Origon Autokool

Ära kõhkle, vaid vii oma unistus ellu!

Origon autokool on kiiresti arenev ettevõte, kus iga kuu alustab mitu uut õppegruppi. Võimalus on läbida B -kategooria kursus ka automaatkäiguvahetusega autol. Kui olete võtnud eesmärgiks lõpetada sõidukijuhi kursus ja omandada juhiluba, siis ärge lükake õpinguid edasi, olge visa ja Te saavutate oma eesmärgi. Meil on Teile pakkuda kaasaegselt sisustatud õpperuumid, kus oma teadmisi annavad Teile edasi kõrgharidusega õpetajad. Kursus on võimalik läbida ka E-Autokooli põhiselt, mille on heaks kiitnud nii ARK kui ka Haridusministeerium. Lisaks on meie koolis võimalik läbida esmaabikursus ja saada täiendõpet. Kui peate aega tähtsaks, tulge meile!

tallinnatv.eu

Tallinna liikluspilt | Tallinna TV

tallinnatv.eu Tallinna liikluspilt hoiab pilku peal aktuaalsetel liiklusteemadel.

mnt.ee

Alates 1. veebruarist muutub riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine

mnt.ee Alates 01.02.2020 muutuvad nii autokoolide poolt pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine. Uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse enda õppeprotsessi paremini planeerida.

Liiklusjärelevalvekeskus

TÄHELEPANU❗️

Mitmed inimesed on meid teavitanud, et Tallinnas Tondi tänavalt vasakpööret Tammsaare teele sooritavatel juhtidel kipub liiklusmärk „Sõidurajad ja -suunad” kahe silma vahele jääma. Tulemus: peale pööret ei taha kaks sõidukit kuidagi keskmise sõiduraja peale ära mahtuda.

👉 Soovitus: ära sõida "mälu järgi", liikluskorradust muudetakse pidevalt. Jälgi märke❗️

👉 Liikle arvestusega, et Sina oled ainuke, kes üldse liigelda oskab, teistes ei saa kunagi kindel olla. Jäta ruumi eksimusteks.

Kui tead liikluses kohta,kus juhid tihti eksivad ja millest võiks ka siin kirjutada, anna kommentaarides teada❗️ 🙂

Teooria.ee

Alates selle aasta 1. veebruarist muutuvad riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine. Uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse enda õppeprotsessi paremini planeerida.

🔴Peamised muudatused B-kategooria teooriaeksamil:

▪️Teooriaeksamil lisandub 10 küsimust ehk kokku on 40 küsimust, millele tuleb vastata 30 minuti jooksu.

▪️Teooriaeksam on kahes osas:
- 30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel. Lubatud teha kuni viis viga.
- 10 liiklusohutust puudutavat küsimust, mis kirjeldavad liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga saada või hukkuda. Vastamisel võib teha maksimaalselt ühe vea.

▪️Aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud. Enam ei pea ootama, et kõik õppesõidud oleksid sõidetud. Maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 aga kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.

🔴Peamised muudatused B-kategooria sõidueksamil:

▪️Enam ei ole detailselt kirjeldatud viisi, kuidas harjutusi sooritada, vaid eksamineeritav otsustab ise, kuidas etteantud situatsioon lahendada. Enne igat harjutust selgitab eksamineerija selle sisu, eesmärki ja hindamist.

▪️Harjutuste sooritamisel ei ole enam määratud võimalik katsete arv, vaid nõutud kolm harjutust tuleb sooritada kümne minuti jooksul. Eksamineerija loeb eksami mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestatava vea või ületab selleks ettenähtud ajalimiidi.

▪️Enam ei ole kindlat vigade loetelu, mille põhjal loetakse sõidueksam mittesooritatuks. Eksamineerija teeb otsuse, kas eksamineeritav sooritas sõidueksami või mitte, lähtuvalt sellest, kas eksamineeritav järgib liiklusreegleid ning liikleb ohutult.

▪️Kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus peab võtma vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist.

Õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 1. veebruari, kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppur peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi.

agamina.ee

Aga mina liiklen ohutult

agamina.ee Väikelaps uurib ümbritsevat maailma suure avastamisrõõmu ja uudishimuga. Laps tajub liikluskeskkonda hoopis teistmoodi kui meie, täiskasvanud – juba tema väike kasv annab teistsuguse vaatenurga ümbritsevale. Lisaks sellele alles arenevad lapse tajud, meeled, otsustusprotsessid ja seoste loo...

youtube.com

Klippe pardakaamerast

Erinevad olukorrad liiklusest, mis on jäänud meie pardakaamera vaatevälja.

