EMTA doktoriõpe M+T Doctoral Studies

EMTA doktoriõpe, loominguline haru (muusika ja teatrikunst) EMTA doctoral studies, creative branch (music and theatre)

Conference of the doctoral school and EMTA "Urban and Court Culture in the Early Modern Baltic Sea Region" with special interest for Johann Valentin Meder (1649-1719). Anu Schaper´s presentation (1), concert of the Early Music students (2) with four compositions by Meder (3).

Our doctoral students taking part in the conference of the European Platform for Artistic Research (EPARM) in Cluj-Napoca: Theodore Parker and Saale Fischer. April 27-30, 2019.

Kuuendal loomedoktorantide konverentsil 12. märtsil 2019 toimus ka raamatuesitlus: Jonathan Hendersoni doktoritöö raamatuvariant (juhendaja ja toimetaja Kerri Kotta, kujundus Maite Kotta) EMTA loomeuurimuste sarja teise väljaandena. Kaanel kasutatud Jonathani soovil Paul Klee tööd.

Kuues EMTA loomedoktorantide konverents 12.03.2019, taas külalistega Sibeliuse Akadeemiast. / The 6th conference of doctoral students (music and theatre) on the March 12, 2019, with guests from Sibelius Academy. Meie doktorantidest esinesid Kirke Karja, Maarja Mitt, Anneli Tohver ja Jaak Sikk.

Kuues EMTA loomedoktorantide konverents 12.03.2019, taas külalistega Sibeliuse Akadeemiast. / The 6th conference of doctoral students (music and theatre) on the March 12, 2019, with guests from Sibelius Academy. Thank you, Marianna Henriksson, Tuomas Kivistö, Jarkko Hartikainen and Prof. Anu Vehviläinen (SibA)!

Nädal tagasi, 12. märtsil 2019 EMTA ja Sibeliuse Akadeemia kompositsiooni eriala doktorantide esimene ühisseminar. / Last Tuesday, March 12: The 1st composition seminar of doctoral students from EAMT and from Sibelius Academy, Helsinki. With Jarkko Hartikainen, Hans-Gunter Lock; Kerri Kotta, Jaan Ross, Kristel Pappel, Paolo Girol (1), Tze Yeung Ho (2) and Giovanni Albini (he was also the organizer) (3).

Eile, 8. veebruaril 2019 toimus Teaduste Akadeemias noorteadlaste 3-minuti-loengute galaõhtu. EMTA doktorandid Piret Jaaks ja Maria Korepanova esinesid väga kindlalt ja meeldejäävalt. Maria pääses lausa viie laureaadi hulka! Väga tublid, palju õnne!

Jaanuaris 2019 saavutas meie doktorantide klaveriduo Tiiu Sisask ja Maila Laidna I preemia väga kõrgetasemelisel Maria Judina nimelisel klaveriduode konkursil Peterburis! Palju õnne!

Head ja sisukat, positiivsete üllatustega uut aastat! A Happy and Inspiring New Year -- rich in substance and with positive surprises!

Vanal aastal jõudis oma doktoritöö kaitsta veel Sasha Mäkilä. Pärast kaitsmist koos oponendi Tapio Tuomelaga (ja KP). -- Sasha Mäkilä on the 19th of December after the successful defence of PhD in Music (Conducting), with his opponent DMus. Tapio Tuomela (and with KP).

Ilmus Eesti muusikateaduse aastaraamat Res Musica nr 10, pühendatud popmuusikale ja loomeuurimusele. / Estonian musicological yearbook Res Musica No. 10, dedicated to the pop music and Artistic Research.

19. detsembril 2018 kaitseb dirigent Sasha Mäkilä oma doktoritööd muusika alal. Algus kell 17.00 A402.

zhdk.ch

Prof. Dr. Dominik Sackmann | ZHdK

19.-22. novembril 2018 Dominik Sackmanni seminar interpretatsioonist iga päev 14.30-18.00 A402. / Dominik Sackmann's seminar on interpretation, 19-22 November 14:30-18.00 A402.https://www.zhdk.ch/person/150800

zhdk.ch Lehrt Aufführungspraxis, Kammermusik, kirchenmusikalische Fächer und Musikgeschichte / Ästhetik im Profil Klassik und Theorie …

22. novembril 2018 kaitses oma teatrialast doktoritööd edukalt Aivar Simmermann. Palju õnne!

