Saksa Keskkonnafondilt Eesti noorteadlastele

Saksa Keskkonnafond (DBU) jagab stipendiume Eesti noorteadlastele.

[07/02/18]   VEEL VÄHEM KUI 1 KUU on jäänud, et kandideerida Saksa keskkonnafondi (DBU) stipendiumile! AGA ÄRA MURETSE, sellele stipendiumile on lihtne kandideerida!

Saksa Keskkonnafondi (DBU) stipendiumiprogramm võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks 6-12 kuu jooksul Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele.
Kriteeriumid taotlejale:
o Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi
o Eesti kodakondsus
o Alaline elukoht Eestis
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus. Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal ja tagab stipendiumiperioodil kindlustuse.
Taotlus tuleb on-line keskkonnas esitada hiljemalt 1. augustiks k.a.

Taotlemisel tuleb esitada kas inglise või saksa keeles:
o CV
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
o Kõrgkooli diplomi koopia
o Juhendaja soovituskiri
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas

Täpsem info:
https://www.dbu.de/2581.html
Anne Kivinukk
[email protected]
tel + 372 5523290

[06/18/18]   TÖÖ SAKSAMAAL ALGAB 2019. AASTA VEEBRUARI ALGUL
Kõigepealt läbitakse saksa keele intensiivkursus, seega ei ole taotlemisel saksa keele oskus tingimata vajalik. Seejärel algab töö vastuvõtvas organisatsioonis. Lisaks igapäevasele tööle võetakse osa stipendiaatidele mõeldud ühisüritustest nagu seminarid, Keskkonnaauhinna tseremoonia jms. DBU koordinaatoritel on stipendiaatidega side nii Saksamaal töötamise ajal kui pärast seda.
Igakuine stipendium on 1250 eurot, peale selle katab DBU stipendiaadi kulud kindlustusele.
Pärast stipendiumiperioodi lõppu hoitakse ühendust vilistlaste võrgustiku kaudu.

[06/14/18]   KUI TAOTLUS ON NÕUETELE VASTAVAKS TUNNISTATUD, siis kutsutakse taotleja oktoobrikuus intervjuule. Taotlejal tuleb koostada esitlus, oma teemat žüriile lühidalt tutvustada ja paarile küsimusele vastata. Taotlejal on oluline on näidata, et ta tunneb oma valdkonda ja teab, mida ta tahab Saksamaal teha. Stipendiaadid selguvad paari päeva jooksul pärast intervjuud ja neid teavitatakse kas telefoni või e-maili teel.

[06/14/18]   Esita taotlus aadressil kas: https://www.dbu.de/2581.html
(saksa k) või https://www.dbu.de/2607.html (inglise k)

[06/14/18]   TAOTLEMINE
Online taotluste esitamise tähtaeg on 1. augustil, dokumendid võivad olla kas inglise või saksa keeles:
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
o CV
o Kõrgkooli diplomi koopia
o Juhendaja soovituskiri
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas)
DBU abistab vastuvõtva ülikooli või asutuse leidmisel, kuid on igati teretulnud, kui taotleja on sobiva asutuse ise leidnud ja ka ühendust võtnud.

[06/13/18]   Sihtgrupp ja nõudmised: ehk KELLELE?
- Taotleja peab olema mitte enam kui 3 aastat tagasi magistrikraadi omandanud spetsialist
- Taotleja võib olla doktorant, kuid ei saa kaitsta oma tööd Saksamaal kõnealuse stipendiumi raames
- Taotleja peab olema Eesti või mõne teise programmi sihtriigiks oleva Kesk- ja Ida-Euroopa riigi kodanik
- Taotlejal peab olema hea inglise või saksa keele oskus.

