Tagasi Kooli

Tagasi Kooli

Comments

Oleme väga tänulikud Rae Noortekeskusele ja nende koostöövalmidusele! Täna toimus meil Lagedi Noortekeskuses väga tore kohtumine, kus nuputasime, kuidas Tagasi Kooli saaks oma koostööd noortekeskustega veelgi tihendada 👍🙂🍂
Praeguseks juba 40+ põhjamaade haridustehnoloogia ettevõtet on liitunud Eestist algatusega pakkuda oma kaugõppe lahendusi tasuta vähemalt kooliaasta lõpuni.

Leiab väga ägedaid tööriistu alates matemaatikast kuni muusika õppeni ja ka liitreaalsete õppematerjalide loomiseks.

Proovige ise või laske lastel katsetada.

Aitäh Agne Kurrikoff-Hermanile, särtsaka ja õpetliku tunni eest!
Valga Põhikooli 1. c klassi lapsed tantsisid esimest korda "Oige ja vasemba"-t ja ega see nii kergelt ei tulnud ka välja.
Aga iga algus on raske :)
Ülenurme Gümnaasiumi 2.a klass käis õppekäigul TÜ geoloogia osakonnas. Õppekäik oli nii huvitav, et lisaks õpilaste õhinale ja põnevusele, läksid ka õpetaja silmad põnevusest särama! Suuuur aitäh Kairi Põldsaarele, kes on nii äge ja särav teadlane, et õpilased on väga innustunud teadusest 🙂 #ülenurmegümnaasium #tagasikooli #õppekäik
Tore oli olla külalisõpetajaks Westholmi Gümnaasiumis
#tagasikooli #rahatarkus #swedpank
Kuidas tund läks? #KoodiTund2018 #tagasikooli
Aitäh kutsumast!
Tere! Vaatasin teie kutset tulla karjäärikuul rääkima oma erialast ja siis koolide soovidest. Mul tekkis mulje, et sageli nähakse teemat liiga kitsalt, oma eriala tutvustavalt. Paraku 21.sajandil on normaalne, et inimesel võib olla mitu karjääri ja sageli ka mitu üsna vastandlikku elukutset (ja seda on võimalik ka samaaegselt). Kas poleks aeg õpetada, et ongi normaalne teha elus mitu valikut ja mitte end piirata? Kas ei peaks arendama rohkem baasoskusi mille puhul on võimalik liikuda üsna erinevate elukutsete vahel? Valida on võimalik mitu karjääri ja olla kõigis ühtviisi edukas.
Konguta Kooli 1.klaas tänab Daniel Levit
e-külalistunni eest. Teema on oluline ning eneseusk on väga tähtis. Kuna Daniel rääkis, mis talle meeldib, otsustasid õpilased ka oma huvisid jagada 😍
12. märtsil algab Tartu Ülikooli e-kursus
MUUTUSTEGA KOHANEMINE
1. Muutused ja elus ettetulevad kriisid. Teema raames vaadeldakse erinevaid muutusi elus ja põhjuseid, miks mõned muutused toovad inimeses esile kriisi. Uuritakse, kuidas on seotud närvisüsteem ja kohanemine.
2. Muutustega kohanemise trajektoor. Kas kohanemise protsessi on võimalik ette ennustada? Millised on muutustega kohanemise universaalsed etapid ja kuidas need inimest mõjutavad?
3. Enesejuhtimine muutustega kohanemisel. Osalejad saavad testida oma kohanemisvõimekust ja arutleda tõhusate ning ebatõhusate kohanemisstrateegiate üle. Tutvutakse enesejuhtimise alustaladega ning eneseabitehnikatega muutustega kohanemisel
Läbiviija Karmel Tall
Täpsem info ja registreerimine:
www.ut.ee/koolitus
Valga Priimetsa Kooli keelekümblusõpilased 1B -7B klassini võtsid osa #kooditund.Täna proovis koodi kirjutamist meie koolis ca. 120 last. Tunde viis läbi külalisõpetaja Erik Kaljumäe Tartu Ülikooli Informaatika Bakalaureuse tudeng.Suurimad tänud talle!
Järveküla Kooli 2.d klassi õpilastele meeldis väga e-külalistund "Kuidas igapäevaselt terve olla?". Tegime ka oma klassile bingo. Tervitame Rikot 2.a klassist!

