Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies

Eesti demograafia keskus
https://www.tlu.ee/yti/teadus/eesti-demograafia-keskus;

http://www.popest.ee/;

Blogi http://demograafia30.weebly.com/

Instituut keskendub kolme põhitegevuse arendamisele:
1) Eesti rahvastikuarengu alusuuringud ning Eesti demograafilise asendi analüütilinele seire Baltoskandia ja Euroopa kontekstis.
2) Rahvastikuteaduse andmealuse arendamine koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega. Eesmärgistatud on ajas ja ruumis ning rahvusvaheliselt võrreldavate andmestike olemasolu, nende kvaliteedi ja kätt

Operating as usual

Tervisedenduse konverents 2021 „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“ | Tervise Arengu Instituut 15/09/2021

Tervisedenduse konverents 2021 „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“ | Tervise Arengu Instituut

Selle aasta terviseedenduse konverents toimub seksuaaltervise teemal 22.septembril veebiüritusena.

Laste sündimust mõjutavate tegurite ja sündimustaseme teemal peab ettekande ka Liili Abuladze.

Konverentsil osalemine on tasuta ning sessioonidesse registreerumine on võimalik kuni 19.septembrini. Rohkem infot: https://www.tai.ee/et/koolitused-sundmused/tervisedenduse-konverents-2021-seksuaaltervisest-piiridest-ja-piirideta

Tervisedenduse konverents 2021 „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“ | Tervise Arengu Instituut Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub sel aastal seksuaal- ja reproduktiivtervisele. Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused on kõigi inimeste tervise ja heaolu seisukohalt väga olulised. Märgilisena on teema eraldi peatükina jõudnud riigi tervisepoliitika alusdokument...

Rahvastikuprotsesse käsitlevad tudengid saavad õppetoetust taotleda 14/09/2021

Rahvastikuprotsesse käsitlevad tudengid saavad õppetoetust taotleda

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 3️⃣0️⃣. september!

Kandideerida saavad kõik Eesti ülikoolides õppivad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi ja töö valmimise eeldatavaks lõpptähtajaks on 2021/22 õppeaasta.

Rahvastikuprotsesse käsitlevad tudengid saavad õppetoetust taotleda Pere Sihtkapital SA soovib toetada kuni kaht tudengit Kalev Katuse nimelise stipendiumiga, et edendada rahvastikuprotsesside käsitlust õppetöös.

Doktoritöö halli digilõhe ületamisest: iga internetikasutaja ei oska oma teadmisi teistele jagada 13/09/2021

Doktoritöö halli digilõhe ületamisest: iga internetikasutaja ei oska oma teadmisi teistele jagada

TLÜ ühiskonnateaduste instituudi teadur, vanemaealiste uurija Tiina Tambaum kaitses täna doktoritööd teemal «Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgrupis» («Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners»).

Tambaum näitas oma töös, et teismelistele juhendajatele ei peaks rääkima vanemaealise õppija eripäradest. Selle asemel soovitab ta juhendaja väljaõppes keskenduda juhendamise tehnikatele, mida kasutades on täidetud ka suurem osa vanemaealise õppimise põhimõtetest. Nii saab vältida põlvkondade vaheliste erinevuste rõhutamist ja vanuseliste stereotüüpide süvendamist ning seeläbi vähendada ühiskonnas vanuselise diskrimineerimise riske.
Doktoritöö juhendaja oli Tallinna Ülikooli professor Peeter Normak. Oponendid olid Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikooli professor Bernhard Schmidt-Hertha ning Malta Ülikooli dotsent Marvin Formosa.

Palju õnne!

Doktoritöö halli digilõhe ületamisest: iga internetikasutaja ei oska oma teadmisi teistele jagada Vanemaealiste uurija Tiina Tambaum kaitses täna Tallinna Ülikoolis doktoritööd teemal «Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgrupis» («Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners»).

