Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) tegeleb kvaliteedi hindamisega kõrg- ja kutsekoolides ning täienduskoolitusasutustes.

Operating as usual

Täna sai EKKA-s kokku ekspertide komisjon, kes valmistub hoolsalt Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekavade hindamiseks. Lähenev sügis toob kutseõppes kaasa palju hindamisi – 14 koolis hinnatakse kokku 44 õppekavarühma. Loe kutseõppe kvaliteedi hindamisest lähemalt siit: https://ekka.edu.ee/kutseoppe-kvaliteedi-hindamine/

Sel nädalal toimub Estonian Business Schooli institutsionaalne akrediteerimine. Komisjon, kuhu kuuluvad eksperdid Eestist, Ühendkuningriigist, Hollandist, Portugalist ja Taanist, alustas tänast päeva ettevalmistava koosolekuga. Eriliste olude tõttu toimub nn hübriidhindamine:
✅ ekspertide eeltöö maht on oluliselt suurenenud;
✅ ülikooli tuleb kohale vaid osa komisjonist;
✅ mitmed intervjuud viiakse läbi veebi vahendusel. Loe lähemalt institutsionaalse akrediteerimise kohta: https://ekka.edu.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/

Täna on EKKA-sse koolitusele tulnud uued täienduskoolituse hindamise eksperdid 👩‍💻👨‍💻, keda ootab ees väga tegus aeg – sel õppeaastal võtame ette õppe kvaliteedi hindamise ligi sajas täienduskoolitusasutuses!

Augustikuu on toonud kaasa palju uut – EKKA tegutseb nüüdsest haridus- ja noorteameti koosseisus 🏢. Mida see tähendab, loe lähemalt meie kodulehelt: https://ekka.edu.ee/uudised/ekka-liikus-haridus-ja-noorteameti-koosseisu/

EKKA ootab oma ridadesse särasilmset täienduskoolituse hindamiskoordinaatorit! Uuri lisa siit 👉https://bit.ly/otsimehindamiskoordinaatorit

EKKA-s on valminud kutseõppe kvaliteedi hindamiste 2019. aasta ülevaade „Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid“. Loodame, et sellest leiavad vajalikku informatsiooni koolid, tööandjad ja teised kutsehariduse osapooled, sest hariduse kvaliteet sünnib ainult koostöös! https://bit.ly/kutseõppekvaliteet

EKKA hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli seitsmeks aastaks koos kõrvaltingimusega. Mõlema kõrgkooli puhul pidasid rahvusvahelised hindamiskomisjonid tunnustust väärivaks nende mõjusat tegevust Eesti ühiskonnas tervise edendamise vallas, millesse on kaasatud ka õppijad. Loe lähemalt siit: https://bit.ly/tervishoiukõrgkoolid

Kuulutame välja konkursi kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale👩‍🎓! Kandidaate võivad esitada kõik ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ning üliõpilasorganisatsioonid. Loe lähemalt siit: http://bit.ly/hnüliõpilasliige

EKKA hindamisjuht Hillar Bauman kohtus täna Tadžikistani haridus- ja teadusministri Mahmadyousuf Imomoviga. Alates 2018. aasta teisest poolest aitab EKKA arendada Tadžikistani kõrghariduse kvaliteedi hindamise süsteemi 🇹🇯. Tänasel kohtumisel keskenduti projekti hetkeseisule ning tekkinud väljakutsetele. Loe lisa siit: http://bit.ly/ekkatadžikistanis

***

Our Assessment Director Hillar Bauman met today with Mahmadyousuf Imomov, the Tajik Minister of Education and Science. Since 2018, EKKA has been helping to develop the quality assessment system of higher education in Tajikistan 🇹🇯. Today's meeting focused on the current state of the project and on the challenges the project team faces.

