Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Tallinn Video May 2, 2016, 10:50am

Videos by Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed in Tallinn. Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on 1-7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Other Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed videos

Kõik kolm paari said ka oma tänase roboti "Linnukesed" tööle !

C