Tallinn Bay Boating

Väikelaevajuhi koolituskeskus (www.tbboating.com)
Väikelaevajuhi koolitused nii tava- kui ka kiirkursusena. Võta julgelt ühendust! Ahoi tulevane väikelaevajuht!

Kas oled tunnetanud lummavat mere kutset, aga puuduvad teadmised ja oskused mereteekonnal seiklemiseks? See võimalus on aga nüüd Sinu käes ja ees! Tallinn Bay Boatingu väikelaevajuhi kursuse läbinu võib sõita veesõidukiga kogupikkusega kuni 24 meetrit. Koolituse läbinu saab juhiloa sõita vabaaja veetmiseks või sportimiseks näiteks paadi, purjejahi, kaatri, jeti jm taolise veesõidukiga. Kohtumiseni mereseiklustel!

Operating as usual

05/03/2021

Marine courses center

types of anchor

02/03/2021

Marine courses center

Maritime Buoyage System

01/03/2021

Marine courses center

COLREG SOUND SIGNALs

26/01/2021

Marine courses center

MOVEMENT OF A SHIP IN A SEAWAY

When a ship is at sea the wind, wind waves and swell waves cause its to move. The greater
the strength of the wind and the greater the height of the sea and swell waves the more
the ship will move. There are six types of motion, three are rotational and three are linear.
Roll, pitch and yaw are the three rotational motions and sway, surge and heave are the
three linear movements

Ship motions
(a) rolling and swaying,
(b) pitching and surging,
(c) yawing and
(d) heaving
source cargo stowage and securing north of england

18/11/2020

Marine courses center

MOVEMENT OF A SHIP IN A SEAWAY

When a ship is at sea the wind, wind waves and swell waves cause its to move. The greater
the strength of the wind and the greater the height of the sea and swell waves the more
the ship will move. There are six types of motion, three are rotational and three are linear.
Roll, pitch and yaw are the three rotational motions and sway, surge and heave are the
three linear movements

Ship motions
(a) rolling and swaying,
(b) pitching and surging,
(c) yawing and
(d) heaving
source cargo stowage and securing north of england

22/07/2020

Muhu Merepääste Selts

Täna kell 13.55 saime Merevalvekeskuselt teate, et Kesse laiust põhja pool on kajakk ümber läinud ja inimene on vees. Sündmusele reageerisid Muhu Merepääste Seltsi Kesse, Puise ja Kallaste üksused, Virtsu vabatahtlik merepääste ja Veeteede ameti laev EVA-320. Umbes 40 minutit hiljem õnnestus abivajaja üles leida ning kaldale toimetada. Veeteede ameti laev viis Virtsu sadamasse ka ümber läinud kajaki.

Tuletame kõigile veespordi huvilistele meelde, et merele minnes:
- hinda oma võimeid ja hetkeolukorda, ära mine merele kui ilm ei ole selleks sobilik
- võta alati kaasa veekindel laetud akuga sidevahend ja oska vajadusel öelda enda võimalikult täpne asukoht
- kanna merel alati päästevesti ning võimalikult eredavärvilist riietust, mida on kergem vees märgata

leht.postimees.ee 05/07/2020

Jaano Martin Ots: paadid hakkavad naasma Eesti vetele

leht.postimees.ee Nagu viiruskriis viis märtsis lennukid taevast, lõikas ajalugu kahe inimpõlve eest hetkega läbi Eesti merekultuuri. Paadid-laevad, mis ei jõudnud läände pageda, võttis võõrvõim ära. Suuremad läksid riigilaevastikku, väiksemad saeti pooleks. Et keegi oma rumaluses valele poole purjetama...

22/06/2020

Tallinn Bay Boating's cover photo

22/06/2020

Tallinn Bay Boating

majandus24.postimees.ee 06/04/2020

Meri kutsub, kuid eriolukorras tuleb veeliikluses olla eriti tähelepanelik

majandus24.postimees.ee Veeteede ameti, politsei ja päästjate kevadiste teavituskampaaniate soovitused meresõitjatele navigatsioonihooaegade alguse puhul on jätkuvalt jõus.

