Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies

Eesti demograafia keskus
https://www.tlu.ee/yti/teadus/eesti-demograafia-keskus;

http://www.popest.ee/;

Blogi http://demograafia30.weebly.com/

Instituut keskendub kolme põhitegevuse arendamisele:
1) Eesti rahvastikuarengu alusuuringud ning Eesti demograafilise asendi analüütilinele seire Baltoskandia ja Euroopa kontekstis.
2) Rahvastikuteaduse andmealuse arendamine koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega. Eesmärgistatud on ajas ja ruumis ning rahvusvaheliselt võrreldavate andmestike olemasolu, nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.
3) Instituudi järjepidevuse kindlustamine kraadiõppe (Demograafia doktoriõppekava) ja noorteadlaste kaasamise kaudu teadusprojektidesse. Rahvastikuteaduslike põhiteadmiste levik tagatakse baaskursuste süsteemi kaudu Eesti ülikoolides. The Institute’s current research programme is focused on the demographic development during the period of societal transformation in Estonia since 1990, in the context of longer trends. The research projects and analyses encompass a wide range of topics, including fertility behaviour and intentions, partnership formation, intergenerational relations and the ageing of the population, mortality and health, demographic patterns among the population of foreign origin, and other issues. The research programme places the demographic development of the Estonian population in a comparative perspective, in the Baltic and European context. The Institute has invested considerable effort in the development of research databases: from 2005 to 2010, its major activities have included implementation of the Estonian GGS/FFSII survey, the computerisation of individual records of the archival population censuses (1959) and of a series of historical income surveys (1958-1984).

Operating as usual

01/04/2021

Äsja avaldati vanemaealiste sotsiaalset tõrjutust käsitlev raamat "Social Exclusion in Later Life". Selles on demograafia doktorant Merle Sumil-Laanemaa koos kaasautoritega analüüsinud vanemaealiste majandusliku tõrjutusega seotud sotsiaaldemograafilisi tegureid erinevates riikides SHARE andmete põhjal.

Nad leiavad, et Ida-Euroopas (sh Eestis) on naiste majanduslik tõrjutus kõrgem kui meestel. Vanusega väheneb tõrjutuse risk vaid Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides. Samas on suurema pere omamisega seotud ebasoodsad mõjud sarnased kõigis piirkondades.

Loe lähemalt vabalt kättesaadavast artiklist: https://bit.ly/3uh4PHA

Ülejäänud raamatut saab sirvida siin:
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51406-8

vabatahtlikud.ee 30/03/2021

Vabatahtliku seltsilise käsiraamat | Vabatahtlike värav

📖Eesti Külaliikumine Kodukant esitles täna "Vabatahtliku seltsilise käsiraamatut", mille autorid on Tiina Tambaum, Anu Viltrop ja Eha Paas. Käsiraamatus on peatükid ka telefoniseltsi kohta, mis on kirjutatud talvel läbi viidud arendusuuringu esimeste tulemuste alusel. Raamat on saadaval paberil ja veebis: https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtliku-seltsilise-kasiraamat/

vabatahtlikud.ee Käsiraamatus avatakse vabatahtliku seltsilise rolli eaka ning erivajadusega täisealise inimese toetamiseks. Lisaks aluspõhimõtetele leiab käsiraamatust praktilisi näiteid ja mitmesuguseid mõtlemisharj

tlu.ee 24/03/2021

Merike Sisask valiti inimarengu aruande peatoimetajaks

tlu.ee Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis vaimse tervise ja heaolu teemalise Eesti inimarengu aruande (EIA) peatoimetajaks Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professori ning Eesti demograafia keskuse vanemteaduri Merike Sisaski.

tlu.ee 17/03/2021

Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursi tulemused

Meil on hea meel, et juba teist aastat järjest määrati Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni konkursil humanitaarteaduse-alase artikli kategoorias auhind Kersti Lustile artikli eest "How permanent were farms in the manorial system? Changes of farm occupancy in the nineteenth-century Russian Baltic Provinces of Estland and Livland. Continuity and Change" (2020)! Palju õnne!

