Eesti Instituut

Eesti Instituut

Comments

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide taotlusvoor väliseesti kogukondade projektide teostamiseks on nüüd avatud 2. maini.
Vahelduseks ka rõõmustavad uudiseid!
Tulge mulle kolleegiks! Veel paar päeva saab kandideerida!
Kui tahad alustada sügisel tööd Petseris eesti keele õpetajana, sul on vastav haridus ja kogemus, siis kandideeri hiljemalt 15. juulil!
Kõige eestilikum sõna on sõnajalaõis!
Hei, onko "Mistä on pienet virolaiset tehty?"-kirjaa saatavilla viroksi? Kiitos.
Eesti kirjandus ja kirjanikud on jõudnud Turu raamatumessile. Kai Aareleid räägib Soome hommikutelevisioonis 90ndate Eestist ja Soomest, riikide 100 aasta juubelist. Kõneletakse sugulasrahvaste sarnasest huumoritajust, kas aga eestlaste naljad algasid soomlane, rootslane ja eestlane istusid...? Vaata, kes esindavad Eestit suurel kirjanduspeol ja mida põnevat kavas on: https://estinst.ee/turu-raamatumessi-peateema-on-sellel-aastal-eesti/ Korraldajad: Eesti Suursaatkond Helsingis, Eesti Instituudi esindus Soomes, Soome Eesti-seltside Liit ja Tuglase Selts. Rammatumess on osa EV100 välisprogrammist.
Rõõm näha, et eesti keel ja kultuur on jõudnud nii paljude Hiina üliõpilasteni. Suure töö on teinud EKKAV programmi toel Eestist lähetatud lektorid, ka Eesti Instituut on aidanud kaasa - saatnud Pekingisse tuhatkond õpikut-raamatut Eesti kohta.
Literature news - new translations.
Добрый день можете посоветовать материалы для изучения эстонского с нуля или какие-нибудь онлайн курсы?

If you prefer English, try Estonian Institute in FB Kultuurisündmused Eestis: kultuur.info Ajakiri Estonian Art: EstonianArt.ee

Instituut on aastate jooksul välja andnud kümneid Eestit tutvustavaid infotrükiseid ja perioodilisi väljaandeid, koostanud ja üles seadnud veebilehekülgi, korraldanud festivale, näitusi, konverentse ja seminare, võtnud vastu ajakirjanikke, uurijaid ja õppejõude, tõlkijaid ja kirjanikke, avanud kultuuri- ja infokeskusi teistes riikides, jaganud stipendiume, lähetanud eesti keele ja kultuuri lektoreid välisülikoolidesse ning varustanud õpetuskeskusi õppevaraga. Eesti tuntuse suurendamisel pürib instituut kirjeldama Eestit ja tema rahvast võimalikult terviklikult, juhtides tähelepanu ühiskonnaelu erinevate valdkondade seostele nii, nagu need avalduvad ka igapäevaelus. Kultuur on nähtus, mida loovad ja kannavad inimesed sõltumata elukutsest ja vanusest. Seetõttu ei piira instituut oma igapäevatööd üksnes kirjanduse, kunsti, filmi, muusika jt kaunite kunstide tutvustamisega, vaid levitab teavet ka Eesti hariduse, majanduse, looduskeskkonna, ühiskonnakorralduse jt eluvaldkondade kohta, mis kõik otseselt või kaudselt kujundavad Eesti kultuuri, seega ka eestlaste eluolu. Eesti Instituudi tegevus jaguneb mitme põhisuuna vahel: kultuurivahendus kirjastamine infovahendus veebis: Estonica Kultuur.info Eesti keel ja kultuur maailmas näituste koostamine ja eksponeerimine eesti keele ja kultuuri välisõppe korraldamine

