Käo Tugikeskus

Meie tunnuslause- võrdväärselt inimeste seas!

Meie missiooniks on luua igale teenuse kasutajale parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohasteks tegevusteks. Meie visiooniks on olla kaasaegne ja elukvaliteeti väärtustav kompetentsikeskus erivajadustega inimestele. Meie tunnuslause: võrdväärsena inimeste seas!

Mission: Luua igale teenuse kasutajale parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohasteks tegevusteks.

Ilusat Lastekaitsepäeva! ☀️

1. JUUNI 🙋‍♂️ 💁‍♀️ LASTEKAITSEPÄEV

10:00 – ERSO live: Eino Tamberg 90. Lastelaulud https://cutt.ly/tyLpPp7
11:11 – "Teeme lapsele pai" ja avame südameid https://cutt.ly/6yLpAoy
20:30 – ETV ekraanil "Lastega ja lastele" tunnustusauhindade üleandmine presidendi roosiaias https://etv.err.ee/1092613/lastega-ja-lastele 🎥 Vaata ja saa teada, kes on tänavused "Lapse suur tegu", "Muutuste looja" ja "Elutööpreemia" laureaadid ning millega nad tegelevad :) ✨


💛

Lastekaitsepäeval avame südameid

Ava Sina ka ♡

Neidsamu "Teeme lapsele pai" paisid saab teha ka distantsilt, helistades endale kallitele inimestele või siis avades pai saajatele südame ♡ Selleks lõika paberist välja süda ja kirjutada sinna sisse pai saaja(d) või siis lihtsalt #lapselepai


🎥 Peaminister Jüri Ratase video https://cutt.ly/QyLc1Jm ➡️ Lastekaitse Liidu kollektiivi südamete avamine on osa "Avame südameid" videoklipist https://cutt.ly/pyLc03q🐥

"Tibusammul, kiire hoota,
igaüks võib maailma muuta."

– Sirely

✎ Märka Last noortetoimetus
www.markalast.ee

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pilt 📝 Marko Pikkat

#märkame11hoiame11 #eeskujuliikumine #valgeõhupall

Harku Valla Teatajas ilmus lugu ühest Tabasalus elavast kolme lapse emast Mare Märtensist, kes on üles kasvatanud sügava puudega poja ja ütleb, et ei ole halba ilma heata.
Artiklit saab lugeda lk. 4: https://bit.ly/2ZI5jea

Käo äge naiskond Maijooksul! ♥️ #maijooks

youtube.com

Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus 2020

20. mail toimus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni üritus parimate sotsiaalala töötajate tunnustamiseks, mida saab järele vaadata veebis. Palju õnne kõigile tegijatele! ☀️

Tööle naasmise juhend!

Eriolukorra piirangute leevendamisega hakkavad paljud töötajad taas naasma töökohtadele.
Et see toimuks ohutult, soovitame järgida tööle naasmise juhendit:

⚠️ Haigena püsi kodus

☑️ Haigena jää koju! Haigestunud töötajatel palu jääda koju!

⚠️ Hinda ja maanda riske

☑️ Enne inimeste tööle lubamist selgita välja, kuidas võivad töötajad töökeskkonnas viirusega kokku puutuda ja võta kasutusele tegevused riskide maandamiseks.
☑️ Mõtle läbi riskirühma kuuluvate töötajate kaitse.
☑️ Vajadusel pea nõu Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi või töötervishoiuarstiga, kuidas töökeskkonda ohutumaks muuta.
☑️ Aruta töötajatega töökeskkonnas planeeritavad muudatused läbi ja vajadusel juhenda neid enne tööle naasmist.
☑️ Korralda töö ümber nii, et töökohad oleksid võimalusel üksteisest eraldatud ja ühes ruumis viibiks korraga võimalikult vähe töötajaid.
☑️ Alusta tööd töökeskkonnas võimalusel etappide kaupa, eelista kaugtööd ja koosolekute pidamist sidevahendite kaudu.
☑️ Hajuta puhkepauside aegu, et puhkeruumi ei koguneks korraga palju töötajaid.

