Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies

Eesti demograafia keskus https://www.tlu.ee/yti/teadus/eesti-demograafia-keskus; http://www.popest.ee/; Blogi http://demograafia30.weebly.com/

Instituut keskendub kolme põhitegevuse arendamisele: 1) Eesti rahvastikuarengu alusuuringud ning Eesti demograafilise asendi analüütilinele seire Baltoskandia ja Euroopa kontekstis. 2) Rahvastikuteaduse andmealuse arendamine koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega. Eesmärgistatud on ajas ja ruumis ning rahvusvaheliselt võrreldavate andmestike olemasolu, nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. 3) Instituudi järjepidevuse kindlustamine kraadiõppe (Demograafia doktoriõppekava) ja noorteadlaste kaasamise kaudu teadusprojektidesse. Rahvastikuteaduslike põhiteadmiste levik tagatakse baaskursuste süsteemi kaudu Eesti ülikoolides. The Institute’s current research programme is focused on the demographic development during the period of societal transformation in Estonia since 1990, in the context of longer trends. The research projects and analyses encompass a wide range of topics, including fertility behaviour and intentions, partnership formation, intergenerational relations and the ageing of the population, mortality and health, demographic patterns among the population of foreign origin, and other issues. The research programme places the demographic development of the Estonian population in a comparative perspective, in the Baltic and European context. The Institute has invested considerable effort in the development of research databases: from 2005 to 2010, its major activities have included implementation of the Estonian GGS/FFSII survey, the computerisation of individual records of the archival population censuses (1959) and of a series of historical income surveys (1958-1984).

TLÜ ühiskonnateaduste instituut

TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog Tiina Tambaum käis "Prillitoosi" saates rääkimas põlvkondade vahelisest lõhest ning kuidas seda ületada. Mõistmist ja sidusust saab tema sõnul saavutada koos tegemisega, meenutustega ja ühiselt veedetud ajaga.

TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog Tiina Tambaum käis "Prillitoosi" saates rääkimas põlvkondade vahelisest lõhest ning kuidas seda ületada. Mõistmist ja sidusust saab tema sõnul saavutada koos tegemisega, meenutustega ja ühiselt veedetud ajaga.

demograafia30.weebly.com

Blog_20

Avaldame kolmekümne kuue Eesti teadlase arvamusavalduse plaanitava rahva- ja eluruumide loenduse usaldusväärsuse kohta:

Eesti 2021. aasta rahvaloenduse ettevalmistused on jõudnud otsustavasse järku. Statistikaamet on teinud ettepaneku korraldada uus loendus täielikult registripõhiselt. Sellele lisanduks 60 000 vastajaga valimiuuring, et koguda teavet nende ühiskonna jaoks oluliste nähtuste kohta, mis registrites ei kajastu. Juhime tähelepanu, et see meetod ei võimalda täita rahvaloenduse peaeesmärki – anda täpne ja usaldusväärne ülevaade rahvastiku hetkeseisust.

https://demograafia30.weebly.com/blog_20.html

demograafia30.weebly.com 3.12.2019 ​Eesti 2021. aasta rahvaloenduse ettevalmistused on jõudnud otsustavasse järku. Statistikaamet on teinud ettepaneku korraldada uus loendus täielikult registripõhiselt. Sellele...

leht.postimees.ee

Teadlane: kuni veerandi elanike elukoht pole teada

Tänases Postimehes on intervjuu Allan Puuri ja Raul Eametsaga, kes selgitavad vaid registripõhise rahvaloendusega seotud keskseid probleeme. Teadlased soovitavad kombineeritud meetodil rahvaloenduse läbiviimist.

Esiteks, kuna elukoht pole teada keskmiselt veerandil Eesti rahvastikust, siis sellel põhinevad leibkonna- ja perestruktuuri andmed on samuti moonutatud.

