Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas

Käesolev leht kajastab Tallinnas toimuvaid Waldorfpedagoogika Seminari sündmusi.

2015. aasta sügisel said saatuse tahtel kokku Põhja-Eesti waldorfkoolides tegutsevad õpetajad, kellel on ühine huvi ja missioon - jagada aastate jooksul kogunenud teadmisi ja praktilisi kogemusi inimestega, kes on waldrfkooli õpetajatee alguses või alles plaanivad waldorfõpetajana tööle asuda, samuti lapsevanematega ja teiste waldorfhuvilistega. Esimese tegevusaasta jooksul kujunes idee algatajatest välja seminari kolleegium, kuhu 2016. aasta sügisel kuuluvad Kaia M. Buijs, Riina Harma, Siiri Veensalu, Helen Kaasik ja Liivi Luhtaru ja Triin Tarn. Esimesed Waldorfkoolid rajati Eestisse 1990-ndate alguses. Aastast aastasse on suurenenud tung Waldorfkoolidesse. Nüüdseks on olemasolevad koolid täitunud ja soovijatele ei ole võimalik koolikohta pakkuda. Nt. Keila Waldorfkooli on 1 klassid eeltäitunud juba järgnevaks neljaks õppeaastaks. Täna võetakse vastu avaldusi juba 2020/2021 ja 2021/2022 õppeaastatel avatavatesse 1 klassidesse! Tallinna Waldorfkooli oli 2015 aasta sügisest 1. klassi soovijaid 2 last ühele kohale ja see muudkui kasvab. Sellest tulenevalt on vajadus uute Waldorkoolide ja -õpetajate järele. Meie eesmärk on: Teha teavitus- ja selgitustööd lastevanemate hulgas – millest tuleneb Waldorfhariduse järgi järjest kasvav vajadus? Tutvustada läbi vaba arutelude ja tegevus ringide Waldorfpedagoogikat ja maailmavaadet, millele Waldorfharidus tugineb . Aidata kaasa uute Waldorfkoolide loomisele ja Waldorfõpetajate koolitamisele. Täiendkoolitada tavakoolide õpetajaid Waldorfpedagoogika alal. Seda kõike teeme läbi isikliku kogemise ja tunnetamise, st kõik meie üritused (arutelud/vestlusringid ja ringid) toimuvad selliselt, nagu Waldorfkoolis toimuvad tunnid lastega.

Jagame infot:
Tere!
Meil on hea meel kutsuda teid haridusuuenduslikule koolitusele, mis toimub esmakordselt Eestis ja mida viib läbi visionäär, ettevõtja, autor ja kuue lapse isa Gunter Pauli! Sageli ei teata, et tuntud innovaatiline ettevõtja pühendab poole oma ajast lastele ja noortele lugude kirjutamisele ja hariduse uuendamisele. Õppeprogrammi eesmärgiks on äratada lastes ja noortes elav huvi ümbritseva vastu, õpetada märkama, küsima ja seostama, leidma lahendusi ning neid ellu viima. Et kasvaksid ärksad ja hoolivad inimesed, kes soovivad luua positiivset ja jätkusuutlikku elu siin maailmas.

Eesti esimene sinise majanduse haridusprogrammi koolitus toimub 22.–24. juulil 2019 Lilleoru õppekeskuses Harjumaal.

See koolitus on mõeldud eeskätt õpetajatele, kuid ka teistele, kes soovivad anda oma panuse muutmaks maailma paremaks paigaks.

Jagame infot:
Tere!
Meil on hea meel kutsuda teid haridusuuenduslikule koolitusele, mis toimub esmakordselt Eestis ja mida viib läbi visionäär, ettevõtja, autor ja kuue lapse isa Gunter Pauli! Sageli ei teata, et tuntud innovaatiline ettevõtja pühendab poole oma ajast lastele ja noortele lugude kirjutamisele ja hariduse uuendamisele. Õppeprogrammi eesmärgiks on äratada lastes ja noortes elav huvi ümbritseva vastu, õpetada märkama, küsima ja seostama, leidma lahendusi ning neid ellu viima. Et kasvaksid ärksad ja hoolivad inimesed, kes soovivad luua positiivset ja jätkusuutlikku elu siin maailmas.

Eesti esimene sinise majanduse haridusprogrammi koolitus toimub 22.–24. juulil 2019 Lilleoru õppekeskuses Harjumaal.

