ProgeTiiger

ProgeTiiger

Comments

Tere! Millistes koolides kasutatakse Stepcraft masinaid (3D printer, laser ja graveerija)? Kui Teie koolis on selline masin kasutusel või kui teate kedagi, kes kasutab selle firma masinaid, siis soovitan liituda uue kogukonnaga: Stepcraft Eesti kogukond. (https://www.facebook.com/groups/2833306013592895/) Koondaks kõik selle valdkonna huvilised ühte gruppi, kus saame jagada kogemusi ja soovitusi.
Hi there, I contacted Pr. Kristy Salum of your organization. Hope she will reply my message. I am in Tallinn from april 23 to May 1st. I will prepare an educational trip to Estonia for principals and teachers / primary education from The Netherlands. I would like to know more about your organization. It seems very exciting what you are doing. Can we meet in the week I will be there? Best regards, Riemer Kramer - Bureau Beter Onderwijs BV - The Netherlands
JÕULUTEEMALINE ÕPPEMÄNG! Valmis Bee-Bot robotitele mõeldud "Jõulumäng" - http://bit.ly/j6ulum2ng. Mäng sobib igas vanuses inimestele ja Bee-Bot roboti olemasolu ei ole määrav, sest seda saab ka mängida ilma robotita. Mängulist pühadeootust!
Hello everybody. I working on my masterthesis on IT & Learning at Aalborg University in Denmark. I am working on a small review on how ICT is integrated in schools, with a primary focus on the teachers.. I have a question I hope some of you could help me with, as I have been searching the internet for hours without a result. Does the ProgeTiiger program only involve in-service teachers or is it also targeting pre-service teachers. If so, how is it done? In cooperation with the universities? Or is it the pre-serviceteachers own responsibility to engage in "technology and innovation" in advance? Thank you in advance.. All the best Daniel
Tabasalu Ühisgümnaasium korraldab 29. novembril kella 11.00-13.30 ürituse nimega”Sumovõistlus” 6. klasside õpilaste ja Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse robootikaringi õpilaste vahel. Võistlus toimub koolipäeva raames, kohtunikud ja pealtvaatajad on õpilased. Ürituse tulemusel on lastel võimalik osaleda võistluspõhisel õppel (sõbralik võistlus), et ennast proovile panna.
Tere Kas on kedagi kes tahaks Jõhvis 3-4 h dokumendihalduse koolitust läbi viia?

HITSA tehnoloogiahariduse programmi ProgeTiiger eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu.

ProgeTiiger käis sTARTUp Dayl Tartus. 🐅 Noored, kes tegid digilahenduse arendusprojekte, said võimaluse oma projekte pitchida ja tutvuda lähemalt startup-maailma ja põhimõtetega. "Projekti tegemise ja pitchimise käigus saadud kogemused on meid kõvasti arendanud!" oli Pärnu Koidula Gümnaasiumi ja Tallinna Ehituskooli noorte arvamus. 🙂🤗

Miks on E-koolikotis materjalidele ja kogumikele nüüdsest võimalik lisada vaid üht tüüpi litsents?

Miks saab E-koolikotis nüüdsest valida oma loodud materjalide ja kogumike autoriõiguste tüübiks ainult litsentsi CC BY-SA 3.0? Viimastel päevadel on seda küsinud paljud E-koolikoti kasutajad. Selgitab Innove jurist Teele Lember:

Senini said E-koolikoti kasutajad materjali portaali lisades või kogumikku luues valida väga paljude erinevate autoriõiguse režiimide vahel, sealhulgas erinevad CC litsentsid, aga ka "kõik õigused kaitstud" ja „ei oska valida“, mis tähendas samuti, et materjalile rakendus "kõik õigused kaitstud".

E-koolikoti portaali loomise eesmärk oli, et sealseid materjale saaksid kõik õpetajad võimalikult vabalt kasutada. Üks olulisemaid E-koolikoti funktsioone on võimalus luua sealsetest materjalidest kogumikke. Näiteks, et õpetaja saaks oma õpilaste jaoks erinevatest materjalidest kogumiku kokku panna, sellele ise selgituse juurde kirjutada ja õpilastele lahendamiseks suunata. E-koolikoti kaugem eesmärk on, et tekiks suur kogu vabalt kasutatavat ja pidevalt arenevat õppevara, mis oleks kõigile Eesti õpetajatele ja õpilastele tasuta kättesaadav – sel juhul ei sõltuks õppematerjalide valik õpetaja jaoks enam nii palju kooli rahalistest võimalustest, mis vähendaks ebavõrdsust hariduses.

