Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies

Eesti demograafia keskus https://www.tlu.ee/yti/teadus/eesti-demograafia-keskus; http://www.popest.ee/; Blogi http://demograafia30.weebly.com/

Instituut keskendub kolme põhitegevuse arendamisele: 1) Eesti rahvastikuarengu alusuuringud ning Eesti demograafilise asendi analüütilinele seire Baltoskandia ja Euroopa kontekstis. 2) Rahvastikuteaduse andmealuse arendamine koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega. Eesmärgistatud on ajas ja ruumis ning rahvusvaheliselt võrreldavate andmestike olemasolu, nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. 3) Instituudi järjepidevuse kindlustamine kraadiõppe (Demograafia doktoriõppekava) ja noorteadlaste kaasamise kaudu teadusprojektidesse. Rahvastikuteaduslike põhiteadmiste levik tagatakse baaskursuste süsteemi kaudu Eesti ülikoolides. The Institute’s current research programme is focused on the demographic development during the period of societal transformation in Estonia since 1990, in the context of longer trends. The research projects and analyses encompass a wide range of topics, including fertility behaviour and intentions, partnership formation, intergenerational relations and the ageing of the population, mortality and health, demographic patterns among the population of foreign origin, and other issues. The research programme places the demographic development of the Estonian population in a comparative perspective, in the Baltic and European context. The Institute has invested considerable effort in the development of research databases: from 2005 to 2010, its major activities have included implementation of the Estonian GGS/FFSII survey, the computerisation of individual records of the archival population censuses (1959) and of a series of historical income surveys (1958-1984).

tandfonline.com

Socio-economic status and fertility in an urban context at the end of the nineteenth century: a linked records study from Tartu, Estonia

Värskelt avaldatud Mark Gortfelderi, Hannaliis Jaadla ja Martin Klesmenti artikkel analüüsis sotsiaal-majanduslikke erisusi 19.sajandi Tartu sündimuses. Lineaarset sotsiaal-majanduslikku gradienti sündimuses ei leitud, küll aga on märgata, et kõrgema ja madalaima sotsiaal-majandusliku positsiooniga inimestel oli madalam sündimus.

New article is published: Mark Gortfelder, Hannaliis Jaadla and Martin Klesment analysed socio-economic differences in marital fertility of 19th century Tartu, adding geographical scope to the literature on this topic.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1081602X.2020.1712661

tandfonline.com (2020). Socio-economic status and fertility in an urban context at the end of the nineteenth century: a linked records study from Tartu, Estonia. The History of the Family. Ahead of Print.

cradall.org

Everybody should become a tutor in the community: CR&DALL Seminar, 29th January 2020 - Tiina Tambaum | CRADALL | Centre for Research & Development in Adult and Lifelong Learning (CR&DALL) at the University of Glasgow

Our researcher Tiina Tambaum will talk at a seminar next week at the University of Glasgow on the topic of: "Everybody should become a tutor in the community. Teenage tutors facilitating the acquisition of e-skills by older learners: the problem of tutor’s preparation". If you will be in Glasgow on the 29th January, don't miss this opportunity!

Järgmisel nädalal peab Tiina Tambaum Glasgow Ülikoolis seminari põlvkondadevahelisest e-õppest.

http://cradall.org/content/everybody-should-become-tutor-community-crdall-seminar-29th-january-2020-tiina-tambaum

cradall.org In the twenty-first century non-professional tutors, including teenagers, have an important role to play in the development of contemporary skills among the older population. The aim of the seminar is to describe the instructional design for teenage tutors' instruction in order to prepare them to be...

tlu.ee

Luule Sakkeuse 20 aastat ülikoolis. Või juba 25?

Tööjuubelit tähistab Eesti demograafia keskuse juhataja Luule Sakkeus https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/luule-sakkeuse-20-aastat-ulikoolis-voi-juba-25

tlu.ee Tööjuubelit tähistab Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhataja Luule Sakkeus.

tlu.ee

SHARE 2019

Eesti demograafia keskus avaldas täna teise SHARE Eesti uuringu tulemusi tutvustava ülevaatekogumiku „Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates”. Kogumiku on toimetanud Luule Sakkeus ja Tiina Tambaum ning käsitletud teemade ring on lai. Kogumik on kõigile vabalt kättesaadav: http://tlu.ee/public/pilkhallilealaleteine. Head lugemist!

tlu.ee SHARE 2019

demograafia30.weebly.com

Blog_21

Demograafia blogis on uus postitus, mis annab detailsema ülevaate registripõhise rahvaloendusega seotud probleemkohtadest. Vaadeldud on viimase prooviloenduse ja teiste uuringute võrdlustulemusi.
https://demograafia30.weebly.com/blog_21.html
#REGREL #rahvaloendus

demograafia30.weebly.com 17.12.2019 Statistikaamet (SA) avaldas detsembrikuu alguses teise prooviloenduse tulemused, mille põhjal hindas, et registripõhiselt kogutavatele rahvaloenduse kohustuslikele tunnustele võib...