⚠️ Järgi hügieeni

☑️ Pööra tähelepanu hügieenireeglitele, kätepesule ja desinfitseerimisvahendite olemasolule sisse- ja väljapääsude, liikumisteede ning koosoleku- ja puhkeruumide juures.
☑️ Korralda tööd viisil, et ühte töövahendit ja tööpinda kasutab võimalusel ainult üks töötaja ja taga nende regulaarne puhastamine.
☑️ Korista ja õhuta töö- ja puhkeruume, taga korralik ventilatsioon või piisav tuulutus.

⚠️ Kasuta vajadusel isikukaitsevahendeid

☑️ Vajadusel väljasta töötajatele isikukaitsevahendid ja juhenda, kuidas neid kasutada.

👉 Juhend eesti viipekeeles: https://www.youtube.com/watch?v=LsJFoNyP51o&feature=youtu.be

Soovi korral saad plakati soovitusega ka sotsiaalministeeriumi veebilehelt alla laadida ja välja trükkida:https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/juhis_toole_naasmiseks_plakat_210x297_ilma_bleedita_fit_to_page_est.pdf

Ilusat päeva! ☀️

Käo Tugikeskus's cover photo

Kaunist Emadepäeva kõigile emadele! ☀️

Tervitused otse pintsli alt tulnud hiinakapsatrükitehnikas pildiga! ☀️

Tallinna linn

Piirangute leevendamise kava Tallinnas!

❗️Eriolukorra piirangute leevendamine Tallinnas toimub kolmes etapis. Tutvu piirangute leevendamise kavaga lähemalt ⬇️

Kevad on mühinal meie lastekeskuse õue roheliseks muutnud! ☀️

pealinn.ee

Tallinn ootab omastehooldajaid projektis osalema

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on teostamas ESF projekti ”Abiks hoolduskoormusega inimesele”. Projekti raames töötatakse välja ning pakutakse uudseid teenuseid omastehooldajatele, et toetada nende püsimist või suundumist tööturule. Projektist saab osa võtta kuni 50 Tallinnas elavat omastehooldajat. Projekti oodatakse ka neid omastehooldajaid, kes ei ole ametlikult hooldajaks määratud, kuid hooldatav peab olema täiskasvanu, kas eakas või erivajadustega.
Käesolevalt otsitakse omastehooldajaid, kes on huvitatud andma oma sisendi teenuste väljatöötamiseks. Teenused on projektis osalevatele omastehooldajale tasuta! Teenuseid hakatakse pakkuma alates septembrist 2020 ning projekt kestab kuni jaanuarini 2022.
Huvi korral võta hiljemalt 10.05. ühendust: [email protected]

pealinn.ee Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viib läbi Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti "Abiks hoolduskoormusega inimesele", mille raames

Käte pesemise juhend meie majades☀️

youtube.com

29.04.2020 - Kuidas kasutada kaitsemaske õigesti?

Video nõuetekohasest kaitsemaskide kasutamisest!

Tallinna Kiirabi

Käo Tugikeskus's cover photo

Täna viis Terviseamet meie töötajate hulgas läbi COVID 19 viiruse laustestimise. Ilus ilm soosis õues piisava distantsiga järjekorras olemist. Kokku testiti üle 80 inimese.
Suur tänu Terviseameti töötajatele meeldiva teeninduse eest ning meie meeskonnale suure osavõtu eest! ☀️

Tere! Anname endast märku, et ikka veel vaikselt toimetame oma tugikeskuses. Väikeses mahus on meie laste ja täiskasvanute keskused siiani avatud olnud. Hoolimata sellest, et meil pole kindlust, millal täiel määral avatud saame olla, hoiame oma meele positiivsena. Igatseme oma vahvaid lapsi ja noori! Aitäh kõikidele vastupidamise ja rahuliku meele eest! ☀️☀️☀️