Üksikute eakate fiktiivsed kasulapsed pääsesid 19. sajandil kroonust 10/09/2021

Üksikute eakate fiktiivsed kasulapsed pääsesid 19. sajandil kroonust

Üksikud vanainimesed pole uus ühiskondlik nähtus, aga nende osakaal ja elutingimused on aja jooksul muutunud. Värskelt avaldatud artiklis "Ageing Without Children in Nineteenth- and Early Twentieth-Century Rural Estonia" kirjutab vanemteadur Kersti Lust, et kui varem jagasid talud hooldust vajavad eakad omavahel ära, siis 19. sajandi teiseks pooleks nihkus vaesteabi valla õlule. Täpsemalt jagab Lust oma uurimistulemusi Novaatorile antud intervjuus.

Üksikute eakate fiktiivsed kasulapsed pääsesid 19. sajandil kroonust Üksikud vanainimesed pole uus ühiskondlik mure, aga seda on eri aegadel lahendatud erinevalt. Tallinna Ülikooli demograafia vanemteadur Kersti Lust kirjutab, et kui varem jagasid talud hooldust vajavad eakad omavahel ära, siis 19. sajandi teiseks pooleks nihkus vaesteabi valla õlule. Täpsemalt...

[08/28/21]   Luule Sakkeuse sõnul pole Eesti rahvastikuprobleemiks „nr. 1” sisseränne, vaid rahvastiku tervis ja selles valitsevad ebavõrdsused, mis on ühed suurimad Euroopas.

Sakkeuse järgi puudub universaalne suhtarv kui palju põliselanikke ja sisserändajaid ühele maale mahub. Rände seaduspärasuste järgi aga rändab ühelt või teiselt maalt välja tavaliselt väike osa inimesi.

Kui aga kuskil muutuvad tingimused liiga rõhuvaks, siis võib ette tulla, et üks osa inimesi sellega ei lepi ja tahab kas midagi samalaadset, nagu nende kodumaal, mida aga jalgu jäänud vanad struktuurid enam ei võimalda, või inimesed, kes on progressiivsemad, otsivad midagi teistsugust, mis on arenenud kuskil kaugemal.

https://forte.delfi.ee/artikkel/94428957/varsti-on-meil-parnu-jagu-uusmigrante-ekspertide-hinnang-kasvavale-sisserandele

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine 25/08/2021

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine

Avatud on registreerimine Tallinna Ülikooli arenguprogrammi "Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” uutesse moodulitesse sügisel 2021!

Õpingute käigus avaneb pilt sellest, mida tähendab ühiskonna vananemine: millised on lahendused ja millised on hädalahendused. Mõtleme iseenda vananemise peale ja oma rollile teiste vananemise juures. Õpime tegema koostööd kogukonnas ja omandame digikultuuri, ilma milleta pole mõtet tuleviku loomisega tegeleda.

Rohkem infot ja registreerumine siin: https://www.tlu.ee/arenguprogramm

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine Avatud on registreerimine Tallinna Ülikooli arenguprogrammi “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” uutesse moodulitesse sügisel 2021!

Haridusteaduste instituudi doktorandi Tiina Tambaumi doktoritöö kaitsmine 11/08/2021

Haridusteaduste instituudi doktorandi Tiina Tambaumi doktoritöö kaitsmine

13. septembril kl 10.00 toimub Tiina Tambaumi doktoritöö kaitsmine. Doktoritöö teemal "Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners" („Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgrupis“) tuleb kaitsmisele haridusteaduste instituudis.
https://www.tlu.ee/teadus/sundmused/haridusteaduste-instituudi-doktorandi-tiina-tambaumi-doktoritoo-kaitsmine

Haridusteaduste instituudi doktorandi Tiina Tambaumi doktoritöö kaitsmine 13. septembril 2021. aastal algusega kell 10.00 kaitseb Tiina Tambaum Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist doktoritööd "Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners" („Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgru...

Suitsidoloog Merike Sisask: vajalik oskus on tunda ära, millal peaks rusika lauale lööma ja millal mitte 30/07/2021

Suitsidoloog Merike Sisask: vajalik oskus on tunda ära, millal peaks rusika lauale lööma ja millal mitte

Merike Sisask koordineerib järgmist inimarengu aruannet vaimse tervise teemal. Siit intervjuust saab lugeda säilenõtkuse kohta - omadus, mis aitab vaimse tervise säilitamisele kaasa.

