Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Tallinn Video February 6, 2015, 12:16pm

Videos by Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed in Tallinn. Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on 1-7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Kõik kolm paari said ka oma tänase roboti "Linnukesed" tööle !

Other Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed videos

Kõik kolm paari said ka oma tänase roboti "Linnukesed" tööle !

C