Liiklusjärelevalvekeskus

MEELDETULETUS❗️

Kui juht sõidab lisasektsioonidega foori rohelise nooltule suunas ajal, mil põleb punane või kollane põhituli, PEAB ta andma teed mis tahes teisest suunast sõitvale juhile❗️

👉 Lisasektsiooni nooltuli ja põhifoor roheline - PEATEE
👉 Lisasekstiooni nooltuli roheline, põhifoor punane - ANNA TEED

Kena päeva! 🙂

accelerista.com

Lähed šoppama? Kui mupolt trahvi ei taha, pargi korralikult

Olgem teistele eeskujuks! https://www.accelerista.com/uudis/paevakajaline/pargi-auto-korralikult-mupo-ei-tee-trahvi-siis/

accelerista.com Pargi korralikult auto kaubanduskeskuse parklasse, kui ei taha mupolt trahvi saada. Praegu on kontrollid väljas

Liiklusjärelevalvekeskus

TÄHELEPANU❗️

Täna on Eestis oodata tormi ja õhtuks tugevnevad tuuled puhuvad rannikualadel puhanguti kuni 30 m/s ning sisemaal kuni 25 m/s. Tugevad tuuled võivad põhjustada ka keerulisi teeolusid.

• Vältimatu vajaduseta ära autoga sõitma mine.
• Kui siiski pead sõitma, tangi auto paak täis ja vaata, et autos oleks ka laadija telefoni laadimiseks ning teavita lähedasi oma plaanidest.
• Vali sõidukiirus vastavalt teeoludele ja arvesta sellega, et teel võib olla ootamatuid takistusi maha langenud puude, okste ja „lennuharjutusi“ teinud esemete näol. Suurim lubatud sõidukiirus on mõeldud sõitmiseks heades teeoludes❗️
• Ära sõida tuledest ette❗️ Jäta ruumi ka reageerimiseks. Udutuled ei pikenda valgustatud ala. Kasuta udutulesid vaid siis, kui ilmaolud seda tõesti nõuavad.
• Eriti tähelepanelik ole metsast välja lagedale alale sõites, suurtest sõidukitest mööda sõites, sildade ületamisel. Võimalusel jäta möödasõidud tegemata.
• Suurtel sõidukitel on „purjepinda rohkem“, seega tasub nende läheduses olla väga tähelepanelik. Ootamatu tuulepuhang võib mõjutada sõiduki liikumissuunda märgatavalt.
• Tuulepuhangus ootamatult suunda muutvat sõidukit juhtides väldi järske roolikeeramisi kuna ootamatu puhang võib sama ootamatult ka lõppeda.
• Kuna teekate on märg, siis arvesta ka võimaliku vesiliu ohuga.
• Pargi sõiduk võimalusel puudest eemale lagedale alale või garaaži.

Turvalist liiklust❗️🙂

#liiklusjärelevalvekeksus
#liikluspolitsei
#ilmateenistus
#imreaunapuu.com

Liiklusjärelevalvekeskus

Hei autojuht❗️

Kas Sina tead, mis liiklusmärgid on pildil? Liiklusmärk nr 184 „Liiklusummik“ on vast paljudele juba autokoolist tuttav. Kuidas on lood liiklusmärk nr 598-ga? „Sõiduradade liitumiskoht” osutab sõiduradade liitumiskohale, kus liikluse sujuvuse eesmärgil soovitatakse liikuda jätkuvale sõidurajale kordamööda.

Kuidas asi Eestis reaalselt välja näeb? „Tublid autojuhid“ reastuvad sellistes kohtades varakult paremasse ritta, hoiavad võimalikult väikest pikivahet, et keegi ei saaks vahele reastuda ja kiruvad „tujurikkujaid“, kes kõigist mööda sõidavad ja alles lõpus reavahetuse teevad.

