Tiit Elenurm Eesti 200

Tiit Elenurm Eesti 200

Comments

Tiit Elenurm palus, et ma mõne sõnaga kirjeldaks, milline on Eesti200 nägemus transpordi valdkonnas.

Esmalt igipõline teema - 4 realised teed. JAH või EI? Palju on lubatud kiirteid, aga miks neid reaaluses poliitikud ära teha ei saa/soovi on kallis hind. 2+2 teed on kuni 5 korda kallimad kui näiteks 2+1 keskelt turvapiirdega varustatud teed. Meie ettepanek on põhitrassid ehitada vähemalt 2+1 tasemele ja seal kus on piisav liiklustihedus teha 2+2. See võimaldaks paindlikult hea ilmaga lubada ka suuremaid kiiruseid teedel tegemata järele andmisi turvalisuses.

Teine on kogukonna autojuhid - maapiirkondades on täna ikka väga keeruline elada kui sul puudub oma auto või juhtimise õigus. Kogukonna autojuhid oleks paindlik täiendus tänasele ühistranspordile. Teostaksime selle täna eraldatud erinevate dotatsioonide raames vähendades ebaefektiivsete bussiliinide arvu ja dubleerivaid teenuseid.

Terviklik ühistranspordi planeerimine - muuta Maanteeamet - Liikuvuse ametiks, mis vastutab hea ja omavahel hästi ühendatud ühistranspordi arendamise eest. St inimesel on võimalik osta üks pilet kombineerides näiteks kohalikku bussi ja rongi omavahel.

Kiired rongiühendused ja täiendavate uute mugavate rongide soetamine. Head ühendused loovad regioonidele võimaluse nii majanduse arenguks, parandavad nende konkurentsi Tallinnaga. 1,5h või isegi veidi kiirem rongireis näiteks Tallinnast-Tartusse või Narva lähiajal saavutada pole utoopia. Kasvavad reisijate arvud näitavad, et sellel on perspektiivi.

Eesti 200 Riigikogu kandidaat 828 Mustamäel ja Nõmmel. Mõttevahetuseks põhimõtetest, mida Eesti 200 Riigikogu kandidaadina esindan ja ootustest mulle

Eesti 200 Riigikogu kandidaat

Photos from Tiit Elenurm Eesti 200's post 22/07/2021

Mägimatkal Austria Alpides tõden, et kuigi Austrias on Eestiga võrreldes madalam nakatumine, on nii kauplustes kui bussides nõutud maskid, hotellides vaktsineerimistunnistus või selle puudumisel tuleb külalistel üle päeva teha negatiivse tulemusega test, samas toimuvad ka suure osalejate arvuga kontserdid/peod, kui sinna pääseb vaid vaktsineerimistõendi või vähem kui 48 tunni eest tehtud negatiivse testi tulemuse esitamisel. Võib-olla tuleks Eestis järgmise nakatumislaine pidurdamiseks Austriast eeskuju võtta?

15/06/2021

Riigikogu valimiskampaania ajal oli mul Nõmmel oravatega põnev mõttevahetus teemal, kas jalgrattaparklas peaks olema eesõigus jalgratastel või oravate kollasel kampaaniatelgil. Nüüd on oravad aegsasti, juba 15. juunil, enda kampaaniatelgi püsti pannud. Tore on näha, et oravad ette mõtlevad, vähemalt valimiskampaania teemal. Aga mis te arvate, kas oravatel ikka on pähkleid 17. oktoobrini varutud? On neil p**k plaan?

Riigikogu valimiskampaania ajal oli mul Nõmmel oravatega põnev mõttevahetus teemal, kas jalgrattaparklas peaks olema eesõigus jalgratastel või oravate kollasel kampaaniatelgil. Nüüd on oravad aegsasti, juba 15. juunil, enda kampaaniatelgi püsti pannud. Tore on näha, et oravad ette mõtlevad, vähemalt valimiskampaania teemal. Aga mis te arvate, kas oravatel ikka on pähkleid 17. oktoobrini varutud? On neil p**k plaan?