Murukiisud! ☀️

etv.err.ee

Terevisioon | Erivajadustega laste toetus | ETV | ERR

Erivajadusega laste toetusest!

etv.err.ee Eelmisel neljapäeval otsustati hakata maksma eriolukorra ajal erivajadustega laste vanematele toetust. Kellel on õigus toetusele, räägib SKA hüvitiste osakonna arendusnõunik Pirjo Künnapuu.

temp.vaimupuu.ee

ERILISED INIMESED ERIOLUKORRAS – Vaimupuu

Väike ülevaade intellektipuudega inimeste elukorraldusest eriolukorra ajal. Juttu on ka meie tugikeskusest.

temp.vaimupuu.ee ERILISED INIMESED ERIOLUKORRAS Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukord on kestnud juba kuu aega. Küsisime intellektipuudega inimestega tegelevatelt organisatsioonidelt, kuidas on nende töö korraldatud, et kliendid ei jääks vajalikest teenustest ilma ning kõik oleksid terved...

Häid lihavõttepühi! ☀️

Erivajadusega lapse vanema erakorralisest toetusest!!!
Erivajadusega lapse vanema toetuse eesmärk on tagada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

UUS, ERAKORRALINE TOETUS erivajadusega lapse vanematele ‼️ Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

📍 Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus inimesel, kes kasvatab immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last ning kes on töötamise registri andmetel palgata puhkusel või kelle võlaõigusliku lepingu täitmine on peatatud. Toetuse saamiseks tuleb seega vanemal ja tööandjal või tööd võimaldaval isikul puhkusele jäämises või lepingu peatamises kokkuleppele jõuda ning töö- või käsundiandja peab kokkuleppe fikseerima töötamise registris.

📍 Toetuse suurus on 70% lapsevanema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Toetuse miinimumsumma ühes kuus on 540 eurot ja maksimumsumma 1050 eurot. Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates vanema tasustamata puhkuse või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamise päevast, kuid mitte varasemast kui 12.03.2020.

📍 Lapsevanem ei pea ise midagi tegema, meie saadame lapse vanematele toetuse saamise võimaluse kohta teavituse ja alates 13. aprillist ka iseteeninduse pakkumuse. Vanem peab toetuse saamise meie iseteeninduses kinnitama (iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee). Esimeste väljamaksetega alustatakse alates 20. aprillist.

Loe lisaks meie kodulehelt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus

opleht.ee

Äärmuste tundmine aitab hakkama saada kõigi ülejäänutega

Õpetajate Lehes lugemiseks: Tartu Herbert Masingu kooli arendusjuht metoodika alal Merje Kivikas "Äärmuste tundmine aitab hakkama saada kõigi ülejäänutega".

opleht.ee Äärmuste tundmine aitab hakkama saada kõigi ülejäänutega 3. apr. 2020 Merje Kivikas Tartu Herbert Masingu kooli arendusjuht metoodika alal - Kommenteeri artiklit Piktogrammidel on Masingu kooli soovitused kõigile õpetajaile. Hakates 1996. aastal õpetama tavakoolis, tundsin end erimetoodika ...

Üks armas inimene tõi need imemaitsvad küpsised meie lastekeskuse ukse taha! ❤️ Aitäh!!!

Viis lihtsat nippi, kuidas enda ja teiste tervist hoida:

1. Kui oled haige, püsi kodus 🏡
2. Pese regulaarselt käsi 💦
3. Väldi teiste inimestega lähikontakti 😷
4. Haigustunnuste tekkimisel võta ühendust arstiga🌡
5. Järgi reegleid ja ole kursis 📺

Viis lihtsat nippi, kuidas enda ja teiste tervist hoida:

1. Kui oled haige, püsi kodus 🏡
2. Pese regulaarselt käsi 💦
3. Väldi teiste inimestega lähikontakti 😷
4. Haigustunnuste tekkimisel võta ühendust arstiga🌡
5. Järgi reegleid ja ole kursis 📺