„Tublile autojuhile“ infoks: kui mõlemat sõidurada kasutataks võrdselt ja „kaduval“ sõidurajal liikujad teeksid reavahetuse alles raja lõpus ning paremal rajal liikujad hoiaksid mõistlikku pikivahet, oleks sellise üle ühe reavahetuste puhul „pudelikaelas“ tekkivad ummikud 40-50% lühemad. Kuna „tõmbluku“ puhul on mõlemal sõidurajal liikuvate sõidukite liikumiskiirus ühtlasem, siis on ka tõenäosus liiklusõnnetuse tekkimiseks oluliselt väiksem.

Miks tekivad sellistes kohtades ummikud? Põhjused on lihtsad: liikumiskiiruste erinevus, väike pikivahe, soov ümberreastujat mitte vahele lasta jne. Kui siis keegi laseb reastuja vahele, eeldab see väikese pikivahe tõttu pidurdamist. Kui esimene pidurdab, teeb seda ka järgmine ja rivis 5.-6. auto võib sellise pidurduse tõttu juba peaaegu seisma jääda ning ongi alus ummikuks olemas.

• Sõida sõiduraja lõpuni/takistuseni ja reastu alles siis.
• Liigu kõrvalrajal liikujaga sarnase kiirusega. Nii on Sinul lihtsam reastuda ja temal kergem seda Sulle võimaldada.
• Ole viisakas❗️ Suunatuli on elementaarne ja sujuva reastumisega austad teist liiklejat.
• Hoia pikivahet❗️ Nii piisab reavahetuse võimaldamiseks vaid väikesest liigutusest gaasipedaalil ja kõik Sinu taga liikujad ei peagi piduripedaali otsima.
• Liiklusmärgi 598 põhimõte kehtib ka seal, kus märki ei ole. Nii kohtades, kus kiirendusrada ära lõppeb, ühel sõidurajal on takistus, teetöödel jne.

Ole viisakas, hoia pikivahet ja mõtle ka teistele❗️ Nii on liiklus oluliselt ohutum, sujuvam ja „ummikuvabam“.

https://www.youtube.com/watch?v=cX0I8OdK7Tk

Jaga postitust ka sõbrale, sest kui Sina üksi tead, kuidas ummikuid ära hoida/vähendada, siis see Sind kiiremini koju ei aita 🙂

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#ummik

Liiklusjärelevalvekeskus

Hei tulevane autojuht❗️

Kas teadsid, et sellel aastal on politsei liiklusest kõrvaldanud juba 3780 juhti, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus❓ Neist omakorda 1909 on juhid, kelle politsei kõrvaldas roolist esmakordselt.

Esmakordselt kõrvaldatud juhid toovad sageli põhjuseks iseseisva harjutamise varsti toimuvaks Maanteeameti sõidueksamiks. Tagajärjeks on aga see, et lisaks karistuseks määratavale rahatrahvile (kuni 800 eurot või arest) on „vahtralehti“ soovival isikul vähemalt aastaks piiratud Maanteeametisse eksamile minek❗️

Selleks, et „õppesõitu“ tegevad juhid teaksid, millised on sellise teo võimalikud tagajärjed lisaks ohule sattuda liiklusõnnetusse, siis järgnevalt väike selgitus:

👉Auto ja mootorratta juhtimisõigus ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kes ei ole karistatud juhtimisõiguseta sõitmise, liiklusõnnetuse põhjustamise, alkoholi piirmäära ületamise, peale liiklusõnnetust alkoholi tarvitamise, kiiruseületamise, peatumismärguande eiramise, liiklusõnnetusest mitteteatamise, liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise eest ja ei oma karistust liiklusalase kuriteo toimepanemise või avaliku korra vastase süüteo eest.

👉Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed registrist ja kantakse arhiivi, kui väärteo eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödunud üks aasta❗️

👉Mootorsõiduki omanik, valdaja või juht ei tohi lubada mootorsõidukit juhtima isikut või anda juhtimist üle isikule, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning võimalik rahatrahv sellise rikkumise eest on kuni 100 trahviühikut, s.o 400 eurot.