Paraku takistas enamik seniseid autoriõiguste valikuid kogumike loomist, ning seniste valikute juures materjalide kogumikesse lisada lubamine ei olnud õiguslikult korrektne. Seetõttu oli kogumike kopeerimine eelmise aasta algusest keelatud, muuhulgas seetõttu, et kopeeritud kogumikul ei olnud võimalik tuvastada autorit ega algset teost. Nüüd saab seda teha ja kogumiku kopeerimine on taas lubatud.

Juriidiliselt on iga kogumik uus teos, mis on kokku pandud teistest teostest. Kogumiku looja teeb valiku, milliseid teiste autorite loodud materjale kogumikku lisada, millisesse järjekorda neid seada ja mida omalt poolt lisada. Selleks, et enda kogumikku (seega enda teosesse) kellegi teise loodud materjali (seega kellegi teise teost) lisada, on vaja tema luba. Sellise loa annabki kõigile materjalidele CC BY-SA 3.0 litsentsi määramine.

Jah, autoriõiguse seadus nimetab erandit, mille kohaselt on ka ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta õigus teose reprodutseerimiseks õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke. See polnud aga E-koolikoti puhul piisav lahendus, sest soovime, et portaali saaks kasutada ka kõik erakoolide õpetajad ja eratunde andvad õpetajad, kelle tegevus taotleb ärilisi eesmärke ja kellele erand seega ei kehti. Samal põhjusel ei saanud kasutada ka Creative Commonsi neid litsentse, mis sisaldavad NC tingimust (NonCommercial ehk ärilise kasutuse keeld).

Samuti tuleb tähele panna, et ka kõik avalikud haridusasutused tohivad autoriõigustega kaitstud materjale ilma autori nõusolekuta kasutada vaid motiveeritud mahus reprodutseerimiseks - seega võib näiteks jagada õpilastele vaid osa materjalist või kogumikust, aga mitte tervikut!

Seega - et E-koolikotti saaksid sihipäraselt kasutada kõik õpetajad ja õpilased, oli vaja eemaldada ärilise eesmärgi keeld ning anda E-koolikotis olevatele materjalidele litsents, mis võimaldab teha kõiki E-koolikoti sihipäraseks toimimiseks vajalikke tegevusi.

CC BY-SA 3.0 litsents sisaldab tingimust „share alike" ehk jagamine samadel tingimustel. See tähendab, et kui selle litsentsiga materjali kasutatakse tuletatud teose loomisel, peab ka sellele tuletatud teosele tervikuna kohalduma sama litsents. On väga ebatõenäoline, et mõni kirjastus sooviks anda välja õpikut, millele tervikuna kohaldub CC BY-SA litsents, või et mõni koolitusfirma sooviks selle litsentsi laienemist kogu sama koolituse materjalile, sest sellisel juhul nende õpikut enam ei ostetaks, koolitust enam ei tellitaks, sest iga kool võiks ise terve õpiku oma õpilastele ühest eksemplarist paljundada. Ärilise eesmärgi keelu kõrvaldamisest on seega E-koolikoti kasutajatele rohkem kasu kui kahju.

Lõpetuseks kaks olulist fakti:

1. E-koolikotis antav litsents kehtib vaid füüsiliselt E-koolikotti laetud ja kirjutatud sisule. Kui E-koolikotti lisatakse link, mis viib kasutaja muule veebilehele, siis kehtib E-koolikotis antud litsents ainult E-koolikotti kirjutatud pealkirjale, selgitusele ja illustreerivale pildile, aga mitte lingi all olevale materjalile. Seega saab lingina E-koolikotti lisada mistahes avalikult kättesaadavaid autoriõigusega kaitstud materjale, sõltumata sellest, kas ja milline litsents neile kehtib.

