Eesti Humanitaarinstituut

Endine Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut ja tema inimesed.

Elukool üliinimesele.

Mission: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut (EHI) on seadnud endale eesmärgiks juba asutamisest saadik pakkuda vaba mõtlemist soosivat ja võimalikult laiapõhjalist interdistsiplinaarset humanitaarharidust. Oluliseks on peetud ka seda, et nii õppejõud kui tudengid oleksid kursis ja suudaksid kiiresti kohaneda nii Eesti kui maailma hariduselus toimuvate muudatuste ja arengutega. EHI peab oma tähtsaimaks ülesandeks avatud intellektuaalse keskkonna loomist ja säilitamist. EHI ootab oma õppejõududelt ja üliõpilastelt nii kollegiaalset suhtumist kui ka valmidust iseseisvaks mõtlemiseks ja tööks. EHI on seisukohal, et haridust ei saa kellelegi valmis kujul kätte anda ning tema kui institutsiooni võimalused piirduvad õpetamist, uurimist ja õppimist soosiva keskkonna loomisega. *** Mission and vision in English: http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=3482

youtube.com

Õrn, armas, õrn

arvamus.postimees.ee

Rein Veidemann: Eesti humanitaaria loojang - Päevakomm - Arvamus.postimees.ee

http://arvamus.postimees.ee/3275571/rein-veidemann-eesti-humanitaaria-loojang#comments

arvamus.postimees.ee Tosin aastat tagasi, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professorina kirjutasin humanitaarõppe ahenemisest meie ainsas n-ö tiitelülikoolis. Eelarve meeletu puudujäägi tõttu seisis filosoofiateaduskond siis raamatupidamisliku pankroti äärel. Väikesi erialasid oli liiga palju, seega vajati ka rohkem õppe…

tlu.ee

Aasia uuringud / Tallinna Ülikool

Tunned huvi Aasia vastu? Tule õppima!

Aasia riikide roll maailmas on üha kasvamas ning Eesti ja Aasia majandus- ja kultuurisuhted tihenemas, mistõttu ootamegi õppima neid, kes oleksid valmis töötama ametites, mis eeldavad Aasia maade kultuuri ja keelte ning ühiskondade tundmist. Õppekava läbimine annab laialdased baasteadmised Lähis-Ida ja Aasia erinevate regioonide ajaloolistest traditsioonidest, klassikalisest kultuuripärandist, tänapäeva ühiskonnast ning kaasaja kultuurist.

http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/bakalaureuseope/Lahis-Ida-ja-Aasia-kultuurilugu

tlu.ee Aasia riikide roll maailmas on üha kasvamas ning Eesti ja Aasia majandus- ja kultuurisuhted tihenemas, mistõttu ootamegi õppima neid, kes oleksid valmis töötama ametites, mis eeldavad Aasia maade kultuuri ja keelte ning ühiskondade tundmist. Õppekava läbimine annab laialdased baasteadmised Lähis-Ida…

tlu.ee

Filosoofia / Tallinna Ülikool

Tule õppima filosoofiat!

Filosoofia õpetamine EHIs lähtub eeldusest, et filosoofiat on eelkõige vaja õppija isiksuse igakülgseks arenemiseks. Ülikoolis pakutav arenguvõimalus on seotud akadeemiliste teadmiste ja oskuste omandamisega. Bakalaureuseõpingute ajal saab selgeks oma sügavamate mõtete väljendamine,üks tähtsamaid filosoofilisi oskusi, kui ka eelarvamustevaba ja järjekindel mõtlemine. Õppekava järgi omandatakse kaasaegse akadeemilise filosoofilise diskursuse põhimõisted ja õpitakse tundma erinevate filosoofiliste distsipliinide – ontoloogia, epistemioloogia, eetika, esteetika, kultuuri- ja poliitilise filosoofia – alusseisukohti, õpitakse lugema ja kommenteerima filosoofilisi tekste ning kirjutatakse mõni selline tekst ise.. Suure osa õppimisest moodustavad filosoofiliste tekstide uurimisele pühendatud seminarid. Filosoofilise teadmise juurde kuulub Euroopa ja teiste kultuuride filosoofilise traditsiooni tundmine ja kaasaegsete filosoofiliste arutelude mõistmine.