Suitsidoloog Merike Sisask: vajalik oskus on tunda ära, millal peaks rusika lauale lööma ja millal mitte "Hea elu ei tähenda pidevat ja lakkamatut õnnetunnet, sest meil tuleb elus ette sündmusi, mille üle ei ole võimalik rõõmustada, kuid mis tuleb läbi teha," räägib psühholoog Merike Sisask.

Sündimuskordajatest ja nende tõlgendamisest 19/07/2021

Sündimuskordajatest ja nende tõlgendamisest

Viimasel ajal palju juttu olnud sündimuse puhul on oluline meeles pidada, mille jaoks erinevad sündimuskordajad välja on töötatud ning mida nad meile näitavad. Liili Abuladze kirjutist sel teemal saab lugeda TLÜ Ühiskonnateaduste instituudi lehelt:

Sündimuskordajatest ja nende tõlgendamisest Teadus Sündimuskordajatest ja nende tõlgendamisest Share Facebook Twitter Email Liili Abuladze 16.07.2021 Ühiskonnateaduste instituut Rahvastikunäitajatest on viimastel aastatel Eesti meediaruumis väga palju räägitud. Ka teadlased on sellesse oma panuse andnud. Erinevad riigiasutused on oma p...

[06/18/21]   Eesti pere- ja sündimusuuringu kevadine küsitlus on edukalt lõppenud. Üks osa ankeedile vastajatest osalesid ühisannetuses MTÜ-le Laste ja Noorte Kriisiprogramm (500 eur) ning MTÜ-le Peaasi (800 eur). Laste ja noorte eestikeelse kriisiprogrammi tunnuslaus on „Aita lapsel leida rõõm!“ MTÜ Peaasi e-nõustamise poole saavad e-kirja teel oma vaimse tervise muredega pöörduda kõik noored, keelest sõltumata. Küsitluse läbiviija AS Kantar Emor ja Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus tänab kõiki vastajaid!

Blog_33 09/06/2021

Blog_33

Eesti demograafia keskuse teadurid on viimastel aastatel osalenud RITA Mobiilse elu projektis, mis keskendub rahvastikuregistri elukohainfo (eba)täpsuse uurimisele. Mark Gortfelder vaatleb viimases blogipostituses registreeritud ja tegeliku elukoha lahknevuse põhjusi ja muutust ajas. Samuti arutleb ta võimalike mõjude üle tuleva registripõhise rahvaloendusega seoses.
https://demograafia30.weebly.com/blog_33.html

Blog_33 Mark Gortfelder 4.06.2021 Eesti Teadusagentuuri rahastamisel on kuni käesoleva aasta lõpuni käimas rakendusteaduslik projekt nimega: „ RITA Mobiilne elu — mobiilne eluviis, avalike teenuste...

EDK ja EDA ettekandekoosolek 17.06.2021 kell 16:00 08/06/2021

EDK ja EDA ettekandekoosolek 17.06.2021 kell 16:00

Järgmine EDA ja EDK ettekandekoosolek toimub 17.juunil - nii nagu eelmisel koosolekul, keskendume ka seekord koroonaviiruse tulemitele.

Koroonaviiruse pandeemia puudutas eriti tugevalt Belgiat. Michel Poulain ja Anne Herm analüüsisid Belgia liigsuremust meeste ja naiste lõikes ning erinevates vanustes. Saja-aastaste ja vanemate liigsuremus osutus väiksemaks kui nooremate vanemaealiste puhul. Üle saja-aastaste inimeste parema ellujäämise hüpoteese ja võimalikke põhjusi esitavad autorid pikemalt koosolekul.

Registreerimine toimub siin: https://www.tlu.ee/vormid/edk-ja-eda-ettekandekoosolek-17062021-kell-1600

EDK ja EDA ettekandekoosolek 17.06.2021 kell 16:00 ZOOM link saadetakse e-mailile/ ZOOM link will be sent to your e-mail

Photos from Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies's post 07/06/2021

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis reedel üle selle aasta teenetemärgid. Teiste lauraatide seas olid ka Luule Sakkeus ja Merike Sisask. Palju õnne!