[01/19/21]   Suusatades kuulan Spotify's USA poliitikat kajastavaid Marketplace'i ja Daily't. Kuna Eesti situatsioon on pehme variant USAd tabanud suurest poliitilisest vastandumisest, siis kutsuksin üles nii kohalike omavalitsuste valimisteks, veel enam aga Riigikogu valimisteks valmistudes juurdlema selle üle, kuidas Eesti 200 p**k plaan, aga ka lähema 2 aasta lahendused, saaks paremini kõnetada neid inimesi, kes tunnevad, et nad on Eesti majanduse arengust kõrvale jäänud kas elukoha, haridustaseme või senise töökogemuse ja majanduse struktuuri muutumise tõttu. Miks need inimesed ikkagi valisid EKRE't sotsiaaldemokraatide ja keskerakonna asemel? Kas tõesti ainult sellepärast et EKRE oli käremeelne ja suutis luua vaenlas(t)e kuju? Mida konkreetselt suudame meie Eesti 200s sellele elanikkonna osale pakkuda nende elujärje ja toimetuleku (aga ka enesehinnangu) parandamiseks, mida eelnimetatud erakonnad tulude ümberjagamist otse või kaudselt lubades ei ole aastate jooksul suutnud teha? Minu enda tutvusringkonnas on rohkem idufirmade ettevõtjaid ja keskmisest kõrgema palgaga spetsialiste, nii et minu ideed ei pruugi EKRE't sotsiaal-majanduslikel põhjustel eelistanud valijate kõnetamiseks olla parimad. Seetõttu minu poolt eriauhind sellele erakonna liikmele, kes kuni 1. märtsini 2021 pakub välja kõige uudsema aga ka poliitiliselt reaalse idee, mis EKRE seniste valijate elujärge parandaks ja vähemalt osa neist järgmistel valimistel enda viimaste aastate poliitilisi eelistusi muutma paneks.

epl.delfi.ee 19/01/2021

JUHTKIRI | Valitsus, taasta teise pensionisamba maksed

Riigipoolsete II samba maksete kiirema taastamise kõrval oleks oluline muuta regulatsioone nii, et suureneks ka konkurents kindlustusfirmade vahel, kes pakuvad pensionäridele II sambasse kogutud raha eluaegseid väljamakseid. Praegu on see konkurents Eestis väga väike ja kindlustusfirmade uued ühepoolsed lepingutingimuste muudatused tagavad varasemast veel vähem igakuiste väljamaksete suurendamist, kui inflatsioon (mis praegu on tõstnud aktsiate ja kinnisvara hindu) peaks rahatrüki tulemusel mõne aasta pärast kaasa tooma ka igapäevase toidu ja tarbekaupade hindade kiirema tõusu.

epl.delfi.ee Möödunud kevadel, kui valitsus otsustas peatada riigi maksed teise pensionisambasse, kritiseeris opositsioon seda tuliselt. Nüüd moodustab opositsiooni toonane põhijõud Reformierakond ise valitsust. Selle juht Kaja Kallas ütles mullu aprillis: „Teise samba maksete peatamine on läbimõtlema...

epl.delfi.ee 18/01/2021

Kristina Kallas: Reformierakonna uus tulek alaku korruptsiooni välja juurimisega

Kristina Kallase soovitused uuele valitsuskoalitsioonile on hea näide konstruktiivsest hoiakust, mis vastab Eesti riiki ja rahva pikaajalistele huvidele ning toetab uue poliitkultuuri kujundamist.

epl.delfi.ee Kaks aastat kestnud sihitu kulgemine täis konflikte, ebaprofessionaalsust ja Eestile kahjulikke otsuseid on läbi saanud ja nüüd ometi saab naasta nende teemade juurde, mis ka reaalselt Eesti elu paremuse suunas viivad.