http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/bakalaureuseope/Filosoofia

tlu.ee Ootame õppima inimesi, kes tahavad avastada küsimise ja vastamise lõputuid ruume ning tunnevad sisemist kutset otsida ise küsimustele vastuseid. Neid, kelle motiiviks pole niivõrd lõppeesmärk, vaid filosoofia kui eesmärk iseeneses.

tlu.ee

Kultuuriteadus / Tallinna Ülikool

Tule õppima kultuuriteadust!

Kultuuriteaduse õppekava järgi õppimine annab laialdased teadmised erinevatest kultuuriga tegelevatest teoreetilistest distsipliinidest, kultuuri terviklikest käsitlemisviisidest ja praegusaegse kultuurikriitika suundadest. Meie õppekava ühendab terviklikuks käsitluseks valdkonna, mis piirneb filosoofia, semiootika ja sotsioloogiaga ja toetub kultuurantropoloogia, psühhoanalüüsi, ideedeloo jt distsipliinide mõistetele ning meetoditele.

http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/bakalaureuseope/Kultuuriteadus

tlu.ee Õppima on oodatud inimesed, keda huvitavad meie ühiskonnas toimuvad arengud, tänapäevase kultuuriruumi ja üksikisiku analüüs ning vajadus kummutada lõplikke tõdesid, mida leiab nii ajaloost kui ka igapäevaelust.

[06/17/15]   Täna toimuvad EHI kõigi aegade viimased lõpuaktused. Magistrid saavad oma diplomid Terra maja aulas kell 14:00, seejärel kogunevad kõik Mare aatriumisse kell 16:00, kus toimub bakalaureuste aktus ning EHI selle aasta parimate õppejõudude õnnitlemine.

Lõpetajad 2015 — Eesti Humanitaarinstituut

Magistriõpe

Antropoloogia
Piibe Kolka — cm laude
Liis Tuulberg — cm laude
Madara Bunkše
Linda Marie Ormus

Filosoofia
Martin Raba — cm laude
Argo Buinevitš
Tatiana Stomakhina
Thomas Clifford Thompson

Kultuuriteooria
Teet Teinemaa — cm laude
Triinu Upkin

Linnakorraldus
Toomas Haidak — cm laude
Pia Kuusik
Gert-Kalvi Pent
Merlin Rehema
Ervin Trofimov
Liis Vahter

Aasia uuringud
Mirjam Puur — cm laude
Tatjana Fišel
Peeter-Paul Hallaste

Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika
Amel Kaabi
Kristiine Kikas

Bakalaureuseõpe

Antropoloogia
Kristiina Krutop — cm laude
Karmen Tornius — cm laude
Kristina Järvekülg
Marilyn Koitnurm
Maare Liiv

Filosoofia
Rita Niineste— cm laude
Karlo Funk

Kultuuriteadus
Merily Salura — cm laude
Aurelia Aasa
Kerli Ever
Mikk Viesturs Grins
Heldena Kabel
Kadi Kalberg
Merit Kibe
Kaia-Katrina Käär
Heli Otstavel
Joanna Pedaja
Merlin Porkma

