Sihtasutus Innove

Sihtasutus Innove

Comments

Suurepärane enesetäiendamise võimalus TULE ÕPI PSÜHHOSOTSIAALSE VALDKONNA SUPERVIISORIKS! Esmakordselt on Eestis võimalik õppida valdkonnaspetsiifiliseks superviisoriks! Ootame spetsialiste ja juhte, kellel on töökogemus sotsiaalhoolekandes, tervishoius, noorsootöös, tööhõives, ohvriabis, kriminaalhoolduses, tugihariduses, õiguskaitses, pagulasabis, psühholoogias või teistes psühhosotsiaalsetes valdkondades. MIDA ANNAB Lõpetanul on pädevus viia läbi nii individuaalset- kui rühmasupervisiooni, töötada meeskondade ja organisatsioonidega. Lisaks üldisele superviisori pädevusele õpitakse erinevaid meetodeid töötamaks psühhosotsiaalses valdkonnas. KOOLITAJATE MEESKOND Kursuse põhiõppejõududeks on Piret Bristol, Tiina Merkuljeva ja Triin Vana. Väljaõppesse registreerumine ja küsimused: [email protected] või tel 56 639793 Rohkem infot algava väljaõppe kohta leiad meie kodulehelt: https://www.isci.ee/kutsume-sind-ennast-taiendama/#psyhho Psühhosotsiaalse valdkonna supervisiooni ja väljaõpet tutvustavad töötoad: Tallinnas 5.veebruar kell 15-18 Tartus: 12.veebruar kell 15-18 Töötuppa registreerumine: [email protected]
Innove soovitab toimiva Laupa Põhikooli kinni panna. Mis mõttes?

Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja.

Innove on Eesti haridussüsteemi ühendaja ja uuendaja. Hariduse asjatundjatena oleme toeks nii õppijale, õpetajale, koolijuhile kui ka lapsevanemale. Meie valdkondadeks on õppe- ja karjäärinõustamine Rajaleidja keskustes, õppemetoodika, eksamid, koolitused, kutsehariduse edendamine ja struktuuritoetuste jagamine hariduse ja tööelu vallas. Kui soovid täpsemat infot kutsehariduse kohta, siis külasta meie kutsehariduse Facebooki lehte www.facebook.com/kutseharidus.ee ning karjääri- ja õppenõustamisteenuste kohta jagame infot Rajaleidja Facebookis www.facebook.com/rajaleidja

Mission: Loome silla erinevate osapoolte vahele! Jõuame parimate lahendusteni hariduse ja tööturu partnerite vahelise koostöö kaudu. Teeme koostööd oma ala parimatega ning pürgime ise parimaks omas valdkonnas.

📣Innove Rajaleidja Haapsalu keskus ootab tööle ERIPEDAGOOGI📣

Pakume Sulle paindlikku tööaega ja võimalust teha osaliselt kaugtööd. Võimalik on töötada nii täis- kui ka osalise ajaga. Tule ja anna oma panus Eesti hariduse arengusse!

📣 Rajaleidja Haapsalu keskus ootab tööle ERIPEDAGOOGI! 📣

Pakume Sulle paindlikku tööaega ja võimalust teha osaliselt kaugtööd. Võimalik on töötada nii täis- kui ka osalise ajaga. Tule ja anna oma panus Eesti hariduse arengusse!

Tule Innovesse KUTSEMEISTRIVÕISTLUSTE KORRALDAJAKS!

👏Innoves on hea töötada, sest peame tähtsaks töötaja arengut, tervist ja perekonda. Meil on paindlik töökorraldus ning hubane ja kaasaegne kontor. Tulevased töökaaslased on uuendusmeelsed, toetavad ja sõbralikud.

