Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) tegeleb kvaliteedi hindamisega kõrg- ja kutsekoolides ning täienduskoolitusasutustes.

Operating as usual

Sel nädalal Kaitseväe Akadeemias toimunud hindamiskülastus oli eriline mitmes mõttes:
📌 kõrgkoolis toimus paralleelselt nii institutsionaalne akrediteerimine kui ka militaarõppe õppekavarühma kvaliteedi hindamine kutsehariduse suunal;
📌 eestlastest komisjoni liikmed olid kohapeal, välismaalastest eksperdid liitusid veebi teel;
📌 kõrgkoolis viibinud kandsid maske, et kaitsta enda ja teiste tervist.

ekka.edu.ee

Kandideeri kutseõppe kvaliteedi hindamise eksperdiks - EKKA

❓ Kas sina teadsid, et saad panustada sellesse, et kõikides Eesti kutsekoolides oleks väga hea õppida? Ootame kutseõppe asjatundjaid ja tööandjate esindajaid kandideerima hindamiseksperdiks – 🤝 tule ja löö käed külge, sest hariduse kvaliteet sünnib üksnes koostöös!

ekka.edu.ee Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kutseõppe asjatundjaid ja tööandjate esindajaid kandideerima kutseõppe kvaliteedi hindamise eksperdiks! Keda ootame hindamisekspertideks? Kutseõppe spetsialistid: kutseõpetajad, õppejõud, kutseõppe arendajad, juhid ja koolitajad. Kasuks...

ekka.edu.ee

Estonian Business School akrediteeriti seitsmeks aastaks - EKKA

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Estonian Business Schooli seitsmeks aastaks ✅. EKKA juhataja Heli Mattisen sõnas, et EBS on hea näide õppivast organisatsioonist, kus välishindamiste ning sihtrühmade tagasiside tulemusi arvestatakse arendustegevustes 👩‍💼. Samas peab ülikool jätkama tööd uurimistöö 🔎 ja selle tugiprotsesside tugevdamiseks.

ekka.edu.ee Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Estonian Business Schooli seitsmeks aastaks.

Nädala alguses toimus Eesti Lennuakadeemia / Estonian Aviation Academy institutsionaalse akrediteerimise hindamiskülastus. Lisaks intervjuudele kõrgkooli õppejõudude, töötajate ja üliõpilastega sai hindamiskomisjon ka ringi vaadata: muuhulgas tutvuti näiteks lennutehnilise koolitusorganisatsiooni õppekeskkonnaga ✈️.

ekka.edu.ee

Kõrgkoolid jagasid seminaril kaugõppe kogemusi - EKKA

Heida pilk peale möödunud nädala lõpus toimunud digiseminari 💻"Toimetulek sunnitud kaugõppega kõrghariduses" salvestusele ja materjalidele! 👇

ekka.edu.ee Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur korraldas digiseminari, kus arutleti kaugõppe väljakutsete ja võimaluste üle.

ekka.edu.ee

EKKA sõlmis koostöömemorandumi Gruusia kvaliteediagentuuriga - EKKA

Meil on väga hea meel, et rahvusvaheline koostöö jätkub hoogsalt ka keerulistele oludele vaatamata: EKKA 🇪🇪 ja Gruusia riiklik kvaliteediagentuur 🇬🇪 sõlmisid memorandumi, mille eesmärk on arendada koostööd kõrg- ja kutsehariduse alal.

ekka.edu.ee EKKA ja Gruusia kvaliteediagentuur allkirjastasid koostöömemorandumi, mille eesmärk on arendada koostööd kõrg- ja kutsehariduse alal.

ekka.edu.ee

EKKA kvaliteediagendid Tadžikistanis ehk kuidas toetada kõrghariduse kvaliteedi arendamist - EKKA

Juba 2018. aasta augustikuust on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) pilk pööratud Kesk-Aasia 🗻 poole. Loe lähemalt meie tegemistest Tadžikistanis 🇹🇯, kus EKKA toetab kõrgharidussüsteemi arengut.

ekka.edu.ee Alates 2018. aastast lööb EKKA kaasa Maailmapanga projektis, mille eesmärk on toetada kõrgharidussüsteemi arengut Tadžikistanis.