Instituudis töötab hetkel 14 inimest, kes on ametis kas Tallinna peamajas või instituudi välisesindustes Helsingis (asutatud 1995) ja Budapestis (asutatud 1998). Väljaspool Eestit töötab ka 13 eesti keele ja kultuuri lektorit ning õpetajat. Instituudi sisulises töös osaleb mitmeid oma ala väljapaistvaid inimesi tekstide autoritena, toimetajatena, toimetuskolleegiumide liikmetena, kujundajatena või infotehnoloogiliste rakenduste loojatena. Kodanikualgatusliku ühendusena toimiva Eesti Instituudi tegevuse aluseks on põhikiri. Instituudi tööd suunab liikmete üldkogu ning kolmeks aastaks valitav juhatus. Nõuandva koguna tegutseb instituudi juures nõukoda. Eesti Instituut saab oma tegevuseks toetust riigieelarvest Kultuuriministeeriumi vahendusel. Sellele lisandub konkreetsete ettevõtmiste tarvis erinevatest allikatest laekuv sihtrahastus. Eesti tutvustamisel välismaal on Eesti Instituudi pikaajalisemaid partnereid välisministeerium. Eesti keele ja kultuuri välisõpet korraldatakse tihedas koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Eesti Instituut on Euroopa Liidu rahvuslike kultuuriinstituutide koostöövõrgustiku EUNIC liige.

Mission: Eesti Instituudi ülesanne on levitada teadmisi Eesti ühiskonna ja kultuuri kohta teistes maades, edendada kultuuri- ja haridussidemeid ning toetada eesti keele ja kultuuri õpetamist väljaspool Eestit.

estinst.ee

Eesti Instituut tutvustab kultuur.info uut toimetajat – Maria-Lee Liivakut - Eesti Instituut

Suur rõõm on teatada, et Eesti Instituudi vahva tiim on saanud endale uue liikme! Loe lähemalt 👇

estinst.ee Alates 1. juulist toimetab Maria-Lee Liivak Eesti Instituudis kultuurisündmuste infot ja kajastusi, aidates sealjuures leida uusi lahendusi kultuuriteabe edast

Head eesti keele ja kultuuri hoidjad üle ilma! Suvel muutub instituudi kontor justkui jõuluvana töötoaks, sest rege rauta ja õpikuid varu suvel, et kooliajal oleks kõik sobivalt valmis. Eesti Instituut koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga on pea paarkümmend aastat aidanud väliseesti koole-seltse varustada õppevaraga – nii päris raamatutega kui ka virtuaalmaterjalidega. Kümne aasta jooksul on toetatud kokku ligi tuhandet haridusprojekti. Haridusprojektide 2020. a. kevadvooru tulemused: https://ekkm.estinst.ee/uudised-ja-sundmused/haridusprojektide-tulemused-2020-aasta-kevadel/
Kõik ikka selleks, et välismaal elavatel eestlastel ja nende lastel säiliks side Eestiga. Tänusõnad hariduskomisjoni liikmetele, parteritele, kõigile välisõppe koordineerijatele, abilistele, kolleegidele ja vabatahtlikele abilistele, kes pühendunult selle nimel töötavad! Aga kõige suurem kummardus ikka välismaal töötavatele eesti keele õpetajate ees!
Õnnitleme ühtlasi sünnipäeva puhul rahvastikuminister Riina Solmanit, kes on võtnud südameasjaks hoida ja edendada üleilmset eestlust!

Head võidupüha ja ilusat jaaniaega!

kultuur.info

Tule kultuuriteabe teemadel kaasa rääkima!

Hea kultuurihuviline! 👋

Kutsume osalema kultuuriteabe teemalisel fookusgrupi intervjuul.

Tänutäheks saab iga osaleja Kino Sõprus kinkepileti.