Sel kevadel on Tagasi Kooli fookuses päriselu lood ja õppetunnid. Kutsume õpetajaid, külalisõpetajaid ning organisatsioone jagama õpilastega neid tarkusi, mida elu on neile õpetanud.

Tagasi Kooli on algatus, mis toob kooli ja ülejäänud ühiskonna üksteisele lähemale - see on pinnas kohtumisteks ja uute ideede tekkimiseks, mis sünnivad õpilaste, õpetajate ja teiste tegusate eestimaalaste koostöös.

Operating as usual

21/06/2021

Kätlin Merisalu on Roosna-Alliku Põhikooli liikumisõpetaja ja Paide Gümnaasiumi valikkursuste juhendaja ning aktiivne külalisõpetajate tundidesse kaasaja! 👏💪😎

Miks ta seda teeb?🤔👇

"Minu õpilaste tunde on Paide Gümnaasiumis läbi viinud valikkursuse "Disainmõtlemine ja õpilasfirma loomise alused" raames Swedbanki kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse juht Kristiina Herodes ning Swedbanki jätkusuutlikkuse juht Maris Riim. Roosna-Alliku Põhikoolis viisid liikumisõpetuse tunde läbi toitumisnõustaja Reelika Õigemeel ning treener Urmas Treier.

Kutsun enda tundidesse külalisõpetajaid igal aastal väga hea meelega, sest see aitab laiendada õpilaste silmaringi ning anda nende teadmistele juurde uus vaatenurk praktikute kogemustest lähtuvalt, mida mina õpetajana teha ei saa.

Eraldi ühtegi külalistundi esile tõsta pole võimalik, sest iga külalisõpetaja on olnud inspireeriv, kaasahaarav interaktiivne ning lähtunud minu ootustest teema käsitlemisel külalistunni läbiviimisel.

Õpilaste tagasiside külalistundidele on samuti olnud positiivne ning eelkõige on analüüsides ja kokkuvõtetes välja toodud külalisõpetajate sära, energilisust, armastust oma töö vastu ning seoste loomist teoreetilise teadmise ja päriselu vahel. Nad ootavad alati kõiki külalistunde suure elevusega. Soovin tänada kõiki külalisõpetajaid suurepärase koostöö eest ning loodetavasti kohtume taas juba uutes külalistundides, et seeläbi mitmekesistada õppeprotsessi."

♥ Aitäh Sulle!

Kätlin Merisalu on Roosna-Alliku Põhikooli liikumisõpetaja ja Paide Gümnaasiumi valikkursuste juhendaja ning aktiivne külalisõpetajate tundidesse kaasaja! 👏💪😎

Miks ta seda teeb?🤔👇

"Minu õpilaste tunde on Paide Gümnaasiumis läbi viinud valikkursuse "Disainmõtlemine ja õpilasfirma loomise alused" raames Swedbanki kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse juht Kristiina Herodes ning Swedbanki jätkusuutlikkuse juht Maris Riim. Roosna-Alliku Põhikoolis viisid liikumisõpetuse tunde läbi toitumisnõustaja Reelika Õigemeel ning treener Urmas Treier.

Kutsun enda tundidesse külalisõpetajaid igal aastal väga hea meelega, sest see aitab laiendada õpilaste silmaringi ning anda nende teadmistele juurde uus vaatenurk praktikute kogemustest lähtuvalt, mida mina õpetajana teha ei saa.

Eraldi ühtegi külalistundi esile tõsta pole võimalik, sest iga külalisõpetaja on olnud inspireeriv, kaasahaarav interaktiivne ning lähtunud minu ootustest teema käsitlemisel külalistunni läbiviimisel.

Õpilaste tagasiside külalistundidele on samuti olnud positiivne ning eelkõige on analüüsides ja kokkuvõtetes välja toodud külalisõpetajate sära, energilisust, armastust oma töö vastu ning seoste loomist teoreetilise teadmise ja päriselu vahel. Nad ootavad alati kõiki külalistunde suure elevusega. Soovin tänada kõiki külalisõpetajaid suurepärase koostöö eest ning loodetavasti kohtume taas juba uutes külalistundides, et seeläbi mitmekesistada õppeprotsessi."

♥ Aitäh Sulle!