See koolitus on mõeldud eeskätt õpetajatele, kuid ka teistele, kes soovivad anda oma panuse muutmaks maailma paremaks paigaks.
Koolituse keskmes on Gunter Pauli kirjutatud lood, mis sündisid tema armastusest oma laste vastu, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide efektiivsust, innovaatilisust ja intelligentsust:
"See kursus on omamoodi "meelerännak". Alustame sissejuhatusega pedagoogikasse ja vaatame tuntud filosoofide – Socratese, Jean Piaget', John Dewey, Fritjof Capra ja Umberto Maturana – lähenemiste valguses, kuidas lugude kaudu õppimine arendab teaduse, emotsioonide, kunstide ja tegude vahelise võrgustiku loomiseks vajalikke närviühendusi. Kuna lood on jagatud viiestesse gruppidesse elu põhivajaduste alusel (vesi, toit, tervis, eluase, energia, töö ja eetika), avavad nad sammhaaval lahti rulludes üha uusi seoseid ja tasandeid inimeste maailmavaates. Aja jooksul avanedes on nad hüppelauaks uutele avastustele. Lugude abil on võimalik seigelda läbi konkreetsete näidete, mis võivad alguses tunduda küll üksteisest kauged, kuid jõuavad lõpuks väga hästi kohale igaühele, sest lugudesse kätketud varjatud seosed hakkavad lahti hargnema."
Lood põhinevad teaduslikel faktidel, viiel intelligentsusel ja lugusid inspireerinud inimeste tutvustusel. Raamatud avardavad teadmisi erinevates ainetes nt bioloogia, keemia, füüsika, inseneeria, majandus, eetika, ajalugu, geograafia, matemaatika, eluviis, sotsioloogia ja psühholoogia; emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus ja süsteemne mõtlemine (seostamine ja ellu rakendamine).
Teaduse õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav!

Huvi Sinise Majanduse programmi ja Gunter Pauli töö vastu lastega on suur. Kui koolitusel soovib osaleda rohkem inimesi, kui on kohti, seisame valiku ees. Seetõttu palume täita kindlasti ka väljad, kus oleks näha, millist võimalust näed sellel koolitusel õpitavat oma elus ja töös rakendada. Valiku tegemisel lähtume nendest vastustest.
Kuna taotleme sellele koolitusele toetust LEADER-programmist, siis saate praegu end eelregistreerida. Koolituse toimumise ning osalejate nimekirja saame kinnitada mai lõpus.
Palun loe täiendavat infot ja eelregistreeru koolitusele 20. maiks meie kodulehel: http://sininemajandus.ee/et

Parimate soovidega,

Ave Oit
korraldustiimi juht
Lilleoru MTÜ / Tuleviku Hariduse SA

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

avw.ee

OOTAME UUSI ÕPETAJAID! – Aruküla Vaba Waldorfkool

avw.ee Aruküla Vaba Waldorfkool võtab alates sügisest 2019 tööle klassiõpetajaid. Koolituse võimalus alates veebruarist juba! Ootame oma toredasse perre rõõmsameelseid klassiõpetajaid, kes oleksid õnnelikud ühe väikese klassitäie laste üle. Kui tunned, et see töö oleks just Sulle heaks vä...

Jagame Kerttu Soansi armast harjutust keeleilu rõõmsa meele õppekavast. Kerttu kirjutab nii: "Harjutust tehes kogevad nii väikesed kui suured, et usaldus sünnitab usaldust, sõbralikkus sõbralikkust. Proovi linnukest peopesale kutsuda koos oma väikeste sõpradega! Hää ja õrn meeleolu on mõneks ajaks kindlasti teiega." Lugege, kuidas linnukese harjutust teha postitusest edasi!