Küsitluse link: https://forms.gle/yLBs6bcbDJrES1Sr5

estinst.ee

“Culture Step” awaits participants for the summer program - Eesti Instituut

Registreerimine "Kultuurisammu" suveprogrammi on avatud 25. juunini. Tasuta õppeprogramm pakub õppekäike, väljasõite ja töötube Tallinna ja Harjumaa püsielanikele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kellel on soov õppida Eesti kultuuri, looduse, ajaloo ja elu-olu kohta. https://estinst.ee/en/culture-step-awaits-participants-for-the-summer-program/

estinst.ee   The program is aimed at people whose native tongue is not Estonian and who are interested in Estonian culture, nature, history and everyday life. When re

helsinki.mfa.ee

Eesti-Soome diplomaatilised suhted 100 / Suomen ja Viron diplomaattiset suhteet 100 - Helsinki

Eesti-Soome diplomaatilised suhted 100! / Suomen ja Viron diplomaattiset suhteet 100! 🇫🇮🇪🇪

Ajalookilde Eesti-Soome kultuurisuhetest: Kui Lennart Meri avas 10. oktoobril 1995. aastal Helsingis Eesti Instituudi Soome esinduse, oli see ühtlasi esimene Eesti kultuuriesindus välismaal.
Soome Instituut jõudis Eestisse 1991. aastal, oma praegusel kujul alustati tegevust 1994. aastal.
#eestiinstituut, #viroinstituutti Välisministeerium, #eestijasoome Soome Instituut, Estonian Embassy in Helsinki

helsinki.mfa.ee Schwalbe alustas konsulina oma kodus Armfelti tee 14. Nüüd asub seal Tšehhi suursaatkond. 1919. a alguses kolis Eesti konsulaat jalatsiäri kontorisse Länsiranta 18 (nüüdne Eteläranta 18). Foto: Estofennia

docs.google.com

Vabatahtliku ankeet - Kultuurisamm 2020

Hea sõber, TULE MEILE VABATAHTLIKUKS!

Eesti Instituut pakub suurepärast võimalust praktiseerida inglise ja vene keelt, avastada põnevaid kohti üle Eestimaa ja leida hulgaliselt uusi tutvusi!

Oma soovist vabatahtlikuna kaasa lüüa palume anda teada meiliaadressil [email protected] või täita järgnev registreerimisvorm

docs.google.com Palun täitke allolev ankeet, kui räägite vabalt eesti keelt ning soovite osaleda Eesti Instituudi Kultuurisammu programmis vabatahtlikuna. Vabatahtlikud saavad võimaluse käia huvitavatel kultuuriüritustel, laiendada oma silmaringi ning sõlmida uusi tutvusi programmi sihtrühmaga (vähelõimun...

estinst.ee

Kultuur.info toimetaja konkurss - Eesti Instituut

Kui tahad käed külge lüüa kultuuriteemade ja -sündmuste kajastamisel eesti ja inglise keeles, tahad teostada oma uuenduslikke ideid digiilmas, siis otsib Eesti Instituut just sind kultuur.info toimetajaks. Kandideerimiseks saada dokumendid 15. juuniks.
#konkurss #toimetaja #eestiinstituut #kultuurinfo

estinst.ee Nõuded kandidaadile: kõrgharidus; kultuuri- või ajakirjandusalane töökogemus; teadmiste olemasolu erinevatest kultuurivaldkondadest; valmidus leida uusi vi

Täna, 4. juunil tähistame Eesti lipu päeva. Eesti Instituut soovib ilusat lipupäeva kõigile sõpradele-jälgijatele üle maailma!

Püüa kokku lugeda, mitut sini-must-valget lippu täna märkad!
#eesti #eestilipp #estonia #eestiinstituut

estinst.ee

Kultuurisammu projekti vabatahtlikke asub koordineerima Liina Sala - Eesti Instituut

Meie vahva Eesti Instituudi perega on vabatahtlike koordineerijana liitunud Liina Sala 😊

estinst.ee Liina on paberite järgi küll toidutehnoloog, kuid just vabatahtlik töö on see, mis pikemat aega tema hinge köitnud. Aasta tagasi otsustas ta täita oma pik

kul.ee

Eesti ja Ungari kultuurikoostöö: olulisel kohal on hõimusugulus ning koostöö teiste soome-ugri rahvaste toetamisel