Nüüdismuusika festivali AFEKT raames toimus EMTAs 2. ja 3. novembril 2018 sümpoosium, mille kõnelejate seas olid Helmut Lachenmann, Enno Poppe, Rebecca Saunders. Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli üritus äratas huvi ka Läti ja Soome noortes heliloojates.

EMTA doktorandid Maria Korepanova (juh. Žanna Pärtlas), Jaak Sikk (juh. Allan Vurma -- pildil vasakul) ja Saale Fischer (juh. Toomas Siitan) esinesid edukalt Vilniuses rahvusvaheliselt konverentsil "Doctors in Performance" (4.-6.9.2018). Palju õnne!

[07/01/18]   Tihedas konkurentsis võeti EMTA doktoriõppesse vastu viis loomedoktoranti: Juhan Uppin (pärimusmuusika), Maila Laidna ja Tiiu Sisask (kammermuusika), Erik Alalooga (teatrikunst) ja Mai Simson (koorijuhtimine). Sellele seltskonnale lisandub eksternina Hanna Junti (teatrikunst). Doktorantide esimene seminar on juba 28. augustil 2018!

Rahvusooperi Estonia orkestri flöödirühma kontsertmeister Jonathan Henderson kaitses 13. juunil silmapaistvalt hästi ("excellent") oma doktoritöö "Strategies for Improving Ensemble Cohesion in the Sonatine for Flute and Piano by Pierre Boulez" (juhendaja Kerri Kotta, oponent Tarmo Johannes). Pildil Jonathan, komisjoni liige Sten Lassmann, oponent Tarmo Johannes ning loomepõhise uurimise edendaja, Orpheuse instituudi direktor Peter Dejans Gentist.

Kolmapäeval, 13. juunil kell 11.00 ruumis A402 kaitseb Jonathan Henderson oma uurimust Pierre Boulezi sonatiini flöödile ja klaverile ansamblimängu strateegiatest. Juhendaja on prof Kerri Kotta, oponent Tarmo Johannes, PhD (muusika).

ema.edu.ee

Opera Singer & Musician Career Seminar / How to kickstart your professional career | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Zenaida des Aubris' karjäärinõustamise seminar noortele interpreetidele 16.-20. aprillil! http://www.ema.edu.ee/event/opera-singer-musician-career-seminar-how-to-kickstart-your-professional-career/

ema.edu.ee Opera Singer & Musician Career Seminar / How to kickstart your professional career

Viies muusika- ja teatridoktorantide konverents (3. õpiaasta) ja külalised SibA-st (3. ja 4. foto) / The 5th conference of the 3rd-year doctoral students and guest from the Sibelius academy (photo 3 and 4). Modereerib / Moderator Anna-Liisa (1. foto).

Viies muusika- ja teatridoktorantide konverents (3. õpiaasta) 13. märtsil 2018 orelisaalis / The 5th conference of the 3rd-year doctoral students.
Theodore, Saale, Kristiina ja Jaak, kes modereeris esimest poolt.

18. novembril 2017 korraldasime koos Madli Pesti (EMTA) ja Liina Undiga (EKA) EMTA ja EKA loomedoktorantide esimese ühisseminari. Oma uurimistööd tutvustasid 1 teatri-, 4 muusika- ja 4 kunstidoktoranti, teised kuulasid ja arutasid teraselt.
EMTA doktorantidest pidasid ettekandeid Piret Jaaks, Jaak Sikk, Anna-Liisa Eller, Saale Fischer ja Aivar Simmermann, arutlusel osalesid Oksana Sinkova, Maila Laidna, Tiiu Sisask, Anneli Tohver, Johan Randvere, Celia Roose.
Järgmine seminar toimub kevadel ingliskeelsena, et kaasata ka välisdoktorante.

