Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA

EKKA põhitegevus on Eesti kõrgkoolide ning kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamine. Sageli nimetatakse seda ka akrediteerimiseks.

📣 Ootame enda töökasse meeskonda säravat kolleegi!

Täna külastasid meid Dennis ja Jan BBW Neckarmündist! Nad on vahetusõpilased Saksamaalt 🇩🇪, kes sooritavad praktikat 🕵️‍♂️ Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Dennis ja Jan külastasid EKKAt oma juhendaja Marjuga.

Today we had the opportunity to welcome Dennis and Jan from BBW Neckargemünd! They are exchange students from Germany 🇩🇪 who are making their professional practice 🕵️‍♂️ at Astangu Vocational Rehabilitation Centre. Dennis and Jan visited EKKA with their supervisor Marju.

EUROOPA KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURID TALLINNAS
25.-26. aprillil pidas Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Assotsiatsioon (ENQA) Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsel aastafoorumit Tallinnas.
Üle 130 kõrghariduse kvaliteediagentuuride esindaja 40 riigist jagasid kogemusi ja kavandasid ENQA arengut aastateks 2021-2025. Räägiti kõrghariduse ülesannetest seoses kiirete muutustega ühiskonnas (vt Bert van der Zwaan The landscape of higher education in 2020 and beyond – two levels of change ja Vanessa Debiais-Sainton Building the Universities of the Future) ning arutleti kvaliteediagentuuride ja ENQA rolli üle.
ENQA president Dr Christoph Grolimund ning asepresidendid Caty Duykaerts ja Dr Eva Ferreira García külastasid ka EKKAt. Räägiti muudatustest Eesti kõrghariduse välishindamise süsteemis. Arutleti, kuidas tagada, et kvaliteediagentuuri hindamine ENQA poolt annaks alati mingi lisaväärtuse. Väljakutseks on, et hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest, mille muutmiseks on vajalik laiapõhjaline kokkulepe Euroopa tasandil.

ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education

https://enqa.eu/index.php/events/9th-annual-enqa-members-forum/

Sihtasutus Archimedes

Fotod eile Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts-is toimunud seminarilt, mille raames tutvustati välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise tulemusi.

Uuringu tulemustest selgus, et välisüliõpilased on Eestis õppimisega üldiselt rahul. Nende väljalangevus on oluliselt madalam kui kohalikel tudengitel ning osalus rahvusvahelises õpirändes kõrgem. Samas vastukaaluna saab väita, et kuigi Eesti kõrgkoolides õppivad välisüliõpilased soovivad leida endale rakendust siinsel tööturul, jääb neist paljude potentsiaal Eesti ühiskonna jaoks kasutamata.

Loe uuringust lähemalt siit: http://archimedes.ee/uuring-valisuliopilaste-potentsiaal-jaab-eesti-jaoks-suuresti-kasutamata/

Fotod: Kaija Kumpas-Lenk

ekka.archimedes.ee

EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk kaitses doktoritöö õpiväljundite rakendamise teemal Eesti kõrgharidusõppes - EKKA

EKKA ARENDUSJUHT KAIJA KUMPAS-LENK KAITSES DOKTORITÖÖ ÕPIVÄLJUNDITE RAKENDAMISE TEEMAL EESTI KÕRGHARIDUSÕPPES

ekka.archimedes.ee 14. märtsil kaitses EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk Tallinna Ülikoolis doktoritöö õpiväljundite rakendamisest. Autor analüüsis töö raames kuue Eesti kõrgkooli ligi 80 ainekursuse õpiväljundeid ja enam kui 1300 üliõpilase ning ligi saja kursusega seotud õppejõu hinnanguid. Doktori...

ekka.archimedes.ee

Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks - EKKA

http://ekka.archimedes.ee/uudised/otsime-eksperte-taienduskoolituse-kvaliteedi-hindamise-susteemi-valja-tootamiseks/

ekka.archimedes.ee 2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   O...

ekka.archimedes.ee

Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks - EKKA

OTSIME EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJA TÖÖTAMISEKS

ekka.archimedes.ee 2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   O...

