Siseaudiitor.ee

Siseaudit avalikule ja erasektorile

Operating as usual

businessinsider.com 05/10/2016

Deloitte is being sued after failing to flag up more than $200 million of money laundering

Ootused siseaudiitorile kasvavad ning ka meie teadmised ja oskused peavad paralleelselt kasvama. Standardite järgi auditeerimine on kohustuslik juba aastaid ja elementaarne kuid spetsiilifised oskused tuvastada rahapesu ja terrorismi rahastamist või kõrgetasemelist pettust on täna samuti hädavajalikud. Lisatud lugu räägib kahest BIG4 ettevõttest, mis on kaevatud kohtusse seetõttu, et õigel ajal ei märgatud, mis toimub.

businessinsider.com A Dubai-based investment group is suing the Middle Eastern arm of Deloitte and Touche after the accounting firm failed to flag up money laundering by a client.

[09/09/16]   Sel sügisel korraldab Grant Thornton Baltic oma ajaloo mahukaima koolituste seeria. Septembrist detsembri alguseni teevad meie töötajad 14 raamatupidajatele, finantsjuhtidele, kvaliteedijuhtidele, siseaudiitoritele jt suunatud koolitust. Seejuures on paljud koolitused mõeldud just siseaudiitoritele, sest Grant Thornton Baltic on Eesti suurim siseauditikoolituste pakkuja. Tutvu koolituskavaga http://www.grantthornton.ee/insights-landing-page/siseauditi-koolituskalender/

[02/25/16]   Grant Thornton Baltic liitus siseauditi ettevõttega Interna OÜ

Auditeerimis- ja nõustamisettevõte Grant Thornton Baltic OÜ omandas 15. veebruaril 2016 siseauditi teenust pakkuva ettevõtte Interna OÜ, mis on tuntud siseaudiitor.ee nime all. Selle sammuga tugevdab Grant Thornton Baltic oma võimekust nii era- kui ka avalikus sektoris siseauditi teenuse pakkumisel ning auditite läbiviimisel.

Grant Thornton Balticu juhtiv partner Mati Nõmmiste selgitas Interna omandamise põhjuseid: „Tunnetasime turul ja oma klientide hulgas nõudlust siseaudiitorite teenuste järele. Kindlasti on olulised ka selle valdkonna koolitused, mida Interna edukalt korraldas. Oma tooteportfelli analüüsides leidsime, et Interna teenused sobivad väga hästi meie olemasolevate teenustega ja nii me võtsimegi liitumise ette. Oleme kindlad, et sellest liidust võidavad kõik. Tegu on kasvava teenustevaldkonnaga. Koos töötame paremini ja oleme tugevamad.“
Interna OÜ endine omanik ja nüüd Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht Siiri Antsmäe usub, et ettevõtte omaniku vahetus annab võimaluse pakkuda koos Grant Thornton Balticu spetsialistidega veelgi professionaalsemat ja laiahaardelisemat siseauditi teenust. „Lisaks on avanenud suurepärane võimalus pakkuda siseauditi teenuseid ka Grant Thorntoni kontserni siseselt ning teistes riikides,“ mainis ta.

Grant Thornton Baltic moodustas ettevõttes siseauditi osakonna, millesse kuuluvad neli CGAP ja üks CIA sertifikaadiga siseaudiitor. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad:
• vastavusauditid
• tulemusauditid (sh ISO)
• juhtimisauditid
• riskide hindamine ja juhtimine
• sisekontrollisüsteemide hindamine ja täiustamine
• pettuse riskide tuvastamine ning huvide konflikti ennetamise nõustamine
• finantsauditid
• Euroopa Liidu projektide auditid
• koolituste läbiviimine

1992. aastal asutatud Grant Thornton Baltic (toona Rimess OÜ) on üks juhtivaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Baltikumis. Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevat ettevõtet juhivad kohalikud partnerid, mis tähendab, et tuntakse põhjalikult iga riigi ja turu eripärasid. 2012. aastal liituti rohkem kui 130 riigis esindatud ja enam kui 40 000 töötajaga Grant Thorntoni liikmesettevõtete võrgustikuga, mis loob ülemaailmsest koostöövõrgustikust tulenevaid eeliseid.

Interna OÜ asutati 2006. aastal ning ettevõte tegutses nime siseaudiitor.ee all. Tegemist on Eesti ainsa siseauditi teenusele orienteeritud ettevõttega. Siseaudiitor.ee on siseauditi teenuse pakkuja, sh ministeeriumidele, riigiasutustele, Euroopa Komisjonile ja erasektori ettevõtetele, sh Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvatele ettevõtetele. Oluline roll on Siseaudiitor.ee’l olnud ka siseaudiitorite koolitamisel, sest oldi ainus ainult siseaudiitoritele suunatud täienduskoolitusi pakkuv ettevõte Eestis.

