Our doctoral students taking part in the conference of the European Platform for Artistic Research (EPARM) in Cluj-Napoca: Theodore Parker and Saale Fischer. April 27-30, 2019.

Kuuendal loomedoktorantide konverentsil 12. märtsil 2019 toimus ka raamatuesitlus: Jonathan Hendersoni doktoritöö raamatuvariant (juhendaja ja toimetaja Kerri Kotta, kujundus Maite Kotta) EMTA loomeuurimuste sarja teise väljaandena. Kaanel kasutatud Jonathani soovil Paul Klee tööd.

Kuues EMTA loomedoktorantide konverents 12.03.2019, taas külalistega Sibeliuse Akadeemiast. / The 6th conference of doctoral students (music and theatre) on the March 12, 2019, with guests from Sibelius Academy. Meie doktorantidest esinesid Kirke Karja, Maarja Mitt, Anneli Tohver ja Jaak Sikk.

Kuues EMTA loomedoktorantide konverents 12.03.2019, taas külalistega Sibeliuse Akadeemiast. / The 6th conference of doctoral students (music and theatre) on the March 12, 2019, with guests from Sibelius Academy. Thank you, Marianna Henriksson, Tuomas Kivistö, Jarkko Hartikainen and Prof. Anu Vehviläinen (SibA)!

Nädal tagasi, 12. märtsil 2019 EMTA ja Sibeliuse Akadeemia kompositsiooni eriala doktorantide esimene ühisseminar. / Last Tuesday, March 12: The 1st composition seminar of doctoral students from EAMT and from Sibelius Academy, Helsinki. With Jarkko Hartikainen, Hans-Gunter Lock; Kerri Kotta, Jaan Ross, Kristel Pappel, Paolo Girol (1), Tze Yeung Ho (2) and Giovanni Albini (he was also the organizer) (3).

Eile, 8. veebruaril 2019 toimus Teaduste Akadeemias noorteadlaste 3-minuti-loengute galaõhtu. EMTA doktorandid Piret Jaaks ja Maria Korepanova esinesid väga kindlalt ja meeldejäävalt. Maria pääses lausa viie laureaadi hulka! Väga tublid, palju õnne!

Jaanuaris 2019 saavutas meie doktorantide klaveriduo Tiiu Sisask ja Maila Laidna I preemia väga kõrgetasemelisel Maria Judina nimelisel klaveriduode konkursil Peterburis! Palju õnne!

Head ja sisukat, positiivsete üllatustega uut aastat! A Happy and Inspiring New Year -- rich in substance and with positive surprises!

Vanal aastal jõudis oma doktoritöö kaitsta veel Sasha Mäkilä. Pärast kaitsmist koos oponendi Tapio Tuomelaga (ja KP). -- Sasha Mäkilä on the 19th of December after the successful defence of PhD in Music (Conducting), with his opponent DMus. Tapio Tuomela (and with KP).

Ilmus Eesti muusikateaduse aastaraamat Res Musica nr 10, pühendatud popmuusikale ja loomeuurimusele. / Estonian musicological yearbook Res Musica No. 10, dedicated to the pop music and Artistic Research.

19. detsembril 2018 kaitseb dirigent Sasha Mäkilä oma doktoritööd muusika alal. Algus kell 17.00 A402.

zhdk.ch

Prof. Dr. Dominik Sackmann | ZHdK

19.-22. novembril 2018 Dominik Sackmanni seminar interpretatsioonist iga päev 14.30-18.00 A402. / Dominik Sackmann's seminar on interpretation, 19-22 November 14:30-18.00 A402.https://www.zhdk.ch/person/150800

zhdk.ch Lehrt Aufführungspraxis, Kammermusik, kirchenmusikalische Fächer und Musikgeschichte / Ästhetik im Profil Klassik und Theorie …

22. novembril 2018 kaitses oma teatrialast doktoritööd edukalt Aivar Simmermann. Palju õnne!

Nüüdismuusika festivali AFEKT raames toimus EMTAs 2. ja 3. novembril 2018 sümpoosium, mille kõnelejate seas olid Helmut Lachenmann, Enno Poppe, Rebecca Saunders. Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli üritus äratas huvi ka Läti ja Soome noortes heliloojates.

EMTA doktorandid Maria Korepanova (juh. Žanna Pärtlas), Jaak Sikk (juh. Allan Vurma -- pildil vasakul) ja Saale Fischer (juh. Toomas Siitan) esinesid edukalt Vilniuses rahvusvaheliselt konverentsil "Doctors in Performance" (4.-6.9.2018). Palju õnne!

[07/01/18]   Tihedas konkurentsis võeti EMTA doktoriõppesse vastu viis loomedoktoranti: Juhan Uppin (pärimusmuusika), Maila Laidna ja Tiiu Sisask (kammermuusika), Erik Alalooga (teatrikunst) ja Mai Simson (koorijuhtimine). Sellele seltskonnale lisandub eksternina Hanna Junti (teatrikunst). Doktorantide esimene seminar on juba 28. augustil 2018!

