Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. www.entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse.

entk.ee

Statistikaametil valmis aruanne "Eesti noorte piirkondlik portree" | Eesti Noorsootöö Keskus

Statistikaametil valmis aruanne "Eesti noorte piirkondlik portree", mille abil on nüüd igaühel võimalik vaadata ka kasutatud andmeid detailsemalt iga omavalitsuse lõikes :)

Aruandega saad tutvuda meie kodulehel 👇

https://entk.ee/statistikaametil-valmis-aruanne-eesti-noorte-piirkondlik-portree/

entk.ee Eesti Noorsootöö Keskus on 20-aastase kogemusega noortevaldkonna kompetentsikeskus, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Keskus rakendab noortepoliitikat, arendab noosootööd, uurib ja analüüsib noorte olukorda, toetab noorsootöötajaid ning teisi valdkonna spetsialiste ja ...

Kunstikoolide liidu suvelaagris said pedagoogid proovida akti kujutamist

Eesti Kunstikoolide Liit, mis koondab ühe mütsi alla kunstialase huvihariduse pakkujaid, korraldas põneva ja inspireeriva suvekooli.
Omandati praktilisi oskuseid enda arendamiseks ja noortele edasi andmiseks. 🎨 Jagati kogemusi ja tugevdati omavahelist koostööd. 🤝

Vaata lähemalt „Aktuaalsest kaamerast“. 📺

kultuur.err.ee Eesti kunstikoolide liidu suvelaagris, mille läbivaks teemaks on tänavu inimene, said pedagoogid, kellele igapäevatöö kõrvalt ei pruugi jääda isikliku loomingu jaoks aega, ka ise praktiseerida. Maalikunstnik Laurentsiuse käe all said õpetajad näiteks harjutada akti kujutamist.

Malevalaul 2019

Head malevakorraldajad! Kuu alguses avasime eesti keele aastale pühendatud laulukonkursi "Malevalaul 2019", mis on mõeldud just teie noortele! Laule saab esitada konkursile kuni 1. septembrini.

Vaata lisa: www.teeviit.ee/malevalaul

teeviit.ee Teeviit kutsub üles kõiki malevanoori osalema eesti keele aastale pühendatud laulukonkursil Malevalaul 2019! Konkurss on pühendatud 2019. aastal toimuvale eesti keele aastale. Laule saab konkursile esitada perioodil 01.07-01.09.2019. Konkursil võivad osaleda autorid või autorite kollektiivi....

podcast.kuku.postimees.ee

Intervjuu: Meeli Miidla-Vanatalu - Lapsed tööturul ja Tööinspektsioon - KUKU taskuhääling

Noored soovivad töötada ning üha enam on tööandjad valmis seda neile ka pakkuma. Sellel suvel töötab malevates võrreldes varasemaga ka aina rohkem alla 15-aastaseid noori!

Tublid tööandjad - toetage noori oma esimese ja turvalise töökogemuse saamisel!

Kuulake Kuku Raadio podcasti, kus räägitakse noorte töötamisest ja sellest, kuidas on viimase paari aastaga noorte töölevõtmist lihtsamaks teha: http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-meeli-miidla-vanatalu-lapsed-tooturul-ja-tooinspektsioon/

podcast.kuku.postimees.ee Meeli Miidla-Vanatalu – Lapsed tööturul ja Tööinspektsioon

Kutsume üles kõiki spetsialiste ja otsustajaid korraldama noortega koos kuu aja jooksul kuni noortepäevani (12.08) liikumiskoosolekuid! Liikumiskoosolekud on mistahes liikumise vormis läbiviidavad arutelud.

Teema võib vabalt valida, aga tähtis on, et see oleks noortele just praegu aktuaalne ja vajalik.

Mõned näited:
👉 noorte tervise hoidmine
👉 kaasav haridus
👉 kohalik eluolu

Toetagem noorte aktiivset osalust otsustes ja korraldagem liikumiskoosolekuid!

