Tallinna Polütehnikum

Eestis jõudsalt arenev tööstus tekitas 19. sajandi lõpul tehnilise kaadri koolitamise vajaduse. Erialakoolide loomise ülesanne püstitati valitsuses 1877. aastal. 1912. aastal võttis Tallinna linna koolikomisjon vastu otsuse rajada Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi alluvusse keskpolütehnikum. 9. novembril 1914.a. võttis Tallinna linnavalitsus vastu otsuse Tallinna Poeglaste Kommertskooli avamiseks, eesmärgiga arendada see hiljem polütehnikumiks. Tegelikult alustas kool tööd 1915. a. sügisel Kevade tänaval Westholmi eraprogümnaasiumi ruumides allüürnikuna. Kolmandal õppeaastal koliti allüürnikuks Kloostri tänaval asunud keskkooli ruumidesse. 1918. aastal sai Kommertskool omaette ruumid Harju tänava majja nr. 48 (hiljem tuntud kohvikuna "Tallinn"). Saksa okupatsiooni tulekul 1918.a. tekkis kooli töös raskusi. Kooli juhatajaks määrati Ernst von Pezold, Kommertskool nimetati ümber Linna Reaalkooliks. Õpilaste ja direktori vaheliste arusaamatuste lõpetamiseks sulges Tallinna Linna koolivalitsus Kommertskooli (07.11.1918 - 14.11.1918). Samal ajal algas Saksa vägede lahkumine Eestist. Uuesti avas kool uksed Tallinna Linna Poeglaste Kommertskoolina senise õpetaja Voldemar Raami juhtimisel. 1919.a. nimetati kool II Reaalkooliks. Sama aasta 1. juulist määrati II Reaalkooli direktori asetäitjaks Nikolai Nehaus. Vabadussõja algul olid kooli vanemad õpilased 16-17 aastased. Vabatahlikena oli sõjaväes 39 õpilast ja 8 õpetajat. Surma sai õpetaja Anton Õunapuu. 1923.a. moodustati Tallinnas kaks tehnikagümnaasiumi. Seoses sellega sai Tallinna Linna II Reaalkoolist Tallinna Linna Tehnika Ühisgümnaasium (juhataja N. Nehaus). 1926.a. liideti mõlemad Tallinna tehnikagümnaasiumid Haridusministeeriumile alluvaks Riigi Ühistehnikagümnaasiumiks. Uue õppeasutuse direktoriks määrati Enn Nurmiste. 1927.a. läks Harju t. 48 maja uuele omanikule, kes nõudis kooli kohest lahkumist. Ajutine asupaik leiti H. Kubu eragümnaasiumis Imanta tänaval. 1927.a. kevadel läks koolist ellu esimene tehniline lend (18 lõpetajat). Viis eelmist lendu said reaalgümnaasiumi lõputunnistuse. 1929.a. muudeti Riigi Tehnikagümnaasium Tallinna Tehnikumiks. Samaaegselt tehnikuid koolitava Tallinna Tehnikumi rajamise otsusega määrati 1920.a. põhikirja alusel insenere koolitav Tallinna Tehnikum järkjärgulisele sulgemisele. Nii tegutses Tallinnas mõnda aega samaaegselt kaks erinevate ülesannetega, kuid ühe ja sama nimega Tallinna Tehnikumi, mis tekitas palju arusaamatusi. Tallinna Tehnikumi seadus määras kooli ülesandeks koolitada insenere - abilisi, tehnikuid ja maamõõtjaid, kes võisid iseseisvalt juhatada ja toimetada töid, mille ulatuse määravad kutseõiguse seadused. 1931.a. anti tehnikumile endise Vene-Balti laevatehase haldushoone Koplis (vt. pilti). Hoone oli armetus seisukorras. Innukalt asuti koristus-ehitustöödele. 1923.a. kolis samasse hoonesse ka Tehnika Kõrgkool, mis pidi likvideeritama 1936. aastaks. Mõlema tehnikumi direktoriks määrati Enn Nurmiste. Samal ajal üritas valitsus alustada inseneride koolitamist Tartu ülikoolis. 1936.a. aprillis määrati tehnikateaduskonna asukohaks siiski Tallinn. 25. juunil 1936.a. kinnitas Riigivanem oma dekreediga Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikainstituudi seaduse. Hoone senisest valdajast sa üleöö kaasüüriline ja algas tema väljatõrjumine õppehoonest. Kui tehnikumi vintsutamise üle nuriseti juba riigikogus, lubas Riigivanem tehnikumile linnas uue hoone ehitada. Määrati kindlaks kooli asupik Pärnu mnt. ja Liivalaia tn. nurgal. Tegelikud ehitustööd algasid 1939.a. sügisel ja sellel aadressil püsib tehnikum oma majas tänapäevani.

