Rõõmupesa, Tallinn Video October 22, 2018, 9:20pm

Videos by Rõõmupesa in Tallinn. kindergarten / pre-school / nursery

Täna saime rõõmustava teate, et meie lasteaia õpetajate kaks aastat kestnud töö Erasmus+ strateegilise koostööprojektiga „Saagem eurooplasteks!“ pälvis kõrge tunnustuse – Euroopa kvaliteedimärgi.
24 kuu jooksul rikastati viies partnerriigi õppeasutuses Pariisis, Roomas, Belfastis, Ateenas ja Tallinnas laste päeva käsitledes kokku viit teemat alates lapse minapildist ja lasteaia lähiümbrusest kodulinna vaatamisväärsuste ja keskkonnahoiuni.
Projekti käigus toimunud hargmaised kohtumised andsid meie õpetajatele võimaluse vahetuks tutvumiseks partneriikide hariduseluga ning teisest küljest Eesti tutvustamiseks Rõõmupesas toimunud kohtumise ja valmistatud Memoriinide kaudu.

Previous Click to enable sound Next

Other Rõõmupesa videos

Siilikeste rühma lapsed laulsid koos teiste Tallinna lastega 1. juunil toimunud II Tallinna lasteaedade laulupeol „Meie ...

Rõõmupesas algasid viimased lõpupeod praegusest lasteaiahoonest. Täna saadeti kooli esimesed 52. lennu lõpetajad, 12 lii...

Mõned iseseisvuspäevaeelsed hetked Rõõmupesas

Erasmus+ strateegisise koostööprojekti „STEMiga sõbraks“ esimene õppeaasta
Meie lasteaia osalusel teostatava rahvusvahelise koostööprojekti „STEMiga sõbraks“ esimene aasta hakkab lõpule jõudma. T...

Selleaastase Rõõmupesa karnevali teema oli "Putukad-mutukad". Oma tantsu esitasid lepatriinud, mesilased, liblikad, kärb...

Täna saime rõõmustava teate, et meie lasteaia õpetajate kaks aastat kestnud töö Erasmus+ strateegilise koostööprojektiga...

Rõõmupesa lasteaed võttis taas osa Euroopa spordinädalast. Ka sellel aastal viis meie liikumisõpetaja Eveli Strandson ig...

Meie lapsed alustasid täna liikumisõpetaja Eveli eestvedamisel üle-euroopalise spordinädala tähistamist ühise hommikvõim...

Siilikeste vastlakukli-tegu õpetaja Jane juhendamisel retseptilugemisest ja koostisainetega tutvumisest kuni valmis kukl...