Vaata täpsemalt, mida Sinult ootame ja Sulle pakume ning kandideeri:👇
www.innove.ee/organisatsioonist/tule-toole-voi-praktikale

innove.ee

Koolide digiõppevara muutub mitmekesisemaks

🔔KOOLIDE DIGIÕPPEVARA SAAB TÄIENDUST!
Selgunud on 24 projekti, mis saavad toetust taotlusvoorust „Digitaalse õppevara arendamine ja haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine“. Projektide vahel jagatakse 517 873 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi toetusraha.

Projektid hakkavad pakkuma nutikaid lahendusi nii üldhariduskoolide kui ka kutseõppeasutuste jaoks. Loomisel on näiteks põhikoolile mõeldud matemaatika õppimise nutivahendid, füüsika- ja keemiakatsete digilahendused, ettevõtlusalased mängud, aga ka moodne digiõppevara kondiitriks või mootorsõidukitehnikuks õppijale.

innove.ee Selgunud on 24 projekti, mis saavad toetust taotlusvoorust „Digitaalse õppevara arendamine ja haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine“. Projektide vahel jagatakse 517 873 eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse osakonna juhi Ingar Dubolazovi sõnul saavad toetust need...

opleht.ee

Toetus annab ettevõtlusõppele haaret ja hoogu

Innove koos Ettevõtlusõppe programmiga Edu ja tegu kutsub koole 20. veebruarini taotlema toetust koolide ettevõtlusõppe mitmekesistamiseks. Senistest Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorudest on toetatud 48 projekti. Toetust pälvinud projektide seas on üleriigilise ja regionaalse haardega ettevõtmisi, aga ka kohalikke, ühele koolile suunatud tegevusi. Loe Õpetajate Lehest, kas ja mida toetatud projektid koolides muutsid.

https://opleht.ee/2020/01/toetus-annab-ettevotlusoppele-haaret-ja-hoogu

opleht.ee Toetus annab ettevõtlusõppele haaret ja hoogu 31. jaan. 2020 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit Võru Kesklinna kooli õpilased. Foto: Tõnis Anton „Edu ja tegu“ koos SA Innovega kutsub koole 20. veebruarini taotlema toetust koolide ettevõtlusõppe mitmekesistamiseks. Seni on ko...

🔔Kas tahaksid anda oma panuse riigieksamite toimumisse? Tule RIIGIEKSAMITE VÄLISVAATLEJAKS TALLINNA JA HARJUMAA piirkonda! Sinu ülesanne on jälgida eksamikorrast kinnipidamist.

Välisvaatlejana osalemise tingimused:
✔vähemalt keskharidus;
✔eesti keele oskus emakeelena või C1-tasemel;
✔valmisolek osaleda riigieksamitel välisvaatlejana 20.04; 21.–23.04; 04.05; 22.05; 27.–29.05.2020.

👉Vaata täpsemalt ja registreeru koolituspäevale:
www.innove.ee/uudis/riigieksamite-valisvaatleja

Viimaste päevade jooksul on HITSA ja Innove poole pöördutud küsimusega, miks saab E-koolikotis nüüdsest valida oma loodud materjalide ja kogumike autoriõiguste tüübiks ainult litsentsi CC BY-SA 3.0. Innove jurist Teele Lember selgitab, miks valiti E-koolikotti laetavate materjalide ainsaks võimalikuks autoriõiguste tüübiks just see litsents.

Senini said E-koolikoti kasutajad materjali portaali lisades või kogumikku luues valida väga paljude erinevate autoriõiguse režiimide vahel, sealhulgas erinevad CC litsentsid, aga ka "kõik õigused kaitstud" ja „ei oska valida“, mis tähendas samuti, et materjalile rakendus "kõik õigused kaitstud".