2. Litsentsi saab määrata ainult autor ise (või teatud juhtudel kirjastus või tellija). Kui keegi teine määrab teie loodud materjalile ilma loata litsentsi, siis on see õigustühine. Igaüks, kes märkab E-koolikotis võimalikku õiguste rikkumist, saab sellest E-koolikotile teada anda ja E-koolikott reageerib sellele (täpsemalt on kirjas kasutustingimustes). Ka varem ei tohtinud teise isiku teost ilma loata E-koolikotti üles laadida.

Täiendavate küsimuste puhul palun kirjutage:
[email protected]

----

E-koolikott on digitaalse õppevara kogumik, mida haldavad Innove, HITSA ja Haridus- ja Teadusministeerium.

📣 Otsime ProgeTiigri piirkondlikke nõustajaid! 📣

Nõustaja on oma maakonnas HITSA ProgeTiigri programmi partner ja tugi, kes aitab koolidel ja lasteaedadel IT-teemade (programmeerimine, robootika, multimeedia jmt) õpetamisega alustada või toetab muul viisil IT-ainete lastele ja noortele kättesaadavaks tegemist. Ühiseks eesmärgiks on saavutada aasta lõpuks IT-õppimise võimaluste kättesaadavus 100% koolides ja 80% lasteaedades üle Eesti.

Kandideerimine kuni 11.02 👉 hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/taotlusvoorud-ja-hanked/progetiigri-piirkondlike-noustajate-konkurss

blog.codeweek.eu

EU Code Week 2019 in numbers

Palju põnevaid arve rekordilise 2019. aasta Euroopa koodinädala kohta 👇

blog.codeweek.eu

Mis jäi BETTilt kõige enam silma-kõrva? 🤔
📍 Tundub, et tehnoloogia ja digi on muutunud normaalseks õppeprotsessi osaks.
📍 Fookuses on growth mindset, elukestev õpe, õpilaste-õpetajate-vanemate heaolu.
📍 Räägiti oskustest, mida võiksid vajada tulevikutöötajad ja -tööandjad.
📍 Õpiradade kujundamine huvidest ja võimetest lähtuvalt, personaliseerimine ja andmete kogumine ning analüüsimine seda toetamas.
📍 Koostöö erinevas suunas.
📍 Ja kõige alus peaks olema soov lahendada probleeme ja arendada mõtlemist ning hoida ja ergutada uudishimu.

Tõeliselt inspireeriv ettekanne Linda Liukaselt, "Hello, Ruby" raamatute autorilt! Kuidas selgitada lastele tehnoloogia toimimist, mis on AI, masinõpe, andmed? Oluline on rääkida lugusid, toita kujutlusvõimet - technology is human science! 🤗🐯

ProgeTiiger on Londonis haridustehnoloogiamessil BETT. Kuulame, vaatame, uurime ja kogume ideid. Pärast jagame! 🙂

100% veebipõhine uus koolitusprogramm Digivõti toetab õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib tükikaupa iganädalasi iseseisvaid töid tehes ja õpilastega katsetades. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Järgmised koolitusgrupid alustavad 20.01 ja 3.02.
Lisainfo ja registreerumine 👉 tinyurl.com/digivoti

hitsa.ee

#HITSA | 11. veebruaril tähistame turvalise interneti päeva

11. veebruaril tähistab Eesti koos pea 160 teise riigiga turvalise interneti päeva. Lastekaitse Liidu, TalTechi ja HITSA koostöös toimuvad sel päeval Tallinnas digitaalse ohutuse õpetamise töötoad. Töötoas valmib igal osalejal grupitööna praktiline tunnikava digitaalse ohutuse ja küberkaitse teemade õpetamiseks.

Töötubade teemad ja tegevused:
📍 KüberPähkli uuringu tulemused
📍 Olemasolevate digitaalse ohutuse tugimaterjalid
📍 Uute tunnikavade teemade ajurünnak
📍 Uute tunnikavade loomine ja olemasolevate materjalide komplekteerimine
📍 Valminud tunnikavade tutvustamine

hitsa.ee tähistatakse ülemaailmselt pea 160 riigis ning üheskoos tõmmatakse tähelepanu interneti turvalisele ja oskuslikumale kasutamisele. Lastekaitse Liidu, TalTechi ja HITSA koostöös toimuvad sel päeval Tallinnas digitaalse ohutuse õpetamise töötoad. Töötoas valmib igal osalejal grupitööna ...