Rahvusooperi Estonia orkestri flöödirühma kontsertmeister Jonathan Henderson kaitses 13. juunil silmapaistvalt hästi ("excellent") oma doktoritöö "Strategies for Improving Ensemble Cohesion in the Sonatine for Flute and Piano by Pierre Boulez" (juhendaja Kerri Kotta, oponent Tarmo Johannes). Pildil Jonathan, komisjoni liige Sten Lassmann, oponent Tarmo Johannes ning loomepõhise uurimise edendaja, Orpheuse instituudi direktor Peter Dejans Gentist.

Kolmapäeval, 13. juunil kell 11.00 ruumis A402 kaitseb Jonathan Henderson oma uurimust Pierre Boulezi sonatiini flöödile ja klaverile ansamblimängu strateegiatest. Juhendaja on prof Kerri Kotta, oponent Tarmo Johannes, PhD (muusika).

ema.edu.ee

Opera Singer & Musician Career Seminar / How to kickstart your professional career | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Zenaida des Aubris' karjäärinõustamise seminar noortele interpreetidele 16.-20. aprillil! http://www.ema.edu.ee/event/opera-singer-musician-career-seminar-how-to-kickstart-your-professional-career/

ema.edu.ee Opera Singer & Musician Career Seminar / How to kickstart your professional career

Viies muusika- ja teatridoktorantide konverents (3. õpiaasta) ja külalised SibA-st (3. ja 4. foto) / The 5th conference of the 3rd-year doctoral students and guest from the Sibelius academy (photo 3 and 4). Modereerib / Moderator Anna-Liisa (1. foto).

Viies muusika- ja teatridoktorantide konverents (3. õpiaasta) 13. märtsil 2018 orelisaalis / The 5th conference of the 3rd-year doctoral students.
Theodore, Saale, Kristiina ja Jaak, kes modereeris esimest poolt.

18. novembril 2017 korraldasime koos Madli Pesti (EMTA) ja Liina Undiga (EKA) EMTA ja EKA loomedoktorantide esimese ühisseminari. Oma uurimistööd tutvustasid 1 teatri-, 4 muusika- ja 4 kunstidoktoranti, teised kuulasid ja arutasid teraselt.
EMTA doktorantidest pidasid ettekandeid Piret Jaaks, Jaak Sikk, Anna-Liisa Eller, Saale Fischer ja Aivar Simmermann, arutlusel osalesid Oksana Sinkova, Maila Laidna, Tiiu Sisask, Anneli Tohver, Johan Randvere, Celia Roose.
Järgmine seminar toimub kevadel ingliskeelsena, et kaasata ka välisdoktorante.

13. novembril 2017 kaitsesid oma uurimistöid edukalt loomedoktorandid Jun Zhao ja Kristi Kapten. Palju õnne värsketele doktoritele! Pildil Jun Zhao pärast kaitsmist koos oma uurimistöö juhendaja vanemteadur Zhanna Pärtlasega.
On the 13th of November, our doctoral students Jun Zhao and Kristi Kapten (creative part) defended succesfully their thesis. Congratulations! On the photo jun Zhao after the defense with his supervisor, senior researcher Zhanna Pärtlas.

Juba esmaspäeval, 13. novembril kell 16.30 Kristi Kapteni loomeuurimusliku doktoritöö kaitsmine (A402)!

Juba esmaspäeval kell 14.00 Jun Zhao loomeuurimusliku doktoritöö kaitsmine (A202)!

Eesti noorteadlaste lühiloengute galaõhtul Eesti Teaduste Akadeemias 27. oktoobril 2017 esinesid edukalt ka EMTA esindajad. Kandle eriala doktorant Anna-Liisa Eller (pildil) kõneles Eesti kromaatilisest kandlest kui barokkinstrumendist, eelmisel aastal doktoritöö kaitsnud muusikateadlane Brigitta Davidjants käsitles "kultuurisõdu" sotsiaalmeedias Armeenia ja Aserbaidžaani näitel. 3-minutiste lühiloengute eesmärk on teaduse populariseerimine. ERR Novaator tegi õhtust veebis ülekande.

19.-20. oktoobril toimus EMTA orelisaalis interdistsiplinaarne kultuurilooline seminar "Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis" kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli raames. Pealkiri oli Marek Tammelt, kes ka esimesel päeval pidas ulatusliku ettekande. Piltidel on muusikaloolased Toomas Siitan, Anu Schaper ja Anu Kõlar ning kirjandusteadlane Jaan Undusk.

[07/01/17]   UUED DOKTORANDID! Õppeaastast 2017/2018 alustavad doktoriõpinguid heliloojad Tse Yeung Ho (Hongkong-Norra), Giovanni Albini (Itaalia) ja Liis Viira (keskendub audiovisuaalsele harule) ning pianist Johan Randvere ja dramaturg Piret Jaaks. Klaveriduo Maila Laidna-Tiiu Sisask võeti vastu eksternidena.