Kutsume üles osalema noori ja spetsialiste noortepäev 2019 teises üleskutses - LIIKUMISKOOSOLEKUD! 🙂

Korraldage kuu aja jooksul, 12.07-12.08.2019, liikumiskoosolekuid, kus arutate noori puudutavaid teemasid:
👉 noorte tervis
👉 kohalik eluolu
👉 kaasav haridus
👉 muud noori puudutavad teemad

Jagage pilti oma liikumiskoosolekust ka sotsiaalmeedia vahendusel kasutades teemaviiteid #noortepäev2019 ja #liikumiskoosolek tuues välja koosoleku teema, millel arutlete! Liikumiskoosolekute korraldamises lööb kaasa ka meie hea partner Eesti Noorteühenduste Liit (ENL).

Lisainfot leiad https://www.teeviit.ee/liikumiskoosolek.

mitteformaalne.archimedes.ee

Rahvusvaheline koolitus “Queer it up! – including Sexual Orientation and Gender Identity and Expresion in Youth Work Practice.” : Mitteformaalne.ee

SA Archimedese Noorteagentuur saadab Hispaaniasse rahvusvahelisele koolitusele 2 noorsootöötajat, kellel pole varasemat töötamise kogemust LGBTQI+ noortega ega soo- ja seksuaalvähemuste kogukonnaga.

👉 Koolitus toimub 23.-28.09.2019
👉 Kandideerida saab kuni 21.07.2019

Vaata lisa 👇
https://mitteformaalne.archimedes.ee/2019/07/05/rahvusvaheline-koolitus-queer-it-up-including-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expresion-in-youth-work-practice/

mitteformaalne.archimedes.ee Vaata elu avarama pilguga

pohjarannik.postimees.ee

Narva kolledžis on ühele tudengikohale neli soovijat

Meil on hea meel, et uus noorsootöö õppekava on nii populaarne!

Tartu Ülikooli Narva Kolledžis kandideeris noorsootöö bakalaureuse astme õppekavas ühele kohale keskmiselt koguni 4,6 inimest 🤓

https://pohjarannik.postimees.ee/6726274/narva-kolledzis-on-uhele-tudengikohale-neli-soovijat

pohjarannik.postimees.ee Tudengikandidaadid esitasid Tartu ülikooli Narva kolledžisse õppima asumiseks üle 600 avalduse, mis tähendab, et konkurss on 3,8 soovijat ühele õppekohale.

delfi.ee

Kristel Kruustük: minu tuleviku Eesti on koht, kus igal noorel on võimalik saavutada edu

Eesti edukaim naisettevõtja Kristel Kruustüki arvates on Eestil tugev noori toetav võrgustik, kuid ühiskonnas kaasa rääkimisest võib noori tagasi hoida teadmatus võimaluste suhtes ja kartus, et nende arvamus ei ole tähtis. Siin on just oluline roll noorsootöötajatel ning nende tööl #noorteheaks. 🦸‍♂️🦸‍♀️

Kristel kutsus eelmisel aastal noori osalema noortepäeva omaloomingu konkursil, kuid tema sõnum levib tänaseni edasi. 👇

delfi.ee Mobiiliäppe testiva ettevõtte Testlio kaasasutaja Kristel Kruustük on juba 23. eluaastast tegelenud ettevõtte juhtimisega. Julgus käib tema hinnangul käsikäes positiivse mõtlemisega: isegi kui asjad ei lähe plaanipäraselt, ei tasu pead norgu lasta ja alla anda.

Haridus- ja Teadusministeerium on avaldanud infokaardi, mis annab ülevaate noortevaldkonnast.
Uuri lähemalt, millised on olulisemad valdkondlikud trendid, andmed ja tegevused 👉 http://bit.ly/HTMinfokaart

Mina töötan #noorteheaks, minu töö on tulevik.

Kasuta Sinagi Eesti Noorsootöö Keskuse 20. sünnipäevaks loodud raami ja näita kõigile, et Sinu töö on tulevik #noorteheaks

Noortepäev 2019 raames toimub liikumisüleskutse Noorte jooks, mille eesmärk on liikuda noortepäevaks üheskoos kokku 20 000 km. Kampaaniaga juhime tähelepanu liikumise olulisusele ja tervisliku eluviisi vajalikkusele.