OTSEPILT ⟩ Tiina Tambaum: Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet? 03/06/2021

OTSEPILT ⟩ Tiina Tambaum: Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?

Täna kell 14.00 toimub avatud seminar ja esmakordselt läbi viidud uuringu «Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?» esitlus. Loe lisa:

OTSEPILT ⟩ Tiina Tambaum: Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet? Neljapäeval, 3.juunil kell 14.00 toimub Tallinnas, Suur-Ameerika 1 Ministeeriumide ühishoone pressiruumis avatud seminar ja esmakordselt läbi viidud uuringu «Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?» esitlus.

Seminar: Seenioritöö - hobi või amet? 01/06/2021

Seminar: Seenioritöö - hobi või amet?

Neljapäeval, 3.juunil kell 14.00 toimub Tallinnas, Suur-Ameerika 1 Ministeeriumide ühishoone pressiruumis avatud seminar ja esmakordselt läbi viidud uuringu „Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?“ esitlus. Uuringu viis läbi MTÜ 65B juht, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum

Samas tutvustatakse Tallinna Ülikooli koolituskava seenioritöö praktikutele.

Jälgi otseülekannet: https://www.youtube.com/watch?v=-8lP_ITORyo

Seminar: Seenioritöö - hobi või amet? www.liiga.ee

Blog_32 04/05/2021

Blog_32

Postimehe lisas AK kirjutas Martin Ehala 3. aprillil sündimusest ja feminismist. Artikkel tekitas aktiivset vastukaja. Käesolev tekst, mis on Liili Abuladze teine kirjutis sellel teemal, oli samuti mõeldud avaldamiseks päevalehes, kuid jäi toimetuse valikust siiski välja. https://demograafia30.weebly.com/blog_32.html

Blog_32 Liili Abuladze 4.05.2021 Postimehe lisas AK kirjutas Martin Ehala 3. aprillil sündimusest ja feminismist. Artikkel tekitas aktiivset vastukaja. Käesolev tekst, mis on autori teine kirjutis sellel...

"Ekspert eetris" 29/04/2021

"Ekspert eetris"

Mis ajast on inimene vana? Vanaduse mõiste on ajas muutunud. Sellest räägib lühikeses videos täpsemalt teadusprofessor Luule Sakkeus.
Vaata saadet Ekspert eetris: Luule Sakkeus "Kas me kestame?" siit:
https://youtu.be/2b0tQvpBwe8​
https://www.tlu.ee/eksperteetris

"Ekspert eetris" "Ekspert eetris" Tänaseks on juba igaühele selgeks saanud, et teadlaste roll on ühiskonnas olulisem kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid ja teadmatus tekitab paratamatult ebakindlust ja hirmu. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks olgu riigi võ...

EDK ja EDA ettekandekoosolek - Ridhi Kashyap Oxfordi Ülikooli kaasprofessor 21/04/2021

EDK ja EDA ettekandekoosolek - Ridhi Kashyap Oxfordi Ülikooli kaasprofessor

Meil on hea meel võõrustada järgmisel Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti demograafia keskuse ettekandekoosolekul Ridhi Kashyapi Oxfordi Ülikoolist. Ta räägib COVID-19 pandeemia mõjust eluea pikkuse muutumisele 29 riigi andmete analüüsi põhjal. Seminar toimub 29.aprillil kl 16.00 Zoomi vahendusel. Rohkem infot ja registreerumine üritusele: https://www.tlu.ee/taxonomy/term/2155/sundmused/edk-ja-eda-ettekandekoosolek-ridhi-kashyap-oxfordi-ulikooli

EDK ja EDA ettekandekoosolek - Ridhi Kashyap Oxfordi Ülikooli kaasprofessor Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life expectancy losses: a population-level study of 29 countries

The effect of parental loss on child survival in nineteenth century rural Estonia 20/04/2021

The effect of parental loss on child survival in nineteenth century rural Estonia

