TLÜ haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut kannab peamist vastutust haridusvaldkonna akadeemilise järelkasvu eest Tallinna Ülikoolis ning Eestis tervikuna.

Haridusteaduste instituut on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis kannab ülikoolis vastutust hariduse valdkonnas läbiviidava õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest ning põhivastutust haridusvaldkonna akadeemilise järelkasvu eest Tallinna Ülikoolis ning Eestis tervikuna. Meie instituudis on võimalik õppida haridusteadusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes. Instituudi koosseisu kuulub haridusinnovatsiooni keskus, mille eesmärgiks on koondada maailma parimad kogemused, Eesti õpetamise ja õppimisalase oskusteave, levitada seda Eesti haridusruumis ning viia koostöös õppejõude ja teaduritega läbi õpikäsituse alaseid uuringuid ja analüüse.

Mission: Haridusteaduste instituudi missioon on toetada kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja arendustöö kaudu 21. sajandi õpikultuuri loomist ja rakendamist Eesti haridusruumis.

Palju õnne, tulevased Tallinna Ülikooli tudengid! Hiljemalt täna õhtuks avalikustatakse kõik vastuvõetud tudengikandidaadid SAISis. Kinnita oma õppekoht ja kohtume juba septembris. ☺️
www.sais.ee
.
.
#tallinnuniversity #tallinnaülikool #plaana #plana #haridusteadusteinstituut

postimees.ee

Õpetaja ülesanne on õpilasi suunata

💻«Tehnoloogia saab õppimist toetada, kuid õpetajal on lisaks suunav roll, mida tehisintellekt üle võtta ei saa,» räägib Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse juht ning õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor Tobias Ley.
⬇Loe täpsemalt artiklist!⬇

postimees.ee OECD rahvusvahelisest õpetamise ja õppimise uuringust selgus, et üllatavalt väike protsent Eesti õpetajaid on valmis õpetamiseks kasutama tehnoloogiat. Pigem peetakse tehnoloogiat takistuseks ja kardetakse, et see võib mingil hetkel neid asendada.

tlu.ee

Eesti õpetajad on uuendustele avatud | Tallinna Ülikool

"Õpetajad on tulevikus enam juhendajad ja moderaatorid, mitte enam niivõrd teadmiste ülekandjad, ja saavad seetõttu palju enam toetada koostööpõhist projektõpet," arutleb Tallinna Ülikooli professor Tobias Ley.

⬇ Loe täpsemalt artiklist, kuidas saavad 💻digitaalsed õpikeskkonnad õpilastele kõige enam väärtust luua ning milline on õpetaja roll selles protsessis.👨‍🏫

tlu.ee Kuidas saavad digitaalsed õpikeskkonnad õpilastele kõige enam väärtust luua? Just selle üle arutleb Tallinna Ülikooli professor ja haridusuuenduse tippkeskuse juht Tobias Ley. Avaldame algselt Saksa veebiväljaandes Deutsche Telekom Stiftung ilmunud intervjuu professor Tobias Leyga.

etag.ee

Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur ootab kõiki üliõpilasi esitama oma teadustöid riiklikule konkursile.
Lisaks riiklikele preemiatele antakse tänavu välja rohkem eripreemiaid kui kunagi varem.
✍Teadustööde esitamise tähtaeg on 16. september 2019.

etag.ee Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile kuni 16. septembrini 2019. Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee. Kandideerima on...

tlu.ee

Praktikakogemus Taist: innovaatiline kool Põhjamaade eeskujul | Tallinna Ülikool

🙋‍♀Meie instituudi alushariduse pedagoogi eriala magistrant Silja Järve viibis sel kevadel kaks kuud välispraktikal 🇹🇭Tais Chiang Mai linnas Tonkla koolis ning jagab haridusblogis oma rikastavast õpikogemusest värskeid muljeid.
👇Loe ja uuri järgi.

tlu.ee Haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi magistriõppe üliõpilane Silja Järve viibis sel kevadel 18. aprillist kui 13. juunini välispraktikal Tais Chiang Mai linnas Tonkla koolis ning jagab haridusblogis oma rikastavast õpikogemusest värskeid muljeid.