17/06/2021

🥳 Lõppenud õppeaasta aktiivseim külalisõpetaja on Kerly Piirsalu Changemakersi kommunikatsioonijuht, kes andis erinevatele klassidele kokku 8 tundi ja kirjutab oma kogemusest nii:

"Kõige meeldejäävam külalistund oli Tallinna Kunstigümnaasiumis, kus rääkisin esimest korda Tagasi Kooli tundide raames noortele rahatarkusest. Selles tunnis tulid noored minuga väga kiirelt kaasa ja jagasid enda lugusid ning küsisid küsimusi. Südame tegi eriti soojaks see kui peale tundi õpetaja kirjutas, et sooritas ka ise lõpuks aktsiate ostu ära ning siis mõistsin, et iga sellise tunniga saab mõjutada rohkemaid kui lihtsalt neid õpilasi, kes osalevad."

Aitäh Sulle!

Ja SUUR kummardus-aitäh tegelikult KÕIGILE, kes sel väljakutsuval õppeaastal külalistunde andsid, töövarje võtsid, e-tunde tegid. ♥ Aitäh, et noortesse panustate!

🥳 Lõppenud õppeaasta aktiivseim külalisõpetaja on Kerly Piirsalu Changemakersi kommunikatsioonijuht, kes andis erinevatele klassidele kokku 8 tundi ja kirjutab oma kogemusest nii:

"Kõige meeldejäävam külalistund oli Tallinna Kunstigümnaasiumis, kus rääkisin esimest korda Tagasi Kooli tundide raames noortele rahatarkusest. Selles tunnis tulid noored minuga väga kiirelt kaasa ja jagasid enda lugusid ning küsisid küsimusi. Südame tegi eriti soojaks see kui peale tundi õpetaja kirjutas, et sooritas ka ise lõpuks aktsiate ostu ära ning siis mõistsin, et iga sellise tunniga saab mõjutada rohkemaid kui lihtsalt neid õpilasi, kes osalevad."

Aitäh Sulle!

Ja SUUR kummardus-aitäh tegelikult KÕIGILE, kes sel väljakutsuval õppeaastal külalistunde andsid, töövarje võtsid, e-tunde tegid. ♥ Aitäh, et noortesse panustate!

15/06/2021

Põlva Kooli õpetaja Tiia Viilu osales klassiga lõppenud õppeaastal tervelt 16 korda Tagasi Kooli live e-tunnis. 🥳 Ta kirjutab oma kogemusest:

"Olen väikeklassi õpetaja ja minu klassile sobib kõige paremini selline kombineeritud õpe, kus lisaks minu loengule on kohe ka head praktikute videolood pakkuda. Kogu kooliaasta saab palju sisukam kui on sellised videotunnid. Just oma ala spetsialistid on need, kes suudavad anda kõige täpsemat ülevaadet oma valdkonnast. Ja muidugi on sellised tunnid tänuväärsed distantsõppe läbiviimisel.

Kõige rohkem meeldisid minu õpilastele rahatarkuse e-tunnid, nätieks "Illimar Pilt - Kuidas säästa raha uue telefoni jaoks?" (See oli küll eelmine õppeaasta, aga jäi väga hästi meelde).
P.s. Vaata järgi: https://youtu.be/9DcAdGUfvtM

Sel õppeaastal olen e-külalistunde kasutanud inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse tundide raames, kuna teemad on hästi sobinud.

Õpilastele meeldisid erinevaid elukutseid tutvustavad tunnid, näiteks "Üllar Länik - Mida teeb metsakorraldaja?" ja "Lauri Alliksaare - Mis tööd teeb harvestioperaator?"
P.s. Vaata järgi: https://youtu.be/pvHQ4-ObPjE

Pärast tundi oleme alati arutanud käsitletud teema üle ja üldiselt on õpilastele tunnid meeldinud. Elukutsete tutvustuste juures soovivad nad muidugi alati teada kui palju palka antud valdkonna esindaja saab.

Olen väga tänulik, et selline lahe võimalus nagu e-külalistunnid on tundide mitmekesistamiseks loodud!"

