Multilingua Keelekeskus ja Tõlkebüroo, Tallinn Video September 23, 2019, 11:06am

Videos by Multilingua Keelekeskus ja Tõlkebüroo in Tallinn. Multilinguas saab õppida 20 keelt kaheksas õppevormis, samuti pakume suulist ja kirjalikku tõlketeenust. Vaata http://www.multilingua.ee

Other Multilingua Keelekeskus ja Tõlkebüroo videos

Multilingua keelekeskuse jõulutervitus

Töövarjutamine Multilinguas

Juba 23. novembrist uued suhtluskeele kursused

Kohtumine Erasmus välistudengitega

Prantsuse keele õpetaja Hannela Tamagno räägib oma kogemusest distantsõppes.

C