Mission: Meie eesmärgiks on pakkuda parimat kutseharidust Eestis

TPT Õpilasesindus

Kolmapäeval toimus lisaks traditsioonilisele õpetajate jõulukontserdile ka Eesti Lipu Seltsi poolt Tallinna Polütehnikumile kingitud lipu pidulik üleandmine, kus olid abis ka Õpilasesinduse juhatuse noored. Täname Eesti lipu seltsi esimees Jüri Treid ning preester Alexander Aivar Sarapiku Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikust.

Kontserdil astusid esinejatena üles kooli näitering, Õpilasesinduse juhatus, muusikaringi noored ning meie tublid õpilased - Robin Saul rühmast VM-19, Jelizaveta Tšuvpilo koos õe Nadjaga rühmast TT-17 ning Ardo Richter ja Marta Kolde rühmast FS-19.

Fotograaf: Mairon Tovstsik (FS-19)

Õpi teleoperaatoriks Tallinna Polütehnikumis

Õpi teleoperaatoriks Tallinna Polütehnikumis. Dokumente võtame vastu kuni 6. jaanuarini

Täna oli meil külas MTÜ Loomapäästegrupi esindus (sealhulgas väike Nöps), et vastu võtta Tallinna Polütehnikumi heategevuslikult jõulunädalalt kogutud annetus. Õpilasesinduse juhatus andis üle koolipere poolt nelja päeva jooksul kogutud summa, mis oli 461,51 eurot. Loomapäästegrupi juhatuse esimehe Heiki Valneri sõnul sõltub nende tegevus täiel määral annetustest ning kahjuks on tööpõld väga lai… Meil külas olnud neljajalgne proua Nöps on üks viimaseid, keda Loomapäästegrupp on elule tagasi aidanud.

Soovime Loomapäästegrupile palju jõudu, vastupidavust ja nii vähe „kliente“ kui võimalik! Aitäh teile teie töö eest!

Soovime ühtlasi ka inimeste südamesse rohkem headust ja kaitsetute märkamist! 🐾⭐️

Uuri võimalusi Loomapäästegrupi abistamiseks: https://animalrescue.ee/

Kauneid pühi!

Jõulupuu ehtimine 2019

Nädala alguses jõudis koolimajja jõulupuu, mida ehtis ja jäädvustas Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse juhatus. Nüüd on koolimaja mõnusat kuuselõhna täis ja jõulutunne hiilib tasakesi ligi…

Ilusaid lähenevaid pühi!

Rahvusvaheline võrkpalliturniir 2019, Daugavpils

02.12.2019 – 05.12.2019 toimus Daugavpilsi Tehnikumi korraldusel rahvusvaheline võrkpalliturniir. Turniiril osalesid sõpruskoolid Poolast, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Moldaaviast, kokku 7 võistkonda Samuti olid kohal külalised Gruusiast ja Venemaalt.

Toimus rida sõpruskohtumisi. Turniiri võitsid Läti õpilased, teine koht Ukraina ja kolmas Poola, meie jäime kuuendaks.

Järgmine sõpruskohtumine toimub aasta pärast.

02.12.2019 – 05.12.2019 toimus Daugavpilsi Tehnikumi korraldusel rahvusvaheline võrkpalliturniir. Turniiril osalesid sõpruskoolid Poolast, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Moldaaviast, kokku 7 võistkonda Samuti olid kohal külalised Gruusiast ja Venemaalt.

Toimus rida sõpruskohtumisi. Turniiri võitsid Läti õpilased, teine koht Ukraina ja kolmas Poola, meie jäime kuuendaks.