epl.delfi.ee 26/12/2020

POLIITKOLUMNIST | Kristina Kallas: vahendid on meil head, inimene kui eesmärk on ära kadunud. Paar väikest sammu võiksid tuua suure hüppe - Eesti Päevaleht

epl.delfi.ee Eesti kõige suurem vara on 1,3 miljonit inimest. Meie riigi mõte on, et igamees tunneks heaolutunnet, oleks kaitstud ning saaks ennast teostada vabana just siin, sellel maatükil koos toimetades.

aripaev.ee 25/12/2020

Tiit Elenurm: nii võid leida uusi ekspordivõimalusi

Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumine on üks vahend Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks välisturgudel.

aripaev.ee Eestis viibiv rahvusvaheline üliõpilane võib tulevikus olla Eesti ettevõtte müügiesindaja välisturgudel, toob üheks näiteks EBSi juhtimise õppetooli professor Tiit Elenurm. Kuid neid võimalusi on veel.

epl.delfi.ee 13/11/2020

Siseministeeriumi teenetemärgist keeldunud Marcus Kolga: tahame nii väga uhked eestlased olla, aga ei saa - Eesti Päevaleht

Tähelepanuväärne, et ka Kanada eestliste kogukonnas mõjukad isikud on mures EKRE poliitika ja retoorika mõju pärast Eesti tulevikule ja rahvusvahelisele mainele.

epl.delfi.ee See on nii kohutavalt kurb – me tahame nii väga uhked eestlased olla, aga ei saa, ütleb siseministeeriumi teenetemärgist keeldunud Kanada eestlane Marcus Kolga.

epl.delfi.ee 30/10/2020

Margot Roose: meil on Soomega võrdeline hulk allkirju homoabielude toetuseks juba koos - Eesti Päevaleht

Margot Roose artiklis on abieluvabaduse ideed hästi selgitatud. Lisan, et paljud noored ei pea küll oluliseks enda kooselu abieluna vormistada, kuid praeguses Eesti olukorras, kus kooseluseaduse rakendusaktid jäid vastu võtmata, on abieluseadusessse abieluvabaduse sätestamine kõige otsesem tee inimeste võrdsete õiguste juurde. Ja võib-olla muudab see abielu institutsiooni ka noorte hulgas populaarsemaks, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist?

epl.delfi.ee Miks te ei tegele pärisprobleemidega? Meil on tervishoiu kriis, majanduskriis ja lihtsalt väga palju igasuguseid lahendamist vajavaid muresid.

eesti200.ee 24/09/2020

Eesti 200 riiklike investeeringute plaan: rohelisem majandusmudel, e-riigi tiigrihüpe ja uus tase Eesti hariduses - EESTI 200 | P**K PLAAN EESTILE

Eesti 200 soovitused riigieelarve koostajatele, et laenuraha ei läheks vaid jooksvate kulutuste katteks, vaid aitaks kaasa Eesti arengule ja tugevdaks Eesti ettevõtluse rahvusvahelist konkutentsivõimet https://eesti200.ee/eesti-200-riiklike-investeeringute-plaan-rohelisem-majandusmudel-e-riigi-tiigrihupe-ja-uus-tase-eesti-hariduses/

eesti200.ee Järgmise aasta riigieelarve investeeringute osa ning valitsuse pikaajaline strateegia peab võtma aluseks pika vaate, viirusest tingitud suurte muutuste vajaduse nii hariduses, tervishoius kui majanduses. Lähtudes pika vaate vajadusest esitab Eesti 200 järgmised ettepanekud neljas valdkonnas inve...

epl.delfi.ee 10/09/2020

TAGATUBA | Riigi kabinettidest kerkib kopituslõhna, sest valitsus tegeleb kõige ja ei millegagi - Eesti Päevaleht

Terased mõtted poliitilisest mikrojuhtimisest, mis soodustab ametnike passiivsust. Kui kardad vigu teha, siis parem ära tee midagi, kui detailset suunist ei ole...

epl.delfi.ee Igasse ilmakaarde kiskuva valitsuse ajal paistab ametnikele, et parem on mitte midagi teha.

