Multilingua Keelekeskus ja Tõlkebüroo, Tallinn Video November 5, 2020, 6:51pm

Videos by Multilingua Keelekeskus ja Tõlkebüroo in Tallinn. Multilinguas saab õppida 20 keelt kaheksas õppevormis, samuti pakume suulist ja kirjalikku tõlketeenust. Vaata http://www.multilingua.ee

Kohtumine Erasmus välistudengitega

Other Multilingua Keelekeskus ja Tõlkebüroo videos

Multilingua keelekeskuse jõulutervitus

Töövarjutamine Multilinguas

Juba 23. novembrist uued suhtluskeele kursused

Kohtumine Erasmus välistudengitega

Prantsuse keele õpetaja Hannela Tamagno räägib oma kogemusest distantsõppes.

C