Artikkel avaldati ajakirjas A journal of social structure, law and demography in past societies. Artiklis uuritakse, kui püsiv oli taluvaldus Eesti- ja Liivimaal talurahva emantsipatsiooni ja kapitalistlike suhete tekke perioodil (1841–1889). Uuritav probleem haakub rahvusvahelises (ajaloo)teaduses enam kui sada aastat väldanud debatiga küsimuse üle, kui tugev oli mõisa võim talurahva üle mõisamajanduslikus süsteemis ja eriti Kesk- ja Ida-Euroopas (Elbest idas).
https://www.tlu.ee/uudised/tallinna-ulikooli-silmapaistvaima-publikatsiooni-opiku-ja-loomingulise-projekti-konkursi-0

tlu.ee Konkurssi korraldatakse igal aastal ning sellega püütakse Tallinna Ülikooli töötajaid motiveerida kõrgetasemeliseks uurimus- ja loometööks ning stimuleerida neid tutvustama oma erialaseid saavutusi.

demograafia30.weebly.com 10/03/2021

Blog_30

Selle aasta alguses jõudis lõpule ajaloodemograafia uurimisprojekt. Käesolevas postituses tutvustavad Martin Klesment ja Kersti Lust projekti tulemusi Eesti maarahvastiku suremustrendi ja oodatava eluea muutuse kohta 19. sajandi Holstres.

Projekti käigus uuriti sealseid suremuserisusi vanuse- ja sotsiaalsete gruppide lõikes ning ka selle varieeruvust mõisate vahel.

https://demograafia30.weebly.com/blog_30.html

demograafia30.weebly.com Martin Klesment & Kersti Lust 9.03.2021 Läinud aasta (2020) lõppemisega sai otsa ka üks teadusprojekt, mille tulemused on peamiselt leidnud tee rahvusvahelistesse erialaajakirjadesse. Kuna...

demograafia30.weebly.com 04/03/2021

Blog_29

2021. aasta alguses jõustusid seadusemuudatused, mille eesmärk on anda inimestele paindlikkust pensionile jäämise vanuse ning osaliselt töötamise ja pensionisaamise kombineerimisel. Lauri Leppik toob demograafia blogipostituses välja uue süsteemi põhilised jooned, tutvustab nende elluviimise põhjuseid ning spekuleerib inimeste käitumise muutuse osas uue süsteemi tingimustes. https://demograafia30.weebly.com/blog_29.html

demograafia30.weebly.com Lauri Leppik 3.03.2021 Sellest aastast on riiklikus pensionisüsteemis uue nime ja sisuga võimalus – paindlik vanaduspension. Paindlikkusel on siin kaks tahku. Esiteks võimalus valida pensionile...

23/02/2021

Kersti Kaljulaid

Eesti demograafia keskus on väga uhke - sel aastal antud Vabariigi Presidendi teenetemärkidest lausa kaks tulid meie keskuse töötajatele!

Valgetähe IV klassi teenetemärgi said professorid Luule Sakkeus ja Merike Sisask. Luule Sakkeus on Eesti demograafia üks alusepanijaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ning EDK pikaaegne juht. Merike Sisask on sotsiaaltervishoiu ja vaimse tervise arendaja. Palju õnne!🥳

Annan Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 152 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks.
Teenetemärkidega tunnustan Eesti inimesi ja meie toetajaid välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.
https://www.president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/16444-riigi-teenetemaerkidega-tunnustatakse-152-inimest/index.html

22/02/2021

YouthLife project

YouthLife project team webinar series will be launched next Monday 22.02.2021 when Leen Rahnu from TLU together with her colleague Marika Jalovaara from University of Turku will present their paper “Recent fertility decline and partnership dynamics in Finland: a cohort approach”. https://www.tlu.ee/en/yti/events/iet-open-seminar-recent-fertility-decline-and-partnership-dynamics-finland-cohort

15/02/2021

Kutsume Sind arenguprogrammi "Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" uutesse moodulitesse! Uued moodulid algavad märtsist - rohkem infot ja registreerumine: https://www.tlu.ee/arenguprogramm

tlu.ee 11/02/2021

ÜTI professor Merike Sisask on esitatud 2021.a teaduse aastapreemiale

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest saab selle aasta teaduspreemia sotsiaalteaduste alal TLÜ sotsiaaltervishoiu professor ja EDK vanemteadur Merike Sisask - palju õnne!