[08/20/20]   Iseseisvus tähendab ka vabadust öelda ja kirjutada, mida päriselt mõtled ning valida, mis mõnel rahval Euroopas veel puudub.

20/08/2020
aripaev.ee 30/05/2020

Kolme mehe ettepanek: Eesti ülikoolidest saagu riskiinvestorid

Teadmusmahuka investeerimisfondi loomise ettepanek, kus Eesti ülikoolid ja erainvestorid saaksid ühiselt investeerida innovaatilisse ettevõtlusesse https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/05/29/kolme-mehe-ettepanek-eesti-ulikoolidest-saagu-riskiinvestorid, väärib toetamist, eriti kui sinna saaks kaasata ka nende väikeinvestorite vahendeid, kes on pettunud 2. samba investeerimisfondide tootluses ja otsivad alternatiive. Selline fond aitaks Eesti majandust COVID-19 kriisist väljumisel konkurentsivõimelisemaks muuta ja siia rohkem ettevõtete peakortereid tuua.

aripaev.ee On aeg võtta eeskuju maailma ülikoolidest ja luua Eestis era- ning ülikoolide kapitalil põhinev teadusmahukas investeerimisfond, pakuvad füüsik Andi Hektor, Teaduspargi Tehnopol finants- ja administratiivüksuse juht Kert Kaljula ning Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško Ärip....

aripaev.ee 09/05/2020

President Kaljulaid: kõige hullem on see, kui hakatakse kinni hoidma eilsest majandusest

Eesti presidendil on mitmeid häid ideid COVID-19 majanduskriisiga toimetulekuks ja kriisist väljatulekuks majanduse arendamiseks. https://www.aripaev.ee/uudised/2020/05/08/president-kaljulaid-koige-hullem-on-see-kui-hakatakse-kinni-hoidma-eilsest-majandusest

aripaev.ee See, kuidas praegusele kriisile reageeritakse, on kindlasti nende inimeste maailmavaate nägu, kes poliitilisi otsuseid teevad. President Kersti Kaljulaid soovitas valijatel tähelepanelikult jälgida, millised need valikud on.

08/05/2020

web.boun.edu.tr

Vaatasin BBCst ülevaadet ühest uuringust https://www.bbc.com/news/business-52450958, kus professor Ceyhun Elgin et al. on püüdnud võrrelda COVID-19 majanduskriisi leevendamise meetmeid 166 riigis (sh. Eesti). Kavandatud tugimeetmete suhte järgi sisemajanduse koguprodukti on Eesti Soome ja Rootsi vahel. Kes tahab täpsemaid tabeleid vaadata, siis link ka vastava kirjatüki täistekstilehttp://web.boun.edu.tr/elgin/COVID_19.pdf mis eriti p**k ei ole, aga sisaldab huvitavaid võrdlustabeleid. Kuidas hinnata Eestis kavandatud tugipaketti, kui seda võrrelda teiste riikidega, arvestades nende GDP'd?

web.boun.edu.tr

theglobalhack.devpost.com 16/04/2020

The Global Hack

COVID-19 ajal näeme maailmas kahte erinevat trendi. Üheltpoolt piiride sulgumist ja seni toiminud tarneahelate katkemist. Teisalt varasemast suuremat piiriülest veebipõhist võrgustumist, eriti inimeste hulgas, kes tegelevad teadmiste jagamisega ja iduettevõtete arendamisega. Globaalse virtuaalse võrgustumise näiteks on Global Hack 9-12. aprillil https://theglobalhack.devpost.com/submissions, kus viimastel andmetel 11 000 inimest 98 riigist tegeles ühiselt arendusideedega, mis aitavad praegust kriisi ületada ja maailma tulevikku kindlustada. Eesti 200 strateegiline vaade aitab saavutada, et viirusekriisiga kaasnenud majanduskriisist väljumine ei tooks kaasa protektsionismi ja riigikapitalismi, vaid annaks arenguruumi nendele uutele ja juba tegutsevatele ettevõtjatele, kes suurendavad Eesti konkurentsivõimet innovatsiooni ja teadmiste ekspordi kaudu. Selleks peab meie kõrgharidus soodustama Eesti ettevõtlike noorte koostööd talentidega kogu maailmas.