Selline tagasiside annab meile jõudu ja hoogu! ♥️Aitäh ja uue õppeaasta uute e-tundideni! 🙌

Põlva Kooli õpetaja Tiia Viilu osales klassiga lõppenud õppeaastal tervelt 16 korda Tagasi Kooli live e-tunnis. 🥳 Ta kirjutab oma kogemusest:

"Olen väikeklassi õpetaja ja minu klassile sobib kõige paremini selline kombineeritud õpe, kus lisaks minu loengule on kohe ka head praktikute videolood pakkuda. Kogu kooliaasta saab palju sisukam kui on sellised videotunnid. Just oma ala spetsialistid on need, kes suudavad anda kõige täpsemat ülevaadet oma valdkonnast. Ja muidugi on sellised tunnid tänuväärsed distantsõppe läbiviimisel.

Kõige rohkem meeldisid minu õpilastele rahatarkuse e-tunnid, nätieks "Illimar Pilt - Kuidas säästa raha uue telefoni jaoks?" (See oli küll eelmine õppeaasta, aga jäi väga hästi meelde).
P.s. Vaata järgi: https://youtu.be/9DcAdGUfvtM

Sel õppeaastal olen e-külalistunde kasutanud inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse tundide raames, kuna teemad on hästi sobinud.

Õpilastele meeldisid erinevaid elukutseid tutvustavad tunnid, näiteks "Üllar Länik - Mida teeb metsakorraldaja?" ja "Lauri Alliksaare - Mis tööd teeb harvestioperaator?"
P.s. Vaata järgi: https://youtu.be/pvHQ4-ObPjE

Pärast tundi oleme alati arutanud käsitletud teema üle ja üldiselt on õpilastele tunnid meeldinud. Elukutsete tutvustuste juures soovivad nad muidugi alati teada kui palju palka antud valdkonna esindaja saab.

Olen väga tänulik, et selline lahe võimalus nagu e-külalistunnid on tundide mitmekesistamiseks loodud!"

Selline tagasiside annab meile jõudu ja hoogu! ♥️Aitäh ja uue õppeaasta uute e-tundideni! 🙌

Photos from Tagasi Kooli's post 04/06/2021

Aitäh taaskord, @milttonagency ja muutustejuht Kristi Liiva, et meid võõrustate ja õiges suunas mõtlema panete! 🙏❤ U rock! 👏

Seekord püüdsime kaardistada Tagasi Kooli persoonad ja mõtestada, millist väärtust me neile pakume. Suurt protsessi sai alustatud ja jätkame! 💪

Photos from Tagasi Kooli's post 31/05/2021

Aitäh, aitäh, aitäh, aitäh, aitäh, Swedbank Eestis ❤🙏 Oleme natukene sõnatud ja üdini tänulikud!

Meie panustame haridusse. Kui sina tead kedagi, kes panustab ühel või teisel moel jätkusuutlikusse ja paremasse tulevikku, anna temast märku👏👉 swedbank.ee/tunnustame

Photos from Tagasi Kooli's post 27/05/2021

Töö käib...pildil on meie kodulehe disainer Mirko, kes aitab hoida disainiprotsessi fookust ja kelle lemmiklause on: "Unustame selle praegu ära". Teda on on kuulamas Anna - meie supertubli arendaja, kelle sooviks on "rohkem konkreetsust" 🙂 Igal juhul, me tohutult hindame nende panust ja läbime rõõmuga koos uue platvormi loomise teekonda ❤️ 🦸‍♂️🦸‍♀️

20/05/2021

Eelmises postituses jagasime pika strateegiakoosoleku muljeid ning seepeale esitati õige küsimus 👉"See on väga tore, aga mis siis on teie "miks?" ehk visioon ehk juurpõhjus, mille tiimi koostöös ühiselt ära sõnastasite. 🧐

Aga palun, siin see on 😊👉 "Koostööplatvorm Tagasi Kooli innustab õpilasi õppima, ennast arendama ja tegema elus vajalikke teadlikke valikuid koostöös õpetajate, praktikute ja paljude teiste partneritega."

Kuidas tundub? 🙃

Eelmises postituses jagasime pika strateegiakoosoleku muljeid ning seepeale esitati õige küsimus 👉"See on väga tore, aga mis siis on teie "miks?" ehk visioon ehk juurpõhjus, mille tiimi koostöös ühiselt ära sõnastasite. 🧐

Aga palun, siin see on 😊👉 "Koostööplatvorm Tagasi Kooli innustab õpilasi õppima, ennast arendama ja tegema elus vajalikke teadlikke valikuid koostöös õpetajate, praktikute ja paljude teiste partneritega."