Kutsume üles kõiki noortega töötavaid inimesi korraldama oma kodukohas noortele ühisliikumisi! 🙂

Üleskutse! 📣
Kas suudame 12. augustiks ühiselt kokku liikuda 20,000km? 🤞
Pane enda tänane liikumine kirja 👉 http://bit.ly/koos20000km
Liigu niimoodi, kuidas soovid ja nii palju, kui jaksad! Liigu iga päev ning lisa noortejooks.teeviit.ee lehele läbitud kilomeetrid ja võida auhindu Sportlandilt!
Noortepäeval ehk 12.08.2019 loosime kõikide vahel auhindu ja vaatame, mitu kilomeetrit me kokku suutsime liikuda!

Airi-Alina Allaste Tallinna Ülikoolist ja Kari Saari Kagu-Soome Rakendusteaduste Ülikoolist (XAMK - South-Eastern Finland University of Applied Sciences) uurivad SAGE ajakirja YOUNG artiklis "Social Media and Participation in Different Socio-political Contexts: Cases of Estonia and Finland" osaluse tähendust noorte jaoks. 🧐

📍 Mööndakse, et traditsiooniline osalus on Eestis piiratud, mis on loonud hea pinnase osaluseks digitaalsetes kanalites. Küll aga kaheldakse, mil määral on uus osalusvorm edukas.
📍 Digitaalne osalus ühendab noorte jaoks isiklikult olulise ja ühiskondlikult aktuaalse.
📍 Mõlema riigi noorte osalust mõjutab näiteks see, et kuidas avalikus ruumis esinemist teiste poolt tajutakse ning millised on selle hilisemad tagajärjed.
📍 Huvitav on, et põhjanaabritega võrreldes on Eesti noorte puhul märksa olulisem turvatunde ja distantsi olemasolu digitaalsel osalusel.

Soome EL nõukogu eesistumist alustanud Euroopa Liidu noortekonverentsil on koos noored ja otsustajad üle Euroopa arutamaks noorsootöö tulevikku.

HTM noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi rõõmustas selle üle, et soomlased on võtnud fookusesse digiteemad. Tema sõnul võimaldab see juba Eesti eesistumise ajal 2017. aastal alguse saanud nutika noorsootöö teemadega edasi minna. "Meie algatud noorsootöö nutikamaks muutmiseks on pälvinud palju positiivset vastukaja üle Euroopa. Eesti jaoks on oluline, et noorsootöö tuleks noorele lähemale ja muutuks käega katsutavamaks, nutikad tehnoloogilised lahendused aitavad selle saavutamisele kaasa," rääkis Ojakivi

Täna tutvustati Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni noortevaldkonna partnerlusprogrammi uuringut, milles paistis Eesti eriliselt silma - näiteks saab Eestis õppida erinevalt mitmetest teistest riikidest noorsootöötajaks nii bakalaureruse kui ka magistritasemel, samuti tunnustati Eesti riiklikku tuge noorsootöötajate pidevale täiendkoolitamisele.

Konverents ei ole veel läbi - jätkuvad arutelud noorsootöötaja kutse kui ka tuleviku hariduse üle. Lisaks räägitakse noorsootöö väärtustest, kaardistati noorte vajadusi ja ootusi ning arutati, kuidas noorsootöö ja noorsootöötajad neile vastata saavad. Mõtestatakse, milliseid oskusi, teadmisi või väärtusi on vaja noorsootöötajatel omandada ja arendada, et noorte vajadustele vastata.

Eesti delegatsiooni kuuluvad lisaks HTM nooreosakonna esindajatele ka Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja Eesti Noorsootöötajate Kogu.

Soome EL nõukogu eesistumist alustanud Euroopa Liidu noortekonverentsil on koos noored ja otsustajad üle Euroopa arutamaks noorsootöö tulevikku.