theglobalhack.devpost.com Fighting a Global Crisis - 3 billion people in lockdown. Let's hack the future so we never go through this again.

rahvaalgatus.ee 03/02/2020

Anname koolikogukonnale suuremad õigused

Et koolijuhid oleks vähem poliitika tõmbetuultes - toetagem rahvaalgatust: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/203c6a82-8f94-496d-90b2-ef10047e6895

rahvaalgatus.ee Kool, see on eelkõige koolikogukond – õpilased, õpetajad, vanemad, vilistlased, kooli toetavad organisatsioonid ja kooli pidaja. Koolikogukonda esindab hoolekogu, mille peamine ülesanne on osapoolte ühistegevuses luua parimad võimalikud tingimused õppimiseks ja õpetamiseks. Koolikogukonna....

[08/25/19]   Mitmed reklaamipsühholoogid väidavad, et tänapäeva poliitikas ei saa loota valijate ratsionaalsetele, faktide analüüsil põhinevatele valikutele, vaid valijaid tuleb kõnetada emotsioonidele rajatud "siin ja praegu" mõnutunnet tekitavate pakkumistega või visioonide-lugudega, kus tõendust ei ole vaja. Kas Eesti 200 valijad teevad olulisi poliitilisi valikuid eelkõige...

delfi.ee 20/08/2019

VIDEO | Kas see on valitsus või häbiplekkide eemaldusbrigaad? Naised Köögis avaldas kibeda laulu päevapoliitikast

Hea laul ütleb vahel rohkem kui poliitilised avaldused...

delfi.ee Tundliku ühiskondliku närviga ansambel Naised Köögis avaldas täna uue ja päevakajalistest sündmustest inspireeritud laulu "VISKA SITTA & VÄNTA".

tv.postimees.ee 31/05/2019

«Otse Postimehest»: Eesti 200 tulevikust ja Eesti riigi olevikust - Postimees TV - videod, saated, ülekanded

Väga hea analüüs Eesti 200 vajalikkusest olukorras, kus on selgunud teiste erakondade valimiste eel antud lubaduste ebareaalsus.

tv.postimees.ee Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel põrunud erakonna Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna avab neljapäeval saates «Otse Postimehest» partei tulevikuplaane ning analüüsib olukorda Eestis.

eesti200.ee 06/04/2019

Eesti200 kandidaadid

Eesti 200 kandidaatide hulgas Euroopa parlamendi valimisteks https://eesti200.ee/kandidaadid/ on mitmeid uusi tegijaid, oma ala asjatundjaid, kes suudavad aidata kaasa Euroopa Liidu arengule seal Eesti e-riigi kogemust tutvustades ja bürokraatiat vähendades, aga ka Eesti
e-kaubanduse ja põllumajanduse mahetootjate huve esindada.

eesti200.ee Mis oleks, kui asjatundjad looks pika plaaniga tuleviku Eesti

08/03/2019

Tiit Elenurm Eesti 200's cover photo

[03/01/19]   Erinevate valijate jaoks on erakondade vahel valides olulised erinevad lubadused. Palun hinnake, milline kahest lubaduste valdkonnast on teile olulisem ja lisage kommentaarina teie jaoks olulisi valimisprogrammides kirjapandud valdkondi, mille alusel erakondade vahel valida

28/02/2019

Eesti 200

Eesti 200 ja Reformierakonna programmides on liberaalse maailmavaate võtmes ka mitmeid sarnased punkte ja Kaja Kallas on näinud ühe võimalusena ka Reformierakonna ja Eesti 200 koostööd valitsuskoalitsioonis. Igatahes avardaks Eesti 200 Riigikogus erinevate koalitsioonide loomise võimalusi.