Deutsche Gesellschaft für Demographie e.V. – Call for Papers Annual Conference 2020

11. - 13. märtsil toimub Dresdenis konverents Ida- ja Kesk-Euroopa demograafiliste arengute teemal. Selle korraldab Saksa Demograafia Ühing (DGD) koostöös Eesti Demograafia Assotsiatsiooni jt Ida- ja Kesk-Euroopa riikide demograafia ühingutega. Konverentsile oodatakse abstrakte 10.jaanuarini 2020: https://dgd-online.de/call-for-paper-annual-conference-2020/

On March 11-13, 2020 the German Society for Demography (DGD) is holding a conference on demographic change in Central and Eastern Europe. Estonian Demographic Association is one of the collaborators. The call for abstracts is open until January 10, 2020: https://dgd-online.de/call-for-paper-annual-conference-2020/

dgd-online.de Call for Papers Annual Conference 2020CALL FOR PAPERS –Deadline for submissions extended! New deadline 10. January 2020.Demographic Change in Central and Eastern EuropeDemographic Behaviour since 1990Annual Conference 2020 of the German Society for Demography (DGD)in collaboration with the Center ...

tlu.ee

Registreerumine EDA ja EDK ettekandekoosolekule 19.12.2019

Tuletame meelde, et 19.detsembril kell 16.00 toimub EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek. Sel aastal peab ettekande EDK vanemteadur Martin Klesment teemal: Soolise palgalõhe järjepidevusest Eestis läbi aastakümnete.
Huvilistel palume registreeruda kuni 16.detsembrini siin lehel: https://www.tlu.ee/vormid/registreerumine-eda-ja-edk-ettekandekoosolekule-19122019

tlu.ee Registreerumine EDA ja EDK ettekandekoosolekule 19.12.2019 Ees- ja perekonnanimi Organisatsioon E-mail Olekuteade ×Registreerides sündmusele, sõlmid osalemislepingu ja Tallinna Ülikoolil on õigus töödelda antud isikuandmeid. Soovi korral võib tutvuda Tallinna Ülikooli isikuandmete töötle...

rito.riigikogu.ee

Värskes Riigikogu Toimetiste numbris annab Lauri Leppik ülevaate uurimusest Eesti pensionide piisavuse ja jätkusuutlikkuse kohta rahvusvahelise võrdluse baasilhttps://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Leppik-Lauri.pdf
#pensionireform

rito.riigikogu.ee

TLÜ ühiskonnateaduste instituut

TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog Tiina Tambaum käis "Prillitoosi" saates rääkimas põlvkondade vahelisest lõhest ning kuidas seda ületada. Mõistmist ja sidusust saab tema sõnul saavutada koos tegemisega, meenutustega ja ühiselt veedetud ajaga.

TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog Tiina Tambaum käis "Prillitoosi" saates rääkimas põlvkondade vahelisest lõhest ning kuidas seda ületada. Mõistmist ja sidusust saab tema sõnul saavutada koos tegemisega, meenutustega ja ühiselt veedetud ajaga.

demograafia30.weebly.com

Blog_20

Avaldame kolmekümne kuue Eesti teadlase arvamusavalduse plaanitava rahva- ja eluruumide loenduse usaldusväärsuse kohta:

Eesti 2021. aasta rahvaloenduse ettevalmistused on jõudnud otsustavasse järku. Statistikaamet on teinud ettepaneku korraldada uus loendus täielikult registripõhiselt. Sellele lisanduks 60 000 vastajaga valimiuuring, et koguda teavet nende ühiskonna jaoks oluliste nähtuste kohta, mis registrites ei kajastu. Juhime tähelepanu, et see meetod ei võimalda täita rahvaloenduse peaeesmärki – anda täpne ja usaldusväärne ülevaade rahvastiku hetkeseisust.

https://demograafia30.weebly.com/blog_20.html

demograafia30.weebly.com 3.12.2019 ​Eesti 2021. aasta rahvaloenduse ettevalmistused on jõudnud otsustavasse järku. Statistikaamet on teinud ettepaneku korraldada uus loendus täielikult registripõhiselt. Sellele...

leht.postimees.ee

Teadlane: kuni veerandi elanike elukoht pole teada

Tänases Postimehes on intervjuu Allan Puuri ja Raul Eametsaga, kes selgitavad vaid registripõhise rahvaloendusega seotud keskseid probleeme. Teadlased soovitavad kombineeritud meetodil rahvaloenduse läbiviimist.