Kuidas tundub? 🙃

Photos from Tagasi Kooli's post 19/05/2021

Eile oli meie meeskonna Tagasi Kooli jaoks murranguline päev. 👏Sündis midagi olulist ja erilist. 💚 Ragistasime Eesti ühe kogenuima ja tuntuima kommunikatsioonieksperdi Kristi Liivaga 3,5 tundi Miltton New Nordics agentuuri ruumides ajusid ja mõtestasime ning sõnastasime oma juurpõhjuse - selle, miks me Tagasi Kooli panustame, seda arendame ja end iga päev sellele haridusalgatusele pühendame. See ei olnud lihtne, sest me kõik teadsime seda, aga kõigi peas oli see visioon või juurpõhjus natukene erinev. Ometigi püüdsime jõuda oma põhjuste tuumani, leida ühisosa ja selle ka saavutasime! 💪

Aitäh @milttonnordics, külla kutsumast!
Aitäh, Kristi Liiva! ❤️ Ilma sinuta me seda teinud poleks.

14/05/2021

Sel kevadel noortele enim töövarju võimalusi pakkunud interaktsioonidisainer Joosep Noorväli tutvustas oma tööd ja tegemisi 9 õpilasele! 🙏😊

Otsuse tagamaadest👉 “Teen Eesti Kunstiakadeemia Interaktsioonidisainis lõputööd üldiselt teemal "laste vaimne heaolu" ja hetkel sama teemaga grupis ka Innotiimis (Avaliku Sektori Innovatsioonitiim) praktikal. Plaanisin töövarjudelt küsida küsimusi või testida ideid, aga see jäi aja ja prototüüpide puudumise tõttu ära.

Ühe ideena nendes projektides tuli esile 'vaimse tervise annetamine' ja see töövarjukuu email oli umbes samale ajale ajastatud, mistõttu tekkis sellega ühendus - oma aja andmine = vaimse tervise annetamine. Eriti kui õpilastel on tegu teadmatusega oma tuleviku või järgmiste sammude osas, või siis lihtsalt nende uudishimu hoidmiseks - sellega saab seda vaimset tervist toetada.

Paarilt sain paar huvitavat näidet neil esinenud sotsiaalsete probleemide kohta ja paarile tõsisele huvilisele disaini/kunstivaldkonnast sain jagada ka linke erinevatele lehtedele, kust nad saavad ise edasi ühe või teise asja kohta uurida, sest nad plaanisid edasi disaini/kunsti õppima minna. (...)

Olen varasemalt paaril korral ka õppevarju võtnud ja ma ütleks, et selline väike tagant utsitamine õpetajate/kooli poolt ja õpilastel reaalselt mingi töö olukorra näitamine, avab neil oma tulevikuvalikute ees silmad palju varem ja vähendab teadmatuse ees hirme, mistõttu tänan teid selle algatuse eest ja kindlasti võtan teinekordki osa sarnastest programmidest.”

Aitäh! 👏😊

Sel kevadel noortele enim töövarju võimalusi pakkunud interaktsioonidisainer Joosep Noorväli tutvustas oma tööd ja tegemisi 9 õpilasele! 🙏😊

Otsuse tagamaadest👉 “Teen Eesti Kunstiakadeemia Interaktsioonidisainis lõputööd üldiselt teemal "laste vaimne heaolu" ja hetkel sama teemaga grupis ka Innotiimis (Avaliku Sektori Innovatsioonitiim) praktikal. Plaanisin töövarjudelt küsida küsimusi või testida ideid, aga see jäi aja ja prototüüpide puudumise tõttu ära.

Ühe ideena nendes projektides tuli esile 'vaimse tervise annetamine' ja see töövarjukuu email oli umbes samale ajale ajastatud, mistõttu tekkis sellega ühendus - oma aja andmine = vaimse tervise annetamine. Eriti kui õpilastel on tegu teadmatusega oma tuleviku või järgmiste sammude osas, või siis lihtsalt nende uudishimu hoidmiseks - sellega saab seda vaimset tervist toetada.

Paarilt sain paar huvitavat näidet neil esinenud sotsiaalsete probleemide kohta ja paarile tõsisele huvilisele disaini/kunstivaldkonnast sain jagada ka linke erinevatele lehtedele, kust nad saavad ise edasi ühe või teise asja kohta uurida, sest nad plaanisid edasi disaini/kunsti õppima minna. (...)