👉Kui Sul on soov iseseisvalt sõitmist harjutada, leia sõber/lapsevanem jne, kes on nõus Sind juhendama. Juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat. Juhendajal ei tohi olla kehtivat karistust mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise. Juhendaja tunnistuse väljastab Maanteeamet kehtivusega 12 kuud. Juhendaja võib juhendada sõidupraktikat üksnes isikul, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

👉Võta kaasa nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart koos märkega teeliiklusesse lubamise kohta või koolituskursuse tunnistus, isikut tõendav dokument, paigalda sõidukile eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk, kehtivat juhendajatunnitust omav isik kõrvalistmele ja ongi kõik tingimused iseseisvaks harjutamiseks loodud. 🙂

Ära lükka ühe mõtlematu teoga oma juhtimisõiguse saamist kaugesse tulevikku❗️

Kui Sul mõni sõber käib hetkel autokoolis või plaanib lubade saamist, siis jaga infot sõbrale ka❗️🙂

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#Maanteeamet

headteed.postimees.ee

HEAD TEED: potentsiaalselt saatuslik viga, mida autojuhid sõidukist väljudes teevad

headteed.postimees.ee Ennekõike oleme me jalakäijad ja alles siis oleme me autojuhid, õnnetusse ei taha me kummalgi juhul sattuda. Elu on aga näidanud, et just oma sõidu lõpetanud autojuhid on need jalakäijad kellel on suurim oht sattuda õnnetusse, sest neid lihtsalt pole tee peal näha.

postimees.ee

Pildid ja video ⟩ Esmakordselt Eestis: maanteeamet paigaldas kaherajalise tee keskele piirdeaia

postimees.ee Maanteeamet lasi paigaldada Tallinna-Rapla-Türi maantee 3,4 kilomeetri pikkusele 1+1 sõidurajaga maanteelõigule piirdetara, et takistada autode möödasõitu ja vältida laupkokkupõrkeid. Sellel teel igapäevaselt sõitvad juhid peavad sellist lahendust ebamugavaks, maanteeameti hinnangul peaks ...

menu.err.ee

Ene-Maris Tali õpib autosõitu: autokoolis käimiseks ei ole kunagi liiga hilja

https://menu.err.ee/277132/ene-maris-tali-opib-autosoitu-autokoolis-kaimiseks-ei-ole-kunagi-liiga-hilja
Kuigi aastaid tagasi, ei ole muutud tõsiasi, et autokooliga alustamiseks ei ole kunagi liiga hilja!

menu.err.ee Kauaaegne teleajakirjanik ja toimetaja Ene-Maris Tali otsustas, et aeg autojuhilubade tegemiseks on küps ning läks autokooli.

Origon Autokool's cover photo

wideo.postimees.ee

VIDEO: Kärna Ärni – Maksud

wideo.postimees.ee ツ Kes ei vaata, see ei näe!

Origon Autokool's cover photo

ohtuleht.ee

VIDEO | KUIDAS TALVEL LIIKLUSES ELLU JÄÄDA? Asjatundjad annavad libedasõidu soovitusi

ohtuleht.ee Maanteeameti ja autokoolide ekspertide esimene liiklussoovitus libedal ajal on „hoia end ja teisi liiklejaid!“. Õhtulehe palvel andsid nad viis soovitust, kuidas sellise lumise talveilma tingimustega liikluses terveks jääda ja ka teistele mitte ohuks muutuda. Vaata ka talvesõiduvideot!

Origon Autokool's cover photo

Origon Autokool's cover photo

Origon Autokool's cover photo

Origon Autokool's cover photo

Ja siit nad tulevad

Uus hübriid,sobilik munadele ja kanadele.

Untitled Album

Untitled Album

Sullegi,sõbrake,pöialt ma pean.
Olgu uus aasta Sul õnnelik,hea!

Ekspert räägib juhiloa «ostmisest»: sõiduõpetaja valmistab juhti altkäemaksuks ette juba esimesest sõidutunnist..
http://arvamus.postimees.ee/3391869/ekspert-raagib-juhiloa-ostmisest-soiduopetaja-valmistab-juhti-altkaemaksuks-ette-juba-esimesest-soidutunnist

[11/02/15]   „Eksamiruumi remont toimub plaanipäraselt ning sellesse ajavahemikku pole inimesed
saanud ka eksamitele registreeruda. Tallinlastele on lähim koht teooriaeksami
sooritamiseks meie Saue teenindusbüroo,“ selgitas Maanteeameti klienditeenindusjuht
Anne Nurmik.

Teooriaeksameid saab sooritada kõigis teenindusbüroodes peale Tallinna Lasnamäe
teenindusbüroo. Sõidueksamite vastuvõtmist Mustamäe teenindusbüroo remont ei puuduta
ning nende läbiviimine jätkub tavapärasel viisil.