Palju õnne, värske filosoofiadoktor Elyna Nevski!

TLÜ haridusteaduste instituut's cover photo

novaator.err.ee

Doktoritöö: vanemad vajavad väikelaste digijuhendamiseks professionaalset nõu

Täna, 4. juulil kaitseb haridusteaduste instituudi 🎓doktorant Elyna Nevski doktoritööd "0-3 aastaste laste digimäng ning selle sotsiaalne vahendamine", milles keskendus väikelaste digimängule. Täpsemalt sellele, mida kuni kolmeaastased väikelapsed nutiseadmes teevad ning kuidas pereliikmed neid sealjuures juhendavad.

novaator.err.ee Lapsevanemad tunnevad end ebakindlalt lubades oma lastel digiseadmetes tegutseda ning tunnevad vajadust lasteaiaõpetajate ja lastearstide nõu järele, kui palju ja mida võiks laps nutiseadmes teha. Sellistele järeldustele jõudis Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö.

tlu.ee

Sisseastujale | Tallinna Ülikool

🕛 Veel kuni südaööni ootame Sinu sisseastumisavaldust!
Tule õpi Tallinna Ülikoolis ja ole tulevikuinimeste kujundaja!
www.sais.ee

tlu.ee Kui tahad olla muutuste looja, ootab sind Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.

🔎Kui tunned huvi teaduspõhise enesearendamise vastu ning soovid panustada oma erialaõppe edendamisse enda 🖇töökohal, 🏫kutseõppeasutuses või hoopiski rakenduskõrgkoolis siis ootame Sind õppima kutsepedagoogika bakalaureuseõppesse!👩‍🌾👨‍🍳👩‍💼
Lisaks omandad ka kutseõpetaja, tase 6 kutse.

Vaata järgi:➡www.tlu.ee/hti/kutsepedagoogika
Esita avaldus 1. juuliks:✅ www.sais.ee

Haridusteaduste instituudi värske vilistlane 🎓 Maali Roomet, kes töötab erialaselt 👩‍🌾maastikuarhitektina ja 🌷floristina ettevõttes Maali Roomet Design lõpetas kutseõpetaja magistriõppe eriala ja rääkis meile, mida tähendab tema jaoks kutseõpetaja elukutse.

"Kutseõpetaja teeb oma tööd kirega! Olen erialaspetsialist, aga samas ka kutseõpetaja. Selline kooslus annab hea võimaluse anda ka teistele edasi oma erialaseid oskusi ning teadmisi ja kujundada oma valdkonnas tulevasi praktikuid. Kutseõpetaja haridus annab kompetentse, et anda edasi oma professionaalseid teadmisi ja võimaluse rakendada end mitmekülgselt terve elu."

Vaata järgi ja tule õpi Tallinna Ülikoolis:
www.tlu.ee/hti/kutsepedagoogika
www.tlu.ee/hti/kutseopetaja

Esita avaldus 1. juuliks: ✅ www.sais.ee

Kutseõpetaja magistriõppe värsked lõpetajad

🎓Püüdsime haridusteaduste instituudi lõpuaktuste melus kinni kaks kutseõpetaja magistriõppe värsket lõpetajat ja uurisime nende muljeid nii magistriõpingutest kui ka sellest, miks õppida kutseõpetajaks.

🚀Kui oled juba oma erialal spetsialist, siis tule õpi Tallinna Ülikoolis magistriõppes kutseõpetajaks ja panusta oma erialaõppe edendamisse töökohal, kutseõppeasutuses või hoopis rakenduskõrgkoolis.
www.tlu.ee/hti/kutseopetaja
✅ Esita avaldus 1. juuliks www.sais.ee

Haridusteaduste instituudi värske andragoogika bakalaureuseõppe vilistlane👩‍🎓Diana Paade, kes töötab Tallinna Spordi- ja Noorsooametis jagas meiega mõtteid, mida andragoogika õpingud talle andsid ja miks ta seda kogemust nii kõrgelt hindab.