HARJUTUS KEELEILU EELKOOLI RÕÕMSA MEELE ÕPPEKAVAST:
Lapsed on usaldavad olendid ja kuidas teisiti nad olla saaksidki - sünnib ju inimene maailma päris abituna, teiste inimeste ja looduse meelevalda. Kas pole soe tunne, kui mõelda, et jah, tõesti, kui sünnime, ilmutab usaldus meis ennast 100%! Selge see, et niisugune maksimaalsus hakkab kogemuste tulles end vaikselt kokku kerima, kuid oluline on, et me ei unustaks selle olemasolu, et me ei kaotaks kontakti endas oleva usalduse väega, sest just see on igasuguse loomingu alus!
Laps pole oma mõtlemismustrisse veel sügavaid radu sisse tallanud, mistõttu tal on väga kerge endas kujutluspildi abil tundeid esile kutsuda. Olete kindlasti märganud, kui suure kaasaelamisega lapsed kuulavad etteloetavat teksti - kõik on nende jaoks nagu päris! :)
Rõõmsa meele õppekavas on meil harjutus, mille nimi on USALDUSE PEOPESA. See on päris mänguline harjutus ja juhendaja võib osalistelt saada vägagi reaalset tagasisidet, kuigi "tegelikult" kujutame me kõike vaid ette.
Lapsed istuvad suletud silmil ja panevad oma käed lauale või sülle nii, et peopesad jäävad ülespoole. Juba ainuüksi see, kui viia tähelepanu oma avatud peopesadele, tekitab haavatuse tunde, mis omakorda viib usalduse ärkamisele. Mõne aja pärast kutsub juhendaja ruumi linnukese (kõik toimub ikka ja ainult sõna jõul, eks!). Lind laskub ettevaatlikult lapse peopesale. Seal mõnda aega istunud, märkab lind peos teri ja hakkab neid sööma. Harjutuse saab loomulikul viisil lõpetada, kui lind on terad ära söönud ja ruumist välja lennanud - siis avame ka silmad.
Lastele meeldib see harjutus ja, kes siis ei tahaks, et tema peo peale julgeb istuda väike habras linnuke! Harjutust tehes kogevad nii väikesed kui suured, et usaldus sünnitab usaldust, sõbralikkus sõbralikkust. Proovi linnukest peopesale kutsuda koos oma väikeste sõpradega! Hää ja õrn meeleolu on mõneks ajaks kindlasti teiega. :) Ja kindlasti märkab nii mõnigi keeletundlikum laps SEOST PEOPESA ja LINNUPESA vahel. USALDUSE ja KODU vahel.

pilgrim.ee

Autismi olemus

Edastame raamatu autori kirja:
Tere!

Mul on Teile suur ja paljude noorte elude seisukohalt väga oluline, siiras palve.
Ma olen teadusmagistrikraadi ja lõpetamata doktorikraadiga Eesti Kirjandusmuuseumi töötaja. Mul on diagnoositud Aspergeri sündroom ja olen ühtlasi ka Eesti Aspergerite Ühingu esimees. Hiljuti ilmus minu kirjutatud põhjalik autismiteemaline raamat "Autismi olemus. Neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks". Olen raamatu kohta juba päris palju positiivset tagasisidet saanud (eriti just terapeutidelt, sotsiaaltöötajatelt, lastega töötajatelt ja muidugi lapsevanematelt). Valdur Mikita (kes on kaitsnud psühholoogia ja semiootika teemadel doktorikraadi) on kirjutanud minu raamatu kohta raamatu tagakaanele, et see on:

"...suurte teadmistega autisti «laiendatud» autobiograafia, süvauurimus iseendast ja autismist, kirja pandud harvaesineva põhjalikkuse ja kirega... kindlasti on see suureks toeks autistliku meelelaadiga inimestele ja nende lähedastele. Miski selles raamatus hämmastas mind. ..."

Tegu on ühtlasi kõigile autistlike joontega noortega (see puudutab ka lihtsalt introvertsemaid, andekamad, sulandumis- ja keskendumisraskustega lapsi) tegelevatele spetsialistidele mõeldud jõustava-väestava, humanismi vaimus kirjutatud, osaliselt käsiraamatu-laadse teosega, kuhu püüdsin koondada kokku kõik sellise minu jaoks olulise info, millest ka mul endal oleks võinud minevikus palju kasu olla, sealhulgas kirjeldan ka enda kogemusi (töötan ka Töötukassa lepingu alusel kogemusnõustajana). Raamatu tagakaanel on ka Autismikooli vedaja ja Põhja-Eesti Autismiliidu juhi Ivica Mägi kiitev soovitus.