Aasia uuringud
Liisi Tagel — cm laude
Liina Aja-Valuiskihh
Kati Busch
Tatjana Fišel
Kadri-Liis Hein
Nika Kalantar
Dana Karjatse
Katrina Kask
Geidi Kilp
Timo Kägo
Triin Laiverik
Martti Mere
Getter Moor
Jana Mõtsar
Mailiis Olli
Lisett Oras
Oliver Paadik
Alina Petrova
Tuuli Pruuli
Tiina Purru
Tea Püvi
Siiri Sukko
Kairi Suurekivi
Alo Säkk
Margareth Tamm
Christian-Philip Tammerik
Saskia Taskin
Greta Toots
Regina Šefer

tlu.ee

TLÜ veebipood

Tallinna Ülikooli kirjastuse väljaannetele ning ülikooli meenetele on loodud aadressil www.tlu.ee/pood e-pood, kus saab maksta pangaülekandega ja krediitkaardiga.
Ülikooli e-poes on TLÜ kirjastuse väljaannetel soodsaimad hinnad, raamatuid on võimalik tellida ka välismaale. Laos oleva kauba tarneaeg on kuni kolm päeva, valida võib kolme Omniva tarne vahel: pakiautomaat, kuller ja postkontor, samuti on saab kaubale ise järgi tulla. Raamatuid saab osta https://www.tlu.ee/pood/13-tlu-kirjastuse-raamatud.

tlu.ee Shop powered by PrestaShop

tlu.ee

Lõputööde kaitsmised 2015 / Eesti Humanitaarinstituut / Tallinna Ülikool

Juba homsest, 28. maist, algab EHI lõputööde kaitsmiste periood. Tule kuulama!

Ajakava on üleval EHI veebis:
http://www.tlu.ee/et/eesti-humanitaarinstituut/syndmused/Loputoode-kaitsmised-2015

tlu.ee Subversioon ja konformism Visual-kei subkultuuri sooesitustes ansamblite D ja exist†trace ning nende fänkondade näitel

[05/20/15]   Tere kõigile @ehi.ee meiliaadresside omanikele!

Pärast 19-aastast tegutsemist paneme 1. septembrist 2015 kinni ehi.ee mailiserveri.
Ajalukku läheb EHI ja ühtlasi ka @ehi.ee lõpuline e-mail.
Palun teatage siis enda meilisõpradele uus aadress -- kas tlu.ee lõpuline või mõni muu (gmail.com, hotmail.com jne)
TLÜ töötajate küsimusi tlu.ee e-maili osas lahendab Riina (hetkel siis veel aadressil [email protected]).

Kõike paremat,
Taniel Kirikal
**************************************************************************************************
Hello everyone with @ehi.ee addresses!

After 19 years of existence are we closing down the ehi.ee server on September 1st 2015

Please inform your e-mail partners about the change of your e-mail address.

Tallinn University staff should use @tlu.ee addresses.

Regards,
Taniel Kirikal

docs.google.com

EHI parimad õppejõud 2015/ EHI Best Teachers 2015

On aeg valida EHI parimad õppejõud! Anna oma hääl siin: http://goo.gl/forms/q9sH338J3u
It's time to choose EHI's Best Teachers! Vote here: http://goo.gl/forms/q9sH338J3u

docs.google.com Viimast korda saad hääletada EHI parima õppejõu poolt! Vaatame üle, kes on olnud selle õppeaasta kõige ilusamad, targemad ja osavamad. Ära unusta õppejõude, kes sind sügisel jalust rabasid või kevadel mõtlema panid! Vali oma kolm kõige-kõigemat ja lisa juurde ka kindlasti väike selgitus. See ei ole…

tlu.ee

Svetoslava Toncheva avalikud loengud Tallinna Ülikoolis 5. ja 6. mail 2015. / Eesti...

Juba täna! Tulge kuulama!

tlu.ee Tallinna Ülikoolis on kõrvuti Eesti pikima ajalooga õpetajakoolitus ning maailma uusim humanitaar- ja sotsiaalteaduslik mõte. Oleme läbi muutuste uuenenud ülikool, siia on kokku koondunud parim võimalik kooslus nii sisust, vormist kui ka õhustikust.

www.balkanethnology.org

5. ja 6. mail, algusega kell 16:00 peab inglisekeelse avaliku loengu Bulgaaria Teaduste Akadeemia etnoloog Dr. Svetoslava Toncheva

Dr. Svetoslava Toncheva kohta saab lähemalt lugeda siit:
http://www.balkanethnology.org/files/cv/Svetoslava.pdf

5. mai loeng toimub ruumis M-342 ning teemaks on:
The sherpa Buddhist festival Mani Rimdu in Tengboche, Nepal.