Teiseks, rahvaloendus on kõikne. Kui teatud infot kõigilt inimestelt ei koguta, siis muutub väiksemate rahvastikurühmade analüüsimine keeruliseks, sest suureneb esindusviga.

https://leht.postimees.ee/6835973/teadlane-kuni-veerandi-elanike-elukoht-pole-teada

#regrel #rahvaloendus #eluruumideloendus

leht.postimees.ee Teadlased, kes kasutavad oma töös rahvastikustatistikat, möönavad, et statistika­amet on teinud registrite kvaliteedi parandamisel head tööd, kuid ei ole nõus, et sellest piisaks korraliku rahvaloenduse läbiviimiseks.

tlu.ee

EDK tulevased sündmused

19. detsembril toimub Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies aastalõpukoosolek, kus sel aastal peab ettekande Martin Klesment. Ettekande teemaks on sooline palgalõhe ja selle tegurid 20.sajandi keskpaigast tänapäevani. Info ja registreerumine: https://www.tlu.ee/yti/edk-tulevased-sundmused

tlu.ee EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek

population-europe.eu

Call for Papers: Demographic Change in Central and Eastern Europe - Demographic Behaviour since 1990 | Population Europe

Submit by 15 December to participate in the German Society for Demography 2020 Annual Conference at the TU Dresden Center for Demography and Diversity!

The conference will be held in collaboration with Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies, Népességtudományi Kutatóintézet (the Hungarian Demographic Research Institute), the Czech Society for Demography, and the Committee on Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences.

This year's topic: #demographic change in Central and Eastern Europe since 1990, including #migration, #fertility, health & more. https://bit.ly/2O0nOnP

population-europe.eu Call for Papers Back to all call for papers Call for Papers: Demographic Change in Central and Eastern Europe - Demographic Behaviour since 1990 Annual Conference 2020 of the German Society for Demography (DGD) Deadline:  15/12/2019 The Annual Conference 2020 of the German Society for Demography (D...

population-europe.eu

Finding Inter-Ethnic Love at Work | Population Europe

Working environment and neighbourhood play a role in partner selection. Leen Rahnu, Allan Puur, Tom Kleinepier and Tiit Tammaru studied inter-ethnic love in Finland. Read an overview of the results in this Population Europe brief.

population-europe.eu Research News Finding Inter-Ethnic Love at Work The impact of one’s neighbours and co-workers on partner selection Source: cream_ph A study by Leen Rahnu, Allan Puur, Tom Kleinepier and Tiit Tammaru looked at longitudinal register data from Statistics Finland to see how the share of immigrants in ...

[10/28/19]   Luule Sakkeus selgitab SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe andmete põhjal minutiloengus, millest sõltub meie pension.

Mida on seni SHARE uuringu viie lainega, mis Eestis alates 2011. aastast läbi viidud, teada saadud, räägivad demograafid ja teised eksperdid 29. oktoobril Tallinna Ülikoolis konverentsil "Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates".

#SHAREdata #SHAREsurvey #ERR

[10/18/19]   Mark Gortfelder andis täna intervjuu ERRile iibe kuiste muutuste kohta. Iive on sündide ja surmade vahe ning seetõttu on mõjutatud erinevatest teguritest, sealhulgas rahvastiku soo-vanuskoostisest.

Meil on töised päevad SHARE uuringu küsitlejatega - käsil on koolitused ja ettevalmistused järgmiseks uuringulaineks!

www.rela.ep.liu.se

Tiina Tambaum väidab oma värskelt ilmunud artiklis, et põlvkondadevahelises õppes peaks hoiduma vastaspõlvkonna eriomaduste kirjeldamisest (nt vanemad on aeglasemad, tähelepanu jagamise võime vähenenud jne), sest erinevuste (ette) kirjeldamine võib süvendada vastastikuseid stereotüüpe. Selle asemel peaks pakkuma osapooltele juhendamismetoodikaid, mille rakendamisel juhendaja nn automaatselt juba võtabki arvesse õppija vanusest tulenevaid eriomadusi. Üks selline meetod on toestamine.
https://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-7426.2019103/20198/rela20198.pdf