Juba homme toimub tudengite kvaliteedivõrgustiku tagasisideseminar 👩‍💻👨‍💻, mis kannab pealkirja "Orienteerumine tagasiside labürindis". Kvaliteedivõrgustiku liige Marge Vaikjärv kirjutab Tartu Ülikooli ajakirjas sellest, miks tagasiside ülikoolis vajalik on. 📌 Loe lähemalt: https://bit.ly/2IrzOOL

Pilt on tehtud tudengite kvaliteedivõrgustiku kohtumisel 2020. aasta veebruarikuus.

Täienduskoolituse kvaliteedi hindamise infoseminar

25. septembril toimus Zoomi keskkonnas 💻 seminar täienduskoolituse kvaliteedist, kus Eesti Töötukassa ja HTM-i esindajad rääkisid täienduskoolituse kvaliteedi tagamise vajalikkusest. EKKA meeskond tutvustas lävendipõhise hindamise metoodikat ja seniste hindamiste õppetunde. 👇👇👇

14. oktoobril toimub taas tudengite kvaliteedivõrgustiku tagasisideseminar, mille teemaks on "Orienteerumine tagasiside labürindis" 🧭. Sel korral kohtume veebis – pane end kirja juba täna! 👉 Loe lähemalt: https://ekka.edu.ee/uudised/tudengite-kvaliteedivorgustiku-tagasisideseminar/

Pilt on tehtud eelmisel tagasisideseminaril 2019. aasta maikuus Sisekaitseakadeemias.

OECD haridusstatistika kogumikust Education at a Glance 2020 selgub, et Eesti kutseharidussüsteemi eripäraks on kättesaadavus nii esimest korda õppima asujatele kui ka oskusi täiendavatele täiskasvanutele 👩‍💻🧑‍💻. Kõigist keskhariduse tasemel õppijatest õpib kutseõppes 40%, mis on võrreldav OECD riikide keskmisega (42%). Üha populaarsem on töökohapõhine õpe, ulatudes 6 protsendini kõigist kutseõppes keskhariduse tasemel osalejatest 📈. Arenguruumi on aga veel palju – OECD riikide keskmine näitaja on 34%. Loe raportit lähemalt: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_9984df22-en

Igal sügisel saavad kokku kolm Baltimaade kvaliteediagentuuri - EKKA 🇪🇪 , AIKA (kõrghariduse kvaliteediagentuur Lätis) 🇱🇻 ning SKVC (kõrghariduse kvaliteediagentuur Leedus) 🇱🇹. Kui tavaliselt kohtume näost näkku, siis sedapuhku jagasime põnevaid kogemusi ja häid ideid videosilla vahendusel.

Täna sai EKKA-s kokku ekspertide komisjon, kes valmistub hoolsalt Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekavade hindamiseks. Lähenev sügis toob kutseõppes kaasa palju hindamisi – 14 koolis hinnatakse kokku 44 õppekavarühma. Loe kutseõppe kvaliteedi hindamisest lähemalt siit: https://ekka.edu.ee/kutseoppe-kvaliteedi-hindamine/

Sel nädalal toimub Estonian Business Schooli institutsionaalne akrediteerimine. Komisjon, kuhu kuuluvad eksperdid Eestist, Ühendkuningriigist, Hollandist, Portugalist ja Taanist, alustas tänast päeva ettevalmistava koosolekuga. Eriliste olude tõttu toimub nn hübriidhindamine:
✅ ekspertide eeltöö maht on oluliselt suurenenud;
✅ ülikooli tuleb kohale vaid osa komisjonist;
✅ mitmed intervjuud viiakse läbi veebi vahendusel. Loe lähemalt institutsionaalse akrediteerimise kohta: https://ekka.edu.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/

Täna on EKKA-sse koolitusele tulnud uued täienduskoolituse hindamise eksperdid 👩‍💻👨‍💻, keda ootab ees väga tegus aeg – sel õppeaastal võtame ette õppe kvaliteedi hindamise ligi sajas täienduskoolitusasutuses!