E-koolikoti portaali loomise eesmärk oli, et sealseid materjale saaksid kõik õpetajad võimalikult vabalt kasutada. Üks olulisemaid E-koolikoti funktsioone on võimalus luua sealsetest materjalidest kogumikke. Näiteks, et õpetaja saaks oma õpilaste jaoks erinevatest materjalidest kogumiku kokku panna, sellele ise selgituse juurde kirjutada ja õpilastele lahendamiseks suunata. E-koolikoti kaugem eesmärk on, et tekiks suur kogu vabalt kasutatavat ja pidevalt arenevat õppevara, mis oleks kõigile Eesti õpetajatele ja õpilastele tasuta kättesaadav – sel juhul ei sõltuks õppematerjalide valik õpetaja jaoks enam nii palju kooli rahalistest võimalustest, mis vähendaks ebavõrdsust hariduses.

Paraku takistas enamik seniseid autoriõiguste valikuid kogumike loomist, ning seniste valikute juures materjalide kogumikesse lisada lubamine ei olnud õiguslikult korrektne. Seetõttu oli kogumike kopeerimine eelmise aasta algusest keelatud, muuhulgas seetõttu, et kopeeritud kogumikul ei olnud võimalik tuvastada autorit ega algset teost. Nüüd saab seda teha ja kogumiku kopeerimine on taas lubatud.

Juriidiliselt on iga kogumik uus teos, mis on kokku pandud teistest teostest. Kogumiku looja teeb valiku, milliseid teiste autorite loodud materjale kogumikku lisada, millisesse järjekorda neid seada ja mida omalt poolt lisada. Selleks, et enda kogumikku (seega enda teosesse) kellegi teise loodud materjali (seega kellegi teise teost) lisada, on vaja tema luba. Sellise loa annabki kõigile materjalidele CC BY-SA 3.0 litsentsi määramine.

Jah, autoriõiguse seadus nimetab erandit, mille kohaselt on ka ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta õigus teose reprodutseerimiseks õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke. See polnud aga E-koolikoti puhul piisav lahendus, sest soovime, et portaali saaks kasutada ka kõik erakoolide õpetajad ja eratunde andvad õpetajad, kelle tegevus taotleb ärilisi eesmärke ja kellele erand seega ei kehti. Samal põhjusel ei saanud kasutada ka Creative Commonsi neid litsentse, mis sisaldavad NC tingimust (NonCommercial ehk ärilise kasutuse keeld).

Samuti tuleb tähele panna, et ka kõik avalikud haridusasutused tohivad autoriõigustega kaitstud materjale ilma autori nõusolekuta kasutada vaid motiveeritud mahus reprodutseerimiseks - seega võib näiteks jagada õpilastele vaid osa materjalist või kogumikust, aga mitte tervikut!

Seega - et E-koolikotti saaksid sihipäraselt kasutada kõik õpetajad ja õpilased, oli vaja eemaldada ärilise eesmärgi keeld ning anda E-koolikotis olevatele materjalidele litsents, mis võimaldab teha kõiki E-koolikoti sihipäraseks toimimiseks vajalikke tegevusi.

CC BY-SA 3.0 litsents sisaldab tingimust „share alike" ehk jagamine samadel tingimustel. See tähendab, et kui selle litsentsiga materjali kasutatakse tuletatud teose loomisel, peab ka sellele tuletatud teosele tervikuna kohalduma sama litsents. On väga ebatõenäoline, et mõni kirjastus sooviks anda välja õpikut, millele tervikuna kohaldub CC BY-SA litsents, või et mõni koolitusfirma sooviks selle litsentsi laienemist kogu sama koolituse materjalile, sest sellisel juhul nende õpikut enam ei ostetaks, koolitust enam ei tellitaks, sest iga kool võiks ise terve õpiku oma õpilastele ühest eksemplarist paljundada. Ärilise eesmärgi keelu kõrvaldamisest on seega E-koolikoti kasutajatele rohkem kasu kui kahju.

Lõpetuseks kaks olulist fakti:

1. E-koolikotis antav litsents kehtib vaid füüsiliselt E-koolikotti laetud ja kirjutatud sisule. Kui E-koolikotti lisatakse link, mis viib kasutaja muule veebilehele, siis kehtib E-koolikotis antud litsents ainult E-koolikotti kirjutatud pealkirjale, selgitusele ja illustreerivale pildile, aga mitte lingi all olevale materjalile. Seega saab lingina E-koolikotti lisada mistahes avalikult kättesaadavaid autoriõigusega kaitstud materjale, sõltumata sellest, kas ja milline litsents neile kehtib.

