Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union

Comments

Olid ajad, olid majad... ja tänavahaljastus.
Tere! Pakun koostöövõimalusi! (osa nähtav postituses, osa kommentaarides! Vaadake rahulikult 😉!) Väike ülevaade siin, rohkem infot otse kirjutades! Esimene võimalus ühineda juba täna koosolekule kl 15:00 Mustamäel 🙂 ☀️ MLP https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2268896813134873&id=100000437300341&fs=0&focus_composer=0&ref=bookmarks
Tere, tudengid. Äkki keegi ei õpi järgmised 4 päeva? Võiksime tööd kodust pakkuda
Call for participants! We would like to invite students and young professionals to attend the Saint Petersburg Ecological Forum! The Forum will be held in September 25-26 in Saint Petersburg, Russia. The 4th gathering of the Forum is aimed at consolidating efforts of public authorities, scientists, lawyers, volunteers, business community, students and young specialists in order to discuss the environmental issues in a modern world. The Forum is highly relevant and promises to be one of the key events in the environmental sphere as a part of the Year of Ecology in Russia. The international participants will take part in a negotiation seminar, where they will have the opportunity to share their ideas, to improve of negotiation and discussion skills in an international environment and to make a conclusive paper for directing it to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). All participants will get the possibility to meet representatives of Russian public authorities, business community, non-governmental environmental organizations, mass media and young and perspective specialists Deadline for applications is the August, 22. Eligibility: young specialists and students from 18 to 35 years old, preferably from Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Serbia, Germany, Sweden, Kazakhstan, Belorussia. Find out more and apply on http://bit.ly/2idceaY Looking forward to meeting you in Saint Petersburg! P.S. The accommodation and travel costs are provided by the host party. We also provide a visa support (invitation letter).
Hello, I'm a student from Vietnam and will come to Tallinn at the middle of August. I need a studio/apartment to rent for myself, not sharing with others. The size of accommodation should be: 1-2 rooms, 15-40m2. And ther price of rent is 300-450€ per month without utility fee. I will rent it at least 6 months to a year. The area of building should be in Keskliin/Kristine/Kadriorg as I'm studying in Tallinn university. Thanks for sharing any information.

TLÜ tudeng, ole toimuvaga kursis/ To know what's happening, keep your eye on our page : www.esindus.ee Jälgi meid ka Instagramis/ Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tluesindus.ee/

-ENGLISH BELOW- Üliõpilaskond on kõikide Tallinna Ülikooli tudengite eestkosteorganisatsioon. Kaitseme ja esindame tudengite huve nii ülikooli, linna kui riigi tasandil. Igal tudengil on õigus ja võimalus kandideerida üliõpilaskonna liikmeks, et kaitsta kaasõpilaste huve. Lisaks soovime läbi erinevate Üliõpilaskonna klubide pakkuda kõigile võimalust meie tegevuses kaasa lüüa! TU Student Union is advocator of Tallinn University students. We protect and represent our students interests in the university, the city and the state level. Every student has a right to set up a candidacy in order to represent student interests in one of the many representative bodies. In addition through a variety of Student Union clubs we want to offer everyone the chance to participate in our activity.

https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_%C3%9Clikooli_%C3%BCli%C3%B5pilaskond

Kirjutasime oma kodulehel lähemalt meie külaskäigust Southampton University’sse. Loe siit: https://www.esindus.ee/uliopilaskonna-kulaskaik-southampton-university-uliopilaskonda/ 🇪🇪✈️🇬🇧

In our web page you can find a blog post* about our visit to Southampton University🇪🇪✈️🇬🇧
*sadly it is only available in Estonian right now

👏👏👏

Eile-täna toimusid EÜLi arengupäevad ühes EÜLi nõukogu ja volikoguga. Nädalavahetus on olnud töine ning m e e l e t u l t inspireeriv, läbi sai arutatud olulised 2020. aasta fookusteemad ja organite täpsemad tegevuskavad eesseisvaks aastaks.
Täname Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Unioni mõnusa koosolekuruumi eest!

‼️OTSIME OMA MEESKONDA ASSISTENTI‼️

Sulle meeldib suhelda? Räägid väga hästi nii eesti kui ka inglise keelt? Oled kohusetundlik?😎

Tundsid ära ennast? Super, sest siis ootame Sind oma meeskonda.