Augustikuu on toonud kaasa palju uut – EKKA tegutseb nüüdsest haridus- ja noorteameti koosseisus 🏢. Mida see tähendab, loe lähemalt meie kodulehelt: https://ekka.edu.ee/uudised/ekka-liikus-haridus-ja-noorteameti-koosseisu/

EKKA ootab oma ridadesse särasilmset täienduskoolituse hindamiskoordinaatorit! Uuri lisa siit 👉https://bit.ly/otsimehindamiskoordinaatorit

EKKA-s on valminud kutseõppe kvaliteedi hindamiste 2019. aasta ülevaade „Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid“. Loodame, et sellest leiavad vajalikku informatsiooni koolid, tööandjad ja teised kutsehariduse osapooled, sest hariduse kvaliteet sünnib ainult koostöös! https://bit.ly/kutseõppekvaliteet

EKKA hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli seitsmeks aastaks koos kõrvaltingimusega. Mõlema kõrgkooli puhul pidasid rahvusvahelised hindamiskomisjonid tunnustust väärivaks nende mõjusat tegevust Eesti ühiskonnas tervise edendamise vallas, millesse on kaasatud ka õppijad. Loe lähemalt siit: https://bit.ly/tervishoiukõrgkoolid

Kuulutame välja konkursi kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale👩‍🎓! Kandidaate võivad esitada kõik ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ning üliõpilasorganisatsioonid. Loe lähemalt siit: http://bit.ly/hnüliõpilasliige

EKKA hindamisjuht Hillar Bauman kohtus täna Tadžikistani haridus- ja teadusministri Mahmadyousuf Imomoviga. Alates 2018. aasta teisest poolest aitab EKKA arendada Tadžikistani kõrghariduse kvaliteedi hindamise süsteemi 🇹🇯. Tänasel kohtumisel keskenduti projekti hetkeseisule ning tekkinud väljakutsetele. Loe lisa siit: http://bit.ly/ekkatadžikistanis

***

Our Assessment Director Hillar Bauman met today with Mahmadyousuf Imomov, the Tajik Minister of Education and Science. Since 2018, EKKA has been helping to develop the quality assessment system of higher education in Tajikistan 🇹🇯. Today's meeting focused on the current state of the project and on the challenges the project team faces.

Ootame appi täienduskoolituse õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamise eksperte! Uuri lähemalt siit: http://bit.ly/hindamisekspert

Jaanuari lõpus kutsusime endale külla nii kõrg- ja kutsehariduse hindamisnõukogude kui ka täienduskoolituse nõukoja liikmed, et vaadata tagasi möödunud aastale ning heita pilk ka tulevikku. Nõukogude ühisistung on juba aastatepikkune ilus traditsioon ning sel aastal oli sündmus veelgi erilisem - esimest korda liitus täienduskoolituse nõukoda, mis toetab 2018. aasta sügisest alguse saanud täienduskoolituse kvaliteedi hindamise projekti tegevusi 👏
Loe sündmusest lähemalt siit: http://bit.ly/ühisistung

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib inglise-eesti-inglise suuna tõlkijat! 💻 Kui tunned hariduse valdkonna terminoloogiat ning oled varem haridusteemalisi tekste tõlkinud, oled just see, keda appi ootame. Uuri lisa: http://bit.ly/ekkatõlkija

Aastal 2014 läks EKKA Moldovasse appi sealset kvaliteediagentuuri käivitama. Aastaks 2019 on ANACEPist saanud võrdväärne partner, kelle pääsu Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse takistab vaid ajale jalgu jäänud seadusandlus. Oli tore taaskohtumine!

Astăzi a fost prima ședință de lucru a angajaților #ANACEC cu Heli Mattisen, director #EKKA (Estonia) și Kirsi Hiltunen, consilier în Consiliul Finlandez de Evaluare a Învățământului Superior. Pe parcusul acestei săptămâni, angajații ANACEC vor fi instruiți și ghidați cu privire la pașii ce necesită a fi parcurși pentru a deveni membri ENQA.