2. Litsentsi saab määrata ainult autor ise (või teatud juhtudel kirjastus või tellija). Kui keegi teine määrab teie loodud materjalile ilma loata litsentsi, siis on see õigustühine. Igaüks, kes märkab E-koolikotis võimalikku õiguste rikkumist, saab sellest E-koolikotile teada anda ja E-koolikott reageerib sellele (täpsemalt on kirjas kasutustingimustes). Ka varem ei tohtinud teise isiku teost ilma loata E-koolikotti üles laadida.

Palume täiendavate ja täpsustavate küsimustega pöörduda:
[email protected] 🙂

Kui tahad panustada haridusvaldkonna arengusse, siis tule Innovesse EESTI KEELE JA KIRJANDUSE E-HINDAMISE PEASPETSIALISTIKS!

👏Innoves on hea töötada, sest peame tähtsaks töötaja arengut, tervist ja perekonda. Meil on paindlik töökorraldus ning hubane ja kaasaegne kontor. Tulevased töökaaslased on uuendusmeelsed, toetavad ja sõbralikud.

Vaata täpsemalt, mida Sinult ootame ja Sulle pakume ning kandideeri:👇
www.innove.ee/organisatsioonist/tule-toole-voi-praktikale

innove.ee

Algas registreerumine 2020. aasta LAK-õppe koolitustele

🔔Tähelepanu - õpetajad, kes õpetavad eesti keeles muu kodukeelega lapsi!

Algas registreerumine täienduskoolitustele, mis on mõeldud õpetajatele, õppejuhtidele ja haridusametnikele, kelle tööks on korraldada muu kodukeelega laste eestikeelset õpet.

Koolitused toimuvad neljal õppekaval:
✔LAK-õpe, keelekümbluse ABC
✔Draamaõpe – õppija arengu toetaja LAK-õppes
✔LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused
✔LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale
✔Lõiming kooli õppekava rakendamisel

👉Pane ennast huvi korral esimesel võimalusel koolitusele kirja - kes ees, see koolitusel sees :-)

innove.ee Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus korraldab täienduskoolitusi õpetajatele, õppejuhtidele ja haridusametnikele, kelle tööks on korraldada muu kodukeelega laste eestikeelset õpet. Äsja algas registreerumine 2020. aasta koolitustele. Koolitused toetavad muu kodukeelega la...

📚Täna on rahvusvahelise hariduse päev!👩‍🏫

Sel aastal on päeva keskseks teemaks õppimine inimeste, planeedi, õitsengu ja rahu nimel ning päeva tähistatakse nii UNESCO peakorteris Pariisis kui ÜRO peakorteris New Yorkis. Üleilmse hariduse päeva tähistamise eesmärgiks on tõmmata tähelepanu haridusele kui inimõigusele ning ainsale võimaluse, kuidas inimkonna ees seisvatele probleemidele lahendusi leida, sest nii üleilmseid kui kohalikke probleeme saavad lahendada vaid haritud, aktiivsed ja hoolivad kodanikud.

http://www.terveilm.ee/leht/blogi/tana-tahistatakse-ule-maailma-rahvusvahelist-hariduse-paeva

Kui tahad panustada haridusvaldkonna arengusse, siis tule Innovesse ÕPETAJAAMETI MAINEKUJUNDUSE PEASPETSIALISTIKS!

👏Innoves on hea töötada, sest peame tähtsaks töötaja arengut, tervist ja perekonda. Meil on paindlik töökorraldus ning hubane ja kaasaegne kontor. Tulevased töökaaslased on uuendusmeelsed, toetavad ja sõbralikud.