Eesti Perearstide Selts Eesti Õdede Liit Terviseamet Tervise Arengu Instituut Sotsiaalministeerium Haridus- ja Teadusministeerium Tark Vanem Siseministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

epikoda.ee

HEV laste õppekorraldus eriolukorras | Eesti Puuetega Inimeste Koda

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud olulised põhimõtted haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisel eriolukorras

epikoda.ee Alates 16. märtsist viidi Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad distantsõppele. Distantsõpe jätkub vähemalt 12. aprillini, ent suure tõenäosusega aprilli lõpuni.

epikoda.ee

Valminud on raamat "Seksuaalkasvastus lihtsas keeles" | Eesti Puuetega Inimeste Koda

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnal on valminud tasuta raamat "Seksuaalkasvatus lihtsas keeles". Materjal on mõeldud kasutamiseks erivajadustega inimestega töötavatele spetsialistidele lihtsas keeles seksuaalkasvatuse teemaliste tundide läbiviimiseks ja oma hoolealuste vastava toe ning vajaduse hindamiseks.

epikoda.ee Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnal on valminud tasuta raamat "Seksuaalkasvatus lihtsas keeles". Materjal on mõeldud kasutamiseks erivajadustega inimestega töötavatele spetsialistidele lihtsas keeles seksuaalkasvatuse teemaliste tundide läbiviimiseks ja oma hoolealuste ...

Jagame meie tugikeskuse meeskonna poolt väljatöötatud sotsiaalset lugu "Kodus on hea" PCS piltides.

tallinn.ee

Sotsiaalasutuste kriisiaegne töökorraldus

Koondatud info sotsiaalasutuste kriisiaegse korralduse kohta Tallinnas!

tallinn.ee Seoses riigis valitseva eriolukorraga on ka meie Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti hallatavad asutused organiseerinud oma elukorraldust ja tegevusi vastavalt ettevaatusabinõuetele. Soovime hoida oma töötajate ja klientide tervist. Järgnev informatsioon on seisuga 26. märts 2020 ja muutuste ...

Meie laste poolt tehtud kunstiöösid on igal ajal mõnus vaadata. Hoiavad tuju üleval ☀️☀️☀️

kaokeskus.ee

Sotsiaalkindlustusameti ohviabisüsteem korraldab psühhosotsiaalse kriisiabi andmist - Käo Tugikeskus

Psühhosotsiaalse kriisiabi andmisest Sotsiaalkindlustusameti poolt

kaokeskus.ee Sotsiaalkindlustusameti ohvriabisüsteemil on võimekus korraldada psühhosotsiaalse kriisiabi andmist. Lähtutakse piirkondlikkuse põhimõttest (lõuna, ida, lääne ja põhja piirkond) ning ollakse valmisolekus reageerima kriisimeeskonnana (hetkel toimub väljareageerimine pigem telefoni või e...

epikoda.ee

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eriolukorras | Eesti Puuetega Inimeste Koda

Info sotsiaalse rehabilitatsooni kohta!

epikoda.ee Sotsiaalkindlustusamet (SKA) annab teada, et kõik sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse suunamisotsused, mis lõppevad eriolukorra kehtestamisest 12.03.2020 kuni 31.05.2020, pikendatakse automaatselt kuni 31.12.2020. Inimesed saavad teenuseid kasutada 2020. aasta järelejäänud limiidi ulatuses. Sel...

kogukondaitab.ee

Kogukond Aitab - Viime kokku koroonaviiruse tõttu abi vajajad ja vabatahtlikud

Tegemist on vabatahtlike ja abivajajate kokku viimise platvormiga.
Aidatakse leida vabatahtlikku, kui..
Oled eraisik, mitte firma esindaja
Sinu probleemid on otseselt põhjustatud koroonaviiruse puhangu ja eriolukorra tõttu
Sinu probleemi lahendamine ei vaja vabatahtlikult erioskuseid / väljaõpet

kogukondaitab.ee Viime kokku koroonaviiruse tõttu abi vajajad ja vabatahtlikud. #hackthecrisis

Käo Tugikeskus's cover photo

Sotsiaalne lugu koroonaviirusest!
Lugu on inglise keeles.