Preemia antakse talle tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid” eest. Vaimse tervise uurimisel näitab ta, et seda mõjutab terve plejaad tegureid nagu piisava pikkusega uni, suitsetamine või koolikiusamine. Kesksel kohal on suitsiidile viivate tegurite analüüs ja nende laastava mõju vähendamise võimalused, fookusega meedia ja interneti osal enesetapumõtete tekkimises ja ärahoidmises.

tlu.ee Riigi teaduspreemiate komisjon kinnitas ettepanekud 2021. aasta teaduspreemiate määramiseks. Ühiskonnateaduste instituudist on esitatud sotsiaalteaduse teaduspreemiale professor Merike Sisask.

05/02/2021

TLÜ ühiskonnateaduste instituut

Jaanuaris viis Eesti demograafia keskus koostöös läbi küsitluse nende inimeste seas, kes tegelevad Eestis vanemas keskeas ja vanemas eas inimeste arendamise ja sotsiaalse kaasamisega.

Tegemist on esimese laiaulatusliku üleriigilise uuringuga, kus küsitletakse tervena ja aktiivsena vananemise valdkonna võimalikult kõiki tegijaid. Olukorras, kus polnud võimalik täpselt määratleda, kellele ankeet saata, rakendati kindlat taktikat.

03/02/2021

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe uuringu meeskond otsib teadustöötajat! See on hea võimalus saada kogemusi vananemisega seotud suuremahulise andmebaasiga ja kirjandusega töötamisel. Tähtaeg kandideerimiseks on 19.veebruar:

Job opportunity! https://bit.ly/3j77SOx

leht.postimees.ee 01/02/2021

Raul Eamets, Allan Puur: rahvaloenduse usaldusväärsus on kaheldav

Ehkki registritpõhine loendus on õige arengusuund, siis praeguste registrite seisu arvestades annab Eestile parima rahvaloenduse registrite ja inimeste vastuste kombineerimine, kirjutavad Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets ja Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur. Selline meetod annaks täpsema ülevaate tegeliku elukoha kohta - see on oluline, sest erinevalt registripõhiste rahvaloenduste eeskujuriikidest ei ela Eestis suur osa inimesi oma registreeritud aadressil (elukohaandmetel põhinevad omakorda ülejäänud perekondi ja leibkondi puudutavad hinnangud). Samuti annaks see meetod võimaluse ajakohastada mitmete muude tunnuste kohta olevat teavet, nt (välismaal omandatud) haridustaset.

leht.postimees.ee Parima rahvaloenduse annab Eestile registrite ja inimeste vastuste kombineerimine, kirjutavad Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets ja Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur.

tlu.ee 20/01/2021

ÜTI professor Merike Sisask on esitatud 2021.a teaduse aastapreemiale

tlu.ee Riigi teaduspreemiate komisjon kinnitas ettepanekud 2021. aasta teaduspreemiate määramiseks. Ühiskonnateaduste instituudist on esitatud sotsiaalteaduse teaduspreemiale professor Merike Sisask.

demograafia30.weebly.com 19/01/2021

Blog_21

⚠️ Seoses rahvaloenduse lähenemisega sel aastal peab valitsus otsustama, millisel meetodil täpsemalt rahvaloendus läbi viiakse - kas laiendada valikuuringuga kogutavate lisaküsimuste küsimist kogu rahvastikule või mitte. Rahvusvaheliste nõuete järgi on rahvaloendus kõikne ehk teavet kogutakse kõigi inimeste ja rahvastikurühmade kohta. Sellist teavet, eriti nt enesehinnangulise info puhul, ei asenda ka tõenäosus-põhised hinnangud-arvutused.