Vaata täpsemalt, mida Sinult ootame ja Sulle pakume ning kandideeri:👇
www.innove.ee/organisatsioonist/tule-toole-voi-praktikale

Otsime eksamiperioodiks 💻ANDMESISESTAJAID💻!
Töö toimub Innove kontoris perioodil mai-juuni 2020. Andmeid võib lisaks tööajale sisestada ka õhtuti või nädalavahetustel. Tasu tükihinna alusel.

👉Kandideerimiseks saada sooviavaldus aadressile [email protected] hiljemalt 25.03.2020.

innove.ee

Oluline muudatus E-koolikotis – vaata oma õppevarad üle!

👉Kas oled E-koolikotti materjale laadinud? Kui jah - siis palume sul portaali sisse logida ja UUENDADA OMA ÕPPEVARA LITSENTSE. Kui litsents jääb autori poolt uuendamata, ei saa veebruarist alates õppevara paraku enam kasutada.

innove.ee E-koolikott ühtlustab portaalis olevate materjalide ja kogumike autoriõiguste litsentse. Kõik E-koolikotti materjale üles laadinud kasutajad peaksid logima portaali sisse ja uuendama oma õppevara litsentse. Kui litsents jääb autori poolt uuendamata, ei saa õppevara paraku enam

🔔Tähelepanu - valminud on UUS DIGITAALNE ETTEVÕTLUSÕPIK!
Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Innove koostöös valmis ettevõtlusõppe digitaalne õpik kutseõppe 4. taseme õppuritele.

✔Õpik on universaalne majanduse ja ettevõtluse õppimiseks kutseõppes õppijale, kuid sobib samuti kasutamiseks gümnaasiumis nii ainekavasiseseks kui ka -üleseks õppeks.
✔Õpik on praktiline ja paljude näidetega materjal majandus- ja ettevõtluskeskkonna mõistmiseks.
✔Õpik on teejuht alates ideest kuni ettevõtte loomiseni.

Vaata E-koolikotti! Õpik asub koolikotis 👉 https://e-koolikott.ee/oppematerjal/25996-Ettevotlusope-4-taseme-kutseoppes

Täna käisid Innoves 🇦🇿Aserbaidžaani hariduseksperdid, kes viibivad Eestis EL abiprojekti „Support to implementation of National Qualifications Framework in Azerbaijan“ raames. Juhatuse liige Katri Targama andis ülevaate Eesti haridusest ja Innove rollist ning nõunik Kaie Piiskop tutvustas kutseharidussüsteemi. Nädalase visiidi jooksul külastatakse ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kutsekoda, Töötukassat, käiakse EKKAs ja erinevates õppeasutustes. Loodetavasti saavad külalised meilt häid ideid, mida ka oma riigis rakendada.
#eestiharidusonhinnas

💡Kas Sina usud, et õpetajad loovad homse Eesti? Oled ehk kaalunud õpetajaametit järgmise karjäärivalikuna?
Kui oled positiivsete hoiakutega, valmis noori toetama ning neid oma eeskujuga inspireerima, siis oled oodatud kandideerima inspiratsiooniprogrammi 👉„Jah! Õpetajaks!“👈

Vaata lisa:
www.innove.ee/opetaja-ja-koolijuhi-areng/okpat/opetajaameti-mainekujundus/jah-opetajaks

innove.ee

Uus, toimetulekuõppele vastav digiõppevara „Loomariik"

📣 Valminud on uus digitaalne õppevara „Loomariik“ 📣

Õppevara sobib TOIMETULEKUKOOLI õpilastele (I–III arenguaste), kuid seda on võimalik kasutada ka LASTEAIAS vanemas astmes ja lisamaterjalina ALGKLASSIDES. Õppevara on tasuta kasutamiseks kättesaadav kõigile.