Eesti ja Ungari kultuurikoostööleping uuendatud Budapestis, 28. mail 2020! 🇪🇪🇭🇺
Eesti poolt kirjutab kahe riigi kultuurikoostöö programmi lepingule alla Eesti suursaadik Ungaris Kristi Karelsohn, tema kõrval on Eesti Instituudi Ungari esinduse juhataja Kreet Paljas. Ungari poolt kirjutab alla Inimressursside Ministeeriumi riigisekretär Zoltan Lörinczi.
Eesti Instituut Budapestis ning Ungari Instituut Tallinnas toovad publikuni oma kultuuri parimad palad, Fenno-Ugria SA aitab tugevdada hõimusuhtlust.
Észt Intézet - Estonian Institute in Hungary, Kultuuriministeerium, Ungari Instituut / Tallinni Magyar Intézet Estonian Embassy in Budapest Fenno Ugria

kul.ee Eesti suursaadik Ungaris Kristi Karelsohn ja Ungari Inimressursside Ministeeriumi riigisekretär Zoltan Lörinczi allkirjastasid täna, 28. mail Budapestis kahe riigi kultuurikoostöö programmi aastateks 2020 kuni 2022. Eesti ja Ungari kultuurikoostöö lepingu alusel kokku lepitav programm on juba...

viro-instituutti.fi

Viro-instituutin soittolista #10: virolaisen vaihtoehtomusiikin juurilla by Stupido Records

Lauluvalik sulle, kes sa kuulad Mikroneid, Vennaskonda, J.M.K.E., aga ka Pia Frausi, Jaak Joalat jt. Seekord on Eesti Instituudi Soome esindusel aidanud esitusnimekirja koostada Stupido Records. Kasuks tuleb soome keele oskus, sest iga pala kohta on blogis ka soomekeelne lühitutvustus.

Kui aga soovid kuulata hoopis Eesti parimaid merelaule, džässi- või klassikapalu, siis leiad needki listid samast blogist. Kevadel 2020 on kokku pandud juba 10 soovitusnimekirja.
#viroinstituutti #eestinstituut #soittolista #virolaistamusiikkia #stupidorecords

viro-instituutti.fi Virolaista punk -ja rockmusiikkia esittelevän youtube-listan on tehnyt Viro-instituutille Stupido Records. Stupido Records on Helsingissä vuodesta 1989 toiminut levy-yhtiö, jonka ensimmäinen julkai…

estinst.ee

Mart Meri asub juhtima Eesti Instituudi Soome esindust - Eesti Instituut

Augustist 2020 asub Eesti Instituudi Soome esindust juhtima Mart Meri ja esinduse projektijuhina jätkab Lissu Kirves. Soome esindust 2017. aastast juhtinud Sanna Immanen alustab tööd pressiametnikuna Soome saatkonnas Tallinnas.
#eestiinstituut #viroinstituutti #martmeri #eestimaja

estinst.ee Eesti Instituudi Soome esindus on tegutsenud Helsingis juba 25 aastat, viimased kümme aastat on büroo asunud Eesti Majas Suvilahti linnajaos. Uudis soome keel

estinst.ee

Distantsõpe ujutas Eesti päritolu veebientsüklopeedia Estonica päringutega üle - Eesti Instituut

Kas teadsid, et Eestit tutvustav veebiteabekogu Estonica loodi enne Wikipeediat? Kuigi Estonica vajaks kiiremas korras sisulist täiendust ja värsket disaini, on see siiani paljudele vajalik infoallikas.

https://estinst.ee/distantsope-ujutas-eesti-paritolu-veebientsuklopeedia-estonica-paringutega-ule/

estinst.ee Nimelt külastas selle järgi Estonicat perioodil 12.03.–17.05.2020 eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 73% rohkem kasutajaid, ühtekokku 56 639 kasutaj

Küsitlus on selleks korraks lõppenud. Täname kõiki vastajaid ja loosi võitjaga võetakse ühendust! 🥳
---
Hei kultuurihuviline! 👋

Kultuuriportaal kultuur.info kutsub Sind vastama lühikesele kultuuritarbimise küsitlusele.
Kõikide vastanute vahel paneme loosi pääsme Kellerteater sõnadeta virtuaaletendusele „Armunud alkeemik“. 🎭

Küsimustik eesti keeles: https://forms.gle/AZZrgXoD6qUM92zy8
Küsimustik inglise keeles: https://forms.gle/Ly1iUCTjD97T6Pez7
Küsimustik vene keeles: https://forms.gle/UCnPe9uN7GCY5YUo8

Küsitlus on avatud kuni 31.05.2020!

ajakirimuusika.ee

Kultuurielu internetis – kas uus normaalsus?