Esiteks, kuna elukoht pole teada keskmiselt veerandil Eesti rahvastikust, siis sellel põhinevad leibkonna- ja perestruktuuri andmed on samuti moonutatud.

Teiseks, rahvaloendus on kõikne. Kui teatud infot kõigilt inimestelt ei koguta, siis muutub väiksemate rahvastikurühmade analüüsimine keeruliseks, sest suureneb esindusviga.

https://leht.postimees.ee/6835973/teadlane-kuni-veerandi-elanike-elukoht-pole-teada

#regrel #rahvaloendus #eluruumideloendus

leht.postimees.ee Teadlased, kes kasutavad oma töös rahvastikustatistikat, möönavad, et statistika­amet on teinud registrite kvaliteedi parandamisel head tööd, kuid ei ole nõus, et sellest piisaks korraliku rahvaloenduse läbiviimiseks.

tlu.ee

EDK tulevased sündmused

19. detsembril toimub Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies aastalõpukoosolek, kus sel aastal peab ettekande Martin Klesment. Ettekande teemaks on sooline palgalõhe ja selle tegurid 20.sajandi keskpaigast tänapäevani. Info ja registreerumine: https://www.tlu.ee/yti/edk-tulevased-sundmused

tlu.ee EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek

population-europe.eu

Call for Papers: Demographic Change in Central and Eastern Europe - Demographic Behaviour since 1990 | Population Europe

Submit by 15 December to participate in the German Society for Demography 2020 Annual Conference at the TU Dresden Center for Demography and Diversity!

The conference will be held in collaboration with Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies, Népességtudományi Kutatóintézet (the Hungarian Demographic Research Institute), the Czech Society for Demography, and the Committee on Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences.

This year's topic: #demographic change in Central and Eastern Europe since 1990, including #migration, #fertility, health & more. https://bit.ly/2O0nOnP

population-europe.eu Call for Papers Back to all call for papers Call for Papers: Demographic Change in Central and Eastern Europe - Demographic Behaviour since 1990 Annual Conference 2020 of the German Society for Demography (DGD) Deadline:  15/12/2019 The Annual Conference 2020 of the German Society for Demography (D...

population-europe.eu

Finding Inter-Ethnic Love at Work | Population Europe

Working environment and neighbourhood play a role in partner selection. Leen Rahnu, Allan Puur, Tom Kleinepier and Tiit Tammaru studied inter-ethnic love in Finland. Read an overview of the results in this Population Europe brief.

population-europe.eu Research News Finding Inter-Ethnic Love at Work The impact of one’s neighbours and co-workers on partner selection Source: cream_ph A study by Leen Rahnu, Allan Puur, Tom Kleinepier and Tiit Tammaru looked at longitudinal register data from Statistics Finland to see how the share of immigrants in ...

[10/28/19]   Luule Sakkeus selgitab SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe andmete põhjal minutiloengus, millest sõltub meie pension.

Mida on seni SHARE uuringu viie lainega, mis Eestis alates 2011. aastast läbi viidud, teada saadud, räägivad demograafid ja teised eksperdid 29. oktoobril Tallinna Ülikoolis konverentsil "Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates".

#SHAREdata #SHAREsurvey #ERR

[10/18/19]   Mark Gortfelder andis täna intervjuu ERRile iibe kuiste muutuste kohta. Iive on sündide ja surmade vahe ning seetõttu on mõjutatud erinevatest teguritest, sealhulgas rahvastiku soo-vanuskoostisest.

Meil on töised päevad SHARE uuringu küsitlejatega - käsil on koolitused ja ettevalmistused järgmiseks uuringulaineks!

www.rela.ep.liu.se

Tiina Tambaum väidab oma värskelt ilmunud artiklis, et põlvkondadevahelises õppes peaks hoiduma vastaspõlvkonna eriomaduste kirjeldamisest (nt vanemad on aeglasemad, tähelepanu jagamise võime vähenenud jne), sest erinevuste (ette) kirjeldamine võib süvendada vastastikuseid stereotüüpe. Selle asemel peaks pakkuma osapooltele juhendamismetoodikaid, mille rakendamisel juhendaja nn automaatselt juba võtabki arvesse õppija vanusest tulenevaid eriomadusi. Üks selline meetod on toestamine.
https://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-7426.2019103/20198/rela20198.pdf