Hannaliis Jaadla ja Kersti Lusti värskelt avaldatud artiklis vaatlesid autorid vanemate kaotuse ja taasabiellumise mõju laste suremusriskile 19. sajandi Eesti külas Helme ja Paistu kihelkonna individuaalandmete põhjal (1826-1891). Ootuspäraselt oli ema surma mõju laste suremusele märksa suurem kui isal, kuid üllataval kombel püsis mõju alates imikueast vähemalt üheksanda eluaastani. Tugevaim oli see rinnalastel, suurendades suremusriski 2-12 elukuul suisa seitse korda võrreldes lastega, kelle vanemad olid elus; 5-9 eluaasta vahel oli vahe 2,7 korda. Ema taasabiellumine laste suremusriski erinevusi ei toonud, kuid võõrasema toomine perre on võrreldes ema kaotusega siiski positiivse mõjuga ning aitas lastel esimestel eluaastatel ellu jääda ja hakkama saada. Üldistavalt võime järeldada, et lapse ellujäämise seisukohalt oli vähemasti üheksanda eluaastani ema hool (väga) palju olulisem kui isa sissetulekust saadav materiaalne tugi perele.

Artikkel ilmus ajakirjas The History of the Family: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1081602X.2021.1905022

The effect of parental loss on child survival in nineteenth century rural Estonia (2021). The effect of parental loss on child survival in nineteenth century rural Estonia. The History of the Family. Ahead of Print.

Эстонские ученые приступили к исследованию семьи и рождаемости в нашей стране | Raadio 4 | ERR 16/04/2021

Эстонские ученые приступили к исследованию семьи и рождаемости в нашей стране | Raadio 4 | ERR

Эстонские ученые приступили к исследованию семьи и рождаемости в нашей стране. Повлияет ли пандемия на демографическую ситуацию в Эстонии и что могут сделать политики, чтобы мотивировать семьи заводить детей? На радио 4 oбсудили тему с директором Института демографии Эстонии Таллиннского университета Лууле Саккеус и радиослушателями. https://r4.err.ee/1608180739/jestonskie-uchenye-pristupili-k-issledovaniju-semi-i-rozhdaemosti-v-nashej-strane

Эстонские ученые приступили к исследованию семьи и рождаемости в нашей стране | Raadio 4 | ERR Эстонские ученые приступили к исследованию семьи и рождаемости в нашей стране. Повлияет ли пандемия на демографическую ситуацию в Эстонии и что могут сделать поли...

Photos from Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies's post 15/04/2021

Katrin Schwanitzi äsja avaldatud artikkel ajakirjas Demographic Research vaatles Eesti inimeste ajakasutust ja kodutööde soolist jaotust. Analüüsi tulemused näitavad, et vanematega koos elades teevad noored täiskasvanud naised keskmiselt 10% rohkem koduseid töid kui noored mehed. Kuigi täiskasvanud laste kodus elamine aitab vanematel kodutöödele kuluvat aega vähendada, siis teevad emad ikkagi keskmiselt 23% rohkem kodutöid kui isad. https://www.demographic-research.org/volumes/vol44/34/default.htm

Kas noored lükkavad laste saamist globaalsete probleemide tõttu edasi? Pere- ja sündimusuuring püüab vastust leida 12/04/2021

Kas noored lükkavad laste saamist globaalsete probleemide tõttu edasi? Pere- ja sündimusuuring püüab vastust leida

Tänases Eesti Päevalehes on intervjuu Luule Sakkeusega, kes tutvustab Eesti pere- ja sündimusuuringu tausta ning küsimusi, millele uuringuga soovitakse vastust leida. Näiteks kas Eesti keskealiste kõrge hoolduskoormus võiks mõjutada nooremaealiste pereloome plaane? Kas ja kuidas võiksid globaalsed probleemid eestimaalasi mõjutada? Kui paljud elavad meil samasoolistes suhetes ja kui paljud erisoolistes suhetes?

Kas noored lükkavad laste saamist globaalsete probleemide tõttu edasi? Pere- ja sündimusuuring püüab vastust leida Noored ei taha endale lapsi, sest näevad, kui raske on nende keskealisel emal korraga hooldada nii oma vanemaid kui ka järeltulijaid. See on teine hüpotees, millele püüab vastata 7. aprillil alguse saanud uuring.