Raamatu kirjutamine ei toimunud koostöös ühegi asutuse või projektiga. Kahjuks ei ole mul seetõttu võimalik raamatu kohta infot levitada Haridusministeeriumi või muude kanalite kaudu, milles tavaliselt sedasorti raamatute kohta info liigub.
Palun, et niisiis võimaluse korral edastaksite oma asutuse erivajadustega lastega töötajatele info minu raamatu "Autismi olemus" kohta. Mina sellest ei rikastu, kuid usun, et raamatu olemasolu teadvustamine võib päästa elusid, sealhulgas väga andekate ja haavatavate noorte elusid ja just see läheb mulle kõige rohkem korda. Kahjuks on praegu selge, et väga paljude inimesteni, kes seda raamatut vajaksid, pole info selle kohta jõudnud, ja tõenäoliselt muidu ei jõuagi paljudeni.

Raamatu info kirjastuse lehel: https://pilgrim.ee/autismi-olemus.html

Teine oluline materjal, mida tuleks arvestada toimetulekuraskustega laste toetamisel, on meie ühingu poolt Kiusamisvaba Kooli uudiskirja jaoks koostatud praktiline kokkuvõte: https://aspiyhing.wordpress.com/kuidas-koolis-toetada-aspergeri-sundroomiga-autismispektri-last/

Hindan väga Teie poolset tagasisidet ja koostööpakkumisi!*****************************************

Lugupidamisega

Kaarel Veskis

MTÜ Eesti Aspergerite Ühing
http://aspergerid.ee

[email protected]

+372 56 657 421

Palume võimaluse korral meie ühingu tegevust toetada:
EE742200221062709704 (Swedbank)

pilgrim.ee Neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks

[03/12/19]   Edastame info:
Tere!

Olete oodatud kuulama Geoffrey Burti loengut Tartu Maarja Koolis (Puiestee 126, Tartu) 13. märtsil kell 18.00 teemal:
"Vaimsed väljakutsed tehisintellekti ajastul".
Teadmised hariduse, kui kunsti panusest inimese vaimsesse ja maisesse arengusse. Alates iidsetest aegadest kuni tänapäevani on inimene omandanud teadmisi oma füüsilise ja vaimse olemuse kohta, mis võimaldavad nüüdseks enesekindlalt öelda: „mina olen". Loengu juhtteemaks ongi see veel noor ja õrn eneseteadvus, mis on tugisambaks inimkonna edasises arengus. Loeng käsitleb teema mõju haridusvaldkonnale.

Geoffrey Burt on biodünaamik ja antroposoofiline mõtleja, Eesti waldorfkoolide sõber.

Loengutasu on annetuslik ning aitab katta lektori reisikulusid.
Loengud on inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

Parimat!

Mati Valgepea

drive.google.com

Final v1.mp4

Eelmisel nädalal mängiti Aruküla Vaba Waldorfkoolis VIII klassi muusikali "Anastassia". Kellel ei õnnestunud etendust koha peal vaadata, saab seda teha nüüd!

Tähistame 2019. aastal waldorfhariduse 100. aastapäeva aasta jooksul toimuvate erinevate sündmustega. Jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuvad waldorfkoolides üle kogu Eesti avatud uste päevad, kuhu on oodatud kõik huvilised. Tulge meile külla!
Enam infot leiad koolide kodulehekülgedelt või http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/ — tunneb end pidulikult.

Tähistame 2019. aastal waldorfhariduse 100. aastapäeva aasta jooksul toimuvate erinevate sündmustega. Jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuvad waldorfkoolides üle kogu Eesti avatud uste päevad, kuhu on oodatud kõik huvilised. Tulge meile külla!
Enam infot leiad koolide kodulehekülgedelt või http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/

[01/21/19]   Edastame info:
Tere!

Briti kunstnik David Newbatt on taas külastamas Tartu Maarja Kooli, Tartu Waldorfgümnaasiumi ja Camphill külasid. Lisaks tööle koolides ja Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris peab ta 2 loengut, mida illustreerivad tema illustratsioonid.

David kõneleb teemal "Goethe muinasjutt rohelisest maost ja ilusast liiliast" Tartu Maarja Koolis (Puiestee 126) neljapäeval, 24. jaanuaril kell 18.00
ja
teemal Novalise muinasjutt (Novalis' Märchen von Eros und Fabel) Tartu Maarja Koolis kolmapäeval, 30. jaanuaril kell 18.00.

Loengud tõlgitakse eesti keelde.

Olete lahkelt oodatud kuulama!

Mati Valgepea

[01/17/19]   Edastame info:
Tere!