Kandideerimine kestab 31. jaanuarini või kuni sobiva kandidaadi leidmiseni!
--
Proficiency in Estonian language is mandatory for applying.

tlu.ee

Tallinna ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustav stipendium

15. jaanuaril lõpeb kandideerimine ühiskondlikku aktiivsust tunnustavale stipendiumile. Praegu on viimane aeg kandideerida!

Loe rohkem siit: https://www.tlu.ee/oppeosakond-1/tallinna-ulikooli-uhiskondlikku-aktiivsust-tunnustav-stipendium

Anna Leena Tae, kes oli eelmisel aastal stipendaat, jagas oma mõtteid:
"Ainult vabatahtlikust tööst keegi ära ei ela, aga see on juba põhikoolist saati andnud mulle rohkelt proovilepanevaid ägedaid võimalusi ja kindlasti suure osa mu sõprus- ja tutvusringkonnast, mis on omakorda loonud mulle sellise kogemustepagasi, mida ei oskaks ma kuskilt mujalt otsidagi. Eelmisel aastal omistati mulle Tallinna Ülikooli ühiskondliku aktiivsuse stipendium, millega panustasin oma hobitegevuse arendamisse."

On January 15, applications for the Tallinn University Scholarship Recognising Civil Participation will end. Now is the time to apply!

Read more here: https://www.tlu.ee/en/taxonomy/term/90/tallinn-university-scholarship-recognising-civic-participation

Anna Leena Tae, who was a scholarship recipient last year, shared her thoughts: "The only minus side volunteering has is not getting money for your work, but it has given me a lot of other challenging opportunities right from elementary school, and certainly a lot of my friendships and acquaintances, which in turn has given me a wealth of experience that I could not find anywhere else. I was awarded with Tallinn University Scholarship Recognising Civil Participation last year, which helped me to develop my hobby activities. "

tlu.ee Tallinna ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union's cover photo

Meil käis eile külas täpselt 35 britti 16 erinevast Inglismaa ülikoolist. Üliõpilaskonna juhatus tutvustas neile meie koolimaja ning koos Eesti Üliõpilaskondade Liiduga räägiti ka Eesti haridussüsteemist ja -poliitikast🇬🇧🇪🇪 Oli üks vahva lõunapoolik!🤓

We were visited by 35 Brits from 16 different universities from England yesterday. The Student Union Board introduced them our schoolhouse, and together with Estonian Student Unions, they talked about the Estonian education system and policy🇬🇧🇪🇪 Was fun!🤓#üliõpilaskond #tallinnaülikool #tallinnuniversity #ük #studentunion #studentcouncil #teamwork #england #university

🌿Aprillis toimub ROHELINE KUU, mille korraldamiseks otsime ROHELISE KUU PROJEKTIJUHTI!🌿

Kuu jooksul toimub rida üritusi, loenguid ja praktilisi tegevusi, mis juhivad tähelepanu teadlikumale käitumisele ning aitavad mõtestada enda rolli keskkonna kujundamisel. Sel korral võtame fookusesse (vaimse) tervise meis endas ja ühiskonnas.

Projektijuhi ülesandeks on tagada projekti toimimine, sisuga täitmine ja vabatahtlike meeskonna juhtimine, jäädes ise sealjuures rõõmsameelseks ja säravaks.
----
Proficiency in Estonian language is mandatory for applying.

⭐️Üliõpilaskonna juhatuse aasta kokkuvõte

Jõulukella helina ja kliimasoojenemisest lumeta jäänud maaga ongi 2019. aasta kohe möödunud. Tegemist on olnud väga tegusa ajaga, mille sisse on mahtunud nii mõndagi.

Aasta alguses tegeles üliõpilaskond suuresti alusdokumentide uuendamisega ning tuuleiiliga kandus meieni teadusrahastuse problemaatika. Aktiivsete tudengitena ja teadlaste toetajatena andsime ka meie oma panuse meeleavaldustel ning kampaaniatel. Samal ajal oli uuendamisel kõrgharidust puudutav seadusandlus, sealhulgas meid kõiki otseselt puudutav Tallinna Ülikooli seadus. Samuti kaasati üliõpilaste esindaja eetika töörühma ning asuti kaardistama ahistamist ülikoolis.