Detailsemalt oleme registripõhise rahvaloenduse probleemkohtadest kirjutanud juba varem - loe lähemalt blogipostitusest: https://demograafia30.weebly.com/blog_21.html

demograafia30.weebly.com 17.12.2019 Statistikaamet (SA) avaldas detsembrikuu alguses teise prooviloenduse tulemused, mille põhjal hindas, et registripõhiselt kogutavatele rahvaloenduse kohustuslikele tunnustele võib...

tlu.ee 14/01/2021

Eesti Teadusagentuuri toetusega asuvad oma uuringuteemasid lahendama 5 TLÜ projekti

Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuse sai teiste seas ka Hannaliis Jaadla projekt „Demograafiline nüüdisajastumine Eestis: pikaajaliste muutuste uus käsitlus“. Palju õnne!
Projekti eesmärk on käsitleda sündimuse, suremuse ja abiellumuse pikaajaliste muutuste mustreid ja neid kujundanud tegureid, sh poliitilisi, majanduslikke, meditsiinilisi ning sotsiaalhoolekandega seotud muutusi. Projekt tugineb olemasolevatele ja osaliselt uutele, projekti käigus loodavatele isikupõhistele longituudsetele andmetele ja ajaloodemograafia kaasaegsetele metodoloogilistele lähenemistele.

tlu.ee Sel aastal asuvad teadlased 92 Eesti Teadusagentuuri (ETAg) rahastatud uue uurimisprojekti raames otsima vastuseid küsimustele taas väga erinevatel teemadel galaktikatest geenideni.

ls.tlu.ee 13/01/2021

Küsitlus seenioritöö spetsialistidele

Palun jagage spetsialistidele, kes pakuvad Eestis vanemaealistele õppe- ja enesearenduslikke tegevusi ja/või kaasavad neid kogukonna tegevustesse. Palume seenioritöö spetsialistidel, sõltumata sellest, kas nad teevad seda palgatöö osana või vabatahtlikult, pikaajaliselt või lühiajaliselt, vastata küsitlusele: https://ls.tlu.ee/stable/test/index.php/662151?lang=et
Küsitlus on anonüümne ja võtab aega umbes 30 minutit. Ankeet sulgub jaanuari lõpus.

Küsitluse alusel koostame ülevaate vanemaealistega tegelevate inimeste kogemustest ja teadmistest. Uuringu lõppeesmärk on anda soovitused, kuidas edasi arendada professionaalset seenioritööd Eestis.

Uuring on osa Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektist “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“, mida juhib MTÜ Kuldne Liiga.

Huvitavat koostööd soovides
Tiina Tambaum
MTÜ 65b
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur

ls.tlu.ee Toggle navigation Lae lõpetamata küsimustik 0% Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters. Küsitlus seenioritöö spetsialistidele MTÜ 65b ja Tallinna Ülikooli ...

epl.delfi.ee 12/01/2021

Pensioni must maagia: kuidas ennustada oma surmaaega?

🧮Tänane Eesti Päevaleht kajastab pensionisamba väljamaksete arvestamist. Lauri Leppik kommenteerib, kuidas teise pensionisamba väljamaksete valikul hinnata elada jäävaid aastaid. https://epl.delfi.ee/artikkel/92224223/pensioni-must-maagia-kuidas-ennustada-oma-surmaaega

👉 Samal teemal saab põhjalikumalt lugeda Lauri Leppiku blogipostitusest demograafiablogis https://demograafia30.weebly.com/blog_28.html

epl.delfi.ee Kes paneb surmaaja ennustamisega mööda, jääb uue pensionsüsteemiga kannatajaks.

11/01/2021

Eesti Päevaleht

Tänane Eesti Päevaleht vaatleb kümme aastat tagasi riigi seatud eesmärkide täitumist, tuues välja, et kuut eesmärki pole saavutatud. Muuhulgas on hoopis kasvanud suhteline vaesus. Luule Sakkeus selgitas, et 2010.aastal kui algtase seati, oli tööpuudus suur. Seetõttu suurenes majanduskeskkonna paranedes ka hüvitisi saavate ja töösissetulekut saavate inimeste rühmade vahe. Vaesusemäära võib vähendada kui riik indekseeriks erinevad toetused.