Eesti Antroposoofilise Seltsi talveseminar toimub 15.-17. veebruaril 2019 (reede õhtupoolikust pühapäeva lõunani) Tartu Maarja Koolis (Puiestee 126). Seminari teemaks on "Goethe muinasjutt rohelisest maost ja ilusast liiliast". Kunstilised töörühmad on samuti inspireeritud Goethe muinasjutust

Registreerimiseks saatke palun e-kiri aadressil [email protected], milles märkige ka soovitud söögikorrad. Osalustasu saab tasuda kohapeal

Olete lahkelt oodatud osalema!

Mati Valgepea
Eesti Antroposoofiline Selts

Eesti Antroposoofilise Seltsi talveseminar
15.–17. veebruaril 2019
Tartu Maarja Koolis (Puiestee 126, Tartu)


Goethe muinasjutt rohelisest maost ja ilusast liiliast

Reede, 15. veebruaril 2019
17.30 Saabumine, registreerimine
18.00 Seminari alustamine, häälestus
Loeng „Goethe muinasjutt – sünd ja mõjud, Goethe ja Steineri elulugude alusel“ – Mati Valgepea
19.30 Kohvipaus
20.00 Vestlus kuningatega

Laupäev, 16. veebruaril 2019
9.30 Loeng „Goethe vaimulaadi väljendus muinasjutus rohelisest maost ja ilusast liiliast“ – Mati Valgepea
11.00 Kohvipaus
11.30 Kunstilised töörühmad Goethe muinasjutu ainetel (Cor Lakeman – värvivarjuteater, jutustamine – Külli Volmer)
13.00 Lõuna
14.00 Kunstilised töörühmad Goethe muinasjutu ainetel (Cor Lakeman – värvivarjuteater, jutustamine – Külli Volmer)
15.30 Kohvipaus
16.00 Loeng „Goethe muinasjutu maastikud: aeg ja ruum“ – Mati Valgepea
18.00 Õhtusöök
18.45 Kunstiline ühistegevus

Pühapäev, 17. veebruaril 2019
9.30 Loeng „ Goethe muinasjutt kui kaasaegse initsiatsioonitee võrdpilt“ – Mati Valgepea
11.00 Kohvipaus
11.30 Kunstilised töörühmad Goethe muinasjutu ainetel (Cor Lakeman – värvivarjuteater, jutustamine – Külli Volmer)
12.30 Vestlusring
13.00 Seminari lõpetamine, lõuna

Seminari tasu 25 eurot
Pensionäridele ja õpilastele vastavalt 20 eurot
Võimalus on ööbida koolis (2 eurot/öö), kohapeal on olemas madratsid, kaasa magamiskott!
Lõuna ja õhtusöök: iga söögikord maksab 3.50 eurot. Võimalik on süüa laupäeval lõuna- ja öhtusööki ning pühapäeval lõunasööki,

Registreerimiseks saatke palun e-kiri aadressil [email protected], milles märkige ka soovitud söögikorrad. Osalustasu saab tasuda kohapeal

Küsimuste korral pöörduge palun
Mati Valgepea (5112754, [email protected]) poole

[01/04/19]   Aruküla Vaba Waldorfkool kutsub kõiki huvilisi: lasteanemate kooli loengutele ja antroposoofilse ringi vestlusõhtutele. Lugege altpool kõigest pikemalt!

Kolmapäeval, 9. jaanuaril kell 18, toimub Antroposoofilise ringi vestlusõhtu õpetajate Maia-Reta Trampärk ja Elo Tänover eestvedamisel. Kohtumine toimub iga kahe nädala tagant kolmapäeva õhtuti. Väga põnev õhtu koos toredate inmestega, kel huvi rohkem teada saada ja süüvida antroposoofilise maailmavaate sügavustesse! Osalustasu on annetuspõhine. Tee on kooli poolt, tee kõrvase võtab igaüks ise kaasa. Parim viis veeta kasulikult õhtut, enesearengu kiirtee!
Kontaktmeil: [email protected]
Oodatud on kõik huvilised!

Laupäeval, 12. jaanuaril kell 11.00, on Lastevanemate kooli loeng teemal "Peatunni ülesehitus ja jutustamisainestik". Räägib õpetaja Tiina Nahkor.

Hea võimalus tutvuda waldorfpedagoogikas kasutusel olevate õppe meetoditega ning esitada palju “miks?” küsimusi! Osalustasu 5 eurot inimese kohta.

Kõik lapsevanemad aga ka huvilised väljastpoolt meie kooli on väga oodatud! I klassi ja sügisel alustava I klassi vanematele on need loengud kohustuslikud.