Järgmine sõpruskohtumine toimub aasta pärast.

TPT Õpilasesindus

Alates tänasest kuni neljapäevani toimub koolis heategevuslik jõulunädal! Läbi põnevate tegevuste kogume annetusi MTÜ Loomapäästegrupile. 🐾
Uuri lisa: https://animalrescue.ee/gang/visioon_missioon/

Plakat: G. Pikkpõld (MM-17)

4. detsembril toimus kooli saalis Tallinna Polütehnikumi õpilastele suunatud Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi infotund, mille eesmärk oli tutvustada meie õpilastele edasiõppimisvõimalusi nende juures.

Infotundi viisid läbi TalTechi professorid Lauri Kütt (elektroenergeetika ja mehhatroonika programmijuht) ja Anton Rassõlkin, kes on ka Tallinna Polütehnikumi vilistlane.

Infotunnis osalesid II ja III kursuse energeetika ja automaatika ning IT ja telekommunikatsiooni erialaosakondade õpilased.

Tallinna Polütehnikumi telekommunikatsiooni eriala õpilane ja kooli õpilasesinduse liige Andra Kullerkupp oli kaks päeva haridus- ja teadusministri Mailis Repsi töövari. Esmaspäeval (02.12.19) võttis ta osa Riigikogu fraktsiooni istungist, kus arutati mitmeid päevakohaseid teemasid. Teisipäeval (03.12.19) osales Andra rõõmustaval PISA 2018 tulemuste avalikustamise pressikonverentsil, mille järgi on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus!

Andra kaks töövarjupäeva olid põnevad ja sisutihedad ning ta jäi selle kogemusega väga rahule.

Tulemas on viies Tallinna Polütehnikumi Filmifestival!

Uuri lisa: https://filmifestival.tptlive.ee/

Erasmus+ projekt Talentjourney, Saksamaa

25.-27.11.2019 viibisid projektijuht E. Meister ja IT osakonna kutseõpetaja M. Mehine Erasmus+ projekti nr. 612333-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA2-SSA-P Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence Hamburgis, Saksamaal.

Projektis osalevad
SOLSKI CENTER NOVA GORICA (Sloveenia)
SOLSKI CENTER KRANJ (Sloveenia)
Solski center Velenje (Sloveenia)
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAZEVANJE (Sloveenia)
MAHLE ELECTRIC DRIVES SLOVENIJA DOO, ELEKTRICNA IN ELEKTRONSKA (Sloveenia)
SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA (Soome)
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY (Soome)
Europäisches Institut für Innovation – Technologie (Saksamaa)
PARK Frans Joziasse GmbH (Saksamaa)
ECIPA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA (Itaalia)
Istituto Statale Istruzione Secondaria Arturo Malignan (Itaalia)
Tallinna Polütehnikum (Eesti)
Eesti Elektroonikatööstuse Liit (Eesti)

Meiega oli kohtuma tulnud ka proua Dana Bachmann, Head of unit in charge of VET, Apprenticeships and Adult Learning, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission, kes rääkis Euroopa Komisjoni plaanidest ja suundades seoses kutseharidusega.

Võõrustajaks oli organisatsioon PARK Hamburgist.

Kuna tegemist oli projekti esimese kohtumisega, tutvustasid partnerid ennast ja oma koole/organisatsioone. Projektijuht andis ülevaate projekti põhieesmärkidest ja tegevusplaanist. Sellele järgnesid väga pingelised ja tõsised töörühmade tegevused, kus arutati läbi kõik eesseisvad ülesanded, ja võimalikud tekkivad probleemid ning nende lahendusvõimalused.

Kinnitati ka järgmiste kohtumiste ajakava ja õpetaja koolituse peamised ülesanded.

Järgmine projektijuhtide kohtumine toimub Soomes, aprillis 2020.

25.-27.11.2019 viibisid projektijuht E. Meister ja IT osakonna kutseõpetaja M. Mehine Erasmus+ projekti nr. 612333-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA2-SSA-P Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence Hamburgis, Saksamaal.