13. novembril 2017 kaitsesid oma uurimistöid edukalt loomedoktorandid Jun Zhao ja Kristi Kapten. Palju õnne värsketele doktoritele! Pildil Jun Zhao pärast kaitsmist koos oma uurimistöö juhendaja vanemteadur Zhanna Pärtlasega.
On the 13th of November, our doctoral students Jun Zhao and Kristi Kapten (creative part) defended succesfully their thesis. Congratulations! On the photo jun Zhao after the defense with his supervisor, senior researcher Zhanna Pärtlas.

Juba esmaspäeval, 13. novembril kell 16.30 Kristi Kapteni loomeuurimusliku doktoritöö kaitsmine (A402)!

Juba esmaspäeval kell 14.00 Jun Zhao loomeuurimusliku doktoritöö kaitsmine (A202)!

Eesti noorteadlaste lühiloengute galaõhtul Eesti Teaduste Akadeemias 27. oktoobril 2017 esinesid edukalt ka EMTA esindajad. Kandle eriala doktorant Anna-Liisa Eller (pildil) kõneles Eesti kromaatilisest kandlest kui barokkinstrumendist, eelmisel aastal doktoritöö kaitsnud muusikateadlane Brigitta Davidjants käsitles "kultuurisõdu" sotsiaalmeedias Armeenia ja Aserbaidžaani näitel. 3-minutiste lühiloengute eesmärk on teaduse populariseerimine. ERR Novaator tegi õhtust veebis ülekande.

19.-20. oktoobril toimus EMTA orelisaalis interdistsiplinaarne kultuurilooline seminar "Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis" kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli raames. Pealkiri oli Marek Tammelt, kes ka esimesel päeval pidas ulatusliku ettekande. Piltidel on muusikaloolased Toomas Siitan, Anu Schaper ja Anu Kõlar ning kirjandusteadlane Jaan Undusk.

[07/01/17]   UUED DOKTORANDID! Õppeaastast 2017/2018 alustavad doktoriõpinguid heliloojad Tse Yeung Ho (Hongkong-Norra), Giovanni Albini (Itaalia) ja Liis Viira (keskendub audiovisuaalsele harule) ning pianist Johan Randvere ja dramaturg Piret Jaaks. Klaveriduo Maila Laidna-Tiiu Sisask võeti vastu eksternidena.

NEW DOCTORAL STUDENTS! Composers Tse Yeung Ho (Hong Kong-Norway), Giovanni Albini (Italy) and Liis Viira, pianist Johan Randvere and play writer Piret Jaaks. The piano duo Maila Laidna-Tiiu Sisask we accepted as external students.

Muusikateaduse doktorant Heidi Heinmaa kaitses 8. juunil edukalt oma väitekirja "Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil" (juh. prof. Toomas Siitan). Oponendid olid Maris Kirme (pildil) ja Mari Tarvas. Palju õnne!

8. juunil 2017 kell 11.00 toimub EMTA peahoones ruum A402 muusikateadlase Heidi Heinmaa doktoritöö kaitsmine. Juhendaja Toomas Siitan. Oponendid Maris Kirme ja Mari Tarvas (mõlemad Tallinna Ülikool). Olete oodatud selle õppeaasta viimasele, kuuendale doktoritöö kaitsmisele!

Täna peame pöialt Jannele! Good luck, Janne, for today!

10. mail 2017 kell 18.00 EMTA lavakunstikooli Valges saalis

MARION JÕEPERA kaitseb filosoofiadoktori (teatrikunst) kraadi taotlemiseks tööd "Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend"

Juhendaja: dotsent Anne Türnpu, PhD (EMTA)
Oponent: professor Arne Merilai PhD (TÜ)

Pildil: Marion EMTA loomeuurimise doktorantide konverentsil 2015.