[06/13/18]   Saksa Keskkonnafondi stipendiumiprogramm on mõeldud kõikide keskkonna-alaste erialade (mitte varem kui 3 aastat tagasi) magistrikraadiga lõpetanutele. Programm pakub
- 6-12 kuud kestvaks enesearenduseks mõnes Saksamaa ülikoolis, uurimisinstituudis, ettevõttes, vabaühenduses, riigiasutuses jms
- Paar nädalat saksa keele intevsiivkursust Osnabrückis
- Igakuine stipendium 1250 €
- Osavõttu seminaridest ja koostöövõrgustikust

[06/13/18]   Täna algab siin seinal põnev järjejutt "Õnn saabub Saksamaal" ehk "Aastaks Saksamaale ja kohe tagasi!"

[05/28/18]   2018. a Baltimaade stipendiaatide kokkutulek 4.-6. mail Lätis Jurmalas.
Üritusest võttis osa 14 inimest, kelle hulgas lisaks Eesti, Läti ja Leedu endistele stipendiaatidele olid ka külalised Kaliningradist ja Saksamaalt. Ürituse raames toimus väike seminar jätkusuutliku majandamise teemal. Suurem osa ajast oli siiski organiseeritud tutvustamaks Jurmalat, selle ajalugu ja ümbrust. Külastati Jurmala lähedal Kemeris asuvat suurejoonelist arendusprojekti, mille käigus planeeritakse taastada 19. sajandi alguses rajatud balneoteraapia kliinikut. Samas aga oli juba alustatud 20. saj alguses rajatud sanatooriumi suurejoonelise hoone renoveerimisega hotelli- ja spaakeskuseks. Tutvustati ka Jurmala ajalugu, suurejoonelisi suveresidentse ja villasid. Samuti sai jalutada kuulsas rannas ja ilusatel linnatänavatel.

[04/25/18]   Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) – Scholarships 2019

The DBU scholarship makes it possible for the graduate students on environmental issues to spend a research period in German institutions. The DBU welcomes applications from natural scientists, engineers, agronomists, economists, legal practitioners, educators and others, to the extent that they involve a substantial contribution to the protection of the environment and nature in the applicant’s native country or in the European Union.

Eligible Persons
The degree program (Master, Magister, Diplom) must have been completed with above-average exam results not more than three years previously.
The applicants must be
- citizens of Estonia and
- must have a permanent residence in their native countries at the time of the application’s submission
The scholarship is not intended for persons who wish to earn a doctorate (duration 24 to 36 months) or carry out a studies program at a German university.

Submission of applications
Applications (in English or German language) are to be made in an online procedure at https://www.dbu.de/2607.html not later than August 1st, 2018.

Detailed information is available at www.dbu.de/stipendien_international or
Anne Kivinukk
DBU coordinator in Estonia
[email protected]
+3725523290

[04/18/18]   ALGAS! Leheküljel https://www.dbu.de/2607.html oodatakse noorte teadlaste (max 3 aastat magistrikraadi omandamisest) taotlusi enesetäienduseks keskkonna alal Saksamaal.

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse, taotluse võib esitada inglise keeles.
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus.

Kriteeriumid taotlejale:
o Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi
o Eesti kodakondsus
o Alaline elukoht Eestis

Taotlus esitatakse on-line keskkonnas, inglise või saksa keeles:
o CV
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
o Kõrgkooli diplomi koopia
o Juhendaja soovituskiri
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas)

On-line taotlusi võetakse tänavu vastu kuni 01.08.2018. a aadressil https://www.dbu.de/2607.html

Täpsem info:
https://www.dbu.de/2581.html
Anne Kivinukk
[email protected]
tel + 372 5523290

21/03/2018

www.dbu.de

Stipendiumiprogramm noorteadlastele

Stipendiumiprogramm noorteadlastele Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.
Valik keskkonnaga seotud teemasid: keskkonnakaitse, veetöötlus, looduskaitsealad, bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajandus vs keskkond, taastuvenergiaallikad, kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete efektiivsuse tõstmine, hoonetehnika (HVAC), passiivmajad, jõuallikate efektiivsuse tõstmine, seadmete automaatika parendamine, keskkonnaga seotud seadusandlus, linnaplaneerimine jne. Seega on need väga paljud erinevad erialad, mida saab keskkonnateemaliste eesmärkidega siduda.
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus.