Tiina Tambaum argues in her recent article published in the European Journal for Research on the Education and Learning of Adults that intergenerational (e-)learning should focus more on scaffolding techniques rather than on older learners’ age-specific peculiarities which may reinforce age stereotypes #ageism #ageing https://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-7426.2019103/20198/rela20198.pdf

rela.ep.liu.se

stenogrammid.riigikogu.ee

stenogrammid.riigikogu.ee

Eile arutati Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti pensionisüsteemi tulevikku. Ettekandega esines Lauri Leppik lisaks Tarmo Jüristole, Kaspar Ojale ja Riina Sikkutile.
http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201910101000#PKP-25003

stenogrammid.riigikogu.ee Aseesimees Siim Kallas Lähme päevakorra juurde. Tänase neljapäevase, 10. oktoobri päevakorras on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu. Selleks on neli ettekandjat: mõttekoja Praxis j...

demograafia30.weebly.com

Blog_19

Seoses igihalja teadusrahastuse teemaga avaldame Mati Rahu (Tervise Arengu Instituut) ja Allan Puuri kirjutise, mis käsitleb „petuskeemide“ tagamaad mujal ja Eestis https://demograafia30.weebly.com/blog_19.html

demograafia30.weebly.com Mati Rahu (Tervise Arengu Instituut) ja Allan Puur 10.10.2019 ​Oli ta nüüd Triin või Tanel (edaspidi T.), polegi oluline. Igatahes sattus ta hiljuti veebis mõttevahetusele teadustoetuste...

demograafia30.weebly.com

Blog_18

Kersti Lust uurib uues blogipostituses, kas ja mil määral erines vallaslaste käekäik abielus sündinud laste omast esimesel viiel eluaastal 19.sajandi Mulgimaal. https://demograafia30.weebly.com/blog_18.html

demograafia30.weebly.com Kersti Lust 08.10.2019 ​Postituses uuritakse, kas ja mil määral erines vallaslaste käekäik abielus sündinud laste omast esimesel viiel eluaastal. Rahvusvaheline teadus väidab üsna...

Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies

Seoses järgmise #rahvaloenduse ettevalmistustega taasavaldame blogiloo, milles on nimetatud teadlaste peamised murekohad ja võimalikud lahendused loenduse paremaks läbiviimiseks #REGREL #rahvaloendus https://demograafia30.weebly.com/blog_06.html

Järgmine #rahvaloendus 2020.aastal on planeeritud registritpõhiseks. Teadlased hindavad, et ainult registripõhiselt loendust läbi viia ei saa erinevate probleemide tõttu ning väike osa tunnustest tuleks siiski küsida inimestelt otse. Blogiloos avaldame Vabariigi Valitsuse loenduskomisjonile adresseeritud märgukirja, milles nimetatakse peamised murekohad ning pakutakse lahendus: https://demograafia30.weebly.com/blog_06.html

Märgukirja on allkirjastanud Mare Ainsaar (TÜ ühiskonnateaduste instituut, TÜ sotsiaalteaduste valdkond), Allan Puur (Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies, TLÜ ühiskonnateaduste instituut​, Tallinna Ülikool​), Ellu Saar (Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus​), Luule Sakkeus (Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies), Tiit Tammaru (Tartu Ülikooli Rände- ja linnauuringute keskus​) ja Toomas Veidebaum (Tervise Arengu Instituut​)

econtent.hogrefe.com

New editorial article is published, which is authored among others by one of the Estonian Institute for Population Studies researchers Merike Sisask: Older Age and New Technologies in Suicide Prevention https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/0227-5910/a000617

econtent.hogrefe.com

meieeesti.postimees.ee

Luule Sakkeus: meie rahvastiku arengu tagab suurem tolerantsus ja lõimimine

Luule Sakkeus tänases intervjuus rahvastikuarengu ja -poliitika teemadel: üheks suurimaks mureks võib pidada ühiskonna vähest sisemist lõimitust, sest suur osa elanikkonnast ei saa võrdselt ülejäänutega osa avalikest teenustest ega naudi elu meie ühiskonnas.