05/04/2020

Kaptenikool

Kasuta oma aega targalt! #Kaptenikool #veebikursus #merele #meelerahu

08/03/2020

Marine courses center

Rule of the Road at Sea Marine courses center for more posts follow

08/01/2020

Kapteni ABC

Väikelaevajuhi lubade kontrollist.

Juhtum toimus Piirissaare sadamas, kus laevnik esitas politseiametnikele oma dokumendid: veeteede ameti pooli välja antud väikelaevajuhi tunnistuse ja ID-kaardi. Kontrollijatele nendest ei piisanud ja nad tegid siiski elektroonilise päringu liiklusregistrisse ega leidnud sealt andmeid loa kohta. Pärast vaidlusi pöördusid kontrollijad telefoni teel veeteede ameti poole, kust saadi kinnitus, et 2003. aastal Ameti poolt välja antud väikelaevajuhi tunnistus on tõepoo¬lest kehtiv. Ilmnes, et erinevalt hiljem välja antud väikelaevajuhtide tunnistustest on ajavahemikul 1999-2005 veeteede ameti poolt välja antud ja ilma kehtivusaja lõputa tunnistused liiklusregistrisse kandmata. Vaatamata kinnitusele jäid ametlikud dokumendi kehtivuse osas kahtlevaks ja selle asemel, et tunnistus kohe tagastada, otsiti mobiil¬telefoniga internetist veel infot. Ametlikku teada-annet loa kehtetuse või välja vahetamise kohustuse kohta siiski ei leitud ning lõpuks tagastati luba väi- kelnevnikule. PPA patrull soovitas siiski väikelae¬vajuhi tunnistuse maanteeametis uue vastu ümber vahetada, et edaspidi probleeme ei tekiks. Kogu juhtum võttis aega umbes 30-40 minutit.
Lugejale jättis juhtum hinge mure, kas tal võib ka edaspidi väikelaeva juhtimise õiguse tõestamisega sekeldusi ette tulla ning ta palus Navigaatoril uurida:
Kas laevajuht peab tunnistust üldse kaasas kandma? Miks ei ole politseil võimalik tema kehtiva väikelaevajuhi loa kohta digitaalsest liiklusregistrist infot hankida?Iga kord vee¬teede ametisse helistada on ju tülikas, pealegi võib lubade kontroll toimuda töövälisel ajal, kui ametis keegi telefonile ei vasta.
Miks politseinikud dokumendi kehtivuses kahtlesid ja lisainfot hankida püüdsid? Tegemist ei olnud ju kinnipidamisega seaduse rikkumise tõttu
Juhul, kui ta siiski loa uue vastu välja vahetab, kas siis uue loa kehtivustähtaja lõppemisel pea¬tub ka juhtimisõigus?
Mis saab loa vahetamisel tema praegusel tunnistusel märgitud sõidupiirkondadest?
Ja veel: tal on olemas ka siseveelaeva juhi pädevus, kuidas seda kontrollitakse?
Navigaator pöördus küsimustega erinevate ametite - politsei- ja piirivalveameti, maantee-ameti ja veeteede ameti poole. Nagu ühest suust kinnitasid kõigi ametite esindajad, et seaduse järgi pole Eestis välja antud väikelaevajuhi luba Eesti piires sõites väikelaevnikul vaja kaasas kanda. Piisab pildiga dokumendist.
Politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla täiendas, et väikelaeva võib juhtida inimene, kellel on laevajuhi või siseveelaeva laevajuhi erialane haridus. Merrsõiduohutuse seaduse kohaselt võib laevajuhi erialast haridust omav inimene soovi korral taot¬leda omale lihtsalt, ilma eksamiteta, ka väikelae¬vajuhi tunnistust. Maanteeametile tuleb esitada avaldus ja laevajuhi meresõidudiplom, kutsetunnis¬tus või siseveelaeva laevajuhi diplom või laevajuhi erialast haridust tõendav dokument. Diplomeerimise andmeid kontrollitakse veeteede ameti kaudu vaid tööpäeviti vastavalt ameti lahtiolekuaegadele.
Veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osa¬konna juhataja Andres Kõnd lisas: „Kui juhtub, et kontrollitaval väikelaevajuhil on ID-kaart kaa¬sas, kuid juhtimisõigust tõendavaks dokumen¬diks on siseveelaevajuhi tunnistus, mida ta pole kaasa võtnud, siis praktikas oleme eeldanud, et kodanik on aus oma ütlustes, et tal on sisevee¬laevajuhi tunnistus olemas ning järgmisel töö¬päeval saab päringu teel seda veeteede ameti meremeeste diplomeerimise osakonnast küsida, sest kontrollimise juhtum on ju fikseeritud ja kontaktandmed on olemas". Ta märkis, et selliseid kontrollijuhtumeid on aastate jooksul olnud vaid mõni üksik. „Meie oma praktikas sellises haldustavas seni pettuma ei ole pidanud," sõnas Kõnd.