Samuti on probleemkohaks noorte (15-24-aastaste) töötus, mille osakaal on jäänud tööealisest elanikkonnast kahe korra kõrgemaks. Siin võib olla tegu ka arvestusveaga, sest paljud noored õpivad välismaal ja selle kohta pole Eestis teavet. Samas võib üheks noorte lahkumise põhjuseks olla ka Eesti majanduse madal innovatiivsus, mille tõttu noored ei leia enda teadmistele vastavaid töökohti.

Kümme aastat on küll pikk aeg, kuid sihid on võrdlemisi universaalsed ning peaksid olema täidetud.

demograafia30.weebly.com 07/01/2021

Blog_27

Koroonapandeemia on tõstatanud küsimuse liigsuremuse kohta. Selle olemasolu ja ulatuse hindamiseks vaatleb Mark Gortfelder uues blogipostituses eelmise aasta suremuse andmeid vanuserühmade lõikes võrrelduna 2015-2019.aastate suremusega Eestis ja teistes riikides. Väikeste riikide nagu Eesti puhul on küll surmaandmete volatiilsus suurem, kuid liigsuremust siin eelmisel aastal pigem ei olnud. Kahte või enamat liigsuremuse faasi kogesid 2020.aastal nt USA, Belgia, Inglismaa.
https://demograafia30.weebly.com/blog_27.html

demograafia30.weebly.com Mark Gortfelder 31.12.2020 Aasta viimasel päeval on sobilik vaadata pandeemia mõju suremusele. 1. juulil avaldatud postituses vaadati pandeemia suremusmõju esimesel poolaastal. Selle postitusega...

[01/05/21]   Head uut aastat - palju ilusaid aastaid!

Eelmise aasta lõpus avaldas Võrdsete võimaluste voliniku kantselei raamatu, mis tutvustab vananemise ja vanusega seotud kogemusi. Käsitletakse vanusega seostuvaid stereotüüpe, tutvustatakse õigusi, mis vanusest tulenevalt võivad muutuda ning võimalusi, kelle poole pöörduda, et oma õiguste eest seista.

Raamat on kättesaadav lehelt: volinik.ee/vanus
Selle koostamisse panustasid Eesti demograafia keskusest Tiina Tambaum, Luule Sakkeus ja Liili Abuladze.

23/12/2020

Rahulikke pühi ja teadusvalget uut aastat! ✨

22/12/2020

SHARE uuringu rahvusvaheline meeskond reageeris 2020. aasta kevadel operatiivselt muutunud oludele ja viis juunis-juulis põhivalimile läbi telefoniküsitluse Covid teemal. Enneolematult kiirelt on kogutud andmed tehtud ka uurijatele kättesaadavaks.

Covid-teemaline küsimustik käsitles teemasid nagu enesehinnanguline tervis, kaitsevahendite kasutamine, meeleolumuutused ja depressioon, Covid-19 põdemine ja testimine, muude haiguste ravi edasilükkamine ning rahulolu raviteenusega, muutused tööelus, muutused rahalises seisus, muutused sotsiaalvõrgustikuga suhtlemises jmt. Covid küsitluse andmed on nüüdsest uurimistööde tegijatele kättesaadavad. Rohkem infot leiab alloleval lehel:

Early release of the SHARE COVID-19 data! Release 0.0.1 beta of SHARE Wave 8 COVID-19 data is an early data version of the SHARE COVID-19 survey. The data were collected on topics related to COVID-19 for a large sub-sample of SHARE panel respondents. More here: https://bit.ly/2WkHExo

18/12/2020

www.etag.ee

Täna selgusid 2020.aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused. Meil on hea meel, et Mark Gortfelder pälvis sotsiaalteaduste valdkonna doktoritööde kategoorias 3. preemia oma doktoritöö „Sündimuse nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste individuaalandmete analüüs” eest!https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/12/Nimekiri-preemiasaajatest-kodukale.pdf

etag.ee

vikerraadio.err.ee 16/12/2020

Luule Sakkeus. Noored täiskasvanud Eestis lahkuvad kodust varem kui mujal | Vikerraadio | ERR