meieeesti.postimees.ee Tunnustatud rahvastikuteadlane Luule Sakkeus kinnitab, et Eesti väikeseks peetud sündimus ei olegi meie peamine rahvastikuprobleem. Rahvastiku vananemise ja tervisega seonduvate probleemide uurija ütleb välja «saladuse», et üheks suurimaks mureks võib pidada ühiskonna vähest sisemist lõim...

link.springer.com

A Turbulent Political History and the Legacy of State Socialism in the Baltic Countries

Recently published article by Allan Puur, Martin Klesment & Luule Sakkeus "A Turbulent Political History and the Legacy of State Socialism in the Baltic Countries" discusses the political, socio-economic and demographic development of the Baltic countries. It is available here: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-23392-1_2

link.springer.com This chapter provides a survey of the political, socio-economic and demographic development of the Baltic countries. It is meant to give readers a general understanding of the setting in which large...

tlu.ee

Methods Masterclass: Causal inference in the social sciences

23. - 25. septembril toimub kursus "Methods Masterclass: Causal Inference in the Social Sciences", mida õpetab Ben Wilson Stockholmi Ülikoolist. Osalemiseks palume registreeruda: https://www.tlu.ee/en/yti/events/methods-masterclass-causal-inference-social-sciences

Samuti peab 26. septembril Ben Wilson avaliku loengu "Understanding the lives of immigrants and their descendants: From selection to adaptation". Registreerumine ja info siin: https://www.tlu.ee/en/yti/events/public-lecture-seminar-ben-wilson

tlu.ee Instructor: Ben Wilson Stockholm University and London School of Economics [email protected] http://www.socialdemography.net/ Language: English Software: Stata and R TIMETABLE Day 1 (at 9:30-13:30 room M-552; at 14:30-17:00 room S-338) 09:30 Welcome coffee and registration

tlu.ee

Konverents "Pilk hallile alale II"

Ootame Teid konverentsile “Pilk hallile alale. Vananemine elukaare vaates” 29. oktoobril 2019 Tallinna Ülikoolis. Konverentsil esinevad Eesti, Soome, Poola ja Saksamaa teadurid. Ettekannete järel arutlevad kolm ministrit vananemispoliitika teemal.
Üritus on tasuta, vajalik on eelregistreerimine. Registreerimine kuni 15. oktoobrini lehel: https://www.tlu.ee/yti/sundmused/konverents-pilk-hallile-alale-ii

tlu.ee Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab arutelukonverentsi, kus anaüüsitakse Eesti kesk- ja vanemaealiste tervist, tööelu, majanduslikku toimetulekut ning pere- ja sotsiaalset elu elukaare vaatest. Vananemine ei ole sündmus, vaid protsess, mida mõjutavad keskkond ning inimese sen...

demograafia30.weebly.com

Blog_17

Seekordses blogipostituses tutvustavad Michel Poulain ja Anne Herm erakordselt suure pikaealiste inimeste osakaaluga silmapaistvaid piirkondi. Autorid toovad välja nende piirkondade poolt pakutavad õppetunnid pika ja terve eluea soodustamisel, mida võiks ka Eestis järgida. https://demograafia30.weebly.com/blog_17.html

demograafia30.weebly.com Michel Poulain ja Anne Herm 03.09.2019 ​Pikaealisus on ühelt poolt individuaalne, teisalt aga ka rahvastiku fenomen. Gerontoloogias loetakse pikaealiseks üle üheksakümne aastast teovõimega...

demograafia30.weebly.com

Blog_16

Uues blogipostituses kirjutab Katrin Schwanitz majapidamistöödele kulutatava aja jaotusest vanematega koos elavate noorte täiskasvanute seas Eestis https://demograafia30.weebly.com/blog_16.html

demograafia30.weebly.com Katrin Schwanitz 06.08.2019 ​Vanematega koos elamisel peale 18. eluaastat võib olla mitu eelist – näiteks raha säästmine, rahalise toe saamine, mugavamal eluasemel elamine ning kaitstuse...

Statistikaamet

Allan Puur kommenteerib värsket Statistikaameti rahvastikuprognoosi Äripäeva podcastis.