ProgeTiiger's cover photo

100% veebipõhine koolitusprogramm Digivõti toetab õpilaste digipädevusi. Koolituse jooksul valmib osalejal praktiline õpilugu. Õpilugu on nagu retseptiraamat, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, digivahendid, õpikeskkonnad jmt.
Programmis on viis koolitust, mis keskenduvad ainevaldkondadele:
✅ lasteaia- ja klassiõpetajale
✅ keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus
✅ matemaatika
✅ loodusained ja inimeseõpetus
✅ kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus

Järgmised koolitusgrupid alustavad 20.01 ja 3.02.
Lisainfo ja registreerumine 👉 tinyurl.com/digivoti

Tartu Ülikooli teaduskool ja Nortal ootavad 9.–11. klassi IT-huvilisi õpilasi õppepäevale. Eesti juhtiva ja rahvusvahelise tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortali parimad analüütikud, testijad ja arendajad tutvustavad IT töö köögipoolt ja annavad ülevaate oma igapäevatööst. Lisaks tutvustatakse, milliseid omadusi ja oskusi IT-ettevõtted otsivad.
Päeva teises pooles saavad kõik osalejad töötubades omal käel järele proovida, kuidas on olla analüütik, arendaja või testija.

17.01 Tartus 👉 facebook.com/events/482909542336360
24.01 Tallinnas 👉 facebook.com/events/460160211310683

youtube.com

Võrgustik võrgutab 2019: gümnaasiumi informaatika - YouTube

🍿 VAATA JÄRELE 🍿
Võrgustik võrgutab 2019: gümnaasiumi informaatika
Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustasid ainekava autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astusid publiku ette ka digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

youtube.com

sobranna.postimees.ee

Suur hulk põnevaid äppe, et nutiseadmes veedetud aeg ei lendaks tuulde

ProgeTiiger soovitab: harivad ja põnevad äpid igas vanuses kasutajale: astronoomia- 🔭 ja kunstihuvilisele 🎨, programmeerimiseks 💻, keeleõppeks 💬, liikuma innustamiseks 🕺 ja paljuks muuks...

Nutiseadmed ja nende kaudu suhtlemine on osa tänapäeva elust – head digioskused kuluvad ära ka lastele nii koolitunnis kui ka tulevases karjääris. Küll aga tuleks vanematel olla kursis laste nutiseadmete kasutusega ja suunata neid arendavamate tegevuste poole.

sobranna.postimees.ee Laps soovis jõulukingiks uut nutiseadet? Kas oled kursis, milleks ta seda täpselt kasutab? Vanematena saame oma lapsi suunata, et telefonis või tahvelarvutis veedetud aeg oleks kasulik ja arendav. HITSA ProgeTiigri programmijuht Kristi Salum pani kirja lapse vanusele vastavad soovitused arendavat...

lasteekraan.err.ee

NOVA: Loogikaäpid | Lasteekraan | ERR

Pane pea pärast pühi taas tööle! Näiteks loogikaäppidega. Valik NOVA saates tutvustatud äppe:
👉 bigduckgames.com/flowfree
👉 puzzleretreat.com
👉 Frog Puzzle iOS: apple.co/2Zs0NOp / Android: bit.ly/2SrdDLx
👉 dotsandboxes.org

lasteekraan.err.ee NOVA: Loogikaäpid

HITSA

Soovime kõigile kaunist rahulikku pühadeaega!
HITSA nutiklassis olid seekord jõuluvana 🎅, põhjapõder 🦌 ja terve rida päkapikke. Lumest rääkimata ❄️❄️❄️❄️❄️

lasteekraan.err.ee

NOVA: Matemaatika äpid | Lasteekraan | ERR

Kuidas veeta nutiseadmes nutikamalt aega? ProgeTiigri programmijuht Kristi Salum tutvustas noortesaate Nova noorele saatejuhile kasulikke matemaatikaäppe.

lasteekraan.err.ee NOVA: Matemaatika äpid

Võrgustik võrgutab: gümnaasiumi informaatika

2019. aasta "Võrgustik võrgutab" seminar toimus 5. detsembril Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava.