Luule Sakkeus rääkis täna hommikul Vikerraadios noorte täiskasvanuks saamisest ja kodust välja kolimisest. Eesti sarnaneb neis arengutes pigem Põhjamaadega, kus valikuvõimalused ühiskonnaelus osaleda ja näiteks tööd leida võimaldavad noortel täiskasvanutel iseseisvuda varem kui nt Lõuna-Euroopa riikides.

vikerraadio.err.ee Kas täiskasvanuks saavad Eesti noored ei jõua ära oodata, et pääseks juba omaette elama või on olukord risti vastupidine? Vanematega koos elamise teemat avab kell 7.35 rahvastikuteadlane Luule Sakkeus. Saatejuhid on Romi Hasa ja Sten Teppan. Toimetaja on Anu Merila.

27/11/2020

Prof Michel Plenary (Belgium)

Prof. Michel Poulain is the 2020 Gary Andrews International Fellow of the Australian Association of Gerontology (AAG)! Check out an interview with him at the 53rd AAG Conference - A Climate of Change in Ageing here: https://vimeo.com/483276851

Professor Michel Poulain, AAG 2020 Gary Andrews International Fellow in conversation with Keryn Curtis at the 53rd AAG Conference - A Climate of Change in Ageing

Location

Category

Telephone

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120
Other Education in Tallinn (show all)
Koolibri koolileht Koolibri koolileht
Hiiu 38
Tallinn, 11620

Õpetajatele mõeldud lehekülg.

MSH CREW MSH CREW
Pärnu Mnt 141
Tallinn, 11314

Safety Security Consulting

Lochen Jangchup Tsemo keskuse Eesti õpperühm Lochen Jangchup Tsemo keskuse Eesti õpperühm
Tallinn

Lochen Jangchup Tsemo Eesti Budistlik õpperühm

ViaFreedom Montessori center ViaFreedom Montessori center
Kiisa 8b
Tallinn, 11313

Family center with Montessori class (0-3y.). Perekeskus Montessori rühmaga (0-3a.). Семейный центр с Монтессори классом (0-3г.).

Harmoonia Päevad Harmoonia Päevad
Põhja Puiestee 27a
Tallinn, 10415

Persona Grata Persona Grata
Punane 6-311
Tallinn, 13619

"Persona Grata", языковые курсы для взрослых и детей.

RA Koolitused RA Koolitused
Väike-Paala 1, V Korrus, Ruum 515
Tallinn, 11415

Tere tulemast RA Koolituste facebook'i lehele! Meie abil saate vajalikud teadmised ja praktilised oskused töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas.

Ökobeebi Ökobeebi
Pärnu Mnt 142
Tallinn, 11317

MTÜ Ökobeebi on rasedate, beebide ja väikelaste harmoonilise arendamisega tegelev MTÜ. Korraldame loenguid , arendavaid tunde ja meditatsioone. Vaata lisaks www.okobeebi.ee

5T Ohutuse OÜ 5T Ohutuse OÜ
Männiku Tee 89
Tallinn

5T Ohutuse OÜ on SPEK-i (Soome Päästeala Keskliidu) ja TTK ( Soome Tööturvalisuskeskuse ) tunnustatud koolitaja Soomes ja Baltimaades.

Обучение в онлайн-школе Владимира Тарасова Обучение в онлайн-школе Владимира Тарасова
Tallinn

Обучение у Владимира Тарасова, гуру менеджмента, и у экспертных бизнес-тренеров русскоязычного пространства

Академия Молодого Предпринимателя Академия Молодого Предпринимателя
Erika 7A
Tallinn, 10416

Хотел бы ты получить Профессиональный Сертификат вместе со школьным аттестатом, который поможет тебе быть более конкурентоспособным?

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/ Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studio is providing wild range of contemporary dance classes, workshops, performances.