EKKA JA EESTI OLID NÄHTAVAD EUROOPA KVALITEEDIFOORUMIL
EKKA osales 13. Euroopa Kvaliteedifoorumil (EQAF), mis toimus 15.-17. novembril Austrias, Viini Majandusülikoolis. Eesti kogemust kvaliteedi tagamises olid kutsutud jagama EKKA juhataja Heli Mattisen ja Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, kes koos Šveitsi kolleegidega vaatlesid täiskogul, millised on viimase aja muutused kõrghariduse kvaliteedinõuetes. Rohkem infot EKKA kodulehel: http://ekka.archimedes.ee/uudised/ekka-ja-eesti-oli-nahtava-euroopa-kvaliteedikindlustamise-foorumil/

ÕPPIJATE HÄÄLT TULEB KUULATA JA KUULDA VÕTTA, tõdeti EQAVET foorumil Viinis. Ligi 100 osavõtjat 40 riigist arutlesid selle üle, milline on ja võiks olla õppijate roll ja tähtsus kutseõppe kvaliteedi kindlustamisel. Rohkem infot https://www.eqavet.eu/What-We-Do/EQAVET-Forum/EQAVET-Forum-2018

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Oli sisukas ja meeleolukas laupäev, mille lõpus ei jäänud mitte kahtluse raasugi Eesti (kõrg)hariduse tulevikuväljavaadete osas: kvaliteedivõrgustiku üritusel osalenud targad ja tegusad noored on altid võtma vastutust nii iseenda õppimise kui hariduse kvaliteedi edendamise eest laiemalt. Loodame teie peale 😀!

Eile toimus järjekordne 🔹tudengite kvaliteedivõrgustiku🔹 kohtumine, kus vaatasime peale tänasele kõrgharidussüsteemile, õppekvaliteedile ning õppimis/õppijakesksele lähenemisele. Sellest, mida me täpsemalt tegime, räägib Kati teile videos lähemalt 👇

🔹Tudengite kvaliteedivõrgustiku🔹 eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel. Võrgustiku kohta leiad rohkem infot siit: http://ekka.archimedes.ee/tudengite-kvaliteedivorgustik/

Aitäh, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA, eduka koostöö eest!

MIDA TEEVAD VÄIKESED KÕRGKOOLID HARIDUSE KVALITEEDI TAGAMISEKS?
Hollandi, Norra, Ühendkuningriigi ja Eesti eksperdid külastasid möödunud nädalal Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilist Seminari ja Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari. Nädala jooksul vesteldi kõrgkoolide juhtide, õppejõudude, üliõpilaste, vilistalaste ja tööandjatega. Institutsionaalse akrediteerimise ekspertaruanne valmib detsembriks.

ekka.archimedes.ee

Hillar Bauman tutvustas Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli delegatsioonile Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi - EKKA

VALGEVENE ÜLIKOOLI DELEGATSIOON HÄMMINGUS loe lisa meie kodulehelt

ekka.archimedes.ee 18.-21. septembril külastas Välisministeeriumi arengukoostöö projekti raames Eestit Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli neljaliikmeline delegatsioon. Projekti eesmärgiks on Valgevene kõrgharidussüsteemis kaasaaegsete õpetamismetoodikate välja arendamine ja kasutuselevõtt. Selle saavutamise...

ekka.archimedes.ee

Baltimaade kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuurid kohtusid seekord Lätis - EKKA

BALTIMAADE KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURID KOHTUSID SEEKORD LÄTIS

ekka.archimedes.ee Traditsiooniks saanud Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride kohtumine toimus augusti lõpus Kuldigas. Seekord oli võõrustajaks Läti kvaliteediagentuur. Kohtumist alustati kolme riigi kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise arengute tutvustamisega. Põhjalikumalt käsitlet...

ekka.archimedes.ee

EKKA asub välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi - EKKA

EKKA ASUB VÄLJA TÖÖTAMA TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDIHINDAMISE SÜSTEEMI

Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki:
töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, millega on võimalik kontrollida täiendusõppe pakkujate ja nende tegevuste vastavust seadusele;
arendada välja täienduskoolitusasutuste kvaliteedimärgi kontseptsioon ning seda piloteerida.
Pikemalt saab lugeda EKKA kodulehelt

ekka.archimedes.ee Käesolevast sügisest asub EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi ning seda ka ellu viima. Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki: Töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, mil...