Kas oled oled asjatundja juuksuritöö ja iluteeninduse, teraapia ja taastusravi, sotsiaaltöö ja nõustamise, arvutikasutuse, isikuarengu või juhtimise ja halduse alal? Või oled hoopis panustanud õppekavade koostamisse, arendamisse või hindamisse? Kui jah, siis ootame Sind meile hindamiseksperdiks! Uuri lisa: http://bit.ly/hindamiseksperdid

Eesti-Saksa Twinning projekt Gruusias sai ametliku alguse 😀

1st Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning project "Strengthening capacities for quality assurance and governance of qualifications"

📍On 6 September, 2019, the Steering Committee of the EU-funded Twinning project “Strengthening capacities for quality assurance and governance of qualifications” gathered for the first time at the premises of the National Center for Educational Quality Enhancement to deliberate on project mandatory results, expectations, deadlines and schedules.
At the meeting, the parties approved the initial 6-month Working Plan and the Communication Strategy of the project and underlined relevance of the Twinning project in implementation of ENQA recommendations.
Overall, the Steering Committee members including colleagues from the beneficiary Institution- National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE), partners from the Federal Ministry of Education and Research of Germany, German Academic Exchange Service (DAAD), Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education(EKKA), representatives of the EU Delegation to Georgia and EU Assistance Coordination and Sectoral Integration Department from the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry for Education, Science, Culture and Sport of Georgia gave a positive evaluation to the start and the initial course of the project and expressed readiness for further cooperation to provide support to its activities.
The EU-funded Twinning project started in July 2019 and its overall objective is to contribute to human capital development by improving quality assurance, transparency and governance of skills and qualifications in a lifelong learning (LLL) perspective.
The Twinning project is being implemented by the German Academic Exchange Service (DAAD) in partnership with the Estonian European Association for Quality Assurance in Higher Education (EKKA).

Background:
Twinning is a European Union instrument for institutional cooperation between Public Administrations of EU Member States and of beneficiary or partner countries. Twinning projects bring together public sector expertise from EU Member States and beneficiary countries with the aim of achieving concrete mandatory operational results through peer to peer activities.
For additional information, please see: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/…/twinning_en
#educationunites
Marina Zhvania Cay Etzold Heli Mattisen Lasha Margishvili Lali Shaishmelashvili Lali Giorgidze Kakha Khandolishvili Nino Mujiri Nininha Grdzelishvili Keti Kobakhidze Stefan Bienefeld Philipp Effertz

📣 Ootame enda töökasse meeskonda säravat kolleegi!

Täna külastasid meid Dennis ja Jan BBW Neckarmündist! Nad on vahetusõpilased Saksamaalt 🇩🇪, kes sooritavad praktikat 🕵️‍♂️ Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Dennis ja Jan külastasid EKKAt oma juhendaja Marjuga.

Today we had the opportunity to welcome Dennis and Jan from BBW Neckargemünd! They are exchange students from Germany 🇩🇪 who are making their professional practice 🕵️‍♂️ at Astangu Vocational Rehabilitation Centre. Dennis and Jan visited EKKA with their supervisor Marju.

EUROOPA KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURID TALLINNAS
25.-26. aprillil pidas Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Assotsiatsioon (ENQA) Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsel aastafoorumit Tallinnas.
Üle 130 kõrghariduse kvaliteediagentuuride esindaja 40 riigist jagasid kogemusi ja kavandasid ENQA arengut aastateks 2021-2025. Räägiti kõrghariduse ülesannetest seoses kiirete muutustega ühiskonnas (vt Bert van der Zwaan The landscape of higher education in 2020 and beyond – two levels of change ja Vanessa Debiais-Sainton Building the Universities of the Future) ning arutleti kvaliteediagentuuride ja ENQA rolli üle.
ENQA president Dr Christoph Grolimund ning asepresidendid Caty Duykaerts ja Dr Eva Ferreira García külastasid ka EKKAt. Räägiti muudatustest Eesti kõrghariduse välishindamise süsteemis. Arutleti, kuidas tagada, et kvaliteediagentuuri hindamine ENQA poolt annaks alati mingi lisaväärtuse. Väljakutseks on, et hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest, mille muutmiseks on vajalik laiapõhjaline kokkulepe Euroopa tasandil.

ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education

https://enqa.eu/index.php/events/9th-annual-enqa-members-forum/

Sihtasutus Archimedes

Fotod eile Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts-is toimunud seminarilt, mille raames tutvustati välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise tulemusi.

Uuringu tulemustest selgus, et välisüliõpilased on Eestis õppimisega üldiselt rahul. Nende väljalangevus on oluliselt madalam kui kohalikel tudengitel ning osalus rahvusvahelises õpirändes kõrgem. Samas vastukaaluna saab väita, et kuigi Eesti kõrgkoolides õppivad välisüliõpilased soovivad leida endale rakendust siinsel tööturul, jääb neist paljude potentsiaal Eesti ühiskonna jaoks kasutamata.