Ootame appi täienduskoolituse õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamise eksperte! Uuri lähemalt siit: http://bit.ly/hindamisekspert

Jaanuari lõpus kutsusime endale külla nii kõrg- ja kutsehariduse hindamisnõukogude kui ka täienduskoolituse nõukoja liikmed, et vaadata tagasi möödunud aastale ning heita pilk ka tulevikku. Nõukogude ühisistung on juba aastatepikkune ilus traditsioon ning sel aastal oli sündmus veelgi erilisem - esimest korda liitus täienduskoolituse nõukoda, mis toetab 2018. aasta sügisest alguse saanud täienduskoolituse kvaliteedi hindamise projekti tegevusi 👏
Loe sündmusest lähemalt siit: http://bit.ly/ühisistung

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib inglise-eesti-inglise suuna tõlkijat! 💻 Kui tunned hariduse valdkonna terminoloogiat ning oled varem haridusteemalisi tekste tõlkinud, oled just see, keda appi ootame. Uuri lisa: http://bit.ly/ekkatõlkija

Aastal 2014 läks EKKA Moldovasse appi sealset kvaliteediagentuuri käivitama. Aastaks 2019 on ANACEPist saanud võrdväärne partner, kelle pääsu Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse takistab vaid ajale jalgu jäänud seadusandlus. Oli tore taaskohtumine!

Astăzi a fost prima ședință de lucru a angajaților #ANACEC cu Heli Mattisen, director #EKKA (Estonia) și Kirsi Hiltunen, consilier în Consiliul Finlandez de Evaluare a Învățământului Superior. Pe parcusul acestei săptămâni, angajații ANACEC vor fi instruiți și ghidați cu privire la pașii ce necesită a fi parcurși pentru a deveni membri ENQA.

Kas oled oled asjatundja juuksuritöö ja iluteeninduse, teraapia ja taastusravi, sotsiaaltöö ja nõustamise, arvutikasutuse, isikuarengu või juhtimise ja halduse alal? Või oled hoopis panustanud õppekavade koostamisse, arendamisse või hindamisse? Kui jah, siis ootame Sind meile hindamiseksperdiks! Uuri lisa: http://bit.ly/hindamiseksperdid

Eesti-Saksa Twinning projekt Gruusias sai ametliku alguse 😀

1st Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning project "Strengthening capacities for quality assurance and governance of qualifications"

📍On 6 September, 2019, the Steering Committee of the EU-funded Twinning project “Strengthening capacities for quality assurance and governance of qualifications” gathered for the first time at the premises of the National Center for Educational Quality Enhancement to deliberate on project mandatory results, expectations, deadlines and schedules.
At the meeting, the parties approved the initial 6-month Working Plan and the Communication Strategy of the project and underlined relevance of the Twinning project in implementation of ENQA recommendations.
Overall, the Steering Committee members including colleagues from the beneficiary Institution- National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE), partners from the Federal Ministry of Education and Research of Germany, German Academic Exchange Service (DAAD), Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education(EKKA), representatives of the EU Delegation to Georgia and EU Assistance Coordination and Sectoral Integration Department from the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry for Education, Science, Culture and Sport of Georgia gave a positive evaluation to the start and the initial course of the project and expressed readiness for further cooperation to provide support to its activities.
The EU-funded Twinning project started in July 2019 and its overall objective is to contribute to human capital development by improving quality assurance, transparency and governance of skills and qualifications in a lifelong learning (LLL) perspective.
The Twinning project is being implemented by the German Academic Exchange Service (DAAD) in partnership with the Estonian European Association for Quality Assurance in Higher Education (EKKA).

Background:
Twinning is a European Union instrument for institutional cooperation between Public Administrations of EU Member States and of beneficiary or partner countries. Twinning projects bring together public sector expertise from EU Member States and beneficiary countries with the aim of achieving concrete mandatory operational results through peer to peer activities.
For additional information, please see: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/…/twinning_en
#educationunites
Marina Zhvania Cay Etzold Heli Mattisen Lasha Margishvili Lali Shaishmelashvili Lali Giorgidze Kakha Khandolishvili Nino Mujiri Nininha Grdzelishvili Keti Kobakhidze Stefan Bienefeld Philipp Effertz

📣 Ootame enda töökasse meeskonda säravat kolleegi!