Kriteeriumid taotlejale:
o Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi
o Eesti kodakondsus
o Alaline elukoht Eestis

Taotlus esitatakse on-line keskkonnas, mille kasutajaks taotleja ennast registreerib. Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:
o CV
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
o Kõrgkooli diplomi koopia
o Juhendaja soovituskiri
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas

On-line taotlusi võetakse tänavu vastu kuni 01.08.2018. a aadressil https://www.dbu.de/2607.html

Täpsem info:
https://www.dbu.de/2581.html
Anne Kivinukk
[email protected]
tel + 372 5523290

dbu.de

21/03/2018

dbualumni.ee

DBU võimaldab endistele stipendiaatidele järelstipendiumi. Stipendium on mõeldud partnerinstitutsioonis järeldoktorina teadusliku kompetentsi arendamiseks või praktilise erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on 31.03.2018. Täpsem info aadressilhttp://dbualumni.ee/wp-content/uploads/2017/12/Postdoc-2018.pdf

dbualumni.ee

[04/20/17]   Ka tänavu on võimalik kandideerida DBU stipendiumile!
Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides.

Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkonnaga Eestis või Euroopa Liidus.

Valik keskkonnaga seotud teemasid: keskkonnakaitse, veemajandus, looduskaitsealad, bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajandus vs keskkond, taastuvenergiaallikad, kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete efektiivsuse tõstmine, hoonetehnika (HVAC), passiivmajad, jõuallikate efektiivsuse tõstmine, seadmete automaatika parendamine, keskkonnaga seotud seadusandlus, linnaplaneerimine jne.
Seega väga paljud erinevad erialad, mida saab keskkonnateemaliste eesmärkidega siduda.

DBU abistab vajadusel stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumi võib taotleda nii inglise kui saksa keeles. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.

Kriteeriumid taotlejale:

o Magistriõpe lõpetatud taotluse esitamise tähtajaks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat
tagasi;
o Vanus mitte üle 30 aasta;
o Eesti kodakondsus;
o Alaline elukoht Eestis;
o Tõend keeleoskuse kohta (saksa keelt võib omandama hakata ka pärast positiivse otsuse saamist).

On-line taotlusi võetakse tänavu vastu 01.05. – 01.08.2017. a aadressil https://www.dbu.de/2607.html

Taotlemisel tuleb esitada kas inglise või saksa keeles:
o CV;
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk);
o Kõrgkooli diplomi koopia;
o Juhendaja soovituskiri;
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas taotlemise ajal)

Täpsem info stipendiumi kohta:
https://www.dbu.de/2575.html
Anne Kivinukk
[email protected], tel + 372 5523290
Tõnis Kattel
[email protected]

[11/29/16]   2016. aastal said Saksa Keskkonnafondi stipendiumi Miina Rikka, kelle teemaks oli „Freshwater conditions and biodiversity” ja Martin Haug, kes töötab teemal „Drinking water treatment”. Töö Saksamaal algab 2017. aasta algul. Palju õnne!

[05/17/16]   Stipendiumiprogramm noorteadlastele

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal.
Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud
inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide
lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks
Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides,
organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd
Saksamaa ülikoolides.

Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt,
juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või
Euroopa Liidus.

Valik keskkonnaga seotud teemasid: keskkonnakaitse, veemajandus, looduskaitsealad,
bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajandus vs keskkond, taastuvenergiaallikad,
kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete efektiivsuse tõstmine,
hoonetehnika (HVAC), passiivmajad, jõuallikate efektiivsuse tõstmine, seadmete
automaatika parendamine, keskkonnaga seotud seadusandlus, linnaplaneerimine jne.
Seega väga paljud erinevad erialad, mida saab keskkonnateemaliste eesmärkidega
siduda.