6. mai loeng toimub ruumis M-226 ning loengu teemaks on:
Unified Teaching of Zor Aleph.

balkanethnology.org

[04/28/15]   EHI kolleegiumi otsus 14. aprillist 2015:
Kuna EHI tegevuse lõpetamine kuulub vastavalt EHI põhikirjale TLÜ senati pädevusse, siis teeb EHI kolleegium ettepaneku TLÜ senatile otsustada EHI tegevuse jätkamine või lõpetamine Tallinna Ülikooli instituudina kõige mõistlikumal ja humanitaaria tulevikku kõige enam kindlustavamal moel.

27. aprillil kogunenud Senat otsustas lõpetada uutesse instituutidesse ühinevate akadeemiliste üksuste ja allüksuste tegevuse alates 31. augustist 2015 ning moodustada järgmised instituudid:
- Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
- digitehnoloogiate instituut
- haridusteaduste instituut
- humanitaarteaduste instituut
- loodus- ja terviseteaduste instituut
- ühiskonnateaduste instituut.
Instituutide uued direktorid, kes asuvad ametisse alates 1. septembrist, määrab rektor hiljemalt 5. maiks, ametikohtade koosseisud kinnitab hiljemalt 29. maiks.

MediaINFO

EHI tõenäoliselt viimane uudis: TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi doktorant Alari Allik kaitseb oma doktoritööd "Multiple Selves of Chōmei / Ren’in / Minade paljusus Chōmei / Ren’ini teostes“ 22. mail 2015. aastal algusega kell 12. Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis M-225, Uus-Sadama tn 5.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Rein Raud ja Londoni Ülikooli professor Rajyashree Pandey.

Oponendid on Tallinna Ülikooli dotsent Eneken Laanes ja Tsuda Kolledži (Jaapan) professor Saeko Kimura.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ e-teadusraamatukogu keskkonnas ETERA - http://www.etera.ee/zoom/1910/view?page=2&p=separate&view=0,0,2067,1781.

etera.ee

tlu.ee

EFAK2015 / Eesti Humanitaarinstituut / Tallinna Ülikool

Filosoofia aastakonverentsi ajakava on nüüd üleval: http://www.tlu.ee/et/eesti-humanitaarinstituut/erialad/filosoofia/uudised/EFAK2015

tlu.ee Tallinna Ülikoolis on kõrvuti Eesti pikima ajalooga õpetajakoolitus ning maailma uusim humanitaar- ja sotsiaalteaduslik mõte. Oleme läbi muutuste uuenenud ülikool, siia on kokku koondunud parim võimalik kooslus nii sisust, vormist kui ka õhustikust.

arvamus.postimees.ee

Märt Väljataga: kriitika – mis seal arutada on? - Arvamus

Loeme, arutame ja õnnitleme tänast juubilari! http://arvamus.postimees.ee/3139037/mart-valjataga-kriitika-mis-seal-arutada-on

arvamus.postimees.ee Raamatute arvustamine on hädavajalik ja rutiinne kultuuritöö, selles pole midagi salapärast ega loomingulistki, kirjutab Märt Väljataga värskes Sirbis.

kultuur.err.ee

Mihhail Lotman räägib "Vasaras" utoopiast ja revolutsioonist

kultuur.err.ee Mihhail Lotman räägib "Vasaras" utoopiast ja revolutsioonist Mihhail Lotman (Foto: Postimees/Scanpix) Täna 15:38 Rubriik: Arvamus Seekordses Vikerraadio "Vasaras" ollakse inspireeritud Arbo Tammiksaare ja Jaak Kilmi dokumentaalfilmist "Kristus elab Siberis". Saatejuhid Peeter Helme, Mihkel Kunnus ja…

auke.ee

Taiwani ja Hiina “kolm ei’d”: üle-väina suhete dünaamika enne Taiwani presidendivalimisi 2016 —...