Kultuurielust internetis kirjutab ajakiri Muusika.

ajakirimuusika.ee Kui reedel, 13. märtsil algas koroonaviiruse epideemia tõttu karantiin ja lõpetati kõik kontserdid, tekkis olukord, mida varem ei oleks osanud ette kujutada ka

Digikultuur

Eesti digitaalsest kultuurist.

ERIOLUKORRALISED EDULOOD ehk Digikultuuriaasta kogub eriolukorras operatiivselt tegutsenud kultuuritegijatelt kokku nende tegevusest kõnelevad edulood. Täna kuuleme kirjandus- ja kirjastusteemalist lugu Indrek Koffi esituses.
#digikultuuri, Härra Tee & proua Kohvi #uuedraamatud

estinst.ee

International Dance Day playlist full of Estonian Dance music - Eesti Instituut

Täna on rahvusvaheline tantsupäev ja selles vaimus pani Eesti Instituudi meeskond teie jaoks kokku Eesti tantsumuusika esitlusloendi. Valitud muusika seas on nii uut kui vana ja ka päris rariteetseid lugusid. Head arvuti ees võnkumist!
https://estinst.ee/en/international-dance-day-playlist-full-of-estonian-dance-music/

estinst.ee Today is the International Dance Day that is celebrated every year on 29 April to promote art and culture and to raise awareness among the public regarding the

estinst.ee

International Dance Day playlist full of Estonian Dance music - Eesti Instituut

Täna on rahvusvaheline tantsupäev ja selles vaimus pani Eesti Instituudi meeskond teie jaoks kokku Eesti tantsumuusika esitlusloendi. Valitud muusika seas on nii uut kui vana ja ka päris rariteetseid lugusid. Head arvuti ees võnkumist!
https://estinst.ee/en/international-dance-day-playlist-full-of-estonian-dance-music/

estinst.ee Today is the International Dance Day that is celebrated every year on 29 April to promote art and culture and to raise awareness among the public regarding the

mailchi.mp

Eesti Instituudi uudised

Töö kriisiajal toimub sama tempokalt või vast tempokamaltki kui enne. Estonian Literary Magazine saab 25, kultuur.info portaalis on uued arengud ja algatused, peagi ilmub uus Estonian Art, Eesti Instituudi Soome esindus ehk Viro-instituutti Suomessa turgutab sõpru hea Eesti muusikaga ning samuti oleks meile üht uut töötajat juurde vaja. Edasi lugege Eesti Instituudi aprilli uudiskirjast ja mis peaasi, olge terved!

mailchi.mp Ingliskeelne eesti kirjandust tutvustav ajakiri Estonian Literary Magazine saab tänavu 25 aastat vanaks. Ajakirja esimene number ilmus 1995. aasta sügisel, selle toimetajad olid Krista Kaer ja Piret Viires. Sellest ajast peale on ajakiri ilmunud järjepidevalt kaks korda aastas — kevadnumber val...

Eile selgus, et Euroopa Liidu kirjandusauhinnale kandideerivad tänavu tervelt kolm eesti romaani -- Mudlumi "Poola poisid", Mait Vaigu "Kurvake sügis" ja Kaur Riismaa "Väike Ferdinand".
Soovime õnne ja elame kaasa!

Yesterday the shortlist of the EU Prize for Literature was announced. We are very pleased to inform you that three Estonian authors and novels have also made it there: "Poola poisid" ("Polish Boys") by Mudlum, "Kurvake sügis" ("Sad Autumn") by Mait Vaik, and "Väike Ferdinand" ("Little Ferdinand") by Kaur Riismaa.