DBU abistab vajadusel stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel
Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus.
Stipendiumi võib taotleda nii inglise kui saksa keeles. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.

Kriteeriumid taotlejale:

o Magistriõpe lõpetatud taotluse esitamise tähtajaks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat
tagasi;
o Vanus mitte üle 30 aasta;
o Eesti kodakondsus;
o Alaline elukoht Eestis;
o Tõend keeleoskuse kohta (saksa keelt võib omandama hakata ka pärast
positiivse otsuse saamist).

On-line taotlusi võetakse vastu 01.05. – 01.08.2016. a aadressil https://www.dbu.de/2607.html

Taotlemisel tuleb esitada kas inglise või saksa keeles:
o CV;
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk);
o Kõrgkooli diplomi koopia;
o Juhendaja soovituskiri;
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas taotlemise ajal)

Täpsem info stipendiumi kohta: https://www.dbu.de/2575.html, Anne Kivinukk ([email protected]), Tõnis Kattel ([email protected]).

[11/17/15]   2015. aasta stipendiaadid valitud

Saksa Keskkonnafondi stipendiumid said Andrei Aksjonov, kelle teemaks on „Design and Implementation of Intellectual Fuzzy Regulators and Observers for Multidimensional Motor Driven Applications” ning Natalja Pronina teemaga „Research and development of optically neutral and photocatalytically active titanium dioxide thin film coatings to be used for photocatalytic air purification and self-cleaning surfaces”. Palju õnne!

[09/22/15]   Tänavu läbis DBU taotluste I vooru Eestist kolm taotlust. Oktoobri lõpul toimub kandidaatidega intervjuu, kus põhimõtteliselt otsustatakse tänavune stipendiumide määramine.Hoidkem pöialt!

[07/11/15]   Tänaseks on DBU stipendiumiprogrammile laekunud 3 taotlust Eestist. AGA KUS ON SINU OMA!? Aega on 1. augustini.

dbu.de 08/07/2015

DBU - MOE - Austauschstipendienprogramm der DBU | Bereich: MOE - Austauschstipendienprogramm der DBU

PANE TÄHELE! DBU uuendas oma kodulehte! Nüüd asub stipendiume puudutav teave aadressil https://www.dbu.de/2575.html

dbu.de Die DBU unterhält mit folgenden Ländern und Gebieten Mittel- und Osteuropas ein internationales Stipendienprogramm:

02/07/2015

DBU-Alumni

Eestist pärit vilistlased peavad kodulehte aadressil http://dbualumni.ee, kus on pildil mälestused ühistest tegemistest, aga kirjas ka rohkesti teavet tulevastele stipendiaatidele.

dbualumni.ee DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) peab oluliseks peale stipendiumite jagamise hoida kontakti ka endiste stipendiaatidega. Selleks toetatakse piirkondlike stipendiaatide võrgustike e. DBU-Alumni loomist ja toimimist. Seega side DBU-ga ei katke peale stipendimuperioodi lõppemist Saksamaal, vaid säi…

02/07/2015

dbu.ee

Just praegu on avatud noorteadlaste (nooremad kui 30 aastat) taotluste esitamine Saksa Keskkonnafondile - DBU. Kes on käinud, see ei kahetse! Rohkem teavet http://dbu.de

dbu.ee

dbu.de 02/07/2015

DBU - MOE-Austauschstipendienprogramm mit Estland | Bereich: Stipendien International

Stipendiumiprogramm noorteadlastele

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal.
Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud
inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide
lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks
Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides,
organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd
Saksamaa ülikoolides.

Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt,
juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või
Euroopa Liidus.