Projektis osalevad
SOLSKI CENTER NOVA GORICA (Sloveenia)
SOLSKI CENTER KRANJ (Sloveenia)
Solski center Velenje (Sloveenia)
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAZEVANJE (Sloveenia)
MAHLE ELECTRIC DRIVES SLOVENIJA DOO, ELEKTRICNA IN ELEKTRONSKA (Sloveenia)
SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA (Soome)
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY (Soome)
Europäisches Institut für Innovation – Technologie (Saksamaa)
PARK Frans Joziasse GmbH (Saksamaa)
ECIPA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA (Itaalia)
Istituto Statale Istruzione Secondaria Arturo Malignan (Itaalia)
Tallinna Polütehnikum (Eesti)
Eesti Elektroonikatööstuse Liit (Eesti)

Meiega oli kohtuma tulnud ka proua Dana Bachmann, Head of unit in charge of VET, Apprenticeships and Adult Learning, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission, kes rääkis Euroopa Komisjoni plaanidest ja suundades seoses kutseharidusega.

Võõrustajaks oli organisatsioon PARK Hamburgist.

Kuna tegemist oli projekti esimese kohtumisega, tutvustasid partnerid ennast ja oma koole/organisatsioone. Projektijuht andis ülevaate projekti põhieesmärkidest ja tegevusplaanist. Sellele järgnesid väga pingelised ja tõsised töörühmade tegevused, kus arutati läbi kõik eesseisvad ülesanded, ja võimalikud tekkivad probleemid ning nende lahendusvõimalused.

Kinnitati ka järgmiste kohtumiste ajakava ja õpetaja koolituse peamised ülesanded.

Järgmine projektijuhtide kohtumine toimub Soomes, aprillis 2020.

Täna algas Tallinna Polütehnikumis kursus Politsei- ja Piirivalveameti töötajatele, kus nädala jooksul õpitakse tundma ja eristama erinevaid trükitehnoloogiaid, trükitakse ise ning leiatakse lahendusi mil moel võltsinguid tuvastada. Kursust viivad läbi Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia õpetajad: Ivar Kaselaid, Aivo Brenner ja Illimar Lõiv. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja EV Siseministeerium.

GALERII: Prin(t)ouch 2019 on lõppenud ning parimad selgunud!

Prin(t)ouch sai selleks korraks läbi. Tallinna Polütehnikum ja meie korraldusmeeskond tänab kõiki osalejaid ja juhendajaid suurepärase võistluse eest.
Suur tänu auhindadega toetajatele: Fotoakadeemia; Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmed: Igepa Libra Vitalis, Heidelberg Baltic Finland, Grano Digital, Rajand/ Enfocus, AbCom Teenindus/ Xerox, Metaprint, Printcenter Eesti, Kuma

Suur aitäh võistlustele hoogu lükkamast:
Vabariigi presidendi kantselei - Riina Aasma ja Mailin Aasmäe
Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskus - Mihkel Kangur
Tallinna Polütehnikumi õpilased/vabatahtlikud, ilma kelleta seda sündmust poleks sellisel kujul olemas

Kohtumiseni kümnendal juubelivõistlusel 18-20. novembril 2020

Kokkuvõtlikud tulemused:

Trükkalite võistlus:
I koht: Andrey Poluchenko / Moskva trüki- ja disainikool / Juhendaja Irina Muranova
II koht: Marten Vislapuu / Tallinna Polütehnikum / Juhendaja Aivo Brenner
III koht: Talvar Oidekivi / Tallinna Polütehnikum / Juhendaja Aivo Brenner

Graafilise disaini ja trükiettevalmistuse võistlus:
I koht: Iiris Tisler / Tartu Kunstikool / Juhendaja Janika Nõmmela
II koht: Fred Vulkan / Tallinna Polütehnikum / Juhendaja Juho Kalberg
III koht: Carol Soovik / Tartu Kunstikool / Juhendaja Janika Nõmmela

Fotograafide võistlus:
I koht: Elīza Grīva / Riia kunsti- ja disainikool / Juhendaja Klāra Grundšteine
II koht: Elis Mets / Tartu Kunstikool / Juhendaja Tiit Lepp
III koht: Marleen Kovalik / Tartu Kutsehariduskeskus / Juhendaja Eve Mäeorg

Vabariigi presidendi kantselei eriauhind: Valerija Žerebtsova / Ida-Viru Kutsehariduskeskus

Lõputseremoonia otseülekande salvestus on nähtaval siin: https://printouch.tptlive.ee/2019/11/29/printouch-2019-on-loppenud-ning-parimad-selgunud/

Fotod tegi Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala esimese kursuse õpilane Mairon Tovstsik.