Uuri lähemalt 👇

innove.ee Valminud on põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppele (TÕ) vastav digiõppevara. Materjal hõlmab elu- ja toimetulekuõppe elemente seostatuna eesti keele ja matemaatikaga. Koostatud materjal täidab lünga toimetulekuõppe õppematerjalides ja võimaldab käsitleda teemat „Lo...

opleht.ee

E-tasemetöö kui kujundav hindamine

Selle aasta sügisel toimub 4. ja 7. klassis esimene kiire tagasisidega matemaatika e-tasemetöö. Uue e-tasemetöö eest õpilasele hinnet ei panda ega tooda ka välja saavutatud punkte. Selle asemel saab õpilane pärast testi sooritamist arvutist tagasisidet. Ta lahendab testi ülesanded ja kohe pärast seda saab arvutiekraanilt lugeda, milliste teemade ja ülesannetega ta hästi hakkama saab ja milliseid peab veel harjutama.

Loe uudsest e-tasemetööst täpsemalt Õpetajate Lehest, kus sellest räägivad Innove uuringute ja arenduskeskuse juht Aimi Püüa ning e-hindamise peaspetsialist Sirje Piht.

👉 https://opleht.ee/2020/01/e-tasemetoo-kui-kujundav-hindamine

opleht.ee E-tasemetöö kui kujundav hindamine 17. jaan. 2020 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit E-tasemetöö on ennekõike õpetaja töövahend, millega tuvastatakse laste teadmistesse jäänud lünki, toonitavad Aimi Püüa ja Sirje Piht. Foto: Raivo Juurak 2020. aasta septembris-oktoobris toimu...

Täna olid Innovel külas 🇫🇮Soome kutsehariduse arendamise ühingu esindajad, kes soovisid arutleda PISA tulemuste ja kutsehariduse vahelise seose üle. Nendega kohtusid Innove analüütik Einar Rull ja nõunik Kaie Piiskop. Oli huvitav kokkusaamine!
#eestiharidusonhinnas

💡Kuidas tuua ettevõtlusõpe ainetundi?

Huvitava Kooli hariduskonverentsi "Õppimise aeg" raames toimus Innove inspiratsiooni töötuba, kus Erika Veide tutvustas ettevõtlusõppe võimalusi üldhariduskoolis. Erika juhitud töötoas esitleti praktilist võimalust tuua ettevõtlusõpe igasse ainetundi, näiteks 👉tööintervjuude👈näol. Töötoas toimus reaalajas tööintervjuu ettevõtja ja kandideerija vahel. Intervjuu viis läbi Jaana Tamm ja intervjueeritava rollis oli Lisete Mihkelson.

✔Hea idee! Kutsu matemaatikatundi inseneribüroo juhataja, keemiatundi näiteks kedagi kosmeetikatööstusest - kes mitte lihtsalt ei räägiks oma ametist, vaid viiks tunnis läbi reaalsed tööintervjuud. Ja võõrkeeletunnid on ju imehead kohad rahvusvahelistesse firmadesse kandideerimist harjutada.

Erika paneb kõigile õpetajatele südamele, et teatavasti on ju ettevõtluspädevus üks 21. sajandi võtmepädevustest, seega on meie kohus seda pädevust arendada teadlikult, tahtlikult ning planeeritult igas haridusastmes. "Ettevõtlusõppe peamine eesmärk on, et suureneks nende hulk, kes suudavad ja tahavad muuta ideed tegelikkuseks. Me oleme väga uhked PISA tulemuste üle, meil on head teadmised, aga ärgem jätkem ka seda teostuse poolt tähelepanuta. Iga ühiskond vajab nii visionääre kui ka teostajaid, kuid ka visionäärid peavad olema edukad ning ettevõtlikud pere majandajad. Elu õpetab palju, kuid on asju, mille kogemiseks ja õppimiseks võime anda ning luua noortele turvalise keskkonna."