Võrdväärsena inimeste seas!

Meie missioon on luua igale teenusekasutajale parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohasteks tegevusteks. Meie visioon on olla kaasaegne ja elukvaliteeti väärtustav kompetentsikeskus erivajadustega inimestele.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Käo 53
Tallinn
11317

General information

IN ENGLISH: The main goal of Päevakeskus Käo (“Day Care Centre Käo”) is to offer various welfare and care services for children and adults with intellectual disabilities. More info: www.kaokeskus.ee

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Other Childcare in Tallinn (show all)
Võlutõru Võlutõru
Karjamaa 18
Tallinn, 10416

VÕLUTÕRU LASTEHOID pakub hubast kasvukeskkonda, mis põhineb waldorfpedagoogikal. Hoiame lapsepõlvemaagiat ja toetame võlutõrude kasvamist.

Lastelaager Merelapsed Lastelaager Merelapsed
Lesta 16, Haven Kakumäe
Tallinn, 13516

Veespordi ja meretarkuste laager lastele vanuses 7-14 a

Triibu Mängumaa -Mustika Mängumaa Triibu Mängumaa -Mustika Mängumaa
Mustika Kaubanduskeskus, Tammsaare Tee 116
Tallinn, 12918

Ждем всех друзей поиграть и отметить свой День Рождения по супер ценам!!!���

Kalli-kalli lasteaed Kalli-kalli lasteaed
Keevise 2
Tallinn, 11415

Kalli-kalli lasteaed - kuhu iga laps tahab tulla

MTÜ Laste- ja Noortekeskus "Tuluke" MTÜ Laste- ja Noortekeskus "Tuluke"
Vilisuu 7
Tallinn

Студии живописи и керамики, иностранные языки, секция настольного хоккея. Психологическая помощь родителям, помощь детям с дислексией.

Vesiroosi Lasteaed Vesiroosi Lasteaed
Sütiste Tee 8
Tallinn, 13411

Riina lapsehoid Riina lapsehoid
Esku 16
Tallinn, 11913

Olen kutsetunnistusega lapsehoidja ja armastan lastega mängimist

Kellukese lasteaed Kellukese lasteaed
Uus-Kalamaja 6
Tallinn, 10415

Aadress Uus-Kalamaja 6 10415 Tallinn Telefon: 641 3288 e-mail: kelluke [ät] la.tln.edu.ee Meile saab tulla bussiga nr. 3, maha tulla "Vana-Kalamaja" peatuses; Trammiga nr. 1 ja 2 , Telliskivi peatus (üks peatus peale Balti jaama).

Kelmiküla lastehoid Kelmiküla lastehoid
Tehnika 23
Tallinn, 10149

Jänkupesa Lastehoid Jänkupesa Lastehoid
Paldiski Mnt 199
Tallinn, 13517

Pakume lastehoiuteenust 1,5-3.aastastele lastele. Oleme lapsesõbralik ning usaldusväärne hoid ja kõik hoidjad teevad oma tööd suure armastuse ja pühendumisega. Võtke julgelt ühendust [email protected] või +372 55908590 Aireen Laanisto.

Babywatch lastehoid Babywatch lastehoid
Süda 3 Ja Lauteri 1
Tallinn, 10118

Tallinna kesklinnas on avatud 2 lastehoidu: Lauteri 1 ja Süda 3 aadressil.

MA RAY montessori MA RAY montessori
Vilisuu 7
Tallinn, 13626

Монтессори-центр Ma Ray Sotsiaalabi Ühendus MTÜ