Täna külastasid meid Dennis ja Jan BBW Neckarmündist! Nad on vahetusõpilased Saksamaalt 🇩🇪, kes sooritavad praktikat 🕵️‍♂️ Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Dennis ja Jan külastasid EKKAt oma juhendaja Marjuga.

Today we had the opportunity to welcome Dennis and Jan from BBW Neckargemünd! They are exchange students from Germany 🇩🇪 who are making their professional practice 🕵️‍♂️ at Astangu Vocational Rehabilitation Centre. Dennis and Jan visited EKKA with their supervisor Marju.

EUROOPA KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURID TALLINNAS
25.-26. aprillil pidas Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Assotsiatsioon (ENQA) Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsel aastafoorumit Tallinnas.
Üle 130 kõrghariduse kvaliteediagentuuride esindaja 40 riigist jagasid kogemusi ja kavandasid ENQA arengut aastateks 2021-2025. Räägiti kõrghariduse ülesannetest seoses kiirete muutustega ühiskonnas (vt Bert van der Zwaan The landscape of higher education in 2020 and beyond – two levels of change ja Vanessa Debiais-Sainton Building the Universities of the Future) ning arutleti kvaliteediagentuuride ja ENQA rolli üle.
ENQA president Dr Christoph Grolimund ning asepresidendid Caty Duykaerts ja Dr Eva Ferreira García külastasid ka EKKAt. Räägiti muudatustest Eesti kõrghariduse välishindamise süsteemis. Arutleti, kuidas tagada, et kvaliteediagentuuri hindamine ENQA poolt annaks alati mingi lisaväärtuse. Väljakutseks on, et hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest, mille muutmiseks on vajalik laiapõhjaline kokkulepe Euroopa tasandil.

ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education

https://enqa.eu/index.php/events/9th-annual-enqa-members-forum/

Sihtasutus Archimedes

Fotod eile Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts-is toimunud seminarilt, mille raames tutvustati välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise tulemusi.

Uuringu tulemustest selgus, et välisüliõpilased on Eestis õppimisega üldiselt rahul. Nende väljalangevus on oluliselt madalam kui kohalikel tudengitel ning osalus rahvusvahelises õpirändes kõrgem. Samas vastukaaluna saab väita, et kuigi Eesti kõrgkoolides õppivad välisüliõpilased soovivad leida endale rakendust siinsel tööturul, jääb neist paljude potentsiaal Eesti ühiskonna jaoks kasutamata.

Loe uuringust lähemalt siit: http://archimedes.ee/uuring-valisuliopilaste-potentsiaal-jaab-eesti-jaoks-suuresti-kasutamata/

Fotod: Kaija Kumpas-Lenk

ekka.archimedes.ee

EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk kaitses doktoritöö õpiväljundite rakendamise teemal Eesti kõrgharidusõppes - EKKA

EKKA ARENDUSJUHT KAIJA KUMPAS-LENK KAITSES DOKTORITÖÖ ÕPIVÄLJUNDITE RAKENDAMISE TEEMAL EESTI KÕRGHARIDUSÕPPES

ekka.archimedes.ee 14. märtsil kaitses EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk Tallinna Ülikoolis doktoritöö õpiväljundite rakendamisest. Autor analüüsis töö raames kuue Eesti kõrgkooli ligi 80 ainekursuse õpiväljundeid ja enam kui 1300 üliõpilase ning ligi saja kursusega seotud õppejõu hinnanguid. Doktori...

ekka.archimedes.ee

Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks - EKKA

http://ekka.archimedes.ee/uudised/otsime-eksperte-taienduskoolituse-kvaliteedi-hindamise-susteemi-valja-tootamiseks/

ekka.archimedes.ee 2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   O...

ekka.archimedes.ee

Otsime eksperte täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötamiseks - EKKA

OTSIME EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJA TÖÖTAMISEKS

ekka.archimedes.ee 2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Sellest tulevalt otsib EKKA EKSPERTE TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMISEKS   O...