Taiwani presidendi Ma Yingjiu valitsemise ajal on Hiina-Taiwani omavahelistes suhetes toimunud soojenemine. Selle üle miks see on võimalikuks osutunud ja mis saab edasi arutleb AUKE blogis EHI Hiina uuringute lektor Katja Koort!
Põnevat lugemist!

auke.ee 2008. aastal, kui Taiwani presidendiks valiti 57% häälteenamusega ühe hiina poliitikat toetava Guomindangi (GMD) ehk Rahvuspartei esindaja Ma Yingjiu (Ma Ying-jeou), oli Hiina Rahvavabariigi ja Taiwani suhetes märgata järsku paranemist. Tegelikult võib öelda, et tegemist oli lausa murrangulise pöörd…

kultuur.err.ee

Märt Väljataga ja Marek Tamme vestlus: Teekond Kirjasõna Vabariigis

http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/4f1d69c6-6c92-40ac-8593-3ba0ce91e874

kultuur.err.ee Märt Väljataga ja Marek Tamme vestlus: Teekond Kirjasõna Vabariigis Märt Väljataga (Foto: PM/Scanpix) Täna 14:08 Rubriik: Kirjandus Artikkel Loomingu märtsinumbrist. MAREK TAMM: Mäletan, et kui lugesin paarikümne aasta eest ajakirjas „Akadeemia” su tõlgitud Richard Rorty artiklit „Pragmatism ja filo…

Tallinna Ülikooli Kirjastus

sirp.ee

Reformid, väärtused ja hirmud ülikoolis

Kuidas EHIst saab TÜHI

sirp.ee Eelmise aasta suvel arutati meedias Tartu ülikooli struktuurireformi valupunkte ja kitsaskohti, reformi sisulist põhjendatust ja teostamist.1 2015. aasta jaa

Uuele ühisinstituudile nime valimine - Naming the new institute

Hääleta nüüd!

Vote now!

docs.google.com Järgmisest sügisest liituvad Tallinna Ülikooli struktuurireformi tulemusel järgmised instituudid: Eesti Humanitaarinstituut, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Katariina Kolledž ning Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut. Tulevasele suurele instituudi…

vimeo.com

inimkond 11.03.2015

Inimkond: Current Issues in Anthropology and Beyond - new video online, of Mari Korpela's seminar on Lifestyle Migrant Children

This is "inimkond 11.03.2015" by Tallinna Ülikool on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

tlu.ee

Erasmusega praktikale / Tallinna Ülikool

Soovitan! Sobib ka näiteks antropoloogidele välitöö tegemiseks. Kultuuriteadlased on leidnud põnevaid praktikakohti Euroopa kultuuriajakirjades, filmiloojate või kunstinäituste korraldajate juures. Tasub proovida.

tlu.ee ERASMUS+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mille üks eesmärk on võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumist riikide ja ülikoolide vahel.

auke.ee

Kellele on birmalastel loota? — Aasia Uuringute Keskus

EHI nooremteadur Triinu Ossinovski küsib AUKE blogis Birma parlamendi teise üldvalimise eelõhtul kellele on birmalastel õigupoolest loota ja arutleb Birma praeguse poliitilise situatsiooni ja kodanikuühiskonna rolli üle riigi arengus.
Mõnusat lugemist!
http://auke.ee/blog/kellele-on-birmalastel-loota/

auke.ee Täna, mil Birma valmistub teisteks parlamendi üldvalimisteks, millest loodetakse esimesi vabasid ja ausaid valimisi, on paslik küsida, kellele on birmalastel loota reaalsete elujärge parandavate reformide ellukutsumisel. Kui veel kümme aastat tagasi oleks seda küsitud, poleks head vastust leidunud.…

kultuur.err.ee

Tallinna Ülikooli kirjanduspreemia võitsid Jan Kaus ja Alari Allik

Õnne!