Loe uuringust lähemalt siit: http://archimedes.ee/uuring-valisuliopilaste-potentsiaal-jaab-eesti-jaoks-suuresti-kasutamata/

Fotod: Kaija Kumpas-Lenk

ekka.archimedes.ee

EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk kaitses doktoritöö õpiväljundite rakendamise teemal Eesti kõrgharidusõppes - EKKA

EKKA ARENDUSJUHT KAIJA KUMPAS-LENK KAITSES DOKTORITÖÖ ÕPIVÄLJUNDITE RAKENDAMISE TEEMAL EESTI KÕRGHARIDUSÕPPES

ekka.archimedes.ee 14. märtsil kaitses EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk Tallinna Ülikoolis doktoritöö õpiväljundite rakendamisest. Autor analüüsis töö raames kuue Eesti kõrgkooli ligi 80 ainekursuse õpiväljundeid ja enam kui 1300 üliõpilase ning ligi saja kursusega seotud õppejõu hinnanguid. Doktori...

ekka.archimedes.ee

Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks - EKKA

http://ekka.archimedes.ee/uudised/otsime-eksperte-taienduskoolituse-kvaliteedi-hindamise-susteemi-valja-tootamiseks/

ekka.archimedes.ee 2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   O...

ekka.archimedes.ee

Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks - EKKA

OTSIME EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJA TÖÖTAMISEKS

ekka.archimedes.ee 2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   O...

Meist

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. Alates 2019. aastast hindab EKKA ka täienduskoolitusasutusi. Meie missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Täienduskoolituse kvaliteedi hindamise infoseminar

Location

Category

Address


Tõnismägi 11
Tallinn
10119
Other Education in Tallinn (show all)
Verendum Koolitused Verendum Koolitused
Mustamäe Tee 6B
Tallinn, 10621

Oled oodatud kogema ja iseennast avastama! www.verendum.ee

Babaji Kriya Jooga Stuudio Babaji Kriya Jooga Stuudio
Müürivahe 31-1 (2. Korrus)
Tallinn, 10140

Babaji Kriya Jooga Stuudio vahendab huvilistele ja edasijõudnud joogaõpilastele autentset joogateadmist, mitmekesist ja kvaliteetset praktikavõimalust

VeniVidiVici Õpilasvahetus VeniVidiVici Õpilasvahetus
Eesti
Tallinn

EESTI-SISENE ÕPILASVAHETUS

Lastekeskus Lilleke Lastekeskus Lilleke
Ыйсмяе 46а
Tallinn

Кружки по интересам. Летние лагеря для детей с 5 до 8 лет. Детский сад. Логопед . Психолог. Детские дни рождения.

Nordic Aviation Academy Nordic Aviation Academy
Mere Pst 20
Tallinn, 10111

Nordic Aviation Academy on Tallinnas asuv lennukool kust saad nii era- kui ka ametipiloodi litsentsi. Tule õpi lendama!

Protex Balti Protex Balti
Akadeemia Tee 33
Tallinn, 12618

Protex Balti is a leading supplier of textile solutions to the Scandinavian market.

skaala publishing skaala publishing
Maakri 44-20
Tallinn, 10145

skaala publishing sai loodud, et välja anda tekste, mis teeks sinuga asju. klassikat ja tänapäeva, eilset ja homset.

5T Ohutuse OÜ 5T Ohutuse OÜ
Männiku Tee 89
Tallinn

5T Ohutuse OÜ on SPEK-i (Soome Päästeala Keskliidu) ja TTK ( Soome Tööturvalisuskeskuse ) tunnustatud koolitaja Soomes ja Baltimaades.

ELAI Koolitus MTÜ ELAI Koolitus MTÜ
Tulika 15/17
Tallinn, 10613

ELAI Koolitus MTÜ

TLÜ Suhtekorralduse õppesuund TLÜ Suhtekorralduse õppesuund
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli suhtekorralduse õppesuuna ametlik Näoraamatu lehekülg

Wellminded Wellminded
Pirita Tee 20
Tallinn, 10127

We are Your partner in (self)leadership and developing of wellness projects.

Minu Raamat Minu Raamat
Tallinn

Minu Raamat | saad kogu teadmise, kuidas iseseisvalt raamat avaldada.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C