Our Story

Sihtasutus Innove on Eesti hariduse kompetentsikeskus. Personaalse hariduse edendajana töötame välja õppimist ja õpetamist toetavaid uuenduslikke lahendusi, korraldame eksameid, teste ja uuringuid, vahendame eurotoetusi. Rajaleidja võrgustiku kaudu pakume tasuta haridustugiteenuseid. Kui soovid täpsemat infot kutsehariduse kohta, siis külasta meie kutsehariduse Facebooki: lehte www.facebook.com/kutseharidus.ee ning õppenõustamisteenuste kohta jagame infot Rajaleidja Facebookis: www.facebook.com/rajaleidja

Foundation Innove is an education competence center that coordinates and promotes general and vocational education in Estonia, offers educational counseling services through the nationwide Rajaleidja network and mediates European Union grants in fields of education and working life. More information: https://www.innove.ee/en

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Education Nation - oleme hariduse rahvas!
Innove jõulutervitus
Väike stiilinäide, kuidas esitleda 120 sekundi jooksul oma äriideed!
Petra ja Katya kogemus
Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu ootab uusi huvilisi ettevõtlusõppe koolitusprogrammi - Erika Tafenau jagab oma kogemusi
Ettevõtlusõppe koolitusprogrammis osaleja Maris Õispuu kogemus
Õpetajad loovad homse Eesti
Õpetajad loovad homse Eesti
Õpetajad loovad homse Eesti
Õpetajad loovad homse Eesti
Aasta kooli konkursi tutvustus
Õpetajad loovad homse Eesti

Location

Category

Telephone

Address


Lõõtsa 4
Tallinn
11415

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:30 - 17:00
Friday 08:30 - 17:00
Other Education in Tallinn (show all)
TT Dental TT Dental
Tallinn

Dental materials Contact us: www.ttdental.ee; (+372) 622 9512; [email protected]

Babaji Kriya Jooga Stuudio Babaji Kriya Jooga Stuudio
Müürivahe 31-1 (2. Korrus)
Tallinn, 10140

Babaji Kriya Jooga Stuudio vahendab huvilistele ja edasijõudnud joogaõpilastele autentset joogateadmist, mitmekesist ja kvaliteetset praktikavõimalust

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Keemia 4
Tallinn, 10616

Meiega oled tööturul hinnatud!

Geotehnoloogia Geotehnoloogia
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Geotehnoloogia on õpetus maapõue kasutamisest. Maapõu on ehitiste alus ja mineraalide varamu. Geotehnoloogia harud on rakendusgeoloogia ja mäendus (mäetehnika). Geotehnoloogia eriala sobib inimesele, kes eelistab vaheldusrikast töökeskkonda.

Детский Развивающий Центр TereMok Детский Развивающий Центр TereMok
Narva Mnt.23, Tallinn
Tallinn

Занятия для детей-дошкольников в игровой форме.

KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele
Maakri 28a
Tallinn, 10145

KAMA ehk Koolitus Arenevale Marketing Agendile on koolitusprogramm gümnaasiumi ja ülikooli õpilastele.

Kirjastus Koolibri Kirjastus Koolibri
Hiiu 38
Tallinn, 11620

Raamatud, mis harivad

EKA moedisain/ EAA fashion design EKA moedisain/ EAA fashion design
Estonia Pst 7/ Ruum 335
Tallinn, 10143

EKA moedisaini osakonna tudengite tegemistest, moega seotud üritustest ning muust põnevast.

Väärtuskoolitus Väärtuskoolitus
Tallinn, 11214

MTÜ Väärtuskoolitus tegeleb väärtuste arendamisega nii lasteaedades kui koolides, nii kodudes kui ühiskonnas. Siit saab leida väärtuslikke tekste sellest.

Novapinus OÜ Novapinus OÜ
Taime 2-5
Tallinn, 10317

Studio Viridis Studio Viridis
Liivalao 1
Tallinn

Wildlife Arts and Nature Education

Keelekohver Keelekohver
Toompuiestee 30
Tallinn, 10149

Keelekohver pakub põnevaid noorte keelelaagreid välismaal.