Juulis andis eelmine juhatus teatepulga üle uuele - suvisel rannaperioodil aga ei saanud uus juhatus puhata, vaid kohe asuti ülikooli hobusevaraste meediaskandaali keskel kaitsma. Sama tormiliselt tõusis päevakorda kõrghariduse alarahastatus ning laiem arutelu tasulise ja tasuta kõrghariduse ümber, mille lainel on pidanud üliõpilaskond ka ülejäänud aasta seilama.

Uuest õppeaastast kehtima hakanud üliõpilaskonna põhikiri ja üliõpilasnõukogude põhimäärused tõid suure muutuse tervesse organisatsiooni. Muutunud üliõpilasnõukogu liikmeks astumise kord vähendas märgatavalt bürokraatiat ning erinevate valimiste arvu ning aitas esile tõsta tegelikku tööd üliõpilaselu arendamisel. Kauaoodatud reform pani aluse lihtsamale üliõpilaste kaasamisele ning ühtekuuluvuse vaimsusele.

Uue ülikooli arengukava loomine andis võimaluse üliõpilaskonnal endale olulisi teemasid veelgi enam ülikooli tasandil rõhutada. Nii ongi tänasel senati istungil vastuvõtmisel uus arengukava, kust võib leida neli üliõpilaskonna tõstatatud teemat: roheline ülikool, esmakursuslastele tugi, vaimne tervis ja vilistlaste kaasamine.

Rohelise ülikooli ja rahvusvahelistumise teemadega oleme tegelenud jõudsalt kogu teise poolaasta jooksul, et tagada üliõpilaste arvamuse jõudmine ülikooli ning luua veelgi olulisi muutusi. Valmimas on rohelise üliõpilaskonna juhend ning juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas lööb aktiivselt kaasa rahvusvahelise õppe strateegia loomisel.

Selle kõige juures oleme andnud endast parima, et ka meie üritused oleksid kõrgetasemelised. Kevadel ja sügisel toimus üle aastate taas Roheline Nädal, mis mõtestas lahti rohelist elustiili ning kaks korda aastas toimus Tudengivarju Nädal. Lisaks on aasta jooksul möödunud meeleolukad juhatuse ärasaatmine ja üliõpilaskonna sünnipäev, avaaktus, tudengimess - MELU ja rebaste ristimine ning teklitseremoonia. Meie üliõpilasnõukogud ja klubid on tegusalt korraldanud nii meelelahutuslikke kui hariduslikke üritusi kogu õppeaasta vältel.

Pärast nii tempokat, kuid õpetlikku ja huvitavat aastat jääb üle vaid loota, et ka järgmine aasta tuleks nii tegus ja asjalik ning üliõpilaskond sealjuures ei väsiks.

Head vana-aasta lõppu ja ilusat uut aastat!🎆
--
⭐️Student Unions' board summary of 2019

To sum up this long post in English, we had a very busy year. We talked about higher education and its future in Estonia, where there is still a risk that Estonian students will have to start paying for their education. We do not support this system because we find that the students are already financially burdened.

We have also been active in the Senate. The creation of a new university development plan provided an opportunity for the Student Union to further emphasise important issues at university level.

We have been working hard on the issues of "Green University" and internationalisation throughout the second semester to ensure that students' views reach the university and create even more significant change.

With all this, we have done our best to ensure that our events are also well planned and fun for everybody.

After such a busy but educational and interesting year, one can only hope that the next year will be kind to us.

Happy New Year!🎆

‼️Kandideerimise tähtaeg on 31. detsember‼️

‼️Ootame oma meeskonda aktiivset ja teotahtelist tudengit, kellele pakub huvi kommunikatsioon ja turundus‼️👩‍💻

Sa sobid ideaalselt meie tiimi, kui Sul on hea eesti ja inglise keele oskus, kogemus sotsiaalmeediaplatvormide haldamisel ning sulle ei valmista probleemi ladusate tekstide koostamine. Sulle meeldib suhelda!

Tegelikult on meie jaoks kõige olulisem sinu iseloom, sest kõik muu on õpitav. Ootame enda meeskonda inimest, kes on valmis õppima ja ise erinevaid põnevaid lahendusi pakkuma. Meile on oluline, et initsatiiv tuleks sinult. Su oskused kommunikatsioonivaldkonnas ei ole nii olulised, kuivõrd on see, et sul on reaalne huvi selles valdkonnas areneda ning haridusmaastiku panustada.