"Andragoogika õpingud avasid minu jaoks sügavamalt elukestva õppe tegeliku tähenduse ning aitavad nüüd paremini mõista ühiskonnas toimuvate protsesside mõju erinevatele täiskasvanud õppija sihtrühmadele. Bakalaureuseõpe annab väga praktilise metoodilise pagasi ja valmisoleku töötamaks inimestega nii üks-ühele kui ka gruppides. Andragoogil on teoreetilised teadmised ja metoodiline pädevus inimeste elu positiivselt ja edasiviivalt mõjutada.

Minu varasem elukogemus ja töö erinevate inimestega on mind andragoogika juurde loomulikul teel juhatanud. Andragoogika on mulle andnud kindlasti parema nn suure pildi nägemise oskuse.

Ülikoolis õpitut olen oma praeguses igapäevatöös rakendanud uute töötajate sisseelamise toetamisel ning noorte ja täiskasvanute koolitamisel.

Andragoogika eriala tulevane üliõpilane peaks kindlasti olema avatud kogemuslikuks õppeks, koosõppimiseks ja kriitiliseks eneserefleksiooniks. See on suurepärane võimalus iseennast paremini tundma õppida ning omandada oskused ja teadmised, mis on tööturul tulevikku vaatavalt suure väärtusega."

📅Vastuvõtt kestab veel kuni 1. juulini 2019.
Vaata järgi: ➡ www.tlu.ee/hti/andragoogika
Esita sisseastumisavaldus juba täna: ✅ www.sais.ee.

tlu.ee

TLÜ tagab sügisel õpinguid alustavatele doktorantidele Eesti keskmise palga | Tallinna Ülikool

🎓Suurepärane uudis sügisest Tallinna Ülikoolis õppima asuvatele doktorantidele!

tlu.ee Alates 2019/2020. õppeaastast Tallinna Ülikooli (TLÜ) sisse astunud doktorandid saavad taotleda TLÜ doktorandistipendiumit, mille suurus on 500 eurot kuus. Riikliku doktoranditoetuse määr on praegu 660 eurot. Koos TLÜ stipendiumiga tagab seega ülikool doktorandile sissetuleku vähemalt Eesti...

delfi.ee

Vaimne seljakott, mis ületas ootusi

"Toetudes nii enda kui ka kaasvilistlaste töö- ja elukäigule, julgen kinnitada, et andragoogika õppimine loob jätkusuutliku põhja väga erinevate väljakutsetega toimetulekuks töös inimestega: juhina, personali arendajana, koolitajana, õppejõuna, uurijana, eksperdina, valdkonna arendajana ja nii edasi," kirjeldab Tallinna Ülikooli andragoogika eriala vilistlane Eesti Puuetega Inimeste Koda tegevjuht ja täiskasvanute koolitaja Anneli Habicht.

Tule õpi ka Sina Tallinna Ülikoolis tuleviku eriala – andragoogikat. Esita sisseastumisavaldus: ➡ www.sais.ee

delfi.ee Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht ja täiskasvanute koolitaja Anneli Habicht räägib, kuidas õppimine muutus tema jaoks enesejuhtimise meistriklassiks.

Haridusteaduste instituudi värske andragoogika 🎓magister Mailis Neppo, kes igapäevaselt on ametis Kaitseministeeriumis personaliosakonna juhatajana, jagas meiega mõtteid sellest, miks ta otsustas Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima tulla.

"Ma töötan igapäevaselt personalitöö valdkonnas, lisaks olen aastaid tegev olnud koolitajana. See kogemus pani mind enda käest pidevalt küsima – kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas mina sellele kaasa aidata saaksin?
Andragoogika aitab nendele küsimustele vastuseid leida. Selle eriala inimesed suudavad mõelda loovalt, läheneda õppijale personaalselt. Elukestev õpe ei ole sellel erialal lihtsalt sõnakõlks. Mis on aga veel parem – andragoogika aitab Sul enda sisse vaadata ja maailma mõtestada. Andragoogiline mõtlemine on otsekui diplomeeritud hingeseisund."