ekka.archimedes.ee

What are the implications of Euroacademy’s negative institutional accreditation decision for students and potential students? - EKKA

WHAT ARE THE IMPLICATIONS OF EUROACADEMY’S NEGATIVE INSTITUTIONAL ACCREDITATION DECISION FOR STUDENTS AND POTENTIAL STUDENTS?

ekka.archimedes.ee What is institutional accreditation? The aim of institutional accreditation is to evaluate the functioning and management of a higher education institution as a whole, the effectiveness and management of provision of studies as well as research and development activities and the institution’s serv...

ekka.archimedes.ee

Mida tähendab Euroakadeemia negatiivne akrediteerimisotsus tudengi jaoks? - EKKA

MIDA TÄHENDAB EUROAKADEEMIA NEGATIIVNE AKREDITEERIMISOTSUS TUDENGI JAOKS?

Loe EKKA kodulehelt!

ekka.archimedes.ee Mis on institutsionaalne akrediteerimine? Institutsionaalne akrediteerimine on kõrgkooli kui terviku juhtimise ja toimimise, õppetegevuse ja teadus- ja arendustegevuse valdkonna efektiivsuse ja juhtimise ning ühiskonna teenimise valdkonna hindamine, mille positiivne tulemus peaks andma kinnitust ...

www.enqa.eu

ENQA TÖÖRÜHMAL VALMIS EKKA OSALUSEL ABIMATERJAL E-ÕPPE KVALITEEDI TAGAMISEKS
2014. a Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni uuringust selgus, et 91% kõrgkoolidest kasutab e-õpet, samas kui kõigest 23% kvaliteediagentuuridest sellele teemale tähelepanu pöörab. Vajadusest tulenevalt loodi ENQA juurde 2016. a temaatiline töörühm, mille eesmärgiks sai IKT-põhiste õppimis- ja õpetamismeetodite kvaliteedi tagamise temaatika lahti mõtestamine ja näitlikustamine. Töörühma kümne liikme hulgas andis oma panuse ka Liia Lauri EKKAst. Käesoleval suvel valmis töörühmal e-õppe kvaliteedi teemaline abimaterjal.
Dokument on inglise keeles kättesaadav ENQA kodulehelt http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/Considerations%20for%20QA%20of%20e-learning%20provision.pdf

.

enqa.eu

Maiki ja Lagle (sedapuhku) viimast korda EKKA ridades.
Sel suvel lahkuvad EKKA ridadest kaks inimest, kellega koos oleme 9 aastat agentuuri ehitanud ja arendanud - jurist Lagle Zobel ja arendusjuht Maiki Udam. Meil on väga kurb neid ära saata, aga ega me kadedad ole - häid tegijaid on ka mujale vaja!
Meenutame, et veel on võimalik kandideerida EKKA arendusjuhiks ja täienduskoolituse hindamiskoordinaatoriks. Vt täpsemalt siit https://www.cv.ee/toopakkumine/sihtasutus-archimedes/arendusjuht-ja-hindamiskoordinaator-d3650190.html

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA's cover photo

KUTSEKOOLID ÕPPISID UNGARI KOGEMUSEST
EKKA korraldas 6.-7. juunil kogemusseminari, kus tutvuti Ungari kutsekoolide sisehindamise süsteemiga ja õpiti parendustegevuste kavandamist. Rohkem infot EKKA kodulehel.

Leia end kõrghariduse kevadkonverentsi piltidelt! Pildid leiad siit: https://drive.google.com/drive/folders/1W17idH6-5aR2hlnuP2KlIrHTWQUc1XSL

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA

EKKA tegevused laienevad täienduskoolituse valdkonnale. Kui oled huvitatud uutest väljakutsetest, loe lähemalt siit http://archimedes.ee/ekka-votab-toole-taienduskoolituse-hindamisjuhi-ja-koordinaatori/

archimedes.ee

EKKA võtab tööle täienduskoolituse hindamisjuhi ja -koordinaatori - Sihtasutus Archimedes

EKKA tegevused laienevad täienduskoolituse valdkonnale. Kui oled huvitatud uutest väljakutsetest, loe lähemalt siit http://archimedes.ee/ekka-votab-toole-taienduskoolituse-hindamisjuhi-ja-koordinaatori/

archimedes.ee Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes vahel sõlmitud halduslepingu alusel on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse...