kultuur.err.ee Tallinna Ülikooli kirjanduspreemia võitsid Jan Kaus ja Alari Allik Jan Kaus (Foto: ERR) Täna 10:37 Rubriik: Kirjandus Tallinna Ülikooli kirjanduspreemia algupärase teose eest aastal 2014 pälvis Jan Kaus romaaniga "Ma olen elus". Tõlkekategoorias eelistas žürii Alari Alliku klassikalisest jaapani kee…

auke.ee

Mondo Maailmahariduskeskuses räägitakse Birma kodanikuühiskonnast ja poliitilistest...

Mondo Maailmahariduskeskuses räägitakse 11.03 kell 17.00 Birma kodanikuühiskonna arengutest ja poliitilistest protsessidest. Vestlevad Eesti Humanitaarinstituudi doktorant Triinu Ossinovski ja Mondo vabatahtlikud Birmas Kairi Käsper ja Kristina Mänd.

auke.ee Mis toimub Birmas ja millist asja ajab seal Mondo? 2015. on Birma jaoks tähtis aasta: sügisel toimuvad parlamendivalimised, millest selgub hetkel võimul olevate poliitikute tegelikud kavatsused ning soov või soovimatus riiki demokraatlikult valitseda. Kodanikuühiskond kasvab ja tugevneb, aga juba on…

tlu.ee

Tallinn University's Webinar / Tallinn University

Webinar on the programmes of Anthropology and Comparative Literature and Cultural Semiotics - today at 15! http://www.tlu.ee/webinars

tlu.ee Tallinn University and Study in Estonia invite everyone to participate in their webinar!

auke.ee

Rahvusvaheline konverents ‘Afganistan 35– riik mineviku ja tuleviku teelahkmel’ Tartu Ülikoolis...

Homme 26.02 algusega kell 10.00 võetakse Tartu Ülikooli raamatukogus luubi alla 35-aastase sõjaajalooga Afganistan. Rahvusvaheline konverents "Afganistan 35– riik mineviku ja tuleviku teelahkmel" toob kokku eri valdkonna eksperte, kes heidavad pilgu nii Afganistani minevikku kui ka tulevikku ja uurivad, mis ootab Afganistani järgnevatel aastatel ees.
Kõik parasjagu Tartus viibijad on oodatud kuulama!

auke.ee Konverents ‘Afganistan 35 – riik mineviku ja tuleviku teelahkmel’ algab 26. 02 kell 10.00 tervitussõnadega professor Riho Altnurmelt, Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaanilt ja Elo Süllalt, MTÜ Eesti Lähis-Ida ja islamiuuringute keskusest. Tervitussõnadele järgneb sissejuhatav ettekanne vanemteadur…

kultuur.err.ee

Selgusid Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna nominendid

http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/b5760d30-089e-4422-b875-67456efa20a0

kultuur.err.ee Selgusid Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna nominendid Jan Kaus (Foto: ERR) Täna 09:46 Rubriik: Kirjandus Tallinna Ülikooli 2014. aasta kirjanduspreemiale esitati kandidaate kolmes kategoorias. Tallinna Ülikooli 2014. aasta kirjanduspreemia nominendid: Algupärane ilukirjandusteos:* Kristjan Haljak "…