Seminar DOK431, EMTA, 18.-20.04.2017
Ooperi lavale toomine ideest esietenduseni /
Practical Opera Production. From first draft till opening night
Dr. Boris Kehrmann (Berlin/Karlsruhe), Dramaturg at the Badisches Staatstheater Karlsruhe, Germany
Tuesday, 18.04. 14.30–18.00 C105
Wednesday, 19.04. 14.30–18.00 A103
Thursday, 20.04. 14.30–16.00 C105

Since 2014, the third-year doctoral student conference (music and dramatic art) has been held in mid-March. Each third-year doctoral student must make a 20-minute presentation followed by a 10-minute discussion. The presentation is based on one aspect of the doctoral student’s research. This time there were 3 presentations from EMTA and 3 guests (Sibelius Academy and Tbilisi Conservatoire) A specialist in Artistic Research, Peter Dejans from Orpheus institute (Gent), also attended the conference.

Head doktorandid! Edukat uut aastat!/ Dear doctoral students! Happy New Year!

ema.edu.ee

EMTA professori juhendatud töö pälvis III preemia | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

http://www.ema.edu.ee/emta-professori-juhendatud-too-palvis-iii-preemia/

ema.edu.ee EMTA professori juhendatud töö pälvis III preemia

Eile, 12. detsembril kaitsesid muusikateaduse doktorandid Aare Tool (juh. Mart Humal) ja Brigitta Davidjants (juh. Jaan Ross) väga edukalt oma väitekirju. Keskmisel pildil on Brigitta oponent Sdran Atanasovski Belgradist. Atanasovski peab täna 16.15 EMTA-s A-402 loengu "The Telling Silence of the Belgrade Vigils and the Space of the Political".
Two doctoral students of musicology, Aare Tool and Brigitta Davidjants, defended very successfully their dissertations. Brigitta's opponent was from Serbia -- PhD Sdran Atanasovski (on the middle photo). Today Dr. Atanasovski will held a lecture "The Telling Silence of the Belgrade Vigils and the Space of the Political".

Oboemängija Heli ERNITS kaitses 9.12.2016 väga edukalt oma doktoritöö „Jaan Tamme nimeline puhkpillikvintett: esitusstiili analüüs salvestiste põhjal“ (juh Toomas Siitan). Oponent oli dr phil Maris Kirme (Tallinna Ülikool). Palju õnne!
Heli ERNITS (oboe) has defended on the 9th of December very successfully her doctoral thesis "The Woodwind Quintet named after Jaan Tamm: recordings and analysis of the interpretation style" (creative branch; supervisor Prof Toomas Siitan). The opponent was Maris Kirme, PhD (Tallinn University). Congratulations!

[12/08/16]   12. detsembril 2016 ruumis A404 (Orelisaal)

kell 11.00
AARE TOOL kaitseb filosoofiadoktori (muusikateadus) kraadi taotlemiseks tööd "Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas"
Juhendaja: prof Mart Humal (PhD, EMTA)
Oponent: Mart Jaanson (Dr phil, TÜ)
kell 13.30
BRIGITTA DAVIDJANTS kaitseb filosoofiadoktori (muusikateadus) kraadi taotlemiseks tööd "Armenian national identity construction: from diaspora to music"
Juhendaja: prof Jaan Ross (PhD, EMTA)
Oponent: Dr Srdan Atanasovski (Serbian Academy of Sciences and Arts)
Doktoritöödega on võimalik tutvuda ka EMTA raamatukogus

[12/08/16]   9. detsembril 2016 kell 13.00 ruumis A402

HELI ERNITS kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd "Jaan Tamme nimeline puhkpillikvintett: esitusstiili analüüs salvestiste põhjal"
Juhendaja: prof Toomas Siitan (PhD, EMTA)
Oponent: Maris Kirme (PhD, TLÜ emeriitdotsent)

EMTA teadur ja lavakunstikooli doktoriõppe koordinaator Madli Pesti kaitses 28. oktoobril Tartu Ülikoolis edukalt oma doktoritöö "Poliitiline teater ja selle strateegiad Eesti ja lääne kultuuris" (juh. Luule Epner). Oponendid olid Mikko-Olavi Seppälä Helsingi ülikoolist ja Kristel Pappel EMTA-st. Palju õnne!
Madli Pesti, researcher and coordinator of doctoral studies in our drama school, defended on the 28th of October in Tartu University her doctoral thesis "Political Theatre and its Strategies in the Estonian and Western Culture". Congratulations!