Prin(t)ouch sai selleks korraks läbi. Tallinna Polütehnikum ja meie korraldusmeeskond tänab kõiki osalejaid ja juhendajaid suurepärase võistluse eest.
Suur tänu auhindadega toetajatele: Fotoakadeemia; Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmed: Igepa Libra Vitalis, Heidelberg Baltic Finland, Grano Digital, Rajand/ Enfocus, AbCom Teenindus/ Xerox, Metaprint, Printcenter Eesti, Kuma

Suur aitäh võistlustele hoogu lükkamast:
Vabariigi presidendi kantselei - Riina Aasma ja Mailin Aasmäe
Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskus - Mihkel Kangur
Tallinna Polütehnikumi õpilased/vabatahtlikud, ilma kelleta seda sündmust poleks sellisel kujul olemas

Kohtumiseni kümnendal juubelivõistlusel 18-20. novembril 2020

Kokkuvõtlikud tulemused:

Trükkalite võistlus:
I koht: Andrey Poluchenko / Moskva trüki- ja disainikool / Juhendaja Irina Muranova
II koht: Marten Vislapuu / Tallinna Polütehnikum / Juhendaja Aivo Brenner
III koht: Talvar Oidekivi / Tallinna Polütehnikum / Juhendaja Aivo Brenner

Graafilise disaini ja trükiettevalmistuse võistlus:
I koht: Iiris Tisler / Tartu Kunstikool / Juhendaja Janika Nõmmela
II koht: Fred Vulkan / Tallinna Polütehnikum / Juhendaja Juho Kalberg
III koht: Carol Soovik / Tartu Kunstikool / Juhendaja Janika Nõmmela

Fotograafide võistlus:
I koht: Elīza Grīva / Riia kunsti- ja disainikool / Juhendaja Klāra Grundšteine
II koht: Elis Mets / Tartu Kunstikool / Juhendaja Tiit Lepp
III koht: Marleen Kovalik / Tartu Kutsehariduskeskus / Juhendaja Eve Mäeorg

Vabariigi presidendi kantselei eriauhind: Valerija Žerebtsova / Ida-Viru Kutsehariduskeskus

Lõputseremoonia otseülekande salvestus on nähtaval siin: https://printouch.tptlive.ee/2019/11/29/printouch-2019-on-loppenud-ning-parimad-selgunud/

Fotod tegi Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala esimese kursuse õpilane Mairon Tovstsik.

printouch.tptlive.ee

Prin(t)ouch 2019 lõputseremoonia – Prin(t)ouch

Prin(t)ouch 2019 hakkab lõpule jõudma! Kell 13:00 algavat lõpustseremooniat näeb otseülekandena Prin(t)ouch'i kodulehelt: https://printouch.tptlive.ee/2019/11/29/printouch-2019-loputseremoonia/ #printouch2019 #lõputseremoonia #auhindamine

printouch.tptlive.ee Prin(t)ouch 2019 lõputseremoonia 29. nov. 201929. nov. 2019 Rene Henri Rand Lõputseremoonia,Otseülekanne,Prin(t)ouch 2019 Reedel, 29. novembril saab piduliku lõpu Prin(t)ouch 2019! Lõputseremoonia otseülekannet saab järelvaadata siit samast:

GALERII: Loodusfotograafi Sven Začeki loeng

Prin(t)ouch'i võistluse ajal toimus võistlejate juhendajatele tunnustatud Eesti loodusfotograafi Sven Začeki loeng. (https://www.zacekfoto.ee/). Fotod Mairon Tovstsik (FS-19) #printouch2019 #teinevõistluspäev

Prin(t)ouch'i võistluse ajal toimus võistlejate juhendajatele tunnustatud Eesti loodusfotograafi Sven Začeki loeng. (https://www.zacekfoto.ee/). Fotod Mairon Tovstsik (FS-19) #printouch2019 #teinevõistluspäev

GALERII: Kutsevõistluse Prin(t)ouch 2019 teine võistluspäev!