Vanema, mitte maanteeameti poolt väljastatud, kuid kehtiva väikelaevajuhi tunnistuse saab maan¬teeametis vahetada tänapäevase väikelaevajuhi tunnistuse vastu. Väikelaevajuhil, kel oli eelmises tunnistuses märgitud lubatud sõidupiirkonnaks meri ja siseveed (kõne all olevate lubade puhul täpsemalt ookean kuni 30 NM rannikust, erinevad mered ja siseveed), väljastatakse ka uus tunnistus nendele piirkondadele. Juhile, kel oli piirkonnaks märgitud meri, väljastatakse uus tunnistus piirkonnaga meri ja siseveed. Juht, kel oli piirkonnaks vaid siseveed, väl¬jastatakse tunnistus lubatud piirkonnaga siseveed.
Uus väikelaevajuhi tunnistus kehtib 10 aas¬tat, kuid maanteeameti eksamiosakonna pea-spetsialisti Andrus Raamatu sõnul siiski täna kehtiva seadusandluse järgi juhtimisõigus koos dokumendi kehtivuse lõppemisega ei peatu.
Uurides politsei- ja piirivalveameti esindajalt Marge Rohtlalt, mis oli põhjus, miks Piirissaares olnud politseipatrull kahtles väikelaevajuhi loa kehtivuses, saime oma üllatuseks vastuseks, et meie kirjeldatud olukorda ei ole PPA-l kahjuks võimalik kontrollida. Seda vaatamata süsteemi ilmselt fikseeritud registripäringule.
Kohtla lubas, et ametnikele tuletatakse meelde ka vanemate lubade olemasolu ja kehtivusaega.
Kuid tuleme tagasi meie loo kõige olulisema punkti juurde. Kui väikelaevnikul pole veesõiduloa kaasaskandmise kohustust, siis peaks olema võimalus kontrollida tema andmeid liiklusregistrist. Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspet¬sialisti Merit Villandbergi sõnul ongi laevajuhtide tunnistused osa liiklusregistrist, kuhu on kantud ka väikelaevad. Laevajuhtide tunnistuste registrisse kandmisega tegeleb aga veeteede amet.
Pöördudes veeteede ameti poole, saime väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõndi poolt vastuseks, et ka vanemad tunnistused (aastail 1999-2005 veeteede ameti poolt välja antud väike¬laevajuhi tunnistused - toim.), mida on tuhandeid, on kantud maanteeameti andmebaasi ja sealt peaks kontrollija nägema, kas on juhtimisõigus või mitte. Samal ajal saime ka maanteeametilt kinnituse, et maanteeamet sai veeteede ametilt nende aastakäi¬kude väikelaevajuhi tunnistuste andmed ja kõik on kantud liiklusregistrisse. “Täna on isikutel võimalus nende andmete pealt ilma eksamiteta taotleda Maan¬teeametilt väikelaevajuhi tunnistust nii e-teenindusest kui ka teenindusbüroost,“ teatas Andrus Raamat.
Kuidas aga saab väikelaevajuhilubade omanik veenduda, et tema load on olemas politsei poolt ligipääsetavas andmebaasis? Kas ta peaks minema kohale mõnda politseijaoskonda? Marge Kohtla kin¬nitas, et kui inimene näeb oma väikelaevajuhi tun¬nistust maanteeameti e-keskkonnas, siis näeb seda ka politsei. Mujale seda kontrollima minema ei pea.
Kõne all oleva 2003. aastal välja antud paadiloa omaniku käik maanteameti e-teenindusse näitas, et tema paadiluba seal dokumentide seas ei kuvata. Seda kinnitas ka maanteeameti eksami¬osakonna peaspetsialist Andrus Raamat: “Kui me räägime e-teeninduse “Minu dokumendid“ vaatest, siis seal ei näe veeteede ameti väljastatud väikelae¬vajuhi tunnistust, kuna seal kuvab üksnes maan¬teeameti poolt väljastatud dokumente.“
Aga kuidas siis kontrollida loa olemasolu liiklusregistris? Andrus Raamatu sõnul saab veeteede ameti poolt väljastatud tunnistusega isik kontrollida loa registrisse kandmist kas maanteeameti büroosse kohale tulles või kui e-teeninduses saab taotleda väi¬kelaevajuhi tunnistust, on andmed järelikult olemas, sest muidu taotlemise võimalust ei tekiks.
Ehk siis vaikimisi võivad taibukamad aru saada, et liiklusregistris on info väikelaevajuhi tunnistuse kohta siiski olemas. Miks ei võiks see aga e-teeninduses selgesõnaliselt kirjas olla?
Ja veelkord, miks peaks üldse taotlema uut tunnistust, kui kehtiv on olemas?
Igaks juhuks tegi väikelaevnik veel ühe katse politseiga, kelle kontrollist lugu alguse sai. Ta pöördus juhusliku politseipatrulli poole, esitas oma väikelaevajuhi loa ja palus järgi vaadata, kas tema dokument on politsei poolt kasutata¬vas registris. Politseipatrull keeldus registrisse päringut tegemast, kuna "neil on keelatud koda¬niku nõudmisel päringut teha”. Soovitati kirju¬tada üldmeilile või helistada infotelefonile.
Seega, päris kindlad me endiselt olla ei saa, et aastatel 1999-2005 veeteede ameti väljasta¬tud paadilubade kontrollimisel kõik laabub, kuid usume, et Navigaatori järelepärimine aitas Ees¬tit paadilubade registri ühtlustamises digiriigile sammukese lähemale.