EKKA JA EESTI OLID NÄHTAVAD EUROOPA KVALITEEDIFOORUMIL
EKKA osales 13. Euroopa Kvaliteedifoorumil (EQAF), mis toimus 15.-17. novembril Austrias, Viini Majandusülikoolis. Eesti kogemust kvaliteedi tagamises olid kutsutud jagama EKKA juhataja Heli Mattisen ja Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, kes koos Šveitsi kolleegidega vaatlesid täiskogul, millised on viimase aja muutused kõrghariduse kvaliteedinõuetes. Rohkem infot EKKA kodulehel: http://ekka.archimedes.ee/uudised/ekka-ja-eesti-oli-nahtava-euroopa-kvaliteedikindlustamise-foorumil/

ÕPPIJATE HÄÄLT TULEB KUULATA JA KUULDA VÕTTA, tõdeti EQAVET foorumil Viinis. Ligi 100 osavõtjat 40 riigist arutlesid selle üle, milline on ja võiks olla õppijate roll ja tähtsus kutseõppe kvaliteedi kindlustamisel. Rohkem infot https://www.eqavet.eu/What-We-Do/EQAVET-Forum/EQAVET-Forum-2018

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Oli sisukas ja meeleolukas laupäev, mille lõpus ei jäänud mitte kahtluse raasugi Eesti (kõrg)hariduse tulevikuväljavaadete osas: kvaliteedivõrgustiku üritusel osalenud targad ja tegusad noored on altid võtma vastutust nii iseenda õppimise kui hariduse kvaliteedi edendamise eest laiemalt. Loodame teie peale 😀!

Eile toimus järjekordne 🔹tudengite kvaliteedivõrgustiku🔹 kohtumine, kus vaatasime peale tänasele kõrgharidussüsteemile, õppekvaliteedile ning õppimis/õppijakesksele lähenemisele. Sellest, mida me täpsemalt tegime, räägib Kati teile videos lähemalt 👇

🔹Tudengite kvaliteedivõrgustiku🔹 eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel. Võrgustiku kohta leiad rohkem infot siit: http://ekka.archimedes.ee/tudengite-kvaliteedivorgustik/

Aitäh, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA, eduka koostöö eest!

MIDA TEEVAD VÄIKESED KÕRGKOOLID HARIDUSE KVALITEEDI TAGAMISEKS?
Hollandi, Norra, Ühendkuningriigi ja Eesti eksperdid külastasid möödunud nädalal Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilist Seminari ja Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari. Nädala jooksul vesteldi kõrgkoolide juhtide, õppejõudude, üliõpilaste, vilistalaste ja tööandjatega. Institutsionaalse akrediteerimise ekspertaruanne valmib detsembriks.

ekka.archimedes.ee

Hillar Bauman tutvustas Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli delegatsioonile Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi - EKKA

VALGEVENE ÜLIKOOLI DELEGATSIOON HÄMMINGUS loe lisa meie kodulehelt

ekka.archimedes.ee 18.-21. septembril külastas Välisministeeriumi arengukoostöö projekti raames Eestit Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli neljaliikmeline delegatsioon. Projekti eesmärgiks on Valgevene kõrgharidussüsteemis kaasaaegsete õpetamismetoodikate välja arendamine ja kasutuselevõtt. Selle saavutamise...

ekka.archimedes.ee

Baltimaade kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuurid kohtusid seekord Lätis - EKKA

BALTIMAADE KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURID KOHTUSID SEEKORD LÄTIS

ekka.archimedes.ee Traditsiooniks saanud Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride kohtumine toimus augusti lõpus Kuldigas. Seekord oli võõrustajaks Läti kvaliteediagentuur. Kohtumist alustati kolme riigi kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise arengute tutvustamisega. Põhjalikumalt käsitlet...