Meie noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi rõõmustas selle üle, et soomlased on võtnud fookusesse digiteemad. Tema sõnul võimaldab see juba Eesti eesistumise ajal 2017. aastal alguse saanud nutika noorsootöö teemadega edasi minna. "Meie algatud noorsootöö nutikamaks muutmiseks on pälvinud palju positiivset vastukaja üle Euroopa. Eesti jaoks on oluline, et noorsootöö tuleks noorele lähemale ja muutuks käega katsutavamaks, nutikad tehnoloogilised lahendused aitavad selle saavutamisele kaasa," rääkis Ojakivi

Täna tutvustati Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni noortevaldkonna partnerlusprogrammi uuringut, milles paistis Eesti eriliselt silma - näiteks saab Eestis õppida erinevalt mitmetest teistest riikidest noorsootöötajaks nii bakalaureruse kui ka magistritasemel, samuti tunnustati Eesti riiklikku tuge noorsootöötajate pidevale täiendkoolitamisele.

Konverents ei ole veel läbi - jätkuvad arutelud noorsootöötaja kutse kui ka tuleviku hariduse üle. Lisaks räägitakse noorsootöö väärtustest, kaardistati noorte vajadusi ja ootusi ning arutati, kuidas noorsootöö ja noorsootöötajad neile vastata saavad. Mõtestatakse, milliseid oskusi, teadmisi või väärtusi on vaja noorsootöötajatel omandada ja arendada, et noorte vajadustele vastata.

Eesti delegatsiooni kuuluvad lisaks meie nooreosakonna esindajatele ka Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja Eesti Noorsootöötajate Kogu.

entk.ee

Tagasivaade Euroopa Noorsootöö Akadeemiale | Eesti Noorsootöö Keskus

Mai lõpus toimus Sloveenias 🇸🇮 esimene Euroopa Noorsootöö Akadeemia, millest võttis osa üle 150 noorsootöö huvilise. Koos mõtestati innovatsioone, aktuaalseid trende ja üldiseid arendusteemasid. 🤖📊
Meie Epp kirjutab, mis avaldas muljet ning kuhu jõuti.

entk.ee Eesti Noorsootöö Keskus on 20-aastase kogemusega noortevaldkonna kompetentsikeskus, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Keskus rakendab noortepoliitikat, arendab noosootööd, uurib ja analüüsib noorte olukorda, toetab noorsootöötajaid ning teisi valdkonna spetsialiste ja ...

Vasta küsitlusele, kommenteeri pilti ja osale loosimises :) !

✖️ LOOS! ✖️
Kas Sinul on teadmisi ja kogemusi nutikast noorsootööst ja/või sotsiaalsest kaasatusest? 🙋‍♀️🙋‍♂️ Kui on, siis palume vastata inglise keelsele küsitlusele, mis asub siin: http://bit.ly/NNTküsitlus.

Küsitlus on osa uuringust, mida veab eest Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni noorsootööalane partnerlusprogramm (EU-CoE youth partnership) Uuringu eesmärk on paremini mõista sotsiaalse kaasatuse ja digitaliseerumise seoseid. 🔀 Uuring on jätkutegevuseks 2018. aastal Tallinnas toimunud sümpoosionile.

Kõikide vastajate vahel läheb 1. juulil loosi Huawei bluetooth kõlar! Loosis osalemiseks märgi kommentaaridesse, et oled küsitlusele vastanud ning mis on sinu arvates üks hea näide nutikast noorsootööst.

Osta malevamaasikaid!

Malevamaasika leiad Laagri ja Lasnamäe Maksimarketist ning Tartus Kvartali ja Eedeni keskuse Coopidest.

See on vastutstundlike tootjate mari, kes panustavad meie kõigi tulevikku - noortesse. Nemad kaasavad malevarühmad igal aastal, tahavad ja oskavad noortega asju ajada.

Aitäh tõelist väärtust loomast: Marjamaa talu, Laari Talu, Raadiko Talu, Ulge Talu ja kõik teised maleva tööandjad.

https://www.facebook.com/opilasmalev/posts/10157483325952147

Mine lihtsalt osta maasikat, seda õiget! ;)

Malevamaasika leiad Laagri ja Lasnamäe Maksimarketist ning Tartus Kvartali ja Eedeni keskuse Coopidest.