Täna on käimas Tallinna Polütehnikumi poolt korraldatav rahvusvahelise kutsevõistluse Prin(t)ouch 2019 teine võistluspäev! Fotod Mairon Tovstsik (FS-19) #printouch2019 #teinevõistluspäev

Täna on käimas Tallinna Polütehnikumi poolt korraldatav rahvusvahelise kutsevõistluse Prin(t)ouch 2019 teine võistluspäev! Fotod Mairon Tovstsik (FS-19) #printouch2019 #teinevõistluspäev

GALERII: Valik pilte Prin(t)ouch 2019 esimesest võistluspäevast

Veel valik pilte Prin(t)ouch 2019 esimesest võistluspäevast! Fotod Mairon Tovstsik (FS-19) #printouch2019 #esimenevõistluspäev

Veel valik pilte Prin(t)ouch 2019 esimesest võistluspäevast! Fotod Mairon Tovstsik (FS-19) #printouch2019 #esimenevõistluspäev

GALERII: Prin(t)ouch 2019 esimene võistluspäev

Valik pilte Prin(t)ouch 2019 esimesest võistluspäevast! Fotod: Loore-Ly Mahla FS-18 #printouch2019 #esimenevõistluspäev

Valik pilte Prin(t)ouch 2019 esimesest võistluspäevast! Fotod: Loore-Ly Mahla FS-18 #printouch2019 #esimenevõistluspäev

Prin(t)ouch 2019 esimene võistluspäev on veel käimas!

Prin(t)ouch 2019 esimene võistluspäev on veel käimas! #printouch2019 #esimenevõistluspäev

GALERII: kutsevõistlus Prin(t)ouch 2019 on alanud!

Tallinna Polütehnikum korraldab 27.–29. novembrini rahvusvahelist kujundusgraafika ja trükiettevalmistuse võistlust Prin(t)ouch, mis keskendub sel aastal ökoloogilise jätkusuutlikkuse sõnumiga trükistele, mida Eesti president saaks oma külalistele kinkida. Galerii ja avamise otseülekande salvestus Prin(t)ouch'i kodulehel: https://printouch.tptlive.ee/2019/11/27/kutsevoistlusel-printouch-valmivad-meened-ja-trukised-presidendi-kulalistele/! Fotod: Mairon Tovstsik FS-19 #printouch2019

Tallinna Polütehnikum korraldab 27.–29. novembrini rahvusvahelist kujundusgraafika ja trükiettevalmistuse võistlust Prin(t)ouch, mis keskendub sel aastal ökoloogilise jätkusuutlikkuse sõnumiga trükistele, mida Eesti president saaks oma külalistele kinkida. Galerii ja avamise otseülekande salvestus Prin(t)ouch'i kodulehel: https://printouch.tptlive.ee/2019/11/27/kutsevoistlusel-printouch-valmivad-meened-ja-trukised-presidendi-kulalistele/! Fotod: Mairon Tovstsik FS-19 #printouch2019

Prin(t)ouch 2019 - meie oleme valmis!

Prin(t)ouch 2019 - meie oleme valmis! Otseülekannet võistluse avamiselt täna algusega kell 10:00 saab vaadata siit: https://printouch.tptlive.ee/2019/11/27/printouch-2019-avatseremoonia/! #printouch2019 #avamine #otseülekanne

Ajavahemikul 5.11.19 - 14.11.19 toimusid traditsioonilised kooli aastapäevale pühendatud koolisisesed kutsevõistlused. Oma oskused ja teadmised pandi proovile infotehnoloogia,
automaatika ja elektritöö alastel võistlustel.