Congratulations, and good luck to all the nominees!

https://www.euprizeliterature.eu/news/eupl-2020-shortlist

estinst.ee

Eesti Instituudis hakkab kultuur.info portaali arendama Kerttu Karing - Eesti Instituut

Eesti Instituuti asus tööle Kerttu Karing, kelle ülesanne on sellel aastal kultuur.info portaali arendamine.

estinst.ee Kerttu kirjutas enda tutvustamiseks nõnda: “Mina olen Kerttu – Eesti Instituudi kõige värskem liige. Eesti Instituuti sattusin ma läbi praktika Kult

estinst.ee

Eesti Instituut otsib vabatahtlike koordineerijat - Eesti Instituut

https://estinst.ee/eesti-instituut-otsib-vabatahtlike-koordineerijat/

Otsime toredat kolleegi, kes aitab leida ja juhendada vabatahtlikke Kultuurisammu programmis. Kandideerimise tähtaeg on 27. aprill. Praegu peame küll kenasti kodus püsima, ent loodetavasti suvel ja aasta teisel poolel jätkab Eesti Instituut kultuurikoolitustega, mis viivad osalejad väljasõitudele, muuseumitesse jne.

estinst.ee Seoses Kultuurisammu programmi tegevustega otsib Eesti Instituut Tallinna kontorisse (0,5 koormusega) vabatahtlike koordineerijat tähtajalise töövõtulepingu

Viro-instituutti Suomessa

Eesti Instituudi Soome esindus toob meie kevadesse lisaks linnulaulule ja sotsiaalsest isoleeritusest tingitud vaikusele ka ilusat muusikat. Olge kuuldel!

Kevään aikana nautitaan Viro-instituutin koostamista soittolistoista. Tulossa on mm. meriaiheinen soittolista, folk ja jazz -listat, vierailijoiden koostamia listauksia ja Georg Ots -teemalista.

Aloitamme kuitenkin Euroviisuista ja Viron ensimmäisestä viidestä vuodesta 1993-1998. Muistatteko Viron viisumenestyksen vuodelta 1996, kun Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilus esittivät kappaleen "Kaelakee hääl"? Kappaleesta suomenkielisen version ovat tehneet Annika Eklund ja Rami Välimäki.

Tutustu listaan linkistä!

#viroinstituutinsoittolistat

Eesti Instituut on asunud kriisiolukorras arendama uusi teenuseid. Alates tänasest kuulub meie tegevuste hulka aknapesu abil erinevate asutuste läbipaistvuse suurendamine, turuhinnast madalama hinnaga templite "Jääb ära!", "Suletud!" ja "Lükkub edasi!" müümine ning tekstides komavigade otsimine. Uutele teenustele kehtivad vaid täna tutvumishinnad! Uurige lähemalt www.estinst.ee.

nytimes.com

In Praise of a Normal, Boring Country

Meie väike "normaalne ja igav" kodumaa suure maailma ajakirjanduses.

nytimes.com A cartoonist finds solace in Estonia's grit, thrift, and good cheer.

ELMi kevadnumber on nüüd ka artiklikaupa vaadeldav, loetav ja jagatav. Ikka teie mugavuse huvides, ikka ajakirja kodulehel http://elm.estinst.ee/.

Lugemisrahu ja mõtteselgust!

"When I graduated from university and realized that I couldn’t call myself a student anymore, at least for a while, then my world collapsed for a bit. Being a student is such a great calling through which to define yourself. I don’t often dare to call myself a lawyer as it seems like too big of a word, though I am one, in fact." - Silvia Urgas, an Estonian lawyer and poetess.

ELM 2020 Spring issue is fully available online now. Article by article. Colorful and kind. So, you are most welcome to read the rest of the conversation between the poets Silvia Urgas and Karl-Martin Sinijärv, and all the other interviews, reviews, portraits and excerpts at http://elm.estinst.ee/

Take your time, and stay beautiful!
Photo by Piia Ruber.