See on vastutstundlike tootjate mari, kes panustavad meie kõigi tulevikku - noortesse. Nemad kaasavad malevarühmad igal aastal, tahavad ja oskavad noortega asju ajada.

Aitäh tõelist väärtust loomast: Marjamaa talu, Laari Talu, Raadiko Talu, Ulge Talu ja kõik teised maleva tööandjad.

#nooredtegijaks #õpilasmalev #korraliktöö #väärtustaväärtust
#laaritalumaasikas #marjamaatalu #raadikotalu

Mina töötan #noorteheaks, minu töö on tulevik.

Kasuta Sinagi Eesti Noorsootöö Keskuse 20. sünnipäevaks loodud raami ja näita, et Sinu töö on tulevik #noorteheaks

esto2019.postimees.ee

Rootsi eesti noored asutasid oma organisatsiooni

Täna algavad ülemaailmsed eesti kultuuripäevad! 🇪🇪🌏
Kas teadsid, et ESTO 2019 sihiks on ka eesti noorte ülemaailmse võrgustiku loomine? 😮👉 Nii on loodud juba Soomes ja Rootsis noorteühingud, kus noorte enda initsiatiivil õpitakse koos eesti keelt ja -kultuuri paremini tundma.

Värsket organisatsiooni Eesti Noored Rootsis on mõjutanud ka meie ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetatav rahvuskaaslaste noortevahetus, kus osalejad on saanud innustust oma juurte paremaks tundma õppimiseks ka pärast programmi. 💙 Seoses tänavuse eesti keele aastaga toimub sel aastal lausa kaks noortevahetust: 19.-30. augustil ja 6.-17. oktoobril. Ootame põnevusega uute hakkajate väliseesti noorte võõrustamist! 🤩

esto2019.postimees.ee 9. juunil asutati Stockholmis noorteorganisatsioon Eesti Noored Rootsis. Noorteorganisatsiooni eesmärk on ühendada Rootsis elavaid 14-26 aastaseid eesti noori ning esindada neid kontaktide arendamisel Eesti riigi ja teiste noorteorganisatsioonidega maailmas.

entk.ee

Ida-Virumaal arutati mitteõppivate ja –töötavate noorte toetamisvõimalusi | Eesti Noorsootöö Keskus

Kuidas on lood mitteõppivate ja -töötavate noortega Ida-Virumaal? 🧐 Saime koostööpartneritega kokku ja arutasime sealset olukorda, tugiteenuste kättesaadavust, toetusvajadusi ning leidsime lahedusvõimalusi. Loe lähemalt, millest arutasime ja kuhu jõudsime. 👇

entk.ee Eesti Noorsootöö Keskus on 20-aastase kogemusega noortevaldkonna kompetentsikeskus, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Keskus rakendab noortepoliitikat, arendab noosootööd, uurib ja analüüsib noorte olukorda, toetab noorsootöötajaid ning teisi valdkonna spetsialiste ja ...

Mõtled magistrikraadile? Värske lõpetanu Heili Griffith mõtestab oma kogemust noorsootöö dilemmade kaudu: "Õpingud noorsootöö korralduse magistriõppekaval on andnud mulle parema arusaamise sellest, millised on noorsootöö arenguga seotud dilemmad ja väljakutsed, ning aidanud minu enda tööd, rolli ja eesmärke noorsootöö valdkonnas paremini mõtestada. Näen, et Eesti noorsootöö arengu ja jätkumise seisukohalt on väga oluline, et oleks pidevalt pealekasvav põlvkond noorsootöötajaid ja noorsootöö valdkonna spetsialiste, kes mõistavad selle töö sisu ja väljakutseid ning kes oleksid valmis noorsootöö arengusse oma aega ja teadmisi panustama ning võimelised vajalikke muutusi noorsootöös esile kutsuma.“

Meie instituudi noorsootöö korralduse värske magister👩‍🎓Heili Griffith jagab mõtteid, miks tulla õppima noorsootöö korralduse magistriõppesse.