Blog_31 12/04/2021

Blog_31

Postimehe lisas AK kirjutas Martin Ehala 3. aprillil sündimusest ja feminismist. Artiklis oli punkte, mis vajaksid demograafi vaatevinklist täpsustamist - vastuse kirjutas Liili Abuladze https://demograafia30.weebly.com/blog_31.html

Blog_31 Liili Abuladze 12.04.2021 Postimehe lisas AK kirjutas Martin Ehala 3. aprillil sündimusest ja feminismist. Artiklis oli punkte, mis vajaksid demograafi vaatevinklist täpsustamist. Tõepoolest on...

08/04/2021

Sellel nädalal algas Eesti pere- ja sündimusuuring, mille raames küsitletakse 18–59-aastaseid eestimaalasi. Küsimustik on veebipõhine ja sellele saab vastata nii arvutis kui nutitelefonis, nii eesti kui vene keeles. Kõik uuringu vastajad on leitud juhuvaliku teel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Need, kellel on registris e-postiaadress, saavad uuringukutse e-postiga. Teiste poole pöördutakse telefoni teel või tavakirjaga. Kui saad kutse, vasta kindlasti!
Vaata www.ggp2020eesti.ee/esimene_laine

Sellel nädalal algas Eesti pere- ja sündimusuuring, mille raames küsitletakse 18–59-aastaseid eestimaalasi. Küsimustik on veebipõhine ja sellele saab vastata nii arvutis kui nutitelefonis, nii eesti kui vene keeles. Kõik uuringu vastajad on leitud juhuvaliku teel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Need, kellel on registris e-postiaadress, saavad uuringukutse e-postiga. Teiste poole pöördutakse telefoni teel või tavakirjaga. Kui saad kutse, vasta kindlasti!
Vaata www.ggp2020eesti.ee/esimene_laine

Location

Category

Telephone

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120
Other Education in Tallinn (show all)
Disaini ja Kunsti Erakool, disain Disaini ja Kunsti Erakool, disain
Harju Tänav 6
Tallinn, 10130

Disaini ja Kunsti Erakool - on nii lastele kui ka täiskasvanutele. Oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (nr 204798) ja ( nr 83475)

Continuous Action Continuous Action
Uus 32/34 (sissepääs Hoovist)
Tallinn, 10111

Maailm on täis võimalusi! / World is full of opportunities!

Airhair programm Airhair programm
Tallinn

https://airhair.topevent.agency/

Anu Purre kunstistuudio Anu Purre kunstistuudio
Suur-Karja 13
Tallinn

Õpime kalligraafiat, kunstitehnikaid ja kompositsiooni

FABER Studio FABER Studio
Lahepea 7
Tallinn, 13516

Услуги маникюра, педикюра, гелевого моделирования по разумным ценам. Перманентный макияж. Продажа товаров для моелирования ногтей.

Sachschool Sachschool
Ахтри 8
Tallinn, 10151

Школа трансперсональной психологии и гипнотерапии.

Wellminded Wellminded
Pirita Tee 20/4
Tallinn, 10127

We are Your partner in (self)leadership and developing of wellness projects.

Jornadas Ele Tallinn Jornadas Ele Tallinn
Tallinn, 10120

MTÜ Hooling MTÜ Hooling
P**k 7-10
Tallinn, 10416

Hooling on loodud toetamaks neid, kes igapäevaselt tegelevad teiste inimestega. Pakume supervisoone, meeskonnakoolitusi, teemakoolitusi, lugemisnõustamist, laste-ja lugemisjoogat. Hoolimine igas teos.

Sihtasutus Innove Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4
Tallinn, 11415

1. augustist 2020 alustas tööd SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet. Ühendameti peamiseks tegevuseks on haridus- ja noortepoliitika elluviimine.

Geotehnoloogia Geotehnoloogia
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Geotehnoloogia on õpetus maapõue kasutamisest. Maapõu on ehitiste alus ja mineraalide varamu. Geotehnoloogia harud on rakendusgeoloogia ja mäendus (mäetehnika). Geotehnoloogia eriala sobib inimesele, kes eelistab vaheldusrikast töökeskkonda.

Clavis-KI koolitus Clavis-KI koolitus
C.R. Jakobsoni 14
Tallinn, 10128

Keeleoskus avab kõik uksed!