KEVADKONVERENTS VAADATAV KA VEEBIS
Kuna kõik soovijad ei mahtunud konverentsile, teeme konverentsi ennelõunase osa huvilistele kättesaadavaks veebi vahendusel.

Konverentsi veebiülekanne algab kl 10.30 ja lõpeb kl 12.30, hiljem on võimalik seda konverentsiosa ka salvestiselt järelvaadata.

ekka.archimedes.ee

EKKA võõrustas kolleege Aserbaidžaanist - EKKA

ASERBAIDŽAANI KOLLEEGID EKKAs
23.-27.aprillil olid külalised Aserbaidžaani Akrediteerimiskeskusest õppevisiidil EKKAs, et tutvuda Eesti kutseõppe akrediteerimissüsteemiga ja saadud kogemuse toel luua sarnane süsteem Aserbaidžaani kutseõppe kvaliteedi hindamiseks. Rohkem infot EKKA kodulehel: http://ekka.archimedes.ee/uudised/ekka-voorustas-kolleege-aserbaidzaanist/

ekka.archimedes.ee 23.-27. aprillil võttis EKKA vastu külalisi Aserbaidžaani Akrediteerimiskeskusest (Accreditation and Nostrification Office under the Ministry of Education of Azerbaijan), kelle õppevisiidi eesmärgiks oli tutvuda kutseõppe akrediteerimissüsteemiga Eestis. Väliskülalised tundsid huvi kutseõp...

MUUTUSTE TUULED PUHUVAD KA KVALITEEDIAGENTUURIDE ASSOTSIATSIOONIS
Kui praegu hindavad agentuurid kõrgkoole ja Euroopa
kvaliteediagentuuride assotsiatsioon ENQA hindab agentuure, siis kavas on hakata hindama ka seda, kuidas ENQA agentuure hindab: ENQA foorumil Zaragozas võtsid organisatsiooni liikmed üksmeelselt vastu otsuse, et lisaks kvaliteediagentuuride regulaarsele hindamisele tuleb käivitada ka organisatsiooni enda välishindamine. Vt ülevaadet üritusel kõneldust EKKA kodulehel http://ekka.archimedes.ee/uudised/muljeid-enqa-foorumilt-zaragozas/

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA's cover photo

arvamus.postimees.ee

Juhtkiri: autasu tublidele

EKKA ÕNNITLEB JA TUNNEB UHKUST!
Meie koostööpartnerid on pälvinud Vabariigi Presidendi kõrge tunnustuse:
TAUNO OTTO – EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu liige,
LIIVI RAUDSEPP – EKKA arendusrühma liige;
TIIA RANDMA – kutsehariduse hindamisnõukogu esimees;
SIRJE POTISEPP – kutsehariduse hindamisnõukogu liige.

arvamus.postimees.ee Normid muutuvad kiiresti. Veel kolmekümne aasta eest oli normiks näiteks see, et ajalehes kirjutati tublidest traktoristidest ja majanditevahelistest kartulivõtu võistlustest. Samas oleks toona võinud inimestele jabur paista see, kui lehtedes oleks avaldatud väärtpaberikursse ja muud sarnast,...

Sihtasutus Archimedes

Loe ikka Õpetajate Lehte ka!

Tänane Õpetajate Leht.
Juba 80 aastat tagasi pidas toonane haridusministeerium kutsehariduse üheks tähtsamaks ülesandeks vajadust „luua toetusfond õppejõudude täiendamiseks välismail”. „Seega polnud juba siis küsimus, kas teha koostööd. Välismaa meistrite juures on ikka õppimas käidud,” ütleb meie üks raudvarasid Kerli Liivak.
Jätkub Archimedesele 20. sünnipäevale pühendatud juubeliseeria. Head lugemist:)
#kutseharidus #archimedes20 #erasmuspluss

EKKA TUTVUSTAB OMA KOGEMUST MAAILMALE. EKKA rahvusvahelise koostöö juht Maiki Udam osaleb Tšiilis, Santiagos 8.-10. jaanuarini toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Higher Education for the 21st Century: Diversity, Quality, Improvement“ ja esineb seal ettekandega, milles tutvustab EKKA kogemust erinevat tüüpi välishindamiste lõimimisel. Vaata konverentsi kohta lähemalt http://seminarioeducacionsuperior.cl/en/.