Olen varasemalt paaril korral ka õppevarju võtnud ja ma ütleks, et selline väike tagant utsitamine õpetajate/kooli poolt ja õpilastel reaalselt mingi töö olukorra näitamine, avab neil oma tulevikuvalikute ees silmad palju varem ja vähendab teadmatuse ees hirme, mistõttu tänan teid selle algatuse eest ja kindlasti võtan teinekordki osa sarnastest programmidest.”

Aitäh! 👏😊

13/05/2021

Esmaspäeval said õpilased käia e-õppekäigul Swedbank Eestis nõustamiskeskuses. 🤓

📣„Tagasi Kooli külalistundide ja õppekäikude andmisega on mul varasemast hea kogemustepagas, aga e-õppekäiku tegin esimest korda. Põnevust tekitas see, et tegemist oli otseülekandega ja kõik pidi kohe esimesel korral hästi välja tulema. Igal juhul teeksin seda veel, sest oma tööst rääkides avastad ka ise uusi nüansse," jagas õppekäiku läbi viinud Arnold Rutto oma mõtteid.

👉 Mõtled, et võiksid õpilastele ka oma töökeskkonda ja -võimalusi tutvustada? 🙊 Anna sellest meile märku [email protected]

Esmaspäeval said õpilased käia e-õppekäigul Swedbank Eestis nõustamiskeskuses. 🤓

📣„Tagasi Kooli külalistundide ja õppekäikude andmisega on mul varasemast hea kogemustepagas, aga e-õppekäiku tegin esimest korda. Põnevust tekitas see, et tegemist oli otseülekandega ja kõik pidi kohe esimesel korral hästi välja tulema. Igal juhul teeksin seda veel, sest oma tööst rääkides avastad ka ise uusi nüansse," jagas õppekäiku läbi viinud Arnold Rutto oma mõtteid.

👉 Mõtled, et võiksid õpilastele ka oma töökeskkonda ja -võimalusi tutvustada? 🙊 Anna sellest meile märku [email protected]

12/05/2021

Kõikidest sel kevadel toimunud e-töövarjutamisest koguni 16% ehk 45 inspireerivat töist veebikohtumist noortega viis ellu Swedbank Eestis! 🥳👏🙏

📣 Swedbanki juhatuse liige ja klienditeenuste juht Ede Raagmets: "Minu kohtumine töövarjuga oli väga sisukas ja põnev mõlemale poolele, ma usun. Töövari saatis mulle ette 10 küsimust minu töö kohta, valdkonna ja isikliku arengu kohta. Töövari oli väga avatud, uudishimulik, rääkis ka endast ja oma õpingutest. Mida aktiivsem töövari on, seda kasulikum minu arvates varjutamine on."

Kõikidest sel kevadel toimunud e-töövarjutamisest koguni 16% ehk 45 inspireerivat töist veebikohtumist noortega viis ellu Swedbank Eestis! 🥳👏🙏

📣 Swedbanki juhatuse liige ja klienditeenuste juht Ede Raagmets: "Minu kohtumine töövarjuga oli väga sisukas ja põnev mõlemale poolele, ma usun. Töövari saatis mulle ette 10 küsimust minu töö kohta, valdkonna ja isikliku arengu kohta. Töövari oli väga avatud, uudishimulik, rääkis ka endast ja oma õpingutest. Mida aktiivsem töövari on, seda kasulikum minu arvates varjutamine on."

E-tundide juht (1,5 aastaks), Tallinn, Harjumaa, Tagasi Kooli MTÜ | CV.ee 11/05/2021

E-tundide juht (1,5 aastaks), Tallinn, Harjumaa, Tagasi Kooli MTÜ | CV.ee

Tähelepanu! 📣 Viimane kutse pardale ehk tule meie tiimi! 🙌 Otsime lapsehoolduspuhkusel oleva kolleegi asendamiseks e-tundide juhti, kes aitab igal aastal ellu viia vähemalt 100 e-tundi ja -õppekäiku! 😉 💪

Kandideerimise tähtaeg juba neljap, 13.05! 🙊

Mida see töö endast kujutab? Kõik on kompaktselt kirjas CV-Online Estonia / CV.ee-s ➡️ cv.ee/et/vacancy/541844/tagasi-kooli-mtu/e-tundide-juht-1-5-aastaks