Valik keskkonnaga seotud teemasid: keskkonnakaitse, veemajandus, looduskaitsealad,
bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajandus vs keskkond, taastuvenergiaallikad,
kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete efektiivsuse tõstmine,
hoonetehnika (HVAC), passiivmajad, jõuallikate efektiivsuse tõstmine, seadmete
automaatika parendamine, keskkonnaga seotud seadusandlus, linnaplaneerimine jne.
Seega väga paljud erinevad erialad, mida saab keskkonnateemaliste eesmärkidega
siduda.

DBU abistab vajadusel stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel
Saksamaal.
DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus.
Stipendiumi võib taotleda nii inglise kui saksa keeles. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.

Kriteeriumid taotlejale:

o Magistriõpe lõpetatud taotluse esitamise tähtajaks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat
tagasi
o Vanus mitte üle 30 aasta
o Eesti kodakondsus
o Alaline elukoht Eestis
o Tõend keeleoskuse kohta (saksa keelt võib omandama hakata ka pärast
positiivse otsuse saamist)

Taotlusi võetakse vastu 01.05 – 01.08.2015. a aadressil https://www.dbu.de/1455.html

Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:
o CV
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
o Kõrgkooli diplomi koopia
o Juhendaja soovituskiri
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas taotlemise ajal)

Täpsem info stipendiumi kohta: http://www.dbu.de/357.html, Anne Kivinukk
([email protected]), Tõnis Kattel ([email protected])

dbu.de Im MOE-Austauschstipendienprogramm vergibt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt Stipendien an junge Umweltwissenschaftler aus Estland für einen Forschu

Location

Category

Telephone

Address


Raua 37/14
Tallinn
10124
Other Education in Tallinn (show all)
Liivakella Seminar Liivakella Seminar
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Vestlust juhib see, kes küsib. Mõistab see, kes kuulab ja kuuleb. Muutust suunab see, kes mugavustsooni avardab.

TLÜ haridusteaduste instituut TLÜ haridusteaduste instituut
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Haridusteaduste instituut kannab peamist vastutust haridusvaldkonna akadeemilise järelkasvu eest Tallinna Ülikoolis ning Eestis tervikuna.

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Mentornaut aitab sul leida endale sobiva eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga. Aitame igal õpilasel saavutada oma maksimaalse potentsiaali ja populariseerime õpetajaametit.

Ettevõtluskeskus Ettevõtluskeskus
Toompuiestee 30
Tallinn, 10149

Toetame ja inspireerime alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtte käivitamisel ja arendamisel läbi koolituste, ettevõtlusteenuste ja võrgustiku.

Консалтинговая компания ABConsult Консалтинговая компания ABConsult
Jõe 5
Tallinn, 10151

Юридические, бухгалтерские и образовательные услуги в Эстонии. Учреждение/продажа готовых фирм.

Avalik Esineja Avalik Esineja
Narva Mnt 7
Tallinn

Avalik esinemine

Huvikeskus PiK-NiK Huvikeskus PiK-NiK
Tallinn

Дополнительное образование для детей и взрослых.

Divesar autokool Divesar autokool
Tulika 15/17
Tallinn, 10119

Современные автомобили с автоматической и мануальной КПП. Инновативные методы обучения.Помощь психолога при обучении.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Herne 2/Veerenni 24
Tallinn, 10135

Professionaalne partner koolitus- ja arendustegevustes!

skaala publishing skaala publishing
Maakri 44-20
Tallinn, 10145

skaala publishing sai loodud, et välja anda tekste, mis teeks sinuga asju. klassikat ja tänapäeva, eilset ja homset.

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
P.Pinna 15
Tallinn, 13615

Kui Sa soovid oma lapsele mitmekülgseid õppe- ja arenguvõimalusi, hoolivat, avatud ja sooja keskk

Euroopa Keelte Kool Euroopa Keelte Kool
Maneeži 7-2
Tallinn, 10117

Õpikud „Давай!” vastavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 digipöörde programmi õppestandarditele. Samuti vastab õpik 2011. aastal vastuvõetud uuele Riiklikule Õppekavale.