Miks on üliõpilaskond ideaalne töökoht alustamiseks?

Sa saad:
📱head teadmised turunduses ja kommunikatsioonis;
📱kaasa teha Tallinna Ülikooli turundus-ja kommunikatsiooniosakonna töös;
📱eluks väga palju häid tutvusi;
📱erialast praktikat teha (nt suhtekorralduse ja reklaami tudengitel jms);
📱töötada nooruslikus ja motiveeritud tiimis;
📱ülikooliõpingute kõrvalt paindliku töögraafikuga töötada.
📱Ja noh, palka saab ka!

Kandideerimiseks ootame Sinu motivatsioonikirja koos CVga e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 31. detsembriks.
--
Proficiency in Estonian language is mandatory for applying.

Üliõpilaskond soovib kõigile kauneid jõule lähedaste keskel! 🎄🎅🤶

Student Union wishes everyone a beautiful Christmas!🎄🎅🤶#christmas #uliopilaskond #studentunion #tudeng #student #party #santa #tallinnuniversity #tallinnaülikool

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union's cover photo

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union's cover photo

Tallinna Ülikool

Käes on aasta kõige ilusam aeg🎅! On märkamise, hoolimise ja hea tegemise aeg!

Et see hea ei jääks vaid mõttetasandile, kutsume Sind 16.–20. detsembrini kaasa lööma Tallinna Ülikooli heategevuskampaanias „TEEME HEAD!“, mille eesmärk on toetada Eesti laste ja noorte vaimse tervise edendamist.

Tehtud head näita 20. detsembril, tulles ülikooli koleda jõulukampsikuga❗️

Tallinna Ülikooli pealt saab leida nüüd ELU projekti raames loodud tarbeluulet. Otsi välja kõik kohad! Näiteks saab luulet leida lauatennise ja kohvimasinate juurest.
---
You can now find practical poetry throughout the university composed of an ELU project. Find out all the areas poetry is put! For example, it is possible to find some poetry near the table tennis and coffee machine.

‼️Ootame oma meeskonda aktiivset ja teotahtelist tudengit, kellele pakub huvi kommunikatsioon ja turundus‼️👩‍💻

Sa sobid ideaalselt meie tiimi, kui Sul on hea eesti ja inglise keele oskus, kogemus sotsiaalmeediaplatvormide haldamisel ning sulle ei valmista probleemi ladusate tekstide koostamine. Sulle meeldib suhelda!

Tegelikult on meie jaoks kõige olulisem sinu iseloom, sest kõik muu on õpitav. Ootame enda meeskonda inimest, kes on valmis õppima ja ise erinevaid põnevaid lahendusi pakkuma. Meile on oluline, et initsatiiv tuleks sinult. Su oskused kommunikatsioonivaldkonnas ei ole nii olulised, kuivõrd on see, et sul on reaalne huvi selles valdkonnas areneda ning haridusmaastiku panustada.

Miks on üliõpilaskond ideaalne töökoht alustamiseks?

Sa saad:
📱head teadmised turunduses ja kommunikatsioonis;
📱kaasa teha Tallinna Ülikooli turundus-ja kommunikatsiooniosakonna töös;
📱eluks väga palju häid tutvusi;
📱erialast praktikat teha (nt suhtekorralduse ja reklaami tudengitel jms);
📱töötada nooruslikus ja motiveeritud tiimis;
📱ülikooliõpingute kõrvalt paindliku töögraafikuga töötada.
📱Ja noh, palka saab ka!

Kandideerimiseks ootame Sinu motivatsioonikirja koos CVga e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 31. detsembriks.
--
Proficiency in Estonian language is mandatory for applying.

Palju õnne sünnipäevaks! 🥳
Üliõpilaskond sai täna 29. aastaseks!

Seda tähtsat numbrit, enne uude kümnendisse jõudmist, tähistasime 6. detsembril, kus jagasime tublimatele välja traditsiooniliselt teenetemärgid.