Kiika ka meie YouTube'i ja näed juba toimunud e-tundide ja -õppekäikude salvestusi. Meil oleks vaja, et aitaksid koos videotiimiga just neid kõikvõimalikel põnevatel teemadel järgmised 1,5a ellu viia👉 youtube.com/user/tagasikooli

E-tundide juht (1,5 aastaks), Tallinn, Harjumaa, Tagasi Kooli MTÜ | CV.ee CV.ee tööpakkumine E-tundide juht (1,5 aastaks) etteõttelt Tagasi Kooli MTÜ, asukohaga Tallinn, Harjumaa, Eesti. Uued vabad töökohad ja tööpakkumised. Telli töökuulutused e-mailile.

06/05/2021

Aitäh, kes enda ameti ja töö lahkelt e-töövarjutamiseks välja pakkusite! 🙏

Aitäh õpilased, kes osalesite ja uusi teadmisi endaga kaasa võtsite! 😎

Aitäh õpetajad, kõik haridustöötajad ja lapsevanemad, et suunasite noori e-töövarjutamisest osa võtma! 👏

Jagame teiega ühe varjutatava, Tartu Ülikooli teaduri Regina Soobardi kogemust: "Osalesin aprillis Tagasi Kooli algatusel tutvustada kooliõpilastele oma tööd teadlasena loodusteaduslikus hariduses. Kõigist neljast töövarju kohtumisest on õppida seda, et õpilaste huvi teadusega seotud elukutsete vastu on olemas, ent neil on tihti vähene ettekujutus töö sisust (sh vajalikest oskustest, loovusest ja sellest, et teadlased teevad õppetööd) ning sellest, kus ja kuidas saab neid huvitavat ala õppida.

Huvi olemasolu teadusega seotud elukutsete vastu kinnitab see, et kui ma panin esialgu üles esimese kohtumise aja aprilli alguses, siis sai see täis mõne tunniga. Seejuures märkisin elukutseks teadlane. Seejärel panin veel üles kolm aega ja kõik ajad täitusid väga kiiresti. (...)

Kõiki minuga vestelnud õpilasi huvitas ka minu karjääritee ja nad soovisid teada, mida ma oleks teinud teisiti ja mille peale oleksin võinud rohkem mõelda. Lühidalt, mida neil on minu kogemusest õppida. Neid huvitas ka see, millega ma olen oma töös rahul.

Teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks suunasin neid uurima õppekavasid ülikoolides, kuhu nad soovivad minna ja tegema endale selgeks, mis ained neid õpingute ajal ootavad ja millele on neil võimalus täna veel üldhariduskoolis õppides rohkem tähelepanu pöörata. See soovitus tundub hästi lihtne, aga peaaegu alati toodi see lõpuks välja ühe olulisema soovitusena karjääri planeerimises."

Aitäh veelkord kõigile!
Sügisel kordame! 😉

Aitäh, kes enda ameti ja töö lahkelt e-töövarjutamiseks välja pakkusite! 🙏

Aitäh õpilased, kes osalesite ja uusi teadmisi endaga kaasa võtsite! 😎

Aitäh õpetajad, kõik haridustöötajad ja lapsevanemad, et suunasite noori e-töövarjutamisest osa võtma! 👏

Jagame teiega ühe varjutatava, Tartu Ülikooli teaduri Regina Soobardi kogemust: "Osalesin aprillis Tagasi Kooli algatusel tutvustada kooliõpilastele oma tööd teadlasena loodusteaduslikus hariduses. Kõigist neljast töövarju kohtumisest on õppida seda, et õpilaste huvi teadusega seotud elukutsete vastu on olemas, ent neil on tihti vähene ettekujutus töö sisust (sh vajalikest oskustest, loovusest ja sellest, et teadlased teevad õppetööd) ning sellest, kus ja kuidas saab neid huvitavat ala õppida.

Huvi olemasolu teadusega seotud elukutsete vastu kinnitab see, et kui ma panin esialgu üles esimese kohtumise aja aprilli alguses, siis sai see täis mõne tunniga. Seejuures märkisin elukutseks teadlane. Seejärel panin veel üles kolm aega ja kõik ajad täitusid väga kiiresti. (...)