"Õpingud noorsootöö korralduse magistriõppekaval on andnud mulle parema arusaamise sellest, millised on noorsootöö arenguga seotud dilemmad ja väljakutsed, ning aidanud minu enda tööd, rolli ja eesmärke noorsootöö valdkonnas paremini mõtestada. Näen, et Eesti noorsootöö arengu ja jätkumise seisukohalt on väga oluline, et oleks pidevalt pealekasvav põlvkond noorsootöötajaid ja noorsootöö valdkonna spetsialiste, kes mõistavad selle töö sisu ja väljakutseid ning kes oleksid valmis noorsootöö arengusse oma aega ja teadmisi panustama ning võimelised vajalikke muutusi noorsootöös esile kutsuma.“

Vaata lisa ja tule õpi Tallinna Ülikoolis!
www.tlu.ee/hti/noorsootoo-korraldus

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

#noorteheaks #teemepai #valgeõhupall
#noorteheaks
Veebimull
TLÜ Sajandi Vilistlane
ENTK jõulutervitus
Noorsootöötaja Mariliis Oder - Huvijuht
Noorsootöö nädal
Noorsootöötaja Marlen Peeba - Noortelaagri kasvataja ja tantsutreener

Location

Category

Telephone

Address


Tõnismägi 11
Tallinn
15192

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Education in Tallinn (show all)
RapidSpeaker RapidSpeaker
Tallinn, 13514

Rapid Speaker is a novel, fun and affordable way to learn a new language and practice speaking it when you need it, wherever you are.

Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Estonia
Tallinn, 11312

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. http://www.kinnisvarakool.ee Sest tark maakler teeb rohkem tehinguid.

Консалтинговая компания ABConsult Консалтинговая компания ABConsult
Jõe 5
Tallinn, 10151

Юридические, бухгалтерские и образовательные услуги в Эстонии. Учреждение/продажа готовых фирм.

ELSA Estonia ELSA Estonia
Kaarli Pst. 3
Tallinn, 10119

ELSA Estonia on osa suurest ELSA võrgustikust, mis ühendab 42 Euroopa riiki, ligi 300 õigusteaduskonda ning 42 000 juuratudengit.

ISmart Club ISmart Club
Sadama 25/4
Tallinn, 10111

Научно-технический досуговый центр, клуб робототехники и легоконструирования.

Babaji Kriya Jooga Stuudio Babaji Kriya Jooga Stuudio
Müürivahe 31-1 (2. Korrus)
Tallinn, 10140

Babaji Kriya Jooga Stuudio vahendab huvilistele ja edasijõudnud joogaõpilastele autentset joogateadmist, mitmekesist ja kvaliteetset praktikavõimalust

Rachel Foundation Rachel Foundation
Kai Tn 1
Tallinn, 10111

Rachel’s House foundation seeks to fund projects promoting human dignity, primarily in the following areas: health, education, mutual understanding

Build-IT Build-IT
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

BuildIT on ülimalt hariv iga-aastane tudengite korraldatud suursündmus, mis keskendub tulevikutrendidele ja infotehnoloogia kasutamisele ehituses.

skaala publishing skaala publishing
Maakri 44-20
Tallinn, 10145

skaala publishing sai loodud, et välja anda tekste, mis teeks sinuga asju. klassikat ja tänapäeva, eilset ja homset.

KSG vilistlased KSG vilistlased
Gonsiori 38
Tallinn, 10128

Soovime väga näha KSG vilistlasi aktiivselt osalemas koolielus, vilistlasüritustes ning jõu ja nõuga kaasa aitamas Kadrioru Saksa Gümnaasiumi arengule!

kutseharidus.ee kutseharidus.ee
Lõõtsa 4
Tallinn, 11415

Kutseharidus.ee fännilehelt leiad põnevat infot kutsehariduse kohta, päevakajalisi uudiseid, üritusi, kutseõppeasutuste uudiseid ja praktilist infot. Avasta oma anne! Leia oma amet! #oskame #kutseharidus

Kirjastus Avita Kirjastus Avita
Pikk 68
Tallinn, 10133