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustasid autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astusid publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Fotod: Hendrik Osula

2019. aasta "Võrgustik võrgutab" seminar toimus 5. detsembril Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava.

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustasid autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astusid publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Fotod: Hendrik Osula

Kauaoodatud gümnaasiumi informaatika esimesed tulemused väljas! Eile tutvustasid noortemeeskonnad kinos Artis oma digilahendusi. Ja väga hästi läks - lühikese ajaga oli sündinud terve rida asjalikke lahendusi, mida autorid julgelt saalitäie rahva ees esitlesid.
📍 Žürii tõstis esile Pärnu Koidula Gümnaasiumi "rebastemängu", mis aitab sügiseti uued gümnaasiuminoored sujuvamalt kooliellu kaasata.
📍 Tallinna Ehituskooli puhul märkis žürii ära tiimi oskust tehnoloogia abil oma erialaga seotud probleeme lahendada.
📍 Ka Jõhvi Gümnaasiumi noored olid välja mõelnud just koolielu sujuvamaks muutva lahenduse, mille abil aktiivsetel noortel oleks kergem kooliüritusi korraldada.
📍Ja eraldi väärib esiletõstmist kõige aktiivsem kool - Pärnu Ühisgümnaasium, kust oli väljas tervelt kolm ettevõtlike noorte digilahendust.
Aitäh kõigile tublidele juhendajatele, kes julgelt uut ainekava oma õpilastega katsetama asusid.
Loe lisa 👉 bit.ly/38cCwjG

Võrgustik võrgutab

🔴 Juba täna kl 10 alates! Jälgi otseülekannet HITSA Facebookis või meie kodulehel 👉 bit.ly/2DNMdH2
Esimest korda avalikkuse ees: gümnaasiumi informaatika esimesed tulemused. Milliseid digilahendusi õpilased välja on mõelnud? Mida arvavad ainekava autorid? Mida ettevõtjad? Kuhu edasi?

hitsa.ee

#HITSA | ProgeTiigri õpilasüritusel osales ligi 15 000 õpilast

1️⃣5️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣❗️

hitsa.ee 23.09-15.11 toimunud “ProgeTiigri tulevikutegijate” üritusel osales 14 712 õpilast 335 haridusasutusest üle Eesti. Alles teist korda toimunud õpilasürituse osavõtjate arv suurenes võrreldes möödunud aastaga pea 5000 õpilase võrra. Toimunud töötoad märgiti ühtlasi ka üleeuroopalis...

ProgeTiiger käis ka Robotexil! Oli vast vahva! Igal pool võisteldi ja näha sai põnevaid roboteid ja uusi ning vanu sõpru 🐅 Tegime 10 töötuba - kolmes keeles ja igale vanusele. Ja hindasime Roboliiga võistlejaid! Aitäh kõigile juhendajatele ja osalejatele, teiega oli tore!🤗

opleht.ee

Piltlik näide nüüdisaegse õppimise kohta

Täna on viimane päev end kirja panna seminarile, mis seda uut põnevat ainekava tutvustab. Seminaril on kohal ka õpilased, kes oma välja töötatud digilahendusi tutvustavad.

Registreerumine 👉 koolitus.edu.ee/training/3339

opleht.ee Piltlik näide nüüdisaegse õppimise kohta 29. nov. 2019 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit Tallinna ehituskooli õpilased Age Rand, Maris Kolju, Dona-Ly Sinimeri ja juhendaja Palmi Rätte vaatavad meeskonnatööna valminud uut äppi üle. Foto: Ulvi Noor Informaatikaõpetajad Kaja Pell...

koolielu.ee

ProgeTiigri töötoad toimuvad Robotexil kolmes keeles : Koolielu

ProgeTiiger läheb Robotexile! 🐯🤖 Töötoad toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles ning neis on ühendatud robootika, programmeerimine ja inseneeria. Reedel oodatakse rühmi-gruppe koolidest ja lasteaedadest ning laupäeval on töötoad laste ja vanemate päralt.

koolielu.ee Koolielu.ee on Eesti üldhariduse infokeskkond ja õppematerjalide repositoorium.