Tiina Tambaum argues in her recent article published in the European Journal for Research on the Education and Learning of Adults that intergenerational (e-)learning should focus more on scaffolding techniques rather than on older learners’ age-specific peculiarities which may reinforce age stereotypes #ageism #ageinghttps://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-7426.2019103/20198/rela20198.pdf

rela.ep.liu.se

stenogrammid.riigikogu.ee

stenogrammid.riigikogu.ee

Eile arutati Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti pensionisüsteemi tulevikku. Ettekandega esines Lauri Leppik lisaks Tarmo Jüristole, Kaspar Ojale ja Riina Sikkutile.
http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201910101000#PKP-25003

stenogrammid.riigikogu.ee Aseesimees Siim Kallas Lähme päevakorra juurde. Tänase neljapäevase, 10. oktoobri päevakorras on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu. Selleks on neli ettekandjat: mõttekoja Praxis j...

demograafia30.weebly.com

Blog_19

Seoses igihalja teadusrahastuse teemaga avaldame Mati Rahu (Tervise Arengu Instituut) ja Allan Puuri kirjutise, mis käsitleb „petuskeemide“ tagamaad mujal ja Eestis https://demograafia30.weebly.com/blog_19.html

demograafia30.weebly.com Mati Rahu (Tervise Arengu Instituut) ja Allan Puur 10.10.2019 ​Oli ta nüüd Triin või Tanel (edaspidi T.), polegi oluline. Igatahes sattus ta hiljuti veebis mõttevahetusele teadustoetuste...

demograafia30.weebly.com

Blog_18

Kersti Lust uurib uues blogipostituses, kas ja mil määral erines vallaslaste käekäik abielus sündinud laste omast esimesel viiel eluaastal 19.sajandi Mulgimaal. https://demograafia30.weebly.com/blog_18.html

demograafia30.weebly.com Kersti Lust 08.10.2019 ​Postituses uuritakse, kas ja mil määral erines vallaslaste käekäik abielus sündinud laste omast esimesel viiel eluaastal. Rahvusvaheline teadus väidab üsna...

Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies

Seoses järgmise #rahvaloenduse ettevalmistustega taasavaldame blogiloo, milles on nimetatud teadlaste peamised murekohad ja võimalikud lahendused loenduse paremaks läbiviimiseks #REGREL #rahvaloendus https://demograafia30.weebly.com/blog_06.html

Järgmine #rahvaloendus 2020.aastal on planeeritud registritpõhiseks. Teadlased hindavad, et ainult registripõhiselt loendust läbi viia ei saa erinevate probleemide tõttu ning väike osa tunnustest tuleks siiski küsida inimestelt otse. Blogiloos avaldame Vabariigi Valitsuse loenduskomisjonile adresseeritud märgukirja, milles nimetatakse peamised murekohad ning pakutakse lahendus: https://demograafia30.weebly.com/blog_06.html

Märgukirja on allkirjastanud Mare Ainsaar (TÜ ühiskonnateaduste instituut, TÜ sotsiaalteaduste valdkond), Allan Puur (Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies, TLÜ ühiskonnateaduste instituut​, Tallinna Ülikool​), Ellu Saar (Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus​), Luule Sakkeus (Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies), Tiit Tammaru (Tartu Ülikooli Rände- ja linnauuringute keskus​) ja Toomas Veidebaum (Tervise Arengu Instituut​)

econtent.hogrefe.com

New editorial article is published, which is authored among others by one of the Estonian Institute for Population Studies researchers Merike Sisask: Older Age and New Technologies in Suicide Prevention https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/0227-5910/a000617

econtent.hogrefe.com

meieeesti.postimees.ee

Luule Sakkeus: meie rahvastiku arengu tagab suurem tolerantsus ja lõimimine

Luule Sakkeus tänases intervjuus rahvastikuarengu ja -poliitika teemadel: üheks suurimaks mureks võib pidada ühiskonna vähest sisemist lõimitust, sest suur osa elanikkonnast ei saa võrdselt ülejäänutega osa avalikest teenustest ega naudi elu meie ühiskonnas.

meieeesti.postimees.ee Tunnustatud rahvastikuteadlane Luule Sakkeus kinnitab, et Eesti väikeseks peetud sündimus ei olegi meie peamine rahvastikuprobleem. Rahvastiku vananemise ja tervisega seonduvate probleemide uurija ütleb välja «saladuse», et üheks suurimaks mureks võib pidada ühiskonna vähest sisemist lõim...

link.springer.com

A Turbulent Political History and the Legacy of State Socialism in the Baltic Countries