NEW DOCTORAL STUDENTS! Composers Tse Yeung Ho (Hong Kong-Norway), Giovanni Albini (Italy) and Liis Viira, pianist Johan Randvere and play writer Piret Jaaks. The piano duo Maila Laidna-Tiiu Sisask we accepted as external students.

Muusikateaduse doktorant Heidi Heinmaa kaitses 8. juunil edukalt oma väitekirja "Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil" (juh. prof. Toomas Siitan). Oponendid olid Maris Kirme (pildil) ja Mari Tarvas. Palju õnne!

8. juunil 2017 kell 11.00 toimub EMTA peahoones ruum A402 muusikateadlase Heidi Heinmaa doktoritöö kaitsmine. Juhendaja Toomas Siitan. Oponendid Maris Kirme ja Mari Tarvas (mõlemad Tallinna Ülikool). Olete oodatud selle õppeaasta viimasele, kuuendale doktoritöö kaitsmisele!

Täna peame pöialt Jannele! Good luck, Janne, for today!

10. mail 2017 kell 18.00 EMTA lavakunstikooli Valges saalis

MARION JÕEPERA kaitseb filosoofiadoktori (teatrikunst) kraadi taotlemiseks tööd "Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend"

Juhendaja: dotsent Anne Türnpu, PhD (EMTA)
Oponent: professor Arne Merilai PhD (TÜ)

Pildil: Marion EMTA loomeuurimise doktorantide konverentsil 2015.

Seminar DOK431, EMTA, 18.-20.04.2017
Ooperi lavale toomine ideest esietenduseni /
Practical Opera Production. From first draft till opening night
Dr. Boris Kehrmann (Berlin/Karlsruhe), Dramaturg at the Badisches Staatstheater Karlsruhe, Germany
Tuesday, 18.04. 14.30–18.00 C105
Wednesday, 19.04. 14.30–18.00 A103
Thursday, 20.04. 14.30–16.00 C105

Since 2014, the third-year doctoral student conference (music and dramatic art) has been held in mid-March. Each third-year doctoral student must make a 20-minute presentation followed by a 10-minute discussion. The presentation is based on one aspect of the doctoral student’s research. This time there were 3 presentations from EMTA and 3 guests (Sibelius Academy and Tbilisi Conservatoire) A specialist in Artistic Research, Peter Dejans from Orpheus institute (Gent), also attended the conference.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Tatari 13
Tallinn
10116
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Mom & Baby LO.OK Mom & Baby LO.OK
Mustamäe Tee 4 - 217 (A Korp.)
Tallinn, 10621

Laste riided kohe olemas ja tellimistega Детская одежда в наличии и под заказ

Wellminded Wellminded
Pirita Tee 20
Tallinn, 10127

We are Your partner in (self)leadership and developing of wellness projects.

Vanadi ART, Kunstistuudio Vanadi ART, Kunstistuudio
Läänemere Tee 30
Tallinn, PRIISLE TEE 4/2, TALLINN

Художественная школа под руководством Надежды Васильевой в Таллинне (Länemere tee, 30 boks 46) и Кунда ( Koidu 75, 2 этаж)

Tallinna Läänemere Gümnaasium Tallinna Läänemere Gümnaasium
Vormsi 3
Tallinn, 13913

Kool alustas tegevust 1. septembril 1989 Tallinna 65. Keskkoolina. Aastast 1999 kannab kool nime Tallinna Läänemere Gümnaasium.

Pole Addicted Pole Addicted
Rävala 8, 5th Floor
Tallinn, 10143

Pole Dance Studio in the center of Tallinn. We offer pole dance and fitness lessons to suit girls and guys of all shapes, sizes, ages, and fitness levels!

Sattari Studio Sattari Studio
Narva Mnt 4
Tallinn, 10117

Sattari Studio OÜ language learning * English * open events * out-of-classes * workshops for teachers and parents +372 583 72 583 [email protected]

Reiki 24h Reiki 24h
Tulika​ 31/ Endla 45a. Кабинет 208
Tallinn, 13516

REIKI24H - школа духовных практик открытого общества персонального роста Atma Keskus.

Lasnamäe Gümnaasium Lasnamäe Gümnaasium
Pae 59
Tallinn, 13621

School

City Keeltekool City Keeltekool
Tornimäe 7-70
Tallinn

City Keeltekool www.citykeeltekool.ee

Avalik Esineja Avalik Esineja
Narva Mnt 7
Tallinn

Avalik esinemine

Vladparal Õppekeskus Vladparal Õppekeskus
Rävala Pst. 8, Korpus B, II Korrus, Kab. 207
Tallinn

Erialane ja keelte koolitus Курсы по специальностям и языкам.