Vaata järgi ja tule õpi Sinagi tuleviku eriala – andragoogikat!
➡️ www.tlu.ee/hti/andragoogika
www.tlu.ee/hti/andragoogika-MA

Esita sisseastumisavaldus juba täna!
www.sais.ee

🙋‍♂🙋‍♀Andragoogina ehk täiskasvanute õpetajana on Sul suurepärane võimalus panustada ✔elukestva õppe, ✔täiskasvanuhariduse, ✔mitteformaalõppe ja ✔täiskasvanute koolituse valdkondade ning ✔innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse.
🚀Andragoogina juhid Sa valdkonna uuendusi ning toetad täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist.
Lisaks saavad andragoogika eriala lõpetajad koos lõpudiplomiga täiskasvanute koolitaja riikliku kutse tase 6 bakalaureuse tasemel ja tase 7 magistriõppe tasemel.

Vaata järgi ja tule õpi Tallinna Ülikoolis.
www.tlu.ee/hti/andragoogika
www.tlu.ee/hti/andragoogika-MA

Tunneme suurt uhkust, et Eesti haridusmaastikul on juures 117 värsket haridusteaduste magistrit.🎓

Tunneme suurt uhkust, et Eesti haridusmaastikul on juures 117 värsket haridusteaduste magistrit.🎓

Meie instituudi noorsootöö korralduse värske magister👩‍🎓Heili Griffith jagab mõtteid, miks tulla õppima noorsootöö korralduse magistriõppesse.

"Õpingud noorsootöö korralduse magistriõppekaval on andnud mulle parema arusaamise sellest, millised on noorsootöö arenguga seotud dilemmad ja väljakutsed, ning aidanud minu enda tööd, rolli ja eesmärke noorsootöö valdkonnas paremini mõtestada. Näen, et Eesti noorsootöö arengu ja jätkumise seisukohalt on väga oluline, et oleks pidevalt pealekasvav põlvkond noorsootöötajaid ja noorsootöö valdkonna spetsialiste, kes mõistavad selle töö sisu ja väljakutseid ning kes oleksid valmis noorsootöö arengusse oma aega ja teadmisi panustama ning võimelised vajalikke muutusi noorsootöös esile kutsuma.“

Vaata lisa ja tule õpi Tallinna Ülikoolis!
www.tlu.ee/hti/noorsootoo-korraldus

Rahvusvaheliselt tunnustatud haridus.

Täna algab avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli! Esita avaldus 👉 www.sais.ee!

👨‍🏫Kui oled hea erialaspetsialist ning tahaksid oma kutseteadmisi ja -oskuseid jagada ka oma töökohal või õppeasutustes, siis on kutseõpetaja magistriõppekava just Sulle!

Vaata järgi ja esita sisseastumisavaldus juba täna:
www.tlu.ee/hti/kutseopetaja

Tutvu ka teiste haridusteaduste instituudi erialadega:
www.tlu.ee/hti/sisseastumine

delfi.ee

Kokast kutseõpetajaks

👨‍🍳Meie instituudi kutseõpetaja eriala magistrant Rene Uusmees jagab Delfi artiklis oma inspireerivat teekonda, mis viis tema kui erialaspetsialisti Tallinna Teeninduskooli kutseõpetajaks.
🎓Kui ka Sina tunned, et soovid panustada oma erialaõppe edendamisse, siis on kutseõpetaja õpingud just Sinu jaoks!
➡Bakalaureuseõpe: www.tlu.ee/hti/kutsepedagoogika
➡Magistriõpe: www.tlu.ee/hti/kutseopetaja

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli algab juba 20. juunist!
www.tlu.ee/hti/sisseastumine

delfi.ee Tallinna Ülikooli kutseõpetaja eriala magistrant Renee Uusmees kõneleb teekonnast, mis viis ta Tallinna Teeninduskooli kutseõpetajaks.

Kas teadsite, et alates uuest algavast õppeaastast on sotsiaalpedagoogika bakalaureuse õppekava kolinud Rakvere kolledžist Tallinnasse haridusteaduste instituuti?
Tutvu õppekavaga ja tule õpi Tallinna Ülikoolis!
www.tlu.ee/hti/sotsiaalpedagoogika

4. juulil kell 12.00 kaitseb Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Elyna Nevski doktoritööd „0-3 aastaste laste digimäng ning selle sotsiaalne vahendamine“.