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120

General information

1. septembril 2015 muutus Eesti Humanitaarinstituut (EHI) Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudiks (TÜHI). EHI asutati Eesti esimese eraülikoolina. Tema ametlik asutamiskoosolek peeti pärast pooleaastast akadeemilist ja juriidilist ettevalmistustööd 12. novembril 1988. EHI asutas rühm Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelasi selleks, et pakkuda alternatiivi tollal veel rangelt ideologiseeritud humanitaaralasele kõrgharidusele, luua väljund Tallinnas tegutsevatele humanitaarteadlastele ning tuua Eesti kõrgharidusse vaba maailma akadeemilist kultuuri. EHI esimesse kolleegiumi kuulusid Küllo Arjakas,Toomas Haug, Lembit Peterson, Ülar Ploom, Rein Raud, Paul-Eerik Rummo ja Mart Susi. Instituudi rajamisest võttis osa ka Einar Laigna, kes hiljem kolleegiumist lahkus. Pärast ettevalmistustööd võeti 1989. kevadel vastu esimesed üliõpilased, kes alustasid sama aasta sügisest statsionaarset õppetööd. Alates 1996. aastast kuni 2003. aasta augustini asus EHI Salme Kultuurikeskuse majas Salme 12. Aastatel 2003-2005 asus EHI aadressil Narva mnt 29, TLÜ uue õppehoone valmimisel koliti Mare hoone ruumidesse. Esimesena Eestis võttis EHI kasutusele aine- ja punktisüsteemi, lektüürieksamid ja keeletestid sisseastujaile, samuti keelte tasemeeksamid, mis vastavad Lääne-Euroopa keeletasemetele, ning tõestas praktikas nende efektiivsust. Praeguseks on enamus neist normidest ka teiste ülikoolide poolt kasutusele võetud. Esialgsest jaotusest kolmeks teaduskonnaks (filoloogia, ajalugu, filosoofia) loobuti suhteliselt kiiresti, kuna see ei osutunud nii väikese ülikooli juures efektiivseks.
Other Education in Tallinn (show all)
Aru Vector Trainings Aru Vector Trainings
Aru 21-8
Tallinn, 10318

Aru Vector Trainings – тренинги мастерства влияния на аудиторию через публичные выступления.

Pelgulinna kunst Pelgulinna kunst
Mulla 7
Tallinn

Pelgulinna Gümnaasiumi kunstisuuna tegevuse ülevaade

ArtMaailm Tallinna kunstistuudio ArtMaailm Tallinna kunstistuudio
Gonsiori 44
Tallinn, 10152

Действующая страница школы по адресу https://www.facebook.com/artmaailm.ee

Real Estate agency & Consulting company Real Estate agency & Consulting company
Tallinn, 10613

Identifying and monitoring investment opportunities in France and Monaco

Eesti Üliõpilaskondade Liit Eesti Üliõpilaskondade Liit
Pärnu Mnt 102-21 (III Korrus)
Tallinn, 11312

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

Origon Autokool Origon Autokool
Mustamäe Tee 4-212 (Eesti Talleksi Maja)
Tallinn, 10621

Ära kõhkle, vaid vii oma unistus ellu!

Tagasi Kooli Tagasi Kooli
Telliskivi 60a (A3 III Korrus)
Tallinn, 10412

100 ideed 100 ideed
Tallinn

Korraldame seminare ja konverentse, kus osalejad saavad vähemalt 100 ideed ühe päeva jooksul. www.100ideed.ee

Eesti Meditatsiooni Kool ja Tao Keskus Eesti Meditatsiooni Kool ja Tao Keskus
Rotermanni 2
Tallinn, 10111

Too valgus pimedusse ja pimedus kaob. Valgus=teadlikuks saamine. Pimedus on hirmu, rahutuse, ärevuse kodu; valgus on elurõõmu, julguse, enesekindluse kodu.

Võlutõru Võlutõru
Erika Tn 7a
Tallinn, 10416

VÕLUTÕRU LASTEHOID pakub hubast kasvukeskkonda, mis põhineb waldorfpedagoogikal. Hoiame lapsepõlvemaagiat ja toetame võlutõrude kasvamist.

Europe Tourism Europe Tourism
Narva Mnt 10, 10124
Tallinn, 15199