Veel tulevad loengud (iga loengupäeva algus kell 11:00):

26.01.2019 Kooliküpsus ja sotsiaalne areng - õp. Riina Harma
09.02.2019 Meeled - õp. Karmen Püü
16.02.2019 Vormijoonistamine ja eesti keel - õp. Riina Harma
09.03.2019 Matemaatika ja vabakäe geomeetria - õp. Karmen Püü
16.03.2019 Loodusainete õpetamine waldorfkoolis - õp. Maia-Reta Trampärk
06.04.2019 Eurütmiateraapia - õp. Helvi Üprus

avw.ee

OOTAME UUSI ÕPETAJAID! – Aruküla Vaba Waldorfkool

avw.ee Aruküla Vaba Waldorfkool võtab alates sügisest 2019 tööle klassiõpetajaid. Koolituse võimalus alates veebruarist juba! Ootame oma toredasse perre rõõmsameelseid klassiõpetajaid, kes oleksid õnnelikud ühe väikese klassitäie laste üle. Kui tunned, et see töö oleks just Sulle heaks vä...

xn--waldorf-hendus-nsb.ee

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus

Edastame infot: Tere!

Sel nädalavahetusel korraldavad mitmed waldorfkoolid advendi- või jõululaatu. Täpsemat infot võib laatade toimumise kohta leida Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade kodulehelt http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/
ja Pärnu Waldorfkooli laada kohta aadressil https://www.facebook.com/ParnuWaldorfkoolLasteaedPauliine/ .

Toredaid laadaelamusi!

Mati Valgepea

xn--waldorf-hendus-nsb.ee Tere tulemast meie kodulehele! Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine ...

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Vana-Kalamaja 22
Tallinn
10414
Other Education in Tallinn (show all)
WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskus / Wat Doi Suthep Meditation Centre WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskus / Wat Doi Suthep Meditation Centre
Karnapi Tee 10
Tallinn, 74021

WDS Aegna Meditation Center is located in the island of Aegna in Estonia, aimed at developing a calm mind leading to the realization of nibbāna.

Leguar Empire Leguar Empire
Lauteri 5
Tallinn

Work hard, play hard!

Hello IT, Eesti Hello IT, Eesti
Narva Maantee 7a
Tallinn, 10117

Многолетнее обучение ребёнка по этапам Ученики будут изучать как писать команды, как составлять программу, разрабатывать WEB-сайты и мобиль

Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus
Estonia Pst. 10
Tallinn, 10148

Meie missioon: Olla SINU hääl! Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus koondab 8.-12. klasside õpilasi.

Tallinna Liivaku Lasteaed Tallinna Liivaku Lasteaed
Sütiste Tee 56
Tallinn, 13420

Learning Without Borders Estonia Learning Without Borders Estonia
Silikaltsiidi 3
Tallinn, 11216

LearningWithoutBorders on menukas ingliskeelne Euroopa haridusprogramm. Toome Teieni huvitavaid õpitube ja etendusi juhendajatega üle terve maailma.

Vaganova Methodical Ballet Intensive Estonia Vaganova Methodical Ballet Intensive Estonia
Tallinn

Vaganova ballet intensives in beautiful Estonia. For students 13 and up- pointe shoe training needed! To participate send email to [email protected]

Французский язык индивидуально. Таллинн. Французский язык индивидуально. Таллинн.
Poska 34
Tallinn, 10115

Французский язык. Индивидуально. Таллинн.

ELSA Estonia ELSA Estonia
Kaarli Pst. 3
Tallinn, 10119

ELSA Estonia on osa suurest ELSA võrgustikust, mis ühendab 42 Euroopa riiki, ligi 300 õigusteaduskonda ning 42 000 juuratudengit.

Интеллект - туры MOST из Таллинна Интеллект - туры MOST из Таллинна
Tallinn, 10128

Путешествуем из Таллинна на первоклассные семинары именитых бизнес-тренеров. Приятно, полезно, в хорошей компании!

RA Koolitused RA Koolitused
Väike-Paala 1, V Korrus, Ruum 515
Tallinn, 11415

Tere tulemast RA Koolituste facebook'i lehele! Meie abil saate vajalikud teadmised ja praktilised oskused töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas.

ISE Film Studies ISE Film Studies
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

A place for ISE film students and special guests to share film clips and have conversations.