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M-648.

Doktoritöö juhendajad on Andra Siibak (Tartu Ülikooli professor) ning Kristi Vinter-Nemvalts (Tallinna Ülikool).

Oponendid on Veronika Kalmus (Tartu Ülikooli professor) ning Erika Löfström (Helsingi Ülikooli professor).

🎓Palju õnne meie värsketele alushariduse pedagoogi, andragoogika, eripedagoogika, kutsepedagoogika, pedagoogika ja noorsootöö lõpetajatele!

🎓Palju õnne meie värsketele alushariduse pedagoogi, andragoogika, eripedagoogika, kutsepedagoogika, pedagoogika ja noorsootöö lõpetajatele!

Omanda praktilised teadmised riigikaitsest ja tule õpi Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetajaks!👮‍♂👮‍♀
Oodatud on nii õpetajahariduse üliõpilased, õpetajad kui ka kõik teised riigikaitse huvilised. Koolitus toimub kaitseministeeriumi toel ja on osalejatele tasuta!
Vaata lisa ja esita kandideerimisdokumendid juba 📅21. juuniks!
✅ bit.ly/riigikaitseõpetus ✅

postimees.ee

Kasvatusteadused: kas "õigesti" kasvatamiseks? Või milleks?

Miks õppida kasvatusteaduseid?
Meie instituudi kasvatusteaduste magistrant Mari-Liis Nummert arutleb artiklis selle üle, kuidas mõista kasvatust, millega sõna "kasvatus" enamasti seostub ning mida annavad ühele tudengile õpingud kasvatusteaduste erialal.👇

📅Ära unusta, et sisseastumisavalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli algab juba 20. juunist!
📌 Tutvu kõigi haridusteaduste instituudi erialadega: www.tlu.ee/hti/sisseastumine

postimees.ee Sõna kasvatus võib mõista mitmeti. Mõne inimese jaoks võib sel sõnal olla kibe ning ideoloogiline maik, seostudes sunni ja distsipliiniga.

tlu.ee

Miks õppida noorsootööd? | Tallinna Ülikool

Kui Sa oled inimene, kes oskab noortega tegeleda, neile eeskujuks olla ja silmapaistvaid ning innovaatilisi algatusi noorte jaoks ellu viia, siis tasuks kaaluda, kas noorsootöötaja elukutse ja noorsootöö õpingud Tallinna Ülikoolis võiks olla Sinu valik.
👇Loe, mida noorsootöö eriala värsked vilistlased oma õpingute kohta kirjutavad ja 🎓tule õpi Tallinna Ülikoolis!

📅Esita avaldus juba 20. juunist!
📌 www.tlu.ee/hti/sisseastumine

tlu.ee Kui Sa oled inimene, kes oskab noortega tegeleda, neile eeskujuks olla ja silmapaistvaid ning innovaatilisi algatusi noorte jaoks ellu viia, siis tasuks kaaluda, kas noorsootöötaja elukutse ja noorsootöö õpingud Tallinna Ülikoolis võiks olla Sinu valik.

etv.err.ee

Terevisioon | Mikk Granström ja Mari-Liis Nummert loevad ajalehti | ETV | ERR

📺Täna hommikul sirvisid Terevisioonis lehti haridusteaduste instituudi kasvatusteaduste magistrant Mari-Liis Nummert ja hariduse juhtimise 👨‍🎓magistriõppe värske lõpetaja Mikk Granström.

etv.err.ee Osa: 110, Hooaeg: 19, 2019, 06:55

🧐Miks õppida kasvatusteadust?
Kui tahaksid olla hariduse alal selleks värskeks ning mitmekülgsete teadmistega jõuks, kes loob Eesti tulevikku, siis ehk on kasvatusteaduste magistriõppekava just Sulle!?