Suurim võimalus väärata Reformierakonna koalitsiooni EKRE-ga on panustada Eesti 200-le

[02/28/19]   Eesti 200 siht muuta pensioniealiste tulu 1000 euro ulatuses maksuvabaks on realistlik. Rahandusministeerium leidis enda arvutusi kontrollides ühe valemivea, mistõttu korrigeeris mõjuhinnangut riigeelarvele -418 mln eurolt -372 mln euroni. Kuid tegelik kulu on ka sellest summast siiski oluliselt väiksem ja positiivne efekt suurem, sest:
1. Rahandusministeerium arvestab sisse kõik pensionisaajad, aga Eesti 200 pakub maksuvabadust vaid pensioniikka jõudnutele.
2. Riigi tulu pensionäride töötamise maksustamisest (tulumaks+sotsiaamaks) oli 2017 vaid 50 miljonit. Kuigi loodame, et tänu maksuvabastusele töötavate pensioniealiste arv kasvab, ei kasva see lähiaastatel seitse korda.
3. Kui rohkem raha jääb töötavale pensioniärile maksuvabalt kätte, siis väheneb vajadus erakorraliseks pensionitõusuks eelarvesse muid makse tõstes lisaraha leida.
4. Maksuvaba tulu kuni 1000 eurot läheb suures osas tarbimisse ja sellelt laekub käibemaks.

25/02/2019

Eesti 200 toob Riigikogusse pikaajalise strateegia ja uusi inimesi, erinevate elualade eksperte

24/02/2019

Tervitus Eesti lipu heiskamiselt Toompealt!

22/02/2019

Tiit Elenurm Eesti 200's cover photo

22/02/2019

Kui teie ise või mõni sõber elab Harjumaal (va. Tallinn) või Raplamaal ja soovib hääletada Eesti 200 kandidaadi poolt, kes on EBSis doktorikraadi kaitsnud, soovitan hääletada Monika Salu (kandidaat 838) poolt. Olen ise EBS õppejõud ja Eesti 200 kandidaat 828 Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel.

22/02/2019

Tiit Elenurm Eesti 200's cover photo

docs.google.com 21/02/2019

Tiit Elenurm_Päevalehele_Kas muretu vanaduse kindlustamiseks_Lühendatud

Päevalehe paberväljaandes ilmus 20. veebruaril minu arvamusartikkel, mille äärmusliku lühendamisega ja sisule mittevastava pealkirja ("Pensionäri pügamine") panekuga oli toimetaja vist palju vaeva näinud. Minu nime juurde oli ta lisanud mulle tundmatu inimese foto. Olen tänulik, kui keegi oskab öelda, kes fotol tegelikult on. Kahjuks on arvamustoimetajatel valimiskampaania ajal komme arvamusartiklite pealkirju nii muuta, et need sisule enam päriselt ei vasta ja artikleid suvaliselt lühendada, kusjuures toimetatud versiooni enam autorile ülevaatamiseks ei saadeta. EPL veebiversioonis on natuke vähem lühendatud tekst. Lisan huvilistele lingi artikli versioonile, mille avaldamiseks saatsin: https://drive.google.com/open?id=1TNIXAGMiYa6tVHKum7-NWKYacSBoEqoOC_rrHVT3Xis

docs.google.com Tiit Elenurm Eesti 200 Kas muretu vanaduse kindlustamiseks usaldada riiki, panka või lapsi? Eestis on seni kehtinud reegel, et iga pensioni vormistamise edasilükkamise kuu annab pensioniikka jõudnud inimesele 0,9% kõrgema pensioni. Eesti riiki usaldades lükkasin enda pensionit 1,5 aastat edasi ...