opleht.ee

Archimedes 20: Liigume kujundava hindamise suunas

„Üha rohkem on ülikoolide eneseanalüüsidesse sugenenud eestlasele omast enesepiitsutust,” täheldab SA Archimedese all tegutseva Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi-agentuuri (EKKA) juhataja Heli Mattisen. Seevastu on tudengid oma õpingutega liigagi rahul ega tea, mida ülikoolist tegelikult saada võib. Loe lisa siin:http://opleht.ee/2017/12/archimedes-20-liigume-kujundava-hindamise-suunas/

opleht.ee Archimedes 20: Liigume kujundava hindamise suunas 8. dets. 2017 - Kommenteeri artiklit Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen. Foto: SA Archimedes „Üha rohkem on ülikoolide eneseanalüüsidesse sugenenud eestlasele omast enesepiitsutust,” täheldab SA Archi....

"Üliõpilaste arvamuse küsimisest kõrghariduse kvaliteedi tagamiseks ei piisa", ütleb Šotimaa kõrghariduse kvaliteedi ja üliõpilaste kaasamise eest seisev sparqs (student partnerships in quality Scotland). "Vaja on partnerlust ülikoolide ja üliõpilaste vahel, et üliõpilased saaksid oma õpikogemuse kujundamisel ise aktiivsed osalised olla".
EKKA poolt korraldatud õppevisiidi raames külastasid neli Eesti üliõpilaste kvaliteedivõrgustiku liiget Edinburgi ja Dundee Ülikoolide üliõpilaesindusi ning sparqsi. Arvata oli, et nende kogemusest on meil mõndagi õppida. Näiteks üliõpilaesinduste ja ülikoolide vahel sõlmitavad kokkulepped -Student Partnership Agreement, kus lepitakse kokku, mis teemadel järgmisel aastal ühiselt panustatakse.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Toompuiestee 30
Tallinn
10149
Other Education in Tallinn (show all)
Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия Allegro Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия Allegro
Mere Pst 5
Tallinn, 10111

Вокально-хоровая студия “Allegro” основана 1 сентября 2006 года в Центре Русской Культуры города Таллинна. Руководитель – Светлана Заугарова.

GAME club Education GAME club Education
Narva Mnt 7a
Tallinn

We bring power of the game in education!

EXITraining EXITraining
Rävala 8
Tallinn, 10143

EXITraining korraldab täiendkoolitusi maal ja merel.

EKA moedisain/ EAA fashion design EKA moedisain/ EAA fashion design
Estonia Pst 7/ Ruum 335
Tallinn, 10143

EKA moedisaini osakonna tudengite tegemistest, moega seotud üritustest ning muust põnevast.

Roolikool Roolikool
Narva Maantee 5
Tallinn, 10117

ADR-koolitused Sääsliku sõidu koolitused Bussijuhtide ameti- ja täiendkoolitused Veoautojuhtide ameti- ja täiendkoolitused

Esimene Valgus - Education Institutions Esimene Valgus - Education Institutions
Pärnu Maantee 139c
Tallinn, 11317

Esimene Valgus institution, consists of language courses and Ebru Art courses and aims to contribute Estonian eduction sector.

Katarsis Project Space Katarsis Project Space
Tallinn

Artist-run project space

Opiskelemaan Tallinnaan Opiskelemaan Tallinnaan
Ehitajate Street 5
Tallinn, 19086

Hakuaikaa 21.08.2013 saakka!

Bellnor Summer Camp Bellnor Summer Camp
Tuukri Põik 10 - 16
Tallinn, 10120

International Summer Camp, where you can practise English while making friends.

Академия Молодого Предпринимателя Академия Молодого Предпринимателя
Erika 7A
Tallinn, 10416

Хотел бы ты получить Профессиональный Сертификат вместе со школьным аттестатом, который поможет тебе быть более конкурентоспособным?

Sipsu Lastehoid Sipsu Lastehoid
Kesktee
Tallinn, 12112

Sipsu hubane lastehoid asub Meriväljal. Pakume hoiuteenust alates 1,4 aastastele pisipõnnidele kuni koolini välja. Meie hoid asub aadressil Kesktee 18.