Loe Õpetajate Lehe artiklit, kus meie instituudi kasvatusteaduse õppekava juht ning kasvatusfilosoofia külalisprofessor Airi Liimets tutvustab lähemalt, miks õppida kasvatusteadust.
👉https://opleht.ee/2018/05/miks-oppida-kasvatusteadust/

Ole muutuste looja ja tule Tallinna Ülikooli!
📅Esita avaldus juba 20. juunist!
📌 https://www.tlu.ee/hti/sisseastumine

postimees.ee

Teel tulevikukooli suunas

🏫Teel tulevikukooli suunas on sihiks kool, mis on ka ise uurija ja katsetaja, uute pedagoogiliste ja töökorraldusalaste lahenduste looja ning innukas koostöövõrgustikes ja avalikus debatis osaleja, räägib Postimehe artiklis Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets.👇
🎯Kui Sinagi tahad olla muutuste looja, siis ootame Sind õppima Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituuti!
📅Esita avaldus juba 20. juunist!
📌 https://www.tlu.ee/hti/sisseastumine

postimees.ee Eesti haridus on maailma parimate hulgas. Järgmine väljakutse on kohandada õpetamine ja õppimine homsete õppurite ja ülehomse ühiskonna vajadustele.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kutseõpetaja magistriõppe värsked lõpetajad
Rahvusvaheliselt tunnustatud haridus.
Katkend F. Chopini valsist As-duur op. 42
Alusharidus 50
Klassiõpetaja eriala 60. sünnipäev
Kõne lõpetajatele
Kaasjuhendamise pilootprojekti tutvustus Tallinna TV-s
Aitäh, hea õpetaja!

Location

Telephone

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Центр обучения и развития Bi-Info Центр обучения и развития Bi-Info
Narva Mnt. 42
Tallinn, 10150

Основной целью работы фирмы является обеспечение предпринимателя необходимой информацией из надежных источников.

Loova tuleviku kool Loova tuleviku kool
Sõle 40
Tallinn

Koolirõõmu maaletooja! Erakool keskendub tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele. Väiksed klassid ja põnev õppetöö.

Lastehoid Trallitoas Lastehoid Trallitoas
A.H Tammsaare Tee 137
Tallinn, 10314

Lastehoid Tallinnas- koduselt hubane päevahoid Mustamäel. Tunnihoid, mängurühm ja pikapäevahoid. Väike rühm, individuaalne lähenemine (vanusest al 9 kuud)

Osteopaatia Erakool Osteopaatia Erakool
Liivalaia 43
Tallinn, 10145

Osteopaatia Erakool

Uisukool Reval Uisukool Reval
Haabersti 3
Tallinn

Figure skating is not only what we do, but it is who we are!

Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения
Vene 28
Tallinn, 10111

Курсы гидов: основной курс с октября 2017 по март 2018 гг., языковые курсы: английский для сеньоров, подготовка к экзаменам для гимназистов, в гр

Eesti Infotehnoloogia Kolledži Meediaklubi Eesti Infotehnoloogia Kolledži Meediaklubi
Raja 4c
Tallinn

Eesti infotehnoloogia Kolledži Meediaklubi on juba kolmandat õppeaastat tegutsev tudengite algatatud meediatemaatiline organisatsioon.

WALDORF HARIDUS WALDORF HARIDUS
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Tallinna Vaba Waldorfkool. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. http://tallinn.waldorf.ee/

Rollerblade Rulluisukool / Inline School Rollerblade Rulluisukool / Inline School
Saku Suurhalli Esine Parkla / Lillepi Pargi Kergliiklustee Pirital
Tallinn

RULLUISUKOOLITUSED: lastele / algajatele / harrastajatele / sportijatele

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool
Weizenbergi 20/1
Tallinn, 10150

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool pakub erinevaid lühikursuseid ja pikemat huviõpet maailma rahvaste põlistest tarkustest ja rahvaravist.

Autokool Gesso OÜ Autokool Gesso OÜ
Estonia Pst 5, Kab. 304
Tallinn, 10143

Autokool Gesso OÜ spetsialiseerub B-, C- ja CE-kategooriate juhtide koolitamises. Estonia pst 5, kab. 304 (3 korrus), [email protected], +372 5242777

Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused
Tallinn

Koolitus-ja nõustamisteenused. Konverentsiteenused.