Kõrgeim teenetemärk, Maecenatus Studiosorum I järk, omistati Britt Järvetile.
Britt, kes on olnud nii TLÜ üliõpilaskonna esimees, Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimees ning jõudnud selle kõrvalt veel nii palju teha, et sellest tuleks tegelikult eraldi postitus kirjutada, ütles oma kõnes: "Kuigi vahel tunduvad üliõpilaskonna plaanid isegi liiga ambitsioonikad või kogunisti kaheldava väärtusega, siis on see üliõpiaskonna ilu. Raputada ülikooli uute ideede, värske lähenemise, jonnaka järjekindluse ning tõese rohutasandi arvamusega."

Meil tõesti on suured ideed ja näeme selle nimel tohutult vaeva, nagu tõdes ka meie üliõpilaskonna juht Johanna Viik, siis see aasta on olnud täis katsumusi, mis on meid ainult tugevamaks teinud ning koolitanud. Kuid olenemata sellest oleme saanud pisut ka oma töövilju maitsta, millest kuulete õige pea!

Lisaks kõrgeimale teenetemärgile anti välja ka silmapaistvate saavutuste eest I, II ja III järgu teenetemärgid:

Lydia Kurus, Studios Assiduus II järk -- hõbedane ühtsuse täht.
Maaren Aare, Studiosus Magnificus I järk – muareellint ja ühtsuse tähe kujuline medal.
Karin Hanga, Studiosus Magnificus II järk – punane ühtsuse täht.
Alessandra Baltodano, Studiosus Magnificus II järk – punane ühtsuse täht.
Igor Kopõtin, Studiosus Magnificus II järk – punane ühtsuse täht.
Kadri Tolsberg, Studiosus Magnificus II järk – punane ühtsuse täht.
Mari-Liis Ojaperv, Studiosus Magnificus II järk – punane ühtsuse täht.
Karolin Kriiska, Studiosus Assiduus II järk – hõbedane ühtsuse täht.
Lisanna Ots, Studiosus Assiduus II järk – hõbedane ühtsuse täht.
Rando Aljas, Studiosus Assiduus I järk – härrade muareellint ja ühtsuse täht
Daniel Zaitsev, Studiosus Magnificus I järk – muareellint ja ühtsuse tähe kujuline medal

Aitäh, et olete oma oskustega Tallinna Ülikooli panustanud! Oleme teie üle uhked!

Fotod: Andreas Martin Reili
--
This text will be soon translated into English too.

Kõik TLÜ tudengid, nüüd on Teie võimalus võita V Talimängudele tasuta pilteid!

Vaata Spordiklubi lehele👇
--
All Tallinn University students now are your chance to WIN tickets to Winter Students Games, which is one of the biggest entertainment and sports events only for university students

Get more info down below👇

‼️Kõik TLÜ tudengid, nüüd on Teie võimalus võita V Talimängudele tasuta pilteid!‼️

Selleks, et loosis osaleda:
❄️LIKE Tallinna Ülikooli spordiklubi lehele (https://www.facebook.com/tlu.spordiklubi/)
❄️TAGi enda sõbrad/tuttavad/kursakaaslased, kes võiks Talvemängudest osa võtta

(Iga erinev TAG kommentaar annab loosis ühe hääle. Taggida on aega täpselt nädal, piletid loosime välja 6 detsembril.)

Information about the event: https://ylisport.ee/wintergames

Mis on Talimängud? 🧐 (https://ylisport.ee/tlm)
Talimängud on kolmepäevane talvine üliõpilaste vaheline sportlik mõõduvõtt, kus iga ilmaga tehakse läbi kõik võimalikud talispordialad. Üritusel on alasid igale tasemele – igaüks saab osa 💪. Kokku on programmis 20 võistlusala ning lisaks sellele on eraldi meelelahutusprogramm: reedeõhtune Beer-pongi 🍻 õhtu ning laupäevane stiilipidu 💃.

Kas teadsid, et Tallinna Ülikoolil on oma taskuhääling nimega Current Events? Uus episood “Student therapy” on kuulatav Spotify’s alates 2.12.19.
--
Did you know that Tallinn University has its own podcast called “Current Events”? New episode is available on Spotify from 2nd of December.
Episode is in English!

NEW EPISODE IS NOW AVAILABLE ON SPOTIFY!
Are you working while studying? Have you ever had time-management problems or felt like cannot stand anything anymore? We are glad to share with you an episode where two students talk about their experience and professor Arno Baltin shares tips how to be a better time manager.