Muusikateaduse doktorandid Aare Tool ja Hannaliisa Uusma esinesid 23. septembril edukalt noorteadlaste galaõhtul "Teadus 3 minutiga", mille korraldas Eesti Teaduste Akadeemia. Pildil on nad kohvilauas pärast esinemist.

Eesti Teaduste Akadeemia

EMTA muusikateaduse doktorandid Hannaliisa Uusma ja Aare Tool esinevad noorteadlaste galaõhtul TEADUS KOLME MINUTIGA Eesti Teaduste Akadeemias 23. septembril 2016 kell 19.00. Veebiülekannet saab jälgida Novaatoris. Vt ka
vt http://novaator.err.ee/v/teaduselu/6594b0f7-6b1f-4e2e-8f3c-8003b902f2ab/otse-kell-19-teadus-3-minutiga-finaal

akadeemia.ee

[09/11/16]   EMTA muusikadoktorandid KRISTI KAPTEN (klaver) ja AGE VEEROOS (kompositsioon) esinesid silmapaistva eduga muusikakõrgkoolide doktorantide rahvusvahelisel konverentsil "Doctors in Performance", mis sel aastal toimus Dublinis Iiri Kuninglikus Muusikaakadeemias 8. ja 9. septembril. Doktorantidega kaasas olid nende teadustöö juhendaja prof Kerri Kotta ning doktorinõukogu kaasesimees prof Imbi Tarum.
Konverentsist vt
https://sites.google.com/site/dipriam2016/programme

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Tatari 13
Tallinn
10116
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Germanistik an der Universität Tallinn Germanistik an der Universität Tallinn
Narva Mnt 25-29
Tallinn, 10120

Für Veranstaltungen, interessante Links und weitere Informationen zur deutschen Sprache und Kultur

ProgeTiiger ProgeTiiger
Akadeemia 21/1
Tallinn, 12618

HITSA tehnoloogiahariduse programmi ProgeTiiger eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu.

L-Contact. Training & Consulting Centre L-Contact. Training & Consulting Centre
Адрес: Ahtri 12
Tallinn, ТЕЛ. +372 58008221

Фенотипология. "Получи" по лицу! Метод быстрого распознавания личности. Сильное, креативное мышление (ТРИЗ на практике). Тренер Игорь Лейчо

Pelgulinna Gümnaasium KUNST Pelgulinna Gümnaasium KUNST
Mulla 7
Tallinn, 10611

Pelgulinna Gümnaasiumi kunstitundide sisu ja tegevus, käsitletavad teemad ja valminud kunstitööd.

Finantskoolitus Finantskoolitus
Tallinn

Pakume koolitusi kõigile, kes soovivad teha paremaid finantsotsuseid. Meie valikust leiab nii finants- kui investeerimiskoolitusi.

Babywatch lastehoid Babywatch lastehoid
Süda 3 Ja Lauteri 1
Tallinn, 10118

Tallinna kesklinnas on avatud 2 lastehoidu: Lauteri 1 ja Süda 3 aadressil.

Automaatika123 Automaatika123
Uuslinna 10
Tallinn, 11415

Отдел автоматики занимается....

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool
Weizenbergi 20/1
Tallinn, 10150

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool pakub erinevaid lühikursuseid ja pikemat huviõpet maailma rahvaste põlistest tarkustest ja rahvaravist.

Онлайн-школа Premium Management Онлайн-школа Premium Management
Peterbury Tee 2F
Tallinn, 11415

Онлайн-школа Premium Management. По авторской технологии Владимира Тарасова - сrowd training. https://premiummanagement.com

Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool
Narva Mnt. 25
Tallinn, 10120

Tiit Elenurm Eesti 200 Tiit Elenurm Eesti 200
Nõmme
Tallinn, 12617

Eesti 200 Riigikogu kandidaat 828 Mustamäel ja Nõmmel. Mõttevahetuseks põhimõtetest, mida Eesti 200 Riigikogu kandidaadina esindan ja ootustest mulle

Услуги репетитора Услуги репетитора
Tatari 56
Tallinn, 10116

ettevalmistus kooliks, järeleaitamine algõppes