Täiendav info:

Triin Adamson
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
6119308
[email protected]

Talv, kevad, suvi ja sügis
siil peenral porgandeid nügis
Mõtles-mõtles mida teha,
kuid oh imet-tal puudus keha.

Sõprus

Minevik on mälestused, tulevik unistused.

Timeline Photos

Timeline Photos

Timeline Photos

Leedus juba müügil

Las kallab nüüd vihma nii, et pilgu eest kaob silmapiir.

Kuhu minek???

Kas peaks kinnitama turvavöö?

Kus sa oled Aktsiis?

Timeline Photos

Lihavõtted

Politsei ei karista naastrehvide kasutajaid enne 1. maid
Talviste tee- ja ilmastikuolude jätkudes võib naastrehve kasutada kuni 30. aprillini. Politsei trahvimist siinkohal kartma ei pea.
http://www.mnt.ee/index.php?id=27621

Origon Autokool's cover photo

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Uus sari - Tule jumal appi.
Käime ajaga kaasas
Lõpptulemus
Vana liiklusseadus
Turvapadi

Location

Category

Telephone

Website

Address


Mustamäe Tee 4-212 (Eesti Talleksi Maja)
Tallinn
10621

Opening Hours

Tuesday 16:00 - 18:00
Thursday 16:00 - 18:00
Other Education in Tallinn (show all)
OÜ Veralla OÜ Veralla
Pronksi 3
Tallinn

Keelekursused Языковые курсы tel. 5535308, 6215791 Pronksi 3, Tallinn

Laplar Laplar
Sõpruse Pst 151A
Tallinn, 13417

www.laplar.ee Korraldame A, B, BE, C, CE, D, -Lõppastme koolistust, pimedaaja koolitust, libedakoolitust.

Reiki 24h Reiki 24h
Tulika​ 31/ Endla 45a. Кабинет 208
Tallinn, 13516

REIKI24H - школа духовных практик открытого общества персонального роста Atma Keskus.

Primestep -  esimesed sammud teel finantsilise vabaduseni Primestep - esimesed sammud teel finantsilise vabaduseni
Väike-Ameerika 8-414
Tallinn, 10129

Aitame Sul leida uusi võimalusi kuidas oma elu paremini juhtida ja planeerida ning elada elu, millest unistanud oled.

Odium Autokool Odium Autokool
Tulika 19, Estonia Pst.1
Tallinn, 10615

Korraldame A, A1, AM, B, BE, C, CE ja D-kat. kursuseid, samuti ametikoolitusi veoautojuhtidele ning esmaabi koolitusi. Õppida saab eesti, vene, ja inglise keeles. Õppeklassid: Estonia pst 1 ja Tulika 19. Tel 6485481; 5018860 või kodulehel www.odium.ee

Bellnor Summer Camp Bellnor Summer Camp
Tuukri Põik 10 - 16
Tallinn, 10120

International Summer Camp, where you can practise English while making friends.

Baltic Council for International Education - õppimine välismaal Baltic Council for International Education - õppimine välismaal
Narva Mnt 7
Tallinn, 10117

Õppimine välismaal: keskharidus, kõrgharidus, kutseharidus, keelekursused jne. "Days of International Education" messi korraldaja www.balticcouncil.org

SALTO-Youth Participation & Information SALTO-Youth Participation & Information
Archimedes Foundation Youth Agency, Tõnismägi 5a
Tallinn, 10119

We promote youth participation across Europe, develop activities and resources on Media and Information Literacy and support the youth work sector and the Erasmus+ Youth Agencies with state of art strategies in our field of action.

skaala publishing skaala publishing
Maakri 44-20
Tallinn, 10145

skaala publishing sai loodud, et välja anda tekste, mis teeks sinuga asju. klassikat ja tänapäeva, eilset ja homset.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Herne 2/Veerenni 24
Tallinn, 10135

Professionaalne partner koolitus- ja arendustegevustes!

Örreke Örreke
Rahu Tn
Tallinn, 11619

Meisterdamine lastele ja peredele, Põnevad tegevused sünnipäevadeks, loovkoolitus ettevõttele ja õpitoad meeleoluüritusteks.

Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения
Ravala 7, Kesklinn
Tallinn, 10111

Курсы гидов: основной курс с октября 2017 по март 2018 гг., языковые курсы: английский для сеньоров, подготовка к экзаменам для гимназистов, в гр