Auhinnalised kohad pälvisid:

• Automaatikute kutsevõistlus
I koht Karl-Erik Rootamm
II koht Maria Zadonski
III koht Markus Pärn
IV koht Joosep Tormis Vene
IV koht Henrik Hans Hummal

• Elektrikute kutsevõistlus
I koht Vladimir Bogdanski
II koht Andrei Danilov
III koht Danila Timofeev

• IT-spetsialisti kutsevõistlus
Markus Kuuse


Fotod automaatikute ja elektrikute kutsevõistluste autasustamisest, IT-spetsialisti võistluse nomineeritu viibib välispraktikal.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Õpi teleoperaatoriks Tallinna Polütehnikumis
Jõulupuu ehtimine 2019
Prin(t)ouch 2019 esimene võistluspäev on veel käimas!
Prin(t)ouch 2019 - meie oleme valmis!
Õpi fotograafiks Tallinna Polütehnikumis. Dokumentide vastuvõtt kuni 16. augustini
UUS ERIALA! Tule ja õpi visuaalmeedia spetsialistiks Tallinna Polütehnikumis!
Tule ja õpi trükitehnoloogia eriala Tallinna Polütehnikumis!
TPT infopäev 2019
Teleoperaatori eriala
Teleoperaatori eriala
Tule ja õpi teleoperaatoriks Tallinna Polütehnikumis!

Location

Category

Telephone

Address


Pärnu Mnt. 57
Tallinn
10135

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:00
Tuesday 07:00 - 19:00
Wednesday 07:00 - 19:00
Thursday 07:00 - 19:00
Friday 07:00 - 19:00
Other Schools in Tallinn (show all)
Estonian Information Technology College Estonian Information Technology College
Raja 4C, Tallinn, 12616
Tallinn, 12616

Hanna-Liina Võsa Muusikalikool Hanna-Liina Võsa Muusikalikool
Suur-Karja Tänav 3-4
Tallinn, 10140

1.Septembril 2016 avas uksed Hanna-Liina Võsa Muusikalikool. Huvikool on mõeldud 8-16 aastastele lastele ja noortele, keda huvitab muusikalimaailm.

DJ LAB DJ LAB
Mustamae Tee 55
Tallinn, 10621

Курсы ди-джеинга в "DJ LAB" — это высоко профессиональная подготовка человека к профессии ди-джей.

Tallinna Järveotsa Lasteaed Tallinna Järveotsa Lasteaed
Järveotsa Tee 15
Tallinn, 13520

Таллинский детский сад "Ярвеотса" - муниципальное воспитательно - образовательное учереждение для детей от 1,5 до 7 лет.

Курсы IT-специалистов. Business Technologies OÜ Курсы IT-специалистов. Business Technologies OÜ
Peterburi Tee 50А
Tallinn, 11414

Курсы системных администраторов. Курсы. Курс "Основы программирования на языке JAVA". Курс "Тестирование программного обеспечения"

RestArt studio RestArt studio
Mustamäe Tee 50 - 302
Tallinn

Группы творчества для детей 7- 11 лет, 12-16 лет, группы по батику для взрослых. Мастер-классы по батику

Vokaali- ja Tantsukeskus «DiapasooN» MTÜ Vokaali- ja Tantsukeskus «DiapasooN» MTÜ
Vilisuu 7
Tallinn, 13626

Творческий Центр Натальи Зенченко "Диапазон"

TODES Tallinn TODES Tallinn
Rävala Pst 8
Tallinn, 10111

6 311 807 / 55 654 080

Egoverntech Egoverntech
Akadeemia Tee 15A
Tallinn, 12616

e-Governance Technologies and Services Master's Curriculum of Tallinn University of Technology APLLY HERE! http://www.estonia.dreamapply.com/courses/course/277

Художественная студия Марии Реппо Художественная студия Марии Реппо
Randla 13
Tallinn

Расписание:понедельник(прикладное искусство)-18.00, вторник(скульптура)-18.00, четверг(живопись)-18.00, воскресенье(живопись, рисунок)-11.00,13.00,15.00

WELT WELT
Endla 4
Tallinn, 10142

Художественный учебный центр WELT www.welt.ee Endla 4, Tallinn 10142, Estonia Tel. +(372) 657-27-10

Aabe Cool Aabe Cool
Mustamäe Tee 4
Tallinn, 10621

Otsid autokooli? Oled õiges kohas!