Eesti Instituut

Eesti Instituut's cover photo

forbes.com

Hack-The-Crisis: 6 Lessons From Estonia’s Coronavirus Crisis Response

forbes.com Estonia's Hack-the-Crisis initiative-- a collective response to the coronavirus crisis launched in 1 day— has much to teach us about how digitally-enabled societies can respond more flexibly and effectively to crisis situations-- and possibly emerge stronger.

estinst.ee

Muutused Eesti Instituudi tegevustes seoses COVID-19 pandeemiaga - Eesti Instituut

Olge terved!

estinst.ee Eesti Instituut on otsustanud kõik Kultuurisammu sündmused, mis olid planeeritud märtsikuusse lükata edasi aprilli ja maisse. Kuidas Kutluurisammu kava edas

Estonian Literary Magazine’i kevadnumber on nüüd ilmunud!
Tänavune kevadnumber kannab järjekorranumbrit 50 ja tähistab ühtlasi ajakirja 25 ilmumisaasta täitumist – ajakirja esimene number ilmus 1995. aasta sügisel.
Vaata uut numbrit lähemalt siit: https://estinst.ee/prints/elm-1-2020/

Kaanefotol Jaan Kross 1938. aastal. Foto on pärit perekonnaarhiivist.

ELM Spring 2020 issue (issue no 50!) is out now.
This spring is special, because we celebrate the 25th birthday of the magazine (yes, the first issue of the Estonian Literary Magazine was published already in Autumn 1995), as well as the 100th birth anniversary of the legendary Jaan Kross.

What is more – both Estonian Institute’s magazines – Estonian Literary Magazine and Estonian Art, can now be ordered easily, globally, and annually via ke.ee site.
See more and subscribe to the paper version here: http://ajakirjandus.ke.ee/eng/?s=estonian&post_type=product

And see the pdf- version here: https://estinst.ee/en/prints/elm-1-2020/
All the articles will be soon also available at elm.estinst.ee

On the cover: Jaan Kross in 1938.
Photo: Family Archive

Eesti Instituudis oli esimest korda töövari - Miriam Kahrmann Saksamaalt IFAst Institut für Auslandsbeziehungen (ifa). Näitasime, kuidas töötame Tallinnas, rääkisime instituudi tegevusest Eestis ja välismaal. Miriam külastas ka Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia ja Soome Instituut i. Tõdesime, et meil on sama eesmärk - leida parimad ja uued viisid, kuidas tutvustada oma kultuuri välismaal. Kuulsime kiidusõnu Eesti e-lahenduste kohta, et lepingud, dokumendid, allkirjad on digitaalsed. Töövarjuprogrammi eest täname EUNIC Global! #eunicjobshadowing

MTÜ Eesti Instituut

Instituudis töötab 14 inimest, kes on ametis kas Tallinna peamajas või instituudi välisesindustes Helsingis (asutatud 1995) ja Budapestis (asutatud 1998). Väljaspool Eestit töötab ka 3 õpetajat. Kodanikualgatusliku ühendusena toimiva Eesti Instituudi tööd suunab liikmete üldkogu, kolmeks aastaks valitav juhatus ning liikmetest moodustatud nõukogu. Eesti Instituut saab oma tegevuseks toetust riigieelarvest Kultuuriministeeriumi vahendusel millele lisandub konkreetsete ettevõtmiste tarvis erinevatest allikatest laekuv sihtrahastus. Eesti tutvustamisel välismaal on Eesti Instituudi pikaajalisemaid partnereid Välisministeerium. Eesti keele ja kultuuri välisõpet korraldatakse tihedas koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga. Eesti Instituut on Euroopa Liidu rahvuslike kultuuriinstituutide koostöövõrgustiku EUNIC liige.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