#universitypodcast #timemanagement #mentalhealth

Swedbank Eestis

28. November! Save the date! 🤩

Tahaksid olla sTARTUp Day 2020 pileti omanik? 🎉 Sellisel juhul liigu neljapäeval, 28. novembril tähelepanelikult ringi Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Haapsalu, Viljandi ja Kuressaare üli- ning kutsekoolides. Oleme sinna peitnud 150 Baltikumi suurima ärifestivalil sTARTUp Day loosipiletit! Vaata kindlasti videot, et leida vihjeid ümbrike asukohtade kohta 😉

Esimesed 30, kes neljapäeval salapärase ümbriku leiavad ning seal sees olevate juhiste järgi toimivad, saavad võimaluse minna 29.-31. jaanuaril sTARTUp Day'le tasuta! Kes 30 hulka ei jõua, saab enda valdusesse sooduskoodi, millega lunastada festivali pilet soodsamalt.

University of Tartu Tartu Ülikool TalTech - Tallinn University of Technology Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Ülikooli Narva Kolledž Tartu Ülikooli Pärnu kolledž TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Kuressaare Ametikool Tartu Ülikooli Raamatukogu TTÜ Mereakadeemia Meremajanduse keskuse grupp TalTech Eesti Mereakadeemia Haapsalu Kutsehariduskeskus Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

Meie lugu / Our Story

Ole toimuvaga kursis! / To know what's happening, keep your eye on our page : www.esindus.ee

Jälgi meid ka Instagramis/ Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tluesindus.ee/

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Mine valima! / Go vote!
Viimane päev kandideerimiseks!
Kandideeri volikokku!

Location

Telephone

Website

Address


Narva Mnt 29
Tallinn
10120

General information

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna klubid Facebookis: Fotoklubi: http://on.fb.me/1p26Mq6 Kultuuriklubi: http://on.fb.me/1Rsgit8 International Club: http://on.fb.me/1QVV1Oc Väitlusklubi: http://on.fb.me/1OUcL4N Tudengiteater: http://on.fb.me/1L6DjVS

Opening Hours

Monday 09:30 - 14:30
Tuesday 09:30 - 14:30
Wednesday 09:30 - 14:30
Thursday 09:30 - 14:30
Friday 09:00 - 14:30
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Skills.Qatar Skills.Qatar
Harjumaa, Tallinn, Narva Mnt 5 Tallinn Harjumaa 10117
Tallinn, 10117

where skills live

Mõmmila детский центр Mõmmila детский центр
Tulika 19
Tallinn, 10613

Центр развития для младенцoв и маленькиx детeи

load.ee load.ee
Haabersti 3
Tallinn

Clavis-KI koolitus Clavis-KI koolitus
C.R. Jakobsoni 14
Tallinn, 10128

Keeleoskus avab kõik uksed!

Spordiklubi Meihua Spordiklubi Meihua
Tondi 8a
Tallinn

Спортивный клуб развивающий китайское Боевое Искусство - Вин Чун Кунг Фу

Sisekaitseakadeemia: sisseastumine Sisekaitseakadeemia: sisseastumine
Kase 61
Tallinn, 12012

Oled huvitatud SKA õppimisvõimalustest? Tahad rohkem teada katsetest, vastuvõtust ja õpitingimustest? Siis oled õiges kohas! See on kool parimatele!

Automaatika123 Automaatika123
Uuslinna 10
Tallinn, 11415

Отдел автоматики занимается....

Leader dog training school Leader dog training school
Kiviaia Tee 11 C
Tallinn, 11913

Juhi mõistvalt, ole Liider! http://www.koertekool.ee/

Ela Ise Ela Ise
Toompuiestee 21
Tallinn

Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия Allegro Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия Allegro
Mere Pst 5
Tallinn, 10111

Вокально-хоровая студия “Allegro” основана 1 сентября 2006 года в Центре Русской Культуры города Таллинна. Руководитель – Светлана Заугарова.

EPMÜ Massaažikeskus EPMÜ Massaažikeskus
Tondi 8a
Tallinn, 11313

Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) on 1999. aastal loodud kutseorganisatsioon, mis ühendab nägemispuudega massööre üle Eesti.

Eesti Väitlusselts Eesti Väitlusselts
Telliskivi 60A
Tallinn, 10412

EVSi missiooniks on ühiskond, kus arutelus maksab tugevam argument. Selleks aitame argumenteerimise õppimisel noori ja täiskasvanuid.