Recently published article by Allan Puur, Martin Klesment & Luule Sakkeus "A Turbulent Political History and the Legacy of State Socialism in the Baltic Countries" discusses the political, socio-economic and demographic development of the Baltic countries. It is available here: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-23392-1_2

link.springer.com This chapter provides a survey of the political, socio-economic and demographic development of the Baltic countries. It is meant to give readers a general understanding of the setting in which large...

tlu.ee

Methods Masterclass: Causal inference in the social sciences

23. - 25. septembril toimub kursus "Methods Masterclass: Causal Inference in the Social Sciences", mida õpetab Ben Wilson Stockholmi Ülikoolist. Osalemiseks palume registreeruda: https://www.tlu.ee/en/yti/events/methods-masterclass-causal-inference-social-sciences

Samuti peab 26. septembril Ben Wilson avaliku loengu "Understanding the lives of immigrants and their descendants: From selection to adaptation". Registreerumine ja info siin: https://www.tlu.ee/en/yti/events/public-lecture-seminar-ben-wilson

tlu.ee Instructor: Ben Wilson Stockholm University and London School of Economics [email protected] http://www.socialdemography.net/ Language: English Software: Stata and R TIMETABLE Day 1 (at 9:30-13:30 room M-552; at 14:30-17:00 room S-338) 09:30 Welcome coffee and registration

tlu.ee

Konverents "Pilk hallile alale II"

Ootame Teid konverentsile “Pilk hallile alale. Vananemine elukaare vaates” 29. oktoobril 2019 Tallinna Ülikoolis. Konverentsil esinevad Eesti, Soome, Poola ja Saksamaa teadurid. Ettekannete järel arutlevad kolm ministrit vananemispoliitika teemal.
Üritus on tasuta, vajalik on eelregistreerimine. Registreerimine kuni 15. oktoobrini lehel: https://www.tlu.ee/yti/sundmused/konverents-pilk-hallile-alale-ii

tlu.ee Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab arutelukonverentsi, kus anaüüsitakse Eesti kesk- ja vanemaealiste tervist, tööelu, majanduslikku toimetulekut ning pere- ja sotsiaalset elu elukaare vaatest. Vananemine ei ole sündmus, vaid protsess, mida mõjutavad keskkond ning inimese sen...

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120
Other Education in Tallinn (show all)
Laevamudelism Laevamudelism
Tallinn

EESTI LAEVAMODELLISTIDE LIIT

Disaini ja Kunsti Erakool, disain Disaini ja Kunsti Erakool, disain
Harju Tänav 6
Tallinn, 10130

Disaini ja Kunsti Erakool - on nii lastele kui ka täiskasvanutele. Oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (nr 204798) ja ( nr 83475)

EOKK OÜ EOKK OÜ
Laki 15
Tallinn, 12915

Tuletõkketööd, tuleohutusteenused

Обучение в онлайн-школе Владимира Тарасова Обучение в онлайн-школе Владимира Тарасова
Tallinn
Tallinn

Обучение у Владимира Тарасова, гуру менеджмента, и у экспертных бизнес-тренеров русскоязычного пространства

1studio 1studio
Peterburi Tee 71
Tallinn, 11415

Услуги фотографа и визажиста. Курсы по фотографии и фотошопу. Аренда студии.

Mastering Drives Mastering Drives
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

AAV0040+AAV0090 Advance Course of Electrical Drives+Project

Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas
Vana-Kalamaja 22
Tallinn, 10414

Käesolev leht kajastab Tallinnas toimuvaid Waldorfpedagoogika Seminari sündmusi.

Pelgulinna kunst Pelgulinna kunst
Mulla 7
Tallinn

Esimene Valgus - Education Institutions Esimene Valgus - Education Institutions
Pärnu Maantee 139c
Tallinn, 11317

Esimene Valgus institution, consists of language courses and Ebru Art courses and aims to contribute Estonian eduction sector.

Koduõpetajad24 Koduõpetajad24
Akadeemia Tee 32a
Tallinn

Koduõpetajad24 - Kiire, karm, efektiivne

Vene Keele Õpetajate Selts Vene Keele Õpetajate Selts
Tallinn

Общество преподавателей русского языка и литературы Эстонии (ОПРЯЛЭ, VÕS)

eDrinks.ee eDrinks.ee
Pärnu Mnt. 80
Tallinn, 10131

Parimad pakkumised ühest kohast! Meie poed asuva Tallinnas Pärnu mnt 80, Pirital Piirita keskuses, Haaberstis, Tabasalus ja Tartus. eDrinks.ee