🎧 Hea podcasti huviline! 🎧
Äripäeva raadio saate "Arvude taga" teemaks on sel korral rahvastikuprognoos.
📉 Miks inimesi vähemaks jääb ja mida saab prognoosist veel välja lugeda ning milliseid väljakutseid see ettevõtjaile ja poliitikuile esitab, seda aitavad saates selgitada prognoosi üks autoreid statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalosakonna juhtivanalüütik Alis Tammur ja Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur.
🎤 http://bit.ly/2LDpWAS
#arvudetaga

tlu.ee

Konverents "Pilk hallile alale II" | Tallinna Ülikool

Märkige kalendrisse SHARE konverentsi “Pilk hallile alale. Vananemine elukaare vaates” kuupäev 29.10.2019!

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab arutelukonverentsi, kus Eesti kesk- ja vanemaealiste tervist, tööelu, majanduslikku toimetulekut ning pere- ja sotsiaalset elu analüüsitakse elukaare vaatest. Vananemine ei ole sündmus, vaid protsess, mida mõjutavad keskkond ning inimese senise elu valikud ja tingimused. Euroopa 50+
rahvastiku vananemisuuring SHARE, milles Eesti on osalenud viies laines, annab võimaluse oletada vananemise näitajate ajalisi seoseid. https://www.tlu.ee/yti/sundmused/konverents-pilk-hallile-alale-ii

tlu.ee Konverentsil anname Eesti huvi- ja sidusgruppidele värske ülevaate Eesti vanemaealiste tervisest, sotsiaalsest elust, tööelust, tööjätu kulgemisest ning majanduslikust seisust. SHARE Eesti andmed olnud aastast 2013 kättesaadavad kogu maailma teadlaskonnale ning meie eesmärk on teha ülevaad...

tlu.ee

Värsked SHARE tulemused: Eesti inimeste töö- ja hariduskäik on Euroopas üks pikimaid | Tallinna Ülikool

Eesti inimestel vanuses 50+ on võrreldes teiste Euroopa riikidega olnud pikem hariduskäik ning töökarjäär. Nii selgub üleeuroopalise kesk- ja vanemaealiste uuringu SHARE värske kogumiku tulemustest. Raamat uuringutulemustega on tasuta kättesaadav ja allalaetav: https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/509241

tlu.ee Eesti inimestel vanuses 50+ on võrreldes teiste Euroopa riikidega olnud pikem hariduskäik ning töökarjäär. Nii selgub üleeuroopalise kesk- ja vanemaealiste uuringu SHARE värske kogumiku tulemustest.

demograafia30.weebly.com

Blog_15

Mark Gortfelder kirjutab uues blogipostituses Eesti sündimusest 1850-1978.aastate sünnipõlvkondades https://demograafia30.weebly.com/blog_15.html

demograafia30.weebly.com Tänases postituses vaatame Eesti pikaajalist sündimustrendi, mis on koostatud erinevate andmeallikate liitmise tulemusel. Koos jutustavad nad Eesti sündimusloo viimase pooleteise sajandi jooksul....

tlu.ee

Viktoriin "Tean ja ei tunne" Arvamusfestivalil 2019 | Tallinna Ülikool

Arvamusfestivali kava on koos! Kõik on oodatud 9. augustil kell 16 põlvkondadevahelisele viktoriinile "Tean ja ei tunne": kui oled noorem kui 20 või vanem kui 60, siis osalema, kui seal vahepeal, siis kaasa elama. Võistkondade eelregistreerimine siin: https://www.tlu.ee/yti/sundmused/viktoriin-tean-ja-ei-tunne-arvamusfestivalil-2019?fbclid=IwAR1Y2gjQ_3HzJ9NnrDgNrrLhAn4t_1UBtiaGsLJZ-t_L5apzCLP2slMMHVc

Mängu viib läbi Tiina Tambaum Tallinna Ülikooli Eesti demograafia instituudist.

tlu.ee Viktoriin "Tean ja ei tunne" toimub 9. augustil 2019 Paides Arvamusfestivali tulevikuinimese alal (kiriku taga) algusega kell 16 (koguneme varem). Osaleda saavad kuni 5-liikmelised erinevatest põlvkondadest võistkonnad:

[06/04/19]   Eakate üksildus on vananeva ühiskonna üks väljakutseid. Selleks, et eakatel, iseäranis eakatel meestel oleks kogukonnas jätkuvalt oma koht ning nad poleks ühiskonnale koormaks, on mitmeid võimalusi. Tiina Tambaum tutvustas eile Aktuaalses Kaameras oma uurimistöö tulemusi sel teemal ja võimalikke lahendusi.

link.springer.com

The Role of Neighbourhood and Workplace Ethnic Contexts in the Formation of Inter-ethnic Partnerships: A Native Majority Perspective

Ajakirjas European Journal of Population on värskelt ilmunud uus artikkel, mis vaatleb töökoha ja naabruskeskkonna konteksti mõju segaabielude tekkele Soome andmete põhjal. Artikli autoriteks on Leen Rahnu ja Allan Puur Eesti demograafia keskusest, Tom Kleinepier Delfti Tehnoloogia Ülikoolist ja Tiit Tammaru Tartu Ülikoolist. Artikkel on kõigile kättesaadav siin: https://link.springer.com/article/10.1007/s10680-019-09528-x

link.springer.com Although inter-ethnic encounters take place in multiple domains of daily life, ethnic intermarriage has typically been studied in relation to places of residence but rarely in relation to workplaces....

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120
Other Education in Tallinn (show all)
Проект для развития детей "Неудобные люди" Проект для развития детей "Неудобные люди"
Таллин
Tallinn

Проект для развития детей "Неудобные люди". Развить у ребёнка открытое, смелое, нешаблонное, креативное мышление.

Loomaaia looduskool Loomaaia looduskool
Ehitajate Tee 150
Tallinn

Loomaaia looduskoolis toimuvast

Консалтинговая компания ABConsult Консалтинговая компания ABConsult
Jõe 5
Tallinn, 10151

Юридические, бухгалтерские и образовательные услуги в Эстонии. Учреждение/продажа готовых фирм.

Rikai Games Rikai Games
Kalamaja
Tallinn

Game development studio working on "Bit by Bit" - an educational game for teaching programming basics to kids

Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed
Ehitajate Tee 150
Tallinn, 13522

Laste Loomaaed on koht, mis viib lapsed ja loomad omavahel kokku.

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse As EMI EWT Ida-Lääne Koolituse As
A.H. Tammsaare Tee 47
Tallinn, 11316

EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav eraõppeasutus Eestis. www.emiewt.ee

Cybersecurity School Cybersecurity School
Joe 7
Tallinn, 10151

Cybersecurity Training 101 & GDPR Awareness 2.0, DPO Data Protection Officer Masterclass, MiniMBA Big Data and MBAcybersecurity.com - Study online today!

KoitLipp KoitLipp
Kevade 8
Tallinn

Tallinna Kopli Noortemaja Tallinna Kopli Noortemaja
Lina 8
Tallinn, 10314

Tallinna Kopli Noortemaja

Studio Lingua Personaliarenduse Agentuur Studio Lingua Personaliarenduse Agentuur
Tõnismägi 3A
Tallinn, 10119

Üle-eestilised tailor-made ja in-house juhtimiskoolitused ettevõtte liidritele ja juhtidele. Baaskoolitused, sh keelekoolitused kõikidele töötajatele. Inspiratsiooni pakkuvad tiimiüritused.

Erasmus+ üldhariduse infovärav Erasmus+ üldhariduse infovärav
L. Koidula 13A
Tallinn, 10125

Erasmus+ üldhariduse valdkonna infokanal. Huvitavad võimalused nii lasteaia- kui koolijuhtidele ja õpetajatele Euroopa suunalise koostöö arendamiseks.

CryptoFin CryptoFin
Põhja Pst 27a
Tallinn, 10415

THE LARGEST BLOCKCHAIN & ALTERNATIVE FINANCE CONFERENCE IN NORTHERN EUROPE