Kõiki minuga vestelnud õpilasi huvitas ka minu karjääritee ja nad soovisid teada, mida ma oleks teinud teisiti ja mille peale oleksin võinud rohkem mõelda. Lühidalt, mida neil on minu kogemusest õppida. Neid huvitas ka see, millega ma olen oma töös rahul.

Teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks suunasin neid uurima õppekavasid ülikoolides, kuhu nad soovivad minna ja tegema endale selgeks, mis ained neid õpingute ajal ootavad ja millele on neil võimalus täna veel üldhariduskoolis õppides rohkem tähelepanu pöörata. See soovitus tundub hästi lihtne, aga peaaegu alati toodi see lõpuks välja ühe olulisema soovitusena karjääri planeerimises."

Aitäh veelkord kõigile!
Sügisel kordame! 😉

Videos (show all)

Kuidas korraldada külalisõpetajaga (veebi)tundi?
Miks annetada Tagasi Koolile?
Kuidas osaleda Rat Race virtuaalsel orienteerumisel?
#190 Kaimo Kuusk - Vaade Ukrainast: Kuidas seal koroonakriisiga tegeletakse
#184 Keit Kasemets - Mida tähendab olla eurooplane aastal 2020?
#183 Heli Tiirmaa-Klaar - Kuidas Eesti meid küberkaitseb?
#KannaMeMaski disainikonkursi võitljate välja kuulutamine VOL2
#182 Lauri Bambus - Для чего в кризисе нам нужны друзья?
#181 Urmas Reinsalu - Miks on kriisis sõpru vaja?
Kuulutame välja #KannaMeMaski disainikonkursi võitjad

Location

Category

Telephone

Address


Telliskivi 60a (A3 III Korrus)
Tallinn
10412
Other Education in Tallinn (show all)
Lammas Linnas villastuudio Lammas Linnas villastuudio
Juurdeveo 25b-6
Tallinn, 11313

Kedervarre ja vokiga ketramise koolitused. Villa-, naha- ja luutöötlemise õpitoad ja kursused. Vokkide korrastamine ja töökorda seadmine.

Drive It Up Drive It Up
Carl Robert Jakobsoni Tänav 14
Tallinn, 10128

Drive It Up Kitarrikool on Tallinna kesklinnas asuv huvikool, kus saab õppida kitarri (akustilist- ja elektrikitarri) ja basskitarri.

Praktik Cum Laude Praktik Cum Laude
Kiriku 6
Tallinn, 10130

Eesti Tööandjate Keskliidu "Praktik Cum Laude" konkurss selgitab juba alates 2016. aastast säravaimate saavutustega praktikante.

Autokool Venta Plus Autokool Venta Plus
Liikuri 46
Tallinn, 13618

ECOMEN ECOMEN
Erika 7a
Tallinn, 10416

Majanduse ja Juhtimise Instituut

Reiki 24h Reiki 24h
Tulika​ 31/ Endla 45a. Кабинет 208
Tallinn, 13516

REIKI24H - школа духовных практик открытого общества персонального роста Atma Keskus.

Liivakella Seminar Liivakella Seminar
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Vestlust juhib see, kes küsib. Mõistab see, kes kuulab ja kuuleb. Muutust suunab see, kes mugavustsooni avardab.

Kalli-kalli lasteaed Kalli-kalli lasteaed
Keevise 2
Tallinn, 11415

Kalli-kalli lasteaed - kuhu iga laps tahab tulla

Keelekohver Keelekohver
Toompuiestee 30
Tallinn, 10149

Keelekohver pakub põnevaid noorte keelelaagreid välismaal.

Eduka Juuksuri Akadeemia Eduka Juuksuri Akadeemia
Pirni 7
Tallinn, 10617

Meie uudne ja lihtsasti muudetav koolitusruum annab võimaluse juuksuritele läbi viia hands-on koolitusi kuni 14’le ja look&learn stiilis seminare kuni 22’le külalisele.

MSH CREW MSH CREW
Pärnu Mnt 141
Tallinn, 11314

Safety Security Consulting

Asendusõpetajad Asendusõpetajad
Telliskivi 60a
Tallinn, 10412

Meie eesmärk on ühendada Eesti koolijuhid ja asendusõpetajad, et kvaliteetselt ja kiirelt asendada koolis asendamist vajavad koolitunnid.