ekka.archimedes.ee

EKKA asub välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi - EKKA

EKKA ASUB VÄLJA TÖÖTAMA TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDIHINDAMISE SÜSTEEMI

Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki:
töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, millega on võimalik kontrollida täiendusõppe pakkujate ja nende tegevuste vastavust seadusele;
arendada välja täienduskoolitusasutuste kvaliteedimärgi kontseptsioon ning seda piloteerida.
Pikemalt saab lugeda EKKA kodulehelt

ekka.archimedes.ee Käesolevast sügisest asub EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi ning seda ka ellu viima. Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki: Töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, mil...

ekka.archimedes.ee

What are the implications of Euroacademy’s negative institutional accreditation decision for students and potential students? - EKKA

WHAT ARE THE IMPLICATIONS OF EUROACADEMY’S NEGATIVE INSTITUTIONAL ACCREDITATION DECISION FOR STUDENTS AND POTENTIAL STUDENTS?

ekka.archimedes.ee What is institutional accreditation? The aim of institutional accreditation is to evaluate the functioning and management of a higher education institution as a whole, the effectiveness and management of provision of studies as well as research and development activities and the institution’s serv...

Meist

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. Alates 2019. aastast hindab EKKA ka täienduskoolitusasutusi. Meie missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Tõnismägi 11
Tallinn
10119
Other Education in Tallinn (show all)
Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия Allegro Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия Allegro
Mere Pst 5
Tallinn, 10111

Вокально-хоровая студия “Allegro” основана 1 сентября 2006 года в Центре Русской Культуры города Таллинна. Руководитель – Светлана Заугарова.

Polygoni Teatrikool Polygoni Teatrikool
Pikk 20
Tallinn, 10133

Polygoni Teatrikooli ōppes lisanduvad teatrikunsti ōpetusele enesearendamise oskused.

TTK Rõiva ja tekstiili instituut TTK Rõiva ja tekstiili instituut
Pärnu Mnt 62
Tallinn, 10135

Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva ja tekstiili instituudi leht

ASSE Eesti ASSE Eesti
Raua 23, Tallinn (Kesklinna Noortekeskus)
Tallinn

ASSE (American Scandinavian Student Exchange) on mittetulunduslik õpilasvahetuse organisatsioon, pakkudes välismaal õppimise võimalusi.

Laboratory of Wave Engineering Laboratory of Wave Engineering
Akadeemia Tee 21
Tallinn, 12618

The team focuses on complex and nonlinear phenomena in wave dynamics and coastal engineering, and the applications of mathematical methods in wave studies.

Motivatsiooni Koolitused OÜ Motivatsiooni Koolitused OÜ
Süda 10
Tallinn, 10118

Meeskonnakoolitus Seikluskoolitus Juhtimiskoolitus Suhtlemiskoolitus Loovuskoolitus Enesejuhtimine Arenguvestlus

TalTechi Väitlusklubi TalTechi Väitlusklubi
Tallinn, 19086

KSG vilistlased KSG vilistlased
Gonsiori 38
Tallinn, 10128

Soovime väga näha KSG vilistlasi aktiivselt osalemas koolielus, vilistlasüritustes ning jõu ja nõuga kaasa aitamas Kadrioru Saksa Gümnaasiumi arengule!

Swesteng Languages Swesteng Languages
16, Kristiina Street 29 Tallinn
Tallinn

Translation company

Центр раннего развития "Умница" Центр раннего развития "Умница"
Järveotsa Tee 23-39
Tallinn, 13520

Центр раннего развития "Умница" в Таллинне имеет три направления: раннее развитие «Умница», «Английский язык» и "Подготовка к школе".

Minu Raamat Minu Raamat
Tallinn

Minu Raamat | saad kogu teadmise, kuidas iseseisvalt raamat avaldada.

Rahaakadeemia Rahaakadeemia
Tatari 3
Tallinn

About   Privacy   Login C