[allikas ajakiri Navigaator]

18/12/2019

Kaptenikool

🎄🎄Kingi endale ja oma lähedastele väikelaevajuhtimise oskus! 🎅 Jõulude puhul väikelaevajuhikursus vaid 350.- (tavahind 400.-) 🎁 Kingituse leiad: www.kaptenikool.ee

10/06/2019

Kapteni ABC

Merepraktika #KapteniABC ga. Õpi rõõmuga!

10/06/2019

Kapteni ABC

Alustasime praktikat! #KapteniABC & Kaptenikool

12/05/2019

Why Knot Sailing

Not that we condone drink driving, but...

youtube.com 11/05/2019

Join the Movement

youtube.com Help fight the ocean plastic crisis. For every bracelet purchased, 4ocean removes one pound of trash from the ocean and coastlines. Learn more at https://4oc...

11/05/2019

Kaptenikool

Ahoi, koerasõbrad! See lugu on teile. Millega tasub arvestada, kui koos oma neljajalgse semuga paadisõidule minna? 🐶

09/05/2019

Surf Life Saving Australia

Do you know what causes a rip?

The best way to avoid a rip is to swim between the red and yellow flags.

This video will help you by explaining how rips form, how you can identify them.

More rip current info 👉 www.beachsafe.org.au

02/04/2019

Kaptenikool

Sooduskampaania! Merehooaja alguse puhul väikelaevajuhikursus vaid 315€ (tavahind 400€) ⛵🗺🏖🌊☀

Tule õpi teooria selgeks Kaptenikooli veebiõppes ja soorita praktika ning eksam Tallinna ühes parimas väikelaevajuhikoolis - Tallinn Bay Boating'us.