Võrgustik võrgutab 2019

5. detsembril toimub taas HITSA "Võrgustik võrgutab" seminar, mis tänavu keskendub gümnaasiumi informaatika ainekavale. Seminari moto on "Elu on kool ja probleemid selle õppekava" (Rick Warren) ja muu hulgas kuuleb Artise kinos toimuval üritusel gümnaasiuminoorte endi käest, milliseid elulisi probleeme nad informaatika arendusprojekti raames lahendasid ning kuidas see õnnestus.
Vaata lähemalt 👉 facebook.com/events/2477828789168352

HITSA

- "HITSA-PITSA!" - "Tahan koju ka sellist ratastega tooli - siis saan kööki ja tagasi sõita!" - "Kahju, et ma siin oma sünnipäeva pidada ei saa!" - Täna oli meie nutiklass tavapärasest kärarikkam: Kristine, Argo ja Elina tutvustasid Tagasi Kooli kampaania raames meile külla tulnud Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilastele nutiklassi võimalusi.
#tagasikooli

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Võrgustik võrgutab 2019
Kristi Salum: Milline on uus gümnaasiumi informaatika õppekava?
ProgeTiiger tõstab õppijate tehnoloogilist kirjaoskust
ProgeTiigri ja AHI ühine koolituspäev
ProgeTiigri seadmete taotlusvooru esitati 399 taotlust 🐯
Väikesed progejad
Jõulutervitus
Tule tutvu haridusrobotitega!
HITSA nutiklassis BBC micro:bit´id!

Location

Category

Telephone

Address


Akadeemia 21/1
Tallinn
12618
Other Education in Tallinn (show all)
Детский клуб развития Open Mind Детский клуб развития Open Mind
Lasnamäe 20
Tallinn, 11416

Наш девиз- любовь, забота, бесконечная теплота и внимание к детям!

Pärnu Konverentsid Pärnu Konverentsid
Vana-Lõuna 39/1
Tallinn, 19094

www.konverentsid.ee

ASSE Eesti ASSE Eesti
Raua 23, Tallinn (Kesklinna Noortekeskus)
Tallinn

ASSE (American Scandinavian Student Exchange) on mittetulunduslik õpilasvahetuse organisatsioon, pakkudes välismaal õppimise võimalusi.

Vivendi koolituskeskus Vivendi koolituskeskus
Sõpruse Pst. 211a
Tallinn, 13422

Puidutöö ja paberikunsti huviringid, kursused, töötoad, teenused. Eelkooliealistele, kooliealistele ja täiskasvanutele. Kõigest täpsemalt kodulehel.

ArtMaailm Tallinna kunstistuudio ArtMaailm Tallinna kunstistuudio
Gonsiori 44
Tallinn, 10152

Действующая страница школы по адресу https://www.facebook.com/artmaailm.ee

WALDORF HARIDUS WALDORF HARIDUS
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Tallinna Vaba Waldorfkool. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. http://tallinn.waldorf.ee/

Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused
Tallinn

Koolitus-ja nõustamisteenused. Konverentsiteenused.

Animated Notation Symposium 2016 Animated Notation Symposium 2016
Tatari 13
Tallinn, 10116

We would like to explore the state of the art of animated notation from an interdisciplinary perspective.

Learn to cook in Estonia Learn to cook in Estonia
Sõle 3
Tallinn, 10614

Learn to cook in Estonia.

Akadeemia Nord Akadeemia Nord
Siili 14
Tallinn, 13413

Meie tunnuslause "Ainult haritud on vabad!" väljendab hästi meie missiooni luua tingimused vaba isiksuse kujunemiseks, olla edukas, ettevõtlik ja eetiline, olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, seada suuri eesmärke ja mõelda avaramalt!

Waldorfgümnaasium Waldorfgümnaasium
Tuulemaa 12
Tallinn

Waldorfgümnaasium Tallinnas

Marine How Marine How
Rävala Pst 7
Tallinn, 10145

Page dedicated to www.marine.how. Share your knowledge and find right answer about ship.