delfi.ee 20/02/2019

Tiit Elenurm: riigi tänane pensionilubadus ei maksa homme midagi

Ajakirjanikel on kahjuks komme autorite pealkirju ebatäpseks muuta. Kui loete artikli teksti, siis te ei leia väidet, et juba antud lubadust Eesti riigi poolt ei täideta. Vaid pensioni 1-3 aasta võrra edasilükkamise hüvitus muutub hiljuti vastuvõetud pensioniseaduse järgi edaspidi pensioniikka jõudnud töövõimelisi inimesi vähem motiveerivaks. Kes vana seaduse järgi edasi lükkasid, võivad loodetavasti Eesti riiki usaldada, et tulevikus saavad iga edasilükatud kuu eest 0,9% kõrgemat pensionit.

delfi.ee Eestis on seni kehtinud reegel, et iga pensioni vormistamise edasilükkamise kuu annab pensioniikka jõudnud inimesele 0,9% kõrgema pensioni. Eesti riiki usaldades lükkasin enda pensionit 1,5 aastat edasi ning saan seetõttu 16% kõrgemat pensioni. Oleksin rohkem edasi lükanud, aga ei olnud kinde...

Tiit Elenurm Eesti 200 Riigikogu kandidaat 828 Mustamäel ja Nõmmel

Siia FB lehele on saate postitada ka enda soovitusi, millist poliitikat võiksin Eesti 200 Riigikogu liikme kandidaadina Mustamäe-Nõmme valimisringkonnas kaitsta.

Videos (show all)

Tiit Elenurm Eesti 200 kampaania ja oravad jalgrattaparklas
Kristina Kallas tutvustas Eesti 200 seisukohti erakondade esindajate väitluses Tartus Startup Day'l osalevatele ettevõtj...

Location

Category

Products

Mõttevahetus Riigikogu valimisteks

Address


Nõmme
Tallinn
12617
Other Education in Tallinn (show all)
Verendum Koolitused Verendum Koolitused
Mustamäe Tee 6B
Tallinn, 10621

Oled oodatud kogema ja iseennast avastama! www.verendum.ee

Kirjak Typography Conference Kirjak Typography Conference
Tallinn, 10119

Save the date! April 17–19. 2020. Märgi kuupäev kalendrisse!

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
P.Pinna 15
Tallinn, 13615

Kui Sa soovid oma lapsele mitmekülgseid õppe- ja arenguvõimalusi, hoolivat, avatud ja sooja keskk

Ресторатор Ресторатор
Sõle 3
Tallinn, 10614

Управление рестораном это искусство, а искусству надо учиться!

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse As EMI EWT Ida-Lääne Koolituse As
A.H. Tammsaare Tee 47
Tallinn, 11316

EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav eraõppeasutus Eestis. www.emiewt.ee

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Mentornaut aitab sul leida endale sobiva eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga. Aitame igal õpilasel saavutada oma maksimaalse potentsiaali ja populariseerime õpetajaametit.

NAIK Coach NAIK Coach
Tartu Mnt
Tallinn, 10115

MTÜ NAIK Coach Noorte Arendamine, Info ja Koolitused * ürituste korraldamine * nõustamine * riskikäitumise koolitused * info vahendamine

Italian School online Italian School online
Tallinn, 10140

Italian lessons online

Lion Tennis Lion Tennis
Tallinn

Tennis is lot more than just a game!

Языковой центр GAME Языковой центр GAME
Tatari 64
Tallinn, 10134

GAME – это языковой центр, работающий по эффективным авторским программам.

Generum Erakool Generum Erakool
Jõe 5, WTC Tallinn
Tallinn, 10151

Tõlgime ja giidime; õpetame giidioskusi ja eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, prantsuse, hispaania, türgi ja läti keelt. We provide tuition of 10 languages and basic skills for tourist guides.

Kalli-kalli lasteaed Kalli-kalli lasteaed
Keevise 2
Tallinn, 11415

Kalli-kalli lasteaed - kuhu iga laps tahab tulla