29/03/2019

Mantus Marine

Mantus Anchors gives you the best setting & most reliable anchor ever built

26/03/2019

Kaptenikool

Sooduskampaania! Merehooaja alguse puhul väikelaevajuhikursus vaid 315€ (tavahind 400€) ⛵🗺🏖🌊☀

Tule õpi teooria selgeks Kaptenikooli veebiõppes ja soorita praktika ning eksam Tallinna ühes parimas väikelaevajuhikoolis - Tallinn Bay Boating'us.

18/02/2019

Why Knot Sailing

😂😂😂😂😂

18/02/2019

Kaptenikool

Ahoi, koerasõbrad! See lugu on teile. Millega tasub arvestada, kui koos oma neljajalgse semuga paadisõidule minna? 🐶

05/02/2019

Kaptenikool

Hea põhjus, miks õppida väikelaevnikuks! Kipper Innar jagab oma lugu sellest, kuhu talle meeldib koos oma pojaga Eestis paadiga sõita. 👨‍👦⛵️🏖🥪🚲🏕

22/01/2019

Kaptenikool

Good advice from a super cool skipper 😀

Kuniks meil on tali, siis kuhu minna paadiga sõitma? Kipper Pedro @5sails annab hüva nõu ja soovitab algajale väikelaevnikule Kreekat ja Horvaatiat ☀️⛵️🚤⚓️💙🇳🇱🇬🇷

06/10/2018

Pro Marine Trade

Tahad järgmiseks suveks paadilube? ⛵
Osale loosis ja võid võita väikelaevajuhi teooriakursuse Kaptenikoolis!

Loosis osalemiseks:
1. Telli meie uudiskiri: http://eepurl.com/bGE-dH
2. Saada e-kiri aadressil [email protected] sõnumiga "Osalen Kaptenikooli loosis" ja teata oma täisnimi.

Auhinna väärtus on 125 €.
Kampaania kestab kuni 30.11. Loosimine ja võitja teatamine toimub 3.12.

07/09/2018

Kaptenikool

Veel on aega ja ilmailu, et 2018 hooaega nautida. Let’s go! ☀️🙏

12/08/2018

Keila Õllesaal / SNCO Pruul

Head sõbrad, Hauka laat saab kohe avapaugu ja meie lendasime oma õlledega Veski pubisse, Antslas. Kindlasti külastage, seal saab nautida meie õlut küll rüüpeks ja hea toidu kõrvale. PS. laadal võib meid leida Kooli tänava algusest.

05/08/2018

Kui kutsub sõitma, siis anna teada!!!

20/07/2018

Veeteede Amet / Maritime Administration of Estonia

Merel seila selge peaga ja kanna päästevesti, veendu paadi ja sidevahendi korrasolekus, hinda realistlikult enda oskusi ja ilmastikuolusid ning arvesta teistega ja hoia keskkonda.

07/05/2018

Windchilly

On hea meel teatada, et Stroomi Surfiklubi mõõtja jälle töös. Windchilly mõõtja on iseseisev seade, mis ammutab energiat päikesest ning mõõdab tuule kiirust, puhanguid ning suunda, temperatuuri ja õhuniiskust reaalajas. Edastab selle informatsiooni üle Elisa mobiilse interneti Windchilly "pilve", Windguru teenusele ning on igale kodulehele ja lahendusse lihtsasti integreeritav.

Stroomisurfi mõõtja Windguru link: https://www.windguru.cz/station/1082

Reaalaja andmed: http://windchilly.com/api/station/stroomisurf

Pildi kujul, mis lihtsasti viidatav igalt lehelt: http://windchilly.com/api/station/stroomisurf/svg?title=Stroomisurf

Suur tänu Stroomi Surfiklubi ja Elisa jätkuva koostöö eest!

Olgu tuul teile armuline,
Windchilly, http://windchilly.com/

07/05/2018

11 AUGUST algusega kell 1700 toimuvad TBBs väikelaeva raadiosideoperaatori kursused SRC. Huvilistel palun oma soovist teada anda [email protected]

delfi.ee 16/04/2018

Stig Rästa plaanib saada kapteniks: köögilaual on suur kaart laiali ja õpin hoolega eksamiks

delfi.ee Selle kuu ajakirjas Pere ja Kodu räägivad oma elust ja plaanidest Stig ning Karina Rästa.

Location

Category

Telephone