30 PILTI EESTI INSTITUUDI LOOST ÜHEKSAS PILT – KULTUUR.INFO PORTAAL
Viro Instituutti toivottaa Suomelle onnea!

Location

Category

Telephone

Website

Address


Suur-Karja 14
Tallinn
10140

General information

Eesti Instituudi rajamine kodanikualgatusena 1980. aastate lõpul tulenes eestlaste praktilisest vajadusest sõlmida püsivaid rahvusvahelisi kontakte, mis ei oleks enam nõukogude võimu kontrolli all. Suvel 1988 Lennart Meri koostatud kava järgi pidi instituudi ülesandeks saama püsivate kultuuri- ja haridusalaste välissuhete arendamine ja Eesti tutvustamine välismaal. 4. oktoobril 1988 otsustas Eesti iseseisvuse taastamist taotlev loomeliitude kultuurinõukogu asutada Eesti Instituudi. Et ametlik tegevusluba saadi alles aprillis 1989, toimis instituut esimesel poolaastal tänu vabatahtlikule tööle ja Eesti sõprade toetusele. Esimestel tegevusaastatel täitis Eesti Instituut mõneti ka varivälisministeeriumi ja tulevaste Eesti diplomaatide kasvulava rolli. Eesti Instituudi info- või kultuuripunktid tegutsesid mitmel pool Lääne-Euroopas ja Skandinaavias, nii mõnestki neist kasvas dipolomaatiliste suhete taastamise käigus välja Eesti Vabariigi saatkond. Peatselt paigutusid asjad oma loomulikele kohtadele – instituut keskendus Eesti teabe ja kultuuri vahendamisele ning muutus riigi toel ja tunnustusel oluliseks kultuuridiplomaatia teostajaks.

Opening Hours

Monday 09:30 - 17:00
Tuesday 09:30 - 17:00
Wednesday 09:30 - 17:00
Thursday 09:30 - 17:00
Friday 09:30 - 17:00
Other Education in Tallinn (show all)
Eesti Theravaada Sangha / Estonian Theravada Sangha Eesti Theravaada Sangha / Estonian Theravada Sangha
Karnapi Tee 10
Tallinn, 74021

Eesti Theravaada Sangha (ETS) on Eesti theravaada ilmikute ja bhikkhude katusorganisatsioon.

Débat d'idées - prantsuse-eesti arutelusari Débat d'idées - prantsuse-eesti arutelusari
Laikmaa 15
Tallinn

Series of debates “Dividing Lines and Perspectives in Europe” addressing the regional, national, political and cultural perceptions that influence Europe.

TTÜ anorgaanilise keemia õppetool TTÜ anorgaanilise keemia õppetool
Akadeemia Tee 15
Tallinn, 12618

Õppetool

Loomemaagia Loomemaagia
Laki 11B
Tallinn, 12915

Loovad ja maailmapilti avardavad üritused ja sündmused.

ASA Quality Academy ASA Quality Academy
Ehitajate Tee 108
Tallinn, 12915

Koolitused ja treeningud tarkvara kvaliteedi tõstmiseks

ViaFreedom Montessori center ViaFreedom Montessori center
Tulika 19a
Tallinn, 10613

Family development center with Montessori class (0-3y.). Arenduskeskus peredele, Montessori klassiga (0-3a.). Семейный центр развития с Монтессори классом (0-3г.).

Studio Lingua Personaliarenduse Agentuur Studio Lingua Personaliarenduse Agentuur
Tõnismägi 3A
Tallinn, 10119

Üle-eestilised tailor-made ja in-house juhtimiskoolitused ettevõtte liidritele ja juhtidele. Baaskoolitused, sh keelekoolitused kõikidele töötajatele. Inspiratsiooni pakkuvad tiimiüritused.

Startup Class Startup Class
Rävala Pst 7
Tallinn

The Startup Class is a fun and practical series of start-up events in Tallinn, Estonia that prepares high-school students for the world of start-up.

Институт Холистики Институт Холистики
Endla 15, 4 этаж
Tallinn, 11317

Стать наилучшей версией себя! www.holistika.ee/ru

Keeleilu Erahuvikool Keeleilu Erahuvikool
Ahtri 12
Tallinn, 10151

ASSE Eesti ASSE Eesti
Raua 23, Tallinn (Kesklinna Noortekeskus)
Tallinn

ASSE (American Scandinavian Student Exchange) on mittetulunduslik õpilasvahetuse organisatsioon, pakkudes välismaal õppimise võimalusi.

Pelgulinna kunst Pelgulinna kunst
Mulla 7
Tallinn