Lisainfo:
Mati Nõmmiste, Grant Thornton Baltic OÜ juhtiv partner
E-post: [email protected]
Telefon: 626 4500
Siiri Antsmäe, Grant Thornton Baltic OÜ siseauditi valdkonna juht
E-post: [email protected]
Telefon: 626 4500

siseaudiitor.ee 18/11/2015

Siseaudit

Vaid selle nädala lõpuni on võimalik registreeruda viimasele kahele vabale kohale Siseaudiitori algkursusele, mis toimub Tallinnas 3-4.12.2015. Koolitus sobib nii alustavatele siseaudiitoritele kui mõningal määral siseauditi läbiviimist proovinutele s.h nii tavapärane siseaudit kui ISO siseaudiitorid.

siseaudiitor.ee Oleme välja töötanud eraldi programmi siseaudiitoritele, kes vajavad koolitust nii IIA standardite kui auditi läbiviimise üldiste oskuste osas. Koolituse raames räägitakse siseauditi regulatsioonidest ja põhitõdedest, rahvusvaheliste siseauditi standardi nõuetest, asutuse riskide hindamisest aga k…

03/11/2015

Varade ja varude inventuuri läbiviimine - Addenda

Inventuuride aeg on käes! Sellel aastal vaid üks koolitus Tartus 9.novembril ja üks Tallinnas 16 novembril. Koolitus on sobilik inventuuri komisjoni liikmetele, inventuuri eest vastutavatele isikutele, raamatupidajatele jt inventueerimisega seotud töötajatele.

addenda.ee inventuuri eesmärk ning varade ja varude hindamine inventuuri käigus, mahakandmine ja hävitamine

addenda.ee 15/10/2015

FinantsTreff 2015 - Addenda

Viimane võimalus osaleda FinantsTreff 2015. Hetkel on hind 179€+km. Kasutades salasõna "Siseaudiitor" on hinnaks 139EUR+KM

addenda.ee eesmärk on anda kuulajale päevakajaline ja lai teemavalik, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimiseks!

02/10/2015

NBF2015 teemaks oli sel aastal Impact. Kõigi auditi klientide jaoks saime meelekindlust ja teada ka valemi, kuidas Teid veel paremini teenida (valem koosneb: talendist, eesmärgist ja kultuurist.) Kôigi Siseaudiitor.ee koolitustel osalejatele aga mõttetera "If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room."

03/08/2015

Siseaudiitor - siseaudit avalikule ja erasektorile

Siseaudiitor.ee sügisene koolitusplaan on saanud värskendust! Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori 1-päevane koolitus saab toimuma juba 2.09 ning Varude juhtimise ja ostuprotsessi auditeerimine juba 7.10. Vaata koolituste programme kodulehelt.

siseaudiitor.ee Oleme koostanud 2015 koolitusplaani silmas pidades kutsetööga alustavate siseaudiitorite s.h ISO siseaudiitorite vajadusi, avaliku huvi üksuste siseaudiitorite CIA eksami nõude rakendumist ja siseaudiitorite kutsetegevuse laienemist erasektoris ning loomulikult ka kogemustega siseaudiitorite täiendõ…

03/06/2015

Ka sel aastal korraldavad Äripäev ja Siseaudiitor.ee koostöös Sisekontrolli konverentsi. Programm on sisukas ja esinejad suurepärased. Kõik on oodatud soodushinnaga registreeruma.

majandus24.postimees.ee 23/04/2015

Kogu laenuandmine saab ranged raamid - Äriuudised - Majandus24.ee

majandus24.postimees.ee Vahetult enne valimisi vastu võetud krediidiandjate ja -vahendajate seadus ei hõlma mitte üksnes kiirlaenufirmasid, nagu on üldsusele seni mulje jäänud, vaid finantsinspektsiooni järelevalve alla lähevad kõik laenu ja liisingu ning järelmaksuga tegelevad ettevõtted. Erandiks on vaid madala intressi…

siseaudiitor.ee 09/04/2015

Siseaudiitor - siseaudit avalikule ja erasektorile

Pakendiauditi tellimiseks on viimane aeg! Pakendiseaduse §24 kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte.

Sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte pakendiaruande kohta peab olema väljastatud enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega (30.06). Ettevõtjad, kes on oma pakendikogumise kohustuse üle andnud Taaskasutusorganisatsioonile (TKO), peavad arvestama, et kuna ka TKO peab esitama pakendiregistrisse enda aruanded auditeeritult, tuleb TKOle esitada audiitorkontrolli läbinud aruanne varem (täpse aja määrab TKO). Täpsemalt pakendiauditi kohta saab lugeda www.siseaudiitor.ee

siseaudiitor.ee Pakendiseaduse §241 kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte.

[03/30/15]   Haridus- ja Teaduministeerium väljastas 27.03.2015 Siseaudiitor.ee koolituskeskusele täiskasvanute koolituskeskusena tegutsemiseks tegevusloa (ehk koolitusloa). Seega on kõigil siseaudiitoritel võimalik raporteerida Siseaudiitor.ee koolitustel osalemise tunde Rahandusministeeriumi tegevusaruandes.

25/03/2015

Esimene päev Linnade ja Valdade päeval on möödas, ettekanne täissaalile (kommentaariga osalejatelt "päeva parim ettekanne") ja väga palju siseauditist huvitatud KOV. Kõik KOV'd kes kohal ei ole, saavad meie messipakkumusega tutvuda meiekodulehel www.siseaudiitor.ee

[02/20/15]   Avaliku sektori siseaudiitoril on kohustus esitada Rahandusministeeriumile tegevusaruannet. Vastav informatsioon on avaldatud ka kutseühingu kodulehel. Deklareerimisnõuetest tulenevalt oleme esitanud taotluse Haridus- ja Teadusministeerium'le koolitusloa väljastamiseks Siseudiitor.ee'le. Koolitusloa kaudu soovime tagada kõigile koolitustel osalejatele lisaks deklareerimisvõimalusele ka koolituste eest isiklikult tasudes tulumaksu tagastuse võimaluse.

Sõbrapäeva soodustusega on võimalik koolitustele registreeruda veel teisipäevani. Kiirusta, sest osadel koolituste on soodushinnaga kohad lõppemas.

[02/13/15]   Head Sõbrapäeva!
Veebruar on hea kuu alanud aasta koolitusplaanide tegemiseks, et tagada siseaudiitori enesetäiendamise nõuete täitmine. Sõbrapäev on aga hea põhjus teha toredaid soodustusi. Seetõttu tagame Siseaudiitor.ee koolitusplaanis sisalduvale koolitusele 10% soodustuse 5 kiiremale registreerijale. Soodustuse saamiseks registreeri ennast koolitusele perioodil 13.02-24.02.2015.

Soodustus laieneb järgmistele koolitustele:
• CIA eksamiks ettevalmistamine, infopäev, 2.04.2015
• Siseaudiitori koolitus: IIA standardid ja auditi läbiviimine 6-7.04.2015
• Riskide hindamine läbi protsesside kaardistamise (praktikum) 19.05.2015
• CGAP eksamiks ettevalmistav koolitus, 1-4.06.2015
• Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori põhiõpe, 2.09.2015
• Varude juhtimise ja ostuprotsessi auditeerimine, 1.10.2015

Detailsemat info vaata www.siseaudiitor.ee

rup.ee 10/11/2014

Rahvusvaheline raamatupidajate päev – raamatupidaja kutse oli, on ja jääb!

Head raamatupidajate päeva! Tore, et kõik leiavad, et raamatupidaja elukutse ei kao kuhugi.

rup.ee 10. novembril tähistab Raamatupidamisuudised koos audiitor- ja raamatupidamise kutseorganisatsioonide ning spetsialistidega, kelle töö on seotud raama...

aripaev.ee 05/11/2014

Logistika­firmad riskianalüüsi ei tee

aripaev.ee Kuigi ebaefektiivsus ning riskikohad on seotud rahalise kahjuga, Eesti logistikaettevõtted enamasti riske ei hinda, kirjutab 4. oktoobri Äripäev logistika rubriigis.

[10/01/14]   Uhkusega anname teada, et Siseaudiitor.ee meeskond on saanud taas täiendust ühe sertifitseeritud avaliku sektori siseaudiitori võrra. Nüüd on kõik meie siseaudiitorid CGAP või CIA sertifikaadiga.

19/09/2014

Plaanilise järelevalve kontrollaktid - Uudised - erhr

Riigihangete rikkumiste analüüs

https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/uudised/-/asset_publisher/0dtR/content/plaanilise-jarelevalve-kontrollaktid?redirect=%2Flr1%2Fweb%2Fguest%2Fuudised

riigihanked.riik.ee 01.09.2014 seisuga on Rahandusministeerium tööplaani põhjal, lisaks huvitatud isikutelt laekunud taotluste alusel algatatud järelevalvemenetlustele, viinud läbi 8 plaanilise järelevalve menetlust,...

siseaudiitor.ee 29/08/2014

Siseaudit

Siseaudiitor.ee koostöös Praxise ekspertidega võimaldab siseaudiitoritel täiendada oma teadmisi ja saada juurde praktilisi oskusi, kuidas läbi viia mõjude hindamist. Mõjude hindamisega tuleb siseaudiitoritel kokku puututa peamiselt tulemusauditite raames, kus oodatakse audiitorite hinnangut teatud poliitikate või otsuste tulemuslikkusele.

Aeg: 4-5.11.2014

Registreerimine: saada e-mail aadressile [email protected]

http://www.siseaudiitor.ee/10892/

siseaudiitor.ee Siseaudiitor.ee koostöös Praxise ekspertidega võimaldab siseaudiitoritel täiendada oma teadmisi ja saada juurde praktilisi oskusi, kuidas läbi viia mõjude hindamist. Mõjude hindamisega tuleb siseaudiitoritel kokku puututa peamiselt tulemusauditite raames, kus oodatakse audiitorite hinnangut teatud p…

siseaudiitor.ee 29/08/2014

Siseaudit

Siseaudiitor.ee koostöös I&T Advisoriga korraldab siseaudiitoritele koolituse, kus saab täiendada oma teadmisi IT auditi planeerimise ja läbiviimise kohta. Tänapäeval ilmselt ei ole organisatsiooni, kus ei kasutataks IT-süsteeme ja IT-lahendusi. Seega on kõikidel siseaudiitoritel vaja suuremal või väiksemal määral kokku puutuda IT valdkonna riskidega ning läbi viia või tellida oma organisatsioonis IT auditeid.

Aeg: 3.12.2014

Registreerimine: saada e-mail aadressile [email protected]

http://www.siseaudiitor.ee/it-auditi-pohitoed-siseaudiitorile/

siseaudiitor.ee Siseaudiitor.ee koostöös I&T Advisoriga korraldab siseaudiitoritele koolituse, kus saab täiendada oma teadmisi IT auditi planeerimise ja läbiviimise kohta. Tänapäeval ilmselt ei ole organisatsiooni, kus ei kasutataks IT-süsteeme ja IT-lahendusi. Seega on kõikidel siseaudiitoritel vaja suuremal või v…

07/08/2014

The Institute of Internal Auditors

Time is money. Practitioners can potentially save their organization both if they determine that an internal control system's design is poor, as going on to evaluate its effectiveness might not be cost-beneficial. Get this and other insights in The IIARF's newly released report on Evaluating Internal Control Systems. http://bit.ly/1u5iqxc

global.theiia.org 07/08/2014

Global Public Sector Insight: Independent Audit Committees in Public Sector Organizations

global.theiia.org Download this Free Report! Leading practices that lead to stronger public sector audit committees

theiia.mkt5790.com 08/07/2014

This publication is free for members of The IIA

theiia.mkt5790.com Download your copy today! New research report, Nine Elements Required for Internal Audit Effectiveness in the Public Sector

19/06/2014

Uus Tone at the Topp ilmunud

The June issue of #ToneAtTheTop offers five tips to help audit committees boost the organization's ethical culture. Click here to download the newsletter and sign up for a free subscription: http://bit.ly/1qfMFQF

19/06/2014

Uus Practice Guide IIA liikmetele tasuta! :)

Bribery and corruption have the potential to affect every organization in every corner of the world. Learn what you need to know with The IIA's new Practice Guide: Auditing Anti-bribery and Anti-corruption Programs. http://bit.ly/1oDQEZX

na.theiia.org 29/04/2014

Free for IIA Members; Registration Required

Tasuta webinar!

na.theiia.org Sign up now for the webinar on May 14.

21/04/2014

The Institute of Internal Auditors

Often, breakdowns in third-party risk management result from failing to keep close tabs on vendors and verifying contract terms are being met. Read this month's #ToneAtTheTop, "Effectively Managing Third-party Risks," to learn about the responsibility IA's play in managing the risk. http://bit.ly/1ra7qgM

20/04/2014

The Institute of Internal Auditors

Do people seem confused when you say you're an internal auditor? The Building Awareness Toolkits provide a variety of resources to help you explain #IA, and give you ideas on how to engage your coworkers and your community during #IIAMay. www.theiia.org/goto/awareness

siseaudiitor.ee 20/03/2014

Siseaudit

Valimite koostajatele võimalus täiendada või värskendada oma teadmisi 5.06.2014 koolitusel valimite kasutamine auditite läbiviimisel.

Koolituse käigus antakse ülevaade erinevatest valimi moodustamise meetoditest. Valimite moodustamine on auditi planeerimisel oluline planeerimise osa, mis paneb aluse auditi tulemuste õigsusele.

Lisainfo http://www.siseaudiitor.ee/10705/

siseaudiitor.ee Eesmärk: koolituse käigus antakse ülevaade erinevatest valimi moodustamise meetoditest. Valimite moodustamine on auditi planeerimisel oluline planeerimise osa, mis paneb aluse auditi tulemuste õigsusele. Kõige lihtsam on alati teha juhuslik valim, kuid on ka teisi sugugi mitte keerulisemaid meetodei...

siseaudiitor.ee 20/03/2014

Siseaudit

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori põhiõpe 2.06.2014

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi hindamisi läbi viivatele töötajatele (siseaudiitoritele).

Lisainfo: http://www.siseaudiitor.ee/kvaliteedijuhtimissusteemi-siseaudiitori-pohiope/

siseaudiitor.ee Paljudel erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille sertifitseerimise eelduseks on regulaarsete siseauditite läbiviimine. Tavapäraselt on antud auditite läbiviijateks organisatsiooni enda, kuid mõne teise valdkonna töötajad, kes on valmis panustama ka org...

siseaudiitor.ee 20/03/2014

Siseaudit

Veel viime läbi CGAP eksamiks ettevalmistava koolituse 26-29.05.2014

Koolituse käigus käime läbi CGAP eksami sooritamiseks vajaliku materjali, analüüsime saadud teadmisi ja arutleme.

Koolituse info: http://www.siseaudiitor.ee/cgap-eksamiks-ettevalmistav-koolitus-2/

siseaudiitor.ee Eesmärk: Koolituse käigus käime läbi CGAP eksami sooritamiseks vajaliku materjali, analüüsime saadud teadmisi ja arutleme. Kuna CGAP eksami läbimiseks on lisaks üldteadmistele ka siseauditi kutsetegevuse sisuline mõistmine ja kogemuse rakendamise oskus, siis on teooria omandamisele lisaks just oluli...

Location

Category

Telephone

Address


Tallinn
Other Education in Tallinn (show all)
Leguar Empire Leguar Empire
Lauteri 5
Tallinn

Work hard, play hard!

MTÜ Naisinvestorite Klubi MTÜ Naisinvestorite Klubi
Mulla 7
Tallinn, 10616

MTÜ Naisinvestorite Klubi eesmärk on toetada ja koolitada investeerimishuvilisi ja suurendada eesti naisinvestorite hulka.

Talk_Trumm-It / Kingi Oma Aega Talk_Trumm-It / Kingi Oma Aega
Tallinn

Projekt toimub Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 koostööl

Lion Tennis Lion Tennis
Tallinn

Tennis is lot more than just a game!

Sachschool Sachschool
Ахтри 8
Tallinn, 10151

Школа трансперсональной психологии и гипнотерапии.

Soroboom.ee - Школа ментальной арифметики Soroboom.ee - Школа ментальной арифметики
Tartu Maantee 28
Tallinn

Методика разработана для детей 5-11 лет. Именно в этом возрасте идет активное развитие нейронных связей в мозге! Научим думать быстро!

Divesar autokool Divesar autokool
Tulika 15/17
Tallinn, 10119

Современные автомобили с автоматической и мануальной КПП. Инновативные методы обучения.Помощь психолога при обучении.

Tradehouse Koolituskeskus Tradehouse Koolituskeskus
Peterburi Tee 47C
Tallinn, 11415

Tradehouse konverentsi- ja koolituskeskus kujutab endast kompleksset ja multifunktsionaalset keskust, kus pakume mitmekülgseid koolitusi ning professionaalset tootenõu.

ESU Estonia ESU Estonia
Pärnu Mnt 28, Tallinn, 10141
Tallinn

The ESU brings together and empowers people of different languages and cultures.

Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия A Allegro, vokaal- ja kooristuudio. Вокально-хоровая студия A
Tallinn, 10111

Вокально-хоровая студия “Allegro” основана 1 сентября 2006 года в Центре Русской Культуры города Таллинна. Руководитель – Светлана Заугарова.

ECOMEN ECOMEN
Erika 7a
Tallinn, 10416

Majanduse ja Juhtimise Instituut

Marine How Marine How
Rävala Pst 7
Tallinn, 10145

Page